of 25 /25

Prijave i upisi kandidata u srednje · PDF file1. Uvodna riječ Dragi budući srednjoškolci, odabir srednje škole velika je životna odluka. Upoznavanje vlastitih vrijednosti, interesa

Embed Size (px)

Text of Prijave i upisi kandidata u srednje · PDF file1. Uvodna riječ Dragi budući...

 • Prijave i upisi

  kandidata u srednje

  kole za kolsku godinu

  2017./2018.

  Idemo u srednju!

 • IMPRESSUM

  NAKLADNICI:

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska akademska i istraivaka mrea CARNet

  ZA NAKLADNIKE:

  prof. dr. sc. Pavo Barii, ministar, Goran Kezunovi, dipl. ing., ravnatelj

  UREDNITVO:

  Monika Vriko, prof., Nataa Lovri, prof., Kristina Begonja, prof., Jurica Vratari, prof., Davor

  Leipold, bacc. ing., Kristijan Milojevi, bacc. ing. tech. inf., Ante Babai, prof., Petra Kouti, dipl.

  oec.

  DIZAJN:

  Dizajn.net

  Izrazi koji se koriste u ovoj publikaciji, a koji imaju rodno znaenje, bez obzira na to jesu li koriteni u

  mukome ili enskome rodu, obuhvaaju na jednak nain i muki i enski rod.

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, ISBN: 978-953-8103-09-4

  Hrvatska akademska i istraivaka mrea CARNet, ISBN: 978-953-6802-39-5

  Zagreb, svibanj 2017.

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: + 385 (0) 1 4569 000 Faks: + 385 (0) 1 4569 099

  E-pota: [email protected] URL: www.mzo.hr

  Hrvatska akademska i istraivaka mrea CARNet

  Josipa Marohnia 5, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6661 616 Faks: +385 (0) 1 6661 615

  E-pota: [email protected] URL: www.carnet.hr

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Sredinji prijavni ured

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6274 877 Faks: +385 (0) 1 6274 849

  E-pota: [email protected] URL: www.azvo.hr

  https://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Broura/[email protected]://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Broura/www.mzo.hrhttps://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Broura/[email protected]://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Broura/www.carnet.hrhttps://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Broura/[email protected]://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Broura/www.azvo.hr

 • Sredinji dravni ured za port

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 4594-390 Faks: +385 (0) 1 4594-321

  E-pota: [email protected] URL: www.sdus.hr

  mailto:[email protected]://www.sdus.hr/

 • Prijave i upisi kandidata koji osnovno obrazovanje zavravaju u redovnom obrazovnom sustavu

  Republike Hrvatske te kandidata koji ve pohaaju redoviti program obrazovanja srednje kole

  Sadraj:

  1. Uvodna rije

  2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole

  3. Postupci prijava i upisa kandidata u srednje kole

  4. Upisni postupak

  5. Jesenski upisni rok

  6. Naknadni upisni rok

  7. Kalendar

 • 1. Uvodna rije

  Dragi budui srednjokolci,

  odabir srednje kole velika je ivotna odluka. Upoznavanje vlastitih vrijednosti, interesa i sposobnosti

  nije lagan zadatak, ali je prijeko potreban u procesu donoenja tako vane odluke kao to je izbor

  zanimanja. Dobro razmislite o tome to vas je tijekom dosadanjeg kolovanja jako zanimalo, koje

  ste predmete voljeli, ime ste se bavili u svoje slobodno vrijeme, ali i to vas je inilo nezadovoljnima

  i nesretnima, to vam je predstavljalo tekoe.

  Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima, kolskim prijateljima i ostalim osobama s kojima

  ste bliski te koji vam mogu pruiti adekvatnu pomo pri odabiru kole. Vano je prikupiti to vie

  informacija o razliitim zanimanjima, o srednjim kolama i programima obrazovanja, kao i o

  mogunostima zapoljavanja, odnosno nastavka daljnjega obrazovanja.

