Prevencija raka dojke

 • View
  94

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prevencija raka dojke. Mr sc. med. d r Ana Jovićević Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. Činjenice o raku dojke. Naj č e šći zlo ć udni (maligni) tumor kod ž ena Svake godine u svetu oboli 1 ,4 miliona ž ena Najveći rizik u najrazvijenijin zemljama. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Prevencija raka dojke

 • Prevencija raka dojkeMr sc. med. dr Ana Jovievi Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

 • Najei zloudni (maligni) tumor kod enaSvake godine u svetu oboli 1,4 miliona ena Najvei rizik u najrazvijenijin zemljama

  injenice o raku dojke

 • Oboljevanje od raka dojke u svetuIzvor: Globocan 2008Standardizovane stope incidence na 100 000 ena, 2008

 • Najvei rizik najrazvijenije zemlje

  Sjedinjene Amerike Drave: od raka dojke obolisvaka 7 ena

 • Oboljevanje od raka dojke u EvropiIzvor: Globocan 2008Standardizovane stope (W) incidence na 100,000 ena, 2008

  Belgija 109,2Danska 101,1Francuska 99,7. . . Hrvatska 64,0Slovenija 64,9Srbija 57,1Bugarska 55,5Makedonija 53,5Rumunija 45,4Moldavija38,7B & H 36,5

 • Svake godine od raka dojke u Srbiji oboli 4 500 a umre 1600 ena Oboli svaka 12. enaJedan od vodeih uzroka prevremene smrti kod ena

  Rak dojke u Srbiji

 • Porast obolevanja od raka dojkePojedine evropske zemlje, stope na 100,000, izvor: European HFA Database, 200819802005

 • Trend oboljevanja od raka dojke u SAD SEER, 1975-2003, prema rasi, standardizovane stope na 100,000

 • ta prouzrokuje rak dojke?Ne postoji jedan krivac kao, npr. kod raka plua gde je puenje odgovorno za 90% sluajeva bolstiMultifaktorijalna etiologija kombinacija vie tetnih delovanja tj. faktora rizika

  MOEMO LI UTICATI NA FAKTORE RIZIKAI SPREITI NASTANAK RAKA DOJKE ?

 • ENSKI POL- svaka ena moe oboleti!Prethodne bolestidojkeReproduktivni faktoriMenstrualni ciklusiNasledni faktoriZraenjegrudnog koaStruktura dojkiFaktori rizikana koje ne moemo uticatiGodine starosti

 • Stope oboljevanja prema godinama starosti0,00,63,810,218,545,896,5135,5172,5212,4212,0205,6185,9172,20,050,0100,0150,0200,0250,0Starosne grupeStopa incidencestope incidence na 100,000 ena, Registar za rak centralne Srbije, 2008. godina 6%5%78%11%40g. 50g.

 • Nasledni faktori Vea verovatnoca da se radi o naslednom raku dojke ako se radi o... bliskim srodnicima (majka, sestra) veem broju sluajeva u porodici tumorima nastalim u mladjoj ivotnoj dobi obostranim tumorima dojki tumorima dojke kod mukaracaPostojanje bolesti u porodici ne mora podrazumevati (znaajno) poveanje rizikaNepostojanje bolesti u porodici ne znai da ena nije pod rizikom!

 • Mutacija BRCA 1 i BRCA 2 gena(BRCA: Breast Cancer Gene )

  oko 5 % svih sluajeva raka dojke rizik za rak dojke do 80% rizik za rak jajnika do 40% udruenost sa rakom debelog creva...

