16
2 Bahagian A [30 markah] Jawab semua soalan 1 Rajah 1 menunjukkan sebahagian daripada alatan jahitan yang diguna oleh Aminah semasa kelas amali jahitan. Rajah 1 a) Terangkan cara pemilihan dan penjagaaan alatan tersebut supaya tahan lama. [12 markah ] b) Nyatakan tiga alatan menanda untuk proses jahitan. [ 3 markah ]

PERCUBAAN SPM WP ERT KERTAS 2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERCUBAAN SPM WP ERT KERTAS 2

2

Bahagian A

[30 markah]

Jawab semua soalan

1 Rajah 1 menunjukkan sebahagian daripada alatan jahitan yang diguna oleh Aminah

semasa kelas amali jahitan.

Rajah 1

a) Terangkan cara pemilihan dan penjagaaan alatan tersebut supaya tahan lama.

[12 markah ]

b) Nyatakan tiga alatan menanda untuk proses jahitan.

[ 3 markah ]

Page 2: PERCUBAAN SPM WP ERT KERTAS 2

3

a)

Alatan jahitan Cara pemilihan Cara penjagaan

Page 3: PERCUBAAN SPM WP ERT KERTAS 2

4

Alatan jahitan Cara pemilihan Cara penjagaan

b) Alatan menanda untuk proses jahitan:

i) .....................................................................................................................................

ii) .....................................................................................................................................

iii).....................................................................................................................................

Page 4: PERCUBAAN SPM WP ERT KERTAS 2

5

2 Rajah 2 menunjukkan iklan sejenis produk penjagaan muka.

Rajah 2

Puan Rozana telah membeli dan menggunakan produk tersebut selama dua bulan dan

wajahnya menjadi bengkak dan bermasalah.

a) i) Huraikan hak Puan Rozana sebagai pengguna dan nyatakan akta yang

berkaitan dengan hak tersebut.

[ 9 markah ]

ii) Nyatakan tiga kebaikan pengiklanan kepada Puan Rozana

[ 3 markah ]

b) Nyatakan masalah yang sering dihadapi oleh pengguna.

[ 3 markah ]

TAWARAN

HEBAT!!!!

BERKESAN DALAM

TEMPOH 2 MINGGU!!

Page 5: PERCUBAAN SPM WP ERT KERTAS 2

6

a) (i)

Hak Pengguna Keterangan Akta

(ii) Kebaikan pengiklanan kepada pengguna :

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

b) Masalah yang sering dihadapi oleh pengguna :

(i) ................................................................................................................

(ii) ................................................................................................................

(iii) ................................................................................................................

Page 6: PERCUBAAN SPM WP ERT KERTAS 2

7

Bahagian B

[15 markah]

Jawab satu soalan sahaja

3 a) Jadual 1 menunjukkan makanan, porsi dan komposisi nutrien yang boleh dimakan

bagi setiap 100g.

Hitung jumlah nilai tenaga dalam kilojoule bagi kedua-dua makanan itu.

[13 markah]

Makanan

Porsi

% E.P

Komposisi nutrien yang boleh dimakan bagi

setiap 100g

Protein (g) Lemak(g) Karbohidrat(g)

Mi sup 350g 100 3.6 2.6 7.5

Pisang

embun

120g 66 1.4 0.4 18.7

(Dipetik daripada buku Komposisi Zat Dalam Makanan Malaysia, Edisi Keempat, 1997, IMR,

Kuala Lumpur)

Jadual 1

b) Nyatakan dua kegunaan RDA .

[ 2 markah ]

Page 7: PERCUBAAN SPM WP ERT KERTAS 2

8

a) Pengiraan jumlah nilai tenaga :

b) Kegunaan RDA:

(i) ............................................................................................................................

............................................................................................................................

(ii) ............................................................................................................................

............................................................................................................................

