of 34 /34
UNANG MARKAHAN LAGUMANG PAGSUSULIT BILANG 1 TALAAN NG ESPESIPIKASYON KASANAYAN 60% Madali 30% Katamtama n 10% Mahirap NI TP NI TP NI TP I. PAKIKINIG 1. Napapakinggan ang karanasang kaugnay ng tunog. 2. Naiuugnay sa sariling karanasan ang mga tunog. II. PAGBASA 1. Nabibigyang kahulugan ang mga salitang magkatulad ang bayabay ngunit magkaiba ang diin. 2. Nabibigyang kahulugang literal ang mga tambalang salita. 3. Naibibigay ang kahulugan ng mga matalinghagang salita. 4. Naibibigay ng malinaw ang mahahalagang detalye. 5. Naibibigay ang katangian ng tauhan sa kwento. 6. Natutuloy ang mahahalagang pangyayari o aksyon na bumubuo sa kwento o balita. III. PAGSULAT 1. Nagagamit ang malaking titik sa pantanging ngalan, magagalang na katawagan, pagdiriwang at simula ng pangungusap. 2. Nakasusulat ng mga paglalarawan sa mga tauhang binasa sa kwento. 3 5 5 5 1-3 16- 20 21- 25 26- 30 2 2 3 2 4-5 11, 14 6-8 9- 10 2 1 12, 15 13 KABUUAN 18 9 3

UNANG MARKAHAN

Embed Size (px)

Text of UNANG MARKAHAN

UNANG MARKAHAN

LAGUMANG PAGSUSULIT BILANG 1

TALAAN NG ESPESIPIKASYON

KASANAYAN I. PAKIKINIG 1. Napapakinggan ang karanasang kaugnay ng tunog. 2. Naiuugnay sa sariling karanasan ang mga tunog. II. PAGBASA 1. Nabibigyang kahulugan ang mga salitang magkatulad ang bayabay ngunit magkaiba ang diin. 2. Nabibigyang kahulugang literal ang mga tambalang salita. 3. Naibibigay ang kahulugan ng mga matalinghagang salita. 4. Naibibigay ng malinaw ang mahahalagang detalye. 5. Naibibigay ang katangian ng tauhan sa kwento. 6. Natutuloy ang mahahalagang pangyayari o aksyon na bumubuo sa kwento o balita. III. PAGSULAT 1. Nagagamit ang malaking titik sa pantanging ngalan, magagalang na katawagan, pagdiriwang at simula ng pangungusap. 2. Nakasusulat ng mga paglalarawan sa mga tauhang binasa sa kwento. KABUUAN

60% Madali NI 3 TP 1-3

30% Katamtam an NI TP

10% Mahirap NI TP

2

4-5

5 5 5

1620 2125 2630 2 11,1 4 2 1 13 12,1 5

3 6-8 2 9-10 18 9 3

I.

Panuto: Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Lumalakas ang hangin dahil may bagyo. Pakinggan ang tunog. a. Bagsak b. sigaw c. pagaspas d. dagundong 2. Pinapalo ni Lucas ang tambol. Anong tunog ang nilikha nito? a. Ting! ting! ting! c. Bum! Bum! Bum! b. Beng! Beng! Beng! d. Bog! Bog! Bog! 3. May tumawag sa telepono. Anong tunog ang nilikha nito? a. Kling! Kling! Kling! c. Kleng! Kleng! Kleng! b. Krring! Krring! Krring! d. Chang! Chang! 4. Nang-agaw ng bag ang magnanakaw. Hinabol siya ng pulis. Nagpaputok ito ng baril. Anong tunig ang nilikha ng baril? a. Bang! b. Kleng! c. Krring! d. Bog! 5. Anu-anong karanasan kung bumabagyo ng malakas? a. Walang pasok sa paaralan. b. Bumabaha ang kalsada, nagigiba ang bahay. c. Nawawalan minsan ng ilaw o kuryente. d. Lahat ng nabanggit.

II. Panuto: Basahin ang talata at isulat ang sa malaking titik ngalan ng tao, magagalang na katagawan at simula ng pangungusap. lumapit sa mikropono ang guro ng palatuntunan, si g. Jose dela Cruz, Ang sabi nya mga panauhin, ikinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang bumubuo ng himpilan. Mangyari po lamang na tumayo ang tatawagin. Mayor Leonardo arranza, Mayor ng lungsod, bb. lourdes Natividad, nars n gating center. Pinalakpakan ng madla ang bawat miyembro ng inampalan. __________________________6. __________________________7. __________________________8. __________________________9. __________________________10.

III. Basahin ang kwento at pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. ATOK, Isang Pilipino Si Atok ay isang katutubong Pilipino. Siya ay isang batang Igorot. Karaniwang ginigising siya ng huni ng ibat-ibang hayop sa kagubatan. Kagaya ng umagang ito, siya ay ginising ng alagang tsonggo. Mabilis na inihanda ni Atok ang mga kailangan sa panghuhuli ng mga hayop sa kgubatan. Bata pa siya ay tinuruan na siyang gumamit ng busog at pana, isinuksok niya ang mga ito sa kanyang balikat. Maliksi niyang nilandas ang daan patungong kagubatan kasama ang tsonggo. Tahimik ang buong paligid. Matagal niyang nilandas ang buong paligid. Matagal siyang dumapa sa may damuhan. Narinig ni Atok ang kaluskos ng mga dahon. Bigla siyang natuwa. Ito na ang inaabangan niya. Huminto ang batang usa sa paanan ng puno. Kitang-kita niya ang lusog nito! Anong garang tumindig! Bakit ko siya papatayin? Kaibiganin ko kaya? Papaamuin ko at magiging kalaro ko araw-araw. __________ 11. Sino ang tauhan ng kwento? a. Ate b. Atong c. Itok

d. Atok

__________ 12. Anu-anong katangian mayroon siya? __________ 13. Alin ang pinakamahalagang ngyari sa kwento? __________ 14. Anong gamit ni Atok na kagamitan? a. Itak b. buslo c. busog at pana busog at espada d.

