of 20 /20

Prijave i upisi kandidata u srednjeenici_s_teškoćama_Brošura_2016_2017.pdf · srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva, kandidat

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prijave i upisi kandidata u srednjeenici_s_teškoćama_Brošura_2016_2017.pdf · srednje škole...

 • Prijave i upisi

  kandidata u srednje

  škole za školsku godinu

  2016./2017.

  Idemo u srednju!

 • IMPRESSUM

  NAKLADNICI:

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet

  ZA NAKLADNIKE:

  Predrag Šustar, ministar, Zvonimir Stanić, dipl. ing., ravnatelj

  UREDNIŠTVO:

  Monika Vričko, prof., Nataša Lovrić, prof., Kristina Begonja, prof., Jurica Vratarić, prof., Davor

  Leipold, bacc. ing., Kristijan Milojević, bacc. ing. tech. inf., Petra Košutić, dipl. oec.

  DIZAJN:

  Dizajn.net

  Izrazi koji se koriste u ovoj publikaciji, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u

  muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. .

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, ISBN: 978-953-8103-05-6

  Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, ISBN: 978-953-6802-35-7

  Zagreb, svibanj 2016.

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: + 385 (0) 1 4569 000 • Faks: + 385 (0) 1 4569 099

  E-pošta: [email protected] • URL: www.mzos.hr

  Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet

  Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6661 616 • Faks: +385 (0) 1 6661 615

  E-pošta: [email protected] • URL: www.carnet.hr

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6274 877 • Faks: +385 (0) 1 6274 849

  E-pošta: [email protected] • URL: www.azvo.hr

 • Prijave i upisi kandidata s teškoćama u razvoju

  Sadržaj:

  1. Uvod

  2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

  3. Prijava kandidata

  4. Kalendar

  5. Adrese ureda državne uprave

 • 1. Uvodna riječ

  Dragi budući srednjoškolci,

  odabir srednje škole velika je životna odluka. Upoznavanje vlastitih vrijednosti, interesa i sposobnosti

  nije lagan zadatak, ali je prijeko potreban u procesu donošenja tako važne odluke kao što je izbor

  zanimanja. Dobro razmislite o tome što vas je tijekom dosadašnjeg školovanja jako zanimalo, koje

  ste predmete voljeli, čime ste se bavili u svoje slobodno vrijeme, ali i što vas je činilo nezadovoljnima

  i nesretnima, što vam je predstavljalo teškoće.

  Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima, školskim prijateljima i ostalim osobama s kojima

  ste bliski te koji vam mogu pružiti adekvatnu pomoć pri odabiru škole. Važno je prikupiti što više

  informacija o različitim zanimanjima, o srednjim školama i programima obrazovanja, kao i o

  mogućnostima zapošljavanja, odnosno nastavka daljnjega obrazovanja.

  U publikaciji, koja je pred vama, pronaći ćete najvažnije informacije o postupku prijava i upisa u

  srednje škole u školskoj godini 2016./2017., koji se provodi elektroničkim putem preko mrežne

  stranice: www.upisi.hr. U brošuri ćemo vas informirati o elementima i kriterijima za upis, načinima i

  postupcima prijava u sustav kandidata s teškoćama u razvoju, te vam predočiti sve što vam

  elektronički način prijava i upisa u srednje škole pruža - pregled nad osobnim podacima, ocjenama i

  dodatnim postignućima. Iznimno je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se objavljuju na

  mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a na kojoj će biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja upisa u

  programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i

  detaljne upute za rad sa sustavom.

  Na samome kraju brošure pronaći ćete i Kalendar u koji su, kao podsjetnik, upisani svi datumi i

  rokovi vezani uz prijavu i upis programa obrazovanja kao i adresar ureda državne uprave u kojima

  iskazujete svoje liste prioriteta sukladno promjerenim programima obrazovanja koje je preporučio

  Hrvatski zavod za zapošljavanje.

  Ako imate dvojbi, pitanja ili teškoća vezanih uz prijavu u sustav, rad sa sustavom ili prijavom

  programa obrazovanja, na adresi www.upisi.hr/FAQ nalaze se „Često postavljena pitanja i odgovori“

  koji vam mogu pomoći u rješavanju problema ili dvojbi.