Page 8: PERCUBAAN SPM WP ERT KERTAS 2

9

4 Rajah 3 menunjukkan Anita sedang menggayakan sepasang pakaian. Jadual 2

menunjukkan bahan, kuantiti dan kos seunit bagi menjahit pakaian itu.

Rajah 3

Bil Bahan Kuantiti

Kos Seunit (RM)

1

2

3

4

5

6

Fabrik bercorak warna merah

Fabrik tanpa corak warna putih

Benang merah

Benang putih

Butang

Zip 30 cm (12 inci) berwarna putih

2 meter

2 ½ meter

½ buku

½ buku

4 biji

1 keping

17.00/ meter

12.00/ meter

0.80/ buku

0.80/ buku

0.30/ biji

1.00/ keping

Jadual 2

Warna merah

Warna putih

Page 9: PERCUBAAN SPM WP ERT KERTAS 2

10

a) Hitung kos bahan untuk menyediakan sepasang pakaian itu.

[7 markah]

b) Hitung:

(i) Kos bahan sehelai jaket jika hujung lengannya dikemaskan dengan kun

berharga RM 1.50.

[3 markah]

(ii) Kos sepuluh helai jaket itu jika kos upah ialah RM 200.00 dan kos

sampingan ialah RM 15.00.

[3 markah]

c) Senaraikan dua corak fabrik yang sesuai untuk membuat blaus itu sekiranya

Anita mempunyai bentuk badan rendah dan gempal.

[2 markah]

Page 10: PERCUBAAN SPM WP ERT KERTAS 2

11

a) Kos bahan sepasang pakaian:

Page 11: PERCUBAAN SPM WP ERT KERTAS 2

12

b) i) Kos bahan sehelai jaket:

ii) Kos sepuluh helai jaket:

c) Dua corak fabrik:

i) ..............................................................................................................................

ii) .............................................................................................................................

Page 12: PERCUBAAN SPM WP ERT KERTAS 2

13

Bahagian C

[15 markah]

Jawab satu soalan sahaja

5 a) Rajah 4 adalah makanan yang diambil oleh Mariam untuk minum pagi.

Huraikan proses penyerapan yang berlaku di usus kecil dalam makanan

itu.

[13 markah]

Susu segar

Mee goreng

Rajah 4

b) Nyatakan dua fungsi protein yang terdapat dalam susu segar.

[ 2 markah ]

Page 13: PERCUBAAN SPM WP ERT KERTAS 2

14

a) Proses penyerapan yang berlaku di usus kecil :

b) Dua fungsi protein :

i) ...................................................................................................................

ii) ...............................................................................................................

Page 14: PERCUBAAN SPM WP ERT KERTAS 2

15

6 Pernyataan di bawah menerangkan tentang Taman Wawasan dan aktiviti ahli

jawatankuasa di taman itu.

a) (i) Terangkan langkah-langkah mengikut urutan yang betul bagi ahli

jawatankuasa taman itu untuk membentuk pasukan sukarelawan.

[10 markah ]

(ii) Nyatakan tiga sumbangan komuniti kepada keluarga di Taman Wawasan.

[ 3 markah ]

b) Nyatakan dua jenis kemudahan awam yang disediakan dalam sesebuah komuniti.

[ 2 markah ]

Taman Wawasan terletak berhampiran sungai dan sering dilanda

banjir pada musim tengkujuh. Ahli Jawatankuasa taman tersebut

bercadang membentuk pasukan sukarelawan bagi menghadapi

kemungkinan banjir yang akan berlaku.

Page 15: PERCUBAAN SPM WP ERT KERTAS 2

16

a) Langkah membentuk pasukan sukarelawan :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Page 16: PERCUBAAN SPM WP ERT KERTAS 2

17

(ii) Sumbangan komuniti kepada ahli keluarga :

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

b) Kemudahan awam yang disediakan :

(i) ........................................................................................................................

(ii) ........................................................................................................................

KERTAS SOALAN TAMAT