of 56 /56
1 Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7 Mga Manunulat sa Filipino Language Area Team Mayo 1, 2012

Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

  • Author
    berny

  • View
    959

  • Download
    34

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7. Mga Manunulat sa Filipino Language Area Team Mayo 1, 2012. 1. Buod ng Linggo 1 at 2. 2. Batang-bata ka pa APO Hiking Society. DAHILAN: -transisyon mula sa pagiging “bata” o mula sa kanilang buhay elementarya papunta sa buhay hayskul. 3. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

Page 1: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

1

Ang Unang Markahan:Filipino sa Baitang 7

Mga Manunulat sa FilipinoLanguage Area TeamMayo 1, 2012

Page 2: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

2

Buod ng Linggo 1 at 2Linggo 1 at 2 Lunsarang Teksto 1 Batang-bata ka pa ng APO

Hiking Society

Tema Ang Nagbabagong Ako Lunsarang Teksto 2 Ang Sundalong Patpat ni Virgilio Almario

Batayang Pangnilalaman Batayang Kakayahan Lingguhang Tunguhin

Pag-unawa sa Napakinggan PN1A PN1Aa, PN1Ab

Pagsasalita PA1A PA1Aa, PA1Ab

Pag-unawa sa Binasa PB1A PB1Ac, PB1Af, PB1Aa, PB1Be

Pagsulat PU1A PU1Ba, PU1Bb

Tatas TA1-4A

Pakikitungo sa Wika at Panitikan

PL1-4A, PL1-4B

Estratehiya sa Pag-aaral EP1-4A, EP1-4B 

Page 3: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

3

Batang-bata ka paAPO Hiking Society

DAHILAN:-transisyon mula sa pagiging “bata” o mula sa kanilang buhay elementarya papunta sa buhay hayskul

Page 4: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

4

Linggo 1 (Unang Markahan)Araw Panimulang

Pagtaya/Pagganyak/Introduksyo

n

Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtataya

Araw 1 Concept web ng pagkabata (10 minuto)

Pakikinig sa awit na “Batang-bata ka pa” (15 minuto)

Talakayan pagkatapos ng pakikinig (20 minuto)

 Gumawa ng Venn Diagram tunkol sa iyong pagkabata at ngayong hay iskul ka na (5 minuto)

Pagbabahagi ng mga Venn Diagram (10 minuto)

Araw 2 Mga tuntunin at kayarian ng talata (15 minuto)

Pagsulat ng mga talata (30 minuto)

Ibahagi sa klase ang isinulat (15 minuto)

Araw 3 Magbahagi ng mga payo ng magulang (15 minuto)

Talakayan tungkol sa buhay hay iskul (15 minuto)

Pagguhit/Paggawa ng isang bagay bilang representasyon ng “buhay hay iskul” (30 minuto)

Page 5: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

5

Batang-bata Ka PaAPO Hiking Society

Batang-bata ka pa at marami ka pangKailangang malaman at intindihin sa mundo‘Yan ang totooNagkakamali ka kung akala mo naAng buhay ay isang mumunting paraiso lamangBatang-bata ka lang at akala mo naNa alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman buhay ay di ganyanTanggapin mo na lang ang katotohananNa ikaw ay isang musmos lang na wala pang alamMakinig ka na lang, makinig ka na lang

Page 6: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

6

Ganiyan talaga ang buhayLagi kang nasasabihan‘Pagkat ikaw ay bataAt wala pang nalalamanMakinig ka sa ‘king payo‘Pagkat musmos ka lamangAt malaman nang maagaAng wasto sa kamalian

Batang-bata Ka PaAPO Hiking Society

Page 7: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

7

Ang Sundalong PatpatVirgilio Almario

DAHILAN:-tungkol sa “bagong pakikipagsapalaran”-tungkol sa mga pangarap o nais nilang marating sa kanilang buhay