  Za dodatnu pomoć možete kontaktirati Podršku obrazovnom sustavu pri CARNetu na elektroničkoj

  adresi: [email protected] ili telefonom na broj: 01/6661-500.

  Uredništvo

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr/FAQmailto:[email protected]

 • 2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje

  škole

  Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole propisani su Pravilnikom o

  elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koji je donijelo

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Narodne novine, broj 49/2015). Pravilnik je objavljen na

  službenoj mrežnoj stranici Ministarstva i na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a u ovom poglavlju

  donosimo najvažnije elemente i kriterije iz Pravilnika.

  Tko se upisuje u srednju školu?

  U srednju školu upisuju se kandidati koji su završili ili završavaju osnovno obrazovanje u 2016. godini.

  Pod jednakim uvjetima upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca

  državljana iz država članica Europske unije te kandidati strani državljani iz zemalja izvan Europske

  unije, ako ispunjavaju propisane uvjete.

  U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju

  prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred

  srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva,

  kandidat stariji od 18 godina.

  Što se boduje za upis u srednju školu?

  Za upis u I. razred srednje škole kandidatima se vrednuju i boduju zajednički, dodatni i poseban

  element.

  1. Zajednički element

  a) Zajednički element za upis kandidata u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje

  strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine čine prosjeci zaključnih ocjena svih

  nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, zaključne

  ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik,

  Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u

  pojedinim obrazovnim programima od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno važnih za

  upis koji je sastavni dio Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred

  srednje škole, a jedan samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se

  uče u osnovnoj školi. Za programe koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je, u

  pravilu, nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

  Na takav način moguće je steći najviše 80 bodova. Ako kandidatu nije upisana neka od ocjena iz

  nekog nastavnog predmeta, a koja se boduje, umjesto nje bodovat će se prosjek svih ocjena od 5. do

  8. razreda osnovne škole.

  Elementi vrednovanja 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno

  Prosjek ocjena 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • Hrvatski jezik 5 5 10,00

  Matematika 5 5 10,00 Prvi strani jezik 5 5 10,00

  Predmet značajan za upis (propisan) 5 5 10,00

  Predmet značajan za upis (propisan) 5 5 10,00

  Predmet značajan za upis (određuje škola) 5 5 10,00 Ukupno 80,00

  b) Zajednički element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe

  obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine uključuje prosjeke zaključnih ocjena

  svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja te

  zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski

  jezik, Matematika i prvi strani jezik. Na takav način moguće je steći najviše 50 bodova.

  Elementi vrednovanja 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno

  Prosjek ocjena 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Hrvatski jezik 5 5 10,00

  Matematika 5 5 10,00

  Prvi strani jezik 5 5 10,00 Ukupno 50,00

  c) Zajednički element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju

  manjem od tri godine uključuje prosjeke svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije

  decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja. Na takav način moguće je steći najviše

  20 bodova.

  Elementi vrednovanja 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno

  Prosjek ocjena 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 Ukupno 20,00

  2. Dodatni element

  Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata. Sposobnosti,

  darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

  na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti

  na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju

  na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u organizaciji školskih sportskih društava.

  3. Poseban element

  Poseban element vrednovanja čini uspjeh kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima

  obrazovanja.

  Kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedećih prava:

  kandidat sa zdravstvenim teškoćama

  kandidat koji živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti

  kandidat koji živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja

 • kandidat koji živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi

  kandidat kojem je jedan roditelj preminuo

  kandidat koji je bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi

  kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine i

  kandidat hrvatski državljanin čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u

  ime Republike Hrvatske bili upućeni na rad u inozemstvo.

  Elementi i kriteriji za upis kandidata u I. razred srednje škole propisani Pravilnikom o elementima i

  kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koriste se i za upis u međunarodne

  programe.

  Vrednovanje uspjeha kandidata s teškoćama u razvoju

  Kandidat s teškoćama u razvoju je kandidat koji je osnovnu školu završio prema rješenju ureda

  državne uprave u županiji odnosno Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba o

  primjerenome programu obrazovanja.

  Kandidati s teškoćama u razvoju rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka na kojima se nalaze

  isključivo učenici s teškoćama u razvoju, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog

  tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje

  službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

  Kandidati s teškoćama u razvoju moraju zadovoljiti na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u

  kojima je to uvjet za upis.

