of 60 /60
RĂSPUNDEREA INTERNAŢIONALĂ PENALĂ Secţiunea I Consideraţii generale cu privire la răspunderea internaţională. Noţiunea de răspundere în dreptul internaţional Secţiunea II Evoluţia dreptului internaţional penal. Definirea noţiunii de drept internaţional penal Secţiunea III Răspunderea internaţională penală 3.1. Fundament ul răspund erii interna ţionale pena le 3.2. Consi der a ţ ii pri vind dete rm inarea subiectelor  răspunderii internaţionale penale 3.3.  Persoana fizică, subiect al răspunder ii internaţio nale  penale 3.4.  Răspunder ea internaţională penală a persoanelo r fizice, în calitate de organe ale statului 3.5.  Răspunder ea statului pentru actele persoanelo r  particular e Secţiunea IV Principiile răs pun derii penale în dre ptu l int ernaţional contemporan 4.1.  Princip iul legalităţ ii încriminăr ii infracţiunilor şi al legalităţii pedepselor 4.2. Principiu l represiuni i universale 4.3. Principiu l imunităţ ii de jurisdi cţie 4.4.  Imprescrip tibilitatea crimelo r contra păcii, a crimelor de război şi a crimelor contra umanităţii 4.5. Principiu l legitime i apărări 3

Raspunderea internat.penala

Embed Size (px)

Text of Raspunderea internat.penala

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  1/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  2/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  3/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  4/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  5/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  6/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  7/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  8/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  9/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  10/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  11/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  12/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  13/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  14/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  15/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  16/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  17/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  18/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  19/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  20/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  21/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  22/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  23/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  24/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  25/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  26/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  27/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  28/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  29/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  30/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  31/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  32/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  33/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  34/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  35/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  36/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  37/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  38/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  39/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  40/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  41/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  42/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  43/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  44/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  45/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  46/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  47/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  48/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  49/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  50/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  51/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  52/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  53/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  54/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  55/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  56/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  57/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  58/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  59/60

 • 7/27/2019 Raspunderea internat.penala

  60/60