Click here to load reader

Sėkmingų paraiškų rengimas

 • View
  37

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sėkmingų paraiškų rengimas. Seminar as kultūros administratoriams Lektorė : Larisa Muravska Vilnius, 2001 rugsėjo 13-14 d. Dovana ar investicija ? “… tiesioginė nekomercinio pobūdžio Komisijos išmoka, propaguojanti ES politikos tikslus ”. Atsakomybė Pasitikėjimas A tskaitomybė - PowerPoint PPT Presentation

Text of Sėkmingų paraiškų rengimas

 • Skming paraik rengimas

  Seminaras kultros administratoriams

  Lektor: Larisa MuravskaVilnius, 2001 rugsjo 13-14 d.

 • Bendradarbiavimo pradia: kas yra dotacija? Dovana ar investicija? tiesiogin nekomercinio pobdio Komisijos imoka, propaguojanti ES politikos tikslus. Atsakomyb Pasitikjimas Atskaitomyb Nauda bendruomenei, mecenatams ir jums

 • Kas yra paraika? gera idja, kuri parduodate mogui, turiniam galimybes j gyvendinti.-Michel Norton-Michael Eastwood

 • Skmingos paraikos elementaiDl geros paraikos nebus leista finansuoti blogo projekto, taiau vargana paraika gali enkliai sumainti js skms ansus.Gera paraika:Paremta puikia idjaRemiasi gerai parengtu projektuParayta paprastai ir aikiaiAtitinka mecenato interesus ir veiklos kryptisRealistika, gyvybinga ir nuoirdi

 • Kas yra projektas?Situacija BPROJEKTASSituacija A Iniciatyva, keiianti situacij

 • Pagrindiniai projekto ypatumaiUnikalus tikslas / udaviniaiTiksliai vardinti pasiekimai ar idavosApribotas tvarkaratis grieti laikaiBiudeto ir altini apribojimaiTechniniai apribojimaiKomandinis darbas

 • Projekt tipaiVykdomi dl fond paramosVykdomi i btinybsKiti?

 • Projekto administravimo procesasKRIMASPLANAVIMASPABAIGIMASGYVENDINIMASNAUJO PROJEKTO PRADIA

 • Paraikos raymo procesasProjekto krimasMecenat paiekaProjekto planavimasParaikos raymasProjekto gyvendinimas

 • Projekto krimo stadijaReikmi / problem apibrimasPaskirtis, tikslas (ai), laukiami rezultataiSMART udaviniaiMetodika, veiklaPasiekimaiTvarkaratisPartneriaiPreliminarus biudetas

 • Reikmi/problem apibrimasKokias problemas ar reikmes nagrinsime?Kuo jos svarbios?Ar jos atitinka ms organizacijos strategij?Kas bus ms projekto beneficiantai?Kokie yra kiti suinteresuoti asmenys? Kokie j interesai?Kokie interesai mus skatina imtis io projekto?

 • Suinteresuoto asmens apibrimasAsmuo, organizacija ar grup, turinti (tiesiogini ar netiesiogini) interes projekte, ir kuriai projekto skm ar neskm turs takos. Suinteresuoti asmenys yra visos alys, takojanios program ar jos takojamos (ia priskiriami programos beneficiantai, personalas, tarybos, konkurentai (kitos NVO) ir kt.)

 • Projekto paskirtis ir/ar tikslas (ai) Projekto paskirtis ar tikslas atsako klausim: Koki rezultat / poveikio norime pasiekti?Pavyzdiai:Lengviau pasiekiamos europins kultrosLabiau propaguoti Lietuvos kultrin paveld tarp

 • Projekto udaviniaiProjekto udaviniai atsako klausim:Koki priemoni imsims pasiekti tiksl (us)?Udaviniai yra specifini veiksm visuma, kuria pasiekiamas projekto tikslas.Pavyzdiai:Suorganizuoti festival, idantIleisti ir iplatinti knyg apieSukurti TV program

 • Veikla, metodikaKokiais bdais geriausia vykdyti udavinius?Kuo ms poiris, metodika ir veikla skirsis nuo kit?

 • Tikslai, udaviniai ir veiklaTikslas 1Udavinys 1Udavinys 2Udavinys 3Veikla1Veikla 2Veikla3Veikla4Veikla5Veikla6

 • Kiti aspektai, kuriuos reikia apgalvotiKokia projekto trukm?Kiek jis kainuos?Koki param galime gauti iam projektui?Kokios sumos prayti?Koks bus ms naas?

