of 28 /28

Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz...

Page 1: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom
Page 2: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

Prijave i upisi

kandidata u srednje

škole za školsku godinu

2020./2021.

Idemo u srednju!

Page 3: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

IMPRESSUM

NAKLADNICI:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET

ZA NAKLADNIKE:

prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica, Goran Kezunović, dipl. ing., ravnatelj

UREDNIŠTVO:

Monika Vričko, prof., Nataša Lovrić, prof., Ana Džepina, mag. polit., Davor Leipold, bacc. ing., Mihael

Vugrinec, mag. oec., Petra Košutić, dipl. oec.

DIZAJN:

Dizajn.net

Izrazi koji se koriste u ovoj publikaciji, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u

muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, ISBN: 978-953-8103-28-5

Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET, ISBN: 978-953-6802-82-1

Zagreb, svibanj 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Tel.: + 385 (0) 1 4569 000 • Faks: + 385 (0) 1 4569 099

E-pošta: [email protected] • URL: www.mzo.hr

Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET

Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Tel.: +385 (0) 1 6661 616 • Faks: +385 (0) 1 6661 615

E-pošta: [email protected] • URL: www.carnet.hr

Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured

Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Tel.: +385 (0) 1 6274 877 • Faks: +385 (0) 1 6274 849

E-pošta: [email protected] • URL: www.azvo.hr

Page 4: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

Središnji državni ured za šport

Savska cesta 28/1, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Tel.: +385 (0) 1 6042-950

E-pošta: [email protected] • URL: www.sdus.hr

Page 5: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

Prijave i upisi kandidata koji osnovno obrazovanje završavaju u redovnom obrazovnom sustavu

Republike Hrvatske te kandidata koji već pohađaju redoviti program obrazovanja srednje škole

Sadržaj:

1. Uvodna riječ

2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole

3. Postupci prijava i upisa kandidata u srednje škole

4. Upisni postupak

5. Jesenski upisni rok

6. Naknadni upisni rok

7. Kalendar

8. Hodogram

Page 6: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

1. Uvodna riječ

Dragi budući srednjoškolci,

odabir srednje škole velika je životna odluka. Upoznavanje vlastitih vrijednosti, interesa i sposobnosti

nije lagan zadatak, ali je prijeko potreban u procesu donošenja tako važne odluke kao što je izbor

zanimanja. Dobro razmislite o tome što vas je tijekom dosadašnjeg školovanja jako zanimalo, koje

ste predmete voljeli, čime ste se bavili u svoje slobodno vrijeme, ali i što vas je činilo nezadovoljnima

i nesretnima, što vam je predstavljalo teškoće.

Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima, školskim prijateljima i ostalim osobama s kojima

ste bliski te koji vam mogu pružiti adekvatnu pomoć pri odabiru škole. Važno je prikupiti što više

informacija o različitim zanimanjima, o srednjim školama i programima obrazovanja, kao i o

mogućnostima zapošljavanja, odnosno nastavka daljnjega obrazovanja.

U publikaciji, koja je pred vama, pronaći ćete najvažnije informacije o postupku prijava i upisa u

srednje škole u školskoj godini 2020./2021., koji se provodi elektroničkim putem preko mrežne

stranice: www.upisi.hr. U publikaciji ćemo vas informirati o elementima i kriterijima za upis,

načinima i postupcima prijava u sustav kandidata koji osnovno obrazovanje završavaju u redovnom

obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, prikazati vam primjere bodovanja za različite programe

obrazovanja te vam predočiti sve što vam elektronički način prijava i upisa u srednje škole pruža -

pregled nad osobnim podacima, ocjenama i dodatnim postignućima te detaljan pregled lista

poredaka sa strukturom bodova na temelju kojih je izračunat vaš plasman na svakome pojedinome

prijavljenome programu obrazovanja. Iznimno je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se

objavljuju na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a na kojoj će biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja

upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne

obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.

Na samome kraju publikacije pronaći ćete i Kalendar u koji su, kao podsjetnik, upisani svi datumi i

rokovi vezani uz prijavu i upis programa obrazovanja.

Napominjemo da je od ove godine ponuđena mogućnost da se prijavnice, upisnice i prateća

dokumentacija vezana za ostvarivanje upisa može dostaviti osobno ili elektroničkim putem na e-

adresu školske ustanove!

Ako imate dvojbi, pitanja ili teškoća vezanih uz prijavu u sustav, rad sa sustavom ili prijavom

programa obrazovanja, na adresi www.upisi.hr/FAQ nalaze se „Često postavljena pitanja i odgovori“

koji vam mogu pomoći u rješavanju problema ili dvojbi.

Za dodatnu pomoć možete kontaktirati Podršku obrazovnom sustavu pri CARNET-u na

elektroničkoj adresi: helpdesk@skole.hr ili telefonom na broj: 01/6661-500 svakim radnim danom

od 8:00 – 20:00 sati.

Uredništvo

Page 7: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

2. Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje

škole

Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole propisani su Pravilnikom o

elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koji je donijelo Ministarstvo

znanosti i obrazovanja (Narodne novine, broj 49/2015 i 47/2017). Pravilnik je objavljen na službenoj

mrežnoj stranici Ministarstva i na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, a u ovom poglavlju donosimo

najvažnije elemente i kriterije iz Pravilnika.

Tko se upisuje u srednju školu?

U srednju školu upisuju se kandidati koji su završili ili završavaju osnovno obrazovanje u 2020. godini.

Pod jednakim uvjetima, upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca

državljana iz država članica Europske unije te kandidati strani državljani iz zemalja izvan Europske

unije, ako ispunjavaju propisane uvjete.

U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju

prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred

srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva, kandidat

stariji od 18 godina.

Što se boduje za upis u srednju školu?

Za upis u I. razred srednje škole kandidatima se vrednuju i boduju zajednički, dodatni i poseban

element.

1. Zajednički element

a) Zajednički element za upis kandidata u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje

strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine čine prosjeci zaključnih ocjena svih

nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, zaključne

ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik,

Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim

programima obrazovanja od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno važnih za upis koji je

sastavni dio Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, a

jedan samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi.

