POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

Embed Size (px)

Text of POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  1/106

  POJMOVNIKTEHNIKA KULTURA

  Ana Zvonarek8.A

  2009./2010.II. osnovna kola akovec

  Pojmovnik je izraen uz pomo udbenika iz TK.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  2/106

  Pojmovi su razvrstani po abecedi:

  A E

  F K L P

  R - W

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  3/106

  Rjenik A-E

  AC Baza emiterkolektor

  DSL Elektrinigenerator

  Elektronikashema

  ADSL DC Duromeri Elektrinitransformator

  Elektronikielementi

  Aktivnielektronikielementi

  Dial-up E-uenje Elektromagnetnipogon

  Elektronikisimboli

  Akumulator Dinamo

  generator

  Elastomeri Elektromotor Elektroniki sklop

  Alternator Dioda Elektrana Elektromotornipogon

  Elektropokreta

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  4/106

  Rjenik F-K

  Farad Henry Isjeak crtea Jetkanje Katoda (K) ianoda (A)

  Firewall Hidraulikipogon

  ISP Kapljasto stanje Klasinatermoelektrana

  Frekvencija Hidroelektrana Ispravljaki filtar Kartica Slajdovi Korani motor

  G Indukcijski

  kaveznielektromotor

  Izolacijska traka Kartica

  Struktura

  Krajni izvrnik

  Gumastostanje

  ISDN Izolator(elektrini)

  Kairani bakar Kruni pogon

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  5/106

  Rjenik L-P

  LAN Nuklearnaelektrana

  Pasivnielektronikielementi

  Polimerizat Prezentacija

  LMS Ohm Plastomeri Poluvalniispravlja

  Primarninamotaj

  Modem Oknobiljeaka

  Pneumatskipogon

  Poluvodii Prirodnepolimernetvari

  Multimedijska

  datoteka

  Okno slajda Polimer Pravocrtni

  pogon

  Protuvirusni

  softver

  Multivibrator Okno zadatka Polimerizacija Predloakdizajna

  Punovalniispravlja

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  6/106

  Rjenik R-W

  R-Cvremenskakonstanta

  Rotor Spoj Termoplastinost Vodi(elektrini)

  Robot Savijanjeplastike

  Staklastostanje

  Tiskana ploica Vrstepogleda

  Robotskakolica

  Sekundarninamotaj

  Stator Titrajni krug Vulkanizacija

  Robotska

  ruka

  Serijski

  kolektorskielektromotor

  irokopojasni

  pristupinternetu

  Turbina Zavarivanje

  plastike

  Robotskosuelje

  Shema boja Tekstualniokvir

  Virus WAN

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  7/106

  AC

  Izmjenina struja.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  8/106

  ADSL

  (Asymetric DigitalSubscriber Line)vrsta DSL linije kod

  koje je brzinaprimanja podataka(download) vea odbrzine slanja

  podataka (upload).

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  9/106

  Aktivni elektroniki elementi

  Poluvodikielektroniki elementiza koje ne vrijedi

  Ohmov zakon(npr.:diode,tranzistori, tiristori,trijaci, integrirani

  krugovi i sl.).

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  10/106

  Akumulator

  Kemijski izvoristosmjerne struje.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  11/106

  Alternator

  Generator izmjeninestruje u vozilu.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  12/106

  Baza emiter - kolektor

  Baza (B), emiter (E),kolektor (C)

  Nazivi izvoda

  tranzistora.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  13/106

  DC

  Istosmjerna struja.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  14/106

  Dial-up

  Program za spajanje,Dialup access ilidialup account je

  postupak pri kojem sekoristi modem zapristup Internetupreko mree.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  15/106

  Dinamo generator

  Generatoristosmjerne struje.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  16/106

  Dioda

  Poluvodiki elektroniki element kojiproputa istosmjernu elektrinu strujusamo u jednom smjeru.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  17/106

  DSL

  (Digital Subscriber Line) - digitalnapretplatnika linija za prijenos podatakatelefonskom vezom.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  18/106

  Duromeri

  polimeri s gusto umreenom strukturommakromolekula, otporni su na toplinu(drugi naziv: duroplasti).

  Npr. bakelit, pertinaks, ultrapas.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  19/106

  E-uenje

  (e- learning)suvremeni nainpouavanja pomou

  elektronikih medija.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  20/106

  Elastomeri

  Polimeri koji seproizvode odprirodnog ili umjetnog

  kauuka. Imaju dobrosvojstvo elastinosti iilavosti (npr.prirodnikauuk, silikonski

  kauuk, poliuretanskikauuk).

