Click here to load reader

SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

 • View
  28

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU. ORGANIZACIJSKO PONAŠANJE 2. Osnove individualnog ponašanja. Gašparić Ana Filajdić Josipa Ivančić Ivana Jakšetić Julijana Landeka Andrea. Sposobnost. Sposobnost- kapacitet pojedinca za obavljanje različitih zadataka u nekom poslu - PowerPoint PPT Presentation

Text of SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

 • SVEUILITE J.J.STROSSMAYERAEKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

  ORGANIZACIJSKO PONAANJE2. Osnove individualnog ponaanja

  Gapari AnaFilajdi JosipaIvani IvanaJaketi JulijanaLandeka Andrea

 • SposobnostSposobnost- kapacitet pojedinca za obavljanje razliitih zadataka u nekom poslu

  Intelektualne sposobnostiFizike sposobnosti

 • Intelektualne sposobnostiSposobnosti obavljanja misaonih aktivnosti razmiljanja, rasuivanja i rjeavanja problemaDimenzijeNumerikeVerbalno razumijevanjeBrzina percepcijeInduktivno rasuivanjeDeduktivno rasuivanjeProstorna vizualizacijapamenje

 • Inteligencija U zavisnosti od vrijednosti IQ, visina inteligencije se moe podjeliti na nekoliko grupa:Genijalnost (IQ je vii od 140)Veoma visoka inteligencija (IQ je izmeu 120 - 140)Visoka ineteligencija (IQ je izmeu 111-120)Prosjena inteligencija (IQ je izmeu 90-110)Granian stupanj inteligencije (IQ je izmeu 70-89)Kognitivna inteligencijaDrutvena inteligencijaEmocionalna inteligencijaKulturna inteligencija

 • Fizike sposobnostito je to fizika sposobnost?

  Sposobnost obavljanja zadataka koji zahtijevaju izdrljivost, spretnost ruku, snagu u nogama i sline karakteristike

 • Devet osnovnih fizikih sposobnostiimbenici snageDinamika snagaSnaga trupaStatika snagaEksplozivna snaga

 • imbenici fleksibilnosti5. Fleksibilnost u opsegu6. Dinamike fleksibilnosti

  Ostali imbenici7. Koordinacija tijela8. Ravnotea9. Izdrljivost

 • Biografske karakteristikeOsobne karakteristike: -dob,-spol, -rasa,-radni sta.Objektivne su i lako dostupne iz kadrovske evidencije.

 • Dob

  Odnos izmeu dobi i performanse na poslu biti e sve vanije pitanje tijekom idueg desetljea. Zaposlenici imaju mjeovite osjeaje o starijim radnicima. to ste stariji, manje je vjerojatno da ete dati ostavku. Odnos izmeu dobi i izostanaka s posla djelomino je funkcija mogunosti izbjegavanja izostanaka. Postoji uvjerenje da proizvodnost opada s dobi, no podaci su suprotni tom uvjerenju. Veina istraivanja ukazuje na pozitivnu vezu izmeu dobi i zadovoljstva, no druga su istraivanja utvrdila odnos nalik na U-krivulju.

 • Spol

  Izmeu mukaraca i ena nema znatnih razlika u performansi na poslu. ene su spremnije podrediti se autoritetu, mukarci su agresivniji i vie je vjerojatno da e oekivati uspjeh nego ene. Zaposlene majke preferirati e poslove ovisno o rasporedu radnog vremena, kako bi mogle ispuniti i svoje obiteljske obveze. Stope kojima ene daju otkaze sline su kao kod mukaraca. Vea je stopa apsentizma kod ena.

 • Rasa

  Rasa je bioloko nasljee koje ljudi koriste da bi sebe identificirali. U radnom okruenju ljudi su obino skloniji kolegama vlastite rase. Znatne rasne razlike postoje u pogledu stavova o afirmativnoj akciji. Afroamerikanci openito prolaze loije od bijelaca u kadrovskim odlukama. Postoje bojazni da bi testovi mentalnih sposobnosti mogli imati negativan utjecaj na neke rasne i etnike skupine.

