Click here to load reader

Soalan percubaan bahasa melayu pt3

 • View
  902

 • Download
  19

Embed Size (px)

Text of Soalan percubaan bahasa melayu pt3

 • SULIT 2 PT3/02

  PT3/02 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

  Arahan : Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan satu

  soalan Bahagian D.

  BAHAGIAN A

  [ 25 markah ]

  1) Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan tatabahasa. Gariskan

  kesalahan tersebut dan tuliskan jawapannya pada ruangan yang disediakan. Anda

  tidak perlu menyalin ayat itu semula.

  (i) Selain masalah sosial, seminar itu turut membincangkan tentang masalah

  pengangguran.

  _________________________________

  (ii) Antara punca-punca pencemaran udara ialah pelepasan asap kilang dan

  pembakaran terbuka.

  _________________________________

  (iii) Beliau merupakan orang pertama yang memiliki ijazah sarjana di bidang sains

  angkasa.

  _________________________________

  (iv) Patik berharap agar panglima semua sedia untuk berperang, pesan bendahara

  kepada para panglimanya.

  _________________________________

  [8 markah]

 • SULIT 3 PT3/02

  [Lihat halaman sebelah

  PT3/02 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

  2) Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan. Betulkan kesalahan

  tersebut pada ruangan jawapan yang disediakan dan anda tidak perlu menyalin ayat

  itu semula.

  (i) Kontraktor yang telah dilantik oleh Majlis Perbandaran Muar sedang

  memulakan kerja-kerja mengindahkan lanskap pusat rekreasi itu.

  _________________________________

  (ii) Azni tidak dapat hadir ke sekolah pada hari ini kerana dia menghidapi demam

  selsema.

  _________________________________

  (iii) Pengguna yang prihatin tidak akan menghadapi masalah untuk menentukan

  ketulinan sesuatu produk yang terdapat di pasaran.

  _________________________________

  [3 markah]

  3) Gabungkan ayat-ayat tunggal di bawah supaya menjadi satu ayat majmuk.

  (i) Saya menyanyi lagu Melayu asli.

  Saya menari.

  _______________________________________________________________

  (ii) Husairi membeli kereta baharu.

  Kereta baharu itu berwarna biru laut.

  _______________________________________________________________

  (iii) Mak Timah menangis teresak-esak.

  Mak Timah merindui anaknya.

  _______________________________________________________________

 • SULIT 4 PT3/02

  PT3/02 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

  (iv) Amirul berbadan kurus.

  Abangnya berbadan gemuk.

  _______________________________________________________________

  (v) Encik Razin memaklumkan majikannya.

  Encik Razin pergi ke Pulau Pinang.

  Encik Razin menghadiri kursus keusahawanan.

  _______________________________________________________________

  _______________________________________________________________

  [10 markah]

 • SULIT 5 PT3/02

  [Lihat halaman sebelah

  PT3/02 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

  TELUK CEMPEDAK

  TAMAN NEGARA

  4) Lihat gambar di bawah dengan teliti. Kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai

  dengan gambar tersebut.

  (i) _____________________________________________________________________

  (ii) _______________________________________________________________

  [4 markah]

 • SULIT 6 PT3/02

  PT3/02 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

  Maka lalu Sultan Abdullah pun tukar dan ubah pakaian, lalu pergilah

  tanyakan Tuk Ca itu. Maka lalu Tuk Ca pun beroyatlah kepada Sultan Abdullah

  itu, Tiada apa-apa yang lain yang raja aku suruh mari ini sekali dengan raja-raja, menteri, hulubalang, pahlawan, rakyat sekalian, hendak mari ambil Tuan Puteri

  Sadung, isteri kamu, itulah sahaja, kerana raja aku sangatlah berahi kepadanya. Maka jikalau kamu beri Tuan Puteri Sadung, isteri kamu itu, nescaya senanglah kamu menjadi raja di negeri ini kerana raja aku tiada berkehendak akan negeri,

  hanya berkehendak kepada Tuan Puteri Sadung, isteri kamu itu sahaja. Jika kamu hendak senang, hantarlah isteri kamu itu turun.