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  21/106

  Elektrana

  Postrojenje zaproizvodnju elektrinestruje.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  22/106

  Elektrini generator

  Stroj koji pretvaramehaniku energiju uelektrinu.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  23/106

  Elektrini transformator

  Stroj koji mijenjavrijednost napona i

  jakosti struje.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  24/106

  Elektromagnetni pogon

  Pokretanje robota i njegovih dijelovapomou elektromagneta (najee seprimjenjuje za pogon prihvatnice).

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  25/106

  Elektromotor

  Elektrini stroj koji pretvara elektrinuenergiju u mehaniku.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  26/106

  Elektromotorni pogon

  Pokretanje robota injegovih dijelovapomou

  elektromagneta(najee seprimjenjuje za pogonprihvatnice).

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  27/106

  Elektronika shema

  Tehniki crte kojimse u elektroniciprikazuju elektroniki

  sklopovi.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  28/106

  Elektroniki elementi

  Elektroniki dijelovi odkojih je spajanjemsastavljen elektroniki

  sklop.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  29/106

  Elektroniki simboli

  Meunarodno dogovoreni i normiraniznakovi kojima se oznauju elektronikielementi.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  30/106

  Elektroniki sklop

  Tehnika tvorevinanastala meusobnimpovezivanjem vie

  elektronikihelemenata ujedinstvenu cjelinu sjedinstvenom

  zadaom.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  31/106

  Elektropokreta

  Kolektroskielektromotor smehanizmom.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  32/106

  Farad

  Znak F mjerna jedinica kapaciteta C.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  33/106

  Firewall

  (vatrozid ili zatitnastijena) diohardvera ili program

  koji sprjeavanekontroliran protokpodataka unutarraunalne mree.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  34/106

  Frekvencija

  Broj titraja u sekundi.

  Mjerna jedinica frekvencije zove seherc (Hz).

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  35/106

  G

  Oznaka jednog izvoda trijaka i tiristoa(vrata engl. Gate).

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  36/106

  Gumasto stanje

  Rastezljivo, visokoelastino stanjepolimernog materijala koje nastaje kaoposljedica zagrijavanja polimernog

  materijala iznad temperatureomekavanja.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  37/106

  Henry

  (. Henri), znak H mjerna jedinicainduktiviteta L.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  38/106

  Hidrauliki pogon

  Pogon zasnivan naprijenosu siletekuinom (najee

  mineralnim uljem).

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  39/106

  Hidroelektrana

  Elektrana kojaiskoritava energijuvode.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  40/106

  Indukcijski kavezni elektromotor

  Vrsta elektromotora.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  41/106

  ISDN

  (Integrated Services Digital Network)digitalna mrea s integriranim uslugamakoja dozvoljava brzi protok podataka,

  dozvoljava istovremen prijenos glasa,datoteka i videoinformacija.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  42/106

  Isjeak crtea

  Datoteka koja sadri grafike objekte.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  43/106

  ISP

  (Internet Service Provider) davateljinternetskih usluga, tvrtka ili organizacija,kao na primjer CARnet, koja omoguava

  pristup Internetu graanima ili tvrtkama poodreenim trinim cijenama.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  44/106

  Ispravljaki filtar

  Elektroniki sklop namijenjen smanjivanjupromjena vrijednosti napona nakonispravljanja. Obino je to spoj

  kondenzatora i otpornika.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  45/106

  Izolacijska traka

  Elektrotehniki materijal za izoliranjeelektrinih vodia.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  46/106

  Izolator (elektrini)

  Materijal koji ne provodi elektrinu struju.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  47/106

  Jetkanje

  Postupak otapanja bakra s tiskane ploicenekim sredstvom za jetkanje.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  48/106

  Kapljasto stanje

  Agregatno stanje polimernog materijala uprocesu proizvodnje (polimerizacije).Plastomeri dolaze u to stanje

  zagrijavanjem na temperaturu tecita.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  49/106

  Kartica Slajdovi

  Slajdovi prikazani kao minijature.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  50/106

  Kartica Struktura

  Kartica s pomou kojih se izmijenjujestruktura teksta slajda.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  51/106

  Kairani bakar

  Tanki bakreni sloj nalijepljen na ploicu odizolacijskog materijala (bakelita, pertinaksaili vitroplasta).