__________ 15. Paano ipinakikita ni Atok ang katangian ng pagiging isang Pilipino? IV. Pagtambalin ang hanay A sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. a. kahulugan A __________ 16. sawa __________ 17. pala __________ 18. paso panauhin __________ 19. aso __________ 20. Sala b. tambalang salita __________ 21. Matang-manok dito at dito __________ 22. Punongguro umuwi sa __________ 23. Silid-aklatan __________ 24. Balik-bayan __________25. Taingang kawali paaralan. c. matalinhagang salita __________ 26. Bukang-liwayway pera __________ 27. Balatsibuyas __________ 28. Hanapbuhay nang __________ 29. Hampaslupa __________ 30. Buhay-alamang a. Gawain ito upang kumita ng b. pulubi c. oras sa umagang-umaga na malapit sumikat ang araw. d. maramdamin e. mahirap a. nakikita ang maraming aklat bagbabasa ang mga bata b. Pilipinong nakatira sa ibang bansa, Pilipinas upang magbakasyon c. bingi d. madaling magising e. namamahala sa mga guro sa B. a. nilalagyan ng halaman b. alagang tumatahol c. bahagi ng bahay na tanggapan ng d. tumutuklaw ng tao e. ginagamit na pansalok ng lupa

Inihanda ni : G. Mark Louis M. Magracia

IKALAWANG MARKAHAN

LAGUMANG PAGSUSULIT BILANG 2

TALAAN NG ESPESIPIKASYON

KASANAYAN PAKIKINIG 1. Natutukoy ang dalawang bahagi ng pangungusap na napakinggan. II. PAGSASALITA 2. Natutukoy ang posisyon ng panaguri at simuno sa karaniwan at di-karaniwang ayos ng pangungusap. 3. Naisasalin ang karaniwang ayos ng pangungusap sa di-karaniwang ayos ng pangungusap. III. PAGBASA 1. Natutukoy ang mga salita na nagbibigay pahiwatig sa kahulugan ng ibang salita sa pangungusap. 2. Natutukoy ang mga salitang nagpapakita ng time sequence tulad ng salita noon, sumunod at wakas. IV. PAGSULAT 1. Nakasusulat ng pamaksang pangungusap. KABUUAN

60% Madali NI 6 10 TP 1-6 7-6

30% Katamta man NI TP

10% Mahirap NI TP

2

1718 3 1920 2123

2

2

2829 4 2427 1 30

18

9

3

Ikalawang Markahan Lagumang Pagsusulit Bilang 2 sa Filipino IV I. Panuto: Babasahin ng guro ang mga pangungusap, sasagutin kung ang binigkas ay simuno at panag-uri. Isulat ang titik ng tamang sagot.

_____ 1. Nakangiting nilapitan ni Cecille si May. A. simuno _____ 2. Maagang pumasok si May. A. simuno

B. panaguri B. panaguri

_____ 3. Ako ang bagong lipat na mag-aaral dito sa inyong paaralan. A. panaguri B. simuno _____ 4. Magkaklase pala tayo. A. panaguri B. simuno

_____ 5. Siya ay naupong nag-iisa sa upuang nasa punong nara. A. simuno B. panaguri _____ 6. Tayo ay humanay sa harapan n gating silid-aralan. A. simuno B. panaguri _____ 7. Sa pangungusap bilang 1, ano ang posisyon ng simunong si may? A. karaniwan B. di-karaniwan _____ 8. Sa pangungusap bilang 2, ang posisyon ng panga-uring maagang pumasok ay: A. karaniwan B. di-karaniwan _____ 9. Ang simunong Ako sa ikatlong pangungusap ay: A. karaniwan B. di-karaniwan _____ 10. Ang panaguring magkaklase sa ika-apat na pangungusap ay: A. karaniwan B. di-karaniwan _____ 11. Ang panag-uring ay naupong nag-iisa ay nasa posisyong: A. karaniwan B. di-karaniwan _____ 12. Ang simunong tayo sa pangungusap bilang 6 ay nasa posisyong: A. karaniwan B. di-karaniwan _____ 13. Isa sa mabubuting katangiang ng mga Pilipino ay ang pagiging matapat. Ang simunong mabubuting katangian ay nasa posisyong : A. karaniwan B. di-karaniwan _____ 14. Mananatiling matapat ang mga Pilipino. Ang simunong ang mga Pilipino ay nasa ayos na: A. karaniwan B. di-karaniwan

_____ 15. Ang malugod na pagtanggap sa mga panauhin ay isa rin sa magagandang kaugalian ng mga Pilipino. Ang malugod na pagtanggap sa mga panauhin ay: A. karaniwan B. di-karaniwan _____ 16. Siyang pagdating ni Analyn. Ang panaguring siyang pagdating ay nasa posisyong: A. karaniwan B. di-karaniwan _____ 17. Tumanggap ng parangal sina Dra. At Gng. Armando Garcia. A. karaniwan B. di-karaniwan _____ 18. Nagtuturo ng mga mag-aaral sa Kindergarten si Gng. Garcia. A. di-karaniwan B. karaniwan Gawing di-karaniwan ang mga pangungusap na karaniwan at karaniwan naman ang mga pangungusap na di-karaniwan. _____ 19. Ang ama at ina ay naghahanapbuhay para sa magandang kinabukasan ng mga anak. _____ 20. Libre ang paggamot ni Dr. Garcia tuwing Sabado para sa mahihirap na pasyente. _____ 21. Ang malawak at maluwang na lupain ni Mang Juan ay natatamnan na ngayon ng sampagita. _____ 22. Napahiwalay at nag-iisang lumipad ang ulilang ibon. _____ 23. Puitng pitsel na may hawakan ang natanaw ng ibon. Alin ang mga salitang nagpapakita ng time sequence sa mga sumusunod: _____ 24. Simula sa panahon ni Manuel Roxas binigyang diin ang malapit na pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos. A. Simula B. Panahon C. Malapit d. Pakikipag-ugnayan _____ 25. Sumunod ang pamunuan ni Pangulong Elpidio Quirino, ipinagpatuloy niya ang mabuting pakikipag-ugnayan ng Pilipinas. A. pamunuan B. mabuting C. sumunod d. ipinagpatuloy _____ 26. Kasunod ni Pangulong Ramon Magsaysay, siya ay nagtatag ng Samahan ng Pakikipagkasundo sa Timog-Silangang Asya (SEATO). A. SEATO B. Kasunod C. Nagtatag D. Samahan _____ 27. Sa wakas kay Corazon C. Aquino ipinagpatuloy niya ang mabuting pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. A. ipinagpatuloy B. mabuting C. sa wakas d. bansa _____ 28. Sa malinaw na batis nagtampisaw ang mga bata. Ang salitang nagbibigay pahiwatig ng kahulugan ay: A. dagat B. sapa C. kanal D. malinaw _____ 29. Kumubli ang ibon sa mga sanga upang hindi siya makita. A. dumapo B. lumipad C. nagtago D. tumuntong _____ 30. Ano ang pangunahing pangungusap sa talatang ito? Ang mga magulang ang sandigan ng mga anak. Sila ang tumumtugon sa kanilang pangangailangang pisikal at ispiritwal. Sila ang nagbibigay g kanilang pangangailangan sa pagaral. Nagpapakasakit ang mga magulang para sa kapakanan ng kanilang minamahal na anak. A. Sila ang tumumtugon sa kanilang pangangailangang pisikal at ispiritwal. B. Ang mga magulang ang sandigan ng mga anak. C. Sila ang nagbibigay g kanilang pangangailangan sa pag-aral.