  Mere za osobe sa mutacijom:Poseban reim kontrolaHemoprevencijaProfilaktike operacije

 • Hormonalno-reproduktivni faktoriRana prva menstruacija (50) Neradjanje Kasni prvi porodjaj (>30.g.) Nedojenje

  Rizik za rak dojke zavisi od kumulativne ekspozicije enskim polnim hormonima odnosno broja ovulatornih ciklusa; estrogen poveava stopu proliferacije epitelnih elija dojke

 • NedojenjeKasni prvi porodjajHormonskaterapija u menopauziGojaznostIshrana AlkoholNedovoljna fizikaaktivnostSvaka ena moe oboleti!Faktori rizikana koje moemo uticati

 • Hormonska supstituciona terapija (HST) u menopauzi 2000.g.: 15 miliona ena u SAD koristilo HRT (30% > 50 god.) indikacije: menopauzne tegobe, preventiva oboljenja srca i krvnih sudova i osteoporozeStudija Womens Health Initiative zapoeta 1991, prekinuta 2002; praeno oko 16 000 ena koje su uzimale HST ili placebo, Rezultati: HST poveava rizik za infarkt, log, trombozu, rak dojkePosledica: polovina ena obustavila primenu HST!

  InfarktlogVenskatrombozaRak dojkeRak d. crevaFrakturePlacebo(8102)1471077618572896HRT (E+P) (8506)18815116724543733Na 10,000 korisnika za 1 godinu+ 6+ 8+ 8+ 8- 85

 • Nagli pad korienja HST u SAD

  JNCI 2007 99(15): 152-1161

 • Ishranavrste namirnica i njihov sastav nain pripremanja prisustvo kancerogena produkti sagorevanja, aditivi, pesticidi, aflatoksini kalorijski unos alkohol Fizika aktivnost umerena.: do 1 sat dnevnopeaenje, rad u bati, igranje klizanje, bicikl (umereno) intenzivna: ukupno 1 sat nedeljnootar hod uzbrdo, penjanje uz stepenice aerobik, plivanje, teretana...BMI = odnos TT i TVNormalno : 18.5-24.9 Prekomerno: 25-29.9 Gojaznost: 30 +Nain ivota Gojaznost

 • Zdrav ivotni stil Ne moemo spreiti nastanak raka dojke ali moemo smanjiti rizik!

  Smanjujemo rizik i za brojne druge bolesti !

 • Zbog ega su znaajni redovni pregledi ?(sekundarna prevencija)

 • Redovni pregledi Tumor otkriven u ranoj fazi adekvatno leenjeVelika ansa za potpuno izleenje!Leenje jednostavnije Omoguene potedne intervencije Manja smrtnostManja invalidnost

 • 97%94%79%66%24%13%0102030405060708090100012345678910 god.Desetogodinje preivljavanje bolesnica sa rakom dojke u zavisnosti od inicijalnog stadijuma Izvor: US, SEERGodine od postavljanja dijagnozeLokalizovana bolestRegionalnoproirenaUdaljene meta

 • U Srbiji...Jo uvek nema organizovanog skrining programaene nemaju naviku da rade samopregled ni da odlaze na redovne preglede dojki Dijagnostiki kapaciteti su nedovoljni

  MANJE OD POLOVINE ENA DOLAZI SA RAKOM DOJKE U POETNOJ FAZI !(sa tumorom koji se nije prosirio van dojke)

 • Stadijum bolesti pri dijagnozi

  Hospitalni registar Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, 2010Lokalizovana bolest 47 % Regionalno proirena bolest 41 %Udaljene metastaze 9 %35%55 %10%unutranjost(sela)

 • Nepalpabilna promena 3 % Do 2cm 34 % 2 - 5cm 40 % Preko 5cm 5 %Veliina tumora dojke pri dijagnoziHospitalni registar Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije 2010

 • Obolevanje i umiranje od raka dojke u Srbiji i dalje u neprekidnom porastu Sirove stope incidence i mortaliteta na 100,000 enaIzvor podataka: Registar za rak Centralne Srbije, Registar za rak Vojvodine, Republiki zavod za statistiku

 • KAKO POPRAVITI SITUACIJU ?

