of 18 /18
Бр.поена__________оцена________ Тест знања из историје - први разред ( I група ) Датум рада ……………..2012.год. Име и презиме:_____________________________ разред и одељење: I/ 1.Повежи родбинске односе тако што ћеш поред имена унука уписати име његовог деде : УНУК ДЕДА Стефан Урош II Милутин Стефан Урош IV Душан Силни Стефан Владислав Стефан Урош V Нејаки Стефан Урош III Дечански Стефан Радослав 6 1. Попуни табелу, везану за српску историју, тачним подацима који недостају. година владар титула догађај 1349. цар Аутокефалност српске цркве Стефан Немаљић Проглашење краљевине 7 3. Династија је владарска породица, њени чланови повезани су родбинским везама. Поред имена очева упиши њихове синове наследнике престола Урош I ________________________________________________________ Стефан Дечански________________________________________________________ Стефан Немања_________________________________________________________ 3 4. Поред наведеног догаћаја упиши годину када се догодио: ___________ Срефан Немањић постао први краљ из династије Немањића ___________ проглашен Душанов законик _____________ Битка код Велбужда _____________Умро Сава Немањић 4

TEST za I godinu

Tags:

Embed Size (px)

DESCRIPTION

test

Text of TEST za I godinu

.__________________ - ( I ) ..2012..

:_____________________________

: I/

1. : II IV V III

6

1. , , . 1349.

7

3. , . I ________________________________________________________ ________________________________________________________ _________________________________________________________ 4. : ___________ ___________ _____________ _____________ 5. : 5 3

4

: 50 ______________ 6. : ______ 1.) ______ 2. 46 50. - (5) ______ 3. ______45. - .(4) 41 4. ______40. 36 - (3) 5. () . ______35 a 25 . - (2) 6. 1 24 - ( 1) 7. . : 1. __________________________________________________, 2. __________________________________________________, 3. __________________________________________________, 4. __________________________________________________. 8. _______ ______ ______________ , : 1. ; 2. IV; 3. I; 4. ; 5. . 9. : ________________ _______________ , ____________________________ ___________________ ________________ , _____________.

50

6

:

4

4

6

10. : ___ ___ ___ ___ ___ I 1. 2. 3. 4. 5. 5

.__________________ - ( II ) .2012.. .

:_____________________________

: I/

1. : I II IV

6

1. , , . 1346.1310.

6

1190

3. , . IV ___________________________________________________ II __________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ 4. : ___________ ___________ _____________ _____________ IV 5. : , , , , , . 1. 2. 1. 2. 1. 2. 6 4

4

: 50 ______________ 6. : ____ 1. 46 50. - (5) ____ 2. - ____ - .(4) 41 45. 3. , ____ 36 40. 4.- , (3) 25 35 . - (2) 1 24 - ( 1) 7. : , _________ ______ . , _________ . ______ , _________ . 8. , _______ , , _______ _____________________, ______________. : 1. ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. . 9. : ( 1 7) _____ _____ _____ IV _____ _____ I _____ II _____

50

4

5

4

7

10. : (* -2)) ) ) ) ) I 1) 2) 3) 4) 5) 5

.__________________ - ( III ) .2012.. .

:_____________________________

: I/

1. : 4

2. XIII , . : ) ?___________________________ ) ?________________________ ) : 1._______________________, 2_______________________, 3.______________________ 4._______________________, 5.______________________.

7

3. , . ___________________________________________________ ___ __________________________________________________ III _________________________________________ IV ______________________________________________ 4. : ( 1166 - 1196.) ( 1355 1371.) ( 1321 1331.) ( 1276 - 1282.) 4 4

5. : , , , , , . 1. 1. 2. 2.

1. 2.

6

50

6. : 46 50. - (5) ____ r 1. 41 45. - .(4) ____ 2. ____ 36 40. - (3) 3., ____ 25 35 . - (2) 4., 1 24 - ( 1) 7. : : _____________________ , _______________ ____________ . _________________________ _________________________. 8. . ____ I ____ ____ ____ 9. : ) : _______________________ _______________________________ ) ( ) 1. _____________________________, 2._____________________________, 3._____________________________, 4._____________________________.

4

5

4

6

10. :____ ____ ____ ____ ____ ____ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6

- (IV ) ..2012..

:_____________________________

: I.....

1. : 5

2. : a ) , ? ____________________, ______________________, ________________________ ) ? _______________________________________ ) ? _______________________________________ ) ? _______________________________________

6

3. 1219. 4

4. : 4

5. : _________ _________ .. ___________ __________ ___________ _____________. ______________________.

7

6. ______________ 50 46 50. - (5) ____________ 41 45. - .(4) ____________ ____________ 36 40. - (3) ____________ ( ) 25 35 . - (2) ____________ 1 24 - ( 1) 7. : - III

5

5

8. . 5

9. : ________ . , ___________________ _______________________ _______________________ ____________________________________________________________________________

4

10. : - 1. 1. 1. 2. 2. 2.

6

- (V ) 2012..

:_____________________________

: I ...........

1. , : 1. 2. 3.

6

) 1........................................... 2........................................... 3...........................................

) 1.......................................... 2......................................... 3..........................................

) 1............................................ 2............................................ 3............................................

2. :

II .................................................................................. IV ....................................................................... .............................................................................................. III ................................................................................. ............................................................................................. 3. 1217. 4. :

5

4

4

5. : : .................................... .................................. ...................................... ............................................................... ............... . ...................................................

6

6. ______________ 50 46 50. - (5) ....................... 41 45. - .(4) ....................... ....................... 36 40. - (3) ....................... ( ) 25 35 . - (2) ....................... 1 24 - ( 1) 7. : 8. 9. : ________ , , ___________________ _______________________ _______________________ ____________________________________________________________________________ 5

5

5

4

10. : - 1. 1. 1. 2. 2. 2.

6

.__________________ - (VI ) 2012..

:_____________________________

: I

1. o : IV III II I

6

1. , , . 1349.

7

3. : ________________________________________________________ ________________________________________________________ IV _________________________________________________________ 4. 1217. 1356. 1330. 5. : , , , , III

3

4

5

: 50 ______________ 6. : ______ 1. ______ 2. 46 50. - (5) ______ 3. ) ______45. - .(4) 41 4. ______40. 36 - (3) 5. () . ______35 a 25 . - (2) 6. 1 24 - ( 1) 7. . : 1. __________________________________________________, 2. __________________________________________________, 3. __________________________________________________, 4. __________________________________________________. 8. _______ ______ ______________ , : 1. ; 2. IV; 3. I; 4. ; 5. . 9. : ________________ _______________ , ____________________________ ___________________ ________________ , _____________.

50

6

:

4

4

6

10. : ___ ___ ___ ___ ___ I 1. 2. 3. 4. 5. 5