  U publikaciji, koja je pred vama, pronai ete najvanije informacije o postupku prijava i upisa u

  srednje kole u kolskoj godini 2017./2018., koji se provodi elektronikim putem preko mrene

  stranice: www.upisi.hr. U publikaciji emo vas informirati o elementima i kriterijima za upis,

  nainima i postupcima prijava u sustav kandidata koji osnovno obrazovanje zavravaju u redovnom

  obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, prikazati vam primjere bodovanja za razliite programe

  obrazovanja te vam predoiti sve to vam elektroniki nain prijava i upisa u srednje kole prua -

  pregled nad osobnim podacima, ocjenama i dodatnim postignuima te detaljan pregled lista

  poredaka sa strukturom bodova na temelju kojih je izraunat va plasman na svakome pojedinome

  prijavljenome programu obrazovanja. Iznimno je vano kontinuirano pratiti sve informacije koje se

  objavljuju na mrenoj stranici: www.upisi.hr, a na kojoj e biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja

  upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali aurirani podaci, vane

  obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.

  Na samome kraju publikacije pronai ete i Kalendar u koji su, kao podsjetnik, upisani svi datumi i

  rokovi vezani uz prijavu i upis programa obrazovanja.

  Ako imate dvojbi, pitanja ili tekoa vezanih uz prijavu u sustav, rad sa sustavom ili prijavom

  programa obrazovanja, na adresi www.upisi.hr/FAQ nalaze se esto postavljena pitanja i odgovori

  koji vam mogu pomoi u rjeavanju problema ili dvojbi.

  Za dodatnu pomo moete kontaktirati Podrku obrazovnom sustavu pri CARNetu na elektronikoj

  adresi: [email protected] ili telefonom na broj: 01/6661-500 svakim radnim danom od 8:00

  20:00 sati.

  Urednitvo

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr/FAQmailto:[email protected]

 • 2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje

  kole

  Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole propisani su

  Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole koji je

  donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Narodne novine, broj 49/2015. i 47/2017.). Pravilnik je

  objavljen na slubenoj mrenoj stranici Ministarstva i na mrenoj stranici: www.upisi.hr, a u ovom

  poglavlju donosimo najvanije elemente i kriterije iz Pravilnika.

  Tko se upisuje u srednju kolu?

  U srednju kolu upisuju se kandidati koji su zavrili ili zavravaju osnovno obrazovanje u 2017. godini.

  Pod jednakim uvjetima, upisuju se kandidati hrvatski dravljani, Hrvati iz drugih drava, djeca

  dravljana iz drava lanica Europske unije te kandidati strani dravljani iz zemalja izvan Europske

  unije, ako ispunjavaju propisane uvjete.

  U prvi razred srednje kole mogu se upisati kandidati koji do poetka kolske godine u kojoj upisuju

  prvi razred srednje kole navravaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje kolskog odbora, u prvi razred

  srednje kole moe se upisati kandidat do navrenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva,

  kandidat stariji od 18 godina.

  to se boduje za upis u srednju kolu?

  Za upis u I. razred srednje kole kandidatima se vrednuju i boduju zajedniki, dodatni i poseban

  element.

  1. Zajedniki element

  a) Zajedniki element za upis kandidata u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje

  strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje etiri godine ine prosjeci zakljunih ocjena svih

  nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja, zakljune

  ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik,

  Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta vanih za nastavak obrazovanja u

  pojedinim programima obrazovanja od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno vanih za

  upis koji je sastavni dio Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred

  srednje kole, a jedan samostalno odreuje srednja kola od obveznih nastavnih predmeta koji se

  ue u osnovnoj koli. Za programe obrazovanja koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina

  to je, u pravilu, nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

  Na takav nain, mogue je stei najvie 80 bodova. Ako kandidatu nije upisana neka od ocjena iz

  nekog nastavnog predmeta, a koja se boduje, umjesto nje bodovat e se prosjek svih ocjena od 5. do

  8. razreda osnovne kole.

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • Elementi vrednovanja

  5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno

  Prosjek ocjena

  5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Hrvatski jezik 5 5 10,00

  Matematika 5 5 10,00

  Prvi strani jezik

  5 5 10,00

  Predmet znaajan za upis (propisan)

  5 5 10,00

  Predmet znaajan za upis (propisan)

  5 5 10,00

  Predmet znaajan za upis (odreuje kola)

  5 5 10,00

  Ukupno 80,00

  b) Zajedniki element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe

  obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine ukljuuje prosjeke zakljunih ocjena

  svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja te

  zakljune ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski

  jezik, Matematika i prvi strani jezik. Na takav nain, mogue je stei najvie 50 bodova.

  Elementi vrednovanja

  5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno

  Prosjek ocjena