Za programe obrazovanja koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je, u pravilu,

nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

Na takav način, moguće je steći najviše 80 bodova. Ako kandidatu nije upisana neka od ocjena iz nekog

nastavnog predmeta, a koja se boduje, umjesto nje bodovat će se prosjek svih ocjena od 5. do 8.

razreda osnovne škole.

Page 8: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

Elementi vrednovanja

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

Ukupno

Prosjek ocjena

5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

Hrvatski jezik 5 5 10,00

Matematika 5 5 10,00

Prvi strani jezik

5 5 10,00

Predmet značajan za upis (propisan)

5 5 10,00

Predmet značajan za upis (propisan)

5 5 10,00

Predmet značajan za upis (određuje škola)

5 5 10,00

Ukupno 80,00

b) Zajednički element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe

obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine uključuje prosjeke zaključnih ocjena

svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja te

zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik,

Matematika i prvi strani jezik. Na takav način, moguće je steći najviše 50 bodova.

Elementi vrednovanja

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

Ukupno

Prosjek ocjena

5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

Hrvatski jezik 5 5 10,00

Matematika 5 5 10,00

Prvi strani jezik

5 5 10,00

Ukupno 50,00

c) Zajednički element za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju

manjem od tri godine uključuje prosjeke svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije

decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja. Na takav način, moguće je steći najviše 20

bodova.

Elementi vrednovanja

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

Ukupno

Prosjek ocjena

5,00 5,00 5,00 5,00 20,00

Ukupno 20,00

Page 9: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

2. Dodatni element

Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata. Sposobnosti,

darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

• na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti

• na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju

• na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u organizaciji školskih sportskih društava.

3. Poseban element

Poseban element vrednovanja čini uspjeh kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima obrazovanja.

Kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedećih prava:

• kandidat sa zdravstvenim teškoćama

• kandidat koji živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti

• kandidat koji živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja

• kandidat koji živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi

• kandidat kojem je jedan roditelj preminuo

• kandidat koji je bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi

• kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine.

Elementi i kriteriji za upis kandidata u I. razred srednje škole propisani Pravilnikom o elementima i

kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koriste se i za upis u međunarodne

programe obrazovanja.

Kako se vrednuju rezultati postignuti na državnim i međunarodnim natjecanjima u

znanju?

Kandidati ostvaruju pravo na izravan upis ili na dodatne bodove na osnovi rezultata koje su postigli na

državnim natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis (Hrvatskoga jezika,

Matematike, prvoga stranog jezika, dvaju nastavnih predmeta posebno važnih za upis, u skladu s

Popisom predmeta posebno važnih za upis te jednog natjecanja iz znanja koje određuje srednja škola),

a koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te na osnovi rezultata s međunarodnih

natjecanja iz navedenih predmeta.

Natjecanja koja provodi Agencija za odgoj i obrazovanje, a boduju se prema gore navedenom su:

- Natjecanje iz hrvatskoga jezika,

- Natjecanje iz engleskoga jezika,

- Natjecanje iz njemačkoga jezika,

- Natjecanje iz francuskoga jezika,

- Natjecanje iz talijanskoga jezika,

- Natjecanje iz latinskog i grčkog jezika,

- Natjecanje iz matematike,

Page 10: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

- Natjecanje iz fizike,

- Natjecanje iz kemije,

- Natjecanje iz biologije,

- Natjecanje iz geografije,

- Natjecanje iz astronomije,

- Natjecanje iz informatike,

- Natjecanje iz povijesti,

- Natjecanje iz vjeronauka - vjeronaučna olimpijada,

- Natjecanje iz Islamskog vjeronauka,

- Natjecanje mladih tehničara i

- Natjecanje Sigurno u prometu.

Rezultat državnog ili međunarodnog natjecanja u znanju

Pravo na izravan upis/ dodatne bodove

Prvo, drugo ili treće osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

Izravan upis (pod uvjetom da kandidati zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis)

Prvo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

4 boda

Drugo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

3 boda

Treće osvojeno mjesto član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

2 bod

Sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

1 bod

• Napomena: natjecanja iz znanja za osnovne i srednje škole koja su u nadležnosti Agencije za

odgoj i obrazovanje nisu održana u školskoj godini 2019./2020. (Odluka o otkazivanju

provedbe Natjecanja i smotri učenica i učenika osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

u školskoj godini 2019./2020. , od 22. travnja 2020. godine).

Kako se vrednuju rezultati postignuti na sportskim natjecanjima?

Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja na

natjecanjima školskih sportskih društava. Pravo na dodatne bodove ostvaruju na temelju službene

evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski

sportski savez (HŠSS).

Page 11: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

U sustavu školskoga sporta učenici osnovnih škola natječu se cijele godine, počevši od rujna pa sve do

završnice u svibnju u ovih 14 sportova: FUTSAL (MALI NOGOMET), KOŠARKA, RUKOMET, ODBOJKA,

ATLETIKA, PLIVANJE, STOLNI TENIS, BADMINTON, GIMNASTIKA, KROS, JUDO, ŠAH, KARATE i

STRELJAŠTVO.

U svim tim sportovima učenici se natječu ekipno, a ne pojedinačno i to u konkurenciji djevojčica i

dječaka.

Natjecanja školskih sportskih društava Dodatni bodovi

Prvo osvojeno mjesto kao član skupine 3 boda

Drugo osvojeno mjesto kao član skupine 2 boda

Treće osvojeno mjesto kao član skupine 1 bod

Rezultati natjecanja bit će uneseni izravno u Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje

škole (NISpuSŠ) na temelju postojećih podataka u sustavu e-Matice i kandidati ih ne trebaju dodatno

dokazivati. Ako neki od rezultata nije vidljiv na korisničkom profilu kandidata na: www.upisi.hr,

kandidat se treba obratiti razredniku u svojoj školi.