Page 8: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

8

Linggo 2 (Unang Markahan)Araw Panimulang

Pagtaya/Pagganyak/Intro

duksyon

Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtataya

Araw 1

Pagpapa-kilala ng Talasalitaan (10 minuto) Palabunutan para sa Readers’ Theatre (10 minuto)

Readers’ Theatre ng Ang Sundalong Patpat (20 minuto)

Talakayan pagkatapos ng pakikinig (15 minuto)

Araw 2

Talakayan tungkol sa mga elemento ng kuwento (20 minuto)

Paggawa ng character profile ng bawat tauhan sa kuwento at kung ano ang tingin nila sa ulan (25 minuto)

Pagbabahagi ng mga ginawang character pro file (15 minuto)

Araw 3

Talakayan tungkol sa mga bagay na kinatatakutan mong gawin o subukin (15 minuto)

Pagsulat tungkol sa mga kinatatakutan (30 minuto)

Pagbabahagi ng isinulat sa kapares (15 minuto)

Page 9: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

9

Mga Elemento ng KuwentoTanong Sagot Elemento

Saan kaya naganap ang kuwento?

Sino-sino ang mga tauhan ng kuwento?

Ano ang naging suliranin ng kuwento?

Paano ito nalutas?

Page 10: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

10

Buod ng Linggo 3 at 4Linggo 3 at 4 Lunsarang Teksto 1 “Isang Dosenang Klase ng

High School Students” mula sa Aklat na “ABNKKBSNPLAko” ni Bob Ong

Tema Nagbabagong Ako Lunsarang Teksto 2 “Isandaang Damit” ni Fanny Garcia

Batayang Pangnilalaman Batayang Kakayahan Lingguhang Tunguhin

Pag-unawa sa Napakinggan PN1A, PN1B PN1Ab, PN1Ba, PN1Bd

Pagsasalita PA1BPA1Aa, PA1Ab, PA1Ac, PA1Ad, PA1Ae, PA1Bc, PA1Bd

Pag-unawa sa Binasa PB1B PB1Aa, PB1Ab, PB1Ac, PB1Ad, PB1Af, PB1Ca, PB1Cb, PB1Cd

Pagsulat PU1D PU1Ac, PU1Ad

Tatas TA1-4A

Pakikitungo sa Wika at Panitikan

PL1-4A; PL1-4B

Estratehiya sa Pag-aaral EP1-4A, EP1-4B

Page 11: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

11

Bob Ong, popular na manunulat

Page 12: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

12

Unang MarkahanLinggo 3“Isang Dosenang Klase ng High School Students”

Page 13: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

13

Linggo 3 (Unang Markahan)Araw Panimulang

Pagtaya/Pagganyak/Intro

duksyon

Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtataya

Araw 1 Human Bingo (15 minuto)

Pagbasa ng Isang Dosenang Klase ng Highschool Student (20 minuto)

Talakayan hinggil sa akda (20 minuto)

Araw 2 Talakayan tungkol sa stereotyping, pagkakaroon ng sari-sariling katangian (20 minuto)

Isang bagayna sumisimbolo o naglalarawan sa iyong sarili (40 minuto)

Araw 3 Pagkilala at paggawa ng talata na naglalarawan gamit ang mga simpleng pang-uri (payak na paglalarawan) (60 minuto)

Page 14: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

14

CLOWNS – ang official kenkoy ng class. May mga one-liner na gumigising sa lahat kapag nagkakaantukan na. Sabi ng ilang teacher, ‘eto raw ‘yung mga KSP sa klase na dahil hindi naman matalino, o kadalasang matalino na tamad lang, e, dinadaan na lang sa patawa ang pagpapapansin. Pero aaminin ko, walang klaseng walang ganito, at kung meron man, magiging malaking sakripisyo ang pagpasok sa iskul araw-araw.

GEEKS – mga taong walang pakialam sa mundo. Libro, teacher, at blackboard lang ang iniintindi. Kahit na mainit na ang ulo ng teacher at bad trip, ang mga geeks ang walang takot na lumalapit sa teacher at nagtatanong kung mag-iiba ang result ng equation kung isa-substitute ang value ng X sa Y.