D. Nagpapakasakit ang mga magulang para sa kapakanan ng kanilang minamahal na anak.

Inihanda ni : G. Mark Louis M. Magracia IKATLONG MARKAHAN IKATLONG LAGUMANG PAGSUSULIT FILIPINO IV TALAAN NG ESPESIPIKASYON 30% Katamtam an N TP I

KASANAYAN I. PAGSASALITA 1. Nagagmit sa pangungusap ang panghalip panao. 2. Nakapaglalarawan ng bagay, hayop na inaari. 3. Natutukoy ang mga pandiwa sa seleksyong binasa. 4. Nasusuri ang ibat-ibang anyo ng pandiwa batay sa aspetong naganapn, magaganap at gaganapin. II. PAGBASA 1. Nakikilala ang mga sangkap na nakapaloob sa pantasya. 2. Nakikilala ang mga katangian ng tauhan sa alamat, pabula, kwentong bayan. 3. Natutuloy ang mga palarawang pananalita sa binasa. KABUUAN: 5 5 1 6

60% Madali NI TP 1-5 6-10 11 2126

10% Mahirap NI TP

9

12-20

1 27 1 2 28 2930

18

9

3

I. Panuto: Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Ang mga pananaim ______ Edgar at Russel ay namumuga na. a. si b. ni c. sila d. nina 2. Maraming nakasulat sa kwaderno _____. a. atin b. ko c. iyo 3. Ang pusa _____ Ate ay matapang. a. ni b. sila c. amin 4. Ang ______ bahay ay magkalayo. a. nila b. sila c. naming 5. Ang marka _______ Adela ay bumagsak. a. ko b. si c. ni d. sila d. inyo d. aming d. sila

6. Ang aklat ko ay nabasa. Alin ang salitang naglalarawan? a. aklat b. ko c. nabasa d. ay 7. Magkalapit ang aming paaralan. Ang salitang naglalrawan ay: a. aming b. magkalapit c. ang d. paaralan 8. Ang kanilang gurong kasama ay si Gng. Lopez. Ang salitang naglalarawan ay: a. kasama b. kanilang c. guro d. Gng. Lopez 9. Masarap ang siopao na anbili ko. Ang salitang naglalarawan ay? a. siopao b. masarap c. nabili d. ko 10.Idisplay mo ang panukala ko. Ang salitang naglalarawan ay: a. panukala b. ko c. idisplay d. mo 11.-12. Minsan isang hapon akoy nakasalubong ng isang kalabaw na umuungol-ungol. Ang pandiwa ay: _______________ at ________________. 13. Ang sabi ng kalabaw kung malapit na ang tag-ulan, siya raw ay nahihirapang mag-araro sa bukid. Alin ang pandiwa? 14-16. Sumagot naman ang aso. Nagbabantay daw siya sa kwarto. Pag daw may nahulog na buto, siya na raw ang sisigaw. Ang mga pandiwa ay:

17. -20. Sumagot naman ang langgam. Lumalakad daw siya ng marahan, pag daw siyay may nakitang pulot sa pinggan. Siya na raw niyang gagapangin. ___________,______________,_______________, at____________ ang mga pandiwa. Sagutin kung ang pandiwa ay nasa aspetong naganap, ginaganap o gaganapin. 21. Noon lamang ako nakakita ng ganoon karaming paru-paro. a. naganap b. ginaganap c. gaganapin 22. Pagpasok namin nina Ate Carmi, Ida, Lea at Amie sa ahrdin, may dumapo sa aming buhok, balikat at kamay. a. naganap b. ginaganap c. gaganapin 23. Hindi namin hinipo o hinuli ang mga nakadapo sa amin. a. naganap b. ginaganap c. gaganapin 24. Bawal iyon sa hardin. Nanood na lamang kami. a. naganap b. ginaganap c. gaganapin 25. Tuwang-tuwa si Ate Carmie ng may dumapo sa kanyang kamay. a. naganap b. ginaganap c. gaganapin 26. Dahan-dahan siyang lumakad upang hindi ito mabulabog. a. naganap b. ginaganap c. gaganapin 27. Ang kwentong may kababalaghan, hiwaga at di-pangkaraniwwang pangyayari ay: a. nobela b. sanaysan c. pantasya d. kwentong-bayan 28. Ang katangia ng kwentong-bayang Juan Picas ay: 29. 30. Iba-iba ang katabgian ng mga tauhan sa kwentong bayan. May nakakatakot na mga kababalaghan tulad ng kapre, higante o dwende. Alin ang palarawang pananalita?

