of 19 /19

Prijave i upisi u srednje škole za školsku ... - Naslovnica · PDF fileMatematika 5 5 10,00 Prvi ... kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koriste se

Embed Size (px)

Text of Prijave i upisi u srednje škole za školsku ... - Naslovnica · PDF...

 • Prijave i upisi

  kandidata u srednje

  kole za kolsku godinu

  2017./2018.

  Idemo u srednju!

 • IMPRESSUM

  NAKLADNICI:

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska akademska i istraivaka mrea CARNet

  ZA NAKLADNIKE:

  prof. dr. sc. Pavo Barii, ministar, Goran Kezunovi, dipl. ing., ravnatelj

  UREDNITVO:

  Monika Vriko, prof., Nataa Lovri, prof., Kristina Begonja, prof., Jurica Vratari, prof., Davor

  Leipold, bacc. ing., Kristijan Milojevi, bacc. ing. tech. inf., Ante Babai, prof., Petra Kouti, dipl.

  oec.

  DIZAJN:

  Dizajn.net

  Izrazi koji se koriste u ovoj publikaciji, a koji imaju rodno znaenje, bez obzira na to jesu li koriteni u

  mukome ili enskome rodu, obuhvaaju na jednak nain i muki i enski rod.

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, ISBN: 978-953-8103-12-4

  Hrvatska akademska i istraivaka mrea CARNet, ISBN: 978-953-6802-42-5

  Zagreb, svibanj 2017.

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: + 385 (0) 1 4569 000 Faks: + 385 (0) 1 4569 099

  E-pota: [email protected] URL: www.mzo.hr

  Hrvatska akademska i istraivaka mrea CARNet

  Josipa Marohnia 5, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6661 616 Faks: +385 (0) 1 6661 615

  E-pota: [email protected] URL: www.carnet.hr

  Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Sredinji prijavni ured

  Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

  Tel.: +385 (0) 1 6274 877 Faks: +385 (0) 1 6274 849

  E-pota: [email protected] URL: www.azvo.hr

  https://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Broura/[email protected]://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Broura/www.mzo.hrhttps://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Broura/[email protected]://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Broura/www.carnet.hrhttps://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Broura/[email protected]://d.docs.live.net/5e36919bac7d79ee/Dokumenti/Broura/www.azvo.hr

 • Prijave i upisi kandidata s tekoama u razvoju

  Sadraj:

  1. Uvodna rije

  2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole

  3. Prijava kandidata

  4. Kalendar upisnih rokova

  5. Adrese ureda dravne uprave

 • 1. Uvodna rije

  Dragi budui srednjokolci,

  odabir srednje kole velika je ivotna odluka. Upoznavanje vlastitih vrijednosti, interesa i sposobnosti

  nije lagan zadatak, ali je prijeko potreban u procesu donoenja tako vane odluke kao to je izbor

  zanimanja. Dobro razmislite o tome to vas je tijekom dosadanjeg kolovanja jako zanimalo, koje

  ste predmete voljeli, ime ste se bavili u svoje slobodno vrijeme, ali i to vas je inilo nezadovoljnima

  i nesretnima, to vam je predstavljalo tekoe.

  Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima, kolskim prijateljima i ostalim osobama s kojima

  ste bliski te koji vam mogu pruiti adekvatnu pomo pri odabiru kole. Vano je prikupiti to vie

  informacija o razliitim zanimanjima, o srednjim kolama i programima obrazovanja, kao i o

  mogunostima zapoljavanja, odnosno nastavka daljnjega obrazovanja.

  U publikaciji, koja je pred vama, pronai ete najvanije informacije o postupku prijava i upisa u

  srednje kole u kolskoj godini 2017./2018., koji se provodi elektronikim putem preko mrene

  stranice: www.upisi.hr. U publikaciji emo vas informirati o elementima i kriterijima za upis,

  nainima i postupcima prijava u sustav kandidata s tekoama u razvoju, te vam predoiti sve to

  vam elektroniki nain prijava i upisa u srednje kole prua - pregled nad osobnim podacima,

  ocjenama i dodatnim postignuima. Iznimno je vano kontinuirano pratiti sve informacije koje se

  objavljuju na mrenoj stranici: www.upisi.hr, a na kojoj e biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja

  upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali aurirani podaci, vane

  obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.

