Report Meja Jepun

 • View
  272

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Report Meja Jepun

 • 8/15/2019 Report Meja Jepun

  1/16

  1.0 LATAR BELAKANG

  Terdapat pelbagai bahan yang boleh digunakan dalam kerja-kerja pembinaan. Antara bahan yang

   banyak digunakan ialah kayu. Kayu ialah suatu bahan tisu berserat yang ditemui dari banyak 

  tumbuhan. Kayu merupakan antara bahan terawal digunakan sebagai bahan dalam kerja-kerja

   pembinaan.

  Meja jepun berasal dari sejarah kotatsu bermula pada zaman Muromachi semasa abad

  keempat belas. Asal-usulnya bermula dengan perapian masakan Jepun, yang dikenali sebagai

  rori itu. Arang adalah kaedah utama memasak dan pemanasan di rumah tradisional Jepun dan

  telah digunakan untuk memanaskan rori. !ada abad keempat belas di Jepun, satu plat"orm

  tempat duduk telah diperkenalkan kepada rori dan "ungsi masak terpisah dari "ungsi tempat

  duduk yang . #i atas plat"orm kayu selimut diletakkan, yang dikenali sebagai oki yang

  terperangkap dan setempat bahang pembakar arang. ni moyang awal untuk kotatsu moden telah

  dipanggil $ori-gotatsu. !erkataan $ori-gotatsu %掘 り 炬 燵& berasal dari kanji 掘 - り %$ori&

  yang bermakna parit, menggali, 炬   %ko& yang bermaksud obor atau api, dan 燵   %Tatsu& yang

   bermaksud kaki lebih panas.

  !embentukan $ori-gotatsu itu sedikit berubah pada 'aman (do pada abad ketujuh belas.

  !erubahan ini terdiri daripada lantai sekitar rori yang sedang digali-ke dalam tanah dalam

   bentuk persegi. !lat"orm kayu diletakkan di sekitar ini, membuat perapian yang. Kemudian

  selimut itu diletakkan di atas plat"orm sekali lagi, di mana seseorang boleh duduk dengan kaki di

   bawah untuk kekal hangat.

  The kotatsu alih telah dicipta kemudian, yang berasal dari konsep $ori-gotatsu. Kotatsu

  ini muncul dengan penggunaan yang popular di tatami tikar di rumah Jepun. #aripada

  meletakkan )harcoals dalam rori, mereka ditempatkan di dalam periuk tanah liat yangdiletakkan di tatami yang membuat kotatsu yang diangkut. ni kotatsu gaya lebih moden dikenali

  sebagai oki-gotatsu. !erkataan oki-gotatsu %置  き  炬  燵 & berasal dari kanji 置  き   %oki& yang

   bermaksud penempatan,炬  bermaksud obor atau api, dan燵  bermaksud kaki lebih panas.

  1

 • 8/15/2019 Report Meja Jepun

  2/16

  #i tengah-tengah abad kedua puluh arang telah digantikan dengan elektrik sebagai

  sumber pemanas. #aripada harus periuk tanah liat boleh alih itu daripada )harcoals bawah

  kotatsu, ia adalah mungkin untuk melampirkan perlawanan pemanas elektrik secara langsung

  kepada kerangka kotatsu itu. *leh itu, kotatsu menjadi benar-benar mudah alih dengan elektrik 

  dan menjadi perkara biasa dalam rumah Jepun semasa musim sejuk.

  1.0 OBJEKTIF

  +ntuk mengenal pasti alatan alatan untuk membuat pembuatan produk.

  Mempelajari cara menggunakan alatan-alatan kerja kayu dengan selamat dan betul.

  Menguji kreatiiti ahli kumpulan bagi menghasilkan produk.

  Meningkatkan kemahiran dan melatih pelajar dalam menceburi dalam bidang

   pembuatan.

  2

 • 8/15/2019 Report Meja Jepun

  3/16

  2.0 FUNGSI DAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN

  NAMA DAN FUNGSI ALATAN

  Stapler Gu

  -mengikat bahan kerja menggunakan tenaga

   pnuematik staple

  !"r#le$$ S%rer'(er

  -pemutar skru elektronik tanpa wayar untuk

  mengikat skru dan mengeluarkan skru

  Ga#' Ka)u

  -meratakan dan memukul bahan kerja yang

  lembut

  Na'l Gu

  -memaku bahan kerja menggunakan tenaga

   pnuematik 

  3

 • 8/15/2019 Report Meja Jepun

  4/16

  Kerta$ Pa$'r

  * ber"ungsi untuk meratakan permukaan kayu

  untuk lebih kemas

  +"t Glue Gu

  *mencantumkan dua bahan kerja menggunakan

  gum stick dengan tenaga elektrik 

  Ger,a-' J',

  * ber"ungsi untuk memotong bahan kerja yang

   berbentuk melengkuk atau bulat

  Paat Pelu/a,

  *membentuk lubang pada bahan kerja terutama

  menghasilkan tanggam

  Ap't G Da Ap't Pa-a,

  * ber"ungsi untuk mengapit atau mengikat bahankerja daripada bergerak dan beralih tempat untuk

