of 106 /106
POJMOVNIK TEHNIČKA KULTURA Ana Zvonarek 8.A 2009./2010. II. osnovna škola Čakovec Pojmovnik je izrađen uz pomoć udžbenika iz TK.

POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

  • Upload
    ngobao

  • View
    233

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Page 1: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

POJMOVNIKTEHNIČKA KULTURA

Ana Zvonarek8.A

2009./2010.II. osnovna škola Čakovec

Pojmovnik je izrađen uz pomoć udžbenika iz TK.

Page 2: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Pojmovi su razvrstani po abecedi:

• A – E• F – K• L – P• R - W

Page 3: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Rječnik A-EAC Baza emiter

kolektorDSL Električni genera

torElektronička shema

ADSL DC Duromeri Električni transformator

Elektronički elementi

Aktivni elektronički elementi

Dial-up E-učenje Elektromagnetni pogon

Elektronički simboli

Akumulator Dinamo generator

Elastomeri Elektromotor Elektronički sklop

Alternator Dioda Elektrana Elektromotorni pogon

Elektropokretač

Page 4: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Rječnik F-KFarad Henry Isječak crteža Jetkanje Katoda (K) i an

oda (A)

Firewall Hidraulički pogon

ISP Kapljasto stanje Klasična termoelektrana

Frekvencija Hidroelektrana Ispravljački filtar Kartica Slajdovi Koračni motor

G Indukcijski kavezni elektromotor

Izolacijska traka Kartica Struktura

Krajni izvršnik

Gumasto stanje

ISDN Izolator (električni)

Kaširani bakar Kružni pogon

Page 5: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Rječnik L-PLAN Nuklearna ele

ktranaPasivni elektronički elementi

Polimerizat Prezentacija

LMS Ohm Plastomeri Poluvalni ispravljač

Primarni namotaj

Modem Okno bilježaka

Pneumatski pogon

Poluvodiči Prirodne polimerne tvari

Multimedijska datoteka

Okno slajda Polimer Pravocrtni pogon

Protuvirusni softver

Multivibrator Okno zadatka Polimerizacija Predložak dizajna

Punovalni ispravljač

Page 6: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Rječnik R-WR-C vremenska konstanta

Rotor Spoj Termoplastičnost Vodič (električni)

Robot Savijanje plastike

Staklasto stanje

Tiskana pločica Vrste pogleda

Robotska kolica

Sekundarni namotaj

Stator Titrajni krug Vulkanizacija

Robotska ruka

Serijski kolektorski elektromotor

Širokopojasni pristup internetu

Turbina Zavarivanje plastike

Robotsko sučelje

Shema boja Tekstualni okvir

Virus WAN

Page 7: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

AC

• Izmjenična struja.

Page 8: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

ADSL

• (Asymetric Digital Subscriber Line) – vrsta DSL linije kod koje je brzina primanja podataka (download) veća od brzine slanja podataka (upload).

Page 9: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Aktivni elektronički elementi

• Poluvodički elektronički elementi za koje ne vrijedi Ohmov zakon (npr.:diode, tranzistori, tiristori, trijaci, integrirani krugovi i sl.).

Page 10: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Akumulator

• Kemijski izvor istosmjerne struje.

Page 11: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Alternator

• Generator izmjenične struje u vozilu.

Page 12: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Baza – emiter - kolektor

• Baza (B), emiter (E), kolektor (C)

• Nazivi izvoda tranzistora.

Page 13: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

DC

• Istosmjerna struja.

Page 14: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Dial-up

• Program za spajanje, ´Dialup access´ ili ´dialup account´ je postupak pri kojem se koristi modem za pristup Internetu preko mreže.

Page 15: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Dinamo generator

• Generator istosmjerne struje.

Page 16: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Dioda

Poluvodički elektronički element koji propušta istosmjernu električnu struju samo u jednom smjeru.

Page 17: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

DSL

• (Digital Subscriber Line) - digitalna pretplatnička linija za prijenos podataka telefonskom vezom.

Page 18: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Duromeri

• polimeri s gusto umreženom strukturom makromolekula, otporni su na toplinu (drugi naziv: duroplasti).

• Npr. bakelit, pertinaks, ultrapas.

Page 19: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

E-učenje

• (e- learning) suvremeni način poučavanja pomoću elektroničkih medija.