Kandidati koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima iz znanja dokaze o

tome dostavljaju Agenciji za odgoj i obrazovanje koja će ih, nakon provjere, unijeti u sustav.

Dokumentacija kojom se dokazuje osvojeno jedno od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima

iz znanja može se dostaviti osobno ili elektroničkim putem (skenirana ili slikana)

Kandidatu će se vrednovati isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće, neovisno o vrsti i razini

natjecanja.

Kako se vrednuju rezultati u otežanim uvjetima prethodnog obrazovanja?

Kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga (najpovoljnijega) od sljedećih prava:

a) Kandidat sa zdravstvenim teškoćama

Kandidatu sa zdravstvenim teškoćama dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom

postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za

profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. S tako utvrđenim brojem bodova,

kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

Dokumenti se mogu dostaviti osobno ili elektroničkim putem (skenirano ili slikano) na e-adresu školske

ustanove. Dokumente elektroničkim putem može dostaviti samo roditelj/skrbnik i to, u pravilu, s

elektroničke adrese koja je za kontakt roditelja/skrbnika navedena u e-Dnevniku. Ako je

roditelj/skrbnik poslao dokumente s elektroničke adrese koja nije navedena za kontakt u e Dnevniku,

razrednik treba kontaktirati roditelja/skrbnika telefonskim putem i provjeriti je li roditelj/skrbnik

doista poslao navedene dokumente s te adrese.

b) Kandidat koji živi u otežanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima

Page 12: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

Kandidatu koji živi u otežanim uvjetima izazvanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima,

koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen

tijekom postupka vrednovanja. Otežani uvjeti su ako kandidat:

• živi uz jednoga ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti

• živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja

• živi uz samohranoga roditelja korisnika socijalne skrbi

• ako je kandidatu jedan roditelj preminuo

• ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi.

Za ostvarenje navedenih prava, kandidat prilaže razredniku neki od dolje navedenih dokumenata

kojim dokazuje obrazovanje u otežanim uvjetima:

• liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;

• potvrdu nadležnoga područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj

nezaposlenosti oba roditelja;

• potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili

nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu

samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu,

socijalnoj skrbi i za zapošljavanje;

• podatke iz matice umrlih izravno u Matici umrlih putem elektroničkog uvida u osobna stanja

građana provjerava škola;

• potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće

socijalne skrbi;

Dokumenti se mogu dostaviti osobno ili elektroničkim putem (skenirani ili slikani) na e-adresu školske

ustanove. Dokumente elektroničkim putem može dostaviti samo roditelj/skrbnik i to, u pravilu, s

elektroničke adrese koja je za kontakt roditelja/skrbnika navedena u e Dnevniku. Ako je

roditelj/skrbnik poslao dokumente s elektroničke adrese koja nije navedena za kontakt u e Dnevniku,

razrednik treba kontaktirati roditelja/skrbnika telefonskim putem i provjeriti je li roditelj/skrbnik

doista poslao navedene dokumente s te adrese.

c) Kandidat koji je pripadnik romske nacionalne manjine

Kandidatu koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a živi u uvjetima koji su mogli utjecati na

njegov uspjeh u osnovnoj školi, dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka

vrednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova, kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka. Za

ostvarivanje dodatnih bodova, kandidat prilaže preporuku Vijeća romske nacionalne manjine odnosno

registrirane romske udruge.

Cjelokupnu dokumentaciju potrebno je donijeti osobno razredniku ili dostaviti elektroničkim putem

(skeniranu ili slikanu) na e-adresu školske ustanove do roka navedenoga u poglavlju Kalendar ove

publikacije. Dokumentaciju elektroničkim putem može dostaviti samo roditelj/skrbnik i to, u pravilu,

s elektroničke adrese koja je za kontakt roditelja/skrbnika navedena u e Dnevniku. Ako je

roditelj/skrbnik poslao dokumentaciju s elektroničke adrese koja nije navedena za kontakt u e-

Dnevniku, razrednik treba kontaktirati roditelja/skrbnika telefonskim putem i provjeriti je li

roditelj/skrbnik doista poslao navedenu dokumentaciju s te adrese.

Page 13: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

Kako se utvrđuje ukupan rezultat kandidata?

Ukupan rezultat kandidata utvrđuje se na temelju ukupnoga broja bodova koje je kandidat stekao po

svim osnovama vrednovanja (zajednički, dodatni i posebni element vrednovanja), uz dokazivanje

zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju, ako

je to za odabrano zanimanje potrebno. Na temelju ukupnoga rezultata, utvrđuje se ljestvica poretka

kandidata za upis i objavljuje na mrežnoj stranici: http://www.upisi.hr.

Mjerila i postupci za upis u strukovne škole i programe obrazovanja za vezane obrte u

trajanju od tri godine

Ljestvica poretka kandidata stvara se na osnovi zajedničkoga, dodatnoga i posebnog elementa

vrednovanja uz dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća

u odabranom zanimanju, ako je to za odabrano zanimanje potrebno.

Zdravstveni zahtjevi srednjoškolskih programa za upis kandidata

Zdravstveni zahtjevi podrazumijevaju zdravstveno stanje kandidata koje treba zadovoljiti kako bi bio

u mogućnosti završiti program obrazovanja te kako bi nakon završetka obrazovanja svojim stečenim

kompetencijama ispunjavao uvjete potrebne za tržište rada. Ispunjeni zdravstveni zahtjevi pokazuju

da, u trenutku upisa kandidata u srednju školu, nema zdravstvenih prepreka za rad niti na jednome

radnome mjestu u sklopu zanimanja/kvalifikacija za koje se kandidat školuje.

U uvjetima za upis i detaljima programa obrazovanja na stranici www.upisi.hr jasno je naznačeno koji

su zdravstveni zahtjevi pojedinog zanimanja te kojim se dokumentom oni dokazuju.

