of 28 /28

Prijave i upisi kandidata u srednje - Glazbena...srednje škole u školskoj godini 2020./2021., koji se provodi elektroničkim putem preko mrežne stranice: . U publikaciji ćemo vas

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prijave i upisi kandidata u srednje - Glazbena...srednje škole u školskoj godini 2020./2021., koji...

 • Prijave i upisi

  kandidata u srednje

  škole za školsku godinu

  2020./2021.

  Idemo u srednju!

 • IMPRESSUM

  NAKLADNICI:

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET

  ZA NAKLADNIKE:

  prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica, Goran Kezunović, dipl. ing., ravnatelj

  UREDNIŠTVO:

  Monika Vričko, prof., Nataša Lovrić, prof., Ana Džepina, mag. polit., Davor Leipold, bacc. ing., Mihael

  Vugrinec, mag. oec., Petra Košutić, dipl. oec.

  DIZAJN:

  Dizajn.net

  Izrazi koji se koriste u ovoj publikaciji, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u

  muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, ISBN: 978-953-8103-28-5

  Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET, ISBN: 978-953-6802-82-1

  Zagreb, svibanj 2020.

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: + 385 (0) 1 4569 000 • Faks: + 385 (0) 1 4569 099

  E-pošta: [email protected] • URL: www.mzo.hr

  Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET

  Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6661 616 • Faks: +385 (0) 1 6661 615

  E-pošta: [email protected] • URL: www.carnet.hr

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6274 877 • Faks: +385 (0) 1 6274 849

  E-pošta: [email protected] • URL: www.azvo.hr

  https://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Brošura/[email protected]://www.mzo.hr/mailto:[email protected]://www.carnet.hr/https://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Brošura/[email protected]://www.azvo.hr/

 • Središnji državni ured za šport

  Savska cesta 28/1, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6042-950

  E-pošta: [email protected] • URL: www.sdus.hr

  mailto:[email protected]://www.sdus.hr/

 • Prijave i upisi kandidata koji osnovno obrazovanje završavaju u redovnom obrazovnom sustavu

  Republike Hrvatske te kandidata koji već pohađaju redoviti program obrazovanja srednje škole

  Sadržaj:

  1. Uvodna riječ

  2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

  3. Postupci prijava i upisa kandidata u srednje škole

  4. Upisni postupak

  5. Jesenski upisni rok

  6. Naknadni upisni rok

  7. Kalendar

  8. Hodogram

 • 1. Uvodna riječ

  Dragi budući srednjoškolci,

  odabir srednje škole velika je životna odluka. Upoznavanje vlastitih vrijednosti, interesa i sposobnosti

  nije lagan zadatak, ali je prijeko potreban u procesu donošenja tako važne odluke kao što je izbor

  zanimanja. Dobro razmislite o tome što vas je tijekom dosadašnjeg školovanja jako zanimalo, koje

  ste predmete voljeli, čime ste se bavili u svoje slobodno vrijeme, ali i što vas je činilo nezadovoljnima

  i nesretnima, što vam je predstavljalo teškoće.

  Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima, školskim prijateljima i ostalim osobama s kojima

  ste bliski te koji vam mogu pružiti adekvatnu pomoć pri odabiru škole. Važno je prikupiti što više

  informacija o različitim zanimanjima, o srednjim školama i programima obrazovanja, kao i o

  mogućnostima zapošljavanja, odnosno nastavka daljnjega obrazovanja.

  U publikaciji, koja je pred vama, pronaći ćete najvažnije informacije o postupku prijava i upisa u

  srednje škole u školskoj godini 2020./2021., koji se provodi elektroničkim putem preko mrežne

  stranice: www.upisi.hr. U publikaciji ćemo vas informirati o elementima i kriterijima za upis,

  načinima i postupcima prijava u sustav kandidata koji osnovno obrazovanje završavaju u redovnom

  obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, prikazati vam primjere bodovanja za različite programe

  obrazovanja te vam predočiti sve što vam elektronički način prijava i upisa u srednje škole pruža -

  pregled nad osobnim podacima, ocjenama i dodatnim postignućima te detaljan pregled lista

  poredaka sa strukturom bodova na temelju kojih je izračunat vaš plasman na svakome pojedinome

  prijavljenome programu obrazovanja. Iznimno je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se

  objavljuju na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a na kojoj će biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja

  upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne

  obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.

  Na samome kraju publikacije pronaći ćete i Kalendar u koji su, kao podsjetnik, upisani svi datumi i

  rokovi vezani uz prijavu i upis programa obrazovanja.

  Napominjemo da je od ove godine ponuđena mogućnost da se prijavnice, upisnice i prateća

  dokumentacija vezana za ostvarivanje upisa može dostaviti osobno ili elektroničkim putem na e-

  adresu školske ustanove!

  Ako imate dvojbi, pitanja ili teškoća vezanih uz prijavu u sustav, rad sa sustavom ili prijavom

  programa obrazovanja, na adresi www.upisi.hr/FAQ nalaze se „Često postavljena pitanja i odgovori“

  koji vam mogu pomoći u rješavanju problema ili dvojbi.

  Za dodatnu pomoć možete kontaktirati Podršku obrazovnom sustavu pri CARNET-u na

  elektroničkoj adresi: [email protected] ili telefonom na broj: 01/6661-500 svakim radnim danom

  od 8:00 – 20:00 sati.

  Uredništvo

  http://www.upisi.hr/http://www.upisi.hr/http://www.upisi.hr/upisi/faqmailto:[email protected]

 • 2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje

  škole

  Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole propisani su Pravilnikom o

  elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koji je donijelo Ministarstvo

  znanosti i obrazovanja (Narodne novine, broj 49/2015 i 47/2017). Pravilnik je objavljen na službenoj

  mrežnoj stranici Ministarstva i na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a u ovom poglavlju donosimo

  najvažnije elemente i kriterije iz Pravilnika.

  Tko se upisuje u srednju školu?

  U srednju školu upisuju se kandidati koji su završili ili završavaju osnovno obrazovanje u 2020. godini.

  Pod jednakim uvjetima, upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca

  državljana iz država članica Europske unije te kandidati strani državljani iz zemalja izvan Europske

  unije, ako ispunjavaju propisane uvjete.

  U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju

  prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred

  srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva, kandidat

  stariji od 18 godina.

