69
POJMOVNIK - Likovna kultura – 5. razred - Karla Mesarić, Lana Vibovec 8.B 2009./2010. OŠ Vladimira Nazora, Pribislavec

POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

  • Upload
    vothuy

  • View
    240

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

POJMOVNIK

- Likovna kultura – 5. razred -

Karla Mesarić, Lana Vibovec8.B

2009./2010.OŠ Vladimira Nazora, Pribislavec

Page 2: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

Odaberite tablicu s pojmovima:

• Tablica s pojmovima 1• Tablica s pojmovima 2• Tablica s pojmovima 3

Page 3: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

Likovna kultura – tablica 1AKVAREL ARHITEKTURA DALTONIZAM DIZAJN

DIMENZIJA DVODIMENZIONALAN ELEMENT FAKTURA

FASADA FIGURA FUNKCIONALAN GRAFIKA

GVAŠ HORIZONTALAN IKONA INDIGO

KIČ KIPARSTVO KOLAŽ KOMPOZICIJA

Page 4: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

Likovna kultura – tablica 2KOMUNIKACIJA KONTURA KRAJOLIK KULTURA

LAZURA LINOREZ LITOGRAFIJA MAKETA

MARINA MASA MAT MATRICA

MEDIJ MINIJATURA MOBIL MODEL

NIJANSA ORIGINAL PLAKAT PRIMARAN

Page 5: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

Likovna kultura – tablica 3PRIZMA PURPUR PLANIRANJE RELJEF

REPRODUKCIJA SIGNAL SIMBOLIKA SINTETSKI

SKELETON SLIKARSTVO SPEKTAR STATUA

STATUETA STRUKTURA TAKTILAN TESKTURA

TON TRODIMENZIO-NALAN

VERBALAN VERTIKALAN

VIZUALAN VIZUALNE KOMUNIKACIJE

VOLUMEN ZNAK

Page 6: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

AKVAREL

Vodene boje(lat. aqua - voda, tal. acqurello - vodene boje)

Page 7: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

ARHITEKTURAGraditeljstvo

Page 8: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

DALTONIZAM

Mana nerazlikovanja svih ili samo nekih boja

Page 9: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

DIZAJN

Umjetničko oblikovanje industrijskih proizvoda

(engl. design - crtež, skica, nacrt, zamisao)

Page 10: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

DIMENZIJA

Visina, širina, duljina

Page 11: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

DVODIMENZIONALAN

Koji ima dvije dimenzije (duljinu i širinu)

Page 12: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

ELEMENT

• Osnovni pojam, sastavni dio neke složene cjeline

Page 13: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

FAKTURA

Izrada, površina likovnog umjetničkog djela

Page 14: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

FASADA• Prednja strana zgrade, pročelje

Page 15: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

FIGURA

Prikaz odjevenog čovječjeg tijela, stojećeg, sjedećeg ili lezećeg

Page 16: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

FUNKCIONALAN

Svrhovit, koji služi određenoj svrsi

Page 17: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

GRAFIKA(grč. grafo - pišem)

Crtež ili otisak nastao tehnikom umnožavanja pomoću matrice ili klišeja, otiskivanje i umnožavanje pomoću matrice

Page 18: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

GVAŠ(franc. gust)

Neprozirne vodene boje

Page 19: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

HORIZONTALAN

Vodoravan

Page 20: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

IKONASlika na drvenoj ploči ili platnu, Krista,

Bogorodice ili svetaca

Page 21: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

INDIGO(španjolski)

Modroljubičasta boja koja se nekoć dobivala iz istoimene biljke

Page 22: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

KIČ(njemački)

Takozvana, lažna umjetnost, proizvod koji podilazi lošem ukusu

Page 23: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

KIPARSTVO(skulptura)

Umjetnost oblikovanja mase / volumena u određenom materijalu u prostoru

Page 24: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

KOLAŽ

Slikarska tehnika lijepljenja različitih izrezanih ili trganih materijala na podlogu

(franc. collage - lijepljenje)

Page 25: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

KOMPOZICIJA (lat.)

Raspored i odnos dijelova neke cjeline, suodnos i uzajamnost pojedinih dijelova umjetničkog dijela

Page 26: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

KOMUNIKACIJA (lat.)