  Pravo upisa u nekome programu obrazovanja ostvaruje onoliko kandidata koliko se u tome

  programu obrazovanja može upisati kandidata s teškoćama u razvoju sukladno Državnome

  pedagoškome standardu srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja.

  Zdravstveni zahtjevi za upis kandidata s teškoćama u razvoju

  Zdravstveni zahtjevi podrazumijevaju zdravstveno stanje učenika koje treba zadovoljiti kako bi bio u

  mogućnosti završiti obrazovni program te kako bi nakon završetka obrazovanja svojim stečenim

  kompetencijama ispunjavao uvjete potrebne za tržište rada. Ispunjeni zdravstveni zahtjevi pokazuju

  da u trenutku upisa učenika u srednju školu nema zdravstvenih prepreka za rad ni na jednome

  radnome mjestu u sklopu zanimanja/kvalifikacija za koje se učenik obrazuje.

  U uvjetima za upis i detaljima programa jasno je naznačeno koji su zdravstveni zahtjevi pojedinog

  zanimanja te kojim se dokumentom oni dokazuju.

  Pri upisu u jedan od programa obrazovanja/zanimanja za koje kandidat s teškoćama u razvoju,

  posjeduje stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za

  zapošljavanje, kojem je prethodilo stručno mišljenje nadležnoga školskog liječnika, nije potrebno

  posjedovati uvjerenje – potvrdu o ispunjavanju zdravstvenih zahtjeva nadležnoga školskog

  liječnika, odnosno liječničku svjedodžbu medicine rada, a koje su predviđene za pojedini program.

 • Kandidati koji su osnovnoškolsko obrazovanje završili prije 2016. godine moraju imati novo stručno

  mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, odnosno

  mišljenje iz 2016. godine.

  Kandidati koji nemaju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za

  zapošljavanje ili ne žele koristiti pravo upisa temeljem mišljenja Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje,

  sukladno uvjetima propisanima natječajem za upis u srednju školu, dužni su pribaviti liječničku

  svjedodžbu medicine rada ili potvrdu nadležnog školskog liječnika ukoliko su potrebni za upis

  pojedinog zanimanje.

  Kada je kandidatima s teškoćama dostupna odgovarajuća prilagodba, navedeni zdravstveni

  preduvjet za pojedini program ne uzima se u obzir. Slijedom navedenog, na liječničkoj svjedodžbi

  medicine rada za pojedino zanimanje bit će izrijekom navedeno da se zdravstveni preduvjet može

  ispuniti prilagodbom. To je posebice važno u slučajevima kada kandidati s teškoćama u razvoju nisu

  prethodno pribavili mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za

  zapošljavanje i time ostvarili pravo upisa uz određene uvjete.

  Dodatne provjere znanja i sposobnosti kandidata

  a) Provjera znanja kandidata iz stranoga jezika

  Kandidat koji u osnovnoj školi nije učio određeni strani jezik može prilikom prijave programa

  obrazovanja odabrati učenje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika uz uvjet da je na provjeri

  znanja utvrđena mogućnost učenja toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika.

  Provjeru znanja provodi stručno povjerenstvo srednje škole u koju se kandidat želi upisati, o čemu

  sastavlja zapisnik. Provjeru znanja kandidat polaže u jednoj školi i rezultati provjere vrijede za prijavu

  u druge škole koje uvjetuju znanje istoga stranog jezika.

  b) Provjera znanja kandidata za upis u međunarodne programe

  Za upis u međunarodne programe može se provoditi provjera znanja koju propisuje i provodi škola.

  Provjera znanja nije eliminacijska.

  c) Provedba dodatnih provjera sklonosti i sposobnosti kandidata

  Škola koja upisuje kandidata u programe obrazovanja za koje je potrebna određena tjelesna,

  glasovna i slična spretnost ili sposobnost mogu provoditi provjeru sklonosti i sposobnosti kandidata

  za taj program obrazovanja.

  d) Provjera darovitosti kandidata za upis u umjetničke škole

  Likovne, glazbene i plesne škole, uz vrednovanje uspjeha kandidata u prethodnome obrazovanju,

  provode i ispitivanje darovitosti kandidata za pojedine vrste umjetničkoga izraza.

  e) Provjera posebnih znanja kandidata

  Srednje škole mogu, ako za to imaju suglasnost Ministarstva, provoditi provjere posebnih znanja iz

  nastavnih predmeta posebno važnih za upis kandidata u pojedini program obrazovanja. Posebna

  provjera znanja nije eliminacijska i na njoj učenik može ostvariti do najviše 5 bodova.

