of 23 /23

Prijave i upisi kandidata u srednje · Prijave i upisi kandidata koji osnovnoškolsko obrazovanje završavaju u redovnom obrazovnom sustavu Republike Hrvatske te kandidata koji već

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prijave i upisi kandidata u srednje · Prijave i upisi kandidata koji osnovnoškolsko obrazovanje...

 • Prijave i upisi

  kandidata u srednje

  škole za školsku godinu

  2016./2017.

  Idemo u srednju!

 • IMPRESSUM

  NAKLADNICI:

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet

  ZA NAKLADNIKE:

  Predrag Šustar, ministar, Zvonimir Stanić, dipl. ing., ravnatelj

  UREDNIŠTVO:

  Monika Vričko, prof., Nataša Lovrić, prof., Kristina Begonja, prof., Jurica Vratarić, prof., Davor

  Leipold, bacc. ing., Kristijan Milojević, bacc. ing. tech. inf., Petra Košutić, dipl. oec.

  DIZAJN:

  Dizajn.net

  Izrazi koji se koriste u ovoj publikaciji, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u

  muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. .

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, ISBN: 978-953-8103-02-5

  Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, ISBN: 978-953-6802-32-6

  Zagreb, svibanj 2016.

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: + 385 (0) 1 4569 000 • Faks: + 385 (0) 1 4569 099

  E-pošta: [email protected] • URL: www.mzos.hr

  Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet

  Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6661 616 • Faks: +385 (0) 1 6661 615

  E-pošta: [email protected] • URL: www.carnet.hr

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6274 877 • Faks: +385 (0) 1 6274 849

  E-pošta: [email protected] • URL: www.azvo.hr

 • Prijave i upisi kandidata koji osnovnoškolsko obrazovanje završavaju u redovnom obrazovnom

  sustavu Republike Hrvatske te kandidata koji već pohađaju redoviti program srednje škole

  Sadržaj:

  1. Uvod

  2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

  3. Postupci prijava i upisa u srednje škole

  4. Upisni postupak

  5. Jesenski i naknadni upisni rok

  6. Naknadni upisi

  7. Kalendar

 • 1. Uvodna riječ

  Dragi budući srednjoškolci,

  odabir srednje škole velika je životna odluka. Upoznavanje vlastitih vrijednosti, interesa i sposobnosti

  nije lagan zadatak, ali je prijeko potreban u procesu donošenja tako važne odluke kao što je izbor

  zanimanja. Dobro razmislite o tome što vas je tijekom dosadašnjeg školovanja jako zanimalo, koje

  ste predmete voljeli, čime ste se bavili u svoje slobodno vrijeme, ali i što vas je činilo nezadovoljnima

  i nesretnima, što vam je predstavljalo teškoće.

  Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima, školskim prijateljima i ostalim osobama s kojima

  ste bliski te koji vam mogu pružiti adekvatnu pomoć pri odabiru škole. Važno je prikupiti što više

  informacija o različitim zanimanjima, o srednjim školama i programima obrazovanja, kao i o

  mogućnostima zapošljavanja, odnosno nastavka daljnjega obrazovanja.

  U publikaciji, koja je pred vama, pronaći ćete najvažnije informacije o postupku prijava i upisa u

  srednje škole u školskoj godini 2016./2017., koji se provodi elektroničkim putem preko mrežne

  stranice: www.upisi.hr. U brošuri ćemo vas informirati o elementima i kriterijima za upis, načinima i

  postupcima prijava u sustav kandidata koji osnovnoškolsko obrazovanje završavaju u redovnom

  obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, prikazati vam primjere bodovanja za različite obrazovne

  programe te vam predočiti sve što vam elektronički način prijava i upisa u srednje škole pruža -

  pregled nad osobnim podacima, ocjenama i dodatnim postignućima te detaljan pregled lista

  poredaka sa strukturom bodova na temelju kojih je izračunat vaš plasman na svakome pojedinome

  prijavljenome programu obrazovanja. Iznimno je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se

  objavljuju na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a na kojoj će biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja

  upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne

  obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.

  Na samome kraju brošure pronaći ćete i Kalendar u koji su, kao podsjetnik, upisani svi datumi i

  rokovi vezani uz prijavu i upis programa obrazovanja.

  Ako imate dvojbi, pitanja ili teškoća vezanih uz prijavu u sustav, rad sa sustavom ili prijavom

  programa obrazovanja, na adresi www.upisi.hr/FAQ nalaze se „Često postavljena pitanja i odgovori“

  koji vam mogu pomoći u rješavanju problema ili dvojbi.

  Za dodatnu pomoć možete kontaktirati podršku obrazovnom sustavu pri CARNetu na elektroničkoj

  adresi: [email protected] ili telefonom na broj: 01/6661-500.

  Uredništvo

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr/FAQmailto:[email protected]

 • 2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje

  škole Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole propisani su

  Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koji je

  donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (NN 49/2015). Pravilnik je objavljen na službenoj

  mrežnoj stranici Ministarstva i na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a u ovom poglavlju donosimo

  najvažnije elemente i kriterije iz Pravilnika.