• Izlaganje, promet, spoj, veza jedne točke s drugom, sporazumijevanje

Page 27: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

KONTURA(franc. contour - obris)

• Crta koja opisuje i odvaja prikazane oblike na crtežu ili slici

Page 28: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

KRAJOLIK (pejzaž)

• Prikaz prirode

Page 29: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

KULTURA(lat. riječ)

• Podrazumijeva mnogo toga, kao npr. obrazovanost ili stupanj društvenog, duhovnog razvoja pojedinca u nekoj zajednici, stupanj savršenstva postignut u vladanju nekom granom znanja ili djelovanja

Page 30: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

LAZURNI(lat. - namaz boje)

• Tanak i gladak sloj (prozirne) boje

Page 31: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

LINOREZ

• Grafička tehnika koja za podlogu matrice koristi linoleum

Page 32: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

LITOGRAFIJA

• Tehnika otiskavanja crteža izrađenog masnom kredom na kamenoj ploči

Page 33: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

MAKETA

Reprodukcija građevine, stroja, broda u smanjenim omjerima

Page 34: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

MARINA

Morski krajolik

Page 35: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

MASA

Količina tvari nekog tijela, likovni element(lat. - tijesto, gruda)

Page 36: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

MAT(franc.)

Bez sjaja

Page 37: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

MATRICAKlišej, obrađena ploča s koje se obavlja

otiskivanje, odnosno umnožavanje, tiskanje crteža na papiru ili nekom drugom materijalu

Page 38: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

MEDIJ(lat. sredstvo)

Materijal kojim se oblikuje umjetničko djelo, sredstvo za prenošenje informacija odnosno komunikacije, način komuniciranja putem umjetnosti

Page 39: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

MINIJATURA

1. slika u starim knjigama2. slika malog formata

Page 40: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

MOBIL

Lagana skulptura koja slobodno visi ili stoji u prostoru a pokreće se već samim strujanjem zraka ili el. energije

Page 41: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

MODEL

Uzorak po kojem se izrađuju neki proizvodi, umanjena reprodukcija

Page 42: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

NIJANSA

Postupan prijelaz, jedva osjetljiva razlika između dviju boja

Page 43: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

ORIGINAL(lat.)

Izvornik, za razliku od kopije

Page 44: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

PLAKATOglas na javnom mjestu, ponekad

umjetničkog karaktera, koji uz tekst koristi i crtež ili sliku

Page 45: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

PRIMARAN(lat.)

Prvi, odnosni, temeljni, glavni

Page 46: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

PRIZMA

Geometrijsko tijelo omeđeno ravnim stranama

Page 47: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

PURPUR

Ljubičastocrvena boja, grimiz

Page 48: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

PLANIRANJE

Razgrađivanje zamisli, sastavljanje prikaza nekog kraja

Page 49: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

RELJEF

Skulptura koja je leđnom stranom spojena za podlogu

Page 50: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

REPRODUKCIJA(lat.)

Kopija nastala tehničkim postupkom umnožavanja, npr. fotografija nekog umjetničkog dijela

Page 51: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

SIGNAL

Unaprijed dogovoreni znak kojim se prenosi neka obavijest

Page 52: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

SIMBOLIKA

Predstavljanje ideja

Page 53: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

SINTETSKI

Umjetni, proizveden kemijskim putem umjesto prirodnim

Page 54: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

SKELETON

Skelet – kostur - kosturni, nosivi dio nečeg

Page 55: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

SLIKARSTVOUmjetnost izražavanja linijom i bojom na

plohi, 2 D-podlozi

Page 56: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

SPEKTARSnop raznobojnih zraka koji nastaje

prolaskom bijele svijetlosti kroz staklenu prizmu

Page 57: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

STATUA

Kip (skulptura) koji slobodno stoji u prostoru

Page 58: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

STATUETA

Maleni kip

Page 59: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

STRUKTURA

Građa, sklop, način gradnje, stalni raspored sastavnih dijelova u cjelini

(lat. - slagati, zidati)

Page 60: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

TAKTILAN(lat.)

Opipljiv, koji se može osjetiti dodirom

Page 61: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

TEKSTURA(lat.)

Tkanje, tkanina, u likovnom jeziku: karakter, obilježje površine

Page 62: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

TON

(najčešće je značenje) količina svjetlosti u boji

Page 63: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

TRODIMENZIONALAN

Koji ima tri dimenzije: visinu, duljinu i širinu

Page 64: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

VERBALAN(lat.)

Usmeni, govorni

Page 65: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

VERTIKALAN

Uspravan

Page 66: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

VIZUALAN(lat.)

Vidan, vidljiv, očni

Page 67: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

VIZUALNE KOMUNIKACIJE

Sredstva priopćavanja koja se izravno obraćaju našem vidu - fotografija, televizija, film, video, računalo

Page 68: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

VOLUMEN

Obujam; zapremina; prostorni sadržaj

Page 69: POJMOVNIK-LIKOVNA KULTURA.ppt

ZNAK

Predmet ili lik odabran dogovorom da nekoj zajednici, pa i globalnoj, nešto određeno znači