of 24 /24
UPISI U SREDNJE ŠKOLE ANITA DUJELA, 2018.

UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za školeos-znjan-st.skole.hr/upload/os-znjan-st/images/static3/919/File/UPISI... · U 1. razred srednje školeupisuju se kandidati koji su

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UPISI U SREDNJE ŠKOLE - CARNetov Portal za...

 • UPISI U SREDNJE ŠKOLE

  ANITA DUJELA, 2018.

 • PROFESIONALNI RAZVOJ JE PROCES:

  - Upoznavanja vlastitih znanja i sposobnosti, vrijednostii interesa

  - Istraživanja svijeta rada i tržišta rada

 • ODLUKA O IZBORU SREDNJE ŠKOLE TREBA BITI PROMIŠLJENA!

  Tko sam? (osobine, stavovi)

  Što znam? (znanja, vještine, sposobnosti)

  Što mogu? (moje sposobnosti: intelektualne, tjelesne, socijalne,

  emocionalne)

  Koje škole i programi postoje?

  Koje su karakteristike pojedinih zanimanja? (opis poslova, uvjeti)

  Gdje se vidim u budućnosti?

  Gdje se mogu zaposliti? (Kakva je moja mogućnost za zaposlenje?)

 • POGREŠKE PRI IZBORU ZANIMANJA

  Nepoznavanje svih obilježja zanimanja

  Precjenjivanje/podcjenjivanje vlastitih sposobnosti

  Biranje zanimanja prema izboru prijatelja

  Nepoznavanje dovoljnog broja zanimanja

  Ovisnost o roditeljima i prepuštanje odluke drugima

  Isključivost u odabiru i odabir bez savjetovanja s roditeljima

 • TKO MOŽE POMOĆI U ODLUCI?

  Roditelji

  Razrednici i stručni suradnici u školi

  Informacije na internetu, tiskane brošure

  Ljudi koje rade u nekom zanimanju

  Stručnjaci koji se bave profesionalnim usmjeravanjem (učenici sa

  zdravstvenim poteškoćama, teškoćama u učenju, neodlučni učenici, daroviti

  učenici)

 • ON-LINE IZVORI

  • Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri www.cisok.hr• Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole

  www.upisi.hr

  • OŠ Žnjan-Pazdigradhttp://os-znjan-st.skole.hr/profesionalno_informiranje

  http://www.cisok.hr/http://www.upisi.hr/http://os-znjan-st.skole.hr/profesionalno_informiranje

 • ODSJEK PROFESIONALNOG USMJERAVANJA I OBRAZOVANJA – HZZ SPLIT

  Split, Bihaćka 2c – 3.Kat (CPI), 021/310 555

  Prijavni upitnik +svjedodžba 5.,6.,7. razreda, u pratnji roditelja (neodlučni

  učenici)

  Probir u školi:

  1. Učenici sa posebnim potrebama 2. Učenici sa zdravstvenim teškoćama

 • PROFESIONALNO USMJERAVANJE

  Postupak koji pomaže u izboru zanimanja.

  Sastoji se od:

  1. Osobnog informiranja o školama i zanimanjima

  2. Savjetovanja sa psihologom – savjetnikom za profesionalno usmjeravanje , kojemu po procjeni može prethoditi testiranje

  3. Liječničkog pregleda u ordinaciji medicine rada

 • VRSTE SREDNJIH ŠKOLA I MOGUĆNOSTI NASTAVKA DALJNJEG ŠKOLOVANJA

 • E-UPISI

  • U 1. razred srednje škole upisuju se kandidati koji su završili osnovno obrazovanje,a u skladu s planiranim brojem upisnih mjesta.

  • Kandidati se za upis u obrazovne programe prijavljuju i upisuju putem mrežnestranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole

  (Nispusš) – upisi.hr

  • U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u najviše6 obrazovnih programa.

 • ŠTO SU TO ELEMENTI VREDNOVANJA?

  Vrednuju se i boduju:

  Zajednički element

  Dodatan element

  Poseban element

 • ZAJEDNIČKI ELEMENT

  Zajednički element čine prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih

  predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog

  obrazovanja.

  Npr.

  4,12+4,53+4,67+4,33=17,65

 • ZAJEDNIČKI ELEMENT

  Za upis u programe za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe

  obrazovanja za vezane obrte u trajanju od najmanje tri godine:

  - Vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razredaosnovnoga obrazovanja iz nastavnih predmeta hrvatski jezik,

  matematika i prvi strani jezik;

  - Na takav je način moguće steći najviše 50 bodova.