Pri upisu u jedan od programa obrazovanja/zanimanja za koje kandidat sa zdravstvenim teškoćama

posjeduje stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za

zapošljavanje, kojem je prethodilo stručno mišljenje nadležnoga školskog liječnika, nije potrebno

posjedovati uvjerenje – potvrdu o ispunjavanju zdravstvenih zahtjeva nadležnoga školskog liječnika,

odnosno liječničku svjedodžbu medicine rada, a koje su predviđene za pojedini program obrazovanja.

Potvrdu nadležnoga školskoga liječnika ili liječničku svjedodžbu medicine rada, koje su uvjet za upis u

određeni program obrazovanja, kandidat je dužan dostaviti srednjoj školi zajedno s upisnicom do roka

navedenoga u Kalendaru. Upisnica i ostala dokumentacija potrebna za upis mogu se donijeti osobno

ili dostaviti elektroničkim putem (skenirana ili slikana) na e-adresu srednje škole. Navedenu

dokumentaciju elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je

dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga srednja škola mogla

kontaktirati.

Ako kandidat nije u mogućnosti prilikom upisa dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu

dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dužan je naknadno

dostaviti najkasnije do kraja prvoga polugodišta prvog razreda.

Page 14: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

Kandidati koji do roka navedenoga u Kalendaru za svaki pojedini upisni rok ne pribave i ne dostave

valjani dokument, bez obzira na to što se na ljestvici poretka nalaze unutar upisne kvote, neće se

moći upisati. Ako se to dogodi na ljetnome upisnom roku, bit će upućeni da se na jesenskome

upisnome roku natječu za programe obrazovanja u kojima je ostalo slobodnih mjesta.

Kandidati koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za

upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon

jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih Strukturom

upisa, a utvrđenih u NISpuSŠ-u.

Dodatne provjere znanja i sposobnosti kandidata

a) Provjera znanja kandidata iz stranoga jezika

Kandidat koji u osnovnoj školi nije učio određeni strani jezik može prilikom prijave programa

obrazovanja odabrati učenje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika, uz uvjet da je na provjeri

znanja utvrđena mogućnost učenja toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika.

Provjeru znanja provodi stručno povjerenstvo srednje škole u koju se kandidat želi upisati, o čemu

sastavlja zapisnik. Provjeru znanja kandidat polaže u jednoj školi i rezultati provjere vrijede za prijavu

u druge škole koje uvjetuju znanje istoga stranog jezika tijekom cijeloga upisnog postupka. Provjera

znanja je eliminacijska.

b) Provjera znanja kandidata za upis u međunarodne programe obrazovanja

Za upis u međunarodne programe obrazovanja može se provoditi provjera znanja koju propisuje i

provodi škola.

c) Provedba dodatnih provjera sklonosti i sposobnosti kandidata

Škola koja upisuje kandidata u programe obrazovanja za koje je potrebna određena tjelesna, glasovna

i slična spretnost ili sposobnost, mogu provoditi provjeru sklonosti i sposobnosti kandidata za taj

program obrazovanja.

d) Provjera darovitosti kandidata za upis u umjetničke škole

Likovne, glazbene i plesne škole, uz vrednovanje uspjeha kandidata u prethodnome obrazovanju,

provode i ispitivanje darovitosti kandidata za pojedine vrste umjetničkoga izraza.

e) Provjera posebnih znanja kandidata

Srednje škole mogu, ako za to imaju suglasnost Ministarstva, provoditi provjere posebnih znanja iz

nastavnih predmeta posebno važnih za upis kandidata u pojedini program obrazovanja. Posebna

provjera znanja nije eliminacijska i na njoj kandidat može ostvariti do najviše 5 bodova.

Za sve dodatne provjere, škole će javno objaviti rokove i mjesto ispitivanja, a svi podaci bit će dostupni

na mrežnoj stranici: www.upisi.hr.

Page 15: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

Minimalni bodovni prag

Za programe obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine, škola može utvrditi minimalni broj

bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u pojedini program obrazovanja. Utvrđeni minimalni

broj bodova primjenjuje se tijekom cijeloga upisnog postupka (ljetni, jesenski i naknadni upisni rok).

Za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine, programe

obrazovanja za vezane obrte te za programe obrazovanja koji traju manje od tri godine, a najmanje

godinu dana, ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za prijavu.

Ako je škola utvrdila minimalni bodovni prag, isti se mora zadovoljiti isključivo bodovima koje je učenik

ostvario temeljem ocjena iz škole, odnosno zajedničkim elementom vrednovanja.

3. Postupci prijava i upisa kandidata u srednje škole

Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrežne stranice Nacionalnoga

informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), na temelju natječaja za upis koji se

objavljuju na mrežnim stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača.

a) Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovitome sustavu obrazovanja u

Republici Hrvatskoj 2020. godine

Kandidati, koji osnovno obrazovanje završavaju u redovitome sustavu obrazovanja u Republici

Hrvatskoj 2020. godine, u svojoj školi dobivaju elektronički identitet iz sustava [email protected], tj.

korisničko ime i lozinku s kojima se prijavljuju u sustav te prilikom prve prijave dobivaju PIN. Točan

postupak opisan je u poglavlju Upisni postupak.

Ovim kandidatima svi osobni podaci i ocjene te rezultati natjecanja iz znanja i sporta prenose se iz

e-Matice te nisu dužni dostavljati dokumentaciju o tome svojim razrednicima.

b) Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovitome sustavu obrazovanja u

Republici Hrvatskoj 2020. godine, a najmanje jedan od prethodnih triju razreda su

završili u inozemstvu

Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovitome sustavu obrazovanja u Republici

Hrvatskoj 2020. godine, a najmanje jedan od prethodnih triju razreda su završili u inozemstvu, svome

razredniku dostavljaju svjedodžbe razreda završenih u inozemstvu, a razrednik podatke unosi u sustav

NISpuSŠ.

