of 26/26
UPISI U SREDNJE ŠKOLE UPISI U SREDNJE ŠKOLE 2013./2014. 2013./2014.

UPISI U SREDNJE ŠKOLE

 • View
  48

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UPISI U SREDNJE ŠKOLE. 2013./2014. Glavni ciljevi MZOS:. Srednje obrazovanje učiniti dostupnim svima pod jednakim uvjetima Uspostava inovativnog sustava na korist svih uključenih korisnika Osiguranje zakonitosti provedbe upisa. PREDNOSTI:. - PowerPoint PPT Presentation

Text of UPISI U SREDNJE ŠKOLE

 • UPISI U SREDNJE KOLE2013./2014.

 • Glavni ciljevi MZOS:Srednje obrazovanje uiniti dostupnim svima pod jednakim uvjetimaUspostava inovativnog sustava na korist svih ukljuenih korisnikaOsiguranje zakonitosti provedbe upisa

 • PREDNOSTI:Bolja umreenost svih sudionika upisnog procesa (MZOS, UDU, upanijskih upravnih odjela, osnovnih i srednjih kola, uenika i roditelja)Informacije o upisnom postupku dostupne u svakom trenutkuMogunost odabira vie programa obrazovanja u vie kola i usporedbe svog ranga s ostalim kandidatimaOlakan postupak uenicima i roditeljimaBolji nadzor nad upisnim procesom te dostupnost tonih podataka

 • ODLUKA O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U 1.RAZRED SREDNJE KOLE 2013./2014.

 • Kandidati se za upis u obrazovne programe prijavljuju i upisuju putem mrene stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje kole (NISpuS) www.upisi.hrU svakom upisnom roku kandidat se moe prijaviti za upis u najvie 5 kola odnosno ukupno 10 obrazovnih programa

 • ELEMENTI VREDNOVANJAZajedniki element:Prosjeci svih zakljunih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnoga obrazovanjaZa upis u programe za stjecanje strukovne kvalifikacije i obrtnike programe u trajanju od najmanje tri godine, vrednuju se i zakljune ocjene iz posljednja dva razreda iz predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik

  Na takav nain mogue je stei najvie 50 bodova

 • Zajedniki element:Za upis u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje 4 godine, vrednuju se i zakljune ocjene u posljednja dva razreda iz predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju predmeta vanih za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama obrazovnih programa (iz Popisa predmeta posebno vanih za upis)

  Na takav nain mogue je stei najvie 80 bodova

 • Poseban element:Na osnovi provjere sposobnosti umjetnikog izraavanja i kreativnosti;Na osnovi rezultata natjecanja u znanju koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te rezultata meunarodnih natjecanjaNa osnovi rezultata natjecanja kolskih portskih drutava za O u organizaciji i pod nadzorom Hrvatskoga kolskog portskog saveza;Na osnovi kategorizacije HOO, Hrvatskog paraolimpijskog odbora odnosno Hrvatskoga portskog saveza gluhih.

 • Preduvjeti za upisUmjetnike (likovne, glazbene i plesne) kole provode ispitivanje darovitosti kandidata

  U razredne odjele za sportae upisuju se kandidati koji na temelju zajednikoga elementa vrednovanja ostvare min.bodovni prag za upis u gimNazije odnosno druge etverogodinje kole te priloe potvrdu odgovarajuega nac.sportskog saveza o sportskom postignuu

 • Vrednovanje posebnih rezultata u prethodnom obrazovanjuKandidatima se vrednuju posebni rezultati ako su:Zavrili O i 6 razreda osnovne glazbene ili 4 razreda osnovne plesne kole (Zakon o umjetnikom obrazovanju-N.N. 130/11), koja ima odobrenje za rad MZOS- dva dodatna boda

  U O najmanje 4 godine uili drugi strani jezik- 1 dodatni bod za upis u sve obrazovne programe

  U O najmanje 4 godine uili jedan od klasinih jezika- 1 dodatni bod za upis u jezine i klasine gimnazijske programe

 • Vrednovanje rezultata postignutih na natjecanjima iz znanja i u sportuPravo na dodatne bodove- ostvaruje se na osnovi rezultata koje su kandidati postigli na dravnim natjecanjima u znanju iz nast.predmeta posebno znaajnih za upis, koja se provode u organizaciji AZOO te na osnovi rezultata s meunarodnih natjecanja u znanju iz istih predmeta

 • Vrednovanje rezultata postignutih na natjecanjima iz znanja

  Vrsta natjecanjaOpisBroj bodova koji se dodaju na broj bodova koji je utvren tijekom postupka vrednovanja

  Dravna/ meunarodnanatjecanjaPrvo mjesto kao pojedinac u 7. ili 8. razreduIzravan upisPrvo osvojeno mjesto kao pojedinac u 5. ili 6. razredu3 bodaPrvo osvojeno mjesto kao lanovi skupine u posljednja 4 razreda3 bodaDrugo osvojeno mjesto kao pojedinci ili lanovi skupine u posljednja 4 razreda2 bodaTree osvojeno mjesto kao pojedinci ili lanovi skupine u posljednja 4 razreda1 bod

