36
22.3.2013. 1 Ponašanje potrošača Ponašanje potrošača Ponašanje potrošača objašnjava se kroz tri koraka 1. Preferencije (sklonosti) potrošača Objašnjava zašto i kako ljudi preferiraju jedan proizvod u odnosu na drugi 2. Budžetska ograničenja Ljudi imaju ograničen dohodak Ponašanje potrošača 3. Uz dane preferencije i ograničen dohodak koju količinu i koju vrstu proizvoda će potrošač kupiti? IZBOR POTROŠAČA. Koju kombinaciju proizvoda će potrošač kupiti, a kako bi maksimizirao svoje zadovoljstvo? Kombinacije ovih proizvoda ovisit će o njihovim cijenama. Razumijevanje izbora potrošača ključno je za shvaćanje potražnje Ponašanje potrošača – Osnovne pretpostavke- daju stupanj racionalnosti i razuma 1. Preferencije su ukupne Potrošači mogu uspoređivati i rangirati sve moguće košarice (zanemareni troškovi) 2. Preferencije su tranzitivne Ako preferiram A u odnosu na B, i B u odnosu na C, onda moram preferirati i A u odnosu na C (važno za konzistentnost) 3. Potrošač uvijek preferira više nego manje (zanemarujemo “loše proizvode”) Potrošač ima više sklonosti prema većem broju proizvoda nego prema manjem Potrošačeve preferencije (sklonosti) Potrošačeve preferencije mogu se prikazati grafički koristeći krivulje indiferencije Krivulja indiferencije prikazuje sve kombinacije tržišnih košara prema kojima je pojedinac indiferentan Kombinacije tržišnih košara koje potrošaču pružaju jednaku razinu zadovoljstva. Potrošač uvijek može pokazati više preferencije prema jednoj košarici proizvoda u odnosu na drugu ili može biti indiferentan prema objema. Krivulja indiferencije: Primjer Tržišna košara Jedinica hrane Jedinica odjeće A 20 30 B 10 50 D 40 20 E 30 40 G 10 20 H 10 40 Potrošač preferira A u odnosu na sve kombinacije u žutom kvadrantu, dok su Sve kombinacije u rozom Kvadrantu poželjnije od A. Hrana 10 20 30 40 10 20 30 40 Odjeća 50 G A E H B D Krivulja indiferencije: Primjer Indiferentan je prema točkama B, A, i D E preferira više nego točke na krivulji U1 Točke na krivulji U1 preferira više u odnosu na H i G Hrana 10 20 30 40 10 20 30 40 Odjeća 50 U 1 G D A E H B Krivulja indiferencije: Primjer X Y Točka saturacije K O R I S N O S T

Prvi Kolokvij Mikro 2013 Škuflić EFZG

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Materijali za prvi kolokvij kod prof. Škuflić

Citation preview

 • 22.3.2013.

  1

  Ponaanje potroaa

  Ponaanje potroaa

  Ponaanje potroaa objanjava se kroz tri koraka

  1. Preferencije (sklonosti) potroaa

  Objanjava zato i kako ljudi preferiraju jedan proizvod u odnosu na drugi

  2. Budetska ogranienja

  Ljudi imaju ogranien dohodak

  Ponaanje potroaa

  3. Uz dane preferencije i ogranien dohodak koju koliinu i koju vrstu proizvoda e potroa kupiti? IZBOR POTROAA.

  Koju kombinaciju proizvoda e potroa kupiti, a kako bi maksimizirao svoje zadovoljstvo? Kombinacije ovih proizvoda ovisit e o njihovim

  cijenama.

  Razumijevanje izbora potroaa kljuno je za shvaanje potranje

  Ponaanje potroaa Osnovne pretpostavke- daju stupanj racionalnosti i razuma

  1. Preferencije su ukupne Potroai mogu usporeivati i rangirati sve

  mogue koarice (zanemareni trokovi)

  2. Preferencije su tranzitivne Ako preferiram A u odnosu na B, i B u odnosu na

  C, onda moram preferirati i A u odnosu na C (vano za konzistentnost)

  3. Potroa uvijek preferira vie nego manje (zanemarujemo loe proizvode)

  Potroa ima vie sklonosti prema veem broju proizvoda nego prema manjem

  Potroaeve preferencije (sklonosti)

  Potroaeve preferencije mogu se prikazati grafiki koristei krivulje indiferencije

  Krivulja indiferencije prikazuje sve kombinacije trinih koara prema kojima je pojedinac indiferentan Kombinacije trinih koara koje potroau pruaju jednaku razinu

  zadovoljstva.

  Potroa uvijek moe pokazati vie preferencije prema jednoj koarici proizvoda u odnosu na drugu ili moe biti indiferentan prema objema.

  Krivulja indiferencije:

  Primjer

  Trina koara Jedinica hrane Jedinica odjee

  A 20 30

  B 10 50

  D 40 20

  E 30 40

  G 10 20

  H 10 40

  Potroa preferira A u odnosu na sve kombinacije

  u utom kvadrantu, dok su Sve kombinacije u rozom

  Kvadrantu poeljnije od A.

  Hrana

  10

  20

  30

  40

  10 20 30 40

  Odjea 50

  G

  A

  E H

  B

  D

  Krivulja indiferencije:

  Primjer Indiferentan je prema tokama B, A, i D

  E preferira vie nego toke na krivulji U1

  Toke na krivulji U1 preferira vie u odnosu na H i G

  Hrana

  10

  20

  30

  40

  10 20 30 40

  Odjea 50

  U1 G

  D

  A

  E H

  B

  Krivulja indiferencije:

  Primjer

  X

  Y

  Toka saturacije

  KORISNOST

 • 22.3.2013.

  2

  X

  10

  20

  30

  40

  10 20 30 40

  Y 50

  U1 G

  D

  A

  E H

  B

  Krivulja indiferencije

  Krivulje indiferencije

  Krivulje indiferencije su opadajue

  Kada bi one bile rastue, potroa bi bio indiferentan izmeu dviju trinih koara ak i onda kada bi jedna imala vie oba proizvoda, odnosno naruila bi se pretpostavka vie je bolje.

  Naime, trine koarice koje imaju vie oba proizvoda ne bi potroau pruale vie zadovoljstva od trine koarice koja ima manje oba proizvoda.

  Krivulje indiferencije

  Kako bi objasnili sklonosti (preferencije) potroaa za sve kombinacije proizvoda /usluga, koristimo skup krivulja

  indiferencije mapa indiferencije

  Svaka krivulja indiferencije unutar mape pokazuje trine koarice izmeu kojih je potroa inidiferentan.

  U2

  U3

  Mapa indiferencije

  Hrana

  Odjea

  U1

  A B

  D

  Trina koarica A je

  poeljnija u odnosu na B. Trina koarica B je Poeljnija u odnosu na D.

  Mapa indiferencije

  Mapa indiferencije daje vie informacija o obliku krivulja indiferencije

  Krivulje indiferencije se ne mogu sjei

  Kada bi se sjekle naruila bi se pretpostavka vie je bolje

  Zato? to kada bi pretpostavili da se one mogu sjei?

  Mapa indiferencije

  Hrana

  Odjea B je poeljnije od D A je jednako poeljno kao B i D

  B mora biti poeljno kao i D ali to ne moe biti ako je B poeljnije od D

  U1

  U1

  U2

  U2

  A

  B

  D

  to opisuje oblik krivulje indiferencije?

  Krivulje indiferencije

  Oblik krivulja indiferencije nam opisuje volju potroaa da supstituira jedan proizvod sa drugim.

  A

  B

  D

  E G

  -1

  -6

  1

  1

  -4

  -2

  1

  1

  Opaska: Koliina odjee Od koje odustajemo za

  Jedinicu hrane opada

  Od 6 na 1.

  Krivulje indiferencije

  Hrana

  Odjea

  2 3 4 5 1

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

 • 22.3.2013.

  3

  Krivulje indiferencije

  Mjerimo kako potroa zamjenjuje (trguje) jedan proizvod s drugim koristei marginal rate of substitution (MRS) ili graninu stopu supstitucije.

  Ona kvantificira koliinu jednog proizvoda od kojeg potroa odustaje da bi dobio drugi proizvod.

  MRS mjeri vrijednost koju pojedinac pridaje jednoj dodatnoj jedinici nekog proizvoda u jedinicama drugog proizvoda.

  MRS je jednako nagibu krivulje indiferencije.

  Granina stopa supstitucije

  Hrana 2 3 4 5 1

  Odjea

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16 A

  B

  D

  E G

  -6

  1

  1

  1

  1

  -4

  -2

  -1

  MRS = 6

  MRS = 2

  FCMRS

  MRS = iznos

  proizvoda na

  okomitoj osi kojeg je potroa voljan rtvovati da bi dobio jedinicu

  proizvoda na

  vodoravnoj osi

  Granina stopa supstitucije

  Krivulje indiferencije su konveksne prema ishoditu ili okrenute prema unutra

  Kako se poveava potronja nekog proizvoda, potroa e biti spreman da odustane od to veeg broja jedinica tog proizvoda kako bi dobio dodatnu jedinicu onog prvog proizvoda.

  Granina stopa supstitucije

  Krivulje indiferencije razliitih oblika impliciraju razliitu volju potroaa za supstituiranjem trinih koarica

  Dva krajnja sluaja

  Savreni supstituti

  Savreni komplementi

  Sok od narane)

  Sok od jabuke

  2 3 4 1

  1

  2

  3

  4

  0

  Savreni supstituti

  Preferencije potroaa Preferencije potroaa

  Desne cipele

  Lijeve cipele

  2 3 4 1

  1

  2

  3

  4

  0

  Savreni komplementi

  Potroaeve preferencije

  U dosadanjoj teoriji potroaa nije bilo potrebno svakoj konzumiranoj trinoj koarici proizvoda pridruiti brojani iznos zadovoljstva

  Rangiranje trinih koarica je dobro, ali ponekad je numeriko iskazivanje razine zadovoljstva korisno.

  Potroaeve preferencije

  Korisnost

  Openito ljudi ostvaruju korisnost zato to posjeduju proizvode koji im pruaju odreenu razinu zadovoljstva.

  U ekonomskom smislu, korisnost je brojana vrijednost koja prikazuje zadovoljstvo koje potroau prua trina koara.

  Korisnost

  Funkcija korisnosti

  Formula koja pojedinanim trinim koaricama pridruuje razinu korisnosti.

  Ukoliko je funkcija korisnosti

  U(F,C) = F + 2C Trina koarica sa 8 jedinica hrane i 3 jedinice

  odjee pruit e potroau korisnost od

  14 = 8 + 2(3)

 • 22.3.2013.

  4

  Korinost - Primjer

  Trina koarica

  Hrana Odjea Korisnost

  A 8 3 8 + 2(3) = 14

  B 6 4 6 + 2(4) = 14

  C 4 4 4 + 2(4) = 12

  Potroa je indiferentan izmeu A i B ali preferira A i B u odnosu na C.

