Traumų prevencija (stabilizacija)

 • View
  222

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Traumų prevencija (stabilizacija)

 • Traum prevencija

  (stabilizacija)

  NFA atletinio rengimo treneris:

  Marius eliauskas

 • Turinys

  Stabilizacijos samprata ir tikslas;

  Raumen ilgio nustatymas;

  Stabilizacija:

  Stabilizacijos principai;

  Apilimas prie stabilizacij;

  Liemens stabilizacija;

  Koj stabilizacija;

 • Stabilizacijos samprata ir tikslas

  Stabilizuojani raumen stiprinimas.

  Lengvas jgos itverms krvis.

  Kno mobilumas ir stabilumas.

  Pusiausvyra ir propriorecepcija.

  TIKSLAS sumainti traum tikimyb ir

  stiprinti stabilizuojanius raumenis.

 • Kodl reikia stabilizacijos?

  Besikeiianios aikts (dirbtin, ol, sal);

  Augantis organizmas;

  Dideli fiziniai krviai;

  Sutvirtinti kn;

  Pagerinti dinamin jg.

 • Raumens sutrumpjimas-viena

  didiausi traumos priesi!!!

  Raumen ilgio nustatymas

 • 1. iurnos raii ir blauzdos raumens ilgis

  Jeigu eina pritpti neatklus

  kulno iki 45 laipsni kampo

  gerai, jei ne - reikia koreguoti!

 • 1. Kaip koreguoti problem?

  Statikai tempti raumen (30-60 s)

 • 2. Dvigalvio raumens ilgis

  Jeigu eina ikelti TIESI koj iki 90 laipsniu - gerai, jeigu

  tarp 60 ir 90 reikia koreguoti, jeigu maiau nei 60 -

  btina taisyti!

 • 2. Dvigalvio raumens

  ir nugaros lankstumas

  Jeigu eina pasiekti

  toliau negu kojos

  pirtai - labai gerai,

  jeigu iki kojos pirt -

  reikia koreguoti, jeigu

  nepasiekiate pirt -

  btina korekcija.

 • 2. Kaip koreguoti problem? Statikai tempti raumen (30-60 s)

 • 3. Keturgalvio raumens ilgis

  Jeigu eina paliesti sdmen - labai gerai, jeigu trksta

  maiau negu delnas - reikia koreguoti, jeigu daugiau

  negu delnas - btina koreguoti.

 • 3. Kaip koreguoti problem? Statikai tempti raumen (30-60 s)

 • 4. Kirknies raumen ilgis

  Jeigu eina praergti kojas daugiau negu 90 laispni

  kampu - labai gerai, jeigu maiau - reikalinga

  korekcija.

 • 4. Kaip koreguoti problem? Statikai tempti raumen (30-60 s)

 • Statinio tempimo principai

  Geriausiai po treniruoi (atpalaiduoja raumen

  ir atstato pradin ilg);

  Jei raumuo nesutrumjs (profilaktikai) - tempti

  raumen 30 s.

  Jei raumuo sutrumpjs - tempti raumen 60 s.

  Iki 30 s tempiasi raumuo, tik po to raumuo

  atsipalaiduoja ir pradeda temptis sausgysls.

 • STABILIZACIJA

 • Stabilizacijos principai

  Nuo statini prie dinamini;

  Nuo paprastesni prie sudtingesni;

  Nuo maesns apimties prie didesns (20 35 s);

  Poilsis tarp pratim lygus pratimo trukmei;

  Pratimai idstyti skirtingoms raumen grupms;

  Stabilizacija kaip apilimo dalis;

  Stabilizacijos treniruot stotelmis;

  Bent 2 treniruots per savait.

 • Stabilizacijos treniruot stotelmis (12 stoteli)

  1 pvz. (6 raumen gr.)

  1. iurna;

  2. Nugara;

  3. Kelias;

  4. Dubuo;

  5. Kirknis;

  6. Pilvo presas;

  7. iurna;

  8. Nugara;

  9. Kelias;

  10. Dubuo;

  11. Kirknis;

  12. Pilvo presas;

  2 pvz. (4 raumen gr.)

  1. iurna;

  2. Nugara;

  3. Kelias;

  4. oniniai raumenys

  5. iurna;

  6. Nugara;

  7. Kelias;

  8. oniniai raumenys

  9. iurna;

  10. Nugara;

  11. Kelias;

  12. oniniai raumenys

 • Apilimas prie stabilizacij

  Snari sutepimas (5 min.);

  Mobilizacija (5 min.);

  Temperatros suklimas priklausomai nuo

  esamos temperatros.

  (su kamuoliu ar be kamuolio) (5-10 min.)

 • Mobilizacija

 • Liemens stabilizacija

  Nugaros raumenys;

  oniniai raumenys;

  Pilvo preso raumenys;

 • Nugaros stabilicazija

 • onini raumen stabilizacija

 • Pilvo preso stabilizacija ABS WORKOUT

 • Koj stabilizacija

  iurnos stabilizacija

  Kelio stabilizacija;

  Keturgalvis raumuo;

  Dvigalvis raumuo;

  Kirknies ir dubens

  raumenys.

 • iurnos stabilizacija

  Stovjimas ant 1 kojos;

  Stovjimas ant 1 kojos usimerkus;

  Stovjimas ant 1 kojos su kita koja raome skaiius arba savo vard;

  Stovjimas ant nestabilaus paviriaus (stab. Pagalv, iuinys ir t.t.)

  Stovjimas ant 1 kojos su kita atmuant kamuol.

 • Kelio stabilizacija

 • Keturgalvio raumens stiprinimas

 • Dvigalvio raumens stiprinimas

 • Kirknies ir dubens stiprinimas

 • KLAUSIM???