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  52/106

  Katoda (K) i anoda (A)

  Nazivi izvoda dioda i trijaka.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  53/106

  Klasina termoelektrana

  Elektrana koja iskoritava kemijskuenergiju goriva.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  54/106

  Korani motor

  Posebna vrsta elektromotora u kojima serotor okree u nizu vrlo malih koraka,omoguuje precizno upravljanje vrtnjom

  rotora (naroito pomou raunala).

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  55/106

  Krajnji izvrnik

  Dio robota koji neposredno obavlja radkojemu je robot namijenjen, npr.prihvatnica robotske ruke.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  56/106

  Kruni pogon

  Hidrauliki ili pneumatski pogon u kojemuse radni klip u izvrnom cilindru gibakruno.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  57/106

  LAN

  (Local Area Network) - mree raunala namalim udaljenostima povezanih mrenimkablima ili beinom vezom.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  58/106

  LMS

  (Learning Managment System) skupnormiranih programa za uenje.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  59/106

  Modem

  (MOdulator-DEModulator) dio strojneopreme raunala koji uz pomo analognetelefonske veze omoguuje komunikaciju

  izmeu dva ili vie raunala.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  60/106

  Multimedijska datoteka

  Datoteka koja sadri vie nainazapisivanja podataka (slika, animacija,zvuk, videozapis, itd.).

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  61/106

  Multivibrator

  Elektroniki sklop za stvaranje periodinogsignala odreene frekvencije.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  62/106

  Nuklearna elektrana

  Termoelektrana koja sadrava nuklearnagoriva.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  63/106

  Ohm

  (. Om=, znak mjerna jedinica otpora R.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  64/106

  Okno biljeaka

  Dio prozora programa MicrosoftPowerPoint u obinom pogledu unutarkojega dodajemo biljeke koje se odnose

  na sadraj svakog slajda.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  65/106

  Okno slajda

  Dio prozora programa MicrosoftPowerPoint u obinom pogledu unutarkojeg moemo dodati tekst, umetnuti slike,

  tablice, grafikone, crtene objekte,tekstualne okvire, filmove, zvukove,hiperveze i animacije.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  66/106

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  67/106

  Pasivni elektroniki elementi

  Elektroniki elementi koji se ponaaju uskladu s Ohmovim zakonom (npr.otpornici, kondenzatori, zavojnice).

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  68/106

  Plastomeri

  Polimeri ije makromolekule imaju linearnuili razgranatu strukutru. Pod djelovanjemtopline mijenjaju svojstva i oblik (drugi

  naziv: termoplasti). Npr. polivinilklorid,polistiren, polietilen, polipropilen..

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  69/106

  Pneumatski pogon

  Pogon koji se temelji na prijenosu sileplinom) najee zrakom.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  70/106

  Polimer

  Prirodna ili umjetna tvar sastavljena oddugakih lanaca meusobno povezanihmolekula koje zovemo makromolekulama.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  71/106

  Polimerizacija

  Kemijski proces spajanja molekula u lancemakromolekula, postupak kojim seproizvode polimerizati.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  72/106

  Polimerizat

  Umjetna (sintetska) polimerna tvar koja sepostupkom polimerizacije proizvodi odprirodnih polimernih tvari. Na primjer,

  polimerizati su polovinilklorid, polietilen ipolistiren.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  73/106

  Poluvalni ispravlja

  Elektroniki sklop u kojemu se ispravljasamo pozitivni ili negativni dioizmjeninoga elektrinoga napona.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  74/106

  Poluvodii

  Materijali iji je elektrini otpor vei odvodia, a manji od izolatora.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  75/106

  Pravocrtni pogon

  Hidrauliki ili pneumatski pogon u kojemuse radni klip u izvrnom cilindru gibapravocrtno.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  76/106

  Predloak dizajna

  Datoteka koja sadri stilove u prezentaciji.

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  77/106

  Prezentacija

  Predstavljanje, izvoenje ili prikazivanjerazliitih sadraja.

  P i i j

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  78/106

  Primarni namotaj

  Naziv zavojnice transformatora na koju senavodi napon.

  P i d li i

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  79/106

  Prirodne polimerne tvari

  Polimerne tvari koje nalazimo u prirodi,npr. prirodni kauuk, prirodne smole,celuloza, svila, vuna..

  P i i f

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  80/106

  Protuvirusni softver

  Skup programa kojima je zadatak sprijeitiaktiviranje virusa.

  P l i i lj

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  81/106

  Punovalni ispravlja

  Elektroniki sklop u kojemu se ispravljapozitivni i negativni dio izmjeninogaelektroninoga napona.