 • Za sve dodatne provjere škole će javno objaviti rokove i mjesto ispitivanja, a svi podaci bit će

  dostupni i vidljivi na mrežnoj stranici: www.upisi.hr.

  Minimalni bodovni prag

  Za programe obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine, škola može utvrditi minimalni broj

  bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja. Utvrđeni minimalni

  broj bodova primjenjuje se tijekom cijeloga upisnog postupka (ljetni, jesenski i naknadni upisni rok).

  Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine, programe

  obrazovanja za vezane obrte (JMO) te za programe obrazovanja koji traju manje od tri godine, a

  najmanje godinu dana, ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za prijavu.

  Učenici s teškoćama u razvoju moraju, također, ispunjavati uvjet minimalnog bodovnog praga,

  ukoliko ga je škola postavila.

  3. Prijava kandidata

  Prijava programa

  Kandidati s teškoćama u razvoju, koji su u sustavu redovnog obrazovanja, javljaju se uredu državne

  uprave u županiji odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba koji će

  im pomoći u odabiru srednje škole koja provodi jedan od programa obrazovanja za koji je kandidat

  dobio stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

  Kandidati s teškoćama u razvoju, koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj te

  kandidati iz sustava obrazovanja odraslih, za registraciju se javljaju Središnjemu prijavnome uredu

  Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Postupak registracije ovih kandidata detaljno je opisan u

  publikaciji za kandidate koji osnovnoškolsko obrazovanje završavaju izvan obrazovnog sustava

  Republike Hrvatske u poglavlju Postupci prijava i upisa u srednje škole. Za prijavu u sustav koriste se

  elektroničkim identitetom i PIN-om koji će im biti dostavljeni SMS porukom na broj mobilnoga

  telefona koji su prijavili prilikom registracije.

  Kandidate s teškoćama u razvoju koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj

  Središnji prijavni ured samo će registrirati u sustavu NISpuSŠ, dok se za prijavu obrazovnih

  programa, u zadanome roku, javljaju uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskome

  uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba koji će im pomoći u odabiru srednje škole

  koja provodi jedan od programa za koji je kandidat dobio stručno mišljenje službe za profesionalno

  usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje .

  Pri uredu državne uprave u županiji odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport

  Grada Zagreba roditelji i kandidat iskazuju svoj odabir liste prioriteta prema programima

  obrazovanja koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje naveo u svome stručnom mišljenju.

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • Naglašavamo da redoslijed kojim su programi obrazovanja navedeni u stručnome mišljenju

  Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje nikako ne predstavljaju listu prioriteta kandidata.

  Roditelji će upisnom povjerenstvu ureda državne uprave na predviđenom obrascu navesti

  programe obrazovanja i srednje škole u kojima se ti programi obrazovanja izvode redom kako bi

  željeli da ih kandidat upiše. Na navedenom obrascu roditelj i kandidat mogu navesti neograničen

  broja škola u određenoj županiji, a koje taj program obrazovanja izvode. Potom će upisno

  povjerenstvo ureda državne uprave u sustav NISpuSŠ unijeti navedene odabire za pojedine

  kandidate. Nakon ovog postupka zatvorit će se mogućnost unosa odabira, navedeni kandidati

  rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova

  utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno

  mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

  Učenici strane jezike i izborne predmete biraju prilikom upisa u školu.

  U školama u kojima je to uvjet za upis, kandidati moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i

  darovitosti, a upisna povjerenstva ureda državne uprave, u slučaju prijave takvih programa, dužna su

  o tome obavijestiti kandidata.

  Datumi održavanja dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

  NISpuSŠ nalaze se u poglavlju Kalendar.

  Kako bi se cijeli postupak obavio pravovremeno i kako bi do početka prijava programa obrazovanja

  ostalih kandidata sve upisne kvote odgovarale stvarnome stanju, postupak prijava kandidata s

  teškoćama u razvoju započinje ranije, a sukladno rokovima navedenim u poglavlju Kalendar.

