32
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN EMPAT 2013 TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINS BIDANG PEMBELAJARAN: 1. PENYIASATAN SAINTIFIK MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN KONTRAK PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRUKTUR ORIENTASI TINGKATAN 4 (1/1/2013) TEMA: PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP BIDANG PEMBELAJARAN: 1. KOORDINASI BADAN MINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN KONTRAK PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRUKTUR 1 1/1/2013 - 3/1/2013 1.1 Menganalisa kaedah penyiasatan saintifik. ●menerangkan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik, ●menjalankan penyiasatan saintifik, ●menulis laporan penyiasatan saintifik, 2 6/1/2013 - 10/1/2013 1.2 Menyedari kepentingan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan kaedah penyiasatan saintifik. ●mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh saintis, ●menerangkan kepentingan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan penyiasatan saintifik, ●mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan penyiasatan saintifik. 3 13/1/2013 - 17/1/2013 1.1 Memahami koordinasi badan. ●menerangkan maksud koordinasi badan, ●mengenal pasti sistem dalam badan yang mengawal dan menyelaras koordinasi badan, ●menyatakan kepentingan koordinasi badan.

Rpt Form 4 Sains

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 4 2013

Citation preview

Page 1: Rpt Form 4 Sains

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNANSAINS TINGKATAN EMPAT 2013

TEMA: PENGENALAN KEPADA SAINSBIDANG PEMBELAJARAN: 1. PENYIASATAN SAINTIFIKMINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN KONTRAK LATIHAN

PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRUKTUR ESEIORIENTASI TINGKATAN 4 (1/1/2013)

TEMA: PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN: 1. KOORDINASI BADANMINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN KONTRAK LATIHAN

PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRUKTUR ESEI

11/1/2013

-3/1/2013

1.1Menganalisa kaedah penyiasatan saintifik.

●menerangkan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik,●menjalankan penyiasatan saintifik, ●menulis laporan penyiasatan saintifik,●menerangkan kepentingan penyiasatan saintifik.

26/1/2013

-10/1/2013

1.2Menyedari kepentinganmengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan kaedah penyiasatan saintifik.

●mengenalpasti sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh saintis, ●menerangkan kepentingan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan penyiasatan saintifik,●mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasamenjalankan penyiasatan saintifik.

313/1/2013

-17/1/2013

1.1Memahami koordinasi badan.

●menerangkan maksud koordinasi badan,●mengenal pasti sistem dalam badan yang mengawal danmenyelaras koordinasi badan,●menyatakan kepentingan koordinasi badan.

Page 2: Rpt Form 4 Sains

HARI KEPUTERAAN SULTAN KEDAH (20/1/2013)

MAULIDUR RASUL (24/1/2013)

TAHUN BARU CINA (10/2/2013 - 11/2/2013)

421/1/2013

-23/1/2013

1.2Memahami sistem saraf manusia.

●mengenal pasti bahagian-bahagian dalam sistem saraf manusia,●menyatakan fungsi setiap bahagian dalam sistem saraf,●menyatakan maksud neuron,●mengenal pasti bahagian neuron,●menyatakan fungsi bahagian dalam neuron,●mengenal pasti perbezaan jenis neuron,●menyatakan fungsi setiap jenis neuron,●membandingkan dan membezakan jenis-jenis neuron.

527/1/2013

-31/1/2013

1.3Menganalisa koordinasi saraf.

●menyatakan maksud reseptor dan efektor,●menyatakan fungsi reseptor dan efektor,●menerangkan dengan contoh tindakan refleks, ●menerangkan tindakan refleks,●mengilustrasikan pengaliran impuls dalam arka refleks.

63/2/2013

-7/2/2013

1.4Memahami perananproprioreseptor dalam mengekalkan keseimbangan dan koordinasi.

●menerangkan maksud proprioreseptor,●menerangkan kepentingan proprioreseptor.

Page 3: Rpt Form 4 Sains

UJIAN 1 (19/2/2013 - 21/2/2013)

712/2/2013

-14/2/2013

1.5Memahami otak manusia dan kerencamannya.

