Click here to load reader

Pradinis Pilotų Rengimas

 • View
  241

 • Download
  13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

„Baltic Aviation Academy“ skrydžių mokymo organizacija (FTO – Flight Training Organization) yra parengusi nuoseklią pilotų pradinių mokymų programą, skirtą išmokyti studentus iki reikiamo meistriškumo lygmens, kad jie pirmiausiai galėtų atlikti antrojo piloto pareigas daugiapiločiuose orlaiviuose, pilotuoti vienpiločius vienmotorius ar daugiamotorius komercinio oro transporto orlaivius ir galėtų tęsti karjerą aviacijos srityje. Programa pritaikyta ir turintiems skrydžių patirties, ir pradedantiems nuo pradžios.

Text of Pradinis Pilotų Rengimas

 • 2011. Baltic aviation academy.all reasonaBle care has Been taken By BAA to ensure the accuracy of this document. however it does

  not constitute any contractual commitment from the part of BAA which on request will offer

  further information on the content of this Brochure. information in this

  Brochure is the property of BAA and will Be treated as confidential. no use, reproduction or release

  to a third party may Be made unless expressly authorized in writing By BAA.

  2011. Baltic aviation academyBAA . ,

  BAA. , BAA .

  , BAA

  . , ,

  , BAA .

  issue 1.2

  Didesn nei 15 met patirtis leidia pagrstai didiuotis ilgalaikiais ryiais ir su Ryt, ir su Vakar alimis. Vienas i pagrindini mons privalum aukta mokym kokyb. Pilotus atsiuniani aviakompanij vadovai atsiunia padkas dl gerai sudaryt mokymo program, o studentai giria ms instruktorius.

  Studentams dsto patyr specialistai i Lietuvos, Latvijos, Italijos, Graikijos, vedijos, Vokietijos, Austrijos, D. Britanijos ir kit ali. Neseniai suskaiiavome, jog vienas ,,Baltic Aviation Academy centre dstantis

  Kontaktailietuvi instruktorius yra praleids daugiau nei 23 000 valand ore, pilotuodamas orlaiv. Turime 135 auktos kvalifikacijos instruktorius. Klientai juokiasi, jog esame perfekcionistai siekiame rodyti, kad paslaugos Ryt Europoje gali bti ne tik maiau kainuojanios, bet ir aukiausio lygio. Labiausiai didiuojams tuo, jog klientai tai pastebi paskutinio mnesio klient atsiliepim, po mokym vidurkis yra 9.7 i 10.

  Pageidaujate detalesns informacijos susisiekite su mumis!

  Kontaktai:

  UAB ,,Baltic Aviation Academy Dariaus ir Girno g. 21, LT-02189Vilnius, Lietuva Telefonas: +370 5 2525536 Faksas: +370 5 2525537 Mob. tel.: +370 616 53839 El.patas: [email protected]

  Tapkite ms draugais: www.facebook.com/BalticAviationAcademy

  Pairkite, k apie mus kalba klientai: www.youtube.com/marketingbaa

  Apie Baltic Aviation Academy

  Infrastruktra

  Instruktoriai

  Reikalavimai kandidatams

  Kandidat atranka

  Mokym programos

  Integruoti avialinij transporto pilot ATPL(A) rengimo kursai

  Moduliniai komercins aviacijos pilot CPL(A) rengimo kursai

  Moduliniai skrydio pagal prietaisus IR(A) kursai

  Daugiamotori orlaivi pilotavimo (MEP) kursai

  Moduliniai avialinij transporto pilot ATPL(A) teorijos kursai

  Pilot mgj PPL(A) rengimo kursai

  Nuotoliniai pilot mgj PPL(A) rengimo kursai

  Student apgyvendinimas

  Realaus skrydio treniruokliai

  Sertifikatai

  Kontaktai

  Turinys

  3|

  4|

  4|

  5|

  6|

  8|

  10|

  12|

  14|

  16|

  18|

  20|

  22|

  23|

  24|

  25|

  1www.balticaa.com

 • Rykiausi Baltic Aviation Academy pranaumai yra: Lankstumas; Tinkama kaina; Aukta mokym kokyb; Integruoti ir klientui pritaikyti sprendimai.