  Ako kandidat s teškoćama u razvoju ne ostvari pravo upisa na zasebnim ljestvicama poretka, onda

  može konkurirati s ostalim kandidatima prema postupku objašnjenom u publikaciji za redovne

  učenike.

  Pravo upisa

  Pravo upisa u nekome programu obrazovanja ostvaruje onoliko kandidata koliko se u tome

  programu obrazovanja može upisati kandidata s teškoćama u razvoju sukladno Državnome

  pedagoškome standardu srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj

  63/2008. i 90/2010).

  Još jednom naglašavamo da redoslijed kojim su programi obrazovanja navedeni u stručnome

  mišljenju Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje nikako ne predstavljaju listu prioriteta kandidata. Isto

  tako, sam poredak programa obrazovanja na listi prioriteta koji će roditelji i kandidat iskazati

  upisnome povjerenstvu ureda državne uprave ne jamče niti osiguravaju da će se kandidat uistinu i

  upisati u onaj obrazovni program koji su naveli kao svoj prvi izbor – konačan upis ovisi i o drugim

  kandidatima s teškoćama u razvoju na ljestvici i njihovom broju bodova te broju upisnih mjesta za

  kandidate s teškoćama u razvoju u pojedinome razrednome odjelu, a sukladno Državnome

  pedagoškome standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

  Naime, u pojedini razredni odjel mogu biti uključena najviše tri učenika s teškoćama u razvoju. Ako je

  u razredni odjel uključen jedan učenik s teškoćama, razredni odjel ne može imati više od 26 učenika,

  s dva uključena učenika s teškoćama u razvoju razredni odjel ne može imati više od 23 učenika, a s tri

  uključena učenika s teškoćama u razvoju razredni odjel ne može imati više od 20 učenika. Kandidati s

 • teškoćama u razvoju koji na ovaj način ostvare pravo upisa u srednju školu neće se moći

  prijavljivati za upis u druge obrazovne programe.

 • 4. Kalendar upisnih rokova

  Ljetni upisni rok

  Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u

  županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba

  te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne

  programe

  2.-15.6.2016.

  Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju

  izvan redovitog sustava obrazovanja RH

  2.-20.6.2016.

  Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav

  NISpuSŠ

  2.-20.6.2016.

  Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

  20.6.2016.

  Provođenje dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju i unos rezultata u

  sustav 21.-23.6.2016.

  Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

  23.-24.6.2016.

  Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

  24.6.2016.

  Jesenski upisni rok

  Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji

  odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te

  iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne

  programe

  16. -17.8.2016.

  Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju

  izvan redovitog sustava obrazovanja RH

  16.-17.8.2016.

 • Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav

  NISpuSŠ

  16.-17.8.2016.

  Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

  17.8.2016.

  Provođenje dodatnih provjera za učenike s TR i unos rezultata u sustav 18.8.2016.

  Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

  19.8.2016.

  Naknadni upisni rok

  Učenici koji ne ostvare pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za

  upis u naknadnome roku za upis.

  Učenici se u naknadnome roku za upis mogu prijaviti u srednju školu u program obrazovanja u

  kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta

  propisanih Strukturom.

  Prijava učenika u naknadnome roku biti će od 5 do 9. rujna 2016. Godine.

  O upisu učenika u naknadnome roku odlučuje upisno povjerenstvo škole temeljem pisanoga zahtjeva

  učenika te podatke o u upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici učenika te ostaloj

  dokumentaciji potrebnoj za upis.

 • 5. Adrese ureda državne uprave gdje se učenici s teškoćama u razvoju trebaju javiti za prijavu programa:

  Uredi državne uprave po županijama

  Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Trg J. J. Strossmayera 4, 10 000 Zagreb

  tel: 01/6345 138 • fax: 01/6345 131

  w: www.uduzz.hr

  Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Magistratska 1, 49 000 Krapina

  tel: 049/329 111, 049/329 215 • fax: 049/329 257

  w: www.udu-kzz.hr

  Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti i imovinsko - pravne poslove

  Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, 44 000 Sisak

  tel: 044/500-081, 044/500-080 • fax: 044/500-096

  w: www.udu-smz.hr

  Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Vrazova 4, 42 000 Varaždin

  tel: 042/394 113 • fax: 042/210 187

  w: www.uduvz.hr

  Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Antuna Nemčića 5, 48 000 Koprivnica

  http://www.uduzz.hr/http://www.udu-kzz.hr/http://www.udu-smz.hr/http://www.uduvz.hr/