●mengenal pasti bahagian utama dalam otak manusia,●menyatakan fungsi setiap bahagian dalam otak manusia,●menerangkan maksud tindakan terkawal,●memberi contoh tindakan terkawal,●menerangkan maksud tindakan luar kawal,●menerangkan contoh tindakan luar kawal,●menerangkan kesan kecederaan pada bahagian tertentu dalam otak manusia.

817/2/2013

-18/2/2013

1.6Memahami koordinasi kimiadalam badan.

●menerangkan maksud hormon,●menerangkan maksud kelenjar endokrin,●mengenal pasti kelenjar endokrin utama dan kedudukan masing-masing dalam tubuh,●menerangkan fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin,●menerangkan kesan ketidakseimbangan hormon ke ataskesihatan.

924/2/2013

-28/2/2013

1.7Menganalisa koordinasi antara sistem saraf dengan sistem endokrin.

●membandingkan dan membezakan koordinasi saraf dengan koordinasi kimia,●menerangkan dengan contoh koordinasi di antara sistemsaraf dengan sistem endokrin dalam gerak balas terhadapsesuatu rangsangan,●menerangkan kepentingan koordinasi antara sistem saraf dengan sistem endokrin dalam penyelarasan gerak balas terhadap sesuatu rangsangan.

Page 4: Rpt Form 4 Sains

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (22/3/2013 - 30/3/2013)

TEMA: PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN: 2. KETURUNAN DAN VARIASIMINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN KONTRAK LATIHAN

PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRUKTUR ESEI

103/3/2013

-7/3/2013

1.8Menilai kesan penyalah gunaan dadah terhadapkoordinasi badan dan kesihatan.

●menerangkan maksud dadah,●menyenaraikan contoh-contoh dadah,●menerangkan maksud penyalahgunaan dadah,●menerangkan kesan penyalahgunaan dadah terhadap koordinasi badan,●menerangkan kesan penyalahgunaan dadah terhadap kesihatan.

1110/3/2013

- 14/3/2013

1.9Menganalisa kesan pengambilan alkohol berlebihan terhadap koordinasi badan dan kesihatan.

●menyenaraikan contoh minuman beralkohol,●menerangkan kesan pengambilan alkohol secara berlebihan terhadap koordinasi badan,●menerangkan kesan pengambilan alkohol secara berlebihan terhadap kesihatan,●mewajarkan kepentingan mengelakkan diri daripadapengambilan alkohol secara berlebihan.

1217/3/2013

-21/3/2013

1.10Menyedari kepentingan minda yang sihat dan baik.

●menyatakan maksud minda,●mengenalpasti faktor-faktor yang memberi kesan terhadap minda,●menerangkan penyalahgunaan bahan yang boleh memberi kesan terhadap minda,●mewajarkan kepentingan minda yang sihat dan baik.

Page 5: Rpt Form 4 Sains

1331/3/2013

-4/4/2013

2.1Memahami prosespembahagian sel.

●menerangkan maksud gen, asid deoksiribonukleik (DNA) dan kromosom,●menerangkan hubungkait antara gen, DNA dan kromosom,●menyatakan maksud mitosis,●menerangkan proses mitosis,●menyatakan maksud meiosis,●menerangkan proses meiosis,●membanding danmembezakan antara mitosis dan meiosis, ●menjelaskan kepentingan mitosis dan meiosis.

147/4/2013

-11/4/2013

2.2Memahami prinsip dan mekanisme pewarisan.

●menerangkan maksud gen dominan dan gen resesif,●mengenal pasti sifat-sifat dominan dan resesif pada manusia,●mengilustrasi mekanisme pewarisan sifat menggunakan rajah skema,●meramalkan nisbah genotip dan fenotip bagi kacukan monohibrid.

2.3Memahami penentuan seksanak dan kejadian kembar pada manusia.

●menerangkan maksud kromosom seks,●menerangkan mekanisme penentuan seks anak,●menerangkan kejadian kembar seiras dan kembar tak seiras,●membanding dan membezakan kembar seiras dengan kembar tak seiras,●menerangkan mengenai kembar siam.

1514/4/2013

-18/4/2013

2.4Memahami mutasi.

●menyatakan maksud mutasi,●menyatakan jenis mutasi,●menyenaraikan contoh mutasi,●mengenalpasti faktor yang menyebabkan mutasi,●menyatakan kebaikan dan keburukan mutasi.