  Tko se upisuje u srednju školu? U srednju školu upisuju se kandidati koji su završili ili završavaju osnovno obrazovanje u 2016. godini.

  Pod jednakim uvjetima upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca

  državljana iz država članica Europske unije te kandidati strani državljani iz zemalja izvan Europske

  unije, ako ispunjavaju propisane uvjete.

  U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju

  prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred

  srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva,

  kandidat stariji od 18 godina.

  Što se boduje za upis u srednju školu? Za upis u I. razred srednje škole kandidatima se vrednuju i boduju zajednički, dodatni i poseban

  element.

  1. Zajednički element

  a) Zajednički element za upis kandidata u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje

  strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine čine prosjeci zaključnih ocjena svih

  nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, zaključne

  ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik,

  Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u

  pojedinim obrazovnim programima od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno važnih za

  upis koji je sastavni dio Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred

  srednje škole, a jedan samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se

  uče u osnovnoj školi. Za programe koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je, u

  pravilu, nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

  Na takav način moguće je steći najviše 80 bodova. Ako kandidatu nije upisana neka od ocjena iz

  nekog nastavnog predmeta, a koja se boduje, umjesto nje bodovat će se prosjek svih ocjena od 5. do

  8. razreda osnovne škole.

  Elementi vrednovanja

  5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno

  Prosjek ocjena

  5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Hrvatski jezik 5 5 10,00

  Matematika 5 5 10,00

  Prvi strani jezik

  5 5 10,00

  Predmet značajan za

  5 5 10,00

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • upis (propisan) Predmet značajan za upis (propisan)

  5 5 10,00

  Predmet značajan za upis (određuje škola)

  5 5 10,00

  Ukupno 80,00

  b) Zajednički element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe

  obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine uključuje prosjeke zaključnih ocjena

  svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja te

  zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski

  jezik, Matematika i prvi strani jezik. Na takav način moguće je steći najviše 50 bodova.

  Elementi vrednovanja

  5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno

  Prosjek ocjena

  5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Hrvatski jezik 5 5 10,00

  Matematika 5 5 10,00

  Prvi strani jezik

  5 5 10,00

  Ukupno 50,00

  c) Zajednički element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju

  manjem od tri godine uključuje prosjeke svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije

  decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja. Na takav način moguće je steći najviše

  20 bodova.

  Elementi vrednovanja

  5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno

  Prosjek ocjena

  5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Ukupno 20,00

  2. Dodatni element

  Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata. Sposobnosti,

  darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

  na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti

  na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju

  na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u organizaciji školskih sportskih društava.

 • 3. Poseban element

  Poseban element vrednovanja čini uspjeh kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima

  obrazovanja.

  Kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedećih prava:

  kandidat sa zdravstvenim teškoćama

  kandidat koji živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti

  kandidat koji živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja

  kandidat koji živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi

  kandidat kojem je jedan roditelj preminuo

  kandidat koji je bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi

  kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine i

  kandidat hrvatski državljanin čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u

  ime Republike Hrvatske bili upućeni na rad u inozemstvo.

  Elementi i kriteriji za upis kandidata u I. razred srednje škole propisani Pravilnikom o elementima i

  kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koriste se i za upis u međunarodne

  programe.

  Kako se vrednuju rezultati postignuti na državnim i međunarodnim natjecanjima u

  znanju?

  Kandidati ostvaruju pravo na izravan upis ili na dodatne bodove na osnovi rezultata koje su postigli

  na državnim natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis (Hrvatskoga

  jezika, Matematike, prvoga stranog jezika, dvaju nastavnih predmeta posebno važnih za upis, u

  skladu s Popisom predmeta posebno važnih za upis te jednog natjecanja iz znanja koje određuje

  srednja škola), a koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te na osnovi rezultata

  s međunarodnih natjecanja iz navedenih predmeta.

  Rezultat državnog ili međunarodnog natjecanja u znanju

  Pravo na izravan upis/ Dodatni bodovi

  Prvo, drugo ili treće osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  Izravan upis (pod uvjetom da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis)

  Prvo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  4 boda

  Drugo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  3 boda

  Treće osvojeno mjesto član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog

  2 bod

 • obrazovanja

  Sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

  1 bod

  Kako se vrednuju rezultati postignuti na sportskim natjecanjima?

  Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja

  na natjecanjima školskih sportskih društava. Pravo na dodatne bodove ostvaruju na temelju službene

  evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski

  športski savez (HŠŠS).

  Natjecanja školskih sportskih društava Dodatni bodovi

  Prvo osvojeno mjesto kao član skupine 3 boda Drugo osvojeno mjesto kao član skupine 2 boda

  Treće osvojeno mjesto kao član skupine 1 bod

  Rezultati natjecanja bit će uneseni izravno u Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje

  škole (NISpuSŠ)na temelju postojećih podataka u sustavu e-Matice i učenici ih ne trebaju dodatno

  dokazivati. Ako neki od rezultata nije vidljiv na učenikovu korisničkom profilu na: www.upisi.hr,

  učenik se treba obratiti razredniku u svojoj školi.