U slučaju da je kandidat završni razred osnovnoga obrazovanja završio u inozemstvu, svu

dokumentaciju dostavlja Središnjemu prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a

točan postupak upisa ovakvih kandidata opisan je u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za

školsku godinu 2020./2021. – Idemo u srednju! – Kandidati iz drugih obrazovnih sustava. Dx0

Page 16: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

c) Kandidati koji su trenutačno u redovitome sustavu obrazovanja u Republici

Hrvatskoj, ali ne završavaju osnovno obrazovanje 2020. godine

Ovi su kandidati koji, u pravilu, upisuju paralelne umjetničke programe ili su kandidati koji nisu s

uspjehom završili prvi razred srednje škole, nisu se ispisali iz te škole, a žele ponovno upisati prvi razred

u drugoj srednjoj školi ili su kandidati koji upisuju drugi program obrazovanja u istoj srednjoj školi.

Kako posjeduju elektronički identitet iz sustava [email protected], ali nisu automatski registrirani kao

korisnici sustava, registriraju se na način opisan u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za školsku

godinu 2020./2021. – Idemo u srednju! – Kandidati koji upisuju umjetničke programe i odjele za

sportaše.

4. Upisni postupak

Mrežna stranica Upisi.hr

Kandidati se za upis u programe obrazovanja prijavljuju preko mrežne stranice: www.upisi.hr, kojom

pristupaju Nacionalnome informacijskome sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).

NISpuSŠ je središnji informacijsko-administracijski servis koji kandidatima, zainteresiranima za

nastavak obrazovanja na srednjoškolskoj razini, značajno olakšava prijavu i upis u programe

obrazovanja. Sustav pokriva cijeli proces, od pretraživanja programa obrazovanja prema željenim

kriterijima, preko prijava odabranih programa obrazovanja te uvida u rezultate po tim programima

obrazovanja, pa do ostvarenja prava upisa u srednju školu. Kandidatima omogućuje brz i izravan uvid

u osobne podatke, ocjene te posebna postignuća važna za upis ostvarena tijekom osnovnoga

obrazovanja, daje detaljan izračun bodova za svaki prijavljeni program obrazovanja prema uvjetima

koje propisuju srednje škole, kao i uvid u položaj koji zauzimaju na ljestvicama poretka za svaki od

programa obrazovanja koji su prijavili.

Na mrežnoj stranici: www.upisi.hr nalazi se popis svih programa obrazovanja koji se mogu upisati u

Republici Hrvatskoj, zajedno s uvjetima upisa. Osim na mrežnoj stranici: www.upisi.hr, korisne

informacije o cjelokupnome postupku koji im predstoji kandidati mogu pronaći i na mrežnoj stranici

Ministarstva znanosti i obrazovanja: www.mzo.hr.

Minimalni tehnički preduvjeti za pristup mrežnoj stranici: www.upisi.hr su preglednici koji podržavaju

W3C standarde i JavaScript tehnologiju (kao npr. Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera, Internet

Explorer od inačice 8 pa nadalje).

Posebno je važno pratiti i mrežne stranice srednjih škola koje kandidat želi upisati jer se tamo mogu

pronaći važne informacije koje se odnose samo na tu srednju školu.

Predradnje prije prve prijave u sustav

Page 17: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

Kandidati koji u tekućoj školskoj godini završavaju osnovno obrazovanje u redovitome sustavu

obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Kandidati koji u tekućoj školskoj godini završavaju osnovno obrazovanje u redovitome sustavu

obrazovanja u Republici Hrvatskoj automatski su registrirani i u sustav se prijavljuju svojim

elektroničkim identitetom (korisničkom oznakom i lozinkom) iz sustava [email protected] koji im dodjeljuje

administrator imenika škole. Popis administratora imenika škola dostupan je na ovoj poveznici.

Kandidati koji već pohađaju redoviti program obrazovanja srednje škole, a ove godine žele

upisati prvi razred u drugoj srednjoj školi ili prvi razred drugoga programa obrazovanja u istoj

školi

Kandidati koji već pohađaju redoviti program obrazovanja srednje škole, a ove godine žele upisati prvi

razred u drugoj srednjoj školi ili prvi razred drugoga programa obrazovanja u istoj školi, za registraciju

se trebaju obratiti upisnome koordinatoru u svojoj srednjoj školi. Nakon registracije, za prijavu u sustav

koriste se svojim elektroničkim identitetom iz sustava [email protected].

Prva prijava na www.upisi.hr

Kandidat koji se prvi put prijavljuje na mrežnoj stranici: www.upisi.hr sa svojim elektroničkim

identitetom iz sustava [email protected], a još ne posjeduje PIN, treba unijeti korisničko ime i lozinku kako

bi mogao unijeti broj svoga mobilnoga telefona na koji želi SMS-om primiti PIN. PIN je osobni

identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga kandidata.

Ako kandidat ne posjeduje mobilni telefon, može navesti broj mobilnoga telefona nekoga od ukućana

ili rođaka. Ako nitko od ukućana ili rođaka ne posjeduje mobilni telefon, kandidat može zatražiti slanje

PIN-a, uz prethodni dogovor, na mobilni telefon svojega razrednika. Ako nitko od navedenih nije u

mogućnosti zaprimiti PIN, treba se obratiti CARNET-ovoj podršci obrazovnome sustavu.

Ako kandidat koji posjeduje elektronički identitet iz sustava [email protected] izgubi PIN, potrebno je s broja

mobilnoga telefona, koji je unesen u sustav, iz mobilnih mreža Republike Hrvatske poslati SMS poruku

sadržaja OPET na broj 888777 nakon čega će mu biti dostavljen novi PIN (ako PIN ne stigne, potrebno

je kontaktirati CARNET-ovu podršku obrazovnom sustavu). Poruka se naplaćuje po cijeni definiranoj

ugovorom korisnika s operaterom. Ako kandidat izgubi korisničku oznaku ili lozinku, treba se obratiti

administratoru imenika u školi nakon čega će mu biti dodijeljena nova korisnička oznaka i/ili lozinka.

U slučaju drugih teškoća s prijavom na mrežnu stranicu: www.upisi.hr, potrebno je nazvati CARNET-

ovu podršku obrazovnom sustavu na broj telefona: 01/ 6661 500 ili poteškoću prijaviti na adresu

elektroničke pošte: [email protected].