Inihanda ni : G. Mark Louis M. Magracia

IKAAPAT NA MARKAHAN LAGUMANG PAGSUSULIT BILANG 4 FILIPINO IV TALAAN NG ESPESIPIKASYON 60% Madali NI I. PAGSASALITA 1. Nakapaglalarawan ng ibat-ibang pandama, paningin, panlasa, panghipo, pang-amoy at pandinig. 2. Natutukoy ang pang-abay sa pangungusap. 3. Nauuir ang pang-abay na pamanahon, palunan at pamaraan. II. PAGBASA 1. Nakikilala ang ibat-ibang bahagi ng pahayagan. 2. Nakasasagot sa mag tanong tungkol sa impormasyong nasa ibat-ibang bahagi ng pahayagan. KABUUAN: 18 TP 1-10 6 6 1722 1 2 2930 23 3 2426 11-16 30% Katamtam an N TP I 10% Mahirap NI TP

KASANAYAN

10

9

3

I. Panuto: Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Manamis-namis ang nabili kong mais. Ang pandamang inilalarawan ng salitang may guhit ay: a. pandinig b. paningin c. panlasa d. pang-amoy 2. Ang bughaw na langit, ang payapang dagat. Ang pandamang inilalarawan ng bughaw ay: a. pandinig b. paningin c. panlasa d. pang-amoy 3. Masaya ang buhay sa mga bukirin. Ang pandamang inilalarawan ng masaya ay: a. pandinig b. paningin c. panlasa d. pang-amoy 4. Ang palayan nila ay malawak. Ang pandamang inilalarawan ng malawak ay: a. pandinig b. paningin c. panlasa d. pang-amoy 5. Ang sanggol sa duyan kung humahalakhak, lahat ay maganda, maganda ang lahat. a. pandinig b. paningin c. panlasa d. pang-amoy 6. Ang pandamang inilalarawan ng maganda ay: a. pandinig b. paningin c. panlasa d. pang-amoy 7. Ang makapal na aklat ay nawala. Ang inilalarawan ng makapal ay: a. pandinig b. paningin c. panlasa d. pang-amoy Anong pandama ang inilalarawan ng mga sumusunod? 8. makinis a. pandinig b. paningin c. panlasa d. pang-amoy 9. mabango a. pandinig 10. magaspang a. pandinig b. paningin c. panlasa b. paningin c. panlasa d. pang-amoy d. pang-amoy

11. Malakas na pumapalakpak ang mga manonood. Ang pang-abay ay: a. pumapalakpak b. malakas c. manonood. d. ang mga 12. Maingay na sumigaw ang kanilang mga kalaban. Ang pang-abay ay: a. kalaban b. maingay c. sumigaw d. kanilang 13. Matinik maglaro ang bawat grupo. Ang pang-abay ay: a. matinik b. maglaro c. grupo d. bawat 14. Ako ay uminom ng marami. Ang pang-abay ay: a. uminom b. ako c. marami d. ay 15. Matiyagang ginawa ang mahihirap na trabaho. Ang pang-abay ay: a. trabaho b. matiyagang c. mahihirap d. ginawa 16. Patuloy na umunlad ang hanapbuhay ni Luis. Ang pang-abay ay: a. umunlad b. patuloy c. hanapbuhay d. Luis 17. Nalaglag sa daan ang pitaka ni Rommel. Ang uri ng pang-abay ay: a. panlunan b. pamaraan c. pamanahon 18. Kahapon pa nakaalis ang mga anak upang magbakasyon. Ang uri ng pang-abay ay: a. panlunan b. pamaraan c. pamanahon 19. Masayang sinalubong ni Rose si Rita. Ang uri ng pang-abay ay: a. panlunan b. pamaraan c. pamanahon 20. Noong unang panahon maraming paniniwala ang ating mga ninuno. Ang pangabay ay: a. panlunan b. pamaraan c. pamanahon 21. Nakita ni Dino ang patak-patak na tulo ng tubig sa gripo. Ang pang-abay ay: a. panlunan b. pamaraan c. pamanahon 22. Naghihilamos siya araw-araw, hindi sa tulo ng gripo. Ang pang-abay ay: a. panlunan b. pamaraan c. pamanahon 23.-26. Anu-ano ang ibat-ibang bahagi ng pahayagan? Magbigay ng kahit apat. 27. Saang bahagi ng pahayagan ka pupunta kung naghahanap ka ng mapapasukang trabaho. a. pamukhang pahina b. pahinang anunsiyo klasipikado c. pahinang orbitwaryo 28. Nabasa mo na namatay na pala ang kaibigan mo. a. pahinang orbitwaryo c. palakasan b. pahinang T.V guide d. pahinang anunsiyo klasipikado 29. Dito makikita ang pinakatampok na balita. a. palakasan c. pamukhang pahina b. pahinang orbitwaryo d. pahinang anunsiyo klasipikado 30. Mababasa ang detalye ng laro. a. anunsiyo klasipikado b. pamukhang pahina c. palakasan

Inihanda ni : G. Mark Louis M. Magracia

Republic of the Philippines Region IV-A CALABARZON Division of Batangas District of San Jose ROMAN OZAETA MEMORIAL SCHOOL Third Periodical Test in Science and Health IV TABLE OF SPECIFICATION Learning Objevtives No. Of Day s % Of Tim e Compe rehensio n Application Synthesis

No. Of Item

Test Placeme nt

Knowled ge

Analysis

Tota l

1. Identify condition when friction seems to rotard/resist motion 2. Compare how objects move on different surfaces/textur es. 3. Explain what rough surface increase friction. 4. Identify ways of decreasing friction. 5. Identify the use of decreasing/ increasing friction. 6. Observe that heat transfer from a hot to a cold body. 7. Describe the condition necessary for producing heat. 8. Expalin how heat is produced during energy transformation.

3

5%

5

1-5

1,2,3,4, 5 6, 7, 8, 9, 10

5

5

2

5%

5

6-10

3

5%

4

11-14 11,12,1 3,14 15,16,17 , 18 19,20

4

2

5% 10%

4 2

15-18 19-20

4

3

2

5

7%

5

21-25

3

10%

4

26-29 26,27,28 , 29

21 ,2 2, 23 ,2 4, 25

5

4

3

10%

2

30-31 30,31 1

Republic of the Philippines Region IV-A CALABARZON Division of Batangas District of San Jose ROMAN OZAETA MEMORIAL SCHOOL Third Periodical Test in Science and Health IV TABLE OF SPECIFICATION

No. Of Item

Test Placeme nt

Knowled ge

Analysis

Learning Objevtives

No. Of Day s

% Of Tim e

Compe rehensio n

Application 41 ,4 2, 43 46 47 5

Synthesis

Tota l

9. Desribe the change in physical/chemi cal state of an object before and after heating. 10. Show how heat travels by conduction to cool bodies. 11. Show that heat travels by conduction through liquid and gas. 12. Describe ways of preventing fire. 13. Practice safety precaution using fuels/fire. 14. Describe conditions necessary in putting off fire. 15. Demostrate how water caused solid erosion. 16. Describe how wind causes soil erosion. TOTAL