  Kandidati koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima iz znanja dokaze o

  tome dostavljaju Agenciji za odgoj i obrazovanje koja će ih, nakon provjere, unijeti u sustav.

  Kandidatu će se vrednovati isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće, neovisno o vrsti i razini

  natjecanja.

  Kako se vrednuju rezultati u otežanim uvjetima prethodnog obrazovanja?

  Kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedećih prava:

  a) Kandidat sa zdravstvenim teškoćama

  Kandidatu sa zdravstvenim teškoćama dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom

  postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za

  profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. S tako utvrđenim brojem bodova

  kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

  b) Kandidat koji živi u otežanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim

  čimbenicima

  Kandidatu koji živi u otežanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima,

  koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen

  tijekom postupka vrednovanja. Otežani uvjeti su ako kandidat:

  živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja

  živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi

  ako je kandidatu jedan roditelj preminuo

  ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi.

  Za ostvarenje navedenih prava kandidat prilaže razredniku neki od dolje navedenih dokumenata

  kojim dokazuje obrazovanje u otežanim uvjetima:

  liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;

  potvrdu nadležnoga područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj

  nezaposlenosti oba roditelja;

  potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili

  nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu

  samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu,

  socijalnoj skrbi i za zapošljavanje;

  ispravu iz matice umrlih ili smrtni list koje je izdalo nadležno tijelo u jedinici lokalne ili

  područne (regionalne) jedinice ili Grada Zagreba;

  potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili

  odgovarajuće socijalne skrbi.

  c) Kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine

  Kandidatu koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a živi u uvjetima koji su mogli utjecati na

  njegov uspjeh u osnovnoj školi, dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka

  vrednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka. Za

  ostvarivanje dodatnih bodova kandidat prilaže preporuku Vijeća romske nacionalne manjine

  odnosno registrirane romske udruge.

  Cjelokupnu dokumentaciju potrebnu je dostaviti do roka navedenoga u poglavlju Kalendar ove

  brošure, posebno za svaki upisni rok.

  Kako se utvrđuje ukupan rezultat kandidata?

  Ukupan rezultat kandidata utvrđuje se na temelju ukupnoga broja bodova koje je kandidat stekao po

  svim osnovama vrednovanja (zajednički, dodatni i posebni element vrednovanja), uz dokazivanje

  zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju,

  ako je to za odabrano zanimanje potrebno. Na temelju ukupnoga rezultata utvrđuje se ljestvica

  poretka kandidata za upis i objavljuje na mrežnoj stranici: www.upisi.hr.

  Mjerila i postupci za upis u strukovne škole i programe obrazovanja za vezane obrte u

  trajanju od tri godine

  Ljestvica poretka kandidata stvara se na osnovi zajedničkoga, dodatnoga i posebnog elementa

  vrednovanja uz dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća

  u odabranom zanimanju, ako je to za odabrano zanimanje potrebno.

  http://www.upisi.hr/

 • Zdravstveni zahtjevi srednjoškolskih programa za upis kandidata

  Zdravstveni zahtjevi podrazumijevaju zdravstveno stanje učenika koje treba zadovoljiti kako bi bio u

  mogućnosti završiti obrazovni program te kako bi nakon završetka obrazovanja svojim stečenim

  kompetencijama ispunjavao uvjete potrebne za tržište rada. Ispunjeni zdravstveni zahtjevi pokazuju

  da u trenutku upisa učenika u srednju školu nema zdravstvenih prepreka za rad niti na jednome

  radnome mjestu u sklopu zanimanja/kvalifikacija za koje se učenik školuje.

  U uvjetima za upis i detaljima programa na stranici www.upisi.hr jasno je naznačeno koji su

  zdravstveni zahtjevi pojedinog zanimanja te kojim se dokumentom oni dokazuju.

  Pri upisu u jedan od programa obrazovanja/zanimanja za koje kandidat sa zdravstvenim teškoćama

  posjeduje stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za

  zapošljavanje, kojem je prethodilo stručno mišljenje nadležnoga školskog liječnika, nije potrebno

  posjedovati uvjerenje – potvrdu o ispunjavanju zdravstvenih zahtjeva nadležnoga školskog

  liječnika, odnosno liječničku svjedodžbu medicine rada, a koje su predviđene za pojedini program.

  Potvrdu nadležnoga školskoga liječnika ili liječničku svjedodžbu medicine rada, koji su uvjet za upis u

  određeni program obrazovanja, kandidat je dužan dostaviti srednjoj školi zajedno s upisnicom do

  roka navedenoga u Kalendaru.

  Kandidati koji do roka navedenoga u Kalendaru za svaki pojedini upisni rok ne pribave i ne dostave

  valjani dokument, bez obzira na to što se na ljestvici poretka nalaze unutar upisne kvote, neće se

  moći upisati. Ako se to dogodi na ljetnome roku, bit će upućeni da se na jesenskome upisnome roku

  natječu za programe obrazovanja u kojima je ostalo slobodnih mjesta. Ako se to dogodi na

  jesenskome roku, moći će se upisati tek sljedeće školske godine.

