60
RĂSPUNDEREA INTERNAŢIONALĂ PENALĂ Secţiunea I Consideraţii generale cu privire la răspunderea internaţională. Noţiunea de răspundere în dreptul internaţional Secţiunea II Evoluţia dreptului internaţional penal. Definirea noţiunii de drept internaţional penal Secţiunea III Răspunderea internaţională penală 3.1. Fundament ul răspund erii interna ţionale pena le 3.2. Consi der a ţ ii pri vind dete rm inarea subiectelor  răspunderii internaţionale penale 3.3.  Persoana fizică, subiect al răspunder ii internaţio nale  penale 3.4.  Răspunder ea internaţională penală a persoanelo r fizice, în calitate de organe ale statului 3.5.  Răspunder ea statului pentru actele persoanelo r  particular e Secţiunea IV Principiile răs pun derii penale în dre ptu l int ernaţional contemporan 4.1.  Princip iul legalităţ ii încriminăr ii infracţiunilor şi al legalităţii pedepselor 4.2. Principiu l represiuni i universale 4.3. Principiu l imunităţ ii de jurisdi cţie 4.4.  Imprescrip tibilitatea crimelo r contra păcii, a crimelor de război şi a crimelor contra umanităţii 4.5. Principiu l legitime i apărări 3

Raspunderea internat.penala

Embed Size (px)

Citation preview

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 1/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 2/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 3/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 4/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 5/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 6/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 7/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 8/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 9/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 10/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 11/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 12/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 13/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 14/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 15/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 16/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 17/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 18/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 19/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 20/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 21/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 22/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 23/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 24/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 25/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 26/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 27/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 28/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 29/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 30/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 31/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 32/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 33/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 34/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 35/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 36/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 37/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 38/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 39/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 40/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 41/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 42/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 43/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 44/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 45/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 46/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 47/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 48/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 49/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 50/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 51/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 52/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 53/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 54/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 55/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 56/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 57/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 58/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 59/60

7/27/2019 Raspunderea internat.penala

http://slidepdf.com/reader/full/raspunderea-internatpenala 60/60