  Primjer 2: Funkcija korisnosti U(F,C)=F*C

  Hrana 10 15 5

  5

  10

  15

  0

  Odjea

  U1 = 25

  U2 = 50

  U3 = 100 A

  B

  C

  Koara U = FC C 25 = 2,5(10)

  A 25 = 5(5)

  B 25 = 10(2,5) Krivulja

  jednake

  korisnosti ili

  izoutilina krivulja

  Korisnost

  Ordinalna funkcija korisnosti Funkcija korisnosti koja rangira trine koare

  od najpoeljnije do najmanje poeljne, ali ne govori o tome koliko je jedna trina koarica poeljnija od druge.

  Brojane vrijednosti su proizvoljne, pa usporedbe izmeu razliitih osoba nisu mogue.

  Korisnost

  Kardinalna funkcija korisnosti Funkcija korisnosti koja opisuje koliko je neka

  trina koarica poeljnija od druge.

  Pridruuje trinim koarama brojane vrijednosti koje se ne mogu proizvoljno podvostruiti ili utrostruiti bez promjene razlika u vrijednostima trinih koara.

  Da li dobivate dvostruko vie zadovoljstva od odlaska u kino ili od odlaska na pizzu?

  Korisnost

  Postojea mjerna jedinica za korisnost nije toliko vana jer i kod kardinalne funkcije korisnosti nije mogue saznati dobiva li neka osoba dvostruko vie zadovoljstva od neke trine koarice u odnosu na drugu osobu.

  Ordinalno rangiranje je uspjeno u objanjavanju kako pojedinci donose svoje odluke.

  Budetska ogranienja

  Preferencije nam ne objanjavaju sve potrebno o ponaanju potroaa.

  Budetska ogranienja limitiraju sposobnosti potroaa da troi uvaavajui cijene proizvoda koje potroa mora platiti za razliite proizvode i usluge.

  Budetska ogranienja

  Budetska crta

  Pokazuje sve kombinacije dvaju proizvoda/usluga kod kojih je ukupan zbroj

  potroenog novca jednak ukupnom dohotku

  Pretpostavili smo samo 2 proizvoda koja se konzumiraju, pa nismo razmatrali tednju.

  ICPFPCF

  Budetska crta

  Budetska crta (pravac) moe se pisati kao:

  Sav dohodak se rasporeuje ISKLJUIVO na hranu (F) i/ili odjeu (C)

  Budetska crta

  FP

  P

  P

  IC

  C

  F

  C

 • 22.3.2013.

  5

  Budetska crta

  YXP

  P

  P

  I

  YPXPI

  YPXPI

  Y

  X

  Y

  YX

  YX

  Budetska crta - openito

  XP

  P

  P

  IY

  Y

  X

  Y

  Budetska crta

  Primjer:

  Pretpostavimo da je tjedni dohodak 80 novanih jedinica, PF = 1 and PC = 2

  Budetska crta

  Trina koarica

  Hrana

  PF = 1

  Odjea

  PC = 2

  Dohodak I = PFF + PCC

  A 0 40 80

  B 20 30 80

  D 40 20 80

  E 60 10 80

  G 80 0 80

  Budetska crta

  10

  20

  A

  B

  D

  E

  G

  40

  Hrana 40 60 80 20

  10

  20

  30

  0

  Odjea

  Izvedite jednadbu budetskog pravca?

  Budetska crta

  10

  20

  A

  B

  D

  E

  G

  40

  Hrana 40 60 80 20

  10

  20

  30

  0

  Odjea

  F+2C=80

  Budetska crta

  Trina koara A prikazana je sjecitem okomite osi i budetske crte.

  Kako se kreemo du budetske crte od osjeka na osi Y tako potroa troi sve manje na odjeu, a sve vie na hranu.

  Dodatna odjea koje se potroa mora odrei radi dodatne jedinice hrane odreene je omjerom cijena hrane i odjee

  Nagib BC mjeri relativne trokove hrane i odjee i on je NEGATIVAN omjer cijena dvaju proizvoda.

  C

  F

  P

  P-

  2

  1-

  F

  C Nagib

  Budetska crta

  10

  20

  A

  B

  D

  E

  G

  (I/PC) = 40

  Hrana 40 60 80 = (I/PF) 20

  10

  20

  30

  0

  Odjea

  Budetska ogranienja

  Budetska crta

  Vertikalni odsjeak, I/PC, prikazuje makismalnu koliinu odjee ( C ) koju je mogue kupiti sa dohotkom ( I )

  Horizontalni odsjeak, I/PF, pokazuje maksimalnu moguu koliinu hrane (F) koju je mogue kupiti s dohotkom ( I )

  -(PF/PC) je nagib budetske crte i negativan je omjer cijena dvaju proizvoda.

 • 22.3.2013.

  6

  Porast dohotka znai

  pomak budetske crte prema vani

  Hrana

  (jedinica na tjedan)

  Odjea (jedinica

  na tjedan)

  80 120 160 40

  20

  40

  60

  80

  0

  (I = 160)

  L2 (I = 80)

  L1

  L3

  (I =

  40)

  Smanjenje dohotka

  Pomie budetsku Crtu prema unutra

  Budetska crta - Promjene

  (PF = 1)

  L1

  Porast cijene hrane s 1 na 2 NJ

  Mijenja nagib budetske crte i rotira ga prema unutra

  L3

  (PF = 2)

  (PF = 1/2)

  L2

  Smanjenje cijene hrane

  Sa 1 na 0,50 mijenja nagib budetske Crte i rotira je prema vani

  40 Hrana (jedinica

  na tjedan)

  Odjea (jedinica na

  Tjedan)

  80 120 160

  40

  Budetska crta - Promjene Potroaev izbor

  Uz dane sklonosti i budetska ogranienja, kako potroai izabiru koje proizvode kupiti?

  Potroaev izbor

  Trina koarica proizvoda kojom se maksimizira zadovoljstvo potrebno je da

  ispunjava dva uvjeta:

  1. Mora biti smjetena na budetskoj crti

  Potroa troi sav dohodak vie je bolje

  2. Mora pruati potroau najpoeljniju kombinaciju proizvoda i usluga

  Potroaev izbor

  Grafiki, mogue je imati nekoliko krivulja indiferencije koje pokazuju potroaevu sklonost prema odjei i hrani

  Zapamtimo da U3 > U2 > U1 za nae krivulje indiferencije

  Potroa eli izabrati najviu razinu zadovoljstva unutar svog budeta.

  Potroaev izbor

  U3

  D

  C

  Hrana (jedinica na tjedan) 40 80 20

  Odjea (jedinica

  na tjedan)

  20

  30

  40

  0

  U1

  A

  B

  C najvie zadovoljstvo

  koje se moe realizirati i POTROAEV IZBOR JE C U toci A, MRS=-(10/10)=1, a omjer cijena je

  -1/2.

  Potroaev izbor

  Potroa e izabrati najviu krivulju indiferencije na budetskom pravcu

  U prethodnom grafu, toka C je toka u kojoj je budetska crta tangenta na krivulju indiferencije U2.

  U toj toci NAGIB BUDETSKE CRTE jednak je NAGIBU KRIVULJE

  INDIFERENCIJE.

  Potroaev izbor

  Podsjetimo se, nagib krivulje indiferencije jednak je:

  F

  CMRS

  C

  F

  P

  PNagib

  Nadalje, nagib budetske crte jednak je:

  Potroaev izbor

  Proizlazi da, toka optimalne potronje potroaa je tamo gdje je

  C

  F

  P

  PMRS

 • 22.3.2013.

  7

  Potroaev izbor

  Optimalna toka (potronje) je tamo gdje je granina korist jednaka graninom troku.

  MB = MRS = korist povezana s potronjom jedne dodatne jedinice hrane

  MC = troak dodatne jedinice hrane

  1 jedinica hrane = jedinice odjee

  PF/PC

  Potroaev izbor

  Ako MRS PF/PC tada potroa moe realocirati svoju koaricu i tako poveati zadovoljstvo

  Ako je MRS > PF/PC Potroa treba poveati potronju hrane i/ili smanjiti potronju

  odjee dok se ne ostvari MRS = PF/PC

  Ako je MRS < PF/PC Potroa poveava potronju odjee i/ili smanjuje potronju

  hrane dok se ne ostvari MRS = PF/PC

  Potroaev izbor

  Hrana (jedinica na tjedan)

  Odjea (jedinica

  na tjedan)

  40 80 20

  20

  30

  40

  0

  Toka B ne maksimizira

  zadovoljstvo zato to MRS = -10/10 = 1

  Je vee od odnosa cijena = 1/2

  +10F U1

  -10C

  B

  Ovi potroai stavljaju vei naglasak na

  performanse

  nego na dizajn

  Dizajn

  Performanse

  Potroaeve preferencije: Primjena

  Oni su spremni

  rtvovati u veoj mjeri dizajn za

  dodatne

  performanse

  MRS je

  velik

  Ovi potroai stavljaju

  vei naglasak na dizajn nego na

  performanse

  Dizajn

  Performanse

  Potroaeve preferencije: Primjena

  Spremani su

  rtvovati performanse u

  veoj mjeri za bolji dizajn

  MRS je

  mali

  Potroaev izbor: Primjer

  Jednom kada poduzee zna preferencije potroaa, ono moe dizajnirati proizvod i napraviti marketing plan

  Poduzee moe tada donositi detaljnije strateke odluke o tome koliko novi proizvod treba imati naglaen dizajn, a koliko performanse.

  Dizajn

  Performanse 10 000

  10 000 Ovi potroai ele

  potroiti na performanse 7000 NJ a na dizajn

  3000 NJ

  3 000

  7 000

  Potroaev izbor: Primjer

  Ovi potroai

  valoriziraju dizajn s

  7000 NJ i

  performanse s 3000

  NJ.

  3 000

  7 000

  Dizajn

  10 000

  10 000

  Performanse

  Potroaev izbor: Primjer

  Potroaev izbor

  Kutno rjeenje se javlja kada potroa kupuje ekstremne proizvode, i kupuje

  iskljuivo jednu vrstu proizvoda, dok za drugu uope nije zainteresiran

  MRS nije nuno jednak omjeru cijena PA/PB

 • 22.3.2013.

  8

  Kutno rjeenje

  Sladoled (alica ne mjesec)

  Smrznuti jogurt

  (alica na mjesec)

  B

  A

  U2 U3 U1

  Kutno rjeenje je u

  toci B.

  Kutno rjeenje

  U toci B, MRS sladoleda za smrznuti jogurt je vea od nagiba budetske crte

  Kada bi potroa mogao rtvovati vie smrznutog jogurta za sladoled, on bi to uinio

  Meutim, on nema vie smrznutog jogurta za rtvovanje (nemogue su negativne koliine smrznutog jogurta).