  Dodatne provjere znanja i sposobnosti kandidata

  a) Provjera znanja kandidata iz stranoga jezika

  Kandidat koji u osnovnoj školi nije učio određeni strani jezik može prilikom prijave programa

  obrazovanja odabrati učenje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika uz uvjet da je na provjeri

  znanja utvrđena mogućnost učenja toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika.

  Provjeru znanja provodi stručno povjerenstvo srednje škole u koju se kandidat želi upisati, o čemu

  sastavlja zapisnik. Provjeru znanja kandidat polaže u jednoj školi i rezultati provjere vrijede za prijavu

  u druge škole koje uvjetuju znanje istoga stranog jezika. Provjera znanja je eliminacijska.

  b) Provjera znanja kandidata za upis u međunarodne programe

  Za upis u međunarodne programe može se provoditi provjera znanja koju propisuje i provodi škola.

  c) Provedba dodatnih provjera sklonosti i sposobnosti kandidata

  Škola koja upisuje kandidata u programe obrazovanja za koje je potrebna određena tjelesna,

  glasovna i slična spretnost ili sposobnost mogu provoditi provjeru sklonosti i sposobnosti kandidata

  za taj program obrazovanja.

  d) Provjera darovitosti kandidata za upis u umjetničke škole

 • Likovne, glazbene i plesne škole, uz vrednovanje uspjeha kandidata u prethodnome obrazovanju,

  provode i ispitivanje darovitosti kandidata za pojedine vrste umjetničkoga izraza.

  e) Provjera posebnih znanja kandidata

  Srednje škole mogu, ako za to imaju suglasnost Ministarstva, provoditi provjere posebnih znanja iz

  nastavnih predmeta posebno važnih za upis kandidata u pojedini program obrazovanja. Posebna

  provjera znanja nije eliminacijska i na njoj učenik može ostvariti do najviše 5 bodova.

  Za sve dodatne provjere škole će javno objaviti rokove i mjesto ispitivanja, a svi podaci bit će

  dostupni na mrežnoj stranici: www.upisi.hr.

  Minimalni bodovni prag

  Za programe obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine, škola može utvrditi minimalni broj

  bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja. Utvrđeni minimalni

  broj bodova primjenjuje se tijekom cijeloga upisnog postupka (ljetni i jesenski upisni rok).

  Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine, programe

  obrazovanja za vezane obrte te za programe obrazovanja koji traju manje od tri godine, a najmanje

  godinu dana, ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za prijavu.

  3. Postupci prijava i upisa u srednje škole

  Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrežne stranice Nacionalnoga

  informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), na temelju natječaja za upis koji se

  objavljuju na mrežnim stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača.

  1. Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovitome sustavu obrazovanja

  u Republici Hrvatskoj 2016. godine

  a) Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovitome sustavu obrazovanja u Republici

  Hrvatskoj 2016. godine

  Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovitome sustavu obrazovanja u Republici

  Hrvatskoj 2016. godine u svojoj školi dobivaju elektronički identitet iz sustava [email protected], tj.

  korisničko ime i lozinku s kojima se prijavljuju u sustav te prilikom prve prijave dobivaju PIN. Točan

  postupak opisan je u poglavlju Upisni postupak.

  Ovim kandidatima svi osobni podaci i ocjene te rezultati natjecanja iz znanja i sporta prenose se iz

  e-Matice te nisu dužni dostavljati dokumentaciju o tome svojim razrednicima.

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • b) Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovitome sustavu obrazovanja u Republici

  Hrvatskoj 2016. godine, a najmanje jedan od prethodnih triju razreda su završili u inozemstvu

  Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovitome sustavu obrazovanja u Republici

  Hrvatskoj 2016. godine, a najmanje jedan od prethodnih triju razreda su završili u inozemstvu, svome

  razredniku dostavljaju svjedodžbe razreda završenih u inozemstvu, a razrednik podatke unosi u

  sustav NISpuSŠ.

  c) Kandidat hrvatski državljanin, a čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u

  ime Republike Hrvatske bili upućeni na rad u inozemstvo

  Ako je kandidat hrvatski državljanin, čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u

  ime Republike Hrvatske bili upućeni na rad u inozemstvo i školovao se najmanje dva razreda od

  posljednjih četiriju u inozemstvu, a 8. razred završava u Republici Hrvatskoj, onda razredniku

  dostavlja dokaze o boravku u inozemstvu, trajanju školovanja i razlozima boravka u inozemstvu

  (dokaz o državljanstvu, trajanju i razlozima boravka u inozemstvu te svjedodžbe razreda završenih u

  inozemstvu).

  U slučaju da je kandidat završni razred osnovnoga obrazovanja završio u inozemstvu, svu

  dokumentaciju dostavlja Središnjemu prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a

  točan postupak upisa ovakvih kandidata opisan je u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za

  školsku godinu 2016./2017. – Idemo u srednju! – kandidati iz drugih obrazovnih sustava.