  Na samome kraju publikacije pronai ete i Kalendar u koji su, kao podsjetnik, upisani svi datumi i

  rokovi vezani uz prijavu i upis programa obrazovanja kao i adresar ureda dravne uprave u kojima

  iskazujete svoje liste prioriteta, a sukladno promjerenim programima obrazovanja koje je preporuio

  Hrvatski zavod za zapoljavanje.

  Ako imate dvojbi, pitanja ili tekoa vezanih uz prijavu u sustav, rad sa sustavom ili prijavom

  programa obrazovanja, na adresi www.upisi.hr/FAQ nalaze se esto postavljena pitanja i odgovori

  koji vam mogu pomoi u rjeavanju problema ili dvojbi.

  Za dodatnu pomo moete kontaktirati Podrku obrazovnom sustavu pri CARNetu na elektronikoj

  adresi: [email protected] ili telefonom na broj: 01/6661-500.

  Urednitvo

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hrfile:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr/FAQmailto:[email protected]

 • 2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje

  kole

  Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole propisani su Pravilnikom o

  elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje kole koji je donijelo

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Narodne novine, broj 49/2015 i 47/2017.). Pravilnik je objavljen

  na slubenoj mrenoj stranici Ministarstva i na mrenoj stranici: www.upisi.hr, a u ovom poglavlju

  donosimo najvanije elemente i kriterije iz Pravilnika.

  Tko se upisuje u srednju kolu?

  U srednju kolu upisuju se kandidati koji su zavrili ili zavravaju osnovno obrazovanje u 2017. godini.

  Pod jednakim uvjetima, upisuju se kandidati hrvatski dravljani, Hrvati iz drugih drava, djeca

  dravljana iz drava lanica Europske unije te kandidati strani dravljani iz zemalja izvan Europske

  unije, ako ispunjavaju propisane uvjete.

  U prvi razred srednje kole mogu se upisati kandidati koji do poetka kolske godine, u kojoj upisuju

  prvi razred srednje kole, navravaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje kolskog odbora, u prvi razred

  srednje kole moe se upisati kandidat do navrenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva,

  kandidat stariji od 18 godina.

  to se boduje za upis u srednju kolu?

  Za upis u I. razred srednje kole kandidatima se vrednuju i boduju zajedniki, dodatni i poseban

  element.

  1. Zajedniki element

  a) Zajedniki element vrednovanja za upis kandidata u gimnazijske programe i programe obrazovanja

  za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje etiri godine ine prosjeci zakljunih

  ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja,

  zakljune ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski

  jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta vanih za nastavak obrazovanja u

  pojedinim obrazovnim programima od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno vanih za

  upis koji je sastavni dio Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred

  srednje kole, a jedan samostalno odreuje srednja kola od obveznih nastavnih predmeta koji se

  ue u osnovnoj koli. Za programe koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je, u

  pravilu, nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

  Na takav nain, mogue je stei najvie 80 bodova. Ako kandidatu nije upisana neka od ocjena iz

  nekog nastavnog predmeta, a koja se boduje, umjesto nje, bodovat e se prosjek svih ocjena od 5.

  do 8. razreda osnovne kole.

  file:///C:/Users/nlovric/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/BVDZQ23X/www.upisi.hr

 • Elementi vrednovanja 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno

  Prosjek ocjena 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Hrvatski jezik 5 5 10,00

  Matematika 5 5 10,00

  Prvi strani jezik 5 5 10,00

  Predmet znaajan za upis (propisan) 5 5 10,00

  Predmet znaajan za upis (propisan) 5 5 10,00

  Predmet znaajan za upis (odreuje kola) 5 5 10,00

  Ukupno 80,00

  b) Zajedniki element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe

  obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine ukljuuje prosjeke zakljunih ocjena

  svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja te

  zakljune ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski

  jezik, Matematika i prvi strani jezik. Na takav nain, mogue je stei najvie 50 bodova.

  Elementi vrednovanja 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno

  Prosjek ocjena 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Hrvatski jezik 5 5 10,00

  Matematika 5 5 10,00

  Prvi strani jezik 5 5 10,00

  Ukupno 50,00

  c) Zajedniki element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju

  manjem od tri godine ukljuuje prosjeke svih zakljunih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije

  decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja. Na takav nain, mogue je stei najvie

  20 bodova.

  Elementi vrednovanja 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno

  Prosjek ocjena 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

  Ukupno 20,00

  2. Dodatni element

  Dodatni element vrednovanja ine sposobnosti