  Što se boduje za upis u srednju školu?

  Za upis u I. razred srednje škole kandidatima se vrednuju i boduju zajednički, dodatni i poseban

  element.

  1. Zajednički element

  a) Zajednički element za upis kandidata u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje

  strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine čine prosjeci zaključnih ocjena svih

  nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, zaključne

  ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik,

  Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim

  programima obrazovanja od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno važnih za upis koji je

  sastavni dio Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, a

  jedan samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi.

  Za programe obrazovanja koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je, u pravilu,

  nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

  Na takav način, moguće je steći najviše 80 bodova. Ako kandidatu nije upisana neka od ocjena iz nekog

  nastavnog predmeta, a koja se boduje, umjesto nje bodovat će se prosjek svih ocjena od 5. do 8.

  razreda osnovne škole.

  http://www.upisi.hr/

 • Elementi vrednovanja

  5. razred

  6. razred

  7. razred

  8. razred

  Ukupno

  Prosjek ocjena

  5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Hrvatski jezik 5 5 10,00

  Matematika 5 5 10,00

  Prvi strani jezik

  5 5 10,00

  Predmet značajan za upis (propisan)

  5 5 10,00

  Predmet značajan za upis (propisan)

  5 5 10,00

  Predmet značajan za upis (određuje škola)

  5 5 10,00

  Ukupno 80,00

  b) Zajednički element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe

  obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine uključuje prosjeke zaključnih ocjena

  svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja te

  zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik,

  Matematika i prvi strani jezik. Na takav način, moguće je steći najviše 50 bodova.

  Elementi vrednovanja

  5. razred

  6. razred

  7. razred

  8. razred

  Ukupno

  Prosjek ocjena

  5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Hrvatski jezik 5 5 10,00

  Matematika 5 5 10,00

  Prvi strani jezik

  5 5 10,00

  Ukupno 50,00

  c) Zajednički element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju

  manjem od tri godine uključuje prosjeke svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije

  decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja. Na takav način, moguće je steći najviše 20

  bodova.

  Elementi vrednovanja

  5. razred

  6. razred

  7. razred

  8. razred

  Ukupno

  Prosjek ocjena

  5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Ukupno 20,00

 • 2. Dodatni element

  Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata. Sposobnosti,

  darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

  • na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti

  • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju

  • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u organizaciji školskih sportskih društava.

  3. Poseban element

  Poseban element vrednovanja čini uspjeh kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima obrazovanja.

  Kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedećih prava:

  • kandidat sa zdravstvenim teškoćama

  • kandidat koji živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti

  • kandidat koji živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja

  • kandidat koji živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi

  • kandidat kojem je jedan roditelj preminuo

  • kandidat koji je bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi

  • kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine.

  Elementi i kriteriji za upis kandidata u I. razred srednje škole propisani Pravilnikom o elementima i

  kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koriste se i za upis u međunarodne

  programe obrazovanja.

  Kako se vrednuju rezultati postignuti na državnim i međunarodnim natjecanjima u

  znanju?

  Kandidati ostvaruju pravo na izravan upis ili na dodatne bodove na osnovi rezultata koje su postigli na

  državnim natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis (Hrvatskoga jezika,

  Matematike, prvoga stranog jezika, dvaju nastavnih predmeta posebno važnih za upis, u skladu s

  Popisom predmeta posebno važnih za upis te jednog natjecanja iz znanja koje određuje srednja škola),

  a koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te na osnovi rezultata s međunarodnih

  natjecanja iz navedenih predmeta.

  Natjecanja koja provodi Agencija za odgoj i obrazovanje, a boduju se prema gore navedenom su:

  - Natjecanje iz hrvatskoga jezika,

  - Natjecanje iz engleskoga jezika,

  - Natjecanje iz njemačkoga jezika,

  - Natjecanje iz francuskoga jezika,

  - Natjecanje iz talijanskoga jezika,

  - Natjecanje iz latinskog i grčkog jezika,

  - Natjecanje iz matematike,

 • - Natjecanje iz fizike,

  - Natjecanje iz kemije,

  - Natjecanje iz biologije,

  - Natjecanje iz geografije,

  - Natjecanje iz astronomije,

  - Natjecanje iz informatike,

  - Natjecanje iz povijesti,

  - Natjecanje iz vjeronauka - vjeronaučna olimpijada,

  - Natjecanje iz Islamskog vjeronauka,

  - Natjecanje mladih tehničara i

  - Natjecanje Sigurno u prometu.

  Rezultat državnog ili međunarodnog natjecanja u znanju

  Pravo na izravan upis/ dodatne bodove

  Prvo, drugo ili treće osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  Izravan upis (pod uvjetom da kandidati zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis)

  Prvo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  4 boda

  Drugo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  3 boda

  Treće osvojeno mjesto član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  2 bod

  Sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  1 bod

  • Napomena: natjecanja iz znanja za osnovne i srednje škole koja su u nadležnosti Agencije za

  odgoj i obrazovanje nisu održana u školskoj godini 2019./2020. (Odluka o otkazivanju

  provedbe Natjecanja i smotri učenica i učenika osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

  u školskoj godini 2019./2020. , od 22. travnja 2020. godine).

  Kako se vrednuju rezultati postignuti na sportskim natjecanjima?

  Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja na

  natjecanjima školskih sportskih društava. Pravo na dodatne bodove ostvaruju na temelju službene

  evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski

  sportski savez (HŠSS).

 • U sustavu školskoga sporta učenici osnovnih škola natječu se cijele godine, počevši od rujna pa sve do

  završnice u svibnju u ovih 14 sportova: FUTSAL (MALI NOGOMET), KOŠARKA, RUKOMET, ODBOJKA,

  ATLETIKA, PLIVANJE, STOLNI TENIS, BADMINTON, GIMNASTIKA, KROS, JUDO, ŠAH, KARATE i

  STRELJAŠTVO.

  U svim tim sportovima učenici se natječu ekipno, a ne pojedinačno i to u konkurenciji djevojčica i

  dječaka.