Page 6: Rpt Form 4 Sains

TEMA: JIRIM DALAM ALAMBIDANG PEMBELAJARAN: 1. JIRIM DAN BAHANMINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN KONTRAK LATIHAN

PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRUKTUR ESEI

1514/4/2013

-18/4/2013

2.5Menilai kesan penyelidikangenetik terhadap kehidupan manusia.

●menyenaraikan sumbangan penyelidikan genetik dalam pelbagai bidang,●menerangkan pembiakbakaan ke atas tanaman dan ternakan,●menyatakan kepentingan pembiakbakaan dalam tanaman dan ternakan,●memerihalkan teknologi digunakan dalam pembiakbakaan,●mengemukakan hujah mengenai kebaikan dan keburukan penyelidikan genetik.

1621/4/2013

-25/4/2013

2.6Menganalisis variasi dalamhidupan.

●menyatakan maksud variasi,●menyenaraikan variasi dalam manusia,●mengelaskan variasi kepada variasi selanjar dan variasi tak selanjar,●membanding dan membezakan variasi selanjar dan variasi tak selanjar,●mengenalpasti faktor- faktor yang menyebabkan variasi,●menerangkan kepentingan variasi.

2.7Menyedari kepentinganmematuhi etika dalam penyelidikan genetik.

●menerangkan penyalahgunaan ilmu pengetahuan dalambidang genetik boleh mengancam kehidupan, ●memerihalkan kepentingan mewujudkan dan mematuhi etika dalam penyelidikan saintifik untuk kebaikan manusia sejagat.

Page 7: Rpt Form 4 Sains

CUTI HARI PEKERJA (1/5/2013)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

1728/4/2013

-2/5/2013

1.1 Menganalisa perubahan keadaan jirim.

●menerangkan teori kinetik jirim, ●menghubungkaitkan perubahan haba dengan perubahan tenaga kinetik zarah dalam jirim, ●menerangkan perubahan bagi ketiga-tiga keadaan jirim berdasarkan teori kinetik jirim.

1.2 Memahami struktur atom.

●memerihalkan struktur atom, ●mengenalpasti zarah-zarah subatom, ●membanding dan membezakan zarah-zarah subatom.

185/5/2013

- 9/5/2013

1.3 Mengaplikasi idea tentang nombor proton dan nombor nukleon dalam unsur.

●menyatakan tentang nombor proton, ●menyatakan tentang nombor nukleon, ●menghubungkait bilangan proton, neutron dan elektron bagi satu atom dengan nombor proton dan nombor nukleon, ●membuat kesimpulan tentang bilangan proton, elektron dan neutron dalam atom bagi unsur-unsur yang berlainan, ●mengitlakkan bilangan proton dan elektron dalam atom bagi unsur-unsur yang berlainan, ●menyatakan tentang isotop, ●memberikan contoh-contoh isotop

1.4 Memahami pengelasan unsur dalam Jadual Berkala.

●memerihalkan tentang penyusunan unsur-unsur dalam Jadual Berkala,●memerihalkan kumpulan dan kala dalam Jadual Berkala, ●mengenal pasti kedudukan unsur-unsur logam, bukan logam dan separa logam dalam Jadual Berkala, ●menyatakan kepentingan Jadual Berkala.

19 - 2012/5/2013

-23/5/2013

Page 8: Rpt Form 4 Sains

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (24/5/2013 - 8/6/2013)

219/6/2013

-13/6/2013

1.5 Memahami sifat bahan berdasarkan zarah yang terdapat di dalamnya.

●memerihalkan atom, molekul dan ion, ●mengenalpasti zarah-zarah dalam bahan seperti atom, molekul dan ion, ●menyatakan contoh bahan yang terdiri daripada atom, molekul dan ion, ●membanding dan membezakan bahan-bahan yang terdiri daripada atom, molekul dan ion berdasarkan sifat fizikal bahan, ●menghubungkait sifat fizikal bahan yang terdiri daripada atom, molekul dan ion dengan susunan zarah dan daya tarikan di antaranya.

1.6 Memahami sifat-sifat dan kegunaan bahan logam dan bukan logam.

●menyenaraikan contoh logam dan bukan logam, ●menyenaraikan sifat-sifat logam dan bukan logam, ●menyenaraikan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian, ●membanding dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat-sifat fizikal,●menghubungkaitkan sifat fizikal logam dan bukan logam dengan kegunaannya dalam kehidupan harian.

