of 26 /26

Prijave i upisi kandidata u srednje · Prijave i upisi kandidata u srednje škole za školsku godinu 2018./2019. Idemo u srednju!

 • Author
  builien

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prijave i upisi kandidata u srednje · Prijave i upisi kandidata u srednje škole za školsku...

 • Prijave i upisi

  kandidata u srednje

  kole za kolsku godinu

  2018./2019.

  Idemo u srednju!

 • IMPRESSUM

  NAKLADNICI:

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska akademska i istraivaka mrea CARNET

  ZA NAKLADNIKE:

  prof. dr. sc. Blaenka Divjak, ministar, Goran Kezunovi, dipl. ing., ravnatelj

  UREDNITVO:

  Monika Vriko, prof., Nataa Lovri, prof., Ana Depina, mag. polit., Davor Leipold, bacc. ing.,

  Mihael Vugrinec mag. oec., Petra Kouti, dipl. oec.

  DIZAJN:

  Dizajn.net

  Izrazi koji se koriste u ovoj publikaciji, a koji imaju rodno znaenje, bez obzira na to jesu li koriteni u

  mukome ili enskome rodu, obuhvaaju na jednak nain i muki i enski rod.

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, ISBN: 978-953-8103-23-0

  Hrvatska akademska i istraivaka mrea CARNET, ISBN: 978-953-6802-48-7

  Zagreb, svibanj 2018.

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: + 385 (0) 1 4569 000 Faks: + 385 (0) 1 4569 099

  E-pota: [email protected] URL: www.mzo.hr

  Hrvatska akademska i istraivaka mrea CARNET

  Josipa Marohnia 5, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6661 616 Faks: +385 (0) 1 6661 615

  E-pota: [email protected] URL: www.carnet.hr

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Sredinji prijavni ured

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6274 877 Faks: +385 (0) 1 6274 849

  E-pota: [email protected] URL: www.azvo.hr

  Sredinji dravni ured za port

  https://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Broura/[email protected]://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Broura/www.mzo.hrmailto:[email protected]://www.carnet.hr/https://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Broura/[email protected]://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Broura/www.azvo.hr

 • Savska cesta 28/1, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6042-950

  E-pota: [email protected] URL: www.sdus.hr

  mailto:[email protected]://www.sdus.hr/

 • Prijave i upisi kandidata koji osnovno obrazovanje zavravaju u redovnom obrazovnom sustavu

  Republike Hrvatske te kandidata koji ve pohaaju redoviti program obrazovanja srednje kole

  Sadraj:

  1. Uvodna rije

  2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole

  3. Postupci prijava i upisa kandidata u srednje kole

  4. Upisni postupak

  5. Jesenski upisni rok

  6. Naknadni upisni rok

  7. Kalendar

  8. Hodogram

 • 1. Uvodna rije

  Dragi budui srednjokolci,

  odabir srednje kole velika je ivotna odluka. Upoznavanje vlastitih vrijednosti, interesa i sposobnosti

  nije lagan zadatak, ali je prijeko potreban u procesu donoenja tako vane odluke kao to je izbor

  zanimanja. Dobro razmislite o tome to vas je tijekom dosadanjeg kolovanja jako zanimalo, koje

  ste predmete voljeli, ime ste se bavili u svoje slobodno vrijeme, ali i to vas je inilo nezadovoljnima

  i nesretnima, to vam je predstavljalo tekoe.

  Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima, kolskim prijateljima i ostalim osobama s kojima

  ste bliski te koji vam mogu pruiti adekvatnu pomo pri odabiru kole. Vano je prikupiti to vie

  informacija o razliitim zanimanjima, o srednjim kolama i programima obrazovanja, kao i o

  mogunostima zapoljavanja, odnosno nastavka daljnjega obrazovanja.

  U publikaciji, koja je pred vama, pronai ete najvanije informacije o postupku prijava i upisa u

  srednje kole u kolskoj godini 2018./2019., koji se provodi elektronikim putem preko mrene

  stranice: www.upisi.hr. U publikaciji emo vas informirati o elementima i kriterijima za upis,

  nainima i postupcima prijava u sustav kandidata koji osnovno obrazovanje zavravaju u redovnom

  obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, prikazati vam primjere bodovanja za razliite programe

  obrazovanja te vam predoiti sve to vam elektroniki nain prijava i upisa u srednje kole prua -

  pregled nad osobnim podacima, ocjenama i dodatnim postignuima te detaljan pregled lista

  poredaka sa strukturom bodova na temelju kojih je izraunat va plasman na svakome pojedinome

  prijavljenome programu obrazovanja. Iznimno je vano kontinuirano pratiti sve informacije koje se

  objavljuju na mrenoj stranici: www.upisi.hr, a na kojoj e biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja

  upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali aurirani podaci, vane

  obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.

  Na samome kraju publikacije pronai ete i Kalendar u koji su, kao podsjetnik, upisani svi datumi i

  rokovi vezani uz prijavu i upis programa obrazovanja.

  Ako imate dvojbi, pitanja ili tekoa vezanih uz prijavu u sustav, rad sa sustavom ili prijavom

  programa obrazovanja, na adresi www.upisi.hr/FAQ nalaze se esto postavljena pitanja i odgovori

  koji vam mogu pomoi u rjeavanju problema ili dvojbi.

  Za dodatnu pomo moete kontaktirati Podrku obrazovnom sustavu pri CARNET-u na

  elektronikoj adresi: [email protected] ili telefonom na broj: 01/6661-500 svakim radnim danom

  od 8:00 20:00 sati.

  Urednitvo

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr/FAQmailto:[email protected]

 • 2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje

  kole

  Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole propisani su

  Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole koji je

  donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Narodne novine, broj 49/2015. i 47/2017.). Pravilnik je

  objavljen na slubenoj mrenoj stranici Ministarstva i na mrenoj stranici: www.upisi.hr, a u ovom

  poglavlju donosimo najvanije elemente i kriterije iz Pravilnika.

  Tko se upisuje u srednju kolu?

  U srednju kolu upisuju se kandidati koji su zavrili ili zavravaju osnovno obrazovanje u 2018. godini.

  Pod jednakim uvjetima, upisuju se kandidati hrvatski dravljani, Hrvati iz drugih drava, djeca

  dravljana iz drava lanica Europske unije te kandidati strani dravljani iz zemalja izvan Europske

  unije, ako ispunjavaju propisane uvjete.

  U prvi razred srednje kole mogu se upisati kandidati koji do poetka kolske godine u kojoj upisuju

  prvi razred srednje kole navravaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje kolskog odbora, u prvi razred

  srednje kole moe se upisati kandidat do navrenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva,

  kandidat stariji od 18 godina.

  to se boduje za upis u srednju kolu?

  Za upis u I. razred srednje kole kandidatima se vrednuju i boduju zajedniki, dodatni i poseban

  element.