Page 15: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

15

Page 16: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

16

Clown Geek Hollow Man Spice Girl

Da Gwaping Celebrity Guiness Leather Good

Weirdo Anak ni Rizal

Bob Ong Commoner

Panimulang Pagtaya/ Pagganyak/Introduksyon (15

min.)

UNANG ARAW

Page 17: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

17

Pagpapayaman (45 min.)

Pagpapangkat-pangkat

- Hanapin ang kauri- Magsama-sama- Basahin ang

deskripsyon/pantomime

- TalakayanTakda: bagay/larawan

UNANG ARAW

Page 18: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

18

Pagpapalawig (20 min.) Talakayan-Stereotyping, panghuhusga-Pagkakaroon ng sari-sariling katangian

IKALAWANG ARAW

Page 19: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

19

Sintesis (40 min.) Bagay/larawang sumisimbolo sa sarili-Isa-isa, pupunta sa harap-Rubrik (pasalitang pagsusulit)

IKALAWANG ARAW

Page 20: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

20

Pangwakas na Pagtaya (60 min.)

Pagkilala ng payak na paglalarawan sa pamamagitan ng mga panuring

- Pagbabalik-tanaw sa pang-uri at pang-abay

- Pagsulat ng talatang naglalarawan sa payak na paraan

- Pair work (pagsulat ng talatang naglalarawan sa kapareha)

- Rubrik

IKATLONG ARAW

Page 21: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

21

Maikling Kuwento: “Sandaang Damit” ni Fanny Garcia

Paksa Isyung Sosyal

•Isang mahirap na batang babae• nakaranas ng bullying at pangmamaliit mula sa mga kaklase• nagkaroon ng pagbabago o transpormasyon• lumikha ng sandaang damit

•bullying•di pantay na pagtingin(antas ng buhay)•panghuhusga mula sa kapwa

Page 22: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

22

Linggo 4 (Unang Markahan)Araw Panimulang

Pagtaya/Pagganyak/Introduksyon

Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtataya

Araw 1 Pagtukoy sa kahulugan ng salita ayon sa konteksto ng pangungusap

Pagbibigay ng mga ideya tungkol sa “bullying”

Ginabayang pagbasa at talakayan

Ginabayang pagbasa at talakayan

Araw 2 Talakayan at pagsasadula tungkol sa iba’t ibang taong karaniwang biktima ng diskriminasyon sa lipunan

Paggawa ng bookmark

Araw 3 Mga idyoma, simili at metapora

Pagbuo ng akrostiks

Page 23: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

23

Linggo 5 at 6Linggo 5 at 6 Lunsarang Teksto 1 Kung Bakit Umuulan

(Kuwentong Bayan)

Tema Ang Nagbabagong Ako Lunsarang Teksto 2 Alamat ni Tungkung Langit ni Roberto

Añonuevo

Batayang Pangnilalaman Batayang Kakayahan Lingguhang Tunguhin

Pag-unawa sa Napakinggan PN1B PN1Bb

Pagsasalita PA1A PA1Af

Pag-unawa sa Binasa PB1A, PB1B PB1Af, PB1Ag, PB1Bc, PB1Bd, PB1Be

Pagsulat PU1B PU1Bf

Tatas TA1-4A 

Pakikitungo sa Wika at Panitikan

PL1-4A, PL1-4B

Estratehiya sa Pag-aaral EP1-4A, EP1-4B

Page 24: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

24

Kung Bakit UmuulanIsang kuwento

tungkol sa pagkabuo ng daigdig

Dalawang diyos ang tauhan: si Tungkung Langit at si Alunsina

Tumatalakay sa mga isyu ng karapatan, kapangyarihan, at kasarian

Page 25: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

25

Linggo 5 (Unang Markahan)Araw Panimulang

Pagtaya/Pagganyak/Introduksyon

Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtataya

Araw 1 Pagbibigay ng mga halimbawa ng paglalarawan (20 minuto)

Pagganyak tungkol sa alamat (5 minuto)

