18
Бр.поена__________оцена________ Тест знања из историје - први разред ( I група ) Датум рада ……………..2012.год. Име и презиме:_____________________________ разред и одељење: I/ 1.Повежи родбинске односе тако што ћеш поред имена унука уписати име његовог деде : УНУК ДЕДА Стефан Урош II Милутин Стефан Урош IV Душан Силни Стефан Владислав Стефан Урош V Нејаки Стефан Урош III Дечански Стефан Радослав 6 1. Попуни табелу, везану за српску историју, тачним подацима који недостају. година владар титула догађај 1349. цар Аутокефалност српске цркве Стефан Немаљић Проглашење краљевине 7 3. Династија је владарска породица, њени чланови повезани су родбинским везама. Поред имена очева упиши њихове синове наследнике престола Урош I ________________________________________________________ Стефан Дечански________________________________________________________ Стефан Немања_________________________________________________________ 3 4. Поред наведеног догаћаја упиши годину када се догодио: ___________ Срефан Немањић постао први краљ из династије Немањића ___________ проглашен Душанов законик _____________ Битка код Велбужда _____________Умро Сава Немањић 4

TEST za I godinu

Tags:

Embed Size (px)

DESCRIPTION

test

Citation preview

Page 1: TEST za I godinu

Бр.поена__________оцена________ Тест знања из историје - први разред ( I група )

Датум рада ……………..2012.год.Име и презиме:_____________________________ разред и одељење: I/

1.Повежи родбинске односе тако што ћеш поред имена унука уписати име његовог деде :УНУК ДЕДА

Стефан Урош II МилутинСтефан Урош IV Душан СилниСтефан ВладиславСтефан Урош V НејакиСтефан Урош III ДечанскиСтефан Радослав

6

1. Попуни табелу, везану за српску историју, тачним подацима који недостају.година владар титула догађај

1349. царАутокефалност српске цркве

Стефан Немаљић Проглашење краљевине

7

3. Династија је владарска породица, њени чланови повезани су родбинским везама. Поред имена очева упиши њихове синове наследнике престола

Урош I ________________________________________________________ Стефан Дечански________________________________________________________ Стефан Немања_________________________________________________________  

3

4. Поред наведеног догаћаја упиши годину када се догодио:___________ Срефан Немањић постао први краљ из династије Немањића___________ проглашен Душанов законик_____________ Битка код Велбужда_____________Умро Сава Немањић

4

5. Поред манастира упиши име његовог ктитора:

ВЛАДАР ЗАДУЖБИНАСтуденицаМилешеваВисоки ДечаниГрадацЖича

5

Page 2: TEST za I godinu

6. Поред појма упиши одговарајући број његовог значења :

______ жупан 1.самосталност) цркве______ аутокефалност 2. средњовековна титула распрострањена међу Србима______ патријарх 3.породично имање______ отроци 4. рударски порез______ баштина 5. (робови) и један део сеоских попова.______ урбaр 6.поглавар самосталне православне цркве највећег ранга

6

7. Допуни реченицу : Моћ владаоца је ограничавао државни сабор представничко тело у коме су били заступљени племство и свештенство. Одлучивао је о најважнијим питањима и то : 1. __________________________________________________, 2. __________________________________________________, 3. __________________________________________________, 4. __________________________________________________.

4

8. За време своје владавине Стефан Немања се _______ године састао у ______ са вођом ______________ крсташког рата, немачким царем: 1. Карлом Великим; 2. Карлом IV; 3. Виљемом I; 4. Фридрихом Хабсбуршким; 5. Фридрихом Барбаросом.

4

9. Допуните : Сава Немањић је сахрањен у ________________ касније су његове мошти пренете у манастир _______________ , а турски војсковођа____________________________ је наредио да се Савине мошт спале на ___________________ у ________________ , _____________г.

