29
CTU151 15/07/2013 MARUWIAH AHMAT 1 Maruwiah Ahmat CTU I5I – PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM Menjelaskan cara kedatangan Islam ke Alam Melayu. Menjelaskan pengaruh Islam di Alam Melayu. Menghuraikan tamadun Melayu sebagai asas pembinaan tamadun Malaysia. 5.1 Kedatangan Islam di Alam Melayu 5.2 Pengaruh Islam di Alam Melayu 5.3 Tamadun Melayu sebagai Asas Pembinaan Tamadun Malaysia 2 FAEDAH PEMBELAJARAN KANDUNGAN PENDAHULUAN

TAJUK KE - 2 - · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 1

Maruwiah Ahmat CTU I5I – PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM

Menjelaskan cara

kedatangan Islam ke

Alam Melayu.

Menjelaskan pengaruh

Islam di Alam Melayu.

Menghuraikan tamadun

Melayu sebagai asas

pembinaan tamadun

Malaysia.

5.1 Kedatangan Islam di

Alam Melayu

5.2 Pengaruh Islam di

Alam Melayu

5.3 Tamadun Melayu

sebagai Asas

Pembinaan

Tamadun Malaysia

2

FAEDAH PEMBELAJARAN KANDUNGAN

PENDAHULUAN

Page 2: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 2

3

Malaysia telah merdeka pada 1957.

Kematangan ini meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, pembangunan

insfranstruktur, peningkatan kualiti

pendidikan, kebebasan politik,

perpaduan masyarakat pelbagai

kaum dan pemantapan budaya.

Masyarakat Malaysia khususnya

bangsa Melayu menjadi pemacu atau

peneraju utama kepada

pembangunan masyarakat Malaysia.

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

4

Oleh itu dalam mewujudkan tamadun yang terdiri dari kalangan bangsa pelbagai agama, memerlukan kerjasama dan sikap bertanggungjawab masyarakat Malaysia.

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Page 3: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 3

5

Tamadun Melayu telah dimantapkan oleh Islam.

Tamadun Melayu dibentuk oleh bahasa Melayu, adat

Melayu dan agama Islam.

Islam menjadi asas kepada perpaduan masyarakat

Alam Melayu hingga disinonimkan Melayu itu Islam

dan Islam itu Melayu.

Perkembangan dan kekuatan serta keruntuhan

masyarakat Alam Melayu bergantung kepada sejauh

mana mereka beramal dengan Islam.

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

6

Sejarah dan Asas Sistem Pemerintahan

Dari segi sejarah terbukti bahawa wilayah politik/negara-

bangsa - Malaysia merupakan lanjutan dari kemunculan

politik-politik/kerajaan-kerajaan Melayu awal.

Malaysia kini merupakan negara-bangsa yang berbentuk

persekutuan yang terdiri dari beberapa buah negeri Melayu.

Setiap politik Melayu di atas diperintah oleh raja atau sultan

atau Yang di-Pertua.

Perlembagaan Persekutuan Malaysia (PPM) memaktubkan dua

institusi beraja yang menjadi kompenan penting dalam sistem

pemerintahan demokrasi berparlimen:

Yang di-Pertuan Agong

Majlis Raja-raja Melayu

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Page 4: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 4

7

Majlis

Raja-raja

akan

melantik

Yang di-

Pertuan

Agong.

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

8

Yang di-Pertuan Agong

Perkara 32 menyatakan YDP sebagai Ketua Utama Negara bagi Persekutuan,

dan Isterinya.

Perkara 32 (1) - Maka hendaklah ada seorang Ketua Utama Negara bagi

Persekutuan, digelar Yang di-Pertuan Agong, yang hendaklah diberi keutamaan

daripada segala orang dalam Persekutuan dan yang tidak boleh dikenakan

apa-apa jua pun prosiding di dalam mana-mana mahkamah kecuali di dalam

Mahkamah Khas.

Perkara 32 (2) - Isteri Yang di-Pertuan Agong (digelar Raja Permaisuri Agong)

hendaklah diberi keutamaan daripada segala orang lain di dalam Persekutuan

selepas Yang di-Pertuan Agong.