  2. Kandidati koji su trenutačno u redovitome sustavu obrazovanja u Republici

  Hrvatskoj, ali ne završavaju osnovno obrazovanje 2016. godine

  Ovi kandidati u pravilu upisuju paralelne umjetničke programe ili nisu s uspjehom završili prvi razred

  srednje škole, nisu se ispisali iz te škole, a žele ponovno upisati prvi razred u drugoj srednjoj školi ili

  upisuju drugi obrazovni program u istoj srednjoj školi. Kako posjeduju elektronički identitet iz

  sustava [email protected], ali nisu automatski registrirani kao korisnici sustava, registriraju se na način

  opisan u poglavlju Prijava u sustav.

  4. Upisni postupak

  Mrežna stranica Upisi.hr

  Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrežne stranice: www.upisi.hr, kojom

  pristupaju Nacionalnome informacijskome sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).

  NISpuSŠ je središnji informacijsko-administracijski servis koji kandidatima zainteresiranima za

  nastavak obrazovanja na srednjoškolskoj razini značajno olakšava prijavu i upis u programe

  obrazovanja. Sustav pokriva cijeli proces, od pretraživanja programa obrazovanja prema željenim

  kriterijima, preko prijava odabranih programa te uvida u rezultate po tim programima, pa do

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • ostvarenja prava upisa u srednju školu. Kandidatima omogućuje brz i izravan uvid u osobne podatke,

  ocjene te posebna postignuća važna za upis ostvarena tijekom osnovnoga obrazovanja, daje detaljan

  izračun bodova za svaki prijavljeni program obrazovanja prema uvjetima koje propisuju srednje

  škole, kao i uvid u položaj koji zauzimaju na ljestvicama poretka za svaki od programa obrazovanja

  koji su prijavili.

  Na mrežnoj stranici: www.upisi.hr nalazi se popis svih programa obrazovanja koji se mogu upisati u

  Republici Hrvatskoj, zajedno s uvjetima upisa. Osim na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, korisne

  informacije o cjelokupnome postupku koji im predstoji kandidati mogu pronaći i na mrežnoj stranici

  Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: www.mzos.hr.

  Minimalni tehnički preduvjeti za pristup mrežnoj stranici: www.upisi.hr su preglednici koji

  podržavaju W3C standarde i JavaScript tehnologiju (kao npr. Firefox, Chrome, Safari, Opera, Internet

  Explorer od inačice 8 pa nadalje).

  Posebno je važno pratiti i mrežne stranice srednjih škola koje kandidat želi upisati jer se tamo mogu

  pronaći važne informacije koje se odnose samo na tu srednju školu.

  Predradnje prije prve prijave u sustav

  Kandidati koji u tekućoj školskoj godini završavaju osnovno obrazovanje u redovitome

  sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj

  Kandidati koji u tekućoj školskoj godini završavaju osnovno obrazovanje u redovitome sustavu

  obrazovanja u Republici Hrvatskoj automatski su registrirani i u sustav se prijavljuju svojim

  elektroničkim identitetom (korisničkom oznakom i lozinkom) iz sustava [email protected] koji im

  dodjeljuje administrator imenika škole. Popis administratora imenika škola dostupan je na mrežnoj

  stranici ai.skole.hr.

  Kandidati koji već pohađaju redoviti program srednje škole, a ove godine žele upisati prvi

  razred u drugoj srednjoj školi ili prvi razred drugoga obrazovnoga programa u istoj školi

  Kandidati koji već pohađaju redoviti program srednje škole, a ove godine žele upisati prvi razred u

  drugoj srednjoj školi ili prvi razred drugoga obrazovnoga programa u istoj školi za registraciju se

  trebaju obratiti upisnome koordinatoru u svojoj srednjoj školi. Nakon registracije, za prijavu u sustav

  koriste se svojim elektroničkim identitetom iz sustava [email protected]

  Prva prijava na www.upisi.hr

  Učenik koji se prvi put prijavljuje na mrežnoj stranici: www.upisi.hr sa svojim elektroničkim

  identitetom iz sustava [email protected], a još ne posjeduje PIN, treba unijeti korisničko ime i lozinku kako

  bi mogao unijeti broj svoga mobilnoga telefona na koji želi SMS-om primiti PIN. PIN je osobni

  identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga kandidata.

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.mzos.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrhttp://www.carnet.hr/hosting_usluga_za_srednje_i_osnovne_skole/kako_postati_korisnik/administratori_imenikafile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • Ako učenik ne posjeduje mobilni telefon, može navesti broj mobilnoga telefona nekoga od ukućana

  ili rođaka. Ako nitko od ukućana ili rođaka ne posjeduje mobilni telefon, učenik može zatražiti slanje

  PIN-a, uz prethodni dogovor, na mobilni telefon svojega razrednika. Ako nitko od navedenih nije u

  mogućnosti zaprimiti PIN, treba se obratiti CARNetovoj podršci obrazovnome sustavu.

  Ako kandidat koji posjeduje elektronički identitet iz sustava [email protected] izgubi PIN, potrebno je s

  broja mobilnoga telefona, koji je unesen u sustav, iz mobilnih mreža Republike Hrvatske poslati SMS

  poruku sadržaja OPET na broj 888000 nakon čega će mu biti dostavljen novi PIN (ako PIN ne stigne,

  potrebno je kontaktirati CARNetovu podršku obrazovnom sustavu). Poruka se naplaćuje po cijeni

  definiranoj ugovorom korisnika s operatorom. Ako učenik izgubi korisničku oznaku ili lozinku, treba

  se obratiti administratoru imenika u školi nakon čega će mu biti dodijeljena nova korisnička oznaka

  i/ili lozinka.

