of 25 /25
Prašume - pojmovnik Izradio: Dario Gašparić, 8.c 2010./2011. II. osnovna škola Čakovec

Prašume - pojmovnik

  • Upload
    gretel

  • View
    70

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prašume - pojmovnik. Izradio: Dario Gašparić , 8.c 2010./2011. II. osnovna škola Čakovec. PRAŠUME. PRAŠUMA. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Prašume - pojmovnik

Page 1: Prašume - pojmovnik

Prašume - pojmovnik

Izradio: Dario Gašparić, 8.c2010./2011.

II. osnovna škola Čakovec

Page 2: Prašume - pojmovnik

PRAŠUMEPrašuma Krš Klepina duliba Plješivička uvala

Primarna šuma Tropske prašume Devčića tavani Bijele i Samarske stijene

Sekundarna prašuma

Dan prašuma Prašnik Gaćešin varićak

Degradacija šuma Ramino korito Kriva Lisina Velika Plješivica-Drenovača

Šikara Čorkova uvala Debeli vrh Velika Plješivica-Drenovača

Šibljaka Muški bunar Javorov kal Medvjeđak

Page 3: Prašume - pojmovnik

PRAŠUMA

• Prašuma, što doslovno znači 'stara šuma' , tip je vegetacije kojim se nazivaju one šume koje su se od svog nastanka razvijale uz malo (sekundarne) ili bez utjecaja čovjeka (primarne), odnosno nastale su djelovanjem prirode.

Page 4: Prašume - pojmovnik

Primarna šuma

• Primarna prašuma je šuma na koju čovjek nije nikada utjecao.

Page 5: Prašume - pojmovnik

Sekundarna prašuma

• Sekundarna prašuma je nekad bila gospodarska šuma koju se izuzelo iz gospodarenja te ju se prepustilo neka se samoregulira. S vremenom takva šuma svojim najbitnijim strukturnim obilježjima postaje slična pravoj prašumi.

Page 6: Prašume - pojmovnik

Degradacija šuma

• Utjecaj civiliziranog čovjeka na prašumu dovodi do njezinih degradacija i konačnih nestanaka, te pojave mladih ili umjetnih šuma, nastalih pošumljavanjem.

Page 7: Prašume - pojmovnik

Šikara

• Izostanak diferencijacije između sloja drveća i sloja grmlja, prvi je degradacijski stupanj.

Page 8: Prašume - pojmovnik

Šibljaka

• Šibljaka do koje dolazi zbog utjecaja paše i brsta (koze).

Page 9: Prašume - pojmovnik

Krš

• Krš ili kamenjara, posljednji degradacijski stadij.

Page 10: Prašume - pojmovnik

Tropske prašume

• U tropskim krajevima i njihovim prašumama, kiše su vrlo obilne. Najveća prašuma na svijetu je tropska Amazonija, velika kao Europa, daje 40% zemaljskog kisika. Tu nalazimo leptire, zmije, leoparda.

Page 11: Prašume - pojmovnik

Dan prašuma

• 14. rujna proglašen je Međunarodnim danom prašuma.

Page 12: Prašume - pojmovnik

Ramino korito

• Poseban je rezervat šumske vegetacije koji se prostire na 234 ha, a dio je velike prašume bukve na južnom Velebitu. Smatra se prašumom zato što se u njoj nikada nije gospodarilo.

Page 13: Prašume - pojmovnik

Čorkova uvala

• Prašuma je bukve i jele na području NP Plitvička jezera koja se prostire na 80 ha. Smatra se prašumom zato što se u njoj nikada nije gospodarilo. Nalazi se na nadmorskoj visini od 840 metara.

Page 14: Prašume - pojmovnik

Muški bunar

• Specijalni rezervat šumske vegetacije smješten na jugozapadnome dijelu Psunja, na površini oko 43 ha. Sekundarna je bukovo-kitnjakova prašuma.

Page 15: Prašume - pojmovnik

Klepina duliba

• Predjel na Velebitu. Sekundarni je stadij prašume smreke i bukve na području koja se prostire na 118,5 ha. Pripada posebnom rezervatu šumske vegetacije Štirovači. Smatra se prašumom zato što se u njoj nikada nije gospodarilo.

Page 16: Prašume - pojmovnik

Devčića tavani

• Devčića tavani ili Devčić tavani je bivša prašuma u Republici Hrvatskoj.

• Naziv se odnosi na šumu bukve, jele i smreke koja se nalazi na području šumarije Krasno. Točni položaj je gospodarska jedinica Švičko Bilo.

Page 17: Prašume - pojmovnik

Prašnik

• Jedinstvena sekundarna prašuma starih slavonskih hrastova lužnjaka u blizini Okučana. Smatra se prašumom zato što se u njoj nikada nije gospodarilo.

• Zbog svoje pozicije na području nedavnih ratnih djelovanja (Domovinski rat), uz svu svoju silnu botaničku vrijednost i zanimljivost bit će još dugo nedostupna posjetiteljima zbog miniranosti terena.

Page 18: Prašume - pojmovnik

Kriva Lisina

• Zaštićeno područje u Republici Hrvatskoj.• Ostatak je jedne od zadnjih prašuma u Hrvatskoj.• Nalazi se u Maloj Plješivici.• Zauzima površinu od 122 hektara.

Page 19: Prašume - pojmovnik

Debeli vrh

• Zaštićeno područje u Republici Hrvatskoj.• Ostatak je jedne od prašuma u Hrvatskoj.• Nalazi se u Velikoj Plješivici.• Zauzima površinu od 4,18 hektara.

Page 20: Prašume - pojmovnik

Javorov kal

• Prašuma u Republici Hrvatskoj.• Nalazi se u Gorskom kotaru.• Pripada Omphalodo-Fagetum (bukovo-jelovoj)

vrsti prašuma.

Page 21: Prašume - pojmovnik

Plješivička uvala

• Plješivička uvala ili Plješevička uvala je prašuma u Republici Hrvatskoj.

• Pripada Omphalodo-Fagetum vrsti prašuma.

Page 22: Prašume - pojmovnik

Bijele i Samarske stijene

• Strogi rezervat i nalaze se u središnjem dijelu Velike Kapele u Primorsko-goranskoj i Karlovačkoj županiji.

• Rezervat je proglašen 24. siječnja 1985. g. na površini od 1175 ha.

Page 23: Prašume - pojmovnik

Gaćešin varićak

• Sekundarna prašuma u Republici Hrvatskoj.• Pripada Omphalodo-Fagetum vrsti (bukovo-

jelovih) prašuma.

Page 24: Prašume - pojmovnik

Velika Plješivica - Drenovača

• Prašuma u Republici Hrvatskoj.• Nalazi se u Dinarskom gorju.• Pripada bukovo-jelovoj vrsti prašuma.

Page 25: Prašume - pojmovnik

Medvjeđak

• Prašuma u Republici Hrvatskoj.• Nalazi se u Dinarskom gorju.• Spada u bukove prašume.