of 27 /27
UPIS UČENIKA U UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE SREDNJE ŠKOLE Biljana Manin, OŠ Trnsko Biljana Manin, OŠ Trnsko

Upis Ucenika u Srednje Skole

Embed Size (px)

Text of Upis Ucenika u Srednje Skole

UPIS UENIKA U SREDNJE KOLEBiljana Manin, O Trnsko

Vanost izbora prvoga zanimanja1. Koliko uenik poznaje sebe

Matanje Sposobnosti Motivacija Zdravlje

2. Mogunosti zapoljavanja

Redovni uenici se upisuju u prvi razred srednje kole nakon zavrene osnovne kole

Uenici mogu upisati:1.

2.

3.

4.

5.

Gimnazija: opa - jezina - klasina - prirodoslovnomatematika i prirodoslovna Umjetnike (likovne, glazbene i plesne kole) provjeravaju se sklonosti i sposobnosti za upis Tehnike i srodne etverogodinje strukovne kole Industrijske i srodne trogodinje strukovne kole Obrtnike kole

Uspjeh u prethodnom kolovanju kao kriterij izbora kandidata za upis u srednju kolu1.

Uspjeh iz O utvruje se na osnovi: Ocjena opeg uspjeha u 7. i 8. razredu Ocjena iz nastavnih predmeta u 7. i 8. razredu koji su vani za nastavak kolovanja u pojedinim srednjim kolama( 5 predmeta za upis u gimnazije i etverogodinje strukovne kole, 4 predmeta za upis u trogodinje kole) Ukupan broj bodova za upis = zbroj ocjena iz 7. i 8. razreda iz opeg uspjeha i predmeta vanih za nastavak kolovanja

Nastavni Ocjena u 7. predmet razredu Hrvatski jezikMatematika

Ocjena u 8. razredu

Opi uspjeh ZBROJ SVEUKUPNO

Uenje stranog jezika u O1.

2.

Ukoliko je uenik od 5. do 8. razreda O uio 2 ili vie stranih jezika, boduje se 1. jezik, odnosno jezik s boljom ocjenom To dokazuje svjedodbama viih razreda O

Vrednovanje posebnih rezultata u prethodnom kolovanju1.

Vrednovanje rezultata natjecanja

Natjecanja u znanju i vjetinama u nekom od predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno vanih za upis i nastavak obrazovanja Natjecanja pod nadzorom strunih povjerenstava koje je potvrdilo Ministarstvo ili Zavod za kolstvo upanijsko natjecanje - 1. mjesto 3 boda, 2. mjesto 2 boda, 3. mjesto 1 bod Dravno ili meunarodno natjecanje - 1., 2. i 3. mjesto - izravan upis za pojedince; kao lanovi skupine do 3 uenika - 3 dodatna boda, od 3 - 6 uenika - 2 boda i od 6 - 10 uenika - 1 bod; pojedinci koji su osvojili 4. i 5. mjesto 5 bodova, 6. i 7. mjesto - 3 boda, a svi ostali dobivaju 2 boda Lidrano se priznaje za hrvatski jezik umjesto tog predmeta Natjecanje za likovni rad boduje se za likovnu kulturu Boduje se najpovoljniji rezultat Priloiti dokument o plasmanu na natjecanju

Vrednovanje rezultata koje su uenici postigli na natjecanjima K

Uenici koji su se kao pojedinci ili lanovi ekipe plasirali na dravno ili meunarodno natjecanje 1 bod, 1. mjesto 4 boda, 2. mjesto- 3 bod, 3. mjesto 2 boda Uenike koje je kategorizirao HOO od 1. 4. kategorije -2 boda Pravo na dodatne bodove pripada ueniku za upis za sve srednje kole Boduje se najpovoljniji rezultat Priloiti odgovarajua uvjerenja s natjecanja

2.

Vrednovanje ostalih iznimnih rezultata iz prethodnog kolovanja Uenici koji su zavrili najmanje 4 razreda glazbene ili plesna kole 2 boda Uenici koji su u O uili 4 kolske godine 2 ili vie stranih jezika 2 boda za upis u jezinu gimnaziju To se dokazuje svjedodbama

Vrednovanje rezultata uenja u oteanim uvjetima prethodnog kolovanja1.

Upis uenika povratnika iz iseljenitva i povratnika sa kolovanja u inozemstvu

Izravno se upisuju u srednju kolu a) Uenici koji su se najmanje 2 od zadnje 4 godine kolovali u inozemstvu (iji su roditelji radili u hrvatskim dravnim predstavnitvima) b) Uenici povratnici koji su se kolovali u inozemstvu najmanje 4 od 6 zadnjih razreda ili zadnja 3 razreda (ako je to bilo nuno iz socioekonomskih razloga)

2.