Page 20: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Elastomeri

• Polimeri koji se proizvode od prirodnog ili umjetnog kaučuka. Imaju dobro svojstvo elastičnosti i žilavosti (npr.prirodni kaučuk, silikonski kaučuk, poliuretanski kaučuk).

Page 21: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Elektrana

• Postrojenje za proizvodnju električne struje.

Page 22: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Električni generator

• Stroj koji pretvara mehaničku energiju u električnu.

Page 23: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Električni transformator

• Stroj koji mijenja vrijednost napona i jakosti struje.

Page 24: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Elektromagnetni pogon

• Pokretanje robota i njegovih dijelova pomoću elektromagneta (najčešće se primjenjuje za pogon prihvatnice).

Page 25: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Elektromotor

• Električni stroj koji pretvara električnu energiju u mehaničku.

Page 26: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Elektromotorni pogon

• Pokretanje robota i njegovih dijelova pomoću elektromagneta (najčešće se primjenjuje za pogon prihvatnice).

Page 27: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Elektronička shema

• Tehnički crtež kojim se u elektronici prikazuju elektronički sklopovi.

Page 28: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Elektronički elementi

• Elektronički dijelovi od kojih je spajanjem sastavljen elektronički sklop.

Page 29: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Elektronički simboli

• Međunarodno dogovoreni i normirani znakovi kojima se označuju elektronički elementi.

Page 30: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Elektronički sklop

• Tehnička tvorevina nastala međusobnim povezivanjem više elektroničkih elemenata u jedinstvenu cjelinu s jedinstvenom zadaćom.

Page 31: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Elektropokretač

• Kolektroski elektromotor s mehanizmom.

Page 32: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Farad

• Znak F – mjerna jedinica kapaciteta C.

Page 33: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Firewall

• (vatrozid ili zaštitna stijena) – dio hardvera ili program koji sprječava nekontroliran protok podataka unutar računalne mreže.

Page 34: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Frekvencija

• Broj titraja u sekundi. • Mjerna jedinica frekvencije zove se

herc (Hz).

Page 35: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

G

• Oznaka jednog izvoda trijaka i tiristoa (vrata – engl. Gate).

Page 36: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Gumasto stanje

• Rastezljivo, visokoelastično stanje polimernog materijala koje nastaje kao posljedica zagrijavanja polimernog materijala iznad temperature omekšavanja.

Page 37: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Henry

• (č. Henri), znak H – mjerna jedinica induktiviteta L.

Page 38: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Hidraulički pogon

• Pogon zasnivan na prijenosu sile tekućinom (najčešće mineralnim uljem).

Page 39: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Hidroelektrana

• Elektrana koja iskorištava energiju vode.

Page 40: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Indukcijski kavezni elektromotor

• Vrsta elektromotora.

Page 41: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

ISDN

• (Integrated Services Digital Network) – digitalna mreža s integriranim uslugama koja dozvoljava brzi protok podataka, dozvoljava istovremen prijenos glasa, datoteka i videoinformacija.

Page 42: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Isječak crteža

• Datoteka koja sadrži grafičke objekte.

Page 43: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

ISP

• (Internet Service Provider) – davatelj internetskih usluga, tvrtka ili organizacija, kao na primjer CARnet, koja omogućava pristup Internetu građanima ili tvrtkama po određenim tržišnim cijenama.

Page 44: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Ispravljački filtar

• Elektronički sklop namijenjen smanjivanju promjena vrijednosti napona nakon ispravljanja. Obično je to spoj kondenzatora i otpornika.

Page 45: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Izolacijska traka

• Elektrotehnički materijal za izoliranje električnih vodiča.

Page 46: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Izolator (električni)

• Materijal koji ne provodi električnu struju.

Page 47: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Jetkanje

• Postupak otapanja bakra s tiskane pločice nekim sredstvom za jetkanje.

Page 48: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Kapljasto stanje

• Agregatno stanje polimernog materijala u procesu proizvodnje (polimerizacije). Plastomeri dolaze u to stanje zagrijavanjem na temperaturu tecišta.

Page 49: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Kartica Slajdovi

• Slajdovi prikazani kao minijature.

Page 50: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Kartica Struktura

• Kartica s pomoću kojih se izmijenjuje struktura teksta slajda.