Perkara 32 (3) - Yang di-Pertuan Agong hendaklah dipilih oleh Majlis Raja-Raja

bagi tempoh lima tahun, tetapi boleh pada bila-bila masa meletakkan

jawatannya melalui surat yang ditandatangani sendiri olehnya yang ditujukan

kepada Majlis Raja-Raja atau boleh dipecat daripada jawatannya oleh Majlis

Raja-Raja.

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Page 5: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 5

9

Yang di-Pertuan Agong mempunyai

kuasa dan hak:

Memperkenankan undang-undang

yang diluluskan oleh parlimen

Melantik Perdana Menteri dan Jemaah

Kabinet, Ketua Hakim Negara dan

Hakim-hakim, Duta-duta dan

Pesuruhjaya Tinggi ke luar negara.

Menerima nasihat daripada Perdana

Menteri dan Jemaah Menteri.

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Mengampunkan

setiap kesalahan

sama ada di

mahkamah sivil yang

dilakukan di Wilayah

Persekutuan atau di

mahkamah tentera.

Sebagai Pemerintah

Tertinggi Angkatan

Tentera Malaysia

10

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Page 6: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 6

Sebagai Ketua Agama Islam di negeri-negeri yang

tidak beraja.

Yang di-Pertuan Agong tidak terlibat dalam politik

dan pemerintahan negara.

11

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

12

Bangsa Melayu Menurut

Perlembagaan

Kedudukan Bahasa Melayu

Jati Diri Melayu

Dasar Pendidikan

Negara

Dasar Kebudayaan

Nasional

MALAYSIA

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Page 7: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 7

13

Bahasa Melayu Menurut Perlembagaan Persekutuan

Perlembagaan Persekutuan

• Menjamin kedudukan istimewa orang Melayu dan agama Islam.

• Mengiktiraf kewujudan undang-undang adat yang dilaksanakan

dalam kalangan orang Melayu dan penduduk bumiputera Sabah

dan Sarawak. – tetapi tidak boleh mengatasi undang-undang

Persekutuan.

• Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan berbunyi:

‘Memberi kedudukan yang istimewa kepada orang-orang

Melayu dan anak negeri di Sabah dan Sarawak’

5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Bahasa Melayu

14

Dalam mentakrifkan bangsa Melayu jika dirujuk

kepada Perkara 160 (2) Perlembagaan

Persekutuan Malaysia mentakrifkan orang Melayu

sebagai ‘seorang yang menganut agama Islam,

bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan adat

istiadat Melayu, lahir sebelum Hari Merdeka di

Persekutuan atau Singapura. Sementara ibu dan

bapanya lahir di Persekutuan atau Singapura pada

Hari Merdeka’.

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Bahasa Melayu

Page 8: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 8

15

Kontrak Sosial

Jawatankuasa Siasah dibentuk pada 9 April 1956.

Dato’ Abdul Razak, Timbalan Presiden UMNO menjadi pengerusi.

Membincangkan isu kerakyatan melalui jus soli dan kedudukan bahasa Melayu.

Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk menimbang memorandum-memorandum yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Perhubungan Negeri.

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Bahasa Melayu

16

Sebab wujud Kontrak Sosial

Sejarah

• Kesan Penjajahan British

Masyarakat Majmuk

• Kemasukan Buruh Asing

Interaksi Tamadun

• Kebimbangan taraf kedudukan Melayu

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Bahasa Melayu

Page 9: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 9

17

Keputusan Jawatankuasa Siasah

1. Perlembagaan mengiktiraf orang Melayu

sebagai Bumiputera.

2. Yang di-Pertuan Agong telah diberi

tanggungjawab menjaga kepentingan dan

kedudukan istimewa orang Melayu.

3. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa

kebangsaan dan bahasa rasmi negara, namun

mempertahankan bahasa lain dalam pendidikan.