  Baltic Aviation Academy turi visus reikalingus iteklius, todl gali utikrinti aukt mokym kokyb, patvirtint daugelio ali civilins aviacijos administracijos staig iduotais sertifikatais. O mokym kainos, lyginant su Vakar Europos alimis, yra gerokai emesns.

  Didesn nei 15 met patirtis mus imok prisitaikyti prie vairi ali klient poreiki, todl iandien akademija gali pagrstai didiuotis ilgalaikiais ryiais ir su Ryt, ir Vakar alimis. iems klientams ypa patraukls ms

  Baltic Aviation Academy lyderiaujantis aviacijos mokymo centras Ryt

  Europoje. Ms pagrindin veikla yra vairs aviacijos srities mokymai, profesionals

  skraidanio personalo sprendimai aviakompanijoms bei pilot ir palydov

  individualios karjeros konsultacijos ir tarpininkavimas. Mes silome paslaugas

  nuo pradini mokymo kurs iki specialiai pritaikyt kurs avialinijoms, pavyzdiui,

  linijinio vedimo kursus, gul ir orlaivi tip instruktori mokymus, laikino darbinimo

  paslaugas ir t. t. ,,Baltic Aviation Academy yra apmokiusi daugiau nei 10 000

  aviacijos specialist i Rusijos, Vakar Europos, Skandinavijos, NVS ali, Indijos ir kt.

  ApieBaltic Aviation Academy

  silomi integruoti sprendimai, skaitant orlaivi nuom ir prieir, personalo mokymus, kuriuos galime pasilyti kaip Avia Solutions Group grups nariai.

  Baltic Aviation Academy mokymo centras visada pasirengs padti Jums pradti ar tsti piloto ar skrydio palydovo karjer, kurti savo profesionalo ateit pasirinktu orlaivio tipu, tapti instruktoriumi ar egzaminuotoju, rasti geresn darb ar ivykti laikin misij usienyje. Verslo klientams mes silome kompleksinius sprendimus: pradinio ir kartotinio mokymo kursus, tipo kvalifikacijos mokymus, aerodromines treniruotes ir gul vedimo organizavim, sprendimus skraidaniam personalui. Ir tai yra tik keletas paslaug i plataus ms asortimento.

  3www.balticaa.com

 • Baltic Aviation Academy pagrindin bstin yra sikrusi Vilniuje, Lietuvos sostinje, labai patogioje geografinje padtyje klientams tiek i Ryt, tiek i Vakar. Taiau mokym veikla neapsiriboja tik ia vieta. Mokymams naudojame realaus skrydio treniruoklius Is-panijoje, Pranczijoje, JAV ir kitose alyse.

  Vilniuje Baltic Aviation Academy turi du mokym padalinius, i kuri vienas sikrs

  Baltic Aviation Academy turi 40 mokymo program ir 135 auktos kvalifikacijos instruktorius i Lietuvos, Latvijos, Vokietijos, D. Britanijos, JAV, Italijos, vedijos, Graikijos, Slovnijos, Austrijos ir kt. ali.

  Akademijos instruktoriai yra didel praktin patirt turintys pilotai instruktoriai, orlaivi palydovai instruktoriai, teorijos dstytojai. Vienas didiausi privalum dauguma

  Infrastruktra

  Instruktoriai

  1 350 m2, kitas - 235 m2 patalpose. Tai inte-gruotas mokym kompleksas su modernio-mis auditorijomis, poilsio zonomis, nemoka-ma bevielio interneto prieiga, valgomaisiais, biblioteka, suvenyr parduotuve ir kt. Abu mokym padaliniai turi modernias audito-rijas su vaizdo bei garso ranga, vaizdo pro-jektoriais, ausinmis ir vizualia mokym mediaga.

  instruktori reguliariai skraido ir atnaujina praktinius gdius avialinij skrydiuose, todl jums gals pateikti nauj ir aktuali informacij.

  Mokymai ,,Baltic Aviation Academy vykdomi angl, rus bei lietuvi kalbomis.

  Auktos kvalifikacijos Baltic Aviation Academy personalas jau apmok daugiau nei 10 000 aviacijos specialist.