Page 51: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Kaširani bakar

• Tanki bakreni sloj nalijepljen na pločicu od izolacijskog materijala (bakelita, pertinaksa ili vitroplasta).

Page 52: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Katoda (K) i anoda (A)

• Nazivi izvoda dioda i trijaka.

Page 53: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Klasična termoelektrana

• Elektrana koja iskorištava kemijsku energiju goriva.

Page 54: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Koračni motor

• Posebna vrsta elektromotora u kojima se rotor okreće u nizu vrlo malih koraka, omogućuje precizno upravljanje vrtnjom rotora (naročito pomoću računala).

Page 55: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Krajnji izvršnik

• Dio robota koji neposredno obavlja rad kojemu je robot namijenjen, npr. prihvatnica robotske ruke.

Page 56: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Kružni pogon

• Hidraulički ili pneumatski pogon u kojemu se radni klip u izvršnom cilindru giba kružno.

Page 57: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

LAN

• (Local Area Network) - mreže računala na malim udaljenostima povezanih mrežnim kablima ili bežičnom vezom.

Page 58: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

LMS

• (Learning Managment System) – skup normiranih programa za učenje.

Page 59: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Modem

• (MOdulator-DEModulator) – dio strojne opreme računala koji uz pomoć analogne telefonske veze omogućuje komunikaciju između dva ili više računala.

Page 60: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Multimedijska datoteka

• Datoteka koja sadrži više načina zapisivanja podataka (slika, animacija, zvuk, videozapis, itd.).

Page 61: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Multivibrator

• Elektronički sklop za stvaranje periodičnog signala određene frekvencije.

Page 62: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Nuklearna elektrana

• Termoelektrana koja sadržava nuklearna goriva.

Page 63: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Ohm

• (č. Om=, znak – mjerna jedinica otpora R.

Page 64: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Okno bilježaka

• Dio prozora programa Microsoft PowerPoint u običnom pogledu unutar kojega dodajemo bilješke koje se odnose na sadržaj svakog slajda.

Page 65: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Okno slajda

• Dio prozora programa Microsoft PowerPoint u običnom pogledu unutar kojeg možemo dodati tekst, umetnuti slike, tablice, grafikone, crtežne objekte, tekstualne okvire, filmove, zvukove, hiperveze i animacije.

Page 66: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Okno zadatka

• Prozor unutar MS Office programa koji sadrži najčešće korištene naredbe.

Page 67: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Pasivni elektronički elementi

• Elektronički elementi koji se ponašaju u skladu s Ohmovim zakonom (npr. otpornici, kondenzatori, zavojnice).

Page 68: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Plastomeri

• Polimeri čije makromolekule imaju linearnu ili razgranatu strukutru. Pod djelovanjem topline mijenjaju svojstva i oblik (drugi naziv: termoplasti). Npr. polivinilklorid, polistiren, polietilen, polipropilen..

Page 69: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Pneumatski pogon

• Pogon koji se temelji na prijenosu sile plinom) najčešće zrakom.

Page 70: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Polimer

• Prirodna ili umjetna tvar sastavljena od dugačkih lanaca međusobno povezanih molekula koje zovemo makromolekulama.

Page 71: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Polimerizacija

• Kemijski proces spajanja molekula u lance makromolekula, postupak kojim se proizvode polimerizati.

Page 72: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Polimerizat

• Umjetna (sintetska) polimerna tvar koja se postupkom polimerizacije proizvodi od prirodnih polimernih tvari. Na primjer, polimerizati su polovinilklorid, polietilen i polistiren.

Page 73: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Poluvalni ispravljač

• Elektronički sklop u kojemu se ispravlja samo pozitivni ili negativni dio izmjeničnoga električnoga napona.

Page 74: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Poluvodiči

• Materijali čiji je električni otpor veći od vodiča, a manji od izolatora.

Page 75: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Pravocrtni pogon

• Hidraulički ili pneumatski pogon u kojemu se radni klip u izvršnom cilindru giba pravocrtno.

Page 76: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Predložak dizajna

• Datoteka koja sadrži stilove u prezentaciji.

Page 77: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Prezentacija

• Predstavljanje, izvođenje ili prikazivanje različitih sadržaja.

Page 78: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Primarni namotaj

• Naziv zavojnice transformatora na koju se navodi napon.