Pagbasa ng Kung Bakit Umuulan (15 minuto)

Talakayan hinggil sa kuwento (20 minuto)

Araw 2 Panggrupong talakayan tungkol sa mga bagay na ayaw ipagawa sa kanila dahil sa edad o sa pagiging bata (30 minuto)

Paggawa ng poster ng bawat grupo (30 minuto)

Araw 3 Pagpupulido ng poster na ginawa noong nakaraang araw at paghahanda para sa presentasyon (10 minuto)

Presentasyon ng mga poster (30 minuto)

Talakayan tungkol sa kaugnayan ng mga ginawa nilang poster at ang kuwento (20 minuto)

Page 26: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

26

“Nakaka-relate ako”

Matagumpay ang paghahain natin ng akda kung ito ang magiging tugon ng mag-aaral

Kailangan nating bumuo ng mga pagkakataon upang mahikayat ang mga mag-aaral na maramdaman ito

Page 27: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

27

“Nakaka-relate ako”

Magbahagi ng ilang karanasan kung saan mayroong ayaw ipagawa sa inyo dahil sa inyong edad, ngunit nakatitiyak kayo na sapat na ang inyong kakayahan o karanasan upang magawa ito.

Ano ang inyong naramdaman sa karanasang iyon?

Ano ang inyong naging tugon sa karanasang iyon?

Page 28: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

28

Alamat ni Tungkung Langit at AlunsinaRoberto Añonuevo

Muling pagsasalaysay ng “Kung Bakit Umuulan”

POV ni AlunsinaIpinakikita na

maraming posibilidad sa pagkakabuo ng isang kuwento

Page 29: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

29

Linggo 6 (Unang Markahan)Araw Panimulang

Pagtaya/Pagganyak/Introduks

yon

Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtataya

Araw 1  Talasalitaan (10 minuto)

Gumawa ng banghay ng “Kung Bakit Umuulan” (15 minuto)

Pagbasa ng “Alamat ni Tungkung Langit” (15 minuto)

Paggawa ng banghay at talakayan (20 minuto)

Araw 2 Ipaghambing ang mga katangian ni Tungkung Langit at Alunsina sa dalawang kuwento (20 minuto)

Talakayan (may banggit ng kasarian) (20 minuto)

Paghambingin ang inaasahan sa iyong kasarian at ang sarili mong katangian (20 minuto)

Araw 3 Pagsusulat ng sanaysay hinggil sa kasarian (50 minuto)

Pagbabahagi ng ilang isinulat na sanaysay (10 minuto)

Page 30: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

30

Alunsina sa “Alamat ni Tungkung Langit at Alunsina”

Alunsina sa “Kung Bakit Umuulan”

Page 31: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

31

Mga katangian koMga katangiang inaasahan ng lipunan sa isang babae/lalaki

Page 32: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

32

Linggo 7 at 8Linggo 7 at 8 Lunsarang Teksto 1 “Salamin” ni Assunta

Cuyegkeng

Tema Nagbabagong Ako Lunsarang Teksto 2 “Ang Pintor” ni Jerry Gracio

Batayang Pangnilalaman Batayang Kakayahan Lingguhang Tunguhin

Pag-unawa sa Napakinggan (PN)

PN1A, PN1B PN1Aa, PN1Ab, PN1Ac, PN1Ba, PN1Bb

Pagsasalita (PA) PA1A, PA1B PA1Aa, PA1Ab, PA1Ad, PA1Bc, PA1Bd,

Pagsulat PU1A, PU1B, PU1C PU1Aa, PU1Ab, PU1Ad, PU1Bb, PU1Bc, PU1Ca

Pag-unawa sa Binasa (PB) PB1A, PB1C PB1Aa, PB1Cb: PB1Cd

Tatas TA1-4A, TA1-4A

Pakikitungo sa Wika at Panitikan

PL1-4A, PL1-4B

Estratehiya sa Pag-aaral EP1-4A, EP1-4B

Page 33: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

Salamin-Assunta Cuyegkeng

 

Walang kurap siyang titingin sa akin,

itong kakambal ko sa salamin.