  4 www.balticaa.com

  REIKALAVIMAI KANDIDATAMS

 • Instruktoriai

  Pagrindiniai aTranKoS KriTeriJai:

  amiUSKandidatas turi bti ne jaunesnis nei 18 met amiaus.

  FiZiniS PaSirengimaSKomercini skrydi pilot studijoms priimami studentai, turintys I klass sveikatos paymjim. Piloto profesijai reikiam sveikatos pati krinim atlieka ti k Aviacijos medicinos centras (Vilniaus universiteti n Antakalnio ligonin, Antakalnio g. 124, Vilnius). Sveikatos paymjimus iduoda Civilins Aviacijos Administracija (Rodnios kelias 2, Vilnius).

  TeoriniS PaSirengimaSPiloto profesijai labai svarbios matemati kos, fi zikos ir angl kalbos inios. Atrankos metu verti nami valstybini egzamin balai arba meti niai matemati kos, fi zikos ir angl kalbos paymiai. Pretendentams, nelaikiusiems i disciplin egzamin, gali bti taikomas ini pati krinimas akademijoje.

  emociniS SocialiniS PaSirengimaSBalti c Aviati on Academy atrankos komisija specializuot test bei struktruot interviu pagalba verti na kandidat socialini ir emocini kompetencij ti nkamum. Verti ndama kandidat ti nkamum, Balti c Aviati on Academy remiasi piloto kompetencij profi liu. Kurdama profi l atrankos komisija bendradarbiauja su aviakompanij atstovais.

  5www.balticaa.com

  REIKALAVIMAI KANDIDATAMS

 • SveiKaToS PaTiKrinimaS

  I klass sveikatos paymjim kandidatas gali gauti atliks sveikatos patikrinim Aviacijos medicinos centre (Vilniaus universitetin Antakalnio ligonin. Antakalnio g. 124, Vilnius).

  Baltic Aviation Academy padeda kandidatui suderinti tinkamiausi sveikatos patikrinimo laik.

  Sveikatos patikrinimo trukm: 1-2 dienos. Sveikatos patikrinimo kaina apie 1000 Lt

  (atsiskaitoma grynaisiais pinigais paiame Aviacijos medicinos centre).

  Sveikatos paymjim iduoda Civilins aviacijos administracija. (Rodnios kelias 2, Vilnius)

  KandidaT verTinimaS

  Kandidato gdi vertinim tikslas utikrinti, kad kandidatas sugebs skmingai baigti studij program ir pradti avialinij transporto piloto karjer.

  is vertinimas atliekamas Baltic Aviation Academy mokym centre, Vilniuje per 1-2 dienas.

  PIRMA DIENA:

  vadinis interviu; Matematikos, fizikos ir angl kalbos ini

  vertinimas (jeigu reikalingas).

  Kandidat atranka

  ANTRA DIENA:

  PSichologiniS verTinimaS:

  Skaitinio ir verbalinio mstymo, asmenybs bruo, profesini interes vertinimas;

  Struktruotas interviu, paremtas piloto kompetencij profiliu.

  Profesinio tinkamumo testo kaina 518 Lt.

  6 www.balticaa.com

 • Studij Programos

 • Integruoti avialinij transportopilot ATPL(A) rengimo kursaiTai intensyvi studij programa. Per trumpiausi manom laik studentas gyja profesionali ini ir gdi, kurie leis jam pradti avialinij transporto piloto karjer. Baigs i program studentas

  gali pilotuoti daugiapilot daugiamotor lktuv kaip antrasis pilotas ir gauna CPL(A)/IR, ME (ATPL frozen) licencij.

  REIKALAVIMAI KANDIDATAMS: Amius: ne maiau nei 18 met;

  Fizinis pasirengimas: galiojantis jAR-FCL I klass

  sveikatos paymjimas;

  Teorinis pasirengimas: piloto profesijai labai

  svarbios matematikos, fi zikos ir angl kalbos

  inios. Atrankos metu vertinami valstybini

  egzamin balai arba metiniai matematikos,

  fi zikos ir angl kalbos paymiai. Pretendentams,

  nelaikiusiems i disciplin egzamin, gali bti

  taikomas ini patikrinimas akademijoje;

  Emocinis socialinis pasirengimas: Baltic

  Aviation Academy atrankos komisija

Search related