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Bahasa Melayu

18

Kedudukan Bahasa Melayu

Sejarah Bahasa Melayu

Bahasa Melayu adalah sejenis bahasa Melayu-

Polinesia di bawah keluarga bahasa Austronesua

yang telah digunakan di wilayah Indonesia-

Malaysia dan persekitarannya lebih 1000 tahun

dahulu.

Rekod terawal bahasa Melayu kuno ialah sebuah

batu bersurat bertarikh 682 M ditemui di

Sumatera Selatan.

5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Bahasa Melayu

Page 10: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 10

19

Batu Bersurat Telaga Batu ialah batu bersurat Srivijaya dari abad ke-7 yang ditemui di Sabokingking, Palembang, Sumatera Selatan sekitar tahun 1950. Batu bersurat ini ditulis dengan tulisan Pallava dalam Bahasa Melayu Kuno.

Bahasa Melayu

20

Sebuah inskripsi Bahasa Melayu Kuno yang digelar Kawi

ditemui di Pengkalan Kempas di Negeri Sembilan

Sebuah inskripsi Bahasa Melayu Kuno yang digelar Kawi

ditemui di Pengkalan Kempas di Negeri Sembilan

Bahasa Melayu

Page 11: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 11

21

Bahasa Melayu jatuh ke tempat ke-4 penutur paling banyak dunia (kira-kira 300 juta orang).

Bahasa Melayu kini menjadi bahasa kebangsaan Malaysia, Indonesia dan Brunei, serta salah satu bahasa rasmi Singapura.

Bahasa Melayu juga ditutur oleh penduduk selatan Thailand, sebahagian Kemboja, Vietnam, Sri Lanka dan Afrika Selatan.

70,000 orang bertutur bahasa Melayu di Sri Lanka, di China terdapat saluran radio Bahasa Melayu.

5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Bahasa Melayu

22

Bahasa Melayu standard/piawai adalah Bahasa

Melayu Riau seperti yang dipersetujui oleh

Malaysia, Indonesia dan Brunei.

Bahasa Melayu mempunyai banyak dialek.

- Bahasa Jawa, Banjar, Bugis, dlln

- Bahasa Melayu Peranakan (Cina Selat) + Hokkien

Bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia

pada tahun 1968.

5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Bahasa Melayu

Page 12: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 12

23

Kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa

kebangsaan dan bahasa rasmi negara termaktub

di dalam:

Perlembagaan Persekutuan:

Perkara 152 Fasal (a), Fasal (3):

Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67

Seksyen 2

Seksyen 6

5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Bahasa Melayu

24

Fungsi bahasa Kebangsaan:

Sebagai bahasa lisan para pegawai kerajaan

sewaktu menjalankan tugas rasmi negara.

Sebagai media segala urusan surat-menyurat

dalam dan antara jabatan-jabatan.

Digunakan dalam semua rekod-rekod kerajaan.

Digunakan untuk semua jenis borang urusan rasmi

kerajaan.

5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Bahasa Melayu

Page 13: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 13

25

Masalah dan cabaran Bahasa Melayu

Kekurangan bahan untuk digunakan di institusi

pengajian tinggi.

Kekurangan bahan dalam sains dan teknologi

termasuk kejuruteraan.

Menjadi saingan kepada bahasa Inggeris yang

lebih diperlukan di peringkat global.

Cabaran internet yang lebih banyak memaparkan

bahasa Inggeris.

5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Bahasa Melayu

26

Jati Diri Melayu

Jati bermaksud asli, murni, tulen dan tidak

bercampur.

Jati diri membawa maksud identiti yang

memisahkan suatu peribadi dengan peribadi yang

lain.

Jati diri merujuk kepada ciri-ciri sejati yang dimiliki

oleh seseorang bukan sahaja yang terlihat secara

lahiriah tetapi termasuk juga nilai-nilai yang

menjadi pegangannya.

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Jati Diri Melayu

Page 14: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 14

27

Jati Diri Melayu

Kewarganegaraan dan Jati Diri Kebangsaan

Selepas kemerdekaan Malaysia berusaha mewujudkan satu jati

diri kebangsaan bagi warganegaranya yang mengandungi

beberapa kompenan pelbagai kaum.