  1. Zajedniki element

  a) Zajedniki element za upis kandidata u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje

  strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje etiri godine ine prosjeci zakljunih ocjena svih

  nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja, zakljune

  ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik,

  Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta vanih za nastavak obrazovanja u

  pojedinim programima obrazovanja od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno vanih za

  upis koji je sastavni dio Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred

  srednje kole, a jedan samostalno odreuje srednja kola od obveznih nastavnih predmeta koji se

  ue u osnovnoj koli. Za programe obrazovanja koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina

  to je, u pravilu, nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

  Na takav nain, mogue je stei najvie 80 bodova. Ako kandidatu nije upisana neka od ocjena iz

  nekog nastavnog predmeta, a koja se boduje, umjesto nje bodovat e se prosjek svih ocjena od 5. do

  8. razreda osnovne kole.

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • Elementi vrednovanja

  5. razred

  6. razred

  7. razred

  8. razred

  Ukupno

  Prosjek ocjena

  5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Hrvatski jezik 5 5 10,00

  Matematika 5 5 10,00

  Prvi strani jezik

  5 5 10,00

  Predmet znaajan za upis (propisan)

  5 5 10,00

  Predmet znaajan za upis (propisan)

  5 5 10,00

  Predmet znaajan za upis (odreuje kola)

  5 5 10,00

  Ukupno 80,00

  b) Zajedniki element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe

  obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine ukljuuje prosjeke zakljunih ocjena

  svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovan ja te

  zakljune ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski

  jezik, Matematika i prvi strani jezik. Na takav nain, mogue je stei najvie 50 bodova.

  Elementi vrednovanja

  5. razred

  6. razred

  7. razred

  8. razred

  Ukupno

  Prosjek ocjena

  5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Hrvatski jezik 5 5 10,00

  Matematika 5 5 10,00

  Prvi strani jezik

  5 5 10,00

  Ukupno 50,00

  c) Zajedniki element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju

  manjem od tri godine ukljuuje prosjeke svih zakljunih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije

  decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja. Na takav nain , mogue je stei najvie

  20 bodova.

  Elementi vrednovanja

  5. razred

  6. razred

  7. razred

  8. razred

  Ukupno

  Prosjek ocjena

  5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Ukupno 20,00

 • 2. Dodatni element

  Dodatni element vrednovanja ine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata. Sposobnosti,

  darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

  na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vjetina, sposobnosti i darovitosti

  na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju

  na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u organizaciji kolskih sportskih drutava.

  3. Poseban element

  Poseban element vrednovanja ini uspjeh kandidata koji su ostvarili u oteanim uvjetima

  obrazovanja.

  Kandidatima e se priznati ostvarivanje iskljuivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedeih prava:

  kandidat sa zdravstvenim tekoama

  kandidat koji ivi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom tekom bolesti

  kandidat koji ivi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja

  kandidat koji ivi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi

  kandidat kojem je jedan roditelj preminuo

  kandidat koji je bez roditelja ili odgovarajue roditeljske skrbi

  kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine.

  Elementi i kriteriji za upis kandidata u I. razred srednje kole propisani Pravilnikom o elementima i

  kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole koriste se i za upis u meunarodne

  programe obrazovanja.

  Kako se vrednuju rezultati postignuti na dravnim i meunarodnim natjecanjima u

  znanju?

  Kandidati ostvaruju pravo na izravan upis ili na dodatne bodove na osnovi rezultata koje su postigli

  na dravnim natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta posebno znaajnih za upis (Hrvatskoga

  jezika, Matematike, prvoga stranog jezika, dvaju nastavnih predmeta posebno vanih za upis, u

  skladu s Popisom predmeta posebno vanih za upis te jednog natjecanja iz znanja koje odreuje

  srednja kola), a koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te na osnovi rezultata

  s meunarodnih natjecanja iz navedenih predmeta.

  Natjecanja koja provodi Agencija za odgoj i obrazovanje, a boduju se prema gore navedenom su:

  - Natjecanje iz hrvatskoga jezika,

  - Natjecanje iz engleskoga jezika,

  - Natjecanje iz njemakoga jezika,

  - Natjecanje iz francuskoga jezika,

  - Natjecanje iz talijanskoga jezika,

  - Natjecanje iz latinskog i grkog jezika,

  - Natjecanje iz matematike,

  - Natjecanje iz fizike,

 • - Natjecanje iz kemije,

  - Natjecanje iz biologije,

  - Natjecanje iz geografije,

  - Natjecanje iz astronomije,

  - Natjecanje iz informatike,

  - Natjecanje iz povijesti,

  - Natjecanje iz vjeronauka - vjeronauna olimpijada,

  - Natjecanje iz Islamskog vjeronauka,

  - Natjecanje mladih tehniara i

  - Natjecanje Sigurno u prometu.

  Rezultat dravnog ili meunarodnog natjecanja u znanju

  Pravo na izravan upis/ dodatne bodove

  Prvo, drugo ili tree osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  Izravan upis (pod uvjetom da kandidati zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u kolama u kojima je to uvjet za upis)

  Prvo osvojeno mjesto kao lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  4 boda

  Drugo osvojeno mjesto kao lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  3 boda

  Tree osvojeno mjesto lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  2 bod

  Sudjelovanje kao pojedinac ili lan skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  1 bod

  Kako se vrednuju rezultati postignuti na sportskim natjecanjima?

  Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja

  na natjecanjima kolskih sportskih drutava. Pravo na dodatne bodove ostvaruju na temelju slubene

  evidencije o rezultatima odranih natjecanja kolskih sportskih drutava koju vodi Hrvatski kolski

  sportski savez (HSS).

  U sustavu kolskoga sporta uenici osnovnih kola natjeu se cijele godine, poevi od rujna pa sve

  do zavrnice u svibnju u ovih 14 sportova: FUTSAL (MALI NOGOMET), KOARKA, RUKOMET,

  ODBOJKA, ATLETIKA, PLIVANJE, STOLNI TENIS, BADMINTON, GIMNASTIKA, KROS, JUDO, AH,

  KARATE i STRELJATVO.

 • U svim tim sportovima uenici se natjeu ekipno, a ne pojedinano i to u konkurenciji djevojica i

  djeaka.

  Natjecanja kolskih sportskih drutava Dodatni bodovi

  Prvo osvojeno mjesto kao lan skupine 3 boda Drugo osvojeno mjesto kao lan skupine 2 boda

  Tree osvojeno mjesto kao lan skupine 1 bod

  Rezultati natjecanja bit e uneseni izravno u Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje

  kole (NISpuS) na temelju postojeih podataka u sustavu e-Matice i kandidati ih ne trebaju dodatno

  dokazivati. Ako neki od rezultata nije vidljiv na korisnikom profilu kandidata na: www.upisi.hr,

  kandidat se treba obratiti razredniku u svojoj koli.