  Natjecanja školskih sportskih društava Dodatni bodovi

  Prvo osvojeno mjesto kao član skupine 3 boda

  Drugo osvojeno mjesto kao član skupine 2 boda

  Treće osvojeno mjesto kao član skupine 1 bod

  Rezultati natjecanja bit će uneseni izravno u Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje

  škole (NISpuSŠ) na temelju postojećih podataka u sustavu e-Matice i kandidati ih ne trebaju dodatno

  dokazivati. Ako neki od rezultata nije vidljiv na korisničkom profilu kandidata na: www.upisi.hr,

  kandidat se treba obratiti razredniku u svojoj školi.

  Kandidati koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima iz znanja dokaze o

  tome dostavljaju Agenciji za odgoj i obrazovanje koja će ih, nakon provjere, unijeti u sustav.

  Dokumentacija kojom se dokazuje osvojeno jedno od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima

  iz znanja može se dostaviti osobno ili elektroničkim putem (skenirana ili slikana)

  Kandidatu će se vrednovati isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće, neovisno o vrsti i razini

  natjecanja.

  Kako se vrednuju rezultati u otežanim uvjetima prethodnog obrazovanja?

  Kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedećih prava:

  a) Kandidat sa zdravstvenim teškoćama

  Kandidatu sa zdravstvenim teškoćama dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom

  postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za

  profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. S tako utvrđenim brojem bodova,

  kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

  Dokumenti se mogu dostaviti osobno ili elektroničkim putem (skenirano ili slikano) na e-adresu školske

  ustanove. Dokumente elektroničkim putem može dostaviti samo roditelj/skrbnik i to, u pravilu, s

  elektroničke adrese koja je za kontakt roditelja/skrbnika navedena u e-Dnevniku. Ako je

  roditelj/skrbnik poslao dokumente s elektroničke adrese koja nije navedena za kontakt u e Dnevniku,

  razrednik treba kontaktirati roditelja/skrbnika telefonskim putem i provjeriti je li roditelj/skrbnik

  doista poslao navedene dokumente s te adrese.

  b) Kandidat koji živi u otežanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima

  http://www.upisi.hr/

 • Kandidatu koji živi u otežanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima,

  koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen

  tijekom postupka vrednovanja. Otežani uvjeti su ako kandidat:

  • živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti

  • živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja

  • živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi

  • ako je kandidatu jedan roditelj preminuo

  • ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi.

  Za ostvarenje navedenih prava, kandidat prilaže razredniku neki od dolje navedenih dokumenata

  kojim dokazuje obrazovanje u otežanim uvjetima:

  • liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;

  • potvrdu nadležnoga područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj

  nezaposlenosti oba roditelja;

  • potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili

  nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu

  samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu,

  socijalnoj skrbi i za zapošljavanje;

  • podatke iz matice umrlih izravno u Matici umrlih putem elektroničkog uvida u osobna stanja

  građana provjerava škola;

  • potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće

  socijalne skrbi;

  Dokumenti se mogu dostaviti osobno ili elektroničkim putem (skenirani ili slikani) na e-adresu školske

  ustanove. Dokumente elektroničkim putem može dostaviti samo roditelj/skrbnik i to, u pravilu, s

  elektroničke adrese koja je za kontakt roditelja/skrbnika navedena u e Dnevniku. Ako je

  roditelj/skrbnik poslao dokumente s elektroničke adrese koja nije navedena za kontakt u e Dnevniku,

  razrednik treba kontaktirati roditelja/skrbnika telefonskim putem i provjeriti je li roditelj/skrbnik

  doista poslao navedene dokumente s te adrese.

  c) Kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine

  Kandidatu koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a živi u uvjetima koji su mogli utjecati na

  njegov uspjeh u osnovnoj školi, dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka

  vrednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova, kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka. Za

  ostvarivanje dodatnih bodova, kandidat prilaže preporuku Vijeća romske nacionalne manjine odnosno

  registrirane romske udruge.

  Cjelokupnu dokumentaciju potrebno je donijeti osobno razredniku ili dostaviti elektroničkim putem

  (skeniranu ili slikanu) na e-adresu školske ustanove do roka navedenoga u poglavlju Kalendar ove

  publikacije. Dokumentaciju elektroničkim putem može dostaviti samo roditelj/skrbnik i to, u pravilu,

  s elektroničke adrese koja je za kontakt roditelja/skrbnika navedena u e Dnevniku. Ako je

  roditelj/skrbnik poslao dokumentaciju s elektroničke adrese koja nije navedena za kontakt u e-

  Dnevniku, razrednik treba kontaktirati roditelja/skrbnika telefonskim putem i provjeriti je li

  roditelj/skrbnik doista poslao navedenu dokumentaciju s te adrese.

 • Kako se utvrđuje ukupan rezultat kandidata?

  Ukupan rezultat kandidata utvrđuje se na temelju ukupnoga broja bodova koje je kandidat stekao po

  svim osnovama vrednovanja (zajednički, dodatni i posebni element vrednovanja), uz dokazivanje

  zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju, ako

  je to za odabrano zanimanje potrebno. Na temelju ukupnoga rezultata, utvrđuje se ljestvica poretka

  kandidata za upis i objavljuje na mrežnoj stranici: http://www.upisi.hr.

  Mjerila i postupci za upis u strukovne škole i programe obrazovanja za vezane obrte u

  trajanju od tri godine

  Ljestvica poretka kandidata stvara se na osnovi zajedničkoga, dodatnoga i posebnog elementa

  vrednovanja uz dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća

  u odabranom zanimanju, ako je to za odabrano zanimanje potrebno.

  Zdravstveni zahtjevi srednjoškolskih programa za upis kandidata

  Zdravstveni zahtjevi podrazumijevaju zdravstveno stanje kandidata koje treba zadovoljiti kako bi bio

  u mogućnosti završiti program obrazovanja te kako bi nakon završetka obrazovanja svojim stečenim

  kompetencijama ispunjavao uvjete potrebne za tržište rada. Ispunjeni zdravstveni zahtjevi pokazuju

  da, u trenutku upisa kandidata u srednju školu, nema zdravstvenih prepreka za rad niti na jednome

  radnome mjestu u sklopu zanimanja/kvalifikacija za koje se kandidat školuje.

  U uvjetima za upis i detaljima programa obrazovanja na stranici www.upisi.hr jasno je naznačeno koji

  su zdravstveni zahtjevi pojedinog zanimanja te kojim se dokumentom oni dokazuju.