Pag-aaralan ang linya at pekas

na unti-unti nang kumalat sa aking mukha

pag-aaralan pati ang mata kong

kape pala ang kulay, hindi itim.

 

Walang kurap siyang magmamasid,

pag-aaralan ang takbo ng aking dibdib

na kung minsan, kumakabog,

kung minsan, natutulog.

 

Dito nagtatago ang aking mangingibig,

ina at ama, anak, kapatid,

ang init ng gising kong dugo,

ang hininga ng Diyos na matiyagang

nakikinig.

 

Tatapatan niya ako,

sisipatin mula paa hanggang ulo

at ihaharap sa akin,

walang retoke,

ang buo kong pagkatao.Canterbury, 1 Mayo 1992

Page 34: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

34

Linggo 7 (Unang Markahan)Araw Panimulang

Pagtaya/Pagganyak/Introduksyo

n

Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtataya

Araw 1 Ano ang kilala nating salamin? (10 minuto)

May mga pagkakapareho ba ang mga salaming ito? (15 minuto)

Pagbasa ng tula (15 minuto)

Talakayan (20 minuto)

Araw 2 Pangkatang gawain (25 minuto)

Pag-uulat at talakayan (35 minuto)

Araw 3 Paglilinaw ng mga mahahalagang punto (10 minuto)

Pagsuri sa sarili (10 minuto)

Paggawa ng komposisyon (40 minuto)

Page 35: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

35

Unang Arawa. Panimulang Pagtatayasalamin at eyeglasses

b. Introduksiyon Tanong:Ano ang halaga ng malinaw na paningin? Ano ang halaga na makita ang repleksiyon ng

sarili?

c. Presentasyon Hatiin sa apat na pangkat ang klase at ipabasa

nang malakas ang mga saknong.

Page 36: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

36

Unang Arawd. Pagpapayaman Tanong:Pagkaunawa sa unang (ikalawa/ikatlo/ikaapat)

saknong?Mahahalagang salitang dapat pansinin? Bakit?Sa una nating pagbasa ng tula, ano ang

nabubuo ninyong “sinasabi” ng tula?

Page 37: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

37

Ikalawang Arawa. Pagpapayaman Balik-aral: Mahahalagang puntong napag-

usapan   Pangkatang Gawain: Pagsusuri sa tula

(ikalawang pagbasa)   b. Pagpapalawig Pag-uulat ng bawat pangkat. Pagtatanong ng guro.

Page 38: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

38

Ikalawang ArawMagbigay ng takdang aralin. Magpadala sa

bawat mag-aaral ng: Ø Retrato ng sarili noong bata pa Ø Pinakabagong retrato ng sarili Ø Salamin (mirror)

Page 39: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

39

Ikatlong Arawa. Pagpapayaman Pagbalik–aral sa mga tinalakay: (Ikalawang

pagbasa ng tula) – sinasabi at nagpaganda  b. Sintesis Tingnan at suriin ang mga litratong dala ng mga

mag-aaral. Pagsusuri ng mga pagbabago sa pisikal na anyo

(noon at ngayon) Pagsusuri sa pagbabago ng personalidad (noon

at ngayon)  Pagbabahagi ng ilang mag-aaral.

Page 40: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

40

Ikatlong Arawc. Pangwakas na Pagtaya Pagsulat ng talatang naglalarawan

Pangkatang-Gawain: bahaginan.  Pagbabahagi ng ilan sa harap ng klase.  Pagpasa ng mga talatang isinulat.

Page 41: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

41

Ang Pintor – Jerry Gracio

 Gumuhit siya ng ibonLumipad ito palayoGumuhit siya ng isda,Lumangoy ito sa hangin.Gumuhit siya ng bulaklak,Nagkalat ang halimuyak sa dilim.Iginuhit niya ang sarili,At inangkin siya ng kambas.