Asas-asas kebangsaan tersebut telah termaktub dalam Akta

Pendidikan (1961) dan Akta Bahasa (1967).

Selepas tragedi 13 Mei 1969, Dasar Ekonomi Baru

diperkenalkan untuk digunakan sebagai instrumen perpaduan

kaum.

Rukun Negara diperkenalkan pada 1971 untuk memantapkan

hubungan antara kaum dan memperkukuhkan perpaduan rakyat

pelbagai kaum di Malaysia.

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

28

Kedudukan orang Melayu dalam

Perlembagaan

Perkara 160(2) sebagai seseorang yang beragama Islam. Lazimnya,

mereka ini bercakap dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat

istiadat Melayu. Seseorang itu dikatakan Melayu apabila lahir sebelum

kemerdekaan di Persekutuan atau di Singapura; atau ibu atau

bapanya lahir di Persekutuan atau di Singapura; atau pada hari

merdeka bermaustautin di Persekutuan atau di Singapura.

Di samping Perkara 160(2), Melayu turut ditakrifkan di bawah Perkara

89(6) yang menyatakan bahawa seseorang itu disifatkan sebagai

seorang Melayu bagi maksud merizabkan tanah di bawah undang-

undang bagi negeri mereka bermastautin. Perkara ini menjelaskan

bahawa takrifan Melayu itu boleh dipecahkan kepada dua, iaitu

berdasarkan sosiobudaya dan berdasarkan Perlembagaan

Persekutuan.

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Jati Diri Melayu

Page 15: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 15

29

Jati Diri

Melayu

Seorang Melayu

Rakyat Malaysia

Beragama Islam

Jati Diri Melayu

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

30

Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan

Bumiputera dan Undang-undang Adat

Persetujuan melonggarkan syarat-syarat kewarganegaraan oleh

pemimpin-pemimpin Melayu telah membolehkan pemimpin-

pemimpin bukan Melayu mengakui kedudukan istimewa orang

Melayu dan orang Islam.

Pembentukan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963,

taraf kedudukan istimewa telah diperluas kepada kaum Bumiputera

di Sabah dan Sarawak.

Keistimewaan orang Melayu dan bumiputera dimaktubkan menurut

Perkara 153 PPM.

PPM juga mengiktiraf peranan undang-undang adat yang dapat

dilaksanakan dalam kalangan orang Melayu dan masyarakat

peribumi.

Jati Diri Melayu

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Page 16: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 16

31

Akibat hilang jati diri

Menjadi korban globalisasi – keruntuhan moral, meninggalkan agama dan lupa budaya.

Sesebuah bangsa akan hilang identitinya.

Tanpa identiti, hilang keyakinan, hilang kecintaan dan hilang kesetiaan kepada agama, bangsa dan negaranya.

Islam telah mengangkat martabat bangsa Melayu ke tahap yang paling tinggi.

Masyarakat Melayu yang renggang dengan agama – lemah ekonomi, lemah sosial dan banyak merepat di penjara dan pusat serenti.

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Jati Diri Melayu

32

Dasar Pendidikan Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan (1988) telah telah

menyatakan dengan jelas pendidikan di Malaysia sebagai ‘satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga masyarakat dan negara.’

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Dasar Pendidikan Negara

Page 17: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 17

33

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Dasar Pendidikan Negara

1. Kepercayaan

kepada Tuhan –

kehidupan yang

seimbang 2. Berilmu dan

berpendidikan –

melahirkan

akhlak yang

mulia

3. Pembangunan diri –

menyumbang kepada

diri, bangsa dan

negara

34

Objektif dasar ini dinyatakan dalam Pendahuluan kepada Akta

Pelajaran 1961, iaitu:

"BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam

Ordinan Pelajaran, 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem

pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan

menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi, dan

politiknya..."

Objektif ini dinyatakan secara am tetapi dalam melaksanakannya,

Kementerian Pendidikan dengan berpandukan kepada Penyata

Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960, telah mentafsirkan-

nya sebagai menyatupadukan kanak-kanak sekolah berbilang kaum

dan menyediakan tenaga kerja bagi keperluan ekonomi.