6

10.Повежи личност и догађај тако што ћеш на цртици испред имена уписати одговарају- ћи број: ___ Стефан Душан 1.Немачки рудари Саси долазе у Србију

___ Стефан Немања 2. Фреска Бели Анђео ___Сава Немањић 3. битка код Велбужда___Стефан Владислав 4. битка код Пантино

___Стефан Урош I 5. Српска архиепископија

5

Максимални бој поена: 50 Број освојених поена_________Оцена_____ 50

Критеријум оцењивања од 46 до 50. поена оцена - одличан (5) од 41 до 45. поена оцена - вр.добар(4) од 36 до 40. поена оцена - добар (3) од 25 до 35 .поена оцена - довољан (2) од 1 до 24 поена оцена - недовољан ( 1)

Page 3: TEST za I godinu

Бр.поена__________оцена________ Тест знања из историје - први разред ( II група )

Датум рада Датум рада ………….2012.год..

Име и презиме:_____________________________ разред и одељење: I/

1.Повежи владаре из династије Немањића а њиховим супругма:Владар супруга

Стефан НемањаСтефан НемањићСтефан ВладиславСтефан Урош IСтефан Урош II МилутинСтефан Урош IV Душан Силни

6

1. Попуни табелу, везану за српску историју, тачним подацима који недостају.година владар титула догађај

1346. Српска патријаршија1310. Саграђен манастир Грачаница1190 битка на Морави

6

3. Династија је владарска породица, њени чланови повезани су родбинским везама. Поред имена очева упиши њихове синове наследнике престола

Стефан Урош IV Душан Силни ___________________________________________________Стефан Урош II Милутин __________________________________________________ Стефан Дечански _________________________________________________________ Стефан Првовенчани_________________________________________________________ 

4

4. Поред наведеног догаћаја упиши годину када се догодио:___________ Сава Немањић постао први српски архиепископ___________ допуњен Душанов законик у Серу_____________ на сабору у Скопљу Јоаникјие постао први српски патријарх_____________умро Стефан Урош IV Душан Силни

4

5. Наведене манастире разврстај задужбинарима:

Љубостиња , Ђурђеви ступови, Грачаница, Сопоћани, Раваница, Свети Архангел.

Рашка школа Српско – византијска школа Моравска школа1. 1. 1.2. 2. 2.

6

Page 4: TEST za I godinu

6. Поред појма упиши одговарајући број његовог значења :

____ хагиографије 1. збирка религиозних химни и песама из Старог завета____ јеванђеље 2. житија светаца-превођене са грчког језика____ апокрифи 3. запис, радосна вест____псалтир 4. дела пуна фантастике,настала под утицајем библијски списа

4

7. Допуни реченицу : Душанов законик је проглашен на државном сабору у Скопљу , _________ године и имао је ______ чланова.Законик је допуњен насабору у Серу , _________ године . са још ______ чланова, па је укупно имао _________ члан .

5

8. Немањин наследник, велики жупан Стефан је за Србију издејствовао краљевску круну _______ године од римског папе, а заједно са братом, монахом Савом _______ године и аутокефалну цркву у рангу _____________________,седиште се налазило у манастиру______________. Самосталност цркве је добијена од: 1. римског папе; 2. цариградског патријарха; 3. никејског патријарха; 4. дубровачког надбискупа; 5. бугарског патријарха.

4

9. Поређај хронолошким редом владаре из династије Немањића : (од 1 до 7)_____краљ Стефан Владислав_____краљ Стефан Радослав_____цар Стефан Урош IV Силни

_____велики жупан Стефан Немања _____краљСтефан Урош I _____ Стефан Урош II Милутин _____ Стефан Првовенчани

7

10. Повежи задужбине са ктиторима: (*например а-2)

а) краљ Милутин 1) манастир Милешеваб) Стефан Душан 2) манастир Споћаниц) Стефан Владислав 3) Богородица Љевишка у Призренуд) Јелена Анжујска 4) Свети арханђели код Призренаг) Стефан Урош I 5) манастир Градац

5

Максимални бој поена: 50 Број освојених поена_________Оцена_____ 50

Критеријум оцењивања од 46 до 50. поена оцена - одличан (5) од 41 до 45. поена оцена - вр.добар(4) од 36 до 40. поена оцена - добар (3) од 25 до 35 .поена оцена - довољан (2) од 1 до 24 поена оцена - недовољан ( 1)

Page 5: TEST za I godinu

Бр.поена__________оцена________ Тест знања из историје - први разред ( III група )

Датум рада Датум рада ………….2012.год..

