Click here to load reader

Seminarski Marketing pozicioniranje proizvoda

  • View
    59

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pozicioniranje proizvoda kompanije Agroziv na trziste

Text of Seminarski Marketing pozicioniranje proizvoda

VISOKA TEHNIKA KOLA STRUKOVNIH STUDIJA U

ZRENJANINU

SEMINARSKI RAD

Predmet: MARKETING

TEMA: Pozicioniranje proizvoda Pilea posebna salama ,,Agroiv na tritu Republike SrbijePredmetni nastavnik: Studenti:

Dr Marija Runi Risti Ivana stani 26/11

Brankica Vodeniar 11/11

Gloria Spariosu 64/11

Nikola Lanuki 31/11

Zrenjanin 2014.

Sadraj2Rezime

31.Osnovni podaci o preduzeu

31.1.Delatnost preduzea

31.2.Resursi i kapacitet

4Tabela 1. Specifikacija opreme

51.3.Vlasinika struktura

51.4.Organizaciona struktura

6Slika 1: Organizaciona struktura.

62.Proizvod

62.1. Opis proizvoda

7Slika 2.

72.1.1. Opis asortimana proizvoda

8Slika 3.

82.1.2. Bitne karakteristike proizvoda

8Tabela 2.

82.1.3. Na koji nain proizvod koristi kupcu

92.1.4. Po emu se izdvajaja proizvod koje preduzee nudi u odnosu na sline ili

9iste proizvode na tritu?

9Slika 4.

92.2. Opis naina proizvodnje za Pileu posebnu kobasicu

103.Situaciona analiza

103.1. Tranja i trendovi u tranji

103.2. Zakonska i pravna regulativa

114. Analiza trita i konkurencije

114.1. Pozicioniranje na tritu

114.2. Ko su kupci?

114.4. Ko su glavni konkurenti?

124.5. Koje su prednosti preduzea u odnosu na konkurenciju?

134.6. Poreenje cene sa cenama najvanije konkurencije

13Tabela 3.

134.7.Uee najvanijih konkurenata

Grafik 1. 145. Analiza dobavljaa

145.1. Kratka analiza plana nabavke robe kako bi utvrdili koliko je zaliha neophodno za normalan tok proizvodnje

155.2. Da li postoje pouzdani dobavljai? Navesti ih.

15Slika 5.

166. Napraviti SWOT analizu preduzea na osnovu prethodno analiziranih podataka

16Tabela 4.

177. Predlog unapreenja marketing plana preduzea

178. Marketinko delovanje

18Literatura:

Rezime

Razvoj vetina i spretnosti u upotrebi znanja i savremenih tehnologija u oblasti marketinga omoguava bolje snalaenje u trinim okruenjima.Pilea posebna kobasica je jedan od traenih proizvoda Agroiva zato treba da se odravaju odnosi sa javnou, da se iri saradnja sa maloprodajnim objektima. Takoe, treba pratiti rad konkurenata i truditi se da se prilagodimo zadovoljavanju potroaa. Preduzee ima veliki potencijal da bude apsolutni lider kako u Srbiji tako i ire samo je potrebno primenjivati agresivan marketing da bi se potroai opredelili ba za nau pileu kobasicu. Opte je poznato da svako domainstvo ima pileu posebnu kobasicu, a s obzirom da vlada finansijska kriza kompanija treba da se prilagodi njihovim standardima tako e se na proizvod plasirati meu najboljima.

Cilj Agroiva je da bude kompanija koja najbolje razume i zadovoljava proizvodom i uslugompotrebe kao i da bude poznata po kvalitetnom menadmentu, strau za visokim standardima, potovanju razliitosti svojih zaposlenih, te predanosti u stvaranju posebnih I specijalnih prilika za profesionalni razvoj kako bi i zaposleni u Agroivu ostvarili svoje najveepotencijale.Potrebno je pratiti trendove i poboljati promociju proizvoda reklamom na drutvenim mreama, promene etikete, postavljati razne akcije npr. kupovinom odreenog proizvoda ide gratis pilea posebna kobasica.1.Osnovni podaci o preduzeu

-Naziv preduzea: :Agroiv AD itite-Potanska adresa:Topolovaki put bb,23210 itite,Srbija-Telefon i faks:+381(0)23-822-002, +381(0)23-822-003-E-mail i web adresa:[email protected] , www.agroziv.rs-Matini broj:08399425-PIB:105633580-Broj poslovnog rauna : Dinarski TR:160-346876-64 Devizni TR:00-501-0026169.0-Kontakt osoba i njena funkcija: Jelena Jovani,rukovodillac marketinga.1.1.Delatnost preduzeaVie od 15 godina Kompanija AGROIV uspeno sprovodi svoju glavnu poslovnu orijentaciju koja je usmerena ka kontinuiranom rastu, ekspanziji poslovnih aktivnosti i razvoju novih proizvodnih programa. Ovakav razvoj je velikim delom rezultat stratekih i precizno planiranih i sprovedenih investicija. U cilju budueg snanog razvoja i postizanja boljih poslovnih rezultata sprovedene su investicije u svim kljunim poslovnim funkcijama. Tokom svog razvojnog perioda, uprkos veoma tekim ekonomskim uslovima, Kompanija AGROIV je uspela da postane lider u proizvodnji i plasmanu pileeg mesa i mesnih preraevina na domaem tritu.

Finansiranje ovakvog razvojnog puta je billo uglavnom iz sopstvenog obrtnog kapitala ili putem kratkoronih pozajmica od domaih banaka pod vrlo nepovoljnim uslovima finansiranja.