  tujuan memotong dan meratakan permukaan kayu

  4

 • 8/15/2019 Report Meja Jepun

  5/16

  P"&er M'ter Sa&

  * ber"ungsi untuk memotong kayu pada pelbagai

  sudut dan darjah.

  Pe$'l Tua,

  * pensil khas tujuan melakukan kerja menanda

  Ra,u Me-a

  * ber"ungsi untuk mengapit bahan kerja

  ''r

  * bertujuan untuk meratakan bahan kerja kayu

   pada bahagian yang tertutup dan kecil

  5

 • 8/15/2019 Report Meja Jepun

  6/16

  Peutar Sru P'l'p

  * pemutar skru untuk skru yang bermata bunga

  Se$'ul L

  * bertujuan untuk menanda bahan kerja dan sudut

  /0

  Pe/ar'$ Kelul'

  * pembaris panjang yang digunakan untuk

  menanda bahan kerja dan tahan lasak kepada haba

  Me$' eta

  *mesin yang ber"ungsi untuk memudahkan proses

  melicinkan permukaan kayu dan bahan kerja.

  6

 • 8/15/2019 Report Meja Jepun

  7/16

  .0 LANGKA+*LANGKA+ KERJA

  GAMBAR RAJA+ +URAIAN 

  Kayu yang diberikan perlu diukur terlebih

  dahulu mengikut saiz yang dikehendaki iaitu,

  1//mm 2 3//mm

  Kayu dipotong mengikur saiz dan diameter

  yang diukur menggunakan mesin pemotong

  kayu

  Kayu berbentuk serong dikur dan dipotong

   bagi dilekapkan pada kayu lain

  7

 • 8/15/2019 Report Meja Jepun

  8/16

  4elepas dipotong serong, bahagian tengah kayu

  dipotong untuk dijadikan tanggam

  Kayu dipotong atau dibuang serpihan secara

  sedikit demi sedikit dengan menggunakan

   pahat

  4etelah itu, serpihan-serpihan kayu yang

  tertinggal diratakan dengan teliti dan kemas

  5ahagian-bahagian kepingan kayu yang siap

  dipotong untuk dijadikan "rame meja jepun

  4etelah itu, memasukkan kayu pada bahagian

  tengah dahulu kemudian diketuk dengan

  menggunakan gandin kayu

  8

 • 8/15/2019 Report Meja Jepun

  9/16

  4etelah selesai menyambuang kesemua

   bahagian kayu %permukaan atas meja jepun&

  tepi kayu di6stapler6 bagi mengukuhkan lagi

  keadaan kayu

  4etelah selesai semua bahagian pemasangan

  kayu, kerja-kerja pengemasan dilakukan

  dengan menggunakan kertas pasir dan

  dilalukan secara perlahan untuk membuang

  lebihan kayu

  !roses pecantuman kaki meja dilakukan

  dengan meletakkan wosher   bagi memudahkan

   pergerakan buka dan tutup meja

  9

 • 8/15/2019 Report Meja Jepun

  10/16

  7am diletakkan disekeliling permukaan atas

  kayu bagi melekatkan papan playwood  sebagai

   permukaan meja jepun

  Kepingan playwood yang telah siap diukur dan

  dipotong mengikut saiz yang dikehendaki

  4etelah semua pecantuman dibuat, syelek

  digunakan untuk kemasan terakhir dan 3

  lapisan syelek perlu dilakukan bagi

   penyempurnaan rupa pada projek ini

  10

 • 8/15/2019 Report Meja Jepun

  11/16

  GAMBAR PROJEK PELBAGAI SUDUT

  $adapan

  Atas

  11

 • 8/15/2019 Report Meja Jepun

  12/16

 • 8/15/2019 Report Meja Jepun

  13/16

  3.0 LANGKA+*LANGKA+ KESELAMATAN

  8angkah keselamatan yang diambil semasa membuat tugasan kerja kayu adalah9-

  :- 4etiap ahli kumpulan mestilah memakai pakaian yang ditetapkan semasa berada di

  dalam bengkel.