  Pri upisu u jedan od programa obrazovanja/zanimanja za koje kandidat sa zdravstvenim teškoćama

  posjeduje stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za

  zapošljavanje, kojem je prethodilo stručno mišljenje nadležnoga školskog liječnika, nije potrebno

  posjedovati uvjerenje – potvrdu o ispunjavanju zdravstvenih zahtjeva nadležnoga školskog liječnika,

  odnosno liječničku svjedodžbu medicine rada, a koje su predviđene za pojedini program obrazovanja.

  Potvrdu nadležnoga školskoga liječnika ili liječničku svjedodžbu medicine rada, koje su uvjet za upis u

  određeni program obrazovanja, kandidat je dužan dostaviti srednjoj školi zajedno s upisnicom do roka

  navedenoga u Kalendaru. Upisnica i ostala dokumentacija potrebna za upis mogu se donijeti osobno

  ili dostaviti elektroničkim putem (skenirana ili slikana) na e-adresu srednje škole. Navedenu

  dokumentaciju elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je

  dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga srednja škola mogla

  kontaktirati.

  Ako kandidat nije u mogućnosti prilikom upisa dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu

  dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dužan je naknadno

  dostaviti najkasnije do kraja prvoga polugodišta prvog razreda.

  http://www.upisi.hr/http://www.upisi.hr/

 • Kandidati koji do roka navedenoga u Kalendaru za svaki pojedini upisni rok ne pribave i ne dostave

  valjani dokument, bez obzira na to što se na ljestvici poretka nalaze unutar upisne kvote, neće se

  moći upisati. Ako se to dogodi na ljetnome upisnom roku, bit će upućeni da se na jesenskome

  upisnome roku natječu za programe obrazovanja u kojima je ostalo slobodnih mjesta.

  Kandidati koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za

  upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon

  jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih Strukturom

  upisa, a utvrđenih u NISpuSŠ-u.

  Dodatne provjere znanja i sposobnosti kandidata

  a) Provjera znanja kandidata iz stranoga jezika

  Kandidat koji u osnovnoj školi nije učio određeni strani jezik može prilikom prijave programa

  obrazovanja odabrati učenje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika, uz uvjet da je na provjeri

  znanja utvrđena mogućnost učenja toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika.

  Provjeru znanja provodi stručno povjerenstvo srednje škole u koju se kandidat želi upisati, o čemu

  sastavlja zapisnik. Provjeru znanja kandidat polaže u jednoj školi i rezultati provjere vrijede za prijavu

  u druge škole koje uvjetuju znanje istoga stranog jezika tijekom cijeloga upisnog postupka. Provjera

  znanja je eliminacijska.

  b) Provjera znanja kandidata za upis u međunarodne programe obrazovanja

  Za upis u međunarodne programe obrazovanja može se provoditi provjera znanja koju propisuje i

  provodi škola.

  c) Provedba dodatnih provjera sklonosti i sposobnosti kandidata

  Škola koja upisuje kandidata u programe obrazovanja za koje je potrebna određena tjelesna, glasovna

  i slična spretnost ili sposobnost, mogu provoditi provjeru sklonosti i sposobnosti kandidata za taj

  program obrazovanja.

  d) Provjera darovitosti kandidata za upis u umjetničke škole

  Likovne, glazbene i plesne škole, uz vrednovanje uspjeha kandidata u prethodnome obrazovanju,

  provode i ispitivanje darovitosti kandidata za pojedine vrste umjetničkoga izraza.

  e) Provjera posebnih znanja kandidata

  Srednje škole mogu, ako za to imaju suglasnost Ministarstva, provoditi provjere posebnih znanja iz

  nastavnih predmeta posebno važnih za upis kandidata u pojedini program obrazovanja. Posebna

  provjera znanja nije eliminacijska i na njoj kandidat može ostvariti do najviše 5 bodova.

  Za sve dodatne provjere, škole će javno objaviti rokove i mjesto ispitivanja, a svi podaci bit će dostupni

  na mrežnoj stranici: www.upisi.hr.

  http://www.upisi.hr/

 • Minimalni bodovni prag

  Za programe obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine, škola može utvrditi minimalni broj

  bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja. Utvrđeni minimalni

  broj bodova primjenjuje se tijekom cijeloga upisnog postupka (ljetni, jesenski i naknadni upisni rok).

  Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine, programe

  obrazovanja za vezane obrte te za programe obrazovanja koji traju manje od tri godine, a najmanje

  godinu dana, ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za prijavu.

  Ako je škola utvrdila minimalni bodovni prag, isti se mora zadovoljiti isključivo bodovima koje je učenik

  ostvario temeljem ocjena iz škole, odnosno zajedničkim elementom vrednovanja.

  3. Postupci prijava i upisa kandidata u srednje škole

  Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrežne stranice Nacionalnoga

  informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), na temelju natječaja za upis koji se

  objavljuju na mrežnim stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača.

  a) Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovitome sustavu obrazovanja u

  Republici Hrvatskoj 2020. godine

  Kandidati, koji osnovno obrazovanje završavaju u redovitome sustavu obrazovanja u Republici

  Hrvatskoj 2020. godine, u svojoj školi dobivaju elektronički identitet iz sustava [email protected], tj.

  korisničko ime i lozinku s kojima se prijavljuju u sustav te prilikom prve prijave dobivaju PIN. Točan

  postupak opisan je u poglavlju Upisni postupak.

  Ovim kandidatima svi osobni podaci i ocjene te rezultati natjecanja iz znanja i sporta prenose se iz

  e-Matice te nisu dužni dostavljati dokumentaciju o tome svojim razrednicima.

  b) Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovitome sustavu obrazovanja u

  Republici Hrvatskoj 2020. godine, a najmanje jedan od prethodnih triju razreda su

  završili u inozemstvu

  Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovitome sustavu obrazovanja u Republici

  Hrvatskoj 2020. godine, a najmanje jedan od prethodnih triju razreda su završili u inozemstvu, svome

  razredniku dostavljaju svjedodžbe razreda završenih u inozemstvu, a razrednik podatke unosi u sustav

  NISpuSŠ.