Tek u poslednjim godinama, Kompanija AGROIV je uspela u realizaciji nekih srednjeronih i dugoronih finansijskih aranmana sa inostranim bankama koje posluju na tritu Srbije. Ovim je znaajno unapreena finansijska stabilnost i investiciona aktivnost kompanije.

1.2.Resursi i kapacitet

1kom

Maina za mlevenje mesaSirman Italy1 kom

Maina za seenje mesaMagurit1 kom

Maina za meanje mesaBosch1 kom

CNC maineArpel2 kom

SuaraPiovan3 kom

1 kom

KotaoFinterm1 kom

Maine za skidanje koureNock2 kom

Maina za pranje gajbiJeros1 kom

Maine za seenje virleSuhner1 kom

PeenjaraStephan Vacuumtumbler2 kom

1.3.Vlasinika strukturaVlasniku strukturu ine akcionari i svaki akcionar ima svog predstavnika u Skuptini akcionara.Skuptina akcinara imenuje odbor direktora koji upravlja i rukovodi drutvom. Decembra 2010 god. kompaniju je preuzela JP "Srbijagas".Menadment timUpravni odbor

-Predsednik izvrnog odbora, generalni direktorPredrag Amii-Izvrni direktor komercijalnih poslovaeljko Pikula-Izvrni direktor optih i zajednikih poslovaJasmina ordevi-Izvrni direktor proizvodnjeTatjana Popovi-Izvrni direktor finansijaDragan Lapevi

-Predsednik upravnog odbora:Milan ukilanovi upravnog odbora:Vanja VukojeIlija KupreaninSladjana arakTijana ZeljkoviVelimir MarjanoviMilo NedeljkoviJovica BudimirJelena Stupar

1.4.Organizaciona struktura

Direktor rukovodi sledeim sektorima: sektor proizvodnje, sektor komercijale, sektor finansije, sektor optih i pravnih poslova i sektor marketinga.

-Sektor proizvodnje je zaduen za rukovoenje farme i klanice.

-Sektor komercijale je zaduen za rukovoenje slube prodaje i nabavke.

-Sluba finansije i sluba raunovodstva su u okviru sektora finansija.

-U sektor optih i pravnih poslova spada sluba optih pravnih poslova i kadrovske slube.

-Sektor marketinga je zaduen za istraivanje trita i oglaavanje u medijima.

Slika 1: Organizaciona struktura.2.Proizvod

2.1. Opis proizvodaPilea posebna kobasica:Sastojci: Mehaniki separisano pilee meso 60%, voda, biljna mast, kukuruzni skrob, belanevinasti proizvodi soje, kuhinjska so, surutka u prahu, zaini i ekstrakti zaina, stabilizator (E 450 i E 451), laktoza, pojaiva ukusa (E621), arome, antioksidans (E 300) i konzervans (E 250).

Rok upotrebe: 70 danauvati na temperaturi: do + 4C

Pakovanja: Egalizovano pakovanje: 1 komad 400g

Maxi pakovanje: 1 komad oko 2 kg

Slika 2.

Energetska vrednost zavisi od vrste pileeg mesa i nainu pripreme proseno iznosi oko 220 kcal/100 g obroka. Piletina je odlian izvor vitamina i minerala: niacina, vitamina B6, pantotenske kiseline, fosfora, cinka i selena; dobar je izvor vitamina B2, B12 i gvoa; dok je osrednji izvor magnezijuma i vitamina B1.

Ovi nutrijenti su u najveoj meri zastupljeni u nemasnom mesu. U koici i masti nalaze se manje koliine folne kiseline i u masti topljivih vitamina A i E.

Predstavlja kvalitet povezan sa brend imenom. Oslukujui potrebe i elje potroaa, Pilea posebna kobasica je danas prerasla u itavu porodicu proizvoda namenjenu za mnogobrojne naine njene upotrebe.

2.1.1. Opis asortimana proizvoda

Slika 3.Pilei file u omotu 400g, Bilei batak u omotu 400g, Pilea posebna kobasica 400g, Pilea posebna kobasica sa paprikom 400g, Pilea posebna kobasica sa peurkama 400g, Pilea posebna kobasica sa kakavaljem 400g, Pilei delicates 400g, Pilei parizer prima 400g, Pilea extra kobasica 330g, Pilei special 400g, Pilea narodna kobasica 400g, urea posebna kobasica 400g,

2.1.2. Bitne karakteristike proizvoda Sastav salame: pilee komadno meso 55%, voda, kukuruzni krob, kuhinjska sol, meavina aditiva i zaina (dekstroza, emulgatorska sol, regulator kiselosti, zgunjiva, antioksidans, ekstrakti zaina, prirodna aroma celera), konzervans

Pilea posebna kobasica 100gNutritivna vrednostNa 100g

Energetska vrednost220 kcal

BelanevineMin. 14g

Ugljeni-hidratiMax 1g

MastiMax 1g

Tabela 2.2.1.3. Na koji nain proizvod koristi kupcuPilea posebna kobasica namenjena je svim generacijama i zadovoljava potrebe i ukuse ak i najizbirljivijih potroaa. Menadment nastavlja razvojni put oslanjajui se na kvalitet. Kupci se odluuju na ovaj proizvod prvenstveno zbog povoljne cene na tritu.

2.1.4. Po emu se izdvajaja proizvod koje preduzee nudi u odnosu na sline ili

iste proizvode na tritu?

Od osnivanja, 1. oktobra 1992. godine, kompanija Agroiv konstantno belei rast i razvoj prozvodnje i neprekidno poboljanje kvaliteta proizvoda. Tokom 2006. godine uspostavljen je vertikalni sistem upravljanja sistemom, koji je zamenio prethodni horizontalni.

Slika 4.-Sertifikat o usaglaenosti sistema upravljanja bezbednou (HACCP system) hrane

Search related