  ;- !enggunaan alatan bengkel mestilah dilakukan dengan berhati-hati dengan mengikut

   peraturan yang ditetapkan.

  3- 4elepas menggunakan alatan ,suis mestilah ditutup untuk menghindari kemalangan.

  - Alatan yang digunakan perlu diletakkan kembali ke tempat yang asal.

  13

 • 8/15/2019 Report Meja Jepun

  14/16

  4.0 PERBIN!ANGAN DAN !ADANGAN

  Ke#al'a pr"#u5

  4ecara keseluruhan, saya dapat mengendalikannya dengan baik dan kemas.

  Masalah yang dihadapi9

  Antaranya ialah saya menghadapi masalah pada kaki meja jepun yan terlebih potong dan

  apabila telah ditanggam ia mempunyai lebihan sedikit yang menyebabkan kaedua kai meja tidak

  sekata dan bergoyang. ?amun kami mengambil inisiati" dengan menggunakan sander atau mesin

  kertas pasir bagi melicinkan dan menghauskan lebihan tersebut dengan jayanya.

  4eterusnya masalah yang ada terdapat pada bahagian-bahagian yang berlubang atau

  mempunyai ruang kosong. Kami telah membuat tampalan dengan menggunakan tepung

   penyumbat. 4elain itu, syelek digunakan bagi menutup tempat yang tercalar dan bagi tujuan

   pengemasan dan mencantikkan lagi produk yang dihasilkan oleh kami.

  14

 • 8/15/2019 Report Meja Jepun

  15/16

  6.0 KESIMPULAN

  #engan selesainya projek meja jepun yang diberikan kepada kami, dapat disimpulkan bahawalangkah-langkah pembuatan dalam menyiapkan kerja kayu ini sangat penting dan perlu diberi

   perhatian dengan teliti supaya prosesnya berlaku dengan sempurna dan tanpa sebarang kerosakan

  mahupun kecacatan. Malah ilmu praktikal seperti ini memang seharusnya diberikan kepada

   pelajar supaya kami dapat lebih mengenal dan melakukan sendiri projek ini. $al ini kerana,

   penting bagi setiap pelajar untuk menimba ilmu dan pengalaman selain dapat dijadikan

   pendapatan sampingan di masa depan kelak. Tambahan pula memberi peluang kepada pelajar

  yang ingin lebih serius dalam bidang pembuatan kayu ini.

  !ekerjaan kayu sangat penting dalam proses pembangunan dimana perkerjaan ini

  merupakan pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan penggunaan kayu atau pekerjaan yang

  membina atau mencipta produk berasaskan kayu.

  +capan terima kasih diberikan kepada tenga pengajar iaitu (ncik Amir yang banyak

  membantu kami dalam menyiapkan projek meja jepun ini, serta ahli kumpulan yang tidak putus

  asa dalam memberi sepenuh keringat demi menghasilkan dan menyiapkan tugasan amali kayu

  yang diberikan. #engan pengajaran yang diberikan, kami dapat lebih mengenali peralatan yang

  digunakan dalam projek kayu ini serta cara menggunakannya dengan betul dan cermat. #alam

  mempraktikkan projek amali kayu ini, mesin-mesin serta alat atau perkakas yang terdapat dalam

   bengkel kayu sangat terbatas dan beberapa alat tidak dapat digunakan. *leh itu saranan dan

  15

 • 8/15/2019 Report Meja Jepun

  16/16

  harapan agar setiap peralatan atau perkakas perlu mencukupi bagi memudahkan pembelajaran

  kepada pelajar pada masa hadapan.

  7.0 RUJUKAN

  • @6ind words9 kotatsu66. #enshi Jisho. Betrieed ;3 4eptember ;/:3.

  • 5uckley, 4andra %;//;&. (ncyclopedia o" contemporary Japanese culture. ?ew Cork, ?C9

  Boutledge. pp. ;1>-;1D.

  • #unn, )harles %:>;&. (eryday li"e in Traditional Japan. Eermont and Japan9 )harles (.

  Tuttle )o. pp. :=1-:1/.

  • Tourist ndustry #iision Ministry o" Transportation %:=3&. JA!A? The *""icial Japan9

  Japan Trael 5ureau. !. ;=.

  •Fkotatsu.G (ncyclopedia o" )ontemporary Japanese )ulture. ?ew Cork9 Boutledge, ;//;.;1>-1D/.

  16