  Kandidati koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na meunarodnim natjecanjima iz znanja dokaze o

  tome dostavljaju Agenciji za odgoj i obrazovanje koja e ih, nakon provjere, unijeti u sustav.

  Kandidatu e se vrednovati iskljuivo jedno (najpovoljnije) postignue, neovisno o vrsti i razini

  natjecanja.

  Kako se vrednuju rezultati u oteanim uvjetima prethodnog obrazovanja?

  Kandidatima e se priznati ostvarivanje iskljuivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedeih prava:

  a) Kandidat sa zdravstvenim tekoama

  Kandidatu sa zdravstvenim tekoama dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvren tijekom

  postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje struno miljenje Slube za

  profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje. S tako utvrenim brojem bodova ,

  kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

  b) Kandidat koji ivi u oteanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim

  imbenicima

  Kandidatu koji ivi u oteanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim imbenicima,

  koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj koli, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvren

  tijekom postupka vrednovanja. Oteani uvjeti su ako kandidat:

  ivi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom tekom bolesti

  ivi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja

  ivi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi

  ako je kandidatu jedan roditelj preminuo

  ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajue roditeljske skrbi.

  Za ostvarenje navedenih prava, kandidat prilae razredniku neki od dolje navedenih dokumenata

  kojim dokazuje obrazovanje u oteanim uvjetima:

  lijeniku potvrdu o dugotrajnoj teoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;

  potvrdu nadlenoga podrunoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapoljavan je o dugotrajnoj

  nezaposlenosti oba roditelja;

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • potvrdu o koritenju socijalne pomoi; rjeenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili

  nadlenoga tijela u jedinici lokalne ili podrune (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu

  samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlatenih slubi u zdravstvu,

  socijalnoj skrbi i za zapoljavanje;

  ispravu iz matice umrlih ili smrtni list koje je izdalo nadleno tijelo u jedinici lokalne ili

  podrune (regionalne) jedinice ili Grada Zagreba;

  potvrdu nadlenoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili

  odgovarajue socijalne skrbi.

  c) Kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine

  Kandidatu koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a ivi u uvjetima koji su mogli utjecati na

  njegov uspjeh u osnovnoj koli, dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvren tijekom postupka

  vrednovanja. S tako utvrenim brojem bodova, kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka. Za

  ostvarivanje dodatnih bodova, kandidat prilae preporuku Vijea romske nacionalne manjine

  odnosno registrirane romske udruge.

  Cjelokupnu dokumentaciju potrebno je dostaviti razredniku do roka navedenoga u poglavlju

  Kalendar ove publikacije.

  Kako se utvruje ukupan rezultat kandidata?

  Ukupan rezultat kandidata utvruje se na temelju ukupnoga broja bodova koje je kandidat stekao po

  svim osnovama vrednovanja (zajedniki, dodatni i posebni element vrednovanja), uz dokazivanje

  zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaa u odabranom zanimanju,

  ako je to za odabrano zanimanje potrebno. Na temelju ukupnoga rezultata, utvruje se ljestvica

  poretka kandidata za upis i objavljuje na mrenoj stranici: www.upisi.hr.

  Mjerila i postupci za upis u strukovne kole i programe obrazovanja za vezane obrte u

  trajanju od tri godine

  Ljestvica poretka kandidata stvara se na osnovi zajednikoga, dodatnoga i posebnog elementa

  vrednovanja uz dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaa

  u odabranom zanimanju, ako je to za odabrano zanimanje potrebno.

  Zdravstveni zahtjevi srednjokolskih programa za upis kandidata

  Zdravstveni zahtjevi podrazumijevaju zdravstveno stanje kandidata koje treba zadovoljiti kako bi bio

  u mogunosti zavriti program obrazovanja te kako bi nakon zavretka obrazovanja svojim steenim

  kompetencijama ispunjavao uvjete potrebne za trite rada. Ispunjeni zdravstveni zahtjevi pokazuju

  da, u trenutku upisa kandidata u srednju kolu, nema zdravstvenih prepreka za rad niti na jednome

  radnome mjestu u sklopu zanimanja/kvalifikacija za koje se kandidat koluje.

  http://www.upisi.hr/

 • U uvjetima za upis i detaljima programa obrazovanja na stranici www.upisi.hr jasno je naznaeno koji

  su zdravstveni zahtjevi pojedinog zanimanja te kojim se dokumentom oni dokazuju.

  Pri upisu u jedan od programa obrazovanja/zanimanja za koje kandidat sa zdravstvenim tekoama

  posjeduje struno miljenje slube za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za

  zapoljavanje, kojem je prethodilo struno miljenje nadlenoga kolskog lijenika, nije potrebno

  posjedovati uvjerenje potvrdu o ispunjavanju zdravstvenih zahtjeva nadlenoga kolskog

  lijenika, odnosno lijeniku svjedodbu medicine rada, a koje su predviene za pojedini program

  obrazovanja.

  Potvrdu nadlenoga kolskoga lijenika ili lijeniku svjedodbu medicine rada, koji su uvjet za upis u

  odreeni program obrazovanja, kandidat je duan dostaviti srednjoj koli zajedno s upisnicom do

  roka navedenoga u Kalendaru. Ako kandidat nije u mogunosti prilikom upisa dostaviti lijeniku

  svjedodbu medicine rada, pri upisu donosi potvrdu obiteljskog lijenika, a lijeniku svjedodbu

  medicine rada duan je naknadno dostaviti najkasnije do kraja prvoga polugodita prvog razreda.

  Kandidati koji do roka navedenoga u Kalendaru za svaki pojedini upisni rok ne pribave i ne dostave

  valjani dokument, bez obzira na to to se na ljestvici poretka nalaze unutar upisne kvote, nee se

  moi upisati. Ako se to dogodi na ljetnome upisnom roku, bit e upueni da se na jesenskome

  upisnome roku natjeu za programe obrazovanja u kojima je ostalo slobodnih mjesta.

  Kandidati koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za

  upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju kolu u program obrazovanja u kojemu je nakon

  jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih

  Strukturom, a utvrenih u NISpuS-u.

  Dodatne provjere znanja i sposobnosti kandidata

  a) Provjera znanja kandidata iz stranoga jezika

  Kandidat koji u osnovnoj koli nije uio odreeni strani jezik moe prilikom prijave programa

  obrazovanja odabrati uenje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika , uz uvjet da je na provjeri

  znanja utvrena mogunost uenja toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika.