Page 42: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

42

Linggo 8 (Unang Markahan)Araw Panimulang

Pagtaya/Pagganyak/Introduksyo

n

Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtataya

Araw 1 Pagsusuri sa isang larawan (10 minuto)

Talakayan (10 minuto

Pagbasa ng akda (5 minuto)

Pangkatang gawain (20 minuto)

Presentasyon at talakayan ng mga gawain (15 minuto)

Araw 2 Pagpapakilala sa mga Tayutay (5 minuto)

Tayutay (20 minuto)

Gawain ukol sa tayutay (15 minuto)

Araw 3 Charades (15 minuto)

Ang mga uri ng tayutay (25 minuto)

Pangkatang gawain (20 minuto)

Pagbigkas ng tula (10 minuto)

Page 43: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

43

Unang Arawa.Panimulang Pagtaya/Pagganyak at

Introduksyon Larawan (painting na hindi dapat abstract)  Tanong : nakita, naging malinaw, naitawid na ideya paano naitawid pwede pang gawin

Page 44: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

44

Unang Arawc. Presentasyon Pagbasa sa tula (ng guro at mag-aaral)

d. Pagpapayaman Pangkatang-Gawain: PagguhitIbabahagi ng bawat pangkat ang kanilang mga

iginuhit. e. Pagpapalawig Talakayan: guhit, salitang patunay, nabigyang-

buhay, nangyari sa huli Tanong: Para saan ngayon ang talento na mayroon

tayo?  Pagbibigay-inspirasyon ang guro

Page 45: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

45

Ikalawang Arawa. IntroduksiyonCharades  b. PresentasyonPaano makapgbibigay-buhay ang mga salita? Pagtuturo ng tayutay: Pagtutulad,

Pagwawangis, Pagtatao, Pagmamalabis

Page 46: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

46

Ikalawang Arawc. PagpapayamanPangkatang-Gawain: Paggawa ng tayutayPagbobotohan ng klase ang pinakamahusay na

pagkakapahayag sa bawat bilang.

Page 47: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

47

Ikatlong Arawa. IntroduksiyonShowtime, Talentadong Pinoy

b. PagpapalawigPagsulat : Unang taludtod – Isang salita, pangngalan Ikalawang taludtod – Tatlong pang-uring

naglalarawan sa paksaIkatlong taludtod – Isang pangungusap na

gumagamit ng tayutay Ikaapat na taludtod – Isang pandiwang

maaaring gawin o ginagawa ng pangngalan

Page 48: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

48

Ikatlong Arawc. Pangwakas na Pagtaya Pumili ng 8 hanggang 10 mag-aaral na bibigkas ng

kanilang tula sa harap ng klase.  Pumili rin ng mga-mag-aaral na magbibigay-komentaryo

sa tulang binigkas. d. SintesisBilang paglalagom, magbigay-puri. Takdang Aralin. Gawin muli ang ehersisyo ng pagsulat ng payak na tula.

Gamitin ang salitang ULING bilang unang taludtod. Ipabasa ang kuwentong “Impeng Negro” ni Rogelio R.

Sicat.

Page 49: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

49

Linggo 9 at 10Linggo 9 at 10 Lunsarang Teksto 1 Impeng Negro (Rogelio R. Sicat)

Tema Nagbabagong Ako Lunsarang Teksto 2 Ang Ambahan ni Ambo ni Ed Maranan

Batayang Pangnilalaman Batayang Kakayahan Lingguhang Tunguhin

Pag-unawa sa Napakinggan (PN) PN1A, PN1B, PN2A PN1Aa, PN1Ab, PN1Ac, PN1Ad, PN1Be, PN2Ac

Pagsasalita (PA) PA1A, PA1B, PA2A, PA2B PA1Ab, PA1Ad, PA1Bb PA1Bc, PA1Bd, PA2Aa, PA2Bb, PA2Bc