  U slučaju da je kandidat završni razred osnovnoga obrazovanja završio u inozemstvu, svu

  dokumentaciju dostavlja Središnjemu prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a

  točan postupak upisa ovakvih kandidata opisan je u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za

  školsku godinu 2020./2021. – Idemo u srednju! – Kandidati iz drugih obrazovnih sustava. Dx0

 • c) Kandidati koji su trenutačno u redovitome sustavu obrazovanja u Republici

  Hrvatskoj, ali ne završavaju osnovno obrazovanje 2020. godine

  Ovi su kandidati koji, u pravilu, upisuju paralelne umjetničke programe ili su kandidati koji nisu s

  uspjehom završili prvi razred srednje škole, nisu se ispisali iz te škole, a žele ponovno upisati prvi razred

  u drugoj srednjoj školi ili su kandidati koji upisuju drugi program obrazovanja u istoj srednjoj školi.

  Kako posjeduju elektronički identitet iz sustava [email protected], ali nisu automatski registrirani kao

  korisnici sustava, registriraju se na način opisan u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za školsku

  godinu 2020./2021. – Idemo u srednju! – Kandidati koji upisuju umjetničke programe i odjele za

  sportaše.

  4. Upisni postupak

  Mrežna stranica Upisi.hr

  Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrežne stranice: www.upisi.hr, kojom

  pristupaju Nacionalnome informacijskome sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).

  NISpuSŠ je središnji informacijsko-administracijski servis koji kandidatima, zainteresiranima za

  nastavak obrazovanja na srednjoškolskoj razini, značajno olakšava prijavu i upis u programe

  obrazovanja. Sustav pokriva cijeli proces, od pretraživanja programa obrazovanja prema željenim

  kriterijima, preko prijava odabranih programa obrazovanja te uvida u rezultate po tim programima

  obrazovanja, pa do ostvarenja prava upisa u srednju školu. Kandidatima omogućuje brz i izravan uvid

  u osobne podatke, ocjene te posebna postignuća važna za upis ostvarena tijekom osnovnoga

  obrazovanja, daje detaljan izračun bodova za svaki prijavljeni program obrazovanja prema uvjetima

  koje propisuju srednje škole, kao i uvid u položaj koji zauzimaju na ljestvicama poretka za svaki od

  programa obrazovanja koji su prijavili.

  Na mrežnoj stranici: www.upisi.hr nalazi se popis svih programa obrazovanja koji se mogu upisati u

  Republici Hrvatskoj, zajedno s uvjetima upisa. Osim na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, korisne

  informacije o cjelokupnome postupku koji im predstoji kandidati mogu pronaći i na mrežnoj stranici

  Ministarstva znanosti i obrazovanja: www.mzo.hr.

  Minimalni tehnički preduvjeti za pristup mrežnoj stranici: www.upisi.hr su preglednici koji podržavaju

  W3C standarde i JavaScript tehnologiju (kao npr. Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera, Internet

  Explorer od inačice 8 pa nadalje).

  Posebno je važno pratiti i mrežne stranice srednjih škola koje kandidat želi upisati jer se tamo mogu

  pronaći važne informacije koje se odnose samo na tu srednju školu.

  Predradnje prije prve prijave u sustav

  http://www.upisi.hr/http://www.upisi.hr/http://www.upisi.hr/http://www.mzo.hr/http://www.upisi.hr/

 • Kandidati koji u tekućoj školskoj godini završavaju osnovno obrazovanje u redovitome sustavu

  obrazovanja u Republici Hrvatskoj

  Kandidati koji u tekućoj školskoj godini završavaju osnovno obrazovanje u redovitome sustavu

  obrazovanja u Republici Hrvatskoj automatski su registrirani i u sustav se prijavljuju svojim

  elektroničkim identitetom (korisničkom oznakom i lozinkom) iz sustava [email protected] koji im dodjeljuje

  administrator imenika škole. Popis administratora imenika škola dostupan je na ovoj poveznici.

  Kandidati koji već pohađaju redoviti program obrazovanja srednje škole, a ove godine žele

  upisati prvi razred u drugoj srednjoj školi ili prvi razred drugoga programa obrazovanja u istoj

  školi

  Kandidati koji već pohađaju redoviti program obrazovanja srednje škole, a ove godine žele upisati prvi

  razred u drugoj srednjoj školi ili prvi razred drugoga programa obrazovanja u istoj školi, za registraciju

  se trebaju obratiti upisnome koordinatoru u svojoj srednjoj školi. Nakon registracije, za prijavu u sustav

  koriste se svojim elektroničkim identitetom iz sustava [email protected]

  Prva prijava na www.upisi.hr

  Kandidat koji se prvi put prijavljuje na mrežnoj stranici: www.upisi.hr sa svojim elektroničkim

  identitetom iz sustava [email protected], a još ne posjeduje PIN, treba unijeti korisničko ime i lozinku kako

  bi mogao unijeti broj svoga mobilnoga telefona na koji želi SMS-om primiti PIN. PIN je osobni

  identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga kandidata.

  Ako kandidat ne posjeduje mobilni telefon, može navesti broj mobilnoga telefona nekoga od ukućana

  ili rođaka. Ako nitko od ukućana ili rođaka ne posjeduje mobilni telefon, kandidat može zatražiti slanje

  PIN-a, uz prethodni dogovor, na mobilni telefon svojega razrednika. Ako nitko od navedenih nije u

  mogućnosti zaprimiti PIN, treba se obratiti CARNET-ovoj podršci obrazovnome sustavu.

  Ako kandidat koji posjeduje elektronički identitet iz sustava [email protected] izgubi PIN, potrebno je s broja

  mobilnoga telefona, koji je unesen u sustav, iz mobilnih mreža Republike Hrvatske poslati SMS poruku

  sadržaja OPET na broj 888777 nakon čega će mu biti dostavljen novi PIN (ako PIN ne stigne, potrebno

  je kontaktirati CARNET-ovu podršku obrazovnom sustavu). Poruka se naplaćuje po cijeni definiranoj

  ugovorom korisnika s operaterom. Ako kandidat izgubi korisničku oznaku ili lozinku, treba se obratiti

  administratoru imenika u školi nakon čega će mu biti dodijeljena nova korisnička oznaka i/ili lozinka.

