2
BESPLATNA SAVETOVANJA za pretplatnike na IPC KOMPLET za JAVNE NABAVKE za 2020. godinu BESPLATNI PRIRUČNICI za IPC pretplatnike za 2020. godinu PRETPLATA za 2020. godinu na IPC IZDANJA za JAVNE NABAVKE uz VELIKE POGODNOSTI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA i ELEKTRONSKO POSLOVANJE IZMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ELEKTRONSKO POSLOVANJE MATERIJAL ZA SAVETOVANJE Priručnik JAVNE NABAVKE u praksi INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR IPC • Stručni komentari zakona i pratećih propisa Mišljenja i objašnjenja uprave za javne nabavke Stavovi i praksa republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Odgovori na pitanja iz prakse JAVNE NABAVKE u praksi • Stručni komentari zakona i pratećih propisa Mišljenja i objašnjenja Uprave za javne nabavke Stavovi i praksa Republičke komisije za zaštitu prava Odgovori na pitanja iz prakse BESPLATNE (telefonske i e-mail) KONSULTACIJE za JAVNE NABAVKE SLUŽBA PRETPLATE 011/3660071, 3067658 Višegradska 6/II 11000 Beograd INFORMATIVNO POSLOVNI CENTAR IPC [email protected] www.ipc.rs elektronsko izdanje BESPLATNO IPC višednevno SAVETOVANJE za JAVNE NABAVKE Vrnjačka Banja, 4-7. decembar 2019. Beograd, 12. decembar 2019. Vrnjačka Banja, 5. decembar 2019. Novi Sad, januar 2020. - Novi ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA - PLANIRANJE NABAVKI za 2020. SAVETOVANJA u 2019. i 2020. BESPLATNA IPC jednodnevna

Pogodnosti pretplate za 2020 godinu - Javne nabavke pretplate JAVNE NABAVKE1.pdf · za JAVNE NABAVKE za 2020. godinu BESPLATNI PRIRUČNICI za IPC pretplatnike za 2020. godinu PRETPLATA

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pogodnosti pretplate za 2020 godinu - Javne nabavke pretplate JAVNE NABAVKE1.pdf · za JAVNE NABAVKE za 2020. godinu BESPLATNI PRIRUČNICI za IPC pretplatnike za 2020. godinu PRETPLATA

BESPLATNA SAVETOVANJA za pretplatnike na IPC KOMPLETza JAVNE NABAVKE za 2020. godinu

BESPLATNI PRIRUČNICI za IPC pretplatnike za 2020. godinu

PRETPLATA za 2020. godinu na IPC IZDANJAza JAVNE NABAVKE uz VELIKE POGODNOSTI

ZAKON OPRIVREDNIMDRUŠTVIMA i

ELEKTRONSKOPOSLOVANJE

IZMENE ZAKONA OPRIVREDNIM DRUŠTVIMA

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

MATERIJAL ZA SAVETOVANJE

Priru

čnik JAVNE

NABAVKEu praksi

INF

OR

MA

TIV

NO

PO

SLO

VN

I C

EN

TA

RIP

C• Stručni komentari zakona i pratećih propisa

• Mišljenja i objašnjenja uprave za javne nabavke

• Stavovi i praksa republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

• Odgovori na pitanja iz prakse

JAVNE NABAVKEu praksi

• Stručni komentari zakona i pratećih propisa

• Mišljenja i objašnjenjaUprave za javne nabavke

• Stavovi i praksa Republičke komisije za zaštitu prava

• Odgovori na pitanja iz prakse

BESPLATNE (telefonske i e-mail) KONSULTACIJE za JAVNE NABAVKE

SLUŽBA PRETPLATE011/3660071, 3067658

Višegradska 6/II11000 Beograd

INFORMATIVNOPOSLOVNI CENTARIPC [email protected]

www.ipc.rs

elektronsko izdanje

BESPLATNO IPC višednevno SAVETOVANJE za JAVNE NABAVKE

Vrnjačka Banja, 4-7. decembar 2019.