4

8%

4

30-35

31,32,3 3,34,35

4

4

5%

4

36-39

36 ,3 7, 38 ,3 9,

4

3

5%

4

40-43 40

4

2

5%

2

44-45

44,45

2

3

5%

2

46-47

2

2

5%

1

48

48

1

2 5%

1 1

49 50

49 50

1 1

2

45

100 %

1-50

9

21

10

5

50

Third Periodical Test in Science IV Directions: Read the sentence carefully and then encircle the letter of the correct answer. 1. Which activity describes friction? a. lightning a candle b. rubbing two stones together to produce fire c. flying a kite 2. Which condition proves that fiction resist movement?

a. Sliding on a shiny surface is easy b. Pulling a heavy objects on a rough surface is very hard c. Pulling heavy objects on a polished surface is easier. 3. Because of less friction, it is easier to cut meat with ______________. a. a sharp knife b. a dull knife c. a long knife 4. What helps the car to move on the road? a. friction between the car tires and the ground b. force coming from the wheel. c. wind that blows pushes the car. 5. __________________ is the surface that acts against the motion of one surface on another. a. lubricant b. friction c. force 6. Why cant ball roll continously on a stony or rough surface? a. The force, which enables the ball to moves, is released. b. The rough surface is not made for balls to rool. c. The rough texture on the surface blocks the movement of the ball. 7. What makes a ball roll longer on the floor than cube? a. With its round shape, the ball has a grater amount of surface that it to over than the flat-sided cube b. The ball is heavier than a cube. c. The ball is lighter than a cube 8. Smooth surfaces produces _______________ friction. a. No b. Less c. More 9. An object will move ___________ on smooth surfaces. a. slowe b. faster c. not move 10. Rough surface ____________________ friction a. increase b. decrease c. does not affect 11. Friction occurs when two surfaces ________________ each other a. slide b. rub c. overlap 12. Friction starts ________________ a. energy b. force 13. ________________ surfaces increases friction a. smooth b. shiny c. motion b. wet d. all of the above d. rough

14. When friction and the force causing the movement are equal in magnitude but opposite in direction, the object __________________. a. will move faster c. will continue to move b. does not move d. all of the above 15. Objects move ____________ on rough and smooth surfaces a. differently b. the same c. without changes d. none of the above 16. The rougher the surface the _________________ the friction. a. less b. greater c. the same d. none of the above 17. The smoother the surface the ______________ the friction. a. less b. greater c. the same d. more 18. Too much friction causes the ________________ of objects.

a. durability

b. strength

c. weaving away

d. none of the above

19. -20. Give the meaning of friction. 21-23. Which of the following illustration moving from a hot to a cold body 21. 22. a. ironing b. washing clothes c. sewing clothes

a. putting food inside the refregirator b. heating food on the stove c. cleaning the stove. a. eating a toasted bread b. spreading butter on the toasted bread c. toasting bread on an oven toaster

23.

24. When a pin is put over the flame of a burning candle, what will happen? a. The pin remain cold b. The pin become hot c. The flame from burning candle died. 25. What happen to a metal spoon after being dipped in hot water? a. The metal spoon become hot b. The metal spoon melted c. The hot water turned cold. 26. What is the physical state of water before heating? a. solid b.gas c. liquid 27. _______________ are substances that easily burn? a. fuels b. kerosene c. firewood d. all of the above 28. ________________ always move from a warmer place to a cooler place? a. sunlight b. temperature c. heat d. all of the above 29. The ______________ is one major source of heat ang light. a. moon c. sun c. planet d. all of the above 30-31. Expalin how heat is produced during energy transformation. 30. a. light b. mechanical c. chemical 31. a. heat b. mechanical energy c.chemical

32. What is temperature? a. It is amount of heat in an object b. Temperature is the climate of a certain place c. It is the condition of air around us. 33. How is the temperature of an object measured? a. through the use of seismometer b. by using thermometer c. by using weighing scale 34. The temperature of a cold object is low and it rises when _______________. a. the object is soaked in water b. the object is heated c. air which is gas a. the object is soaked 35. What is the physical state of ash before it was burned? a. paper which is solid b. water which is liquid c. air which is gas 36. Which of the following illustrate heat moving from a hot to a cold body? a. ironing clothes

b. washing clothes c. sewing clothes 37. ________________ a. Putting food inside the refregirator b. Heating food on the stove c. Cleaning the stove 38. ________________ a. Eating a toasted bread b. Spreading butter on toasted bread c. Toasting bread on an oven toaster 39. When a pin is put over the flame of a burning candle, what will happen? a. The pin remain cold b. The pin become hot c. The flame from burning candle died. 40. The transfer of heat from molecule to molecule in an object is called ______________. a. conduction b. convection c. radiation 41. ________________ is the transfer of heat by currents. a. conduction b. convection c. radiation

42. ________________ is the transfer of heat through the space, such as heat from sunlight. a. conduction b. convection c. radiation 43. Heat is travel by conduction, convection or radiation a. true b. false 44. In which situation will burning occurs? a. In a closed container b. In an open container with the glowing stick. c. In a closed container with a stick. 45. How do we prevent fire? a. Identify the fire hazards in the surroundings before procceeding with some preventive measures. b. Always have a bucket of water prepared around the house or school. c. Do not use matches. 46. In case of fire _____________ instead, call the nearest fire station and move quickly to save other lives. a. its okay to panic b. do not panic c. pack all your belongings 47. Fire caused by kerosene or gas can be throwing sand or flour on burning objects to ______________. a. continue oxygen supply b. cut-out monoxide c. cut-off oxygen sullply. 48. How do we prevent fire? a. Identify the fire hazards in the surroundings before proceeding with some preventive measures. b. Always have a bucket of water prepared around the house or school. c. Do not use matches.

49. Flush floods is caused mainly by ___________________ a. cutting trees b. soil erosion c. planting trees d. all of the above 50. _______________________ can move and transport soil to other places. It is a poweful tool of erosion. a. wind b. man c.animals d. running water

Prepared by: Mr. Mark Louis M. Magracia

Republic of the Philippines Region IV-A CALABARZON Division of Batangas District of San Jose ROMAN OZAETA MEMORIAL SCHOOL IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO IV I. Panuto: Pakinggang mabuti ang kwentong babasahin ng guro. Piliin ang titik ng wastong sagot sa bawat katanungan.