  U slučaju drugih teškoća s prijavom na mrežnu stranicu: www.upisi.hr, potrebno je nazvati

  CARNetovu podršku obrazovnom sustavu na broj telefona: 01/ 6661 500 ili poteškoću prijaviti na

  adresu elektroničke pošte: [email protected]

  Svaki kandidat pravodobnom prijavom u sustav treba provjeriti ispravnost korisničke oznake,

  lozinke i PIN-a kako bi, pokaže li se potrebnim, na vrijeme mogao dobiti nove podatke!

  Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuSŠ

  Kako bi se osigurala točnost cijeloga postupka rangiranja na programe obrazovanja, kandidati su

  dužni provjeriti osobne podatke, ocjene iz osnovne škole te, ako ih posjeduju, rezultate državnih i

  međunarodnih natjecanja, kao i sve ostale upisane podatke koji se nalaze u sustavu NISpuSŠ-u, a u

  skladu s rokovima navedenim u Kalendaru.

  Ako su podaci netočni, učenici trebaju što prije obavijestiti razrednika u svojoj školi.

  Preduvjeti za upis

  Neke srednje škole za prijavu ili upis u određene programe obrazovanja zahtijevaju ispunjavanje

  određenih preduvjeta. Kako bez ispunjenih preduvjeta nije moguće upisati određeni program

  obrazovanja, nužno je pravodobno se o njima informirati na mrežnoj stranici: www.upisi.hr ili na

  mrežnim stranicama srednjih škola.

  Prijava programa obrazovanja

  Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2016./2017. u

  ljetnome, jesenskome i naknadnome upisnom roku.

  U ljetnom i jesenskom upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa

  obrazovanja. Programe obrazovanja, odnosno srednje škole koje ih izvode, moguće je pretraživati

  prema zadanim kriterijima pretrage. Moguće je prilagoditi pretragu s obzirom na županiju, naziv

  škole, vrstu škole (javne ili privatne), naziv programa obrazovanja i slično.

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/[email protected]:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • Za svaki program obrazovanja moguće je pregledati detaljnije informacije koje sadrže opis programa,

  strukturu bodovanja, popis preduvjeta i ostale važne informacije o programu.

  Programi obrazovanja koji se žele upisati dodaju se na listu prioriteta koja se može mijenjati do roka

  navedenoga u Kalendaru.

  Listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi program obrazovanja koji se

  najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom. Sukladno tome, kandidat će se

  optimalno rasporediti na program obrazovanja koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se,

  prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote.

  Važno je da kandidati provjere jesu li im svi programi obrazovanja na listi prioriteta poredani

  prema njihovim željama i mogućnostima jer nakon zaključavanja odabira programa odnosno škola,

  nikakve izmjene više neće biti moguće.

  Važno je, također, da se na listi prioriteta nalaze samo programi obrazovanja koje kandidat doista

  namjerava upisati. Postavljanje programa obrazovanja na listu prioriteta podrazumijeva ozbiljnu

  namjeru da se takav program i upiše.

  Prilikom prijave pojedinoga programa obrazovanja potrebno je odabrati prvi i drugi strani jezik i

  izborne predmete između ponuđenih stranih jezika i izbornih predmeta koji se u srednjoj školi

  predaju.

  Odabirom prvoga stranoga jezika, znanje toga stranoga jezika postaje preduvjet za odabrani

  obrazovni program. Preduvjet se smatra ispunjenim ako je kandidat u osnovnoj školi učio taj strani

  jezik najmanje četiri godine ili ako na dodatnoj provjeri u srednjoj školi dokaže poznavanje toga

  stranoga jezika. Odabir stranih jezika i izbornih predmeta ni na koji način ne utječe na rangiranje po

  prijavljenim obrazovnim programima odnosno na poredak kandidata na ljestvicama poretka.

  Programi obrazovanja za koje škole provode dodatne provjere imaju raniji rok prijave te ih je

  nužno prijaviti do roka navedenog u Kalendaru.

  Popis programa obrazovanja s ranijim rokom prijave bit će moguće pronaći na stranici: www.upisi.hr.

  Kontinuirano praćenje bodovnoga stanja

  Na mrežnoj stranici: www.upisi.hr od samoga početka prijava programa obrazovanja bit će moguće

  pratiti bodovno stanje za svaki prijavljeni program obrazovanja svakoga kandidata.

  Ako kandidat nije zadovoljio potrebne preduvjete za upis nekoga od prijavljenih programa,

  navedeno će biti vidljivo na detaljnome prikazu bodovanja za prijavljeni program obrazovanja u

  svakome trenutku. Kandidat takve programe može obrisati sa svoje liste, ako ne postoji mogućnost

  zadovoljenja potrebnih preduvjeta i umjesto njih prijaviti druge programe obrazovanja.