  Provjeru znanja provodi struno povjerenstvo srednje kole u koju se kandidat eli upisati, o emu

  sastavlja zapisnik. Provjeru znanja kandidat polae u jednoj koli i rezultati provjere vrijede za prijavu

  u druge kole koje uvjetuju znanje istoga stranog jezika tijekom cijeloga upisnog postupka. Provjera

  znanja je eliminacijska.

  b) Provjera znanja kandidata za upis u meunarodne programe obrazovanja

  Za upis u meunarodne programe obrazovanja moe se provoditi provjera znanja koju propisuje i

  provodi kola.

  c) Provedba dodatnih provjera sklonosti i sposobnosti kandidata

  kola koja upisuje kandidata u programe obrazovanja za koje je potrebna odreena tjelesna,

  glasovna i slina spretnost ili sposobnost, mogu provoditi provjeru sklonosti i sposobnosti kandidata

  za taj program obrazovanja.

  d) Provjera darovitosti kandidata za upis u umjetnike kole

  http://www.upisi.hr/

 • Likovne, glazbene i plesne kole, uz vrednovanje uspjeha kandidata u prethodnome obrazovanju,

  provode i ispitivanje darovitosti kandidata za pojedine vrste umjetnikoga izraza.

  e) Provjera posebnih znanja kandidata

  Srednje kole mogu, ako za to imaju suglasnost Ministarstva, provoditi provjere posebnih znanja iz

  nastavnih predmeta posebno vanih za upis kandidata u pojedini program obrazovanja. Posebna

  provjera znanja nije eliminacijska i na njoj kandidat moe ostvariti do najvie 5 bodova.

  Za sve dodatne provjere, kole e javno objaviti rokove i mjesto ispitivanja, a svi podaci bit e

  dostupni na mrenoj stranici: www.upisi.hr.

  Minimalni bodovni prag

  Za programe obrazovanja u trajanju od najmanje etiri godine, kola moe utvrditi minimalni broj

  bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja. Utvreni minimalni

  broj bodova primjenjuje se tijekom cijeloga upisnog postupka (ljetni, jesenski i naknadni upisni rok).

  Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine, programe

  obrazovanja za vezane obrte te za programe obrazovanja koji traju manje od tri godine, a najmanje

  godinu dana, ne utvruje se minimalni broj bodova koji su potrebni za prijavu.

  Ako je kola utvrdila minimalni bodovni prag, isti se mora zadovoljiti iskljuivo bodovima koje je

  uenik ostvario temeljem ocjena iz kole, odnosno zajednikim elementom vrednovanja.

  3. Postupci prijava i upisa kandidata u srednje kole

  Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrene stranice Nacionalnoga

  informacijskog sustava prijava i upisa u srednje kole (NISpuS), na temelju natjeaja za upis koji se

  objavljuju na mrenim stranicama i oglasnim ploama srednje kole i osnivaa.

  a) Kandidati koji osnovno obrazovanje zavravaju u redovitome sustavu obrazovanja

  u Republici Hrvatskoj 2018. godine

  Kandidati, koji osnovno obrazovanje zavravaju u redovitome sustavu obrazovanja u Republici

  Hrvatskoj 2018. godine, u svojoj koli dobivaju elektroniki identitet iz sustava [email protected], tj.

  korisniko ime i lozinku s kojima se prijavljuju u sustav te prilikom prve prijave dobivaju PIN. Toan

  postupak opisan je u poglavlju Upisni postupak.

  Ovim kandidatima svi osobni podaci i ocjene te rezultati natjecanja iz znanja i sporta prenose se iz

  e-Matice te nisu duni dostavljati dokumentaciju o tome svojim razrednicima.

  b) Kandidati koji osnovno obrazovanje zavravaju u redovitome sustavu obrazovanja

  u Republici Hrvatskoj 2018. godine, a najmanje jedan od prethodnih triju razreda su

  zavrili u inozemstvu

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • Kandidati koji osnovno obrazovanje zavravaju u redovitome sustavu obrazovanja u Republici

  Hrvatskoj 2018. godine, a najmanje jedan od prethodnih triju razreda su zavrili u inozemstvu, svome

  razredniku dostavljaju svjedodbe razreda zavrenih u inozemstvu, a razrednik podatke unosi u

  sustav NISpuS.

  U sluaju da je kandidat zavrni razred osnovnoga obrazovanja zavrio u inozemstvu, svu

  dokumentaciju dostavlja Sredinjemu prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a

  toan postupak upisa ovakvih kandidata opisan je u publikaciji Prijave i upisi u srednje kole za

  kolsku godinu 2018./2019. Idemo u srednju! Kandidati iz drugih obrazovnih sustava.

  c) Kandidati koji su trenutano u redovitome sustavu obrazovanja u Republici

  Hrvatskoj, ali ne zavravaju osnovno obrazovanje 2018. godine

  Ovi su kandidati koji, u pravilu, upisuju paralelne umjetnike programe ili su kandidati koji nisu s

  uspjehom zavrili prvi razred srednje kole, nisu se ispisali iz te kole, a ele ponovno upisati prvi

  razred u drugoj srednjoj koli ili su kandidati koji upisuju drugi program obrazovanja u istoj srednjoj

  koli. Kako posjeduju elektroniki identitet iz sustava [email protected], ali nisu automatski registrirani kao

  korisnici sustava, registriraju se na nain opisan u publikaciji Prijave i upisi u srednje kole za kolsku

  godinu 2018./2019. Idemo u srednju! Kandidati koji upisuju umjetnike programe i odjele za

  sportae.

  4. Upisni postupak

  Mrena stranica Upisi.hr

  Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrene stranice: www.upisi.hr, kojom

  pristupaju Nacionalnome informacijskome sustavu prijava i upisa u srednje kole (NISpuS).

  NISpuS je sredinji informacijsko-administracijski servis koji kandidatima, zainteresiranima za

  nastavak obrazovanja na srednjokolskoj razini, znaajno olakava prijavu i upis u programe

  obrazovanja. Sustav pokriva cijeli proces, od pretraivanja programa obrazovanja prema eljenim

  kriterijima, preko prijava odabranih programa obrazovanja te uvida u rezultate po tim programima

  obrazovanja, pa do ostvarenja prava upisa u srednju kolu. Kandidatima omoguuje brz i izravan uvid

  u osobne podatke, ocjene te posebna postignua vana za upis ostvarena tijekom osnovnoga

  obrazovanja, daje detaljan izraun bodova za svaki prijavljeni program obrazovanja prema uvjetima

  koje propisuju srednje kole, kao i uvid u poloaj koji zauzimaju na ljestvicama poretka za svaki od

  programa obrazovanja koji su prijavili.

  Na mrenoj stranici: www.upisi.hr nalazi se popis svih programa obrazovanja koji se mogu upisati u

  Republici Hrvatskoj, zajedno s uvjetima upisa. Osim na mrenoj stranici: www.upisi.hr, korisne

  informacije o cjelokupnome postupku koji im predstoji kandidati mogu pronai i na mrenoj stranici

  Ministarstva znanosti i obrazovanja: www.mzo.hr.

