Click here to load reader

Soalan Percubaan Pt3 2014 ERT

  • View
    79

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KHB

Text of Soalan Percubaan Pt3 2014 ERT

BAHAGIAN A [60 markah]Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.1. Tandakan (/) bagi pernyataan mengenai amalan 4M yang betul dan (x) pada yang salah di tempat yang disediakan.Membersihkan diri daripada aspek fizikal dan fikiran

Melaksanakan sistem penyimpanan alatan tangan dan bahan

Menilai tingkah laku kawan-kawan dan tempat kerja

[3 markah]2. Lengkapkan jadual berikut dengan menulis jenis pengikat yang betul berdasarkan penerangan yang diberi.

PeneranganJenis Pengikat

Berfungsi untuk melekatkan dua kepingan bahan

Dapat dipasang dan ditanggalkan

Digunakan bersama-sama tukul

[3 markah]3. Pernyataan di bawah ini menerangkan tentang faktor reka bentuk.

Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan:(a) Faktor reka bentuk yang berkaitan:(b) Nyatakan dua faktor reka bentuk yang lain

I. II.

[3 markah]

4. Rajah 1 menunjukkan sejenis alatan tangan dalam kerja paip.

Rajah 1Tandakan (/) pada pernyataan yang benar mengenai alatan di atas dan (x) pada pernyataan yang tidak benar.Memotong paip PVC dan paip BGMempunyai roda pemandu dan mata pemotongMempunyai bingkai yang boleh dilaraskan[3 markah]5. Rajah 2 menunjukkan suatu lukisan ortografik

Tandakan (/) pada lukisan ortografik yang betul bagi bongkah d iatas dan ( x) pada bongkah [3 markah]yang salah.

6. Berdasarkan bil elektrik dibawah , jawab soalan yang diberikutnya.

i) Berapakah unit tenaga elektrik yang digunakan ?

ii) Berapakah jumlah bayaran yang dikenakan ?

.

[3 markah]7. Rajah 3 dibawah menunjukkan satu litar bergambar untuk satu projek elektronik

a) Bersasarkan litar bergambar diatas nyatakan 2 komponen elektronik.

.

.

b) Lukiskan simbol bagi komponen yang berlabel S.

[3 markah]

8. Berdasarkan rajah 4 yang diberikan, nyatakan aktiviti penjagaan tanaman hiasan.

9. Nyatakan 3 jenis ruang tempat kediaman .i) iii) .iv) [3 markah]10. Rajah 5 menunjukkan peranggu meja mengikut kaum.,Nyatakan kaum yang menggunakan peranggu meja berdasarkan A, B dan C.

A

B

C

[3 markah]11. Rajah 6 menunjukkan mesin jahit

i)Nyatakan bahagian mesin jahit yang bertanda X.ii) Berdasarkan rajah diatas tuliskan nombor memasang benang atas mengikut urutan yang betul .iii) Apakah fungsi meminyak mesin jahit.

[3 markah]12. Berikut adalah langkah membuat kuih ketayap yang tidak mengikut urutan yang betul. Susun langkah menyediakan kuih ketayap mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang disediakan. Langkah 4 diberi.

Membiarkan bater seketika4

Mengayak tepung dan garam

Memasukkan telur dan cecair

Memukul adunan dengan betul sehingga berbuih

[3 markah]13.Rajah 7 menunjukkan salah satu kaedah memasak.

Rajah 7Namakan kaedah memasak di atas dan berikan dua jenis makanan menggunakan kaedah tersebut.i) Nyatakan kaedah memasak rajah 5 diatas

Kaedah memasak:................................................................

Dua jenis makanan yang dimasak dengan kaedah tersebut.

i) ii) [3 markah]14. Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul tentang pemakanan diet seimbang dan ( x ) pada yang salah di petak yang disediakan.Seorang buruh memerlukan lebih kalori daripada seorang guru

Orang perempuan memerlukan lebih kalori daripada orang lelaki

Remaja yang sedang membesar memerlukan lebih kalori daripada bayi

[3 markah]15. Tandakan ( / ) pada corak fabrik yang sesuai untuk orang yang berbadan kurus dan (x) pada yang tidak sesuai di petak yang disediakan.