  Suprotno vrijedi kada je kutno rjeenje u toci A

  Kutno rjeenje

  Sladoled (alica ne mjesec)

  Smrznuti jogurt

  (alica na mjesec)

  B

  A

  U2 U3 U1

  Kutno rjeenje je u

  toci B. Kada se neki

  proizvod ne troi potroaka koara nalazi se na jednoj od

  osi dijagrama.

  Kutno rjeenje

  Kada kutno rjeenje raste, potroaeva MRS nije nuno jednaka omjeru cijena

  Stoga, kod kutnog rjeenja vrijedi:

  jogurtsmrznuti

  sladoled

  P

  PMRS

  Kutno rjeenje

  Ako je MRS, u stvari, signifikantno vei od omjera cijena, tada malo smanjenje cijene

  smrznutog jogurta mijenja potroaevu trinu koaricu.

  Otkrivene preferencije

  Ukoliko znamo kakav e izbor izvriti potroa, moemo odrediti koje su potroaeve sklonosti, ako imamo informacije o o dovoljnom broju izbora koji su

  izvreni uz razliite cijene i razine dohotka.

  Ako potroa izabere jednu trinu koaru umjesto druge i ako je ta trina koara bila skuplja, onda je potroa oito bio skloniji izabranoj trinoj koarici.

  Otkrivene preferencije Dvije budetske crte

  l1

  l2

  B

  A

  I1: Izbor A nad B Potroa je skloniji A u odnosu na B

  l2: Izbor B nad D Potroa je skloniji B u odnosu na D

  Hrana (jedinica na mjesec)

  Odjea (jedinica na mjesec)

  D

  A poeljniji od D

  l1

  l2

  B

  A

  Hrana (jedinica na mjesec)

  Odjea (jedinica na mjesec)

  D

  Bilo koja trina koarica

  Ruiasto osjenanog Podruja je poeljnija

  Od koarice iz toke A.

  Potroa

  vie preferira A

  nego sve

  trine koarice u utom podruju

  Otkrivene preferencije Dvije budetske crte

  Krivulja indiferencije

  koja prolazi kroz A mora

  leati u neosjenanoj povrini

  Otkrivene preferencije

  Kako nastavljamo mijenjati budetsku crtu, potroa e vam rei koju trinu koaricu preferira vie u odnosu na druge

  to potroa vie otkriva vie se moe zakljuiti o njegovim preferencijama

  Na kraju je mogue nacrtati njegovu krivulju indiferencije

 • 22.3.2013.

  9

  Potroa preferira vie sve trine koarice U ruiastoj zoni vie od A

  Hrana (jedinica na mjesec)

  Otkrivene preferencije etiri budetske crte

  Odjea (jedinica na mjesec)

  l1

  l2

  l3

  l4

  Potroa vie preferira A U odnosu na sve ostale

  trine koarice u utoj zoni

  E

  B

  A

  G

  I3: E je privlaniji od A

  I4: G je privlaniji od A

  Granina korisnost i potroaev izbor

  Granina korisnost (Marginal utility) mjeri dodatno zadovoljstvo koje potroa dobije zbog potronje jedne dodatne jedinice proizvoda

  Koliko je sretniji potroa zbog dodatne konzumacije jedne jedince hrane (na primjer

  okolade)?

  Granina korisnost - Primjer

  Granina korisnost izvedena od poveanja s 0 na 1 jedinicu hrane moe biti 9

  Uslijed poveanja s 1 na 2 moe biti 7

  Uslijed poveanja s 2 na 3 moe biti 5

  Opaska: Granina korisnost je opadajua kako potronja raste

  Granina korinost

  Princip opadajue granine korisnosti (diminishing marginal utility) govori nam da ako konzumiramo vie nekog proizvoda, dodatna korisnost koju potroa dobiva e biti sve manja i manja.

  Ukupna korisnost e nastaviti rasti sve dok potroa vri izbor koji ini njega sretnijim.

  Granina korisnost i krivulje indiferencije

  Kako se potronja kree du krivulje indiferencije:

  Dodatna korisnost izvedena iz poveanja potronje jednog proizvoda, hrane, food (F), mora uravnoteiti gubitak korisnost nastao uslijed smanjenja potronje drugog proizvoda, odjea, clothing (C).

  Granina korisnost i potroaev izbor

  Formalno:

  C)( MUF) (MU CF 0

  Nema promjene u ukupnoj korisnosti du krivulje indiferencije.

  Supstituiranje jednog proizvoda s drugim ne mijenja

  zadovoljstvo samog potroaa.

  Granina korisnost i potroaev izbor

  Presloimo li:

  CF

  CF

  /MU MURS

  MRSFC

  Dok

  MUMUFC

  M ree se Moe

  C za F /

  //

  Granina korisnost i potroaev izbor

  Kada potroa maksimizira zadovoljstvo:

  CF /P PMRS

  CF CF /P P /MUMU

  Dok je MRS takoer jednaka graninoj korisnosti potronje hrane F i odjee C

  Granina korisnost i potraev izbor

  Preoblikovano, daje nam jednadbu za maksimizaciju zadovoljstva:

  CCFF PMUPMU //

 • 22.3.2013.

  10

  Granina korisnost i potroaev izbor

  Ukupna korisnost je maksimalna za potroaa kada je dohodak raspodijeljen tako da je granina korisnost po jedinici novanog izdatka jednaka za sve proizvode.

  To je naelo jednake graninosti. Individualna i trina potranja

  Efekti promjene cijene

  Svaka cijena uzrokuje

  drugaiju kupovinu hrane

  5

  U3

  D

  4

  U2

  B

  12 20

  Pretpostavimo:

  I = 20 PC = 2 PF = 2, 1, 0,50

  hrana

  odjea

  6 A

  U1

  4

  10

  MRS

  MRS je sve manji kreui se iz toke A u toku B, toku C.

  Odnos graninih korisnosti proizvoda Ci F opada.

  Da bi MRS opadao nije nuno da i granine korisnosti opadaju (mogu obje rasti, ali je bitno da je rast Mux manji od rasta MUy.

  Efekti promjene cijena

  Cjenovno-potrona

  krivulja pokazuje

  maksimalno korisnu

  tritu koaricu za svaku cijenu hrane.

  4

  U2

  B

  12 20

  5

  U3

  D

  hrana

  odjea

  6 A

  U1

  4

  10

  Efekti promjene cijene

  Promjenom cijena i pokazujui to e potroa kupiti, mogue je konstruirati raspored

  potranje i krivulju potranje za svakog pojedinca

  Iz prethodnog primjera:

  Raspored potranje

  P Q

  2,00 4

  1,00 12

  0,50 20

  Efekt promjene cijene

  Krivulja potranje

  Individualna potranja je

  odnos izmeu koliine Koju e potroa kupiti u odnosu na cijenu proizvoda.

  Koliina hrane

  Cijena hrane

  H

  E

  G

  2,00

  4 12 20

  1,00

  0,50

  Efekt promjene cijene

  Koliina hrane

  Cijena hrane

  H

  E

  G

  2,00

  4 12 20

  1,00

  0,50 Krivulja potranje

  E: Pf /Pc = 2/2 = 1 = MRS G: Pf /Pc = 1/2 = 0,5 = MRS H:Pf /Pc = 0,5/2 = 0,25 = MRS

  Kada cijena pada,

  Pf /Pc & MRS takoer padaju

  Efekt promjene dohotka

  hrana

  odjea

  Poveanje dohotka uz fiksne cijene,

  Uzrokuje da potroa promjeni svoju trinu koaricu.

  3

  4

  A U1

  5

  10

  B

  U2

  D 7

  16

  U3

  Pretpostavimo: Pf = 1, Pc = 2

  I = 10, 20, 30

 • 22.3.2013.

  11

  Individualna potranja

  Promjena dohotka

  Dohodovno-potrona krivulja pokazuje kombinaciju maksimalno korisnih proizvoda hrane i odjee vezano uz svaku razinu dohotka.

  Efekti promjene dohotka

  hrana

  odjea Dohodovno potrona krivulja

  prikazuje trinu koaricu proizvoda za svaku razinu

  dohotka kojom se maksimizira

  korisnost.

  3

  4

  A U1

  5

  10

  B

  U2

  D 7

  16

  U3

  Dohodovno potrona krivulja

  Efekt promjene dohotka

  hrana

  Cijena Porast dohotka, od 10 na 20

  pa na 30, uz fiksne cijene,

  pomie potroaevu krivulju potranje udesno.

  1,00

  4

  D1

  E

  10

  D2

  G

  16

  D3

  H

  Individualna potranja

  Promjena dohotka

  Kada dohodovno potrona krivulja ima pozitivan nagib:

  Potraivana koliina raste s dohotkom

  Dohodovna elastinost potranje je pozitivna

  Proizvod je normalno dobro

  Individualna potranja

  Promjena dohotka

  Kada dohodovno-potrona krivulja ima negativan nagib:

  Potraivana koliina e se smanjivati s dohotkom

  Dohodovna elastinost potranje je negativna

  Proizvod je inferiorno dobro

  Inferiorni proizvod

  Hamburger

  Stejk

  30

  U3

  C

  Dohodovno-potrona krivulja

  hamburger postaje inferiorno dobro kada se dohodovno-

  Potrona krivulja savije prema unatrag, izmeu B i C.

  10 5

  A

  U1

  5

  20

  10

  B

  U2

  Hamburger

  I stejk ponaaju se kao normalno dobro,

  Izmeu A i B...

  Individualna potranja

  Engelove krivulje

  Engelove krivulje pokazuju koliinu potroenog proizvoda u odnosu na dohodak Ako je proizvod normalno dobro, Engelova krivulja je rastua

  Ako je proizvod inferioran, Engelova krivulja je opadajua

  Engelove krivulje

  hrana

  30

  10

  dohodak

  20

  4 8 12 16

  Engelova krivulja je

  Rastua kod normalnih

  dobara.

  Luksuzno, nuno i inferiorno dobro

  Koliina

  Dohodak Grafiki se odreuje povlaenjem tangente na Engelovu krivulju

 • 22.3.2013.

  12

  Engelova krivulja

  Engelova krivulja je

  Savinuta unatrag kod

  Inferiornih dobara.

  Inferiorno dobro

  Normalno dobro

  hrana

  30

  10

  dohodak

  20

  4 8 12 16

  Luksuzno, nuno i inferiorno dobro

  Koliina

  Dohodak Grafiki se odreuje povlaenjem tangente na Engelovu krivulju

  Luksuzno, nuno i inferiorno dobro

  Tangenta pozitivna i sijee os dohotka, elastinost je vea od 1=LUKSUZNO DOBRO

  Tangenta je pozitivna i sijee os koliine, elastinost je izmeu 0 i 1=NUNO DOBRO (DOBRO IROKE POTRONJE)

  Tangenta negativnog nagiba=INFERIORNO DOBRO

  102

  Luksuzno, nuno i inferiorno dobro

  Isto dobro moe se nai u razliitim kategorijama (luksuzno, nuno, inferiorno) ovisno o razinama dohotka.