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Dasar Pendidikan Negara

Page 18: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 18

35

Strategi Pelaksanaan

Beberapa strategi telah digubal untuk mencapai matlamat Dasar

Pendidikan yang telah ditetapkan seperti berikut:

1. Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa

pengantar yang utama;

2. Mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan

Malaysia bagi semua jenis sekolah;

3. Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua;

4. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan;

5. Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan

menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan

bersepadu;

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Dasar Pendidikan Negara

36

6. Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan

tahun;

7. Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu

dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi

perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib

baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman;

8. Menyediakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru

Sekolah Rendah (KBSR) yang berasaskan 3M iaitu

membaca, menulis dan mengira pada tahun 1983 yang

menjurus kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

(KBSM) pada tahun 1989.

Dasar Pendidikan Negara

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Page 19: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 19

37

9. Memperluaskan pendidikan Vokasional dan Teknik melalui

penyusunan semula kurikulum Sekolah Vokasional pada tahun 1978;

10. Mempelbagai dan memperbanyakkan kemudahan pendidikan

di peringkat universiti terutama dalam bidang sastera gunaan dan

sains gunaan;

11. Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin;

12. Menjadikan Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris sebagai

mata pelajaran yang wajib diajar di sekolah-sekolah dan memberi

peluang yang sempuma bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain

seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil; dan

13. Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin, seperti

pasukan-pasukan kadet tentera, kadet polis, pengakap, puteri Islam

dan lain-lain.

Dasar Pendidikan Negara

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

38

Penyata Razak 1956 merupakan cadangan-cadangan yang dibuat oleh satu jawatankuasa oleh kerajaan Malaysia bagi mengkaji semula sistem pendidikan di Malaysia. Jawatankuasa pelajaran ini ditubuhkan pada bulan September 1955 dan dipengerusikan oleh Menteri Pelajaran Malaysia ketika itu Tun Abdul Razak Hussein.

Mewujudkan dua jenis sekolah rendah iaitu Sekolah Rendah Kebangsaan (SRK) dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) serta menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa bahasa pengantar bagi SRK.

Dasar Pendidikan Negara

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Page 20: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 20

39

Tugas jawatankuasa ini ialah untuk:

membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan

yang bersesuaian dengan aspirasi menyatupadukan

penduduk berbilang bangsa.

menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa

kebangsaan.

menjaga perkembangan bahasa dan kebudayaan

kaum lain.

mengkaji Ordinan Pelajaran 1952 dan

membuat pindaan yang perlu.

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Dasar Pendidikan Negara

40

Penyata Razak mempunyai 17 cadangan dengan mengambil kira

matlamat akhirnya membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan di

Malaysia.

Di antara perkara yang diperkatakan ialah:

Semua sekolah di tanah air mempunyai sukatan yang sama

Bahasa Melayu dijadikan bahasa Kebangsaan dan menjadi bahasa

pengantar utama.

Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah

rendah dan sekolah menengah.

Bagi sekolah jenis kebangsaan, bahasa Inggeris, Cina dan Tamil

menjadi bahasa pengantar.

Dasar Pendidikan Negara

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Page 21: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 21

41

Sekolah-sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama.

Penubuhan satu jenis sekolah sahaja yang terbuka kepada semua kaum.

Guru-guru sekolah rendah dan menengah adalah bekelayakan.

Sistem pendidikan sekolah menengah adalah Sekolah Menengah Rendah (SMR), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pra Universiti.

Semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional dan Jemaah Nazir Persekutuan ditubuhkan

Dasar Pendidikan Negara

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

42

Laporan Rahman Talib

Pada tahun 1959, jawatankuasa

penyemak pelajaran telah dibentuk

danmelantik Abd Rahman Talib (Menteri

Pelajaran) sebagai pengerusi.

Tujuannya: Untuk mengkaji semula polisi

pendidikan kebangsaan sebagaimana

telah dicadangkan dalam Laporan

Razak serta kesan-kesan dalam

perlaksanaannya.