 • PRIMJER IZRAČUNA BODOVA ZA UPIS U TROGODIŠNJE STRUKOVNE PROGRAME

  ELEMENTI VREDNOVANJA 5.razred 6.razred 7.razred 8.razred

  OPĆI USPJEH 5,00 5,00 5,00 5,00

  HRVATSKI JEZIK 5 5

  STRANI JEZIK 5 5

  MATEMATIKA 5 5

  UKUPNO 5 5 20 20

  BROJ BODOVA 50 (max.)

 • ZAJEDNIČKI ELEMENT

  Za upis u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje

  strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine, vrednuju se

  zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja iz

  nastavnih predmeta hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik te tri

  nastavna predmeta važna za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama

  obrazovnih programa (od kojih su dva propisana Popisom predmeta

  posebno važnih za upis, a jedan samostalno određuje srednja škola).

  - Na takav je način moguće steći najviše 80 bodova.

 • PRIMJER IZRAČUNA BODOVA ZA UPIS U GIMNAZIJSKE I ČETVEROGODIŠNJE STRUKOVNE PROGRAME

  ELEMENTI

  VREDNOVANJA5.razred 6.razred 7.razred 8.razred

  OPĆI USPJEH 5,00 5,00 5,00 5,00

  HRVATSKI JEZIK 5 5

  STRANI JEZIK 5 5

  MATEMATIKA 5 5

  Značajan predmet 1 5 5

  Značajan predmet 2 5 5

  Značajan predmet 3 5 5

  UKUPNO 5 5 35 35

  BROJ BODOVA 80 (max.)

 • DODATAN ELEMENT:

  Dodatan element čine sposobnosti i darovitosti učenika.

  Vrednuju se na osnovi:

  • Provjere posebnih vještina i sposobnosti *• Postignutih rezultata na natjecanjima u znanju• Postignutih rezultata na natjecanjima školskih sportskih društava

  * Za programe likovne umjetnosti i dizajna, glazbene i plesne umjetnosti

 • POSEBAN ELEMENT

  Kandidatu se priznaje isključivo jedno, najpovoljnije pravo, bez obzira na to koliko

  prava ukupno mogu ostvariti u sljedećim kategorijama:

  1. Kandidati sa teškoćama u razvoju

  2. Kandidati sa zdravstvenim teškoćama

  3. Otežani uvjeti obrazovanja uzrokovani nepovoljnim ekonomskim, socijalnim iodgojnim čimbenicima

 • 1. KANDIDATI SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

  Kandidati s teškoćama u razvoju su učenici koji su osnovnu školu

  završili prema rješenju Ureda državne uprave u županiji o primjerenom

  obliku školovanja.

  Kandidat s teškoćama u razvoju ima pravo izravnoga upisa u programe

  obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za

  profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te

  ako zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je

  to uvjet za upis.

  Ovo pravo ovisi o predviđenoj upisnoj kvoti za određeni program i rang listi

  kandidata sa istim pravom i odabranim programom!

 • 2. KANDIDATI SA ZDRAVSTVENIM TEŠKOĆAMA

  Učenici koji su prethodno obrazovanje završili po redovitom

  Nastavnom planu i programu, a kojima su teže zdravstvene

  teškoće ili kronične bolesti i/ili dulje liječenje utjecale na

  postizanje rezultata te im značajno smanjuju mogućnost izbora

  srednjoškolskoga obrazovnog programa.

  Kandidatima sa zdravstvenim teškoćama dodaje se 1 bod na broj

  bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja za

  programe obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje

  Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za

  zapošljavanje.

 • 3. KANDIDATI S OTEŽANIM UVJETIMA ŠKOLOVANJA

  Učenicima se dodaje se 1 bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom

  postupka vrednovanja, ako spadaju u jednu od kategorija:

  1. Jedan i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti2.Dugotrajno nezaposlena oba roditelja, u smislu članka 2. Zakona o

  poticanju zapošljavanja (N. N., Br. 57/12 i 120/12)

  3.Samohrani roditelj, korisnik prava socijalne skrbi4.Umrli roditelj5.Dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, u smislu članka 27.

  Zakona o socijalnoj skrbi (N. N., Br. 33/12).

 • ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJE ZA ZANIMANJE

  • Za obrazovne programe za koje je posebnim propisima i mjerilimaodređeno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kao obaveza pri upisu u

  školu, uvjet može biti (ovisno o tome što je propisano za pojedini obrazovni

  program):

  - Potvrda nadležnoga školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti učenikaza određeni program

  - Liječnička svjedodžba medicine rade

 • ROKOVI PRIJAVA

  Rokovi prijava za upis u 1. razred srednje škole određuju se u skladu s

  Odlukom o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini

  2019./2020.