Име и презиме:_____________________________ разред и одељење: I/

1.Повежи владаре из династије Немањића са њиховим монашким именима:

владар монашко имеСтефан НемањаСтефан НемањићСтефан РадославРастко Немњић

4

2.Од XIII века почиње обнова рударске производње у Србији, привредни успон и јачање власти владара. Одговори:

а)     У време ког владара почиње привредни успон Србије?___________________________б)      Који народ је био заслужан за развој рударства у Србији?________________________в)      Наведи пет најзначајнијх рудника у средњовековној Србији : 1._______________________, 2_______________________, 3.______________________ 4._______________________, 5.______________________.

7

3. Династија је владарска породица, њени чланови повезани су родбинским везама. Поред имена очева упиши њихове синове наследнике престола

Стефан Првовенчани ___________________________________________________ ___ Стефан Немања __________________________________________________ Стефан Урош III Дечански _________________________________________Стефан Урош IV Душан ______________________________________________

4

4. Поред наведих година владања упиши владаре који су тада владали :

Владар година владања( 1166 - 1196.)( 1355 – 1371.)( 1321 – 1331.)( 1276 - 1282.)

4

5. Наведене манастире разврстај по школама којима су припадале:

Лазарица , Свети Ахилеј, Краљева црква у Студеници, Милешева, Манасија, Богородица Љевишка.

Рашка школа Српско – византијска школа Моравска школа1. 1. 1.2. 2. 2.

6

Page 6: TEST za I godinu

6. Поред појма упиши одговарајући број његовог значења :

____ патријаrх 1. титула без власти и указивала цареву ближу родбину____ монах 2.поглавар српске православне цркве највишег ранга____ севастократора 3.савладар, будући владар____ млади краљ 4.усамљеник, онај који се посветио богу

4

7. Допуните :Владари династије Немањић су носили следеће титуле : _____________________ , _______________ и ____________ .Први српски архиепископ је био _________________________а први српски патријарх се звао _________________________.

5

8. Поређај хронолошким редом владаре из династије Немањића .____ Стефан Урош I____ Стефан Владислав ____ Стефан Првовенчани ____ Стефан Немања

4

9. Представи феудално друштво у средњевековној Србији:

а) Владајући слој властела састављена од : _______________________ и _______________________________

б) Зависни слој ( себри – убоги људи )1. _____________________________,

2._____________________________, 3._____________________________, 4._____________________________.

6

10. Испред манастира бројем означите ко су били њихови ктитори : ____ Жича 1. краљ Стефан Првовенчани ____ Студеница 2. краљица Јелена ____ Грачаница 3. Цар Душан ____ Свети Арханђели 4. краљ Милутин ____ Хиландар 5. велики жупан Стефан Немања и Сава Немањић ____ Градац 6. велики жупан Стефан Немања

6

Критеријум оцењивања Критеријум оцењивања50

од 46 до 50. поена оцена - одличан (5) од 41 до 45. поена оцена - вр.добар(4) од 36 до 40. поена оцена - добар (3) од 25 до 35 .поена оцена - довољан (2) од 1 до 24 поена оцена - недовољан ( 1)

Критеријум оцењивања

Page 7: TEST za I godinu

Тест знања из историје - први разред (IV група )

Датум рада ……………..2012.год.

Име и презиме:_____________________________ разред и одељење: I.....

1. Поред места у чијој близини се налази манастир упиши име манастира :

место манастирКраљевоПриштинаКосовска МитровицаТрстеникАриље

5

2. Одговори:   a ) Поред Срба који народи имају своје манастире на Светој гори, наведи још три народа?

____________________, ______________________, ________________________  б) Како се зове српски манастир на Светој гори ? _______________________________________ в) Наведи име жене која је једино успела да оде на Свету гору ? _______________________________________

г) Који је српски владар умро на Светој гори?_______________________________________

6

3. Поред тачних тврдњи заокружи ДА а поред нетачних НЕСрбија постала Краљевина 1219. године ДА НЕПрестоница Србије у време цара Душана била у Скопљу ДА НЕМанастир Ђурђеви ступови налази се у близини Ушћа ДА НЕСимонида је прва византијска принцеза на српском двору ДА НЕ

4

4. Поред монашког имена упиши име владара :

монах владарСимонСимеонЈованСава

4

5. Допуни реченице да исказ буде тачан :На _________ _________ .год. на државном сабору у ___________ уз присуство властеле и представника Свете горе Стефан Душан је крунисан за __________ ___________и _____________.Српска црква уздигнута је на ранг патријаршије и проглашен је први српски патријарх ______________________.