1. Ano ang pahiyas? a. pagtatanghal ng mga alahas b. pistang pagdiriwang c. relihiyong papuprusisyon d. pagtatanghal ng mga pagkain 2. Saan ginanap ang pahiyas? a. San Isdro, Nueva Ecija b. Kalibo, Aklan 3. Kailan ginaganap ang Pahiyas? a. ika-19 ng Agosto b. unang araw ng Nobyembre c. San Jose d. Lucban, Quezon c. ika-30 ng Oktubre d. ika-9 ng Abril

4. Ano ang natatangi at naiibang bagay na itinatampok sa Pahiyas? a. mga alahas ng may-ari ng bahay c. mga produktong bukid ng mga magsasaka b. mga palamuting kiping d. mga hinabing tela 5. Bakit kaya tinawag na papel na bigas ang kiping? a. dahil nilalagyan yaon ng bigas c. dahil kasingnipis yaon ng papel b. dahil binabalot ng papel ang bigas na iyon d. dahil kasingputi iyon ng papel II. Panuto: Ilarawan ang ibat-ibang pandama. 6. Masarap ang paksiw na litson. a. paningin b. panlasa c. pandinig d. pang-amoy

7. Naramdaman niya ang matulis na bagay na itinutok sa kanya ng holdaper. a. paningin b. panlasa c. pandinig d. pandama 8. Ang mata ni baby ay mapungay kapag inaantok na. a. paningin b. panlasa c. pang-amoy 9. Ilakas mo ang iyong boses dahil mahina na ang teynga ni Lolo. a. pandama b. pang-amoy c. pandama 10. Mabango ang bulaklak na sampagita. a. pang-amoy b. panlasa c. pandama d. pandinig d. panlasa d. pandinig

III. Panuto: Piliin angkasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit. Piliin ang titik ng tamang sagot. 11. Ang matapang na sundalo ay tunay na __________ sa pagtatanggol ng kalayaan ng bansa. a. mabait b. masipag c. matapat d. magiting 12. Mapagkandili maging sa taong hindi niya kilala ang _____________ si Mother Teresa. a. masipag b. mapag-aruga c. mabait d. masinop 13. Kahapon dumating kang wasak ang sapatos. Ngayon namay ang uniporme mo ang ________. a. sira b. punit c. batik d. putik 14. Ang mabangong bulaklak sa kanilang bakuran ay lalo pang ________ sa gabi. a. maamoy b. mabaho c. mahalimuyak d. marikit 15. Kung mainit dito, lalo nang __________ sa aming bayan. a. malamig b. malabo c. malinaw d. maalinsangan

IV. Panuto: Piliin ang kasalungat ng mga salitang may salungguhit. Isulat ang titik lamang. 16. Nagtataka ang mga magulang ng kambal. Bakit daw ang isa ay malambing habang ang isa namay _____________. a. maingat b. masunurin c. mataray d. magalang 17. Huwag ka namang masyadong magastos. Matuto ka sanang maging ____________. a. matipid b. maasikaso c. maagap d. malinis 18. Ang dati-rating maalagang ina ay ___________ na ngayon sa kanyang mga anak. a. maingat b. maalalahanin c. mapagbigay d. pabaya 19. Akin na ang pudpod mong lapis at aking tatasahan para maging ______________. a. malaki b. matulis c. maliit d. masira 20. Naku, masyadong malabnaw ang tsamporado. Mas masarap iyan kung medyo _____________. a. malinaw b. mapait c. malasa d. malapot V. Piliin ang pang-uri na nasa kaantasang pahambing. Isulat ang titik ng wastong sagot. 21. _________________ ang bakal kaysa sa kahoy. a. mas mabigat b. mabigat c. pinakamabigat bigat 22. Si Ryan ay ___________ kaysa kay Jerome. A. ubod ng tahimik b. tahimik c. mas tahimik pinakatahimik d. ubod ng

d.

23. Aba, eh, ___________ naman ang mga gulay na ito kaysa sa riyan. a. hari ng sariwa b. di hamak na sariwa c. sariwa d. pinakasariwa 24. _____________ ang mga damit nina Carol at Grace. a. magsinghaba b. mas mahaba pinakamahaba c. mahaba d.

25. ____________ ang mga mata ni Lenny kaysa sa inyo. a. malinaw b. pinakamalinaw c. malinaw-linaw

d. hidit na malinaw

26. _____________ si Don Cirilo sa bayan ng Sta. Rosa. a. mayaman b. mas mayaman c. pinakamayaman d. mayamanyaman 27. Para sa akin, ang sampagita ang ____________ sa mga bulaklak. a. buod ng bango b. pinakamabango c. higit na mabango d. mabangobango 28. Ito ang _____________ modelo sa mga kotseng nakadisplay dito. a. mas bago b. pinakabago c. bago medyo bago 29. Ikaw ba ang __________ sa inyong pamilya. d.

a. matangkad matangkad-tangkad

b. mas matangkad c. pinakamatangkad

d.

30. ________________ ang aking alagang aso. a. mataba b. mas mataba c. mataba-taba d. pagkakataba-taba VI. Panuto: kilalanin ang mga matatalinghagang salita at idyoma. Piliin ang titik ng tamang sagot. 31. Ang lupain ni Don Segismundo ay di-maliparang uwak. a. malawak b. marami c. kakaunti d. masikip

32. Sising-alipin si Mang Mabel sa kapabayaan sa mga anak. a. umiyak b. malungkot c. lubos na nagsisi d. masaya 33. Si Buboy ay mahilig magbalita ng mga kwentong-kutsero. a. tumpak b. hindi totoo c. totoo tama 34. Bukang-liwayway na ng umuwi si Mang Indo mula sa pangingisda. a. madilim na b. gabi c. araw d. mag-uumaga na 35. Si Lola Conching ay may pusong mamon. a. mabuti b. mabait c. maawain d. masinop d.

VII. Panuto: Piliin ang pangungusp na walang kabuluhan o paningit lamang. Isulat ang pangungusap sa sagutang papel. 36. Ang mga batas ay ginawa upang sundin. Ang marami ay sumusunod. Ang iba naman ay lumalabag. Sundin ang batas trapiko. Ang sinumang lumabag at mahuli ay pinagmumulta.

