24
UPISI U SREDNJE ŠKOLE ANITA DUJELA, 2018.

UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

UPISI U SREDNJE ŠKOLE

ANITA DUJELA, 2018.

Page 2: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

PROFESIONALNI RAZVOJ JE PROCES:

- Upoznavanja vlastitih znanja i sposobnosti, vrijednosti

i interesa

- Istraživanja svijeta rada i tržišta rada

Page 3: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

ODLUKA O IZBORU SREDNJE ŠKOLE TREBA BITI PROMIŠLJENA!

Tko sam? (osobine, stavovi)

Što znam? (znanja, vještine, sposobnosti)

Što mogu? (moje sposobnosti: intelektualne, tjelesne, socijalne,

emocionalne)

Koje škole i programi postoje?

Koje su karakteristike pojedinih zanimanja? (opis poslova, uvjeti)

Gdje se vidim u budućnosti?

Gdje se mogu zaposliti? (Kakva je moja mogućnost za zaposlenje?)

Page 4: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

POGREŠKE PRI IZBORU ZANIMANJA

Nepoznavanje svih obilježja zanimanja

Precjenjivanje/podcjenjivanje vlastitih sposobnosti

Biranje zanimanja prema izboru prijatelja

Nepoznavanje dovoljnog broja zanimanja

Ovisnost o roditeljima i prepuštanje odluke drugima

Isključivost u odabiru i odabir bez savjetovanja s roditeljima

Page 5: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

TKO MOŽE POMOĆI U ODLUCI?

Roditelji

Razrednici i stručni suradnici u školi

Informacije na internetu, tiskane brošure

Ljudi koje rade u nekom zanimanju

Stručnjaci koji se bave profesionalnim usmjeravanjem (učenici sa

zdravstvenim poteškoćama, teškoćama u učenju, neodlučni učenici, daroviti

učenici)

Page 6: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

ON-LINE IZVORI

• Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri www.cisok.hr

• Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole

www.upisi.hr

• OŠ Žnjan-Pazdigrad

http://os-znjan-st.skole.hr/profesionalno_informiranje

Page 7: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

ODSJEK PROFESIONALNOG USMJERAVANJA I OBRAZOVANJA – HZZ SPLIT

Split, Bihaćka 2c – 3.Kat (CPI), 021/310 555

Prijavni upitnik +svjedodžba 5.,6.,7. razreda, u pratnji roditelja (neodlučni

učenici)

Probir u školi:

1. Učenici sa posebnim potrebama

2. Učenici sa zdravstvenim teškoćama

Page 8: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

PROFESIONALNO USMJERAVANJE

Postupak koji pomaže u izboru zanimanja.

Sastoji se od:

1. Osobnog informiranja o školama i zanimanjima

2. Savjetovanja sa psihologom – savjetnikom za profesionalno usmjeravanje ,

kojemu po procjeni može prethoditi testiranje

3. Liječničkog pregleda u ordinaciji medicine rada

Page 9: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

VRSTE SREDNJIH ŠKOLA I MOGUĆNOSTI NASTAVKA DALJNJEG ŠKOLOVANJA

Page 10: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

E-UPISI

• U 1. razred srednje škole upisuju se kandidati koji su završili osnovno obrazovanje,

a u skladu s planiranim brojem upisnih mjesta.

• Kandidati se za upis u obrazovne programe prijavljuju i upisuju putem mrežne

stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole

(Nispusš) – upisi.hr

• U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u najviše

6 obrazovnih programa.

Page 11: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

ŠTO SU TO ELEMENTI VREDNOVANJA?

Vrednuju se i boduju:

Zajednički element

Dodatan element

Poseban element

Page 12: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

ZAJEDNIČKI ELEMENT

Zajednički element čine prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih

predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog

obrazovanja.

Npr.

4,12+4,53+4,67+4,33=17,65

Page 13: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

ZAJEDNIČKI ELEMENT

Za upis u programe za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe

obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine:

- Vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda

osnovnoga obrazovanja iz nastavnih predmeta hrvatski jezik,

matematika i prvi strani jezik;

- Na takav je način moguće steći najviše 50 bodova.

Page 14: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

PRIMJER IZRAČUNA BODOVA ZA UPIS U TROGODIŠNJE STRUKOVNE PROGRAME

ELEMENTI VREDNOVANJA 5.razred 6.razred 7.razred 8.razred

OPĆI USPJEH 5,00 5,00 5,00 5,00

HRVATSKI JEZIK 5 5

STRANI JEZIK 5 5

MATEMATIKA 5 5

UKUPNO 5 5 20 20

BROJ BODOVA 50 (max.)