Svaki kandidat pravodobnom prijavom u sustav treba provjeriti ispravnost korisničke oznake,

lozinke i PIN-a kako bi, pokaže li se potrebnim, na vrijeme mogao dobiti nove podatke!

CARNET, SPU te Ministarstvo znanosti i obrazovanja smiju broj mobilnog telefona koristiti isključivo za

dostavu podataka nužnih za prijavu u sustav ili u svrhu obavještavanja kandidata o značajnim

informacijama u svezi s postupkom upisa u srednje škole.

Page 18: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

Provjera unesenih ocjena i ostalih podataka kandidata u sustavu NISpuSŠ

Kako bi se osigurala točnost cijeloga postupka rangiranja na programe obrazovanja, kandidati su dužni

provjeriti osobne podatke, ocjene iz osnovne škole te, ako ih posjeduju, rezultate državnih i

međunarodnih natjecanja, kao i sve ostale upisane podatke koji se nalaze u sustavu NISpuSŠ, a u skladu

s rokovima navedenim u Kalendaru.

Ako su podaci netočni, kandidati trebaju što prije obavijestiti razrednika u svojoj školi.

Preduvjeti za upis

Neke srednje škole za prijavu ili upis u određene programe obrazovanja zahtijevaju ispunjavanje

određenih preduvjeta. Kako bez ispunjenih preduvjeta nije moguće upisati određeni program

obrazovanja, nužno je pravodobno se o njima informirati na mrežnoj stranici: www.upisi.hr na kartici

Obrazovni programi ili na mrežnim stranicama srednjih škola.

Prijava programa obrazovanja

Kandidati će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. u

ljetnome, jesenskome i naknadnome upisnom roku.

U ljetnom i jesenskom upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa

obrazovanja. Programe obrazovanja, odnosno srednje škole koje ih izvode, moguće je pretraživati

prema zadanim kriterijima pretrage. Moguće je prilagoditi pretragu s obzirom na županiju, naziv škole,

vrstu škole (javne ili privatne), naziv programa obrazovanja i slično.

Za svaki program obrazovanja moguće je pregledati detaljnije informacije koje sadrže opis programa,

strukturu bodovanja, popis preduvjeta i ostale važne informacije o programu obrazovanja.

Programi, obrazovanja koji se žele upisati, dodaju se na listu prioriteta koja se može mijenjati do roka

navedenoga u Kalendaru.

Listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi program obrazovanja koji se

najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom. Sukladno tome, kandidat će se optimalno

rasporediti na program obrazovanja koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se, prema

ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote.

Važno je da kandidati provjere jesu li im svi programi obrazovanja na listi prioriteta poredani prema

njihovim željama i mogućnostima jer nakon zaključavanja odabira programa obrazovanja odnosno

škola, nikakve izmjene više neće biti moguće.

Važno je, također, da se na listi prioriteta nalaze samo programi obrazovanja koje kandidat doista

namjerava upisati. Postavljanje programa obrazovanja na listu prioriteta podrazumijeva ozbiljnu

namjeru da se takav program i upiše.

Page 19: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

Prilikom prijave pojedinoga programa obrazovanja potrebno je odabrati prvi i drugi strani jezik i

izborne predmete između ponuđenih stranih jezika i izbornih predmeta koji se u srednjoj školi

predaju.

Odabirom prvoga stranoga jezika, znanje toga stranoga jezika postaje preduvjet za odabrani program

obrazovanja. Preduvjet se smatra ispunjenim ako je kandidat u osnovnoj školi učio taj strani jezik

najmanje četiri godine ili ako na dodatnoj provjeri u srednjoj školi dokaže poznavanje toga stranoga

jezika. Odabir stranih jezika i izbornih predmeta ni na koji način ne utječe na rangiranje po prijavljenim

programima obrazovanja odnosno na poredak kandidata na ljestvicama poretka.

Programi obrazovanja za koje škole provode dodatne provjere imaju raniji rok prijave te ih je nužno

prijaviti do roka navedenog u Kalendaru.

Popis programa obrazovanja s ranijim rokom prijave bit će moguće pronaći na stranici: www.upisi.hr

na kartici Obrazovni programi.

Kontinuirano praćenje bodovnoga stanja

Na mrežnoj stranici: www.upisi.hr od samoga početka prijava programa obrazovanja bit će moguće

pratiti bodovno stanje za svaki prijavljeni program obrazovanja na kartici Moji rezultati.

Ako kandidat nije zadovoljio potrebne preduvjete za upis nekoga od prijavljenih programa

obrazovanja, navedeno će biti vidljivo na detaljnome prikazu bodovanja za prijavljeni program

obrazovanja u svakome trenutku. Kandidat takve programe obrazovanja može obrisati sa svoje liste,

ako ne postoji mogućnost zadovoljenja potrebnih preduvjeta i umjesto njih prijaviti druge programe

obrazovanja do roka navedenog u Kalendaru.

Ljestvice poretka

Ljestvice poretka stvaraju se na sljedeći način. Svakoga punog sata za svakoga kandidata pronalazi se

program obrazovanja koji mu je trenutačno najviši na listi prioriteta, a na kojemu se po bodovima

nalazi unutar upisne kvote. Ako se takav program obrazovanja pronađe, kandidat se briše sa svih

ostalih lista prioriteta koje su mu niže na ljestvici poretka, čime se otvaraju slobodna mjesta za

kandidate ispod „crte“. Ovaj se postupak ponavlja sve dok se time događaju pomaci na bolje. Po

završetku postupka, objavljuju se ljestvice poretka na kojima je svaki kandidat optimalno razmješten.

Na mrežnoj stranici: www.upisi.hr objavljuju se ogledne i konačne ljestvice poretka.

Ogledne ljestvice poretka odraz su trenutačnoga bodovnoga stanja izračunatoga na temelju podataka

koji su trenutačno u sustavu. To znači da su podložne promjenama zbog ispravka netočno unesenih

ocjena u sustav, rješavanja prigovora, unosa rezultata dodatnih provjera, novih prijava i brisanja

prijava te promjena prioriteta programa obrazovanja. Dakle, ogledne ljestvice poretka neprestano se

mijenjaju.