Pagsulat (PU) PU1A, PU1B, PU1C, PU2A PU1Aa, PU1Ab, PU1Bb, PU1Ca, PU2Ag, PU2Ah

Pag-unawa sa Binasa (PB) PB1A, PB1B, PB1C, PB2B PB1Aa, PB1Ac, PB1Ad, PB1Ba, PB1Bb, PB1Bd, PB1Bf, PB1Bg, PB1Ca, PB1Cb, PB1Cc, PB1Cg, PB2Ba, PB2Bb

Tatas TA1-4A

Pakikitungo sa Wika at Panitikan PL1-4A, PL1-4B

Estratehiya sa Pag-aaral EP1-4A, EP1-4B

Page 50: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

50

Impeng Negro ni Rogelio Sicat Linggo 9Isa ang Impeng Negro sa mga kuwentong

nagpapatuloy ang pag-iral dahil sa kaniyang tema at paglalarawan. Sa simpleng igiban ng tubig mararamdaman ang hapdi ng sikat ng araw at ang pangangalay na dulot ng paghihintay. Dama rin dito ang tagisan ng dalawang elemento sa lipunan.

Page 51: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

51

Impeng Negro ni Rogelio Sicat Linggo 9Mga posibleng talakayin:

DiskriminasyonKahirapanPagtayo sa sariling mga paaKapangyarihang hawak ng takot

Page 52: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

52

Linggo 9 (Unang Markahan)Araw Panimulang

Pagtaya/Pagganyak/Intro

duksyon

Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtataya

Araw 1 Talasalitaan (10 minuto)

Paglalarawan ng iba’t ibang pangkat etniko (15 minuto)

Pagbuo ng buod ng Impeng Negro (15 minuto)

Talakayan (20 minuto)

Araw 2 Pangkatang gawain (25 minuto)

Presentasyon at Talakayan (25 minuto)

Paggawa ng Freedom Wall (10 minuto)

Araw 3 Paglilinaw ng mga mahahalagang punto (10 minuto)

Paggawa ng tula at pagbabahagi (50 minuto)

Page 53: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

53

Ang Ambahan ni AmboEd Maranan; Kuwentong PambataNagsagawa ng isang misyon ang pamilya

nina Jack at Anne sa Mindoro. Doon nila nakilala si Ambo at ang mga Mangyan. Sa kanilang paglagi doon, marami silang natuklasan tungkol sa kultura at mga suliranin ng mga Mangyan.

Page 54: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

54

Linggo 10 (Unang Markahan)Araw Panimulang

Pagtaya/Pagganyak/Introduksyo

n

Presentasyon Pagpapayaman Pagpapalawig Sintesis Pangwakas na Pagtataya

Araw 1 Talasalitaan (15 minuto) Pagbabahagi ng mga karanasang nagpalawak sa kaalaman ng mga mag-aaral (15 minuto)

Pagbuo ng buod ng akda at pagtalakay ng mga ambahan (30 minuto)

Araw 2 Pangkatang gawain (35 minuto)

Presentasyon at talakayan ng mga gawain (25 minuto)

Araw 3 Buod ng akda at mensahe nito (10 minuto)

Pagsusulat ng mga ambahan at presentasyon (50 minuto)

Page 55: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

55

Linggo 10(Ang Ambahan ni Ambo)Sasagutin ang tanong kung paano

napapalawak ang kaalaman ng tao sa pagkilala sa isang bagong kultura o karanasan ng iba.Paghahambing sa karanasan ni Jack at Anne

sa karanasan ni Ambo at ng mga MangyanPagbabahagi ng mga mag-aaral sa kanilang

mga karanasan sa pakikisalamuha sa ibang tao o panibagong lugar

Page 56: Ang Unang Markahan: Filipino sa Baitang 7

56

Linggo 10(Ang Ambahan ni Ambo)Susuriin at gagawa sila ng isang ambahan,

isang tradisyonal na tula ng mga Mangyan.Kaibigang dumayosa malayo kong kubomasanay kaya kayosa hirap ng buhay ko?Walang aliwan ditokundi awit ng tao,kundi ang pangangaso,kundi kislap sa damopagkalipas ng bagyo.