pripreme 1a

 • View
  232

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of pripreme 1a

 • 8/10/2019 pripreme 1a

  1/26

  UITELJ/ICA: Razred Datum

  PRIPREMA ZA IZVOENJE NASTAVNOG SATALIKOVNE KULTURE 1.

  OBRAZOVNI ZADATCI:a) Stjecanje znanja: povezati izgled oblika kojima se svakodnevno sluimo s njihovom

  namjenom, razlikovati i imenovati pravokutna tijela, graditi geometrijskim tijelima u prostoru,usvojiti rad glinom, upoznati likovna djela koja sadre masu i prostor te pravokutna tijela

  b) Stjecanje sposobnosti: vjebati sposobnost divergentnog miljenja, uoiti kipove, pravokutnatijela u svojoj okolini i na likovnim radovima, razvijati matu, uoavati zavisnosti oblika iunkcije

  ODGOJNI ZADACI:ormiranje stavova, razvijanje estetikih i radnih sposobnosti

  NAINI RADA

  !" prema promatranju#" nakon promatranja

  $" prema sje%anju&" prema zamiljanju'" prema izmiljanju

  OBLICI RADA

  !" (rontalni#" ndividualni$" Rad u parovima&" *rupni

  NASTAVNA JEDINICA

  1. Cjeli!: +S -R.S/.R

  ". N!#$!%! $e&!:dizajn

  '. Li()%) *)+,-je: modeliranje i gra0enje

  . Li()%i *,)0le&i kljuni pojmovi2: oblik i namjena, gra0enje u prostoru, pravokutna tijela

  3.M)$i%:a) vizualni: gra0evina b) nevizualni: c) likovni i kompozicijski elementi kao motiv i poticaj:

  4.Li()%)5$e6i(! #,e+#$%! i li()%e $e6i(e: glina

  NASTAVNEMETODE

  !" nalitiko promatranje#" Demonstracija$" Razgovor&" 1smeno izlaganje'" +etoda scenarija2" Rad s tekstom

  3" 4ombiniranje

  5" 6ariranje7" *ra0enje!8" Razlaganje9astavno sredstvo reprodukcija: ;ans Steinbrenner< Gredna konstrukcija 3", !72#", mapa UG1

  PLAN PLOE NASTAVNASREDSTVA IPOMAGALA

  !" Reprodukcija#" zravno umjetniko djelo

  $" -rirodni oblici&" 9ainjeni oblici'" Dijapozitivi2" (otograije3" *raoskop5" /elevizor7" 6ideo!8" -loa, kreda!!" .stalo:

  KORELACIJA

  P,i,)+! i +,-7$%):gra0evineM!$e&!$i(!: gra0enjekao dodavanje,zbrajanje

 • 8/10/2019 pripreme 1a

  2/26

  ARTIKULACIJA NASTAVNOG SATA

  !" PRIPREMA Raspore0ujemo stolove, dijelimo glinu i drvene tapi%e ako ih imamo, klupe zati%ujemo plastinim podmetaima,novinama ili plastinim vre%ama" Svakom ueniku pripremamo kartonski podloak veliine otprilike #8=#8 cm koji smounaprijed izrezali od upotrijebljene ambalae" Demonstriramo rad glinom: moemo je obra0ivati prstima ili noi%ima" *linumoemo oduzimati, dodavati, modelirati, tj" gnjeiti, utiskivati, savijati, buiti" ko se osui vlaimo je vodom"

  #" MOTIVACIJA

  Djeca otvaraju udbenike na '#" stranici" Razgovaramo o pojmu gra0enja" 9a !'" stranici upoznali smo gra0enje crtamana plohi" Sada upoznajemo gra0enje u prostoru" *ra0enje povezujemo s dodavanjem, zbrajanjem: na primjeru kule odkarata i lego>kocaka razgovaramo s djecom o tome to se emu dodaje" 9a otograiji suhozida ili gromae pratimo kakododavanjem kamenja nastaje zid" +ase koje gradimo obavija prostor< mase su pune, prostor je prazan" 9a otograiji nakojoj se vidi gradnja ku%e uoimo dva prostora vanjski prostor oko ku%e i unutarnji prostor koji naziremo kroz prozore"spisujemo kljune pojmove na plou"