Page 15: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

ZAJEDNIČKI ELEMENT

Za upis u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje

strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine, vrednuju se

zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja iz

nastavnih predmeta hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik te tri

nastavna predmeta važna za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama

obrazovnih programa (od kojih su dva propisana Popisom predmeta

posebno važnih za upis, a jedan samostalno određuje srednja škola).

- Na takav je način moguće steći najviše 80 bodova.

Page 16: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

PRIMJER IZRAČUNA BODOVA ZA UPIS U GIMNAZIJSKE I ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE PROGRAME

ELEMENTI

VREDNOVANJA5.razred 6.razred 7.razred 8.razred

OPĆI USPJEH 5,00 5,00 5,00 5,00

HRVATSKI JEZIK 5 5

STRANI JEZIK 5 5

MATEMATIKA 5 5

Značajan predmet 1 5 5

Značajan predmet 2 5 5

Značajan predmet 3 5 5

UKUPNO 5 5 35 35

BROJ BODOVA 80 (max.)

Page 17: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

DODATAN ELEMENT:

Dodatan element čine sposobnosti i darovitosti učenika.

Vrednuju se na osnovi:

• Provjere posebnih vještina i sposobnosti *

• Postignutih rezultata na natjecanjima u znanju

• Postignutih rezultata na natjecanjima školskih sportskih društava

* Za programe likovne umjetnosti i dizajna, glazbene i plesne umjetnosti

Page 18: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

POSEBAN ELEMENT

Kandidatu se priznaje isključivo jedno, najpovoljnije pravo, bez obzira na to koliko

prava ukupno mogu ostvariti u sljedećim kategorijama:

1. Kandidati sa teškoćama u razvoju

2. Kandidati sa zdravstvenim teškoćama

3. Otežani uvjeti obrazovanja uzrokovani nepovoljnim ekonomskim, socijalnim i

odgojnim čimbenicima

Page 19: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

1. KANDIDATI SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Kandidati s teškoćama u razvoju su učenici koji su osnovnu školu

završili prema rješenju Ureda državne uprave u županiji o primjerenom

obliku školovanja.

Kandidat s teškoćama u razvoju ima pravo izravnoga upisa u programe

obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za

profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te

ako zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je

to uvjet za upis.

Ovo pravo ovisi o predviđenoj upisnoj kvoti za određeni program i rang listi

kandidata sa istim pravom i odabranim programom!

Page 20: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

2. KANDIDATI SA ZDRAVSTVENIM TEŠKOĆAMA

Učenici koji su prethodno obrazovanje završili po redovitom

Nastavnom planu i programu, a kojima su teže zdravstvene

teškoće ili kronične bolesti i/ili dulje liječenje utjecale na

postizanje rezultata te im značajno smanjuju mogućnost izbora

srednjoškolskoga obrazovnog programa.

Kandidatima sa zdravstvenim teškoćama dodaje se 1 bod na broj

bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja za

programe obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje

Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za

zapošljavanje.

Page 21: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

3. KANDIDATI S OTEŽANIM UVJETIMA ŠKOLOVANJA

Učenicima se dodaje se 1 bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom

postupka vrednovanja, ako spadaju u jednu od kategorija:

1. Jedan i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti

2.Dugotrajno nezaposlena oba roditelja, u smislu članka 2. Zakona o

poticanju zapošljavanja (N. N., Br. 57/12 i 120/12)

3.Samohrani roditelj, korisnik prava socijalne skrbi

4.Umrli roditelj

5.Dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, u smislu članka 27.

Zakona o socijalnoj skrbi (N. N., Br. 33/12).

Page 22: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJE ZA ZANIMANJE

• Za obrazovne programe za koje je posebnim propisima i mjerilima

određeno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kao obaveza pri upisu u

školu, uvjet može biti (ovisno o tome što je propisano za pojedini obrazovni

program):

- Potvrda nadležnoga školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti učenika

za određeni program

- Liječnička svjedodžba medicine rade

Page 23: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

ROKOVI PRIJAVA

Rokovi prijava za upis u 1. razred srednje škole određuju se u skladu s

Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini

2019./2020.

Page 24: UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su