  Ljestvice poretka

  Ljestvice poretka stvaraju se na sljedeći način. Svakoga punog sata za svakoga kandidata pronalazi se

  obrazovni program koji mu je trenutačno najviši na listi prioriteta, a na kojemu se po bodovima

  nalazi unutar upisne kvote. Ako se takav program pronađe, kandidat se briše sa svih ostalih lista

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • prioriteta koje su mu niže na ljestvici poretka, čime se otvaraju slobodna mjesta za kandidate ispod

  „crte“. Ovaj se postupak ponavlja sve dok se time događaju pomaci na bolje. Po završetku postupka,

  objavljuju se ljestvice poretka na kojima je svaki kandidat optimalno razmješten.

  Na mrežnoj stranici: www.upisi.hr objavljuju se ogledne i konačne ljestvice poretka.

  Ogledne ljestvice poretka odraz su trenutačnoga bodovnoga stanja izračunanoga na temelju

  podataka koji su trenutačno u sustavu. To znači da su podložne promjenama zbog ispravka netočno

  unesenih ocjena u sustav, rješavanja prigovora, unosa rezultata dodatnih provjera, novih prijava i

  brisanja prijava te promjena prioriteta programa obrazovanja. Dakle, ogledne ljestvice poretka

  neprestano se mijenjaju.

  Ljestvice poretka obnavljaju se svakih sat vremena pa je posljedicu promjene podataka ili

  redoslijeda na listi prioriteta moguće vidjeti za najviše sat vremena, ovisno o trenutku promjene.

  Kandidat će se naći na konačnoj ljestvici poretka samo jednoga programa obrazovanja na kojemu se

  nalazi u sklopu upisne kvote i to onoga koji je najviše na njegovoj listi prioriteta. Ostaje na

  ljestvicama poretka višega prioriteta na kojima se ne nalazi u sklopu upisne kvote, a sa svih ostalih

  ljestvica poredaka nižega prioriteta se briše.

  Na datum naveden u poglavlju Kalendar ljestvice poretka postaju konačne i više se ne mijenjaju.

  Podnošenje prigovora

  Ako kandidat uoči bilo kakvu nepravilnost, potrebno je odmah učiniti sljedeće:

  za netočno ili nepotpuno unesene ocjene ili osobne podatke, učenik odmah treba

  obavijestiti razrednika u svojoj školi,

  u slučaju nepravilnosti u ocjenjivanju ispita sposobnosti i darovitosti potrebno je žurno

  kontaktirati srednju školu koja je ispit provela;

  ako se na gore navedeni način ne isprave ili ne upotpune podaci, učenici i ostali kandidati

  imaju mogućnost podnošenja prigovora i obrascem za prigovor koji će biti dostupan na

  mrežnoj stranici: www.upisi.hr. Na ovaj način prigovor se podnosi tek ako drugačije nije bilo

  moguće razriješiti nepravilnost.

  Za navedene prigovore rokovi su navedeni u poglavlju Kalendar ove publikacije.

  Zaključavanje liste prioriteta, potpisivanje prijavnica, objava konačnih ljestvica

  poretka

  Lista odabranih programa obrazovanja zaključava se svim kandidatima na datum koji se nalazi u

  poglavlju Kalendar ove publikacije, ovisno o upisnome roku.

  Za učenike završnoga razreda osnovnih škola iz obrazovnoga sustava Republike Hrvatske prijavnicu s

  konačnom listom prioriteta iz sustava ispisuje njihov razrednik. Učenik i roditelj/skrbnik zatim

  potpisuju prijavnicu čime potvrđuju listu prioriteta odnosno odabir učenika. Takva prijavnica čuva se

  u školi. Rok za potpisivanje prijavnica naveden je u poglavlju Kalendar, ovisno o upisnome roku.

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • Svi ostali kandidati prijavnice iz sustava NISpuSŠ ispisuju sami.

  Učenici osnovnih škola iz obrazovnoga sustava Republike Hrvatske prijavnicu, koju su potpisali

  zajedno s roditeljem/skrbnikom, donose u svoju školu razredniku.

  Potpisivanje prijavnice s listom prioriteta ne jamči da će se kandidat i upisati na onaj izbor na

  kojemu je stekao pravo upisa u trenutku zaključavanja odabira odnosno ispisivanja prijavnice, već

  predstavlja njegovu konačnu odluku o poretku prijavljenih programa obrazovanja.

  Na određeni datum, naveden u poglavlju Kalendar, s ljestvica poretka pojedinih programa

  obrazovanja, obrisat će se kandidati koji do toga datuma nisu zadovoljili potrebne preduvjete za

  njihov upis.

  Trenutkom objave konačnih ljestvica poretka kandidati stječu pravo upisa u program obrazovanja

  najvišega prioriteta u kojemu se nalaze u sklopu upisne kvote. Konačne ljestvice poretka više se ne

  mijenjaju.

  Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici

  dostupnoj na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koju je dužan dostaviti u srednju školu u

  kojoj je ostvario pravo upisa do roka navedenoga u Kalendaru.

  Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici i

  dostavi je srednjoj školi, zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom, kandidat je upisan u I.

  razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.

  Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima dostaviti potpisanu

  upisnicu za upis u I. razred, dužan ju je dostaviti njegov roditelj/skrbnik.