Dasar Pendidikan Negara

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Page 22: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 22

43

Dlm Laporan Razak, kebanyakan murid yg gagal dipilih utk

masuk sekolah menengah terpaksa meninggalkan alam

persekolahan. Umur persekolahan dinaikkan dari 12-15 tahun.

Telah dicadangkan penubuhan sekolah pelajaran lanjutan yang

menawarkan kursus vokasional selama 3 tahun.

Utk mengatasi kekurangan guru di Sekolah Pelajaran Lanjutan,

kementerian menganjurkan latihan separuh masa selama 3 tahun

utk guru-guru di pusat latihan berhampiran dlm masa yg sama.

Utk memberi kedudukan yg wajar kpd Bahasa Melayu sebagai

bahasa kebangsaan, sekolah rendah umum dan sekolah rendah

jenis umum dicadangkan tukar nama menjadi sekolah rendah

kebangsaan dan sekolah rendah jenis kebangsaan.

Dasar Pendidikan Negara

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

44

Bagi sekolah menengah peperiksaan awam hendaklah dijalankan

dlm bahasa rasmi sahaja iaitu Bahasa Inggeris atau Melayu

(tujuannya utk memupuk semangat perpaduan di kalangan

masyarakat berbilang kaum).

Kerajaan akan menarik balik bantuan kpd sekolah menengah yg

tidak mengikut sistem pendidikan kebangsaan yg bertujuan

menggalakkan murid-murid berbilang bangsa menghadiri sekolah

menengah kebangsaan atau sekolah menengah jenis kebangsaan.

Mulai tahun1962, Bahasa Kebangsaan diwajibkan lulus dalam

peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP).

Dasar Pendidikan Negara

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Page 23: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 23

45

Kemudahan hendaklah diberikan utk mengajar Agama Islam di

sekolah jika terdapat 15 org murid yg beragama Islam,

pembiayaannya ditanggung oleh kerajaan Negeri dan Persekutuan.

Pendidikan akhlak utk murid bukan Islam dimasukkan dlm sukatan

wajib mulai drjh 4 & 5.

Utk menjamin murid bersekolah sekurang-kurangnya hingga sekolah

menengah rendah, bayaran yuran dimansuhkan.

Penguasa pelajaran tempatan yg ditubuhkan di bawah Laporan

Razak1956 didapati kurang sesuai (tidak mencapai matlamat) dan

digantikan dengan Lembaga Penasihat Pelajaran Negeri.

JK mencadangkan jemaah nazir negeri ditubuhkan utk

membantu jemaah nazir persekutuan utk tugas penyeliaan.

Dasar Pendidikan Negara

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

46

Umur tamat sek rendah

Sekolah teknik/voka

Pendidikan guru

Bahasa rasmi SM

Agama dan akhlak

Jemaah nazir

Rumusan

yang

dititik-

beratkan

dalam

Laporan

Rahman

Talib.

Dasar Pendidikan Negara

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Page 24: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 24

47

Sekolah wawasan

Sekolah bestari

Sekolah cluster

Sekolah amanah

Dasar Pendidikan Negara

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Aspek baharu dalam sistem

pendidikan sekolah

48

Dasar Kebudayaan Nasional

Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup manusia. Ia berperanan penting dalam proses pembangunan negara di Malaysia di mana keperibadian Malaysia harus dipupuk dalam usaha-usaha yang dijalankan ke arah meningkatkan pembangunan sosioekonomi dan politik.

Ini sudah tentunya memerlukan penggemblengan dan penglibatan semua lapisan masyarakat dalam satu proses yang berterusan.

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Dasar Kebudayaan Nasional

Page 25: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 25

49

Dasar Kebudayaan Nasional

Hubungan baik antara kaum jelas amat diperlukan

untuk menjamin perpaduan kaum bagi masyarakat

majmuk di Malaysia.

Penjajahan British mewujudkan polarisasi kaum

(pengasingan kaum berdasarkan etnik).