7

Page 8: TEST za I godinu

6. Поред догађаја упиши године-

____________умро Сава Немањић ____________замонашио се Стефан Немања ____________ Стефан Немања и Сава Немањић подигли манастир Хиландар ____________Српска црква постала самостална ( аутокефална ) ____________ Београд се први пут помиње словенским именом

5

7. Поред имена аутора упиши његово дело :аутор назив дела

Јелена Мрњавчевић - ЈефимијаДеспот Стефан ЛазаревићПатријарх Данило IIIГлигорије ЦамблакСава Немањић

5

8. Поред имена манастира упиши назив места у чијој се близини налази манастир.

Манастир МестоМилешеваСопоћаниБањскаСвети АрхангелСтуденица

5

9. Допуните реченице:Стефан Немањић је ________ године. од римског папе добио краљевску круну, крунисан је у својо задужбини манастиру ___________________код КраљеваПосле крунисања назвао се_______________________ што значи _______________________ ____________________________________________________________________________

4

10. Попуни табелу уписујући по два манастира из сваке школе градитељства :Рашка школа Српско - византијска Моравска школа1. 1. 1.2. 2. 2.

6

Критеријум оцењивањаБрој освојених поена_________Оцена_____ 50

од 46 до 50. поена оцена - одличан (5) од 41 до 45. поена оцена - вр.добар(4) од 36 до 40. поена оцена - добар (3) од 25 до 35 .поена оцена - довољан (2) од 1 до 24 поена оцена - недовољан ( 1)

Критеријум оцењивања

Тест знања из историје - први разред (V група )

Page 9: TEST za I godinu

Датум рада ………2012.год.

Име и презиме:_____________________________ разред и одељење: I ...........

1.Пажљиво погледај слике владара , испод слике упиши :1.Пуно име владара 2.Године владавине 3.Име наследника

а) 1........................................... 2........................................... 3...........................................

б) 1.......................................... 2......................................... 3..........................................

в) 1............................................ 2............................................ 3............................................

6

2. Поред имена владара упиши назив манастира који је подигао :Стефан Урош II Милутин..................................................................................Стефан Урош IV Душан Силни.......................................................................Стефан Владислав..............................................................................................Стефан Урош III Дечански.................................................................................Стефан Првовенчани.............................................................................................

5

3. Поред тачних тврдњи заокружи ДА а поред нетачних НЕСрбија постала Краљевина 1217. године ДА НЕПрестоница Србије у време Стефана Немање била је у Скопљу ДА НЕМанастир Ђурђеви ступови налази се у близини Новог Пазара ДА НЕСимонида је била жена краља Стефана Владислава ДА НЕ

4

4. Поред имена владара упиши његово монашко име :монах владар

Стефан РадославРастко НемањићСтефан ПрвовенчаниСтефан Немања

4

5. Допуни реченице да исказ буде тачан : У српски земљама у употреби су биле два писма и то : .................................... и ..................................Најстарији споменик написан ...................................... је ...............................................................из...............века . Данас се чува у ...................................................

6

Page 10: TEST za I godinu

6. Поред догађаја упиши године

.......................умро Сава Немањић ....................... замонашио се Стефан Немања ....................... Стефан Немања и Сава Немањић подигли манастир Хиландар .......................Српска црква постала самостална ( аутокефална ) ....................... Београд се први пут помиње словенским именом

5

7. Поред имена аутора упиши његово дело :аутор назив дела

Похвала кнезу ЛазаруСлово љубвеСлово о кнезу Лазаружитија краља Стефан ДечанскогНомоканон или Крмчија

5

8. Поред имена места упиши један манастир који се налази у близини тог места

Манастир МестоКод Пријепоље Код Нови ПазарКод Косивска МитровицаУ Призрен Код Ушћа

5

9. Допуните реченице:Стефан Немањић је ________ године, од римског папе добио краљевску круну, крунисан је у својо задужбини манастиру ___________________код КраљеваПосле крунисања назвао се_______________________ што значи _______________________ ____________________________________________________________________________

4

10. Попуни табелу уписујући по два манастира из сваке школе градитељства :Рашка школа Српско - византијска Моравска школа1. 1. 1.2. 2. 2.