[3 markah][3 markah]16. Berdasarkan jenis kuih tempatan dibawah, nyatakan sumber yang digunakan untuk setiap jenis kuih tempatan. Satu jawapan diberi.Jenis kuih tempatan

Sumber

Kuih lapisTepung beras, kelapaPulut panggangCucur badakLepat pisang

(3 markah)17. Tandakan ( / ) bagi cara yang betul untuk memasukkan udara ke dalam adunan pastri dan ( x ) bagi yang salah di petak yang disediakan.Ayak semua bahan kering bersama-sama

Angkat adunan tinggi-tinggi daripada mangkuk

Canai pastri dengan gerakan pendek dan cepat

(3 markah)18.Rajah 8 di bawah menunjukkan sejenis belah

a) Nyatakan definisi belah ..

b) Nyatakan jenis belah pada rajah diatas

.

c) Apakah kancing yang sesuai digunakan pada rajah diatas

(3 markah)19. Tampal cantum adalah kepingan fabrik yang sama atau berlainan warna, corak bentuk dan saiz. Tandakan ( / ) pada bentuk geometri yang betul yang digunakan untuk membuat

tampal cantum dan ( x ) pada yang salah.

(3 markah)20. Tandakan (/) bagi pernyataan yang betul tentang peranan kerajaan untuk melindungi hak dan kepentingan pengguna dan (x) pada yang salah di petak yang disediakan.Menggubal undang-undang

Menubuhkan persatuan pengguna

Menguatkuasakan undang-undang

(3 markah)Bahagian B (40 markah)

Jawab semua soalan di kertas jawapan yang disediakan1) Rajah 9 menunjukkan produk rekacipta yang gagal dan tidak boleh digunakan

Rajah 9Berdasarkan Rajah 9 di atas,(a) Nyatakan sebab yang munasabah mengapa produk tersebut tidak boleh digunakan dan

dipasarkan.

[2 markah](b) Huraikan langkah penyelesaian untuk produk tersebut.

[4 markah](c). Jika produk diatas menggunakan kemasan syelek, Nyatakan langkah-langkah menggunakan kemasan syelek

[6 markah]

Ruang Jawapana)Sebab yang munasabah mengapa produk tersebut tidak boleh digunakan dan dipasarkan

b)Langkah penyelesaian

.

c)Langkah langkah kemasan syelek

2.Rajah 10 (a) dan Rajah 10 (b) menunjukkan kaedah mencabut paku dari bahan kerja dengaii menggunakan tukul kuku kambing.

Berdasarkan Rajah 10 (a) dan Rajah 10 (b)a) (i) Pilih dan tentukan kaedah yang betul dalam mencabut paku dari bahan kerja itu.[1 markah]

(ii) Terangkan alasan pemilihan jawapan anda di (a) (i) dengan membuat perbandingan antara kedua-dua kaedah.

[7 markah]

(b) Nyatakan dua langkah keselamatan yang perlu diamalkan sewaktu melakukan kerja itu di bengkel sekolah.

[2 markah]

Ruang Jawapana)i Kaedah yang betul dalam mencabut paku dari bahan kerja

a)ii Terangkan alasan pemilihan jawapan di a) ic) Dua langkah keselamatan yang perlu diamalkan sewaktu melakukan kerja itu dibengkel sekolah

3. Rajah 11 menunjukkan aktiviti menyenggara perangkap s yang tersumbat

Rajah 11Berdasarkan Rajah 11(a) i) Namakan aktiviti yang perlu dilakukan untuk memulihkan sinki yang tersumbat.[1 markah] (ii) Nyatakan tiga alatan yang diperlukan untuk melakukan aktiviti seperti yang dinyatakan di (a) i.[3 markah](b) Huraikan langkah untuk melakukan aktiviti seperti yang dinyatakan di (a) ( i ).[6 markah]Ruang Jawapan(a) (i) Aktiviti yang perlu dilakukan untuk memulihkan sinki yang tersumbat.(ii) Tiga alatan yang di|rlukan untuk melakukan aktiviti seperti yang dinyatakan di &) (i).

(b) Langkah untuk melakukan aktiviti seperti yang dinyatakan di (a) (i).

.4. . Dalam kelas amali, guru telah menyediakan bahan dan alatan seperti berikut;

BahanAlatan

120 gmTepung gandum 30 gm Serbuk koko

150 gm Mentega 150 gm Gula kastor 3 biji TelurEsen vanilaMangkuk adunan Camca logam Pengayak tepung Pemukul telur

Berdasarkan bahan dan alatan itua. Nyatakan kek yang boleh anda sediakan

[1 markah]b. Nyatakankan kaedah membuat kek di (a)

[ 1 markah]c. Terangkan langkah untuk menghasilkan kek itu

[7 markah]d. Nyatakan satu bahan yang anda gunakan untuk menghias kek itu.

[1 markah]Ruang Jawapan

a. Kek yang boleh disediakan

..........................................................................................................................................

b. Kaedah yang digunakan

.........................................................................................................................................

c. Langkah kerja untuk menghasilkan kek

..................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.........................................................................