Upis uenika temeljem Zakona o zatiti vojnih i civilnih invalida rata, te djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih b) Djeca civilni invalidi rata c) Djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata I. skupina d) Djeca smrtno stradalih, zatoenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata e) Djeca 100 %-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz I. skupinea)

Izravan upis pod uvjetom da prijeu bodovni prag imaju(osim u programe za koje se provjeravaju sposobnosti):

Upis uenika s teim zdravstvenim tekoama mogu se upisati s manjim brojem bodova (do 10 % od bodova najnie rangiranog kandidata) Potrebni dokumenti:4.

Miljenje slube profesionalnog usmjeravanja Zdravstveni list od ovlatenog lijenika Medicinsku specijalistiku dokumentaciju

5.

Upis uenika koji ive u tekim ivotnim uvjetima Mogu imati do 10% manje bodova od zadnjeg upisanoga Djeca koja ive u tekim ivotnim uvjetima i djeca hrvatskih branitelja koja ive u posebnim uvjetima Za ostvarenje prednosti potrebno je napisati zamolbu ravnatelju S, priloiti odgovarajui dokument kojim dokazuje smetnje

6.

Upis uenika s tekoama u razvoju u prilagoene ili posebne programe obrazovanja Uenici koji su zavrili O po prilagoenom programu ili individualiziranom postupku imaju pravo na izravan upis u prilagoene programe srednjeg obrazovanja, a mogu se izravno upisati i u redovne programe ako prilagoeni program nemaju iz nastavnih predmeta vanih za nastavak kolovanja u toj struci, ili imaju pravo na izravan upis u posebne odjele Roditelj se treba javiti pedagogu zbog upuivanja u slubu za profesionalnu orijentaciju

7.

Upis uenika na osnovi Nacionalnog programa za Rome Mogu imati do 10% manje bodova od bodovnog praga

Utvrivanje ukupnog rezultata vrednovanja znanja, sklonosti i sposobnosti za pojedina programeNajnii broj bodova potrebnih za upis u pojedine programe obrazovanja je: 46 bodova za gimnazije 40 boda za upis u ekonomske, upravne, komercijalne i administrativne kole 36 bodova za upis u ostale etverogodinje kole za upis u trogodinje programe nema bodovnog praga1.

Postupci1.

2.

3.

4.

Natjeaj za upis uenika objavljuje se poetkom lipnja u dnevnom tisku Postoje 3 upisna roka (krajem lipnja, poetkom srpnja, krajem kolovoza) U svakom upisnom roku uenik se moe prijaviti za upis samo u jednu kolu, i to u jedan do tri programa u istoj koli Na natjeaj za upis uenik prilae:

Prijavnica na natjeaj Rodni list Domovnicu Svjedodba 7. i 8. razreda O Odgovarajue dokumente kojima dokazuje pravo na ostvarivanje prednosti pri upisu

Zdravstvene kontraindikacije

Za upis u pojedina zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije Uenik i roditelj trebaju se savjetovati sa kolskim lijenikom Ako se uenik upisuje unato znanju o postojanju zdravstvenih kontraindikacija, odgovornost preuzimaju uenik i roditelj

Posebna mjerila za upis u obrtnika zanimanja1.

Izbor uenika temelji se na:

Uspjehu u O Zdravstvenoj sposobnosti Sposobnosti za svladavanje praktinih znanja i vjetina

2.

Za upis je potrebno: isti dokumenti kao i za ostale kole + lijenika svjedodba medicine rada i ugovor o naukovanju

Posebni uvjeti za upis i obrazovanje po posebnim potrebama

Roditelji snose trokove kolovanja

Gdje potraiti strunu pomo?

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOLJAVANJE PODRUNA SLUBA ZAGREB ODSJEK PROFESIONALNOG USMJERAVANJE I OBRAZOVANJA ZVONIMIROVA 15PROF. DODIG, TEL. 46 99818

Zavod za zapoljavanje - 5 raunala s informacijama o 250 zanimanja

CENTAR ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU ANDRAGOKOG UILITA ZVONIMIR AMRUEVA 10/III. TEL. 4817 230

PLAVI TELEFON 4833 888

CENTAR SIRIUS TRNJANSKA CESTA 59 A TEL. 6310 389