  U slučaju drugih teškoća s prijavom na mrežnu stranicu: www.upisi.hr, potrebno je nazvati CARNET-

  ovu podršku obrazovnom sustavu na broj telefona: 01/ 6661 500 ili poteškoću prijaviti na adresu

  elektroničke pošte: [email protected]

  Svaki kandidat pravodobnom prijavom u sustav treba provjeriti ispravnost korisničke oznake,

  lozinke i PIN-a kako bi, pokaže li se potrebnim, na vrijeme mogao dobiti nove podatke!

  CARNET, SPU te Ministarstvo znanosti i obrazovanja smiju broj mobilnog telefona koristiti isključivo za

  dostavu podataka nužnih za prijavu u sustav ili u svrhu obavještavanja kandidata o značajnim

  informacijama u svezi s postupkom upisa u srednje škole.

  https://helpdesk.carnet.hr/huso/index.php?a=AIfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrhttp://www.upisi.hr/http://www.upisi.hr/file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/[email protected]

 • Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuSŠ

  Kako bi se osigurala točnost cijeloga postupka rangiranja na programe obrazovanja, kandidati su dužni

  provjeriti osobne podatke, ocjene iz osnovne škole te, ako ih posjeduju, rezultate državnih i

  međunarodnih natjecanja, kao i sve ostale upisane podatke koji se nalaze u sustavu NISpuSŠ, a u skladu

  s rokovima navedenim u Kalendaru.

  Ako su podaci netočni, kandidati trebaju što prije obavijestiti razrednika u svojoj školi.

  Preduvjeti za upis

  Neke srednje škole za prijavu ili upis u određene programe obrazovanja zahtijevaju ispunjavanje

  određenih preduvjeta. Kako bez ispunjenih preduvjeta nije moguće upisati određeni program

  obrazovanja, nužno je pravodobno se o njima informirati na mrežnoj stranici: www.upisi.hr na kartici

  Obrazovni programi ili na mrežnim stranicama srednjih škola.

  Prijava programa obrazovanja

  Kandidati će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. u

  ljetnome, jesenskome i naknadnome upisnom roku.

  U ljetnom i jesenskom upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa

  obrazovanja. Programe obrazovanja, odnosno srednje škole koje ih izvode, moguće je pretraživati

  prema zadanim kriterijima pretrage. Moguće je prilagoditi pretragu s obzirom na županiju, naziv škole,

  vrstu škole (javne ili privatne), naziv programa obrazovanja i slično.

  Za svaki program obrazovanja moguće je pregledati detaljnije informacije koje sadrže opis programa,

  strukturu bodovanja, popis preduvjeta i ostale važne informacije o programu obrazovanja.

  Programi, obrazovanja koji se žele upisati, dodaju se na listu prioriteta koja se može mijenjati do roka

  navedenoga u Kalendaru.

  Listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi program obrazovanja koji se

  najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom. Sukladno tome, kandidat će se optimalno

  rasporediti na program obrazovanja koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se, prema

  ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote.

  Važno je da kandidati provjere jesu li im svi programi obrazovanja na listi prioriteta poredani prema

  njihovim željama i mogućnostima jer nakon zaključavanja odabira programa obrazovanja odnosno

  škola, nikakve izmjene više neće biti moguće.

  Važno je, također, da se na listi prioriteta nalaze samo programi obrazovanja koje kandidat doista

  namjerava upisati. Postavljanje programa obrazovanja na listu prioriteta podrazumijeva ozbiljnu

  namjeru da se takav program i upiše.

  http://www.upisi.hr/

 • Prilikom prijave pojedinoga programa obrazovanja potrebno je odabrati prvi i drugi strani jezik i

  izborne predmete između ponuđenih stranih jezika i izbornih predmeta koji se u srednjoj školi

  predaju.

  Odabirom prvoga stranoga jezika, znanje toga stranoga jezika postaje preduvjet za odabrani program

  obrazovanja. Preduvjet se smatra ispunjenim ako je kandidat u osnovnoj školi učio taj strani jezik

  najmanje četiri godine ili ako na dodatnoj provjeri u srednjoj školi dokaže poznavanje toga stranoga

  jezika. Odabir stranih jezika i izbornih predmeta ni na koji način ne utječe na rangiranje po prijavljenim

  programima obrazovanja odnosno na poredak kandidata na ljestvicama poretka.

  Programi obrazovanja za koje škole provode dodatne provjere imaju raniji rok prijave te ih je nužno

  prijaviti do roka navedenog u Kalendaru.

  Popis programa obrazovanja s ranijim rokom prijave bit će moguće pronaći na stranici: www.upisi.hr

  na kartici Obrazovni programi.

  Kontinuirano praćenje bodovnoga stanja

  Na mrežnoj stranici: www.upisi.hr od samoga početka prijava programa obrazovanja bit će moguće

  pratiti bodovno stanje za svaki prijavljeni program obrazovanja na kartici Moji rezultati.

  Ako kandidat nije zadovoljio potrebne preduvjete za upis nekoga od prijavljenih programa

  obrazovanja, navedeno će biti vidljivo na detaljnome prikazu bodovanja za prijavljeni program

  obrazovanja u svakome trenutku. Kandidat takve programe obrazovanja može obrisati sa svoje liste,

  ako ne postoji mogućnost zadovoljenja potrebnih preduvjeta i umjesto njih prijaviti druge programe

  obrazovanja do roka navedenog u Kalendaru.

  Ljestvice poretka

  Ljestvice poretka stvaraju se na sljedeći način. Svakoga punog sata za svakoga kandidata pronalazi se

  program obrazovanja koji mu je trenutačno najviši na listi prioriteta, a na kojemu se po bodovima

  nalazi unutar upisne kvote. Ako se takav program obrazovanja pronađe, kandidat se briše sa svih

  ostalih lista prioriteta koje su mu niže na ljestvici poretka, čime se otvaraju slobodna mjesta za

  kandidate ispod „crte“. Ovaj se postupak ponavlja sve dok se time događaju pomaci na bolje. Po

  završetku postupka, objavljuju se ljestvice poretka na kojima je svaki kandidat optimalno razmješten.

  Na mrežnoj stranici: www.upisi.hr objavljuju se ogledne i konačne ljestvice poretka.

  Ogledne ljestvice poretka odraz su trenutačnoga bodovnoga stanja izračunatoga na temelju podataka

  koji su trenutačno u sustavu. To znači da su podložne promjenama zbog ispravka netočno unesenih

  ocjena u sustav, rješavanja prigovora, unosa rezultata dodatnih provjera, novih prijava i brisanja

  prijava te promjena prioriteta programa obrazovanja. Dakle, ogledne ljestvice poretka neprestano se

  mijenjaju.