  Dodatno, kandidati koji su ostvarili pravo na upis u programe obrazovanja za koje je potrebna

  potvrda liječnika školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada i/ili ugovor o naukovanju,

  dužni su do roka objavljenoga u Kalendaru u srednju školu donijeti ove dokumente.

  Kandidati koji u srednju školu ne dostave upisnicu te, ako je to potrebno, potvrdu liječnika školske

  medicine, svjedodžbu medicine rada i/ili ugovor o naukovanju, gube pravo na upis i upućuju se na

  sljedeći upisni rok.

  5. Jesenski upisni rok

  U drugome odnosno jesenskome upisnom roku moguće je prijaviti samo obrazovne programe za

  koje upisna kvota u ljetnome roku nije popunjena.

  Ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit u jesenskome roku, srednja škola je dužna istome

  omogućiti ponovni upis u I. razred srednje škole u istome programu obrazovanja.

  U slučaju da nije odobren upis učenika za isti program obrazovanja, onda je škola dužna učeniku

  omogućiti ponavljanje istoga razreda, ali u drugome programu obrazovanja u koji škola upisuje

  učenike.

  Takvi učenici ne prolaze postupak registracije u sustav NISpuSŠ za potrebe upisa u I. razred srednje

  škole već je škola dužna osigurati upisno mjesto za učenika unutar odobrene upisne kvote.

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • U slučaju da je broj upisnih mjesta u ostalim programima obrazovanja srednje škole popunjen u

  ljetnome upisnom roku, srednja škola dužna je postupiti u skladu s uputama navedenim u točki XVIII.

  Odluke o upisu kandidata u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.

  6. Naknadni upisni rok

  Učenici koji ne ostvare pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis

  u naknadnome roku.

  Učenici se u naknadnome roku za upis mogu prijaviti u srednju školu u program obrazovanja u

  kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta

  propisanih Strukturom.

  Prijava učenika u naknadnome roku bit će od 5 do 9. rujna 2016. godine.

  O upisu učenika u naknadnome roku odlučuje upisno povjerenstvo škole temeljem pisanoga

  zahtjeva učenika te podatke o u upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici učenika

  te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.

 • 7. Kalendar

  LJETNI UPISNI ROK

  Opis postupaka Datum

  Početak prijava kandidata u sustav 2.6.2016.

  Početak prijava obrazovnih programa 27.6.2016.

  Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28.6.2016.

  Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 29.6.-5.7.2016

  Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali

  dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

  27.6.2016.

  Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava

  obrazovanja RH 2.-27.6.2016.

  Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

  5.7.2016.

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

  6.7.2016.

  Zaključavanje odabira obrazovnih programa

  Početak ispisa prijavnica

  6.7.2016.

  Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a

  ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

  8.7.2016.

  Objava konačnih ljestvica poretka 11.7.2016.

 • Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju učenika i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

  srednje škole

  Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju

  školu u koju se učenik upisao

  (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne

  dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih na svojoj

  mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

  11.-15.7.2016.

  Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok 18.7.2016.

  Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 14.8.2016.

  JESENSKI UPISNI ROK

  Opis postupaka Datum

  Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 22.8.2016.

  Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali

  dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

  22.8.2016.

  Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 23.8.2016.

  Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 24.8.-

  25.8.2016.

  Završetak prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

  Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

  26.8.2016.

  Zaključavanje odabira obrazovnih programa

  Početak ispisa prijavnica 29.8.2016.

  Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a

  ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

  Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

  31.8.2016.

 • Objava konačnih ljestvica poretka 1.9.2016.

  Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

  Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u

  srednju školu u koju se učenik upisao

  2.9.2016.

  Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka 3.9.2016.

  1. Uvodna riječ2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje školeTko se upisuje u srednju školu?Što se boduje za upis u srednju školu?Kako se vrednuju rezultati postignuti na državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju?Kako se vrednuju rezultati postignuti na sportskim natjecanjima?Kako se vrednuju rezultati u otežanim uvjetima prethodnog obrazovanja?Kako se utvrđuje ukupan rezultat kandidata?Mjerila i postupci za upis u strukovne škole i programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godineDodatne provjere znanja i sposobnosti kandidataMinimalni bodovni prag

  3. Postupci prijava i upisa u srednje škole1. Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovitome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2016. godine2. Kandidati koji su trenutačno u redovitome sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj, ali ne završavaju osnovno obrazovanje 2016. godine

  4. Upisni postupakMrežna stranica Upisi.hrPredradnje prije prve prijave u sustavKandidati koji u tekućoj školskoj godini završavaju osnovno obrazovanje u redovitome sustavu obrazovanja u Republici HrvatskojKandidati koji već pohađaju redoviti program srednje škole, a ove godine žele upisati prvi razred u drugoj srednjoj školi ili prvi razred drugoga obrazovnoga programa u istoj školi

  Prva prijava na www.upisi.hrProvjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuSŠPreduvjeti za upisPrijava programa obrazovanjaKontinuirano praćenje bodovnoga stanjaLjestvice poretkaPodnošenje prigovoraZaključavanje liste prioriteta, potpisivanje prijavnica, objava konačnih ljestvica poretka

  5. Jesenski upisni rok6. Naknadni upisni rok7. Kalendar