2216/6/2013

-20/6/2013

1.7 Menganalisa kaedah penulenan bahan.

●menyatakan sifat-sifat bahan tulen, ●memerihalkan pelbagai kaedah penulenan bahan, ●menghubung kait sifat-sifat bahan dengan kaedah penulenan yang digunakan, ●menerangkan menggunakan contoh kaedah penulenan yang digunakan untuk menghasilkan bahan kegunaan harian.

Page 9: Rpt Form 4 Sains

TEMA: TENAGA DALAM KEHIDUPANBIDANG PEMBELAJARAN: 1. TENAGA DAN PERUBAHAN KIMIAMINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN KONTRAK LATIHAN

PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRUKTUR ESEI

2216/6/2013

-20/6/2013 1.8

Menghargai kepelbagaian sifat dan keadaan bahan memberi manfaat kepada manusia.

●memerihalkan kegunaan kepelbagaian sifat dan keadaan bahan dalam kehidupan manusia, ●mewajarkan kepentingan kepelbagaian sifat dan keadaan bahan dalam kehidupan manusia.

2323/6/2013

-27/6/2013

1.1 Memahami perubahan fizik dan perubahan kimia.

●menerangkan maksud perubahan fizik, ●menerangkan maksud perubahan kimia, ●memberi contoh perubahan fizik dalam kehidupan harian, ●memberi contoh perubahan kimia dalam kehidupan harian, ●membanding dan membezakan perubahan fizik dan perubahan kimia.

1.2 Menganalisa perubahan haba dalam tindak balas kimia.

●menerangkan perubahan haba dalam tindak balas kimia, ●mengenal pasti tindak balas yang melibatkan pembebasan haba, ●mengenal pasti tindak balas yang melibatkan penyerapan haba, ●menghubungkaitkan perubahan suhu bahan tindak balas dengan tindak balas eksotermik, ●menghubungkaitkan perubahan suhu bahan tindak balas dengan tindak balas endotermik, ●menerangkan melalui contoh perubahan haba yang berlaku semasa tindak balas kimia dalam industri.

Page 10: Rpt Form 4 Sains

2430/6/2013

-4/7/2013

1.3 Mensintesiskan siri kereaktifan logam.

●memerihalkan kecergasan tindak balas logam dengan air, ●memerihalkan kecergasan tindak balas logam dengan asid, ●memerihalka kecergasan tindak balas logam dengan oksigen, ●membanding dan membezakan kecergasan tindak balas logam dengan air, asid dan oksigen, ●membuat urutan kecergasan tindak balas logam, ●membina siri kereaktifan logam berdasarkan kecergasan tindak balas logam terhadap oksigen, ●mengenal pasti kedudukan karbon dalam siri kereaktifan logam.

1.4 Mengaplikasikan siri kereaktifan logam.

●menghubungkaitkan kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam dengan kaedah pengekstrakan logam daripada bijihnya. ●menerangkan dengan contoh proses pengekstrakan logam daripada bijihnya dengan menggunakan karbon ●menyatakan kepentingan siri kereaktifan logam

257/7/2013

-11/7/2013

1.5 Memahami elektrolisis.

●menyatakan maksud elektrolisis ●menyatakan maksud anod, katod, anion, kation dan elektrolit ●memerihalkan proses elektrolisis suatu elektrolit menggunakan elektrod karbon ●menerangkan penggunaan elektrolisis dalam industri

1.6 Memahami penghasilan tenaga elektrik daripada tindak balas kimia.

●memerihalkan cara sel ringkas beroperasi, ●menyenaraikan pelbagai jenis sel dan kegunaannya, ●menyatakan kelebihan dan kekurangan pelbagai jenis sel.

Page 11: Rpt Form 4 Sains

TEMA: TENAGA DALAM KEHIDUPANBIDANG PEMBELAJARAN: 2. TENAGA NUKLEARMINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN KONTRAK LATIHAN

PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRUKTUR ESEI

2614/7/2013

-18/7/2013

1.7 Memahami tindak balas kimia yang berlaku dengan adanya cahaya.

●memberi contoh tindak balas kimia yang memerlukan tenaga cahaya, ●menerangkan kesan cahaya terhadap bahan kimia yang peka cahaya, ●menerangkan mengapa bahan kimia tertentu disimpan di dalam botol gelap.