 • tel: 048/658 118 • fax: 048/658 117

  w: www.udu-kckz.hr

  Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  A. Starčevića 8, 43 000 Bjelovar

  tel: 043/278 121 • fax: 043/278 124

  w: www.udubbz.hr

  Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti Riva 10, 51 000 Rijeka

  tel: 051/354 453 • fax: 051/354 131

  w: www.udu-pgz.hr

  Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Dr. Franje Tuđmana 4, 53 000 Gospić

  tel: 053/574 213 • fax: 053/574-357

  w: www.ls-drzavna-uprava.hr

  Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Trg Lj. Patačića 1, 33 000 Virovitica

  tel: 033/743 277 • fax: 033/725 641

  w: www.uduvpz.t-com.hr

  Ured državne uprave u Zadarskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Jurja Barakovića 1, 23 000 Zadar

  tel: 023/311 258 • fax: 023/313 081

  w: www.udu-zz.hr

  http://www.udu-kckz.hr/http://www.udubbz.hr/http://www.udu-pgz.hr/http://www.ls-drzavna-uprava.hr/http://www.uduvpz.t-com.hr/http://www.udu-zz.hr/

 • Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Županijska 11, 34 000 Požega

  tel: 034/290 122 • fax: 034/290 120

  w: www.udu-pozega.hr

  Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Trg Lava Mirskog 1, 31 000 Osijek

  tel: 031/212 035, 031/212 037 • fax: 031/200 265

  w: www.udu-obz.hr

  Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Vukovarska 1, 21 000 Split

  tel: 021/300 192 • fax: 021/300 156

  w: www.udu-sdz.hr

  Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

  Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

  Vukovarska 16, 20 000 Dubrovnik

  tel: 020/351 173• fax: 020/413-187

  w: www.udu-dnz.hr

  Ured državne uprave u Istarskoj županiji

  Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

  Splitska 14, 52 100 Pula

  tel: 052/371 162 • fax: 052/371 133

  w: www.udu-istra.hr

  Ured državne uprave u Međimurskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  http://www.udu-pozega.hr/http://www.udu-obz.hr/http://www.udu-sdz.hr/http://www.udu-dnz.hr/http://www.udu-istra.hr/

 • R. Boškovića 2, 40 000 Čakovec

  tel: 040/374 185 • fax: 040/374 034

  w: www.udu-mz.hr

  Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  A. Vranyczanyja 4, 47 000 Karlovac

  tel: 047/656 134 • fax: 047/656 265

  w: www.udukz.hr

  Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Županijska 11, 32 000 Vukovar

  tel: 032/492 039 • fax: 032/492 091

  w: www.udu-vsz.hr

  Grad Zagreb: Gradski ured za obrazovanje kulturu i sport

  Ilica 25, p. p. 125, 10 000 Zagreb

  tel: 01/6100549, 6100-547, 6100-563 • fax: 01/6300-543 E-mail: [email protected]

  w: www.zagreb.hr

  Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Petra Krešimira IV. br.1, 35 000 Slavonski Brod

  tel: 035/216 112 • fax: 035/216 119

  w: www.udubpz.hr

  Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji

  Služba za društvene djelatnosti

  Vladimira Nazora 1, 22 000 Šibenik

  tel: 022/244 620 • fax: 022/244 627

  w: www.udu-skz.hr

  http://www.udu-mz.hr/http://www.udukz.hr/http://www.udu-vsz.hr/http://www.zagreb.hr/http://www.udubpz.hr/http://www.udu-skz.hr/

 • 1. Uvodna riječ2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje školeTko se upisuje u srednju školu?Što se boduje za upis u srednju školu?Vrednovanje uspjeha kandidata s teškoćama u razvojuZdravstveni zahtjevi za upis kandidata s teškoćama u razvojuDodatne provjere znanja i sposobnosti kandidataMinimalni bodovni prag

  3. Prijava kandidataPrijava programaPravo upisa

  4. Kalendar upisnih rokova5. Adrese ureda državne uprave gdje se učenici s teškoćama u razvoju trebaju javiti za prijavu programa:Uredi državne uprave po županijama