  Maka tatkala Sultan Abdullah mendengar perkataan Tuk Ca yang demikian

  itu, maka lalu Sultan Abdullah pun balik, mari beroyat kepada isterinya, Tuan

  Puteri Sadung, sekalian hal itu. Maka Tuan Puteri Sadung pun diam tiada berkata-kata suatu apa-apa pun. Maka lalu Sultan Abdullah pun berkatalah kepada

  isterinya itu, Ya adindaku tuan, buah hati cahaya mata kakanda, baiklah adinda pergi dahulu menurut kehendak raja Siam itu, kerana jikalau kita bertahan sebagai

  mana pun tiadalah tahan. Jikalau ada untung tuah paduka kakanda dan adinda,

  boleh kita berjumpa pula. Jikalau paduka adinda tiada pergi, rosaklah negeri kita

  ini.

  (Dipetik daripada Hikayat Seri Kelantan, 2004

  Antologi Harga Sebuah Lukisan, Tingkatan 3,

  Dewan Bahasa dan Pustaka)

  BAHAGIAN B

  [30 markah]

  5) Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-

  soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

  (i) Nyatakan perkara-perkara yang disampaikan oleh Tuk Ca kepada Raja Abdullah.

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  [3 markah]

 • SULIT 7 PT3/02

  [Lihat halaman sebelah

  PT3/02 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

  (ii) Raja Abdullah bersetuju menyerahkan Tuan Puteri Sadung kepada Raja Siam.

  Nyatakan sebab-sebab yang diberikan oleh Raja Abdullah kepada isterinya.

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  [3 markah]

  (iii) Sekiranya anda ialah Raja Abdullah, nyatakan tindakan-tindakan yang boleh anda

  lakukan bagi mengelakkan negara diancam oleh musuh.

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  [4 markah]

 • SULIT 8 PT3/02

  PT3/02 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

  6) Baca pantun di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya

  dengan menggunakan ayat anda sendiri.

  PANTUN NASIHAT

  (Bersatu Hati)

  Gunung Tahan sama didaki,

  Sungai Pahang sama direnang;

  Jikalau semua bersatu hati,

  Kerja yang payah menjadi senang.

  Melangir keris pusaka hikmat,

  Keris sejarah sejak bahari;

  Kalau gadis ingin selamat,

  Jangan murah menjual diri.

  Menanam bunga di dalam pasu,

  Bunga melati, bunga pandan;

  Jangan ikut hawa nafsu,

  Kelak nanti binasa badan.

  Nyiur muda dibuat pengat,

  Mari dimakan bulan puasa;

  Wahai pemuda hendaklah ingat,

  Kerana mulut badan binasa.

  Orang berkelah di Tanjung Rhu,

  Sambil memanggang si ikan sepat;

  Hendaklah banyak menghadap guru,

  Supaya terang jalan makrifat.

  Rendang sungguh pohon ara,

  Tumbuh subur tepi telaga;

  Tidak salah berkenal mesra,

  Tatasusila perlu dijaga.

  (Dipetik daripada antologi Harga Sebuah Lukisan,

  Tingkatan 3, Dewan Bahasa dan Pustaka)

 • SULIT 9 PT3/02

  [Lihat halaman sebelah

  PT3/02 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

  (i) Berdasarkan pantun di atas, nyatakan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penulis.

  [ 3 markah ]

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  (ii) Berikan nilai-nilai murni yang terdapat dalam pantun di atas.

  [ 3 markah ]

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  (iii) Pada pendapat anda, bagaimanakah cara-cara untuk menjaga tingkah laku

  supaya tidak terpengaruh dengan gejala negatif ?

  [ 4 markah ]

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

 • SULIT 10 PT3/02

  PT3/02 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

  7) Jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di

  Tingkatan 3.

  i) 6