  9a '$" stranici promatramo otograije nekoliko gra0evina ?naziv gra0evina dolazi od rijei graditi) koje su nastaledodavanjem kamenih blokova" -okaimo kamenje koje se zbrajalo na otograiji" 4ameni blokovi, kao i cigle, imaju

  pravokutan oblik" /o su geometrijska tijela, kvadri" Sobe u kojima boravimo tako0er imaju pravokutan oblik< to je unutarnjiprostor u kojem boravimo" 4ada iza0emo iz kole ili ku%e nalazimo se u vanjskom prostoru" 9a plou stavljamo otokopiranecrno>bijele otograije gra0evina uve%ane na $ ormat" Razgovaramo o njihovu izgledu: kakvi su zidovi, gdje su vrata iprozori, kakav je krov ili svod, kako je raspore0eno kamenje ?gdje su im spojevi) itd"

  $" NAJAVA ZADATKA Danas %emo modelirati i graditi gra0evinu od gline pravokutnim geometrijskim tijelima" /ko %e ponoviti [email protected]

  &" REALIZACIJA RAD2 Djeca izra0uju svoje radove" .bilazimo ih i provjeravamo jesu li razumjela nain izrade kvadara i nain gradnje" -otiemoizra0ivanje neobinih gra0evina koje ne moraju izgledati jednako kao na otograijama" 1pu%ujemo ih da vrsto utisnu jedanelement u drugi kako bi skulptura bila vrsta" 4rov nije nuno nainiti ako djeca imaju problema s njegovom izradom"

  '" ANALIZA I VRJEDNOVANJE LIKOVNOG PROCESA I PROIZVODA 1 drugoj polovici sata postavljamo na plou reprodukciju umjetnikog djela ;" Steinbrennera Gredna konstrukcija 3" 9akraju sata spajamo nekoliko klupa i na njima izlaemo djeje radove" Ato smo danas [email protected] *ra0enje znai dodavanjeelemenata" /ijela su mase u prostoru" +i smo gradili pravokutnim tijelima stvaraju%i unutarnji i vanjski prostor u naimgra0evinama" -okaimo uglata tijela te unutarnji i vanjski prostor na djejim radovima" .piimo ih: -o emu se [email protected] Bijije rad drugaiji od [email protected] -o [email protected] .piimo neki rad bez pokazivanja< moemo li ga opisati dovoljno dobro da [email protected]

  -ogledajmo umjetniko djelo na ploi vidimo li na njemu uglata geometrijska [email protected] -okaimo ih" -okaimo kutove"4akve su [email protected] 4amo struji [email protected]

 • 8/10/2019 pripreme 1a

  3/26

  UITELJ/ICA: Razred Datum

  PRIPREMA ZA IZVOENJE NASTAVNOG SATALIKOVNE KULTURE !"

  OBRAZOVNI ZADATCI:

  c) Stjecanje znanja: uoiti i spontano izraziti razliite plastike teksture, usvojiti rad s glinom,

  vjebati sposobnost modeliranja i gra0enja, upoznati djela likovne batine koja sadrerazliite povrine"

  d) Stjecanje sposobnosti: vjebati sposobnost divergentnog miljenja, opaati razliite povrineu svojoj okolini i na likovnim djelima, razvijati matu, izraavati se glinom

  ODGOJNI ZADACI:ormiranje stavova, razvijanje estetikih i radnih sposobnosti

  NAINI RADA

  !" prema promatranju

  #" nakon promatranja$" prema sje%anju&" prema zamiljanju'" prema izmiljanju

  OBLICI RADA

  !" (rontalni#" ndividualni$" Rad u parovima&" *rupni

  NASTAVNA JEDINICA

  1.Cjeli!: -.6RA9

  ". N!#$!%! $e&!:plastike teksture

  '.Li()%) *)+,-je: modeliranje i gra0enje

  . Li()%i *,)0le&i kljuni pojmovi2: glatka i hrapava povrina, modeliranje,gra0enje, razliite povrine

  3.M)$i%: a) vizualni: ivotinja b) nevizualni: c) likovni i kompozicijski elementi kao motiv i poticaj:4.Li()%)5$e6i(! #,e+#$%! i li()%e $e6i(e: glina

  NASTAVNEMETODE

  !" nalitiko promatranje#" Demonstracija$" Razgovor&" 1smeno izlaganje'" +etoda scenarija2" Rad s tekstom

  3" 4ombiniranje5" 6ariranje7" *ra0enje!8" Razlaganje9astavno sredstvo reprodukcija: +ichelangelo Cuonarroti< Rob?probueni), !'$$", mapa UG3