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.mzos.hr

 • Minimalni tehniki preduvjeti za pristup mrenoj stranici: www.upisi.hr su preglednici koji

  podravaju W3C standarde i JavaScript tehnologiju (kao npr. Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera,

  Internet Explorer od inaice 8 pa nadalje).

  Posebno je vano pratiti i mrene stranice srednjih kola koje kandidat eli upisati jer se tamo mogu

  pronai vane informacije koje se odnose samo na tu srednju kolu.

  Predradnje prije prve prijave u sustav

  Kandidati koji u tekuoj kolskoj godini zavravaju osnovno obrazovanje u redovitome

  sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj

  Kandidati koji u tekuoj kolskoj godini zavravaju osnovno obrazovanje u redovitome sustavu

  obrazovanja u Republici Hrvatskoj automatski su registrirani i u sustav se prijavljuju svojim

  elektronikim identitetom (korisnikom oznakom i lozinkom) iz sustava [email protected] koji im

  dodjeljuje administrator imenika kole. Popis administratora imenika kola dostupan je na mrenoj

  stranici ai.skole.hr.

  Kandidati koji ve pohaaju redoviti program obrazovanja srednje kole, a ove godine ele

  upisati prvi razred u drugoj srednjoj koli ili prvi razred drugoga programa obrazovanja u

  istoj koli

  Kandidati koji ve pohaaju redoviti program obrazovanja srednje kole, a ove godine ele upisati

  prvi razred u drugoj srednjoj koli ili prvi razred drugoga programa obrazovanja u istoj koli, za

  registraciju se trebaju obratiti upisnome koordinatoru u svojoj srednjoj koli. Nakon registracije, za

  prijavu u sustav koriste se svojim elektronikim identitetom iz sustava [email protected]

  Prva prijava na www.upisi.hr

  Kandidat koji se prvi put prijavljuje na mrenoj stranici: www.upisi.hr sa svojim elektronikim

  identitetom iz sustava [email protected], a jo ne posjeduje PIN, treba unijeti korisniko ime i lozinku kako

  bi mogao unijeti broj svoga mobilnoga telefona na koji eli SMS-om primiti PIN. PIN je osobni

  identifikacijski broj koji slui za dodatnu zatitu i privatnost podataka svakoga kandidata.

  Ako kandidat ne posjeduje mobilni telefon, moe navesti broj mobilnoga telefona nekoga od

  ukuana ili roaka. Ako nitko od ukuana ili roaka ne posjeduje mobilni telefon, kandidat moe

  zatraiti slanje PIN-a, uz prethodni dogovor, na mobilni telefon svojega razrednika. Ako nitko od

  navedenih nije u mogunosti zaprimiti PIN, treba se obratiti CARNET-ovoj podrci obrazovnome

  sustavu.

  Ako kandidat koji posjeduje elektroniki identitet iz sustava [email protected] izgubi PIN, potrebno je s

  broja mobilnoga telefona, koji je unesen u sustav, iz mobilnih mrea Republike Hrvatske poslati SMS

  poruku sadraja OPET na broj 888000 nakon ega e mu biti dostavljen novi PIN (ako PIN ne stigne,

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrhttp://www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/kako_postati_korisnik/administratori_imenikafile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • potrebno je kontaktirati CARNET-ovu podrku obrazovnom sustavu). Poruka se naplauje po cijeni

  definiranoj ugovorom korisnika s operaterom. Ako kandidat izgubi korisniku oznaku ili lozinku, treba

  se obratiti administratoru imenika u koli nakon ega e mu biti dodijeljena nova korisnika oznaka

  i/ili lozinka.

  U sluaju drugih tekoa s prijavom na mrenu stranicu: www.upisi.hr, potrebno je nazvati CARNET-

  ovu podrku obrazovnom sustavu na broj telefona: 01/ 6661 500 ili potekou prijaviti na adresu

  elektronike pote: [email protected]

  Svaki kandidat pravodobnom prijavom u sustav treba provjeriti ispravnost korisnike oznake,

  lozinke i PIN-a kako bi, pokae li se potrebnim, na vrijeme mogao dobiti nove podatke!

  CARNET, SPU te Ministarstvo znanosti i obrazovanja smiju broj mobilnog telefona koristiti iskljuivo

  za dostavu podataka nunih za prijavu u sustav ili u svrhu obavjetavanja kandidata o znaajnim

  informacijama u svezi s postupkom upisa u srednje kole.

  Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuS

  Kako bi se osigurala tonost cijeloga postupka rangiranja na programe obrazovanja, kandidati su

  duni provjeriti osobne podatke, ocjene iz osnovne kole te, ako ih posjeduju, rezultate dravnih i

  meunarodnih natjecanja, kao i sve ostale upisane podatke koji se nalaze u sustavu NISpuS, a u

  skladu s rokovima navedenim u Kalendaru.

  Ako su podaci netoni, kandidati trebaju to prije obavijestiti razrednika u svojoj koli.

  Preduvjeti za upis

  Neke srednje kole za prijavu ili upis u odreene programe obrazovanja zahtijevaju ispunjavanje

  odreenih preduvjeta. Kako bez ispunjenih preduvjeta nije mogue upisati odreeni program

  obrazovanja, nuno je pravodobno se o njima informirati na mrenoj stranici: www.upisi.hr ili na

  mrenim stranicama srednjih kola.

  Prijava programa obrazovanja

  Kandidati e se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih kola u kolskoj godini 2018./2019. u

  ljetnome, jesenskome i naknadnome upisnom roku.

  U ljetnom i jesenskom upisnom roku kandidat moe prijaviti najvie 6 odabira programa

  obrazovanja. Programe obrazovanja, odnosno srednje kole koje ih izvode, mogue je pretraivati

  prema zadanim kriterijima pretrage. Mogue je prilagoditi pretragu s obzirom na upaniju, naziv

  kole, vrstu kole (javne ili privatne), naziv programa obrazovanja i slino.

  Za svaki program obrazovanja mogue je pregledati detaljnije informacije koje sadre opis programa,

  strukturu bodovanja, popis preduvjeta i ostale vane informacije o programu obrazovanja.

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/[email protected]:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • Programi, obrazovanja koji se ele upisati, dodaju se na listu prioriteta koja se moe mijenjati do roka

  navedenoga u Kalendaru.

  Listu prioriteta treba paljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi program obrazovanja koji se

  najvie eli upisati, a zatim i ostali, eljenim redoslijedom. Sukladno tome, kandidat e se

  optimalno rasporediti na program obrazovanja koji mu je najvii na listi prioriteta, a za koji se,

  prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote.

  Vano je da kandidati provjere jesu li im svi programi obrazovanja na listi prioriteta poredani

  prema njihovim eljama i mogunostima jer nakon zakljuavanja odabira programa obrazovanja

  odnosno kola, nikakve izmjene vie nee biti mogue.