6

Критеријум оцењивањаБрој освојених поена_________Оцена_____ 50

од 46 до 50. поена оцена - одличан (5) од 41 до 45. поена оцена - вр.добар(4) од 36 до 40. поена оцена - добар (3) од 25 до 35 .поена оцена - довољан (2) од 1 до 24 поена оцена - недовољан ( 1)

Критеријум оцењивања

Бр.поена__________оцена________

Page 11: TEST za I godinu

Тест знања из историје - први разред (VI група )

Датум рада ……………2012.год.Име и презиме:_____________________________ разред и одељење: I

1. Поред имена oца уписати име његовог сина наследника :ОТАЦ СИН НАСЛЕДНИК ПРЕСТОЛА

Стефан НемањаСтефан Урош IV Душан СилниСтефан ПрвовенчаниСтефан Урош III ДечанскиСтефан Урош II МилутинСтефан Урош I

6

1. Попуни табелу, везану за српску историју, тачним подацима који недостају.година владар титула догађај

1349. царАутокефалност српске цркве

Стефан Немаљић Проглашење краљевине

7

3. Поред владара упши његову задужбину коју је подигао :

Стефан Драгутин ________________________________________________________ Стефан Владислав________________________________________________________ Стефан Урош IV Душан_________________________________________________________  

3

4. Поред тачних тврдњи заокружи ДА а поред нетачних НЕ1217.године Срефан Немањић постао први краљ из династије Немањића ДА НЕ1356.године проглашен Душанов законик ДА НЕ1330.године Битка код Велбужда ДА НЕЖена краља Уроша звала се Белосава ДА НЕ

4

5. Наведене манастире разврстај задужбинарима: Ђурђеви ступови, Жича, Милешева , Високи Дечани, Градац

ВЛАДАР ЗАДУЖБИНАКраљица Јелена АнжујскаКраљ Стефан Урош III ДечанскиВелики жупан Стефан НемањаКраљ ВладиславКраљ Стефан Првовенчани

5

Page 12: TEST za I godinu

6. Поред појма упиши одговарајући број његовог значења :

______ жупан 1. породично имање______ аутокефалност 2. средњовековна титула распрострањена међу Србима______ патријарх 3. самосталност) цркве______ отроци 4. поглавар самосталне православне цркве највећег ранга______ баштина 5. (робови) и један део сеоских попова.______ урбaр 6. рударски порез

6

7. Допуни реченицу : Моћ владаоца је ограничавао државни сабор представничко тело у коме су били заступљени племство и свештенство. Одлучивао је о најважнијим питањима и то : 1. __________________________________________________, 2. __________________________________________________, 3. __________________________________________________, 4. __________________________________________________.

4

8. За време своје владавине Стефан Немања се _______ године састао у ______ са вођом ______________ крсташког рата, немачким царем: 1. Карлом Великим; 2. Карлом IV; 3. Виљемом I; 4. Фридрихом Хабсбуршким; 5. Фридрихом Барбаросом.

4

9. Допуните : Сава Немањић је сахрањен у ________________ касније су његове мошти пренете у манастир _______________ , а турски војсковођа____________________________ је наредио да се Савине мошт спале на ___________________ у ________________ , _____________г.

6

10.Повежи личност и догађај тако што ћеш на цртици испред имена уписати одговарају ћи број: ___ Стефан Душан 1. Српска архиепископија

___ Стефан Немања 2. битка код Пантино___Сава Немањић 3. битка код Велбужда___Стефан Владислав 4. фреска Бели анђео

___Стефан Урош I 5. Немачки рудари Саси долазе у Србију

5

Максимални бој поена: 50 Број освојених поена_________Оцена_____ 50

Критеријум оцењивања од 46 до 50. поена оцена - одличан (5) од 41 до 45. поена оцена - вр.добар(4) од 36 до 40. поена оцена - добар (3) од 25 до 35 .поена оцена - довољан (2) од 1 до 24 поена оцена - недовољан ( 1)