  R C k k t t

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  82/106

  R-C vremenska konstanta

  Brojana vrijednost dobivena kao produktotpora otpornika i kapacitetakondenzatora. O vrijednosti vremenske

  konstante ovisi frekvencija nastalih signalau multivibratoru.

  R b t

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  83/106

  Robot

  Raunalom upravljani stroj programiran zaautomatsko obavljanje zadanih radnji usvom fizikom okruju.

  R b t k k li

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  84/106

  Robotska kolica

  Jedan od kolskih modela robota pogodanza uenje o robotici.

  R b t k k

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  85/106

  Robotska ruka

  Oblik industrijskog robota koji se najeeprimjenjuje u proizvodnji jer moe preciznomanipulirati predmetima i izvoditi vrlo

  razliite zadae.

  R b t k lj

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  86/106

  Robotsko suelje

  Elektroniki sklop preko kojega raunaloupravlja pogonom robota, prema zadanomupravljakom programu ukljuuje ili

  iskljuuje pogonske ureaje te mijenjanain njihova rada.

  R t

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  87/106

  Rotor

  Okretni dio generatora i elektromotora.

  S ij j l tik

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  88/106

  Savijanje plastike

  Obradba polimernih materijala koje setemelji na svojstvu termoplastinosti.

  S k d i t j

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  89/106

  Sekundarni namotaj

  Naziv zavojnice transformatora s koje seodvodi napon.

  Serijski kolektorski elektromotor

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  90/106

  Serijski kolektorski elektromotor

  Vrsta elektromotora.

  Shema boja

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  91/106

  Shema boja

  Osam boja koje se koriste u dizajnu slajda,boja za pozadinu, za tekst i retke, zasjene, za tekst naslova, za ispune, za

  istaknuto i za hiperveze.

  Spoj

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  92/106

  Spoj

  Mjesto gdje se spajaju dva ili vie vodia.

  Staklasto stanje

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  93/106

  Staklasto stanje

  vrsto agregatno stanje polimernogmaterijala pri sobnoj temperaturi u kojemuga moemo obraivati tzv. hladnim

  postupcima.

  Stator

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  94/106

  Stator

  Nepomini dio generatora i elektromotora.

  irokopojasni pristup Internetu

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  95/106

  irokopojasni pristup Internetu

  (Broadband Internet Access)zajednikinaziv za naine povezivanja na Internetkoji omoguava velike brzine prijenosa

  podataka (kabelski i satelitski pristup,DSL).

  Tekstualni okvir

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  96/106

  Tekstualni okvir

  Spremnik teksta ili slika koji moemopremjetati ili mu mijenjati veliinu.

  Termoplastinost

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  97/106

  Termoplastinost

  Svojstvo odreene vrste polimera(plsatomera) da na povienoj temperaturiprelaze u gumasto stanje u kojemu

  mijenjaju svoj oblik, ali ga trajnozadravaju nakon hlaenja.

  Tiskana ploica

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  98/106

  Tiskana ploica

  Ploica od izolacijskog materijala koja sjedne ili obje strane ima izraene vodovetankom bakrenom folijom koja je

  nalijepljena na ploicu.

  Titrajni krug

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  99/106

  Titrajni krug

  Elektroniki sklop sastavljen od paralelnogspoja zavojnice i kondenzator. Zbogpranjenja kondenzatora preko zavojnice

  u njemu se stvaraju elektromagnetnivalovi.

  Turbina

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  100/106

  Turbina

  Stroj koji pretara energiju vode, vodenepare ili vruih plinova u mehanikuenergiju.

  Virus

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  101/106

  Virus

  Zlonamjerni program koji se moesamostalno umnoavati i prouzroiti tetuna softveru raunala.

  Vodi (elektrini)

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  102/106

  Vodi (elektrini)

  Materijal koji dobro provodi elektrinustruju.

  Vrste pogleda

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  103/106

  Vrste pogleda

  Naini prikazivanja glavnog prozora;Microsoft PowerPoint, pogled razvrstavaaslajdova i pogled dijaprojekcije.

  Vulkanizacija

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  104/106

  Vulkanizacija

  kemijski proces umreavanjamakromolekula elastomera pri visokojtemperaturi uz dodavanje sumpora.

  Zavarivanje plastike

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  105/106

  Zavarivanje plastike

  Postupak spajanja dijelova od plastike ukapljastom stanju (zagrijavanjem dotemperature tecita)

  WAN

 • 8/4/2019 POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA

  106/106

  WAN

  (Wide Area Network)mrea raunala navelikim geografskim udaljenostima.