 • Reenje br.1:SAM(A) SVOJ MAJSTOR:SamopregledMamografija i kliniki pregled Zdrav stil ivota

 • Od dvadeste, tridesete godine starosti

  Jednom meseno - po zavretku menstruacije, na primer sedmog dana ciklusa; ene koje vie nemaju cikluse npr. svakog prvog u mesecu. Samopregled obuhvata: posmatranje dojki pred ogledalom opipavanje dojki

  Samopregled dojki

 • Pred ogledalom 1. Ruke pored telaPromena veliine ili oblika Novonastala asimetrija dojkiOtok, ulegnue, promena boje koeNovonastalo uvlaenje jedne bradavice

  2. Ruke na bokovimaRukama snano pritisnite bokove kako biste zategli miie grudnog koa i obratite panju da li se pojavljuje neka promena.

  3. Ruke iznad glavePolako podiite ruke posmatrajui dojke

 • OpipavanjeU stojeem poloajuU leeem poloaju

  Leva dojka desnom rukom i obratnoKruni pokreti jagodicama prstiju

 • OpipavanjePonite od periferije Pritisnite dojku neno prema telu, malim krunim pokretima proverite da li postoji vori ili ulegnue, a zatim predjite na sledee mesto. Kada zavrite prvi krug, vratite se na poetni poloaj i ponovite postupak u sledeem, manjem krugu. Nastaviete sa koncentrinim krugovima sve dok ne opipate celu dojku odnosno dodjete do bradavice. Obino su potrebna 2 do 3 kruga. 1 2 3

 • Ne zaboravite na rep...Dojka nije savreno kruna ve ima nastavak prema pazuhu koji treba pregledati... I na pazunu jamu

 • Simptomi i znaci novonastala promena veliine ili oblika dojke, asimetrijavori u dojcinovonastalo uvlaenje bradaviceotok, crvenilo ili nabiranje koe dojkesekret / krv / sukrvica iz bradaviceuveanje pazunih limfnih lezdi

  9 od 10 promena koje ene same otkriju je bezazleno!

 • Kliniki pregled dodatni pregled uz mamografiju kod zena 40+ Mamografija !!!od 40 ili 45. godine starostina 2 godineotkriva neopipljive tumore!

 • Reenje broj 2:Nacionalni skrining programOrganizovan decentralizovan programene dobijaju poziv za pregled na kunu adresu (sa zakazanim terminom pregleda)Ukoliko se ne odazovu, poziv se alje ponovoObuhvaene ene 45 - 69 godinaPregled na 2 godinePregled: mamografija i kliniki pregledPregledi se obavljaju u zdravstvenim ustanovama koje ispunjavaju propisane uslove i dobiju licencu

 • Incidenca i mortalitet raka dojke u Velikoj Britaniji Sirove stope incidence i mortaliteta na 100,000 enaNHS Breast Screening Programme nacionalni mamografski skrining program od 1988.g. mamografija na 3 godine do 2010: oekuje se Mt raka dojke ena 55-69.g. na polovinu u odnosu na 1990incidencamortalitetIzvor: WHO/Europe HFA Database, January 2005

 • U poslednjih 10-15 godina stopa preivljavanja porasla za 20%. Prognoza za ene starosti 50- 69 g. kod kojih se otkrije rak dojke: 80 % e iveti bar 10 godina72 % e iveti bar 20 godina

  Tony Howell: elimo da kaemo enama da je rak dojke, ako se javi, samo jedan od dogadjaja u njihovom ivotu. Veina ena sa rakom dojke proivee svoj oekivani ivotni vek.Cancer Research UK Izvetaj o raku dojke za 2005. godinu

 • Usvojen program skrininga za rak dojke Povean broj mamografa Zapoeta edukacija lekara, tehniara, fiziara... Intenzivna medijska kampanja Poetak organizovanog programa u 2012 - 2013?

  ta je do sada uraenou Srbijienska trka

 • Hvala na panji!

  ******