1.8 Menghargai sumbangan inovatif kebijaksanaan manusia memanfaatkan tindak balas kimia sebagai sumber tenaga.

●memerihalkan bagaimana penggunaan tenaga daripada tindak balas kimia secara berkesan untuk mengelakkan pembaziran, ●menerangkan bagaimana melupuskan alat yang menggunakan tindak balas kimia sebagai sumber tenaga untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar, ●memberi cadangan tentang cara baharu penggunaan tindak balas kimia dalam peralatan sebagai sumber tenaga, ●mempraktikkan tabiat baik dalam penggunaan dan pelupusan alat yang menggunakan tindak balas kimia sebagai sumber tenaga.

2721/7/2013

-25/7/2013

2.1 Memahami bahan radioaktif.

●menyatakan maksud radioaktif, ●memberi contoh bahan radioaktif, ●memerihalkan proses pereputan radioaktif, ●menamakan tiga jenis sinaran radioaktif, ●memerihalkan sifat setiap sinaran radioaktif, ●membanding dan membezakan sinaran radioaktif, ●menerangkan maksud radioisotop, ●memberi contoh radioisotop, ●menerangkan kegunaan bahan radioaktif.

Page 12: Rpt Form 4 Sains

TEMA: TENAGA DALAM KEHIDUPANBIDANG PEMBELAJARAN: 3. CAHAYA, WARNA DAN PENGLIHATANMINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN KONTRAK LATIHAN

PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRUKTUR ESEI

2828/7/2013

-1/8/2013

2.2 Memahami penghasilan tenaga nuklear dan kegunaannya.

●memerihalkan penghasilan tenaga nuklear melalui pembelahan nuklear dan pelakuran nuklear, ●menyatakan kegunaan tenaga nuklear, ●memerihalkan proses penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear,●menerangkan kesan penggunaan tenaga nuklear.

2.3 Menyedari keperluan mengendalikan bahan radioaktif dengan cara yang betul.

●menyatakan kesan radioaktif terhadap hidupan, ●memerihalkan langkah yang betul dalam pengendalian bahan radioaktif dan sisa bahan radioaktif, ●menerangkan keperluan mengendalikan bahan radioaktif dan sisa radioaktif dengan cara yang betul.

Page 13: Rpt Form 4 Sains

CUTI HARI RAYA PUASA (8/8/2013-9/8/2013)CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (10/8/2013 - 17/8/2013)

294/8/2013

-5/8/2012 &

3018/8/2013

-22/8/2013

3.1 Mensintesiskan pembentukan imej oleh cermin satah dan kanta.

●menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh cermin satah, ●menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh kanta cembung, ●menyatakan ciri imej yang dibentuk oleh kanta cekung, ●membanding dan membezakan imej yang dibentuk oleh kanta cembung dengan imej yang dibentuk oleh kanta cekung bagi objek jauh, ●melukis dan melabel gambarajah sinar bagi sinar cahaya yang melalui kanta cembung, ●melukis dan melabel gambarajah sinar untuk menerangkan ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta cembung, ●melukis gambarajah sinar untuk menerangkan ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta cembung dipengaruhi oleh jarak objek, ●menentukan panjang fokus kanta cembung.

3125/8/2013

-29/8/2013

3.2 Mensintesiskan pembentukan imej oleh alatan optik.

●mengenal pasti bahagian alatan optik yang terlibat dalam pembentukan imej, ●melukis gambarajah sinar bagi sinar cahaya yang melalui alatan optik, ●membanding dan membezakan mekanisme memfokus dan mengawal jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata manusia dan kamera, ●menerangkan struktur dan fungsi bahagian mata menggunakan kamera sebagai pembandingan.

322/9/2013

-5/9/2013

3.3 Menganalisa penyebaran cahaya.

●menyatakan maksud penyebaran cahaya, ●menerangkan melalui contoh penyebaran cahaya dalam fenomena alam

Page 14: Rpt Form 4 Sains

322/9/2013

-5/9/2013

3.4 Menganalisia penyerakan cahaya.

●menyatakan maksud penyerakan cahaya, ●memberi contoh fenomena alam yang berkaitan penyerakan cahaya, ●menerangkan melalui contoh penyerakan cahaya dalam fenomena alam.