 • Vrednovanje rezultata postignutih na sportskim natjecanjima

  Vrsta natjecanjaOpis Broj bodova koji se dodaju na broj bodova koji je utvren tijekom postupka vrednovanjaNatjecanja kolskih portskih drutavaUenici koji su na dravnom ili meunarodnom natjecanju kao lanovi ekipe osvojili prvo mjesto3 bodaUenici koji su na meunarodnom natjecanju kao lanovi ekipe osvojili drugo mjesto2 bodaUenici koji su na dravnom ili meunarodnom natjecanju kao lanovi ekipe osvojili tree mjesto1 bod

 • Vrednovanje statusa kategoriziranog sportaaKandidatima koji su na temelju postignutih sportskih rezultata ostvarili status kategoriziranog sportaa od I. do VI. kategorije pripadaju dodatni bodovi:Vrhunskome sportau I., II. ili III. kategorije- 3 bodaVrsnome sportau IV. kategorije i darovitome sportau V. kategorije- 2 bodaDarovitome sportau VI. Kategorije- 1 bod

 • DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA

 • Upis kandidata na temelju Zakona o zatiti vojnih i civilnih invalida rata

  Djeca civilnih invalida rata ije je oteenje organizma nastalo pod okolnostima iz lanka 8. Zakona o zatiti vojnih i civilnih invalida rata (N.N. br. 33/92., 57/92., 77/92., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 82/01. i 103/03.);

  Djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oteenja organizma ije je oteenje organizma nastalo pod okolnostima iz lanka 6., 7. i 8. navedenog zakona

 • Upis kandidata s tekoamaKandidat s tekoama u razvoju ima pravo izravnog upisa u programe obrazovanja za koje posjeduje struno miljenje slube za prof. usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapoljavanje te ako zadovolji na ispitu sposobnosti i darovitosti u kolama u kojima je to uvjet za upis

  Kandidatima sa zdravstvenim tekoama dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvren tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje struno miljenje slube za prof. usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapoljavanje

 • Dodatni element vrednovanjaKandidatu koji ivi u oteanim uvjetima uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim imbenicima koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj koli- 1 bod na broj bodova utvren tijekom postupka vrednovanja

  Oteani uvjeti jesu ako kandidat:ivi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom tekom bolesti;ivi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja, u smislu lanka 2. Zakona o poticanju zapoljavanja (N.N., br. 57/12 i 120/12)

 • ivi uz samohranog roditelja (koji nije u braku i ne ivi u izvanbranoj zajednici, a sam skrbi i uzdrava svoje dijete) korisnika socijalne skrbi, u smislu lanka 27. i 30. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N., br. 33/12) te posjeduje rjeenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadlenog tijela u jedinici lokalne ili podrune (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja korisnika soc.skrbi;Ako je kandidatu jedan roditelj preminuo;Ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajue roditeljske skrbi u smislu l.27. Zakona o socijalnoj skrbi

 • ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJEkola je duna na svim dostupnim i vidljivim mjestima istaknuti programe za koje postoje odreeni zdravstveni preduvjeti (popis zdravstvenih kontraindikacija), kao i one programe za koje je posebnim propisima odreeno utvrivanje zdravstvene sposobnosti kandidata kao obveza pri upisu u koluZa upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije, kada je to utvreno posebnim propisima (npr.zdravstvo, promet, obrt i dr.), kola je duna objaviti da je uvjet za upis lijenika svjedodba medicine rada

 • Mjerila upisa u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od 3 godineIzbor se utvruje na temelju:1. elemenata vrednovanja (zajedniki, posebni, dodatni)2. zdravstvenoj sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaa u odabranome zanimanju

 • Mjerila upisa u programe obrazovanja za vezane obrteIzbor kandidata utvruje se na temelju:Elemenata vrednovanjaZdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova u odabranome zanimanjuIzravan upis imaju djeca obrtnika koja se upisuju u program istovjetan obrtu kojim se bave roditelji ili skrbnici na temelju ovjerene preslike obrtnice roditelja ako ispunjavaju ostale uvjete za upis koje utvruje kola

 • Utvrivanje ukupnog rezultata kandidataUkupan rezultat utvruje se na temelju broja bodova koje je kandidat stekao po svim osnovama vrednovanja (uspjeh u prethodnom obrazovanju, sposobnostima i darovitosti, uspjeh na natjecanjima i u oteanim uvjetima obrazovanja)Na temelju ukupnog rezultata utvruje se ljestvica poretka kandidata za upis i objavljuje na stranici Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje kole

 • Minimalni bodovni pragGimnazije- 56 bodovaEksperimentalni program strukovne gimnazije- 50 bodovaOstali programi obrazovanja u trajanju od najmanje 4 godine- 44 bodaZa programe obr.za stjecanje strukovne kvalifikacije i vezane obrte u trajanju od 3 godine te za programe obrazovanja koji traju manje od tri godine, ne utvruje se minimalni broj bodova

 • Ljestvica poretka kandidataRadi se na osnovu prosjeka svih zakljunih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja 4 razreda osnovnoga obrazovanja te posebnog i dodatnog elementa vrednovanja.