  PLAN PLOE NASTAVNASREDSTVA IPOMAGALA

  !" Reprodukcija#" zravno umjetniko

  djelo$" -rirodni oblici&" 9ainjeni oblici'" Dijapozitivi2" (otograije3" *raoskop5" /elevizor7" 6ideo!8" -loa, kreda!!" .stalo:

  KORELACIJA

  P,i,)+! i +,-7$%):povrine ivotinja ipredmeta"

 • 8/10/2019 pripreme 1a

  4/26

  ARTIKULACIJA NASTAVNOG SATA

  !" PRIPREMA

  Raspore0ujemo stolove" Dijelimo glinu, tapi%e i kartonske plohe za rad veliine otprilike #'=#' cm ?izrezati %emo ih izkartonske ambalae koju besplatno dobivamo u trgovinama)" Demonstriramo djeci rad glinom: glinu moemo obra0ivatiprstima ili plastinim, odnosno drvenim noi%ima" *linu moemo oduzimati, dodavati ?graditi) i modelirati ?zaobljavati),gnjeiti, utiskivati, savijati ili buiti" ko se osui, glina se moe navlaiti vodom"

  #" MOTIVACIJA

  Djeca otvaraju udbenik na &'" stranici" -ovrina je vanjski izgled nekog tijela" 9a otograijama promatraju razliitepovrine ?kora drveta, list, kameni%i, platno, koe krokodila i zmije)" -itamo ih: to mislite, kakve bi bile na [email protected]%ujemo ih da dodiruju predmete i materijale oko sebe i da opisuju kakve su povrine" 9eke su hrapave, druge glatke,ispucale, zrnate, sjajne, nesjajne i tako dalje" *dje je najhrapavija, a gdje najgla0a povrina u [email protected] u njihovu [email protected] li se razliite povrine kroz prozor naeg [email protected] straite"

  9a plou postavljamo kopirane i uve%ane na $ veliinu crno>bijele otograije nekih ivotinja" Djeca ih mogu promatrati uboji u udbeniku na stranici &2" -itamo ih: moete li opisati povrine ovih [email protected] ec i pas imaju dlaku, dikobraz i jeimaju bodlje, kornjaa oklop a guter kou i ljuske" 9eke povrine ovih ivotinja su glatke, neke hrapave, grube, bodljikave,

  mekane, sjajne i tako dalje" 1 emu je razlika izme0u dlake zeca i dlake ovog [email protected] 1 emu je razlika izme0u bodljidikobraza i bodlji [email protected] .piite kornjain oklop" .piite kou gutera iguane"

  $" NAJAVA ZADATKA

  Danas %emo modelirati i graditi glinom jednu od ivotinja s otograije, izraavaju%i osobine njezine povrine" Radit %emona kartonskom podloku kako bismo rad mogli okretati i nositi" /ko %e ponoviti [email protected]

  &" REALIZACIJA RAD2

  1enici rade" .bilazimo ih i razgovaramo s njima: Ee li ivotinja dovoljno [email protected] ma li sve to se vidi na [email protected] 4akvaje njezina [email protected] Ato se jo moe [email protected]

  '" ANALIZA I VRJEDNOVANJE LIKOVNOG PROCESA I PROIZVODA

  1 drugoj polovici sata na plou magneti%ima stavljamo reprodukciju +ichelangelove skulpture Rob" Spajamo tri klupe nakoje djeca donose svoje ivotinje, okruuju ih i razgovaraju o njima" Ato je bio dananji [email protected] 4akve povrine vidimo [email protected] 4akva je razlika izme0u povrina dvaju odabranih [email protected] .piite povrinu jednog rada bez pokazivanja,pokuat %emo pogoditi o kojem je rije" -okazujemo djeci reprodukciju: i ovdje je umjetnik napravio razliite povrine, negdje

  je kamen zagladio, a negdje ostavio hrapav"

 • 8/10/2019 pripreme 1a

  5/26

  UITELJ/ICA: Razred Datum

  PRIPREMA ZA IZVOENJE NASTAVNOG SATALIKOVNE KULTURE 1.

  OBRAZOVNI ZADATCI:e) Stjecanje znanja: vizualno opaati i izraavati se geometrijskim i slobodnim likovima, nauiti

  to je ploha i lik, upoznati se s kazalitem sjena, upoznati likovna djela koja sadre likove i

  pr