  Supstituti i komplementarni proizvodi

  Dva proizvoda su supstituti ako porast (pad) cijene vodi do porasta (pada) u potraivanoj koliini drugog proizvoda

  Primjer: karte za kino i iznajmljivanje DVD-a.

  Supstituti i komplementarni proizvodi

  Dva proizvoda su komplementarna ako je porast (pad) cijene jednog proizvoda doveo do smanjenja (poveanja) potraivane koliine drugog proizvoda

  Primjer: benzin i motorno ulje

  Supstituti i komplementarni proizvodi

  Ukoliko su dva proizvoda neovisna, tada promjena cijene jednog proizvoda nema nikakav uinak na potraivanu koliinu drugog proizvoda

  Primjer: cijena pileeg mesa i avio karata.

  Supstituti i komplementarni proizvodi

  Ukoliko je cjenovno potrona krivulja opadajua, tada su dva proizvoda supstituti

  Ukoliko je cjenovno potrona krivulja rastua, tada su dva proizvoda komplementarni

  Uinak dohotka i supstitucije

  Promjena cijene proizvoda ima dva uinka:

  Uinak supstitucije

  Uinak dohotka

 • 22.3.2013.

  13

  Uinak dohotka i supstitucije

  Uinak supstitucije

  Relativna cijena proizvoda se mijenja kada se mijenja cijene proizvoda

  Potroa e nastojati kupiti vie proizvoda kada on postane relativno jeftiniji, te manje kada on postane relativno skuplji.

  Nastaje zbog tenje potroaa da skuplji proizvod zamijeni jeftinijim

  Uinak dohotka i supstitucije

  Uinak dohotka

  Potroa e osjetiti poveanje realne kupovne moi kada cijena jednog proizvoda padne.

  Uinak dohotka i supstitucije

  Uinak supstitucije

  Uinak supstitucije je promjena u stavkama potronje povezana sa promjenom cijene tih stavki, pri emu se razina korisnosti dri konstantnom

  Kada cijena stavke padne, uinak supstitucije uvijek vodi do potraivane koliine proizvoda.

  Uinak dohotka i supstitucije

  Uinak dohotka

  Nastaje zato to promjena cijene dovodi do poveanja ili smanjenja realnog dohotka

  Uinak dohotka predstavlja promjenu u potronji pojedinih stavki uzrokovan poveanjem kupovne moi, pri emu se cijena te stavke dri konstantnom

  Kada se dohodak pojedinca povea, potraivana koliina proizvoda moe se poveati ili smanjiti.

  Uinak dohotka i supstitucije

  Uinak dohotka + uinak supstitucije=ukupni uinak promjene cijene ili EFEKT CIJENE

  Uinak dohotka i supstitucije

  Uinak dohotka

  ak i sa inferiornim proizvodima, uinak dohotka je rijetko dovoljno velik da nadjaa uinak supstitucije

  Uinak dohotka i supstitucije

  Uinak dohotka + uinak supstitucije=ukupni uinak promjene cijene ili EFEKT CIJENE

  Hicksova metoda

  Slutskyjeva metoda

  Uinak dohotka i supstitucije normalno dobro

  hrana O

  odjea

  R

  F1 S

  C1 A

  U1

  C2

  F2 T

  U2

  B

  Uinak dohotka i supstitucije normalno dobro

  hrana O

  odjea

  R

  F1 S

  C1 A

  U1

  C2

  F2 T

  U2

  B

  Kada cijena hrane padne,

  potronja e se poveati za F1F2

  potroa e se pomaknuti od A prema B.

  Ukupni uinak

 • 22.3.2013.

  14

  Ukupni uinak

  Ukupni uinak promjene cijene je promjena potroaeve ravnotee iz toke A u toku B.

  Smanjena je cijena, on je dostigao viu razinu korisnosti, njegov realni dohodak je vei.

  Gdje bi bila njegova ravnotea bez promjene realnog dohotka?

  Njegova kupovna mo se poveava novanom potporom, koja vodi do novog budetskog pravca.

  118

  Uinak dohotka i supstitucije normalno dobro

  hrana O

  odjea

  R

  F1 S

  C1 A

  U1

  C2

  F2 T

  U2

  B

  E Ukupni uinak

  Uinak supstitucije

  D

  Ostvaruje se nova ravnotea u toki D Toka A i D su na istoj krivulji indiferencije

  Potroa ima isti realni dohodak F1-E je efekt supstitucije

  Uinak dohotka i supstitucije normalno dobro

  hrana O

  odjea

  R

  F1 S

  C1 A

  U1

  Uinak dohotka, EF2, (od D do B) zadrava relativne

  Cijene nepromijenjenima, ali

  Poveava se kupovna mo.

  Uinak dohotka

  C2

  F2 T

  U2

  B

  E Ukupni uinak

  Uinak supstitucije

  D

  Uinak supstitucije, F1E, (od toke A do D), promjena relativnih

  Cijena, ali je satisfakcija ostala

  nepromijenjena.

  Efekt dohotka

  Efekt dohotka jednak je iznosu E-F2 i mogue ga je utvrditi oduzimanjem novane potpore potroau, ime bi se ostvario pomak iz toke B u toku D

  121

  Ukupni uinak

  Efekt dohotka E F2

  Efekt supstitucije F1 E

  Ukupni efekt F1 F2

  OBA EFEKTA SU DJELOVALA U ISTOM PRAVCU, DOBRO JE NORMALNO.

  122

  Uinak dohotka i supstitucije inferiorno dobro

  hrana O

  R

  odjea

  F1 S F2 T

  A

  U1

  E

  Efekt

  supstitucije

  D

  Ukupni efekt

  Dok je hrana inferiono

  dobro, uinak dohotka je

  negativan. Nadalje,

  Uinak Supstitucije je vei od

  Uinka dohotka.

  B

  Efekt dohotka

  U2

  Ukupni uinak

  Efekt dohotka E F2 (negativan)

  Efekt supstitucije F1 E (pozitivan)

  Ukupni efekt F1 F2

  OBA EFEKTA NISU DJELOVALA U ISTOM PRAVCU, DOBRO JE INFERIORNO.

  124

  Slutskyjeva metoda

  Slutsky ne definira realni dohodak u izrazima jednog proizvoda ve izrazima izvorne koarice dobara.

  Potroaa ne vraa na poetnu krivulju indiferencije, ve mu novanom potporom omoguuje potronju poetne koarice dobara.

  Uinak dohotka i supstitucije normalno dobro

  hrana O

  odjea

  R

  F2

  C2 B

  U1

  C3

  F1 T

  U2

  A

  Poetna koarice je C1F1 (toka A)

  Promjena cijene uzrokuje novu

  koaricu C2F2 (toka B) NOVANOM POTPOROM kompenzira se pad potroaeva dohotka

  C1

  F3

  C

  Novi pravac povuen kroz toku A, paralelan s prethodnim

 • 22.3.2013.

  15

  Ukupni uinak

  Efekt dohotka F2 F3 (iz toke C u B)

  Efekt supstitucije F1F3 iz toke A u C

  Ukupni efekt F1 F2

  OBA EFEKTA NISU DJELOVALA U ISTOM PRAVCU, DOBRO JE INFERIORNO.

  127

  Uinak dohotka i supstitucije

  Specijalni sluaj: Giffenova dobra

  Uinak dohotka moe teoretski biti dovoljno velik da uzrokuje da krivulja potranje postane rastua

  Potranja za takvim proizvodom opada kako opada cijena

  To se ipak rijetko deava i za to postoji mali interes u praksi.

  Trina potranja

  Trina krivulja potranje

  Krivulja koja pokazuje vezu izmeu koliine proizvoda koju svi potroai na tritu kupuju po odreenoj cijeni

  Suma individualnih krivulja potranje na tritu

  Odreivanje trine krivulje potranje

  Cijena A B C Trina

  potranja

  1 6 10 16 32

  2 4 8 13 25

  3 2 6 10 18

  4 0 4 7 11

  5 0 2 4 6

  Sumiramo da dobijemo trinu krivulju potranje

  koliina

  1

  2

  3

  4

  cijena

  0

  5

  5 10 15 20 25 30

  DB DC

  Trina potranja

  DA

  Trina krivulja potranje

  se dobije kao suma potroaevih krivulja potranje.

  Trina potranja

  Iz ove analize proizlazi slijedee:

  Trina potranja e se pomaknuti udesno kako novi potroai uu na trite

  Faktori koji utjeu na potranju mnogih potroaa e takoer imati utjecaj na trinu potranju

  Trina potranja

  Agregacija je nuna kako bi bili u mogunosti raspravljati o potranji razliitih grupa

  Domainstva s djecom

  Potroai u mlaoj dobi (20-30 godina), stariji potroai (umirovljenici)...

  Trina potranja

  Cjenovna elastinost potranje Mjeri postotnu promjenu potraivane

  koliine koja je rezultat promjene cijene za 1 posto.

  Q

  P

  P

  Q

  P/P

  Q/Q

  P%

  Q% EP

  Cjenovna elastinost i potroaevi trokovi

  Potranja Ako cijena raste, trokovi

  Ako cijena

  pada, trokovi

  Neelastina Rastu Padaju

  Jedinino elastina

  Nepromijenjeni Nepromijenjeni

  Elastina Padaju Rastu

 • 22.3.2013.

  16

  Cjenovna elastinost potranje

  Izo elastina potranja

  Kada je cjenovna elastinost potranje konstantna du cjelokupne krivulje potranje

  Krivulja potranje je uvrnuta prema unutra (nije linearna)

  Agregatna potranja za penicom

  C

  D

  Izvozna potranja

  Ukupna svjetska potranja je Je horizontalna suma domae potranje

  AB i izvozne potranje CD.

  F

  Ukupna potranja

  A

  B

  Domaa potranja

  E

  penica

  cijena

  0

  10

  16

  18

  Iznad C, izvozna potranja je 0, pa je domaa potranja =

  ukupnoj potranji = AE dio

  Potroaev viak

  Potroaev viak

  Razlika izmeu maksimalne koliine novca koju je potroa spreman platiti za proizvod i koliine novca koju on zaista plaa

  Iz krivulje potranje mogue je izraunati potroaev viak

  Potroaev viak- Primjer

  Potroaev viak od kupovine 6 karata je suma individualnih vikova po

  Svakoj kupovini.

  potroaev viak

  6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 21

  Karte za koncert

  cijena

  2 3 4 5 6

  13

  0 1

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  Trina cijena

  Potroa nee kupiti vie od 7 karata jer mu je viak

  negativan

  Potroaev viak

  Krivulja potranje

  Potroaev viak

  Potroaev viak za Trinu potranju

  Karte za koncert

  cijena

  2 3 4 5 6

  13

  0 1

  Aktualni trokovi

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  Trina cijena

  CS = (20 - 14)*(1600) =

  19 500

  Primjena potroaeva vika

  Kombinirajui potroaev viak sa ukupnim profitom kojeg proizvoai ostvare, mogue je evaluirati

  1. Trokove i koristi razliitih trinih struktura

  2. Javne politike koje mijenjaju ponaanje potroaa i poduzea

  Mrene eksternalije

  Mi smo u prethodnoj analizi pretpostavili da je potranja za proizvodima neovisna o drugim potranjama

  Kod nekih dobara, potranja pojedinca ovisi o potranji drugih potroaa na tritu

  Mrene eksternalije

  Ako je to sluaj, kae se da postoje mrene eksternalije

  One mogu biti pozitivne ili negativne

  Mrene eksternalije

  Pozitivne mrene eksternalije ako koliina proizvoda koju trai potroa raste kao odgovor na porast kupovine ostalih potroaa

  Negativne mrene ekstarnalije su upravo suprotno

 • 22.3.2013.

  17

  Mrene eksternalije

  Bandwagonov uinak

  To je elja da se bude u stilu, elja da se ima proizvod zato to ga mnogi drugi imaju, ili udovoljavanje prohtjevima

  To je upravo i glavni cilj marketinga i oglaavanja (igrake, odjea)

  Pozitivne mrene ekstarnalije su one u kojima potroaeve elje da posjeduje dobra u djelu zato to drugi imaju ta dobra

  Pozitivne mrene eksternalije: Bandwagonov uinak

  koliina

  cijena D20

  20

  Kada potroai vjeruju kako je velik broj ljudi kupio proizvod

  Krivulja potranje se pomie udesno.

  40

  D40

  60

  D60

  80

  D80

  100

  D100

  Pozitivne mrene eksternalije: Bandwagonov uinak

  koliina

  cijena D20

  20

  Krivulja trine potranje se

  Dobije Povezujui sve toke na individualnim krivuljama

  potranje. Ona je relativno vie elastina.

  40

  D40

  60

  D60

  80

  D80

  100

  D100

  Potranja

  Pozitivne mrene eksternalije:

  koliina

  cijena D20

  20

  Pretpostavimo da cijena padne

  Od 30 na 20 NJ. Kada ne bi bilo

  Bandwagonovog uinka Potraivana koliina bi Se poveala samo na 48 000

  40

  D40

  60

  D60

  80

  D80

  100

  D100

  potranja

  Ali ako vie ljudi kupi Proizvod, on postaje hit,

  moderan sam po sebi i

  potraivana koliina i dalje raste.

  $30

  48

  $20

  isti cjenovni efekt

  Bandwagonov

  uinak

  Mrene eksternalije

  Snobovski uinak Ako su mrene eksternalije negativne,javlja se

  snob uinak

  Snobovski uinak podrazumijeva elju da posjedujete vlastitu ekskluzivu u nekom proizvodu ili unikatni proizvod

  Potraivana koliina snobovskog proizvoda je via kod pojedinaca koji ga posjeduju

  Mrene eksternalije: Snob uinak

  koliina

  cijena

  2

  potranja

  D2

  30 000

  15 000

  14

  Izvorna potranja je D2, Kada potroai misle 2 000

  Je kupilo taj proizvod.

  4 6 8

  D4 D6 D8

  Nadalje, ako potroai misle da je 4 000 ljudi kupilo taj proizvod

  krivulja potranje e se pomaknuti Od D2 prema D6 i vrijednost snob uinka e se smanjiti

  isti cjenovni uinak

  Mrene eksternalije: Snob uinak

  koliina

  cijena

  2

  Potranja

  D2

  30 000

  15 000

  14 4 6 8

  D4 D6

  D8

  isti cjenovni uinak

  Potranja je manje elastina kako se vrijednost snobovskog

  proizvoda smanjuje jer ga

  vie ljudi posjeduje. Prodaja je manja kao rezultat toga.

  Pr: Rolex satovi i dugi redovi na

  skijalitima

  Neto uinak Snob uinak

  Potranja za obiljejima proizvoda

  Novi pristup teoriji potronje razvio ga je Lancaster

  Potroa potrauje dobra zbog njihovih obiljeja i ta mu obiljeja daju korisnost

  Jedno dobro moe imati vie obiljeja

  Jedno obiljeje moe imati vie dobara

  U kombinaciji dobra mogu imati obiljeja razliita od onih koja pripadaju odvojenim dobrima

  152

  Potranja za obiljejima proizvoda

  Dobra ne daju korisnost nego je daje obiljeje

  Mogunost uvoenja u analizu vie dobara

  Potroa bira dobra s najniom cijenom po jedinici obiljeja

  153

 • 22.3.2013.

  18

  Prednost novog pristupa

  Supstituti se objanjavaju pomou izvjesnih zajednikih obiljeja

  Mogue je razmatrati uvoenje novih dobara

  Mogue je razmatrati uinke promjena u kvaliteti

  Empirijske procjene potranje

  Direktan nain dobivanja podataka o potranji je kroz intervjue gdje se potroai pitaju koliko mnogo proizvoda su oni spremni kupiti po odreenoj cijeni.

  Empirijske procjene potranje

  Problem

  Potroa ne mora imati interes za takve razgovore ili moe uskratiti informacije, on moe i odbiti dati intervju.

  Empirijske procjene potranje

  U direktnim marketinkim eksperimentima, aktualni prodavatelji su pozicionirani u blizini potencijalnih kupaca, prate ih i odgovaraju na njihove primjedbe.

  Empirijske procjene potranje

  Statistiki pristup procjeni potranje

  Statistiki pristup procjeni potranje moe omoguiti nekome da sortira uinke pojedinih varijabli na potraivanu koliinu proizvoda,

  Pristup metodom najmanjih kvadrata

  Potranja za malinama

  Godina Koliina Cijena dohodak

  1995 4 24 10

  1996 7 20 10

  1997 8 17 10

  1998 13 17 17

  1999 16 10 17

  2000 15 15 17

  2001 19 12 20

  2002 20 9 20

  2003 22 5 20

  Empirijska procjena potranje

  Pretpostavimo samo cjenovnu determinantu potranje:

  Q = a - bP

  Q = 28,2 -1,00P

  Procjena potranje

  koliina

  cijena

  0 5 10 15 20 25

  15

  10

  5

  25

  20

  d1

  d2

  d3

  D

  D predstavlja potranju Jedino ako je P odreen I iz podataka proizlazi da

  Q=28,2-1,00P

  Procjena potranje promjena dohotka

  koliina

  cijena

  0 5 10 15 20 25

  15

  10

  5

  25

  20

  D

  d1

  d2

  d3

  d1, d2, d3 predstavlja potranju za Svakom razinom dohotka. Ukljuujui dohodak u jednadbu potranje: Q = a - bP + cI ili

  Q = 8,08 0,49P + 0,81I

 • 22.3.2013.

  19

  Empirijska procjena potranje

  Procjena elastinosti

  Ako je potranja dana jednadbom:

  Q = a - bP

  Elastinost je:

  )/()/)(/( QPbQPPQEP

  Empirijska procjena potranje

  Pretpostavimo: Cjenovna i dohodovna elastinost su konstantne

  Isoelastina potranja =

  )log()log()log( IcPbaQ

  Nagib, -b = cjenovna elastinost potranje Konstanta, c = dohodovna elastinost potranje

  Empirijska procjena potranje

  Koristei podatke o malinama:

  )log(,)log(,,)log( IPQ 46142810

  Cjenovna elastinost = -2,4 (elastino) Dohodovna elastinost = 1,46

  Empirijska procjena potranje

  Supstituti: b2 je pozitivan

  Komplementarni proizvodi:

  b2 je negativan

  )log(log)log()log( 22 IcPbPbaQ

  Komplementarni proizvodi i supstituti

  Potranja za pripremljenim itaricama

  )log(,)log(,)log(,,)log(ONN

  PIPQ 14062008529981

  Jesu li Nesquick i Kra supstituti?

  Procjenjena potranja za Nesquick

  Cjenovna elastinost = -2,0 Dohodovna elastinost = 0,62 Unakrsna elastinost = 0,14

  Proizvodnja

  Funkcija proizvodnje

  Proizvodna funkcija:

  Pokazuje najviu razinu outputa (q) koju poduzee moe proizvesti za svaku specifinu kombinaciju inputa

  Funkcija proizvodnje

  Proizvodna funkcija sa vie inputa:

  q = F(x,y,z)

  Output (q) je funkcija inputa x,y,z

  Q,x,y,z>0

  Ako je jedan input 0, tada je i output 0

  Tehnologija proizvodnje

  Proizvodna funkcija sa dva inputa:

  q = F(K,L)

  Output (q) je funkcija kapitala (K) i rada (L)

  Q,L,K>0

 • 22.3.2013.

  20

  Tehnologija proizvodnje

  Inputi se dijele na fiksne i varijabilne

  Fiksni su teko prilagodljivi i teko mijenjaju kvantitetu

  Kapitalna oprema

  Varijabilni inputi se lako prilagoavaju izmijenjenim uvjetima proizvodnje

  Rad i sirovine

  Proizvodna funkcija

  K

  L

  C

  Ne moemo se penjati po povrini proizvodnje upotrebom samo jednog inputa

  Okomiti presjek pokazuje kako se mijenja koliina outputa kada se

  mijenja jedan input

  Horizontalni presjek pokazuje kako se ista koliina moe dobiti

  razliitom varijavijom inputa

  K

  L

  C

  Tehnologija proizvodnje

  Kratki nasuprot dugom roku

  Potrebno je vrijeme da poduzee prilagodi proizvodnju od jedne prema drugoj

  kombinaciji inputa

  Tehnologija proizvodnje

  Kratki rok

  Vrijeme u kojem koliina jednog ili vie proizvodnih faktora se ne moe promijeniti

  Ti se inputi nazivaju fiksnim inputima

  Dugi rok

  Potrebno vrijeme da svi proizvodni faktori postanu varijabilni

  Kratki i dugi rok nisu vremenski odreeni

  Proizvodnja: jedan varijabilni input

  Pretpostavimo da je kapital fiksan, a rad varijabilan

  Output se moe poveati kao posljedica poveanja inputa rada

  Potrebno je znati za koliko e se poveati output kao odgovor na poveanje inputa

  Q=F(L) ili ako je X varijabilan, a Y fiksan input Q=F(X) ili TP=F(X)

  Koliina rada (L)

  Koliina kapitala (K)

  Output

  0 10 0

  1 10 10

  2 10 30

  3 10 60

  4 10 80

  5 10 95

  6 10 108

  7 10 112

  8 10 112

  9 10 108

  10 10 100

  Proizvodnja: jedan varijabilni input

  Prosjeni proizvod rada - Output po jedinici odreenog proizvoda

  L

  q

  rada Input

  Output AP

  L

  Proizvodnja: jedan varijabilni input

  Granini proizvod rada dodatni output proizveden kada se rad

  povea za jednu jedinicu

  L

  q

  rada Input

  Output MP

  L

 • 22.3.2013.