Page 79: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Prirodne polimerne tvari

• Polimerne tvari koje nalazimo u prirodi, npr. prirodni kaučuk, prirodne smole, celuloza, svila, vuna..

Page 80: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Protuvirusni softver

• Skup programa kojima je zadatak spriječiti aktiviranje virusa.

Page 81: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Punovalni ispravljač

• Elektronički sklop u kojemu se ispravlja pozitivni i negativni dio izmjeničnoga elektroničnoga napona.

Page 82: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

R-C vremenska konstanta

• Brojčana vrijednost dobivena kao produkt otpora otpornika i kapaciteta kondenzatora. O vrijednosti vremenske konstante ovisi frekvencija nastalih signala u multivibratoru.

Page 83: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Robot

• Računalom upravljani stroj programiran za automatsko obavljanje zadanih radnji u svom fizičkom okružju.

Page 84: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Robotska kolica

• Jedan od školskih modela robota pogodan za učenje o robotici.

Page 85: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Robotska ruka

• Oblik industrijskog robota koji se najčešće primjenjuje u proizvodnji jer može precizno manipulirati predmetima i izvoditi vrlo različite zadaće.

Page 86: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Robotsko sučelje

• Elektronički sklop preko kojega računalo upravlja pogonom robota, prema zadanom upravljačkom programu uključuje ili isključuje pogonske uređaje te mijenja način njihova rada.

Page 87: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Rotor

• Okretni dio generatora i elektromotora.

Page 88: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Savijanje plastike

• Obradba polimernih materijala koje se temelji na svojstvu termoplastičnosti.

Page 89: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Sekundarni namotaj

• Naziv zavojnice transformatora s koje se odvodi napon.

Page 90: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Serijski kolektorski elektromotor

• Vrsta elektromotora.

Page 91: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Shema boja

• Osam boja koje se koriste u dizajnu slajda, boja za pozadinu, za tekst i retke, za sjene, za tekst naslova, za ispune, za istaknuto i za hiperveze.

Page 92: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Spoj

• Mjesto gdje se spajaju dva ili više vodiča.

Page 93: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Staklasto stanje

• Čvrsto agregatno stanje polimernog materijala pri sobnoj temperaturi u kojemu ga možemo obrađivati tzv. hladnim postupcima.

Page 94: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Stator

• Nepomični dio generatora i elektromotora.

Page 95: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Širokopojasni pristup Internetu

• (Broadband Internet Access) – zajednički naziv za načine povezivanja na Internet koji omogućava velike brzine prijenosa podataka (kabelski i satelitski pristup, DSL).

Page 96: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Tekstualni okvir

• Spremnik teksta ili slika koji možemo premještati ili mu mijenjati veličinu.

Page 97: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Termoplastičnost

• Svojstvo određene vrste polimera (plsatomera) da na povišenoj temperaturi prelaze u gumasto stanje u kojemu mijenjaju svoj oblik, ali ga trajno zadržavaju nakon hlađenja.

Page 98: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Tiskana pločica

• Pločica od izolacijskog materijala koja s jedne ili obje strane ima izrađene vodove tankom bakrenom folijom koja je nalijepljena na pločicu.

Page 99: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Titrajni krug

• Elektronički sklop sastavljen od paralelnog spoja zavojnice i kondenzator. Zbog pražnjenja kondenzatora preko zavojnice u njemu se stvaraju elektromagnetni valovi.

Page 100: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Turbina

• Stroj koji pretara energiju vode, vodene pare ili vrućih plinova u mehaničku energiju.

Page 101: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Virus

• Zlonamjerni program koji se može samostalno umnožavati i prouzročiti štetu na softveru računala.

Page 102: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Vodič (električni)

• Materijal koji dobro provodi električnu struju.

Page 103: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Vrste pogleda

• Načini prikazivanja glavnog prozora; Microsoft PowerPoint, pogled razvrstavača slajdova i pogled dijaprojekcije.

Page 104: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Vulkanizacija

• kemijski proces umrežavanja makromolekula elastomera pri visokoj temperaturi uz dodavanje sumpora.

Page 105: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

Zavarivanje plastike

• Postupak spajanja dijelova od plastike u kapljastom stanju (zagrijavanjem do temperature tecišta)

Page 106: POJMOVNIK-TEHNICKA KULTURA.ppt

WAN

• (Wide Area Network) – mreža računala na velikim geografskim udaljenostima.