Interaksi antara kaum penting untuk memahami

pelbagai budaya, bahasa dan agama.

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Dasar Kebudayaan Nasional

50

Dasar Kebudayaan Kebangsaan (1971) telah

diterima sebagai dasar negara untuk mewujudkan

jati diri.

Dasar ini menyatakan bahawa kebudayaan

kebangsaan negara hendaklah berasaskan

kebudayaan masyarakat asal rantau ini dan Islam

menjadi teras kebudayaan kebangsaan dan nilai-

nilai baik dari budaya lain akan diambil kira.

Dasar ini juga mengambil kira bahawa imej atau

citra kebangsaan mestilah citra kemelayuan.

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Dasar Kebudayaan Nasional

Page 26: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 26

51

Budaya

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Dasar Kebudayaan Nasional

52

• Persamaan nilai perlu dikembangkan dan dijadikan asas kebudayaan nasional

• Perbezaan nilai perlu dihormati oleh kaum lain

• Persamaan nilai perlu dipraktikkan bersama untuk perpaduan

• Perbezaan nilai perlu dihormati oleh kaum lain demi perpaduan

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Dasar Kebudayaan Nasional

Asas

Konsep

Kebuda-

yaan

Malaysia

Page 27: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 27

53

Kongres Kebudayaan Kebangsaan 1971:

Prinsip Asas Dasar Kebudayaan Kebangsaan:

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Dasar Kebudayaan Nasional

• Rantau ini pusat pengembangan budaya Melayu.

• Persamaan dari segi bahasa, sejarah, geografi dan kesenian.

Berteraskan kebudayaan rakyat

asal rantau ini

• Budaya Cina, Arab, India dan Barat yang sesuai wajar diterima dalam pembentukan DKK.

Unsur-unsur budaya lain boleh diterima sebagai sesuatu yang dinamik, berubah dan asimilasi

secara berterusan.

• Mendukung nilai-nilai Islam.

• DKK tidak boleh bertentangan dengan Islam.

Islam menjadi teras dalam DKK

1

2

3

54

Objektif DKK

Pembangunan Kebudayaan Kebangsaan amatlah penting untuk

mewujudkan sebuah negara yang stabil dan bersatu padu.

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

3. Memperkayakan dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan

pembangunan sosioekonomi.

2. Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh daripada Kebudayaan Kebangsaan; dan

1. Mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui Kebudayaan;

Dasar Kebudayaan Nasional

Page 28: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 28

55

Strategi dan Pelaksanaan Objektif DKK

boleh dicapai melalui strategi-strategi berikut:

1. Pemulihan, pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas Kebudayaan Kebangsaan melalui usahasama penyelidikan, pembangunan, pendidikan, pengembangan dan perhubungan budaya;

2. Meningkat dan mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha-usaha membimbing dan melatih peminat, mendokong dan menggerak kebudayaan seluas-luasnya sebagai jentera pembangunan yang berkesan;

3. Mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan dan nasionalisme Malaysia;

4. Memenuhi keperluan sosiobudaya; dan

5. Meninggikan taraf dan mutu kesenian.

5.3 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA

Dasar Kebudayaan Nasional

56

1. Apa yang kamu faham tentang jati diri bangsa

Melayu? Apakah kepentingannya?

2. Apakah intipati Falsafah Pendidikan Kebangsaan?

3. Apakah prinsip asas Dasar Kebudayaan

Kebangsaan?

4. Apakah yang dititikberatkan dalam Laporan

Razak 1956?

5. Apakah maksud sekolah bestari?

Latihan Pengukuhan 10

Page 29: TAJUK KE - 2 -  · PDF fileBahasa Melayu menjadi bahasa rasmi Malaysia pada tahun 1968. 5.3 TAMADUN ISLAM SEBAGAI ASAS PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Bahasa Melayu

CTU151 15/07/2013

MARUWIAH AHMAT 29

57

Berpandukan nota kuliah

Bab 5, jawab soalan-

soalan yang diberi.

Tengok nota bukan

tengok jawapan

kawan.

Latihan Bertulis 11