  21

  RAD (L) Kapital (K) OUTPUT (q) APL MPL

  0 10 0

  1 10 10

  2 10 30

  3 10 60

  4 10 80

  5 10 95

  6 10 108

  7 10 112

  8 10 112

  9 10 108

  10 10 100

  RAD (L) Kapital (K) OUTPUT (q) APL MPL

  0 10 0 - -

  1 10 10 10 10

  2 10 30 15 20

  3 10 60 20 30

  4 10 80 20 20

  5 10 95 19 15

  6 10 108 18 13

  7 10 112 16 4

  8 10 112 14 0

  9 10 108 12 -4

  10 10 100 10 -8

  Proizvodna funkcija

  K

  L

  C

  U toki D, output je maksimalan

  rad

  output

  0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

  Ukupni proizvod (TP)

  60

  112

  A

  B

  C

  D

  Proizvodnja: jedan varijabilni input Zakon opadajuih prinosa

  TP je konveksna odozgo

  Pokazuje djelovanje ZOP

  ZOP= uz danu tehnologiju i druge initelje sukcesivno poveanje jednog initelja iza neke toke rezultira sve manjim prirastom ukupnog proizvoda.

  Zakon opadajuih prinosa

  Do toke B angairanje varijabilnog inputa rezultira sve veim outputom (raste po stopi).

  Nakon toke B prirast je sve manji

  To nije zakon nego obiljeje veine proizvodnih procesa

  U stvarnosti nisu svi inputi dijeljivi

  Prosjeni proizvod

  10

  20

  output

  30

  8 0 2 3 4 5 6 7 9 10 1 rad

  E

  Granini proizvod

  Lijevo od E: MP > AP & AP raste

  Desno od E: MP < AP & AP pada U E: MP = AP & AP je u maksimumu Pri 8 jedinica, MP je 0 i TP je max.

  Proizvodnja: jedan varijabilni input Granini i prosjeni proizvod

  Kada je granini proizvod vei od prosjenog, prosjeni proizvod raste

  Kada je granini proizvod manji od prosjenog, prosjeni proizvod opada

  Kada je granini proizvod jednak nuli, ukupni proizvod (output) je maksimalan

  Granini sijee prosjeni u toci maksimuma.

  Krivulje proizvoda

  Geometrijskom analizom mogue je odrediti odnos izmeu ukupnog proizvoda i prosjenog i graninog proizvoda Nagib linije iz ishodita do bilo koje toke na

  krivulji ukupnog proizvoda je prosjeni proizvod

  Jednak je tangesu kuta koji zatvara radijus vektor

  U toci B, AP = 60/3 = 20 to je jednako nagibu linije iz ishodita do toke B na krivulji ukupnog proizvoda (TP).

 • 22.3.2013.

  22

  10

  30

  q/L

  8 0 2 3 4 5 6 7 9 10 1

  rad

  q

  112

  rad

  0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

  C

  60 B

  20

  AP je nagib linije iz

  ishodita do toke na krivulji TP

  TP

  MP

  AP

  Krivulje proizvoda Krivulje proizvoda

  Geometrijski odnos izmeu ukupnog i graninog proizvoda

  Granini proizvod je nagib tangente svake korespondirajui toke na krivulji ukupnog proizvoda

  Jednak je tangesu kuta koji zatvara tangenta

  Za dvije jedinice rada, MP = 20/1 = 20 to odgovara nagibu krivulje TP u toci A

  Geometrijsko odreivanje

  Gdje je tanges kuta tangente najvei?

  rad

  0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

  q

  60

  112

  30

  15

  10

  30

  q

  4 8 0 2 3 5 6 7 9 10 1 rad

  A

  MP je nagib tangente u

  korespondirajuoj toci na krivulji TP

  TP

  MP

  AP

  Krivulje proizvoda

  TP

  32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Broj radnika

  TP

  MP

  , AP

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Broj radnika

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

  MP

  AP

  Ukupan proizvod, granini proizvod i prosjeni proizvod

  Zakon opadajuih prinosa

  U poetku proizvodna funkcija ostvaruje rastuu graninu produktivnost (rastue prinose) ukupan proizvod raste po rastuoj stopi

  Zatim se suoava sa opadajuom graninom produktivnosti (opadajui prinosi)

  ukupan proizvod raste, ali po opadajuoj stopi.

  I na kraju, granina produktivnost je negativna

  ukupan proizvod opada

  TP

  32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Broj radnika

  TP

  MP

  , AP

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Broj radnika

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

  0

  MP

  AP

  Ukupan proizvod, granini proizvod i prosjeni proizvod Odnos TP, MPL i APL

  Od 0-2,5 radnika TP raste po rastuoj stopi; APL i MPL rastu

  Od 2,5-7,5 radnika TP raste po opadajuoj stopi, MPL i APL opadaju

  Kada je TP u maksimumu, MPL je 0

  Nakon 7,5 radnika TP opada, a MPL je negativan, APL opada

  Proizvodnja: jedan varijabilni input

  Iz prethodnog primjera, mogue je zakljuiti da ako poveamo broj radnika, dodatni output e se smanjiti

  Zakon opadajuih graninih prinosa: Ako koristimo sve vie jedinica jednog inputa uz ostale fiksne, dodatni output koji je

  rezultat te proizvodnje e biti sve manji i manji

 • 22.3.2013.

  23

  Zakon opadajuih prinosa

  Najrelevantnije podruje proizvodne funkcije je podruje opadajue granine produktivnosti, odnosno opadajuih prinosa

  Tri zone proizvodnje

  I zona od poetka proizvodnje do sjecita MP i AP

  II zona od maksimuma AP do MP=0

  Djeluje zakon opadajuih prinosa

  poduzea se nastoje pronai u II zoni

  III zona negativni MP

  Tehnoloko unaprjeenje

  Output

  50

  100

  rad

  0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

  A

  O1

  C

  O3

  O2

  B

  Kreui se od A prema B do C, produktivnost rada

  raste

  Horizontalni presjek proizvodne funkcije: dva varijabilna inputa

  U dugom roku svi su inputi varijabilni

  Proizvodni faktori su komplementarni

  Proizvodni faktori su zamijenjivi

  Moemo promatrati output koji ostvaruju razliite kombinacije rada i kapitala

  Proizvodnja: Dva varijabilna inputa

  Rad

  Kapital 1 2 3 4 5

  1 20 40 55 65 75

  2 40 60 75 85 90

  3 55 75 90 100 105

  4 65 85 100 110 115

  5 75 90 105 115 120

  Proizvodna funkcija

  Sve L-K kombinacije du

  ove konture proizvode

  jednaki broj jedinica proizvoda

  Proizvodnja: Dva varijabilna inputa

  Podaci se mogu prikazati grafiki koristei izokvante

  Krivulje pokazuju sve mogue kombinacije inputa koje daju jednak output

  Krivulje su ujednaene i dozvoljavaju upotrebu dvaju inputa

  Krivulja 1 sve mogue kombinacije rada i kapitala kojom se proizvodi 55 jedinica

  outputa

  Proizvodnja: Dva varijabilna inputa

  Rad

  Kapital 1 2 3 4 5

  1 20 40 55 65 75

  2 40 60 75 85 90

  3 55 75 90 100 105

  4 65 85 100 110 115

  5 75 90 105 115 120

  Mapa izokvanti

  rad 1 2 3 4 5

  Pr: 55 jedinica outputa

  moe biti proizvedeno sa 3K & 1L ( A)

  ili

  1K & 3L (D)

  q1 = 55

  q2 = 75

  q3 = 90

  1

  2

  3

  4

  5 kapital

  D

  E

  A B C

 • 22.3.2013.

  24

  Opadajui prinosi

  rad 1 2 3 4 5

  Dodajui rad i drei

  kapital konstantnim (A,

  B, C)

  ili

  Dodajui kapital a drei rad konstantnim (E, D,

  C)

  q1 = 55

  q2 = 75

  q3 = 90

  1

  2

  3

  4

  5 kapital

  D

  E

  A B C

  Proizvodnja: Dva varijabilna inputa

  Supstituiranje inputa

  Poduzea trebaju odluiti koju kombinaciju inputa koristiti u proizvodnji za odreenu koliinu outputa

  Postoji trade-off izmeu inputa, dozvoljavajui koritenje vie jednog inputa i manje drugog za jednaku razinu outputa

  Proizvodnja: Dva varijabilna inputa

  Supstitucija inputa Nagib izokvante pokazuje koliko jednog

  inputa moe biti supstituirano za drugi a da se pri tome ne promjeni razina outputa

  Negativni nagib je granina stopa tehnike supstitucije -marginal rate of technical substitution (MRTS) jer se zasniva na tehnologiji ili MRS

  MRS je omjer u kojem se meusobno zamijenjuju ihnputi na odreenoj toki izokvante

  Granina stopa tehnike supstitucije

  rad

  1

  2

  3

  4

  1 2 3 4 5

  5 kapital

  Negativan nagib mjeri MRTS;

  MRTS se smanjuje kako se

  kreemo du izokvante

  1

  1

  1

  1

  2

  1

  2/3

  1/3

  Q1 =55

  Q2 =75

  Q3 =90

  A

  B C

  MRTS=AB/BC;

  Proizvodnja: Dva varijabilna inputa

  Granina stopa tehnike supstitucije je:

  ) z( qiinafiksnukolL

  KMRTS

  dapromjenara

  pitalapromjenakaMRTS

  MRTS i granini proizvodi

  Ako poveamo rad i smanjimo kapital da bi zadrali output konstantnim, moemo razumjeti lako koliko je onda poveanje outputa rezultat iskljuivo poveanja rada

  Poveanje rada pomnoeno s graninim proizvodom rada

  ))(( LMPL

  MRTS i granini proizvodi

  Isto tako, smanjenje outputa zbog smanjenja kapitala moe se izraunati

  Smanjenje outputa zbog manje uporabe kapitala pomnoeno s graninim proizvodom kapitala

  ))(( KMPK

  MRTS i granini proizvodi

  Ako drimo output konstantnim, neto uinak poveanja rada i smanjenja kapitala mora biti jednak nuli

  Koristei promjene outputa zbog promjene rada i kapitala moe se pisati kao:

  0 K))((MP L))((MP KL

  MRTS i granini proizvodi

  Drugaije posloivi jednadbu dolazimo do odnosa MRTS i MP:

  MRTSL

  K

  MP

  (MP

  K))((MP- L(MP

  0 K))((MP L))((MP

  K

  L

  KL

  KL

  )(

  )

  ))(

 • 22.3.2013.