Ljestvice poretka obnavljaju se svakih sat vremena pa je posljedicu promjene podataka ili

redoslijeda na listi prioriteta moguće vidjeti za najviše sat vremena, ovisno o trenutku promjene.

Page 20: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

Kandidat će se naći na konačnoj ljestvici poretka samo jednoga programa obrazovanja na kojemu se

nalazi u sklopu upisne kvote i to onoga koji je najviše na njegovoj listi prioriteta. Ostaje na ljestvicama

poretka višega prioriteta na kojima se ne nalazi u sklopu upisne kvote, a na svim ostalim ljestvicama

poretka nižega prioriteta se ne prikazuje.

Na datum naveden u poglavlju Kalendar ljestvice poretka postaju konačne i više se ne mijenjaju.

Podnošenje prigovora

Ako kandidat uoči bilo kakvu nepravilnost, potrebno je odmah učiniti sljedeće:

• za netočno ili nepotpuno unesene ocjene ili osobne podatke, kandidat odmah treba

obavijestiti razrednika u svojoj školi,

• u slučaju nepravilnosti u ocjenjivanju ispita sposobnosti i darovitosti potrebno je žurno

kontaktirati srednju školu koja je ispit provela;

• ako se na gore navedeni način ne isprave ili ne upotpune podaci, kandidati imaju mogućnost

podnošenja prigovora i obrascem za prigovor koji će biti dostupan na mrežnoj stranici:

www.upisi.hr. Na ovaj način prigovor se podnosi tek ako drugačije nije bilo moguće razriješiti

nepravilnost.

Za navedene prigovore rokovi su navedeni u poglavlju Kalendar ove publikacije.

Zaključavanje liste prioriteta, potpisivanje prijavnica, objava konačnih ljestvica

poretka

Lista odabranih programa obrazovanja zaključava se svim kandidatima na datum koji se nalazi u

poglavlju Kalendar ove publikacije, ovisno o upisnome roku.

Prijavnica je obrazac koji sadrži konačnu listu prijavljenih obrazovnih programa, poredanih po

prioritetima, a dostavlja se razredniku u osnovnoj školi koju učenik pohađa.

Učenik može sam dohvatiti prijavnicu sa svog sučelja iz sustava NISpuSŠ. Nakon što su učenik i

roditelj/skrbnik ispisali i vlastoručno potpisali prijavnicu, prijavnica se može dostaviti razredniku

osobno ili elektroničkim putem (slikana ili skenirana).

Prijavnicu sa svog sučelja iz sustava NISpuSŠ može dohvatiti i razrednik te je poslati učeniku u

virtualnoj učionici ili elektroničkim putem. Vlastoručno potpisana prijavnica dostavlja se razredniku

osobno ili elektroničkim putem (slikana ili skenirana).

Ako učenik nema mogućnost ispisati popunjenu prijavnicu s prioritetnim programima obrazovanja,

učenik i roditelj/skrbnik mogu je digitalno potpisati te dostaviti razredniku elektroničkim putem.

Ako učenik i roditelj/skrbnik nemaju mogućnost ispisati popunjenu prijavnicu i nemaju digitalni potpis,

popunjenu prijavnicu može ispisati razrednik, a učenik i roditelj/skrbnik dolaze osobno u školu i

vlastoručno potpisuju prijavnicu.

Page 21: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

Važno: Prijavnicu vlastoručno ili digitalno potpisuju roditelj/skrbnik i učenik čime potvrđuju listu

prioriteta odnosno odabir kandidata.

Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju u redovnom obrazovnom sustavu Republike Hrvatske,

prijavnicu, koju su potpisali zajedno s roditeljem/skrbnikom, donose u svoju školu razredniku ili se

prijavnica (skenirana ili slikana) dostavlja elektroničkim putem na e-adresu školske ustanove.

Važno: Potpisanu prijavnicu elektroničkim putem može dostaviti samo roditelj/skrbnik i to, u pravilu,

s elektroničke adrese koja je za kontakt roditelja/skrbnika navedena u e Dnevniku. Ako je

roditelj/skrbnik poslao potpisanu prijavnicu s elektroničke adrese koja nije navedena za kontakt u e

Dnevniku, razrednik treba kontaktirati roditelja/skrbnika telefonskim putem i provjeriti je li

roditelj/skrbnik doista poslao potpisanu prijavnicu s te adrese.

Razrednik potvrđuje potpisanu prijavnicu učenika u sustavu NISpuSŠ na dosadašnji način.

Takva prijavnica čuva se u školi. Rok za potpisivanje prijavnica naveden je u poglavlju Kalendar,

ovisno o upisnome roku.

Potpisivanje prijavnice s listom prioriteta ne jamči da će se kandidat i upisati na onaj izbor na kojemu

je stekao pravo upisa u trenutku zaključavanja odabira, odnosno ispisivanja prijavnice, već

predstavlja njegovu konačnu odluku o poretku prijavljenih programa obrazovanja.

Na određeni datum, naveden u poglavlju Kalendar, s ljestvica poretka pojedinih programa

obrazovanja, obrisat će se kandidati koji do toga datuma nisu zadovoljili potrebne preduvjete za njihov

upis.

Trenutkom objave konačnih ljestvica poretka, kandidati stječu pravo upisa u program obrazovanja

najvišega prioriteta u kojemu se nalaze u sklopu upisne kvote. Konačne ljestvice poretka više se ne

mijenjaju.

Kandidat svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici

dostupnoj na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koju je dužan dostaviti u srednju školu u

kojoj je ostvario pravo upisa do roka navedenoga u Kalendaru. Upisnica je obrazac koji sadrži

osnovne informacije o obrazovnom programu ili programima u koje je kandidat stekao pravo upisa.