  Vano je, takoer, da se na listi prioriteta nalaze samo programi obrazovanja koje kandidat doista

  namjerava upisati. Postavljanje programa obrazovanja na listu prioriteta podrazumijeva ozbiljnu

  namjeru da se takav program i upie.

  Prilikom prijave pojedinoga programa, obrazovanja potrebno je odabrati prvi i drugi strani jezik i

  izborne predmete izmeu ponuenih stranih jezika i izbornih predmeta koji se u srednjoj koli

  predaju.

  Odabirom prvoga stranoga jezika, znanje toga stranoga jezika postaje preduvjet za odabrani program

  obrazovanja. Preduvjet se smatra ispunjenim ako je kandidat u osnovnoj koli uio taj strani jezik

  najmanje etiri godine ili ako na dodatnoj provjeri u srednjoj koli dokae poznavanje toga stranoga

  jezika. Odabir stranih jezika i izbornih predmeta ni na koji nain ne utjee na rangiranje po

  prijavljenim programima obrazovanja odnosno na poredak kandidata na ljestvicama poretka.

  Programi obrazovanja za koje kole provode dodatne provjere imaju raniji rok prijave te ih je

  nuno prijaviti do roka navedenog u Kalendaru.

  Popis programa obrazovanja s ranijim rokom prijave bit e mogue pronai na stranici: www.upisi.hr.

  Kontinuirano praenje bodovnoga stanja

  Na mrenoj stranici: www.upisi.hr od samoga poetka prijava programa obrazovanja bit e mogue

  pratiti bodovno stanje za svaki prijavljeni program obrazovanja svakoga kandidata.

  Ako kandidat nije zadovoljio potrebne preduvjete za upis nekoga od prijavljenih programa

  obrazovanja, navedeno e biti vidljivo na detaljnome prikazu bodovanja za prijavljeni program

  obrazovanja u svakome trenutku. Kandidat takve programe obrazovanja moe obrisati sa svoje liste,

  ako ne postoji mogunost zadovoljenja potrebnih preduvjeta i umjesto njih prijaviti druge programe

  obrazovanja do roka navedenog u Kalendaru.

  Ljestvice poretka

  Ljestvice poretka stvaraju se na sljedei nain. Svakoga punog sata za svakoga kandidata pronalazi se

  program obrazovanja koji mu je trenutano najvii na listi prioriteta, a na kojemu se po bodovima

  nalazi unutar upisne kvote. Ako se takav program obrazovanja pronae, kandidat se brie sa svih

  ostalih lista prioriteta koje su mu nie na ljestvici poretka, ime se otvaraju slobodna mjesta za

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • kandidate ispod crte. Ovaj se postupak ponavlja sve dok se time dogaaju pomaci na bolje. Po

  zavretku postupka, objavljuju se ljestvice poretka na kojima je svaki kandidat optimalno razmjeten.

  Na mrenoj stranici: www.upisi.hr objavljuju se ogledne i konane ljestvice poretka.

  Ogledne ljestvice poretka odraz su trenutanoga bodovnoga stanja izraunatoga na temelju

  podataka koji su trenutano u sustavu. To znai da su podlone promjenama zbog ispravka netono

  unesenih ocjena u sustav, rjeavanja prigovora, unosa rezultata dodatnih provjera, novih prijava i

  brisanja prijava te promjena prioriteta programa obrazovanja. Dakle, ogledne ljestvice poretka

  neprestano se mijenjaju.

  Ljestvice poretka obnavljaju se svakih sat vremena pa je posljedicu promjene podataka ili

  redoslijeda na listi prioriteta mogue vidjeti za najvie sat vremena, ovisno o trenutku promjene.

  Kandidat e se nai na konanoj ljestvici poretka samo jednoga programa obrazovanja na kojemu se

  nalazi u sklopu upisne kvote i to onoga koji je najvie na njegovoj listi prioriteta. Ostaje na

  ljestvicama poretka viega prioriteta na kojima se ne nalazi u sklopu upisne kvote, a na svim ostalim

  ljestvicama poredaka niega prioriteta se ne prikazuje.

  Na datum naveden u poglavlju Kalendar ljestvice poretka postaju konane i vie se ne mijenjaju.

  Podnoenje prigovora

  Ako kandidat uoi bilo kakvu nepravilnost, potrebno je odmah uiniti sljedee:

  za netono ili nepotpuno unesene ocjene ili osobne podatke, kandidat odmah treba

  obavijestiti razrednika u svojoj koli,

  u sluaju nepravilnosti u ocjenjivanju ispita sposobnosti i darovitosti potrebno je urno

  kontaktirati srednju kolu koja je ispit provela;

  ako se na gore navedeni nain ne isprave ili ne upotpune podaci, kandidati imaju mogunost

  podnoenja prigovora i obrascem za prigovor koji e biti dostupan na mrenoj stranici:

  www.upisi.hr. Na ovaj nain prigovor se podnosi tek ako drugaije nije bilo mogue razrijeiti

  nepravilnost.

  Za navedene prigovore rokovi su navedeni u poglavlju Kalendar ove publikacije.

  Zakljuavanje liste prioriteta, potpisivanje prijavnica, objava konanih ljestvica

  poretka

  Lista odabranih programa obrazovanja zakljuava se svim kandidatima na datum koji se nalazi u

  poglavlju Kalendar ove publikacije, ovisno o upisnome roku.

  Za kandidate zavrnoga razreda osnovnih kola iz obrazovnoga sustava Republike Hrvatske prijavnicu

  iz sustava ispisuje njihov razrednik. Prijavnica je obrazac koji sadri konanu listu prijavljenih

  obrazovnih programa, poredanih po prioritetima. Kandidat i roditelj/skrbnik zatim potpisuju

  prijavnicu ime potvruju listu prioriteta odnosno odabir kandidata. Takva prijavnica uva se u koli.

  Rok za potpisivanje prijavnica naveden je u poglavlju Kalendar, ovisno o upisnome roku.

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • Svi ostali kandidati prijavnice iz sustava NISpuS ispisuju sami.

  Kandidati, koji osnovno obrazovanje zavravaju u redovnom obrazovnom sustavu Republike

  Hrvatske, prijavnicu, koju su potpisali zajedno s roditeljem/skrbnikom, donose u svoju kolu

  razredniku.

  Potpisivanje prijavnice s listom prioriteta ne jami da e se kandidat i upisati na ona j izbor na

  kojemu je stekao pravo upisa u trenutku zakljuavanja odabira, odnosno ispisivanja prijavnice, ve

  predstavlja njegovu konanu odluku o poretku prijavljenih programa obrazovanja.

  Na odreeni datum, naveden u poglavlju Kalendar, s ljestvica poretka pojedinih programa

  obrazovanja, obrisat e se kandidati koji do toga datuma nisu zadovoljili potrebne preduvjete za

  njihov upis.

  Trenutkom objave konanih ljestvica poretka, kandidati stjeu pravo upisa u program obrazovanja

  najviega prioriteta u kojemu se nalaze u sklopu upisne kvote. Konane ljestvice poretka vie se ne

  mijenjaju.

  Kandidat svoj upis potvruje vlastorunim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici

  dostupnoj na mrenoj stranici NISpuS-a (www.upisi.hr), koju je duan dostaviti u srednju kolu u

  kojoj je ostvario pravo upisa do roka navedenoga u Kalendaru. Upisnica je obrazac koji sadri

  osnovne informacije o obrazovnom programu ili programima u koje je kandidat stekao pravo

  upisa.

  Nakon to kandidat potvrdi svoj upis vlastorunim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici

  i dostavi je srednjoj koli, zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom, kandidat je upisan u I.

  razred srednje kole u kolskoj godini 2018./2019.

  Ako kandidat zbog opravdanih razloga nije u mogunosti u propisanim rokovima dostaviti potpisanu

  upisnicu za upis u I. razred, duan ju je dostaviti njegov roditelj/skrbnik.

  Dodatno, kandidati koji su ostvarili pravo na upis u programe obrazovanja za koje je potrebna

  potvrda lijenika kolske medicine ili lijenika svjedodba medicine rada, odnosno potvrda

  obiteljskog lijenika, duni su do roka objavljenoga u Kalendaru u srednju kolu donijeti ove

  dokumente.

  Kandidati koji u srednju kolu ne dostave upisnicu te, ako je to potrebno, potvrdu lijenika kolske

  medicine ili svjedodbu medicine rada, odnosno potvrdu obiteljskog lijenika, gube pravo na upis i

  upuuju se na sljedei upisni rok.

  Kandidati koji upisuju programe obrazovanja za vezane obrte (JMO programe) duni su, pri upisu

  ili najkasnije do kraja prvog polugodita prvog razreda, dostaviti koli lijeniku svjedodbu

  medicine rada i sklopljen ugovor o naukovanju.

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • 5. Jesenski upisni rok

  U drugome, odnosno jesenskome upisnom roku mogue je prijaviti samo programe obrazovanja za

  koje upisna kvota u ljetnome roku nije popunjena.

  Ako uenik srednje kole ne poloi popravni ispit u jesenskome roku, srednja kola je duna istome

  omoguiti ponovni upis u I. razred srednje kole u istome programu obrazovanja.

  U sluaju da nije odobren upis uenika za isti program obrazovanja, onda je kola duna ueniku

  omoguiti ponavljanje istoga razreda, ali u drugome programu obrazovanja u koji kola upisuje

  uenike.

  Takvi uenici ne prolaze postupak registracije u sustav NISpuS za potrebe upisa u I. razred srednje

  kole ve je kola duna osigurati upisno mjesto za uenika unutar odobrene upisne kvote.

  U sluaju da je broj upisnih mjesta u ostalim programima obrazovanja srednje kole popunjen u

  ljetnome upisnom roku, srednja kola duna je postupiti u skladu s uputama navedenim u toki XVIII.

  Odluke o upisu uenika u I. razred srednje kole u kolskoj godini 2018./2019.

  6. Naknadni upisni rok

  Kandidati koji ne ostvare pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku, mogu se prijaviti za

  upis u naknadnome upisnome roku.

  O upisu kandidata u naknadnome upisnom roku odluuje upisno povjerenstvo kole temeljem

  pisanoga zahtjeva kandidata te podatke o upisu unosi u NISpuS, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici

  kandidata te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.

  Kandidati se u naknadnome upisnom roku za upis mogu prijaviti u srednju kolu u program

  obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja

  upisnih mjesta propisanih Strukturom. Kandidati moraju ispunjavati sve uvjete propisane

  Pravilnikom o elementima i kriterijima te natjeajem kole. U kolama, u kojima je to uvjet za upis,

  moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i darovitosti. kola za te kandidate organizira provjeru na

  dan dostave dokumentacije. Ako je sva potrebna dokumentacija dostavljena (u programe

  obrazovanja za koje je potrebna potvrda lijenika kolske medicine ili lijenika svjedodba medicine

  rada, odnosno potvrda obiteljskog lijenika), ispisuje se upisnica, roditelj/skrbnik i kandidat je

  potpisuju , a potom se ispunjavanje i toga uvjeta oznauje u sustavu i kandidat je upisan u srednju

  kolu.

  Prijava i upis kandidata u naknadnome upisnom roku odvijat e se od 3. do 7. rujna 2018. godine.

 • 7. Kalendar

  LJETNI UPISNI ROK

  Opis postupaka Datum

  Poetak prijava u sustav 25.5.2018.

  Zavretak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 13.6.2018.

  Poetak prijava obrazovnih programa 26.6.2018.

  Zavretak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 2.7.2018.

  Provoenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 3.7.-6.7.2018.

  Rok za dostavu dokumentacije redovitih uenika (struno miljenje HZZ-a i ostali

  dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

  26.6.2018.

  Dostava osobnih dokumenata i svjedodbi za kandidate izvan redovitog sustava

  obrazovanja RH Sredinjem prijavnom uredu

  25.5.-

  26.6.2018.

  Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

  6.-7.7.2018.

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

  9.7.2018.

  Zavretak prijava obrazovnih programa

  Poetak ispisa prijavnica

  10.7.2018.

  Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (uenici donose razrednicima, a

  ostali kandidati alju prijavnice Sredinjem prijavnom uredu)

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

  12.7.2018.

  Objava konanih ljestvica poretka 13.7.2017.

 • Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u odreeni program obrazovanja srednje kole (potvrda kolske medicine, potvrda obiteljskog lijenika ili lijenika

  svjedodba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju kolu

  Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje kole (upisnice) u srednju

  kolu u koju se uenik upisao

  (kole same odreuju tone datume za zaprimanje upisnica i dodatne

  dokumentacije unutar ovdje predvienog razdoblja i objavljuju ih na svojoj

  mrenoj stranici i oglasnoj ploi kole)

  13.7.-

  19.7.2018.

  Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 20.7.2018.

  Slubena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 11.8.2018.

  JESENSKI UPISNI ROK

  Opis postupaka Datum

  Poetak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21.8.2018.

  Zavretak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 23.8.2018.

  Dostava osobnih dokumenata, svjedodbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Sredinjem prijavnom uredu

  Dostava dokumentacije redovitih uenika (struno miljenje HZZ-a i ostali

  dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

  21.8.2018.

  Zavretak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 22.8.2018.

  Provoenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 23..8.2018.

  Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

  Zavretak unosa rezultata s popravnih ispita

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

  24.8.2018.

  Zavretak prijava obrazovnih programa

  Poetak ispisa prijavnica 27.8.2018.

 • Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (uenici donose razrednicima, a

  ostali kandidati alju Sredinjem prijavnom uredu)

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

  29.8.2018.

  Objava konanih ljestvica poretka 30.8.2018.

  Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u odreeni program obrazovanja (potvrda lijenika kolske medicine, potvrda obiteljskog lijenika ili lijenika svjedodba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje kole.

  Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje kole (upisnice) u

  srednju kolu u koju se uenik upisao

  31.8.2018.

  Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 1.9.2018.

  8. Hodogram

  Hodogram je jednostavan grafiki prikaz kljunih datuma i postupaka koje uenik obavlja tijekom

  upisa u prvi razred srednje kole. Sastoji se od vremenske crte koja sadri vane dogaaje s

  pripadajuim datumima te opisa postupaka sukladno vanim dogaajima. Hodogram slui kao

  dodatak i pomo Kalendaru. Hodogram se nalazi na iduoj stranici.

 • Poetak

  prijava u

  sustav

  Poetak

  prikaza

  rezultata

  natjecanja

  Rok za dostavu

  dokumentacije redovitih

  uenika (dokumenti

  kojima se ostvaruju

  dodatna prava za upis)

  Poetak

  prijava

  obrazovnih

  programa

  Poetak

  prikaza

  rezultata

  Zavretak

  prijave

  obrazovnih

  programa koji

  zahtijevaju

  dodatne

  provjere

  Poetak

  provoenja

  dodatnih ispita i

  provjera te unos

  rezultata

  Kraj

  provoenja

  dodatnih ispita

  i provjera te

  unos rezultata

  25.5.2018. 16.6.2018. 26.6.2018. 26.6.2018. 26.6.2018. 2.7.2018. 3.7.2018. 6.7.2018 .

  Napraviti prvu prijavu na mrenoj stranici www.upisi.hr Od svog administratora imenika u koli zatraiti

  elektroniki identitet (korisnika oznaka i lozinka)

  Dostaviti svom razredniku dokumentaciju kojom se ostvaruju dodatna prava za upis

  Prijaviti programe obrazovanja koji zahtijevaju dodatne provjere

  Provoenje dodatnih ispita i provjera

  Prijava programa obrazovanja

  Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuS

  Provjera unesenih rezultata natjecanja Kontinuirano praenje bodovnog stanja

  Svibanj Lipanj Srpanj

  Hodogram za redovne uenike ljetni upisni rok

  Poetak

  unosa

  prigovora

  Kraj unosa

  prigovora

  Brisanje

  kandidata

  koji nisu

  zadovoljili

  preduvjete

  Zavretak

  prijava

  obrazovnih

  programa

  Poetak

  ispisa

  prijavnica

  Kraj ispisa

  prijavnica

  Krajnji rok za

  zaprimanje

  potpisanih

  prijavnica

  Brisanje

  kandidata

  koji nisu

  dostavlili

  prijavnice

  Objava

  konanih

  ljestvica

  poretka

  Poetak dostave

  upisnica i dokumenata

  koji su uvjet za upis u

  odreeni program

  obrazovanja srednje

  kole

  Krajnji rok za dostavu

  upisnica i dokumenata koji

  su uvjet za upis u

  odreeni program

  obrazovanja srednje kole

  6.7.2018. 7.7.2018. 9.7.2018. 10.7.2018. 10.7.2018. 12.7.2018. 12.7.2018. 12.7.2018. 13.7.2018. 13.7.2018. 19.7.2018.

  Prijava programa obrazovanja

  Podnoenje prigovora

  Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuS

  Kontinuirano praenje bodovnog stanja

  Dodatno provjeriti listu prioriteta

  Razrednik ispisuje prijavnice

  Uenik i roditelj potpisuju prijavnicu koju ispisuje razrednik, te ju donose u kolu koja prijavnicu

  pohranjuje

  Ispis upisnice dostupne na kartici "Moj odabir"

  Dostava upisnice i dokumenata koji su uvjet za upis u odreeni program obrazovanja u srednju

  kolu u kojoj je ostvareno pravo upisa

  Srpanj

 • Poetak

  prijava u

  sustav

  Rok za dostavu

  dokumentacije redovitih

  uenika (dokumenti

  kojima se ostvaruju

  dodatna prava za upis)

  Poetak

  prijava

  obrazovnih

  programa

  Poetak

  prikaza

  rezultata

  Zavretak prijave

  obrazovnih

  programa koji

  zahtijevaju

  dodatne provjere

  Poetak

  provoenja

  dodatnih ispita i

  provjera te unos

  rezultata

  Kraj provoenja

  dodatnih ispita i

  provjera te unos

  rezultata

  Poetak

  unosa

  prigovora

  Kraj unosa

  prigovora

  Brisanje

  kandidata

  koji nisu

  zadovoljili

  preduvjete

  Zavretak

  prijava

  obrazovnih

  programa

  21.8.2018. 21.8.2018. 21.8.2018. 21.8.2018. 22.8.2018. 23.8.2018. 23.8.2018. 24.8.2018. 24.8.2018. 24.8.2018. 27.8.2018.

  Dostaviti svom razredniku dokumentaciju kojom se ostvaruju dodatna prava za upis

  Prijaviti programe obrazovanja koji zahtijevaju dodatne provjere

  Provoenje dodatnih ispita i provjera

  Podnoenjeprigovora

  Dodatno provjeriti listu prioriteta

  dddddddddddddddddddddddddddddd Prijava programa obrazovanja

  Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuS

  Kontinuirano praenje bodovnog stanja

  KolovozHodogram za redovne uenike jesenski upisni rok

  Poetak

  ispisa

  prijavnica

  Kraj ispisa

  prijavnica

  Krajnji rok za

  zaprimanje

  potpisanih

  prijavnica

  Brisanje

  kandidata

  koji nisu

  dostavlili

  prijavnice

  Objava

  konanih

  ljestvica

  poretka

  Poetak dostave

  upisnica i dokumenata

  koji su uvjet za upis u

  odreeni program

  obrazovanja srednje

  kole

  Krajnji rok za dostavu

  upisnica i dokumenata

  koji su uvjet za upis u

  odreeni program

  obrazovanja srednje

  kole

  Objava

  slobodnih

  upisnih mjesta

  nakon

  jesenskog

  upisnog roka

  27.8.2018. 29.8.2018. 29.8.2018. 29.8.2018. 30.8.2018. 31.8.2018. 31.8.2018. 1.9.2018.

  Razrednik ispisuje prijavnice

  Uenik i roditelj potpisuju prijavnicu koju ispisuje razrednik, te ju donose u kolu koja

  prijavnicu pohranjuje

  Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuS

  Ispis upisnice dostupne na kartici "Moj odabir"

  Dostava upisnice i dokumenata koji su uvjet za upis u odreeni program obrazovanja u srednju

  kolu u kojoj je ostvareno pravo upisa

  Kolovoz Rujan