  Ljestvice poretka obnavljaju se svakih sat vremena pa je posljedicu promjene podataka ili

  redoslijeda na listi prioriteta moguće vidjeti za najviše sat vremena, ovisno o trenutku promjene.

  http://www.upisi.hr/http://www.upisi.hr/http://www.upisi.hr/

 • Kandidat će se naći na konačnoj ljestvici poretka samo jednoga programa obrazovanja na kojemu se

  nalazi u sklopu upisne kvote i to onoga koji je najviše na njegovoj listi prioriteta. Ostaje na ljestvicama

  poretka višega prioriteta na kojima se ne nalazi u sklopu upisne kvote, a na svim ostalim ljestvicama

  poretka nižega prioriteta se ne prikazuje.

  Na datum naveden u poglavlju Kalendar ljestvice poretka postaju konačne i više se ne mijenjaju.

  Podnošenje prigovora

  Ako kandidat uoči bilo kakvu nepravilnost, potrebno je odmah učiniti sljedeće:

  • za netočno ili nepotpuno unesene ocjene ili osobne podatke, kandidat odmah treba

  obavijestiti razrednika u svojoj školi,

  • u slučaju nepravilnosti u ocjenjivanju ispita sposobnosti i darovitosti potrebno je žurno

  kontaktirati srednju školu koja je ispit provela;

  • ako se na gore navedeni način ne isprave ili ne upotpune podaci, kandidati imaju mogućnost

  podnošenja prigovora i obrascem za prigovor koji će biti dostupan na mrežnoj stranici:

  www.upisi.hr. Na ovaj način prigovor se podnosi tek ako drugačije nije bilo moguće razriješiti

  nepravilnost.

  Za navedene prigovore rokovi su navedeni u poglavlju Kalendar ove publikacije.

  Zaključavanje liste prioriteta, potpisivanje prijavnica, objava konačnih ljestvica

  poretka

  Lista odabranih programa obrazovanja zaključava se svim kandidatima na datum koji se nalazi u

  poglavlju Kalendar ove publikacije, ovisno o upisnome roku.

  Prijavnica je obrazac koji sadrži konačnu listu prijavljenih obrazovnih programa, poredanih po

  prioritetima, a dostavlja se razredniku u osnovnoj školi koju učenik pohađa.

  Učenik može sam dohvatiti prijavnicu sa svog sučelja iz sustava NISpuSŠ. Nakon što su učenik i

  roditelj/skrbnik ispisali i vlastoručno potpisali prijavnicu, prijavnica se može dostaviti razredniku

  osobno ili elektroničkim putem (slikana ili skenirana).

  Prijavnicu sa svog sučelja iz sustava NISpuSŠ može dohvatiti i razrednik te je poslati učeniku u

  virtualnoj učionici ili elektroničkim putem. Vlastoručno potpisana prijavnica dostavlja se razredniku

  osobno ili elektroničkim putem (slikana ili skenirana).

  Ako učenik nema mogućnost ispisati popunjenu prijavnicu s prioritetnim programima obrazovanja,

  učenik i roditelj/skrbnik mogu je digitalno potpisati te dostaviti razredniku elektroničkim putem.

  Ako učenik i roditelj/skrbnik nemaju mogućnost ispisati popunjenu prijavnicu i nemaju digitalni potpis,

  popunjenu prijavnicu može ispisati razrednik, a učenik i roditelj/skrbnik dolaze osobno u školu i

  vlastoručno potpisuju prijavnicu.

  http://www.upisi.hr/

 • Važno: Prijavnicu vlastoručno ili digitalno potpisuju roditelj/skrbnik i učenik čime potvrđuju listu

  prioriteta odnosno odabir kandidata.

  Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovnom obrazovnom sustavu Republike Hrvatske,

  prijavnicu, koju su potpisali zajedno s roditeljem/skrbnikom, donose u svoju školu razredniku ili se

  prijavnica (skenirana ili slikana) dostavlja elektroničkim putem na e-adresu školske ustanove.

  Važno: Potpisanu prijavnicu elektroničkim putem može dostaviti samo roditelj/skrbnik i to, u pravilu,

  s elektroničke adrese koja je za kontakt roditelja/skrbnika navedena u e Dnevniku. Ako je

  roditelj/skrbnik poslao potpisanu prijavnicu s elektroničke adrese koja nije navedena za kontakt u e

  Dnevniku, razrednik treba kontaktirati roditelja/skrbnika telefonskim putem i provjeriti je li

  roditelj/skrbnik doista poslao potpisanu prijavnicu s te adrese.

  Razrednik potvrđuje potpisanu prijavnicu učenika u sustavu NISpuSŠ na dosadašnji način.

  Takva prijavnica čuva se u školi. Rok za potpisivanje prijavnica naveden je u poglavlju Kalendar,

  ovisno o upisnome roku.

  Potpisivanje prijavnice s listom prioriteta ne jamči da će se kandidat i upisati na onaj izbor na kojemu

  je stekao pravo upisa u trenutku zaključavanja odabira, odnosno ispisivanja prijavnice, već

  predstavlja njegovu konačnu odluku o poretku prijavljenih programa obrazovanja.

  Na određeni datum, naveden u poglavlju Kalendar, s ljestvica poretka pojedinih programa

  obrazovanja, obrisat će se kandidati koji do toga datuma nisu zadovoljili potrebne preduvjete za njihov

  upis.

  Trenutkom objave konačnih ljestvica poretka, kandidati stječu pravo upisa u program obrazovanja

  najvišega prioriteta u kojemu se nalaze u sklopu upisne kvote. Konačne ljestvice poretka više se ne

  mijenjaju.

  Kandidat svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici

  dostupnoj na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koju je dužan dostaviti u srednju školu u

  kojoj je ostvario pravo upisa do roka navedenoga u Kalendaru. Upisnica je obrazac koji sadrži

  osnovne informacije o obrazovnom programu ili programima u koje je kandidat stekao pravo upisa.

  Nakon što kandidat potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici

  i dostavi je srednjoj školi zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom sukladno poglavlju Kalendar,

  kandidat je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

  Ako kandidat zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima dostaviti potpisanu

  upisnicu za upis u I. razred, dužan ju je dostaviti njegov roditelj/skrbnik. Roditelj/skrbnik može donijeti

  upisnicu osobno u srednju školu ili je dostaviti elektroničkim putem (skeniranu ili slikanu) na e-adresu

  školske ustanove Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci

  dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla

  kontaktirati..

  Dodatno, kandidati koji su ostvarili pravo na upis u programe obrazovanja za koje je potrebna

  potvrda liječnika školske medicine ili liječnička svjedodžba medicine rada, odnosno potvrda

  obiteljskog liječnika, dužni su do roka objavljenoga u Kalendaru u srednju školu dostaviti ove

  dokumente osobno ili elektroničkim putem (skenirane ili slikane) na e-adresu školske ustanove.

  http://www.upisi.hr/

 • Dokumente elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i

  svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati.

  Prilikom dostavljanja upisnice elektroničkim putem učenik se može izjasniti i o izbornim predmetima

  te odabiru stranih jezika.

  Kandidati koji u srednju školu ne dostave upisnicu te, ako je to potrebno, potvrdu liječnika školske

  medicine ili svjedodžbu medicine rada, odnosno potvrdu obiteljskog liječnika, gube pravo na upis i

  upućuju se na sljedeći upisni rok.

  Kandidati koji upisuju programe obrazovanja za vezane obrte (JMO programe) dužni su, pri upisu ili

  najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda, dostaviti školi liječničku svjedodžbu medicine

  rada i sklopljen ugovor o naukovanju.

  5. Jesenski upisni rok

  U drugome, odnosno jesenskome upisnom roku moguće je prijaviti samo programe obrazovanja za

  koje upisna kvota u ljetnome roku nije popunjena.

  Ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit u jesenskome roku, srednja škola je dužna istome

  omogućiti ponovni upis u I. razred srednje škole u istome programu obrazovanja.

  U slučaju da nije odobren upis učenika za isti program obrazovanja, onda je škola dužna učeniku

  omogućiti ponavljanje istoga razreda, ali u drugome programu obrazovanja u koji škola upisuje

  učenike.

  Takvi učenici ne prolaze postupak registracije u sustav NISpuSŠ za potrebe upisa u I. razred srednje

  škole već je škola dužna osigurati upisno mjesto za učenika unutar odobrene upisne kvote.

  U slučaju da je broj upisnih mjesta u ostalim programima obrazovanja srednje škole popunjen u

  ljetnome upisnom roku, srednja škola dužna je postupiti u skladu s uputama navedenim u točki XVIII.

  Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

  6. Naknadni upisni rok

  Kandidati koji ne ostvare pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku, mogu se prijaviti za

  upis u naknadnome upisnome roku. Kandidati koji nisu sudjelovali u ljetnome ili jesenskome

  upisnom roku, također se mogu prijaviti za upis u naknadnome upisnome roku.

 • O upisu kandidata u naknadnome upisnom roku odlučuje upisno povjerenstvo škole temeljem

  pisanoga zahtjeva kandidata te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici

  kandidata te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.

  Pisani zahtjev za naknadni upis može se dostaviti povjerenstvu škole osobno ili elektroničkim putem

  (skenirane ili slikane) na e-adresu školske ustanove.

  Kandidati se u naknadnome upisnom roku za upis mogu prijaviti u srednju školu u program

  obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja

  upisnih mjesta propisanih Strukturom. Kandidati moraju ispunjavati sve uvjete propisane

  Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole. U školama, u kojima je to uvjet za upis,

  moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i darovitosti. Škola za te kandidate organizira provjeru na

  dan dostave dokumentacije. Ako je sva potrebna dokumentacija dostavljena (u programe

  obrazovanja za koje je potrebna potvrda liječnika školske medicine ili liječnička svjedodžba medicine

  rada, odnosno potvrda obiteljskog liječnika), ispisuje se upisnica, roditelj/skrbnik i kandidat je

  potpisuju, a potom se ispunjavanje i toga uvjeta označuje u sustavu i kandidat je upisan u srednju

  školu.

  Upisnica i potrebna dokumentacija za ostvarenje upisa mogu se dostaviti osobno ili elektroničkim

  putem (skenirana ili slikana).

  Prijava i upis kandidata u naknadnome upisnom roku odvijat će se od 4. do 21. rujna 2020. godine.

 • 7. Kalendar

  LJETNI UPISNI ROK

  Opis postupaka Datum

  Početak prijava u sustav 1.6.2020.

  Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 13.7.2020.

  Početak prijava obrazovnih programa 8.7.2020.

  Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 12.7.2020.

  Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 13.7. -

  16.7.2020.

  Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali

  dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 13.7.2020.

  Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava

  obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 1.6. - 8.7.2020.

  Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

  20.7.2020.

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 21.7.2020.

  Završetak prijava obrazovnih programa

  Početak ispisa prijavnica 22.7.2020.

  Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a

  ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

  24.7.2020.

  Objava konačnih ljestvica poretka 25.7.2020.

 • Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja

  srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička

  svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu

  Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju

  školu u koju se učenik upisao

  (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne

  dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih na svojoj

  mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

  27.7. -

  31.7.2020.

  Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 1.8.2020.

  Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 12.8.2020.

  JESENSKI UPISNI ROK

  Opis postupaka Datum

  Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21.8.2020.

  Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

  24.8.2020.

  Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali

  dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.) 21.8.2020.

  Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 24.8.2020.

  Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 25.8.2020.

  Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

  Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

  27.8.2020.

  Završetak prijava obrazovnih programa

  Početak ispisa prijavnica 28.8.2020.

 • Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a

  ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

  31.8.2020.

  Objava konačnih ljestvica poretka 1.9.2020.

  Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

  Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u

  srednju školu u koju se učenik upisao

  2.9.2020.

  Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 3.9.2020.

  8. Hodogram

  Hodogram je jednostavan grafički prikaz ključnih datuma i postupaka koje učenik obavlja tijekom

  upisa u prvi razred srednje škole. Sastoji se od vremenske crte koja sadrži važne događaje s

  pripadajućim datumima te opisa postupaka sukladno važnim događajima. Hodogram služi kao

  dodatak i pomoć Kalendaru. Hodogram se nalazi na idućoj stranici