Nakon što kandidat potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici

i dostavi je srednjoj školi zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom sukladno poglavlju Kalendar,

kandidat je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

Ako kandidat zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima dostaviti potpisanu

upisnicu za upis u I. razred, dužan ju je dostaviti njegov roditelj/skrbnik. Roditelj/skrbnik može donijeti

upisnicu osobno u srednju školu ili je dostaviti elektroničkim putem (skeniranu ili slikanu) na e-adresu

školske ustanove Upisnicu elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci

dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla

kontaktirati..

Dodatno, kandidati koji su ostvarili pravo na upis u programe obrazovanja za koje je potrebna

potvrda liječnika školske medicine ili liječnička svjedodžba medicine rada, odnosno potvrda

obiteljskog liječnika, dužni su do roka objavljenoga u Kalendaru u srednju školu dostaviti ove

dokumente osobno ili elektroničkim putem (skenirane ili slikane) na e-adresu školske ustanove.

Page 22: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

Dokumente elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i

svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati.

Prilikom dostavljanja upisnice elektroničkim putem učenik se može izjasniti i o izbornim predmetima

te odabiru stranih jezika.

Kandidati koji u srednju školu ne dostave upisnicu te, ako je to potrebno, potvrdu liječnika školske

medicine ili svjedodžbu medicine rada, odnosno potvrdu obiteljskog liječnika, gube pravo na upis i

upućuju se na sljedeći upisni rok.

Kandidati koji upisuju programe obrazovanja za vezane obrte (JMO programe) dužni su, pri upisu ili

najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda, dostaviti školi liječničku svjedodžbu medicine

rada i sklopljen ugovor o naukovanju.

5. Jesenski upisni rok

U drugome, odnosno jesenskome upisnom roku moguće je prijaviti samo programe obrazovanja za

koje upisna kvota u ljetnome roku nije popunjena.

Ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit u jesenskome roku, srednja škola je dužna istome

omogućiti ponovni upis u I. razred srednje škole u istome programu obrazovanja.

U slučaju da nije odobren upis učenika za isti program obrazovanja, onda je škola dužna učeniku

omogućiti ponavljanje istoga razreda, ali u drugome programu obrazovanja u koji škola upisuje

učenike.

Takvi učenici ne prolaze postupak registracije u sustav NISpuSŠ za potrebe upisa u I. razred srednje

škole već je škola dužna osigurati upisno mjesto za učenika unutar odobrene upisne kvote.

U slučaju da je broj upisnih mjesta u ostalim programima obrazovanja srednje škole popunjen u

ljetnome upisnom roku, srednja škola dužna je postupiti u skladu s uputama navedenim u točki XVIII.

Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

6. Naknadni upisni rok

Kandidati koji ne ostvare pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku, mogu se prijaviti za

upis u naknadnome upisnome roku. Kandidati koji nisu sudjelovali u ljetnome ili jesenskome

upisnom roku, također se mogu prijaviti za upis u naknadnome upisnome roku.

Page 23: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

O upisu kandidata u naknadnome upisnom roku odlučuje upisno povjerenstvo škole temeljem

pisanoga zahtjeva kandidata te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici

kandidata te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.

Pisani zahtjev za naknadni upis može se dostaviti povjerenstvu škole osobno ili elektroničkim putem

(skenirane ili slikane) na e-adresu školske ustanove.

Kandidati se u naknadnome upisnom roku za upis mogu prijaviti u srednju školu u program

obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja

upisnih mjesta propisanih Strukturom. Kandidati moraju ispunjavati sve uvjete propisane

Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole. U školama, u kojima je to uvjet za upis,

moraju zadovoljiti i na ispitu sposobnosti i darovitosti. Škola za te kandidate organizira provjeru na

dan dostave dokumentacije. Ako je sva potrebna dokumentacija dostavljena (u programe

obrazovanja za koje je potrebna potvrda liječnika školske medicine ili liječnička svjedodžba medicine

rada, odnosno potvrda obiteljskog liječnika), ispisuje se upisnica, roditelj/skrbnik i kandidat je

potpisuju, a potom se ispunjavanje i toga uvjeta označuje u sustavu i kandidat je upisan u srednju

školu.

Upisnica i potrebna dokumentacija za ostvarenje upisa mogu se dostaviti osobno ili elektroničkim

putem (skenirana ili slikana).

Prijava i upis kandidata u naknadnome upisnom roku odvijat će se od 4. do 21. rujna 2020. godine.

Page 24: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

7. Kalendar

LJETNI UPISNI ROK

Opis postupaka Datum

Početak prijava u sustav 1.6.2020.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 13.7.2020.

Početak prijava obrazovnih programa 8.7.2020.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 12.7.2020.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 13.7. -

16.7.2020.

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali

dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis) 13.7.2020.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava

obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu 1.6. - 8.7.2020.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

20.7.2020.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 21.7.2020.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica 22.7.2020.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a

ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

24.7.2020.

Objava konačnih ljestvica poretka 25.7.2020.

Page 25: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja

srednje škole (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička

svjedodžba medicine rada, i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u srednju školu

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju

školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne

dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih na svojoj

mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

27.7. -

31.7.2020.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 1.8.2020.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok 12.8.2020.

JESENSKI UPISNI ROK

Opis postupaka Datum

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 21.8.2020.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

24.8.2020.

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali

dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.) 21.8.2020.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 24.8.2020.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 25.8.2020.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

27.8.2020.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica 28.8.2020.

Page 26: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a

ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

31.8.2020.

Objava konačnih ljestvica poretka 1.9.2020.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u

srednju školu u koju se učenik upisao

2.9.2020.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka 3.9.2020.

8. Hodogram

Hodogram je jednostavan grafički prikaz ključnih datuma i postupaka koje učenik obavlja tijekom

upisa u prvi razred srednje škole. Sastoji se od vremenske crte koja sadrži važne događaje s

pripadajućim datumima te opisa postupaka sukladno važnim događajima. Hodogram služi kao

dodatak i pomoć Kalendaru. Hodogram se nalazi na idućoj stranici

Page 27: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom
Page 28: Prijave i upisi kandidata u srednje · upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom