Click here to load reader

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku

 • View
  51

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku. Organizacijsko ponašanje Temeljni pristupi vodstvu Ines Peleš Josipa Tokić Josip Končevski. Vodstvo i upravljanje. Vodstvo i upravljanje su dva pojma koja se često zamjenjuju. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku

 • Sveuilite J.J. Strossmayera u OsijekuEkonomski fakultet u OsijekuOrganizacijsko ponaanje

  Temeljni pristupi vodstvu

  Ines PeleJosipa TokiJosip Konevski

 • Vodstvo i upravljanje

  Vodstvo i upravljanje su dva pojma koja se esto zamjenjuju.

  Prema John Kotter-u "upravljanje" je svladavanje sloenosti a "vodstvo" svladavanje promjena.

  Definicija vodstva: sposobnost utjecanja na grupu da bi se usmjerila prema nekoj viziji ili skupini ciljeva

  Organizacije trebaju jako vodstvo i jake menadere za postizanje optimalne uinkovitosti.

 • Osobinske teorijeRazlikuju vou od nevoa, tako da se fokusiraju na osobne odlike i karakteristike (karizmatinost, oduevljenost i hrabrost)Pokuaji istraivaa da izoliraju osobine vodstva stigli su do nekoliko mrtvih toki.ezdesetih je identificirano 80 osobina vodstvaModel osobnosti Big Five

 • Emocionalna inteligencija

  Bez EI osoba moe imati vrhunsko obrazovanje, snanu viziju, i dotok odlinih ideja, ali ipak ne biti veliki voa.Jedna od temeljnih komponenti EI je empatija Na najviim razinama vodstva EI je kljuna (Fred Greenstein)

 • Dva zakljukaOsobine mogu predviati vodstvo!Osobine su bolji pokazatelji za predvianje stvaranja voa i za nastanak vodstva, nego za stvarno razlikovanje uinkovitih od neuinkovitih voa!

 • Primjer :asopis Training magazine i Centar za kreativno vodstvo proveli su anketu na uzorku od preko 250 menadera da bi identificirali koje sposobnosti vodstva menaderi danas smatraju najvanijima za uspjeh (M-54%, -46%)Rezultat: etinost, integritet i vrijednosti na vrhu popisa kod svih menadera

 • Studije na Ohio dravnom sveuilitu

  Identifikacija nezavisne dimenzije u ponaanju voa, dvije dimenzije, pokretaka ustrojesnot i obzirnost.

  Jedno vrijeme su se rezultati smatrali razoaravajuim.

  Tri bihevioralne teorije vodstva

 • 2. Studije na Michiganskom sveuilitu

  Utvrditi karakteristike ponaanja voa (u isto vrijeme kao i na Ohio Sveuilitu )Dvije dimenzije; orijentacija na zaposlenike i orijentacija na proizvodnjuZakljuci u korist voa s orijentacijom na zaposlenike (vea proizvodnost grupa)

 • 3. Menaderska mrea - mrea vodstva

  Bazirana na stilovima voenja "brizi za ljude" i "brizi za proizvodnju"Mrea sadri 9 moguih pozicija uz svaku os, to daje ukopno 81 moguu poziciju u kojoj se moe smjestiti stil vodstva nekoga voeMrea ne pokazuje rezultat, nego dominantne imbenike u razmiljanju voe u odnosu na postizanje rezultata

 • Kontigencijske teorijeUspon i pad Linde Wachner

  Fiedlerov model uinkovitost grupe ovisi o primjenjenoj usklaenosti izmeu stila voe, stupnja kontrole i utjecaja koji situacija doputa voi.

 • Identificiranje stila vodstva

  Pojedinev osnovni stil vodstva kljuni imbenik u uspjenom vodstvuUpitnik o najmanje poeljnom suradniku - mjeri je li osoba orijentirana na zadatke ili meuljudske odnose - parovi od 16 suprotnih pridjeva - od ispitanika se trai da da razmisle o svojima kolegama; ocjenjuju ih od 1 do 8- prema odgovorima odreuje se osnovni stil vodstva

 • Definiranje situacijeOdnosi izmeu voe i lanova: stupanj pouzdanja, povjerenja i potovanja lanova prema svom voiStruktura zadataka: stupanj do koje su radni zadaci proceduriraniMo poloaja: stupanj utjecaja voe na varijable moi (zapoljavanje, otputanje, disciplina, promaknua, poveanja plaa..)

 • Usklaivanja voa i situacija

  Prema Fiedleru postoje dva naina:

  Zamjeniti vou u skladu sa situacijom ako je grupna situacija nepovoljna, a voa je orijentiran na meuljudske odnose, treba ga zamijeniti voom orijentiranog na zadatke2. Promjeniti situaciju u skladu s voom restrukturiranjem zadataka, poveanjem/smanjenjem moi voe da kontrolira imbenike (plae, promaknua, disciplina..)

 • Teorija kognitivnih resursaStres je neprijatelj racionalnostiVoe teko razmiljaju logino i analitikiIntelektualna sposobnost voe u pozitivnoj korelaciji s performansom slab stresNiska razina stresa i kada je voa direktivan za uinkovitost organizacije najvanija inteligencijaKada voa nije direktivan, inteligencija ne pomae mnogo jer se voa boji rei ljudima to da rade

 • Model vodstva koji je stekao veliku podrku meu strunjacima za razvoj menadmentaUsmjerena je na sljedbenike ( lanove grupe ili organizacije ) Uinkovito vodstvo postie se biranjem pravog stila vodstva koji ovisi o spremnosti sljedbenikaSTV - odnos izmeu voe i sljedbenika kao analogija odnosa izmeu roditelja i djeteta

  Situacijska teorija vodstva Herseya i Blancharda (STV)

 • sljedbenik nije sposoban i nije voljan izvriti zadatak voa treba dati jasne i specifine direktivesljedbenik nije sposoban ali je voljan izvriti zadatak - treba iskazati visoku orijentiranst na zadatke kako bi kompenzirao manjak sposobnosti i visoku orijentiranost na odnos sljedbenik je sposoban ali nije voljan ispuniti zadatke promjena stila koji ohrabruje i potie na sudjelovanjesljedbenik i sposoban i voljan izvriti zadatke voa ne treba mnogo uiniti

 • Reciprona teorija vodstvaTvrdi da zbog vremenskih pritisaka voe uspostavljaju poseban odnos s malom grupom sljedbenika .Voe potiu razmjenu sa lanovima, tako da nagrauju zaposlenike s kojima ele blie veze a kanjavaju one s kojima ne ele.Kreiraju sevanjski i unutarnji krugovi; lanovi unutarnje grupe najsposobniji i tako ih voe i tretiraju.

 • Stvorio Robert House; preuzima neke elemente iz ohajskog istraivanja o vodstvu ( pokretaku ustrojenost i obzirnost), kao i elemente iz motivacijske teorije oekivanja

  Posao voe je davati sljedbenicima informacije, podrku i druge resurse nune da bi ostvarili svoje ciljeve.

 • Direktivni voa daje specifine uputePotporni voa pokazuje brigu za sljedbenikeParticipativan voa konzultira se sa sljedbenicimaVoa orijentiran na postignua postavlja izazovne ciljeve

  Ovisno o situaciji isti voa moe pokazati bilo koju vrstu ponaanja

 • Povezuje vodstveno ponaanje i sudjelovanje u donoenju odluka.

  Vodstveno ponaanje vano je prilagoditi strukturi zadatka.

  Normativan model sekvencijski skup pravila koje treba slijediti

 • Opravdava li cilj sredstva?Mnogi uspijeni voe oslanjali su se na sumnjive taktike za postizanje cilja.Bill ClintonJack WelchJohn Chambers

 • Gubitak novca. to je vodstvo? ine li voe uspijeh? Moe li se voenje nauiti? Donositelji odluka racionalni Definicija vodstva Voe utjeu na uspijeh tvrtke Objektivni rezultati