37. Sumilip ang mga namamalimos sa loob ng kotse. Inilahad nila ang kanilang palad. Sumigaw sila. Itinuro ang mga prutas at mga pagkain sa loob ng sasakyan. 38. Ang ating mga ninuno ay may mataas na antas ng kabihasnan sa sining. Marunong silang magpinta. Nilalagyan nila ng tatu ang ibat-ibang bahagi ng kanilang katawan. Marunong silang maglapat ng lunas sa may karamdaman. Marunong din silang umukit ng mga estatwa sa kahoy, maghulma ng putik, bato at ginto.

39. Nang sumakit ang aking ngipin, nagdikdik si Nanay ng dahon ng katakataka at itinapal ito sa pisngi ko. Sumigaw ako sa tuwa. Isang halamang-gamot ang katakataka. 40. Hapon na ng dumating kami sa Dapitan matapos ang mahabang byahe. Kayganda pala ng Dapitan lalo na kapag papalubog na ang araw. Napakalamig ng simoy ng hangin na nagbubuhat sa dalampasigan. Mainit ang panahon. Ang tanawin ay tunay na kasiya-siyang pagmasdan. VII. Panuto: Basahin ang kwento. Piliin ang titik ng wastong sagot. Matanda na at may sakit ang ama ni Aling Luz sa lalawigan. Matagal na niyang nais dumalaw, ngunit hindi matuloy-tuloy dahil sa dami ng kanyang trabaho sa paaralan. Kailan ba

tayo dadalaw kay Lolo, Nanay? tanong ni Esther isang araw sa kanyang ina. Sa isang linggo, anak, tiyak na matutuloy na tayo. Noon may narinig silang katok sa tarangkahan. Telegrama po kay Gng. Luz Perez! wika ng isang nakabisekleta. Namula si Aling Luz ng mabasa ang telegrama. Napahagulhol siya ng malakas at ang wika. Hindi na maaaring hindi tayo tumungo sa lalawigan. Lalakad tayo ng madalian bukas ng umaga. 41. Ano sa palagay mo ang tungkulin ni Aling Luz sa paaralan? a. Isa siyang guro. b. Isa siyang manggagawa. c. Isa siyang nars. d. Isa siyang mananahi.

42. Bakit kaya hindi siya matuloy-tuloy sa pagpunta sa lalawigan? a. Hindi siya nag-iisip na pumunta. b. Ayaw niyang maabala. c. Marami siyang trabaho sa paaralan. d. Ayaw niyang pumunta doon. 43. Bakit kaya biglang nagbago ang pasya ni Aling Luz sa pagpunta sa lalawigan? a. dahil sa pagpupumilit ng anak b. dahil sa laman ng telegrama c. dahil ibig niyang makabalik agad d. dahil nais niyang magbakasyon 44. Ano sa palagay mo ang laman ng telegrama? a. Maysakit ang kanyang ama. b. Ipinasusundo si Aling Luz ng kanyang ama. c. Magaling na ang kanyang ama. d. Patay na ang kanyang ama. 45. Magtatagal kaya si Aling Luz sa lalawigan? a. Oo b. Hindi Sigurado c. Ewan d. Hindi

IX. Isulat na muli ng tama ang liham gamit ang mga wastong sangkap sa pagsulat ng liham. 638 Anonas St. bago Bantay, Quezon city Enero 15, 2010 Mahal kong Jerry Kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkikita. Abala kasi ako sa aking pag-aaral. Nabalitaan ko na ikaw ang nanalo sa pampurok na paligsahan sa matematika. Binabati kita. Naway magtagumpay ka sa mga susunod pang kompetisyon. Ihatid mo ang aking taos-pusong pangungumusta sa iyong magulang at kapatid. Ang iyong kaibigan Leslie

Inihanda ni: G. Mark Louis M. Magracia

Republic of the Philippines Region IV-A CALABARZON Division of Batangas District of San Jose ROMAN OZAETA MEMORIAL SCHOOL UNANG PANAHUNANG PAGSUSULIT SA E.A. Panuto: Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon o kalagayan at piliin ang titik ng tamang sagot. 1. Malapit na ang bakasyon kayat naisipan ni Erwin na maghalamang ornamental sa harapan ng kanilang bahay. Bakit kaya? a. Magdudulot ng sakit sa pamilya. b. Magpapadilim sa kanilang bakuran. c. Magbibigay ng liwanag at ganda sa bakuran. d. Makapagbibigay ng polusyon sa mga taong nagdaraan sa kanilang bakuran. 2. May tatlong malalaking puno ng ipil-ipil sa bakuran nina Jose. Tanim pa ito ng kanyang kuya ng itoy nag-aaral pa sa ikaapat na baitang. Alin kaya sa mga sumusunod ang dahilan at di pinuputol ang mga ito? a. Makadaragdag sa kanilang kita. b. Makadaragdag sa kanilang linisin. c. Makapagpaparumi sa kanilang bakuran. d. Makapagbibigay ng lilim sa kanilang bakuran. 3. Ibat-ibang uri ng halaman ang naitatanim ni Mang Pablo sa kanilang looban at maraming humanga dito. Ano kayang nadama ng malaman niya ito? a. Nainis dahil nadagdagan ang gawain niya. b. Nasiyahan dahil nakapagdulot siya ng aliw sa iba. c. Naawa sa sarili dahil sa pagod sa paghahalaman. d. Nanghihinayang at may makakahingi sa kanyang itinanim. 4. Malaki ang lugar sa paghahalaman sa paaralang pinapasukan ni Raul. Silang magkakamag-aral ay nagpakita ng kasipagan lalo na ng magkaroon ng paligsahan kung sino ang may pinakamagandang pananim sa halamanan ng paaralan. Kung ikaw ang mapipili sa paligsahang ito, masisiyahan ka ba? a. Hindi, dahil nakakapagod ang maghalaman.