 • Radni sta

  Sta kao radno iskustvo dobar je prediktor proizvodnosti zaposlenika. U negativnom je odnosu s apsentizmom. to je osoba due na poslu, manje je vjerojatno da e dati ostavku. Sta i zadovoljstvo poslom u pozitivnom su odnosu.

 • Uenjeto je uenje?

 • Ono to smo radili kad smo ili u kolu

  Svaka relativno trajna promjena u ponaanju kao posljedica iskustva

 • Sastavnice definicije:

  Uenje ukljuuje promjenu

  Promjena se mora ukorijeniti

  Za uenje je nuan neki oblik iskustva

 • Teorije o uenju1. Klasino uvjetovanje oblik uvjetovanja u kojem pojedinac reagira na podraaj koji obino ne bi izazvao takvu reakciju

  2. Instrumentalno uvjetovanje- oblik uvjetovanja u kojem poeljno, voljno ponaanje dovodi do nagrade

 • 3. Socijalno uenje gledite da ljudi mogu uiti opaanjem i kroz izravno iskustvo

 • Menaderski instrumenti

  -Oblikovanje ponaanja kada pokuavamo uobliiti ljude postupno usmjeravajui njihovo uenje.

  - Oblikovacijsko ponaanje sustavno daje potporu svakom uzastupnom koraku koji osobu dovodi blie eljenom odgovoru.

 • - Modeli oblikovanja ponaanja :

  Pozitivna potpora Negativna potporaKanjavanjegaenje

 • - Rasporedi davanja potpore :

  - Kontinuirano davanje potpore - Povremeno davanje potpore

  Potpore se mogu klasificirati i kao :

  fiksne potporeVarijabilne potpore

 • Modifikacija ponaanjaMod OP metoda primjenjivanja koncepta davanja potpore na pojedince u radnom okruenju.

  Program proveden u Emery Air Freightu (danas dio FedExa)

 • Mod Op sastoji se od 5 koraka1. utvrivanje kritinih vrsta ponaanja2. prikupljanje podataka o poetnom stanju3. utvrivanje posljedica ponaanja4. razvijanje i primjenjivanje interventne strategije5. ocjenjivanje poboljanja performanse

 • Mnoge organizacije koriste Mod OP za poboljanje proizvodnosti zaposlenika, za smanjenje pogreaka, apsentizam, zakanjenja, broj nezgoda i za poveanje ljubaznosti prema klijentima.

 • Problemi s Mod OP-om i teorijom o potporiIako uinkovitost potpore u smislu nagraivanja i kanjavanja dobiva veliku podrku u literaturi, to nuno ne znai da je Mod OP najbolji nain nagraivanja ljudiIstraivanja pokazuju da misli i osjeaji slijede odmah nakon okolinih podraaja, to je u suprotnosti sa postavkama biheviorizma i Mod OP-a

 • Etika dilemaJe li Mod OP oblik manipulacije???

  Kritiari smatraju Mod OP oblikom manipuliranja zaposlenicima, tvrde kako menaderi smiljeno odabiru posljedice da bi kontrolirali ponaanje zaposlenika, te na taj nain oduzimaju zaposlenicima pravo na individualnost i slobodu izbora

 • Etinost manipulacije ovisi o nainu na koji shvaamo pojam manipuliranjeNeki smatraju da je to negativan pojam, dok drugi tvrde kako je manipulacija samo promiljeno nastojanje da se kontroliraju ishodiMenadment jest manipulacija, jer se bavi planiranim pokuajima da se ljude navede na ine ono to menadment eli da ine

 • Primjer iz prakseCharles Park, voditelj prodaje, New Jersey

 • Rick Moyer, voditelj prodaje, TuWay Wireless

 • Bud Selig, bejzbolski povjerenik Prve lige

 • Hvala na panji!!!