  25

  Odluka o proizvodnji

  Izotrokovni pravac spaja sve kombinacije inputa koje se mogu kupiti uz

  dane cijene i novani izdatak, te utvruje koji se maksimalni output moe dobiti uz odreene izdatke

  Ukoliko su Xi Y dva inputa odredite izotrokovni pravac

  Izotrokovni pravac

  Qx*Px+Qy*Py=TC

  QY=-(Px/Py)*Qx+(TC/Py)

  L

  K

  0

  Uvjet ravnotee

  R

  U toci ravnotee nagib izotrokovnog pravca jednak je nagibu izokvante

  MRTSL

  K

  MP

  (MP

  K

  L

  )(

  )

  MRTSP

  (P

  K

  L )(

  )

  K

  K

  L

  L

  P

  MP

  P

  MP

  Uvjet ravnotee

  Proizvodnja bilo koje razine ouptut kombinacija initelja najniih trokova postie se u toki u kojoj svaka kuna uloena u nabavu svakog initelja donosi jednak granini fiziki proizvod

  Relevantno podruje proizvodnje

  U normalnoj situaciji granini proizvodi faktora su pozitivni, MP > 0

  Ako jednog faktora ima previe, granini proizvod postaje negativan,

  MP < 0

  Dakle, nagib izokvante postaje pozitivan

  Podruja racionalne i neracionalne alokacije resursa

  18

  24

  6

  0 6 18 24 L

  K

  Neekonomska

  zona Ekonomska

  zona E A

  B

  D

  Izokvante se savijaju unatrag (MPK < 0)

  Izokvante su

  rastue (MPL < 0)

  Relevantno podruje proizvodnje

  Linije grebena

  odvajaju one kombinacije utroaka faktora gdje je granini proizvod oba faktora pozitivan od onih kombinacija gdje je granini proizvod jednoga od njih negativan

  Granini proizvodi na linijama grebena su jednaki nuli

  Oblik izokvante

  O obliku izokvante ovisi zamijenjivost inputa

  Izokvante: Poseban sluaj

  1. Savreni supstituti

  MRTS je konstantna za sve toke na izokvanti

  Jednak output moe biti proizveden sa puno rada ili puno kapitala ili njihovom

  izbalansiranom upotrebom

 • 22.3.2013.

  26

  Savreni supstituti

  rad

  kapital

  Q1 Q2 Q3

  A

  B

  C

  Jednak output moe biti

  dostignut sa puno

  kapitala ili preteito s radom (A ili C) ili sa

  ujednaenom upotrebom ta dva

  inputa (B)

  Izokvante: Poseban sluaj

  2. Savreni komplementi

  Fiksan omjer proizvodnih funkcija

  Output se moe proizvesti samo sa specifinim omjerom rada i kapitala

  Ne moe se poveati output dok se ne poveaju rad i kapital u predvienom omjeru

  Savreni supstituti

  Za rad i kapital kaemo da su savreni supstituti ukoliko porast uposlenosti

  jednog proizvodnog faktora dovodi do

  smanjenja graninog proizvoda drugog faktora proizvodnje

  Savreni komplementi

  rad

  kapital

  L1

  K1 Q1 A

  Q2

  Q3

  B

  C

  Jednak output

  moe biti proizveden jedino

  sa fiksnim

  omjerom rada i

  kapitala

  Savreni komplementi

  Za rad i kapital kaemo da su savreni komplementi ukoliko porast uposlenosti

  jednog proizvodnog faktora dovodi do

  porasta graninog proizvoda drugog faktora.

  Izokvanta opisuje proizvodnju

  penice

  kapital

  rad 250 500 760 1000

  40

  80

  120

  100

  90

  Output = 13 800

  A

  10- K B

  260 L

  Toka A je vie kapitalno intenzivna, Dok je B vie radno intenzivna.

  Prinosi na opseg

  Kako poduzee donosi odluku, u dugom roku, da povea svoj output?

  Moe li se promijeniti opseg proizvodnje poveavajui sve inpute proporcionalno

  Ako se udvostrue svi inputi, output e se vjerojatno poveati, ali za koliko?

  Prinosi na opseg

  Stopa po kojoj se output poveava kako se svi inputi proporcionalno poveavaju je

  Rastui prinosi na opseg

  Konstantni prinosi na opseg

  Opadajui prinosi na opseg

  Prinosi na opseg

  Rastui prinosi na opseg: output se vie nego udvostruuje kada se svi inputi udvostrue

 • 22.3.2013.

  27

  Rastui prinosi na opseg

  10

  20 30

  Izokvante se

  miu sve blie jedna drugoj

  rad 5 10

  kapital

  2

  4

  A

  Rastui prinosi na ospeg

  Konstantni prinosi na opseg: output se udvostruuje kada se svi inputi udvostruuju

  Konstantni prinosi na opseg

  Konstantni prinosi:

  Izokvante su

  jednako udaljene 2

  0

  30

  rad 15 5 10

  A

  10

  kapital

  2

  4

  6

  Prinosi na opseg

  Opadajui prinosi na opseg: kada se svi inputi udvostruuju, output je manje nego dvostruk

  Opadajui prinosi na opseg

  rad

  kapital

  Opadajui prinosi: Izokvante postaju

  udaljenije 10

  20

  10

  4

  A

  5

  2

  Rastui prinosi na opseg

  Neka je l bilo koji broj vei od 1. Tada za proizvodnu funkciju Q=f(L,K) vrijedi:

  Poveanje rada i kapitala za l puta poveat e proizvodnju za vie nego l puta RASTUI PRINOSI NA OPSEG

  F(lL, lK> lfL,K

  Opadajui prinosi na opseg

  Neka je l bilo koji broj vei od 1. Tada za proizvodnu funkciju Q=f(L,K) vrijedi:

  Poveanje rada i kapitala za l puta poveat e proizvodnju za manje nego l puta OPADAJUI PRINOSI NA OPSEG

  F(lL, lK < lfL,K

  Konstantni prinosi na opseg

  Neka je l bilo koji broj vei od 1. Tada za proizvodnu funkciju Q=f(L,K) vrijedi:

  Poveanje rada i kapitala za l puta poveat e proizvodnju za upravo l puta KONSTANTNI PRINOSI NA OPSEG

  F(lL, lK lfL,K

  Cob Douglasova funkcija

  proizvodnje

  Q=aXXYY.ZZ

  A je konstanta

  X,Y,Z su inputi

  x,y,z je elastinost outputa u odnosu prema odnosnim koliinama utroka

  Stupanj homogenosti funkcije ovisi o eksponentima

 • 22.3.2013.

  28

  Cob Douglasova funkcija

  proizvodnje

  Q=aXXYY.ZZ

  X+y+z=1 konstantni prinosi na opseg

  X+y+z>1 rastui prinosi na opseg

  X+y+z1

  10

 • 22.3.2013.

  29

  A

  B

  0

  Krivulja transformacije Krivulja transformacije

  Pokazuje uvjete pod kojima se jedan proizvod moe transformirati u drugi prebacivanjem resursa iz proizvodnje jednoga u proizvodnju drugoga

  Oblik krivulje transformacije pokazuje uvjete proizvodnje

  Konkavna prema ishoditu opadajui prinosi

  Pravac konstantni prinosi

  Konveksna prema ishoditu rastii prinosi

  MRPT

  MRPT=granina stopa transformacije odgovara nagibu krivulje transformacije u

  nekoj toki i pokazuje koliko se mora smanjiti proizvodnja proizvoda B da bi se

  ostvarilo poveanje proizvodnje proizvoda A

  Svaka kombinacija na krivulji transformacije ima jednak troak

  MRPT

  Premjetanje iz jedne u drugu toku na krivulji transformacije je oportunitetni

  troak, pa ta stopa jednaka odnosu graninih trokova

  B

  A

  MC

  MC

  MRPT

  Granina stopa transformacije proizvoda B u proizvod A jednaka je koliiniku graninog troka proizvoda A i graninog troka proizvoda B

  Kako utvrditi optimalni asosritman proizvoda A i B za neko poduzee?

  Izoprihodni pravac

  Izoprihodni pravac

  Variranjem ukupnog prihoda dobije se vie izoprihodnih pravaca koji idu od ishodite prema vani, i to su udaljeniji prihod je vei

  Sueljavanjem izoprihodnih pravaca i krivulje transformacije dobije se ekonomski optimalna

  kombinacija proizvodnje

  Izoprihodni pravac tangenta na krivulju transformacije

  A

  B

  0

  Krivulja transformacije

  R

  Uvjet optimalnosti

  Nagib izoprihodnog pravca jednak je omjeru cijena

  Nagib krivulje transformacije jednak je MRPT

  B

  A

  P

  P

  Uvjet optimalnosti

  B

  A

  B

  A

  P

  P

  MC

  MC

  B

  B

  A

  A

  P

  MC

  P

  MC

 • 22.3.2013.

  30

  Uvjet optimalnosti

  B

  B

  A

  A

  P

  MC

  P

  MC

  Granini trokovi proizvoda u odnosu prema cijeni proizvoda su jednaki za sve proizvode

  Trokovi proizvodnje

  Veliki i nagli porast trokova bez poboljanja performansi moe se tolerirati jedino u sluaju trakaih konja i luckastih supruga.

  Lord Kevin, 1824-1907

  Predsjednik Kraljevskog drutva

  Znaaj trokova

  1) njihova promjena utjee na profit

  2) o njima ovisi ponuda proizvoda na tritu

  Funkcija trokova

  Funkcija trokova preslika cijene FP i razinu proizvodnje u ukupne trokove proizvodnje

  Funkcija trokova predstavlja tehnoloku relaciju koja se moe izvesti iz proizvodne funkcije.

  Funkcija trokova

  Kako dijeli proizvodni proces s obzirom na fleksibilnost proizvodnih faktora?

  Funkcija trokova

  Kako dijeli proizvodni proces s obzirom na fleksibilnost proizvodnih faktora?

  Kratki rok /barem je jedan input fiksan/

  Dugi rok /svi inputi su varijabilni/

  Ukoliko je r cijena kapitala i w cijena rada onda vrijedi

  Funkcija trokova

  Ukoliko je r cijena kapitala i w cijena rada onda vrijedi da su trokovi proizvodnje outputa Q jednaki koliini utroenih faktora proizvodnje i cijene tih faktora proizvodnje

  C(w,r; Q)

  C=f (Q) uz uvjet da je f(Q)>0

  TROKOVI SU RASTUA FUNKCIJA PROIZVODNJE.

  Mjerenje trokova: Koji su trokovi relevantni?

  Ukupni trokovi u KRATKOM ROKU mogu se dijeliti na:

  1. Fiksne trokove (FC)

  Ne variraju sa razinom outputa

  Ukupan novani izdatak koji se mora platiti ak i kada se ne proizvodi

  2. Varijabilne trokove (VC)

  Trokovi koji variraju sa razinom outputa

 • 22.3.2013.

