TM Teorija 3. Kolokvij 2015

 • View
  236

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of TM Teorija 3. Kolokvij 2015

 • 8/18/2019 TM Teorija 3. Kolokvij 2015

  1/9

  Str. 1 od 9

  TEHNIČKA MEHANIKA

  Teorijska pitanja i odgovori za 3. KOLOKVIJ, ak. god. 2015-16

  1.)  Definirajte što je čvrstoća i proračun čvrstoće, krutost i proračun krutosti, stabilnost i

  proračun stabilnosti, te što se naziva dimenzioniranje elemenata konstrukcije.

  Odgovor: (TM2, stranica 2)

  2.)  Definirajte riječima i izrazima Steiner-ovo pravilo za momente tromosti s obzirom na paralelne osi (za aksijalni i certifugalni moment presjeka)?

  Odgovor: (MT2, stranica 9)

 • 8/18/2019 TM Teorija 3. Kolokvij 2015

  2/9

  Str. 2 od 9

  3.)  Definiraj skicom i izrazima aksijalni moment otpora presjeka za opći slučaj i pravokutni presjek ?

  Odgovor: (TM2, stranica 14)

 • 8/18/2019 TM Teorija 3. Kolokvij 2015

  3/9

  Str. 3 od 9

  4.)  Definirajte riječima i skicom glavne ravnine, glavna naprezanja, glavne osi naprezanja za ravninsko stanje naprezanja ?

  Odgovor: (TM2, stranica 19)

 • 8/18/2019 TM Teorija 3. Kolokvij 2015

  4/9

  Str. 4 od 9

  5.)  Prikažite na dijagramu naponsko deformacijski odnos za građevisnki čelik te definirajte naprezanja i deformacije kao i sve značajne veličine na njemu.

  Odgovor: (TM2, stranica 25)

 • 8/18/2019 TM Teorija 3. Kolokvij 2015

  5/9

  Str. 5 od 9

  6.)  Definirajte Hooke-ov zakon za idealno elastično tijelo pri askijalnom opterećenju i pri posmiku, te konstante elastičnosti E, G, ε, εp, ν i njihov međuodnos ?

  Odgovor: (TM2, stranica 26)

 • 8/18/2019 TM Teorija 3. Kolokvij 2015

  6/9

  Str. 6 od 9

  7.)  Definirajte riječima i skicom normalna naprezanja i ekstremna u poprečnim presjecima pri čistom savijanju ?

  Odgovor: (TM2, stranica 34 i 35)

 • 8/18/2019 TM Teorija 3. Kolokvij 2015

  7/9

  Str. 7 od 9

  8.)  Definirajte riječima i skicom posmična naprezanja te njihov ekstrem za pravokutni poprečni presjek

  Odgovor: (TM2, stranica 38,39,40)

  U rubnim vlaknima posmična naprezanja su jednaka nuli (jer je Sy = 0)

   Maksimalna posmična naprezanja pojavljuju se u visini neutralne osi y.

 • 8/18/2019 TM Teorija 3. Kolokvij 2015

  8/9

  Str. 8 od 9

  9.)  Definirajte riječima i skicom normalna naprezanja i ekstremna u poprečnim presjecima opterećenima momentom savijanja My i uzdužnom vlačnom silom N ?

  Odgovor: (TM2, stranica 42)

   Kada je štap istodobno opterećen moment savijanja My i uzdužnom silom N, tada se neutralna os

  ne poklapa sa težišnom osi presjeka („neutralna os se pomjera iznad ili ispod težišne osi)

 • 8/18/2019 TM Teorija 3. Kolokvij 2015

  9/9

  Str. 9 od 9

  10.) Definirajte riječima, izrazom i skicom na jednoj horizontalnoj plohi opterećenom blokom težine W što je trenje, koje razlikujemo i o čemu ovisi ?

  Odgovor:

  Trenje je sila koja se javlja na dodirnoj površini (kontaktu) dvaju tijela pri gibanju jednog tijela po

   površini drugog tijela i otežava to gibanje (kinematička sila trenja) ili to gibanje sprečava (statička sila trenja)

  Općenito trenje ovisi:

  - o hrapavosti dodirnih površina 

  - o težini tijela koje kliže, odnosno normalnoj reakciji na plohu klizanja 

  - o kemijskom sastavu tvari 

  Prema tome da li se tijelo giba ili miruje, razlikujemo sljedeće sile trenja:

  - trenje mirovanja (statičko trenje)

  - trenje gibanja (kinematičko trenje), koje može biti

  - trenje klizanja,

  - trenje kotrljanja

  - otpor fluida gibanju čvrstih tijela (viskoznost).

  Smjer sile trenja mirovanja suprotan je smjeru djelovanja zbroja svih vanjskih sila na tijelo, a smjer

  trenja gibanja tijela suprotan je smjeru brzine. Mjerna jedinica trenja je njutn (N).

  W = težina bloka (N)

   N = normalna reakcija podloge (N)

  f = sila trenja (N)

  µ = koeficijent trenja (bezdimenzionalna veličina), određuje se eksperimentalno

  R = ukupna rezultanta sila (N)

  F = vanjska djelujuća sila (N)