338/9/2013

-12/9/2013

3.5 Menganalisa penambahan dan penolakan cahaya berwarna.

●mengenalpasti warna primer dan warna sekunder, ●menerangkan percampuran warna primer menghasilkan warna sekunder, ●menerangkan penolakan cahaya berwarna oleh penuras warna.

3.6 Mengaplikasikan prinsip penolakan cahaya berwarna untuk menerangkan kehadiran objek berwarna.

●menerangkan penolakan cahaya berwarna oleh objek berwarna, ●menerangkan penglihatan objek berwarna dibawah cahaya putih, ●menerangkan penglihatan objek berwarna dibawah cahaya berwarna, ●menyatakan fungsi sel rod dan sel kon pada mata.

3415/9/2013

-19/9/2013

3.7 Menganalisa kesan pencampuran pigmen.

●menyatakan maksud pigmen, ●menyenaraikan penggunaan pigmen, ●membanding dan membezakan pencampuran pigmen dengan pencampuran cahaya berwarna, ●menerangkan melalui contoh kesan pigmen terhadap cahaya. ●membuat kesimpulan tentang pencampuran pigmen.

3.8 Menilai kepentingan warna dalam kehidupan harian.

●menyenaraikan kepentingan warna dalam kehidupan, ●menyatakan dengan contoh kepentingan warna dalam kehidupan, ●mewajarkan kepentingan warna dalam kehidupan.

Page 15: Rpt Form 4 Sains

TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKATBIDANG PEMBELAJARAN: 1. BAHAN KIMIA DALAM PERINDUSTRIANMINGGU OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN KONTRAK LATIHAN

PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRUKTUR ESEI

3415/9/2013

-19/9/2013

3.9 Menghargai penciptaan pelbagai alatan optik dalam memberi manfaat kepada manusia.

●menghubungkait penciptaan pelbagai alatan optik yang dapat meningkatkan keupayaan deria penglihatan.

3522/9/2013

-26/9/2013

1.1 Memahami sifat-sifat aloi dan kegunaannya dalam industri.

●menyatakan maksud aloi, ●memberikan contoh aloi, ●menerangkan bagaimana pengaloian boleh mengubah sifat logam, ●menghubungkaitkan perubahan sifat logam yang dijadikan aloi dengan susunan zarahnya, ●menghubungkaitkan sifat aloi dengan kegunaannya dalam kehidupan harian, ●memerihalkan kepentingan aloi dalam industri, ●menerangkan aloi superkonduktor.

3629/9/2013

-3/10/2013

1.2 Menganalisa penghasilan dan penggunaan ammonia dalam industri.

●menyenaraikan kegunaan ammonia dan sebatiannya dalam kehidupan harian, ●memerihalkan penghasilan ammonia secara industri, ●menyatakan faktor yang memberi kesan terhadap penghasilan ammonia, ●mengenalpasti kegunaan ammonia dalam industri, ●memerihalkan bagaimana ammonia digunakan dalam penghasilan baja garam ammonium dan urea.

Page 16: Rpt Form 4 Sains

ULANGKAJI INTENSIF

CUTI HARI RAYA HAJI (15/10/2013 - 16/10/2013)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN (15/11/2013 - 31/12/2013)

376/10/2013

-10/10/2013

1.3 Menganalisa kesan pembuangan bahan sisa industri terhadap alam sekitar.

●mengenal pasti aktiviti perkilangan yang menjadi punca pencemaran, ●menerangkan kesan pembuangan bahan sisa industri, ●menghubungkaitkan kesan pembuangan bahan sisa industri dengan kemandirian hidupan, ●menyatakan dengan contoh kaedah pengawalan pembuangan sisa industri untuk menghindar pencemaran.

1.4 Menyedari kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat.

●memerihalkan kesan pelupusan sisa buangan industri yang tidak terkawal dan tidak teratur, ●menerangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri.

3813/10/2013

-17/10/2013

39 & 4020/10/2013

-31/10/2013

41 & 423/11/2013

-14/11/2013