b. Hindi, dahil hindi naman ako makakatanggap ng gantimpala. c. Hindi, dahil nadaragdagan ang aking gawain sa paaralan. d. Oo, dahil alam kong maraming kabutihan ang naibibigay sa akin ng paghahalaman kong ito. 5. Ibig na ibig mong maghalaman kayat naghahanap ka ng lugar na may maayos na lupa para sa iyong pananim. Alin sa mga susunod na salik sa paghahalaman ang pipiliin mo. a. Topograpiya b. Sikat ng araw c. Maayos na daan d. pinagkukunan ng tubig 6. Di-malusog ang mga halamang itinanim ni Alberto. Bukod dito ay manilaw-nilaw pa ang mga dahon nito. Alin sa mga sumusunod na salik ang di niya isinaalang-alang sa kanyang paghahalaman? a. Topograpiya b. Sikat ng araw c. Maayos na daan d. pinagkukunan ng tubig 7. Nagkamatay ang mga itinanim na halamang prutas, puno, butil at ugat ni Lino sa kanyang looban. Bakit kaya? a. Naghalo ng abono bago magtanim. b. Nasa takdang panahon ang kanyang pagtatanim. c. Inihandang mabuti ang lupang tanim bago itanim d. dikit-dikit at di nagkaroon ng pagitan ang mga tanim 8. Nakita mong naging maayos ang pagkakatubo ng mga itinanim mong halaman at nagustuhan ito ng marami. Alin sa mga sumusunod ang dahilan? a. umasa sa iba sa pagtatanim b. nasunod ang wastong paraan ng pagtatanim c. wala sa takdang panahon ang pagtatanim dito d. di nasunod ang wastong pamamaraan sa pagtatanim 9. Naghanda ng lupang taniman si G. Andres. Maayos na ito, napino na niya ang lupa at may tudling pa. Hindi niya malaman kung pano niya itatanim ang punla. Ano kaya ang dapat niyang gawin? a. Itanim na niyang lahat sa paligid. b. Itanim na lamang niya ang mga halaman sa gitna. c. Itanim ang mga halaman sa bawat sulok ng punlaan. d. Itanim sa tamang pagitan o tayo ang bawat punla sa bawat hilera. 10. Pinasyalan ni G. Magracia ang mga tanim na halaman ng kanyang mga magaaral at nakita niyang malulusog at walang sakit ang mga alagang halaman ni Leo. Bakit kaya? a. Inaalisan niya ng damo ang mga ito. b. Nilalagyan niya ito ng pangkilib araw-araw. c. Inaalisan niya ito ng mga maliliit na hayop. d. Ginagamitan niya ito ng kemikal sa peste at sakit. 11. Kung anong lusog ng alagang halaman ni Leo, ay siya namang pagkadilawdilawat tila lanta ang mga dahon ng alagang halaman ni Rudy. Bakit kaya? a. Dinilig niya ito araw-araw. b. Sobra sa timpla ang gamot na iwiniwisik niya rito. c. Pinaglalaruan ng mga bata tuwing walang pasok. d. Tama ang timpla/halo ng gamot sa tubig na idinidilig niya rito.

12. Kung ikaw si Leo, gagamit ka rin ba ng mga pamisik na gamot upang lumusog ang mga alaga mong halaman? Bakit? a. Oo, para mapuri ako ng aking guro. b. Hindi, baka mamatay anng mga alaga kong halaman. c. Hindi, lalaki rin naman ang mga halaman kahit hindi wisikan ng gamot. d. Oo, dahil ditoy sinunod ko ang aking natutunan sa panuntunang pangkalusugan sa pag-aalaga ng halaman. 13. Napuri ni G. Aguirre si Nilo sa harap ng kanyang kamag-aaral dahil bukod sa paggamit ng wasto sa mga kasangkapan at kagamitan sa paghahanda sa lupang taniman ay nililinis muna ang mga ito, bago itabi. Kung ikaw si Nilo, masisiyahan ka ba? Bakit? a. Hindi, dahil hindi naman ako kasama sa napuri ng guro. b. Hindi, dahil hindi naman sa akin ang mga kasangkapan at kagamitan. c. Hindi, dahil baka ako ang gawing tagalinis ng mga kasangkapan at kagamitan. d. Oo, dahil nagamit ko ang natutunan sa paggawa ng wasto sa mga kasangkapan at kagamitan. 14. Nakahanda na ang lupang pagtataniman ng isang grupo ng mga bata sa ika-4 na baitang. Sa lugar nilang napili hinukay nila ang lupa at inalisan ng damo. Alin kaya sa mga sumusunod na kasangkapan ang kanilang ginamit? a. Asarol at karit c. Gunting at lanseta b. Pala o kalaykay d. Kariton at pandilig 15. Husto sa sukat ang mga pagitan ng itatanim na halaman ni Lito. Alin sa mga sumusunod na kagamitan ang ginamit niya? a. Lata b. Patpat c. Medida d. Bistay

16. Hindi itinuloy ang paghahanda ng lupang taniman na punlaan ng mga bata sa ika-4 na baitang. Bakit kaya? a. Hindi maganda ang lugar na napili. b. Ayaw na ng gurong magpahanda ng punlaan. c. Ayaw ng magbalak dahil laging mag-uuulan. d. Wala na silang oras na maghanda ng lupang punlaan. 17. Matigas ang lupa sa napiling lugar na paghahandaan ng taniman nina Sendo. Naayos din ito makaraan ang dalawang araw. Ano kaya ang dahilan? a. Nilagyan ng pataba ang lupa. b. Binuhusan ng putik ang lupa. c. Pinabungkal at pinadurog ng pino ang lupa. d. Pinaararo sa pamamagitan ng makina ang lupa. 18. Nakita mong nasunod ng mabuti ng lider ng isang pangkat ang mga paraan sa wastong paghahanda ng lupang taniman o punlaan. Kaya masaya na siya. Kung ikaw ang lider na iyon, masisiyahan ka rin ba? a. Hindi, dahil hindi ko sigurado kung tama ang kanilang ginawa. b. Hindi, dahil baka iba ang gumawa ng kanilang lupang punlaan. c. Hindi, dahil baka iniupa ang kanilang lupang punlaan.

d. Oo, dahil maaari akong makatulong sa aking kamag-aaral tungkol s paghahanda ng lupang punlaan. 19. hindi malulusog ang inihasik na punla sa lupang punlaan na isinagawa ni Mang Tonyo. Alin kaya sa mga sumusunod ang dahilan? a. Hindi ginamitan ng pataba ang punla b. Hindi dinilig ang mga sumibol na punla. c. hindi nilagyan ng panakip laban sa araw at hangin. d. Lahat ng nabanggit. 20. Nagkaroon ng sakit at kulisap ang mga ipinunla ni G. Perez. Alin kaya sa mga sumusunod ang dahilan nito? a. Hindi nilagyan ng pataba. b. Hindi nadiligan ang mga punla. c. Hindi winisikan ng gamot ang mga punla. d. Nalimutang lagyan ng panakip bilang pananggalang sa init at hangi.

Inihanda ni: G. Mark Louis M. Magracia