  31

  Varijabilni trokovi

  Varijabilni trokovi mogu rasti

  proporcionalno

  Progresivno

  degresivno

  To odreuje zakon o prinosima (kretanje graninog fizikog proizvoda varijabilnog faktora)

  Varijabilni trokovi - progresivni

  Q

  Varijabilni

  trokovi

  Varijabilni trokovi - degresivni

  Q

  Varijabilni

  trokovi

  Varijabilni trokovi - proporcionalni

  Q

  Varijabilni

  trokovi TVC=aQ; a=1

  TVC=aQ; a>1

  TVC=aQ; a

 • 22.3.2013.

  32

  Krivulje trokova

  Output

  Trokovi (C)

  100

  200

  300

  400

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  VC

  Varijabilni trokovi rastu s proizvodnjom

  i stopa rasta varira ovisno o

  Rastuim ili opadajuim prinosima

  TC

  Ukupni trokovi su Vertikalna suma FC i VC

  FC 50

  Fiksni trokovi ne variraju s outputom

  Krivulje trokova

  Output

  Trokovi (C)

  100

  200

  300

  400

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  VC

  TC

  FC 50

  Granini i prosjeni troak

  Potrebno je napraviti razliku izmeu

  Prosjenog troka

  Graninog troka

  Mjerenje trokova

  Prosjeni ukupni troak - Average Total Cost (ATC)

  Troak po jedinici outputa

  q

  TVC

  q

  TFC

  q

  TC ATC

  AVCAFC q

  TC ATC

  Mjerenje trokova

  Granini troak - Marginal Cost (MC):

  Troak poveanja outputa za jednu jedinicu

  Fiksni troak nema utjecaja na granini troak, pa se isti moe pisati kao:

  q

  TC

  q

  VC MC

  Granini troak

  Fiksni trokovi su konstantni se granini troak moe iskazati i kroz ukupne, ali i kroz varijabilne trokove

  12

  12

  q

  TC MC

  qq

  TCTC

  12

  12

  q

  VC MC

  qq

  VCVC

  Mjerenje trokova

  Do sada smo pobrojali sve relevantne vrste trokova vezane uz proizvodni proces

  Sada je vano vidjeti kako se oni razlikuju u kratkom i dugom roku

  Trokovi koji su fiksni u kratkom roku ne moraju biti fiksni u dugom roku

  Uobiajeno je da u dugom roku, veina, ako ne i SVI trokovi su VARIJABILNI.

  Determinante kratkoronih trokova

  Stopa po kojoj ovi trokovi rastu ovisi o prirodi proizvodnog procesa

  Mjera u kojoj proizvodnja ukljuuje opadajue prinose na varijabilni faktor proizvodnje

  Opadajui prinosi rada

  Kada granini proizvod rada opada

  Determinante kratkoronih trokova

  Ako granini proizvod rada opada znaajno kako se zapoljava sve vie radnika Trokovi proizvodnje rastu rapidno

  Sve vei i vei trokovi nastaju kako se poveava proizvodnja

  Ako granini proizvod rada opada samo malo dodatnim zapoljavanjem radnika Trokovi proizvodnje nee rasti brzo poveanjem

  outputa

 • 22.3.2013.

  33

  Krivulje trokova

  Radijus vektor povuen na FC Tangens kuta radijus

  vektora je sve manji

  AFC je sve manji

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Output

  P

  100

  200

  300

  400

  FC

  A B C

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Output

  P

  100

  200

  300

  400

  AFC

  Krivulje trokova

  Linija povuena iz ishodita na toku na krivulji VC je:

  Nagib te krivulje jednak je AVC

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Output

  P

  100

  200

  300

  400

  VC

  A

  Krivulje trokova

  Linija povuena iz ishodita na toku na krivulji VC je:

  Nagib te krivulje jednak je AVC

  Ova zraka iz ishodita (radijus vektor) je

  ujedno i tangenta na

  VC

  Ta je tangenta najmanje strma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Output

  P

  100

  200

  300

  400

  VC

  B

  Krivulje trokova

  Linija povuena iz ishodita na toku na krivulji VC je:

  Nagib te krivulje jednak je AVC

  Ova zraka iz ishodita (radijus vektor) je

  ujedno i tangenta na

  VC

  Ta je tangenta najmanje strma

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Output

  P

  100

  200

  300

  400

  AVC

  Krivulje trokova

  Linija povuena iz ishodita na toku na krivulji TC je:

  Nagib te krivulje jednak je ATC

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Output

  P

  100

  200

  300

  400

  FC

  TC

  B

  Krivulje graninog troka

  Tangenta povuena na TC i VC

  Nagib tih tangenti je MC

  Tanges kuta tangenti na krivulju TC ili VC

  jednak je MC

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Output

  P

  100

  200

  300

  400

  FC

  VC

  TC

  A

  B

  Krivulje graninog troka

  Tangenta povuena na VC

  Tangenta na VC je ujedno i radijus vektor

  Nagib radijus vektora jednak je nagibu

  tangente kod VC

  PROIZLAZI: MC =

  AVC

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Output

  P

  100

  200

  300

  400

  FC

  VC

  TC

  A

  MC

  Pretpostavimo da je nadnica (w) fiksna relativno prema broju zaposlenih radnika

  Varijabilni trokovi su jednaki jedininom troku rada pomnoenom sa koliinom rada: wL

  q

  Lw

  q

  VC MC

  MC

  Podsjetimo se da

  L MPL

  Q

  LMP

  1

  Q

  L Qjedinicu 1 za L

  Drugaije posloimo

 • 22.3.2013.

  34

  MC

  Moe se zakljuiti:

  LMP MC

  w

  i za niski granini proizvod (MPL) visoki su granini trokovi (MC) i obrnuto.

  Krivulje trokova

  AC opada, a zatim raste

  X** je linija kroz ishodite NA TC koja postaje tangenta

  Ta tangenta je najblaa

  Tu je min AC

  Krivulje trokova

  Kada je MC ispod ATC, ATC opada

  Kada je MC iznad ATC, ATC raste

  Nadalje, MC sijee ATC u toci minimuma

  Odnos Prosjeni Granini

  Prosjeni proizvod

  10

  20

  output

  30

  8 0 2 3 4 5 6 7 9 10 1 rad

  E

  Granini proizvod

  Proizvodnja Podsjetimo se! Maksimum AP=Minimum AVC

  Relevantne toke MC

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  1 2 3 4 5 6 7

  ATC

  MC

  AVC

  1. Tjeme MC 2. Sjecite MC

  i AVC 3. Sjecite MC

  i ATC

  MC

  Tjeme MC - prag zakona o prinosima (minimum MC i Maksimum MP- i ATC i

  AVC jo opadaju, treba poveati proizvodnju)

  Toka sjecita MC i AVC toka sjecita MP i AP naziva se toka zatvaranja pokrivamo uz tu cijenu samo VC i

  ostvarujemo gubitak u visini fiksnog troka

  MC

  3) prijelomna toka toka sjecita MC i ATC cijena uz koju poduzee pokriva eksplicitne i implicitne trokove i ostvaruje nulti ekonomski profit. Minimalni trokovi su u prijelomnoj toci. OPTIMALNA RAZINA PROIZVODNJE U TEHNIKOM SMISLU.

 • 22.3.2013.

  35

  ZAPAMTIMO!

  Kada je MC ispod AVC, AVC opada

  Kada je MC iznad AVC, AVC raste

  Kada je MC ispod ATC, ATC opada

  Kada je MC iznad ATC, ATC raste

  Nadalje, MC sijee AVC i ATC u toci minimuma

  Odnos Prosjeni Granini

  Funkcija trokova

  TC=Kx

  Kako izgledaju MC?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Output

  P

  100

  200

  300

  400

  Funkcija trokova

  TC=Kx

  Kako izgledaju MC?

  MC su konstantni i iznose K.

  Krivulja je paralelna s osi X.

  AC su isto tako konstatni i iznose K

  AC=MC

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Output

  P

  100

  200

  300

  400

  Krivulje trokova

  Toka pokria trokova

  Analiza u kratkom roku veza izmeu TR i TC, profita i gubitka

  I poduzee ne proizvodi, gubitak u visini FC

  II porastom proizvodnje, gubitak se smanjuje ako je P>AVC

  III nastavkom proizvodnje TR=TC

  IV nastankom proizvodnje TR>TC

  Toka pokria trokova

  TPT (BEP) tamo gdje su TR i TC izjednaeni!

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Output

  P

  100

  200

  300

  400

  VC

  FC

  TC

  TR

  BEP

  BEP

  TR=TC

  P*QBEP=FC+(AVC*QBEP)

  FC=P*QBEP-(AVC*QBEP)

  QBEP(P-AVC)=FC

  AVC-P

  FC Q BEP

  BEP

  P-AVC je jednako doprinos po jedinici iznad toke zatvaranja, koliki dio cijene ostaje za pokrie FC, varijabilni se pokriva

  Ako elimo utvrditi koliinu kojom pokrivamo trokove (BEP) i ostvarujemo razinu profita onda se koristi slijedea formula

  AVC-P

  FC Q BEP

  profit

  BEP

  Linearnost trokova i prihoda, ograniava upotrebu samo na trite savrene konkurencije

  Dovodi se u pitanje zakon opadajuih prinosa

  ZOP stvara nelinearnost krivulja trokova

 • 22.3.2013.

  36

  Elastinost profita

  Elastinost profita u odnosu na prodaju je mjera koja pokazuje za koliko e se postotaka promijeniti profit ako se output

  promjeni za 1%

  SNAGA POLUGE (degree of operating leverage)

  DOL=%promjena Profita/%promjena Q

  DOL

  profit*Q

  Q*profit DOL

  FCAVCPQ )(Profit

  )(profit AVCPQ

  To je onda prirast profita jednak:

  Pa DOL iznosi

  FC))-AVC)-Q((Q(P

  Q*AVC)-Q(P DOL

  FC-AVC)-Q(P

  AVC)-Q(P DOL

  DOL

  DOL

  Brojnik Q(P-AVC) doprinos fiksnim trokovima i profitima svih jedinica proizvoda koje je poduzee prodalo

  Nazivnik Q(P-AVC)-FC pokazuje koliki je profit

  Toka pokria trokova

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Output

  P

  100

  200

  300

  400

  TC1

  TC2

  TR

  BEP2

  BEP1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  Output

  P

  100

  200

  300

  400 TR

  TC

  gubitak

  dobitak

  DOL

  Snaga poslovne poluge se poveava to je poduzee kapitalno intenzivnije poluga je podignutija

  Snaga je vea to je poduzee blie BEP jer je nazivnik blii nuli, DOL tei beskonano

  Nakon BEP snaga poslovne poluge se smanjuje