Beograd, 12. decembar 2019.Vrnjačka Banja, 5. decembar 2019.

Novi Sad, januar 2020.

- Novi ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA- PLANIRANJE NABAVKI za 2020.

SAVETOVANJA u 2019. i 2020.BESPLATNA IPC jednodnevna

Page 2: Pogodnosti pretplate za 2020 godinu - Javne nabavke pretplate JAVNE NABAVKE1.pdf · za JAVNE NABAVKE za 2020. godinu BESPLATNI PRIRUČNICI za IPC pretplatnike za 2020. godinu PRETPLATA

KOMPLET IPC IZDANJA za službu za JAVNE NABAVKEčine: elektronski paket JaN i časopis Pravnik

Sadržaj elektronskog paketa:

sporna

u praksi

Javne Nabavke u praksi

IPC vne abavke.Ja N

za NARUČIOCE i PONUĐAČE

POSLOVN ELEKTRONSKI PAKEI T

Propisi o javnim nabavkamai primena u praksi

INFORMATIVNO

www.ipc.rsPOSLOVNI CENTAR

IPC.JaN

POSLOVNO ELEKTRONSKI PAKETza JAVNE NABAVKE

br.11

Pravnikčasopis zaJAVNE NABAVKE

Časopis namenjen službi javnih nabavki

- Javne nabavke u praksi- Stavovi i mišljenja Uprave za javne nabavke- Praksa Komisije za zaštitu prava u postupcima JN- Odgovori na sporna pitanja iz oblasti javnih nabavki- Radni odnosi, zapošljavanje i socijalno osiguranje- Javna svojina- Procesna prava- Imovinsko pravni odnosi- Službena mišljenja i sudska praksa- Pregled donetih propisa i propisa u proceduri- Važne informacije za poslovanje

- Dnevno ažurno- Dostupno sa bilo kog mesta i uređaja (potrebno je samo da aktivirate pristupnu šifru)

- Online aplikacija sadrži: Časopise: Revizor, Budžet, Pravnik i Direktor, Propise, Mišljenja MF, Sudsku praksu, Priručnike, Modele akata, IPC.Računar...

IPC.PROPISI u PRAKSI- online aplikacija -

Elektronski paketi JaN i RaP na internetu IPC.PROPISI u PRAKSI

IPC višednevno SAVETOVANJE ZLATIBOR, 16-19. juL 2019.

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU za privredna društva, javna preduzeća i korisnike javnih sredstava

JAVNE NABAVKE u praksiIPC jednodnevna SAVETOVANJA u JULU 2019. godine

BESPLATNO za pretplatnike IPC-a za 2019/2020ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU POPDV od 1. jula 2019.

ZLATIBOR, 19. jul 2019. od 9:30BEOGRAD, 26. jul 2019. od 9:30Novi ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

BEOGRAD, 26. jul 2019. od 13:00VAŽNE INFORMACIJE27.6.2019

Obaveštenje Poreske uprave o privremenoj promeni režima za korišćenje portala Poreske uprave u periodu do 1. jula 2019. godine26.6.2019

Obaveštenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje o novim obrascima OZ-7 i OZ-10

Na sajtu Agencije za privredne registre objavljeno je obaveštenje o krajnjem roku za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu

IPC vne abavke.Ja N

za NARUČIOCE i PONUĐAČE

POSLOVN ELEKTRONSKI PAKEI T

Propisi o javnim nabavkamai primena u praksi

INFORMATIVNO

www.ipc.rsPOSLOVNI CENTAR

IPC i oslovnoPravo

. PRadno

za PRIVREDNA DRU TVA, ZEĆAŠ JAVNA PREDU

i KORISNIKE BUDŽETSKIH SREDSTAVA

POSLOVNI ELEKTRONSKI PAKET

INFORMATIVNO

www.ipc.rsPOSLOVNI CENTAR

IPC izdanja za JAVNE NABAVKE ...... maximum za Vaš novac u 2020. !!!