 • Projektas kaip sistema

  Indlis

  Veikla

  Idavos

  Rezultatai

  Itekliai

  K darome

  Tiesioginiai produktai

  Nauda,

  poveikis

  Pinigai

  mons

  ranga

  Parodos

  Seminarai

  Festivaliai

  Lankytoj sk.

  Ijusi mokym meninink sk.

  ali dalyvi sk., t.t.

  Pagerj gdiai

  Pagilintos inios

  Atkreiptas visuomens dmesys, t.t.

  Exhi

 • Finansavimo altini paiekaKas gali bti suinteresuotas remti js veikl? Kodl?Kokio pobdio projektus jie yra parm anksiau?Kam buvo suteiktos dotacijos?Koki pinig sum jie gali skirti?Kaip j skiria?

 • Finansavimo altiniaiFondaiKompanijosVyriausyb ir valstybins institucijosPrivats asmenysKitos organizacijos

 • Finansavimo altini ypatumaiVyriausyb ir valstybins institucijos

  Remia dl savo vykdomos politikosGalima didelio masto paramaRemia nepopuliari veiklDaug biurokratijos

 • Finansavimo altini ypatumaiFondai

  Sukurti tam, kad skirt pinigPrivats fondaiRemia dl savo vykdomos politikosMgsta sprsti problemas

 • Finansavimo altini ypatumaiKorporacijos:Remia komerciniais sumetimaisRemia saugius renginiusSprendimus priima atskiri asmenysPrivats asmenys:takojami emocijNesiekia atpildoRemia teisingus renginiusNesiekia atpildo

 • Projekto planavimasIsams atsakymai iuos klausimus:Kas / kodl?Kaip?Kas?Kada?Kiek kainuoja?

 • Projekto planavimasSukurkite darbo analizs struktrIanalizuokite poreikiusvertinkite atsakomyb, pastangas ir trukmSudarykite tvarkaratKiekybikai vertinkite altinius Sudarykite biudet

 • Paraikos raymas ir pateikimasIsiaikinkite paramos teikjo interesus, politik ir procedras.vertinkite savo projekt ir, jei reikia, padarykite pakeitimus.Patikrinkite visas savo sutartis ir partnerius.Projekto plan pateikite tinkama paraikos forma.Idstyt ratu koncepcij duokite kritikai vertinti specialistui ir kam nors, nesusijusiam su js darbu.Prie raydami galutin paraikos variant, kreipkits mecenat ir iklausykite jo pasilym, kritikos ir patarim.

 • Populiariausia paraikos formaProjekto pavadinimas.Santrauka: punktinis (umbrella) projekto idstymas ir visos paraikos rezium (paprastai ne daugiau kaip 1 psl.)Reikalingumo pagrindimas: kodl reikalingas is projektas.Projekto apraymas: tikslai, udaviniai ir kitos detals, kaip bus gyvendinamas ir vertinamas projektas.

 • Paraikos forma (ts.)Biudetas: finansinis projekto apraymas, praomos pinig sumos ir paaikinimai.Informacija apie organizacij: istorija ir valdymo organai; svarbiausios veiklos kryptys, adresatai ir teikiamos paslaugos; skmingos veiklos, dalykikumo ir gero vaizdio rodymai.Ivados: pagrindini projekto aspekt santrauka.Priedai.

 • Paramos teikjo poirisAr paraika atitinka ms vykdom politik?Ar ji atitinka ms status?Ko verta projekto idja?Ar projektas bus vykdytas?

 • ES program paraik kontrolinis klausim sraasAr js projektas atitinka renkamumo reikalavimus? Ar js galite prayti finansins paramos?Ar js projektas atitinka kelis arba visus atitinkamos programos ar biudeto eiluts prioritetus ir atrankos kriterijus?Jeigu programa, kuriai teikiate paraik, reikalauja partneri, ar juos suradote? Ar jie atitinka renkamumo kriterijus?

 • ES program paraik kontrolinis klausim sraas (ts.)Ar galsite vykdyti finansinio administravimo reikalavimus?Ar prie paraikos formos pridjote visus reikalingus dokumentus? Pvz., atitinkam darbuotoj CV, asociacijos status ir/ar straipsnius, veiklos apraym?Ar atsakte visus paraikos formos klausimus? Europos Komisija atmeta nepilnai upildytas paraikas.

 • ES program paraik kontrolinis klausim sraas (ts.)Ar paraikos formoje nurodte, kuo js projektas atitinka konkreios ES programos prioritetus? Ar js projektas atitinka konkreios alies (regiono) ir tikslini beneficiant reikmes?Ar paraikos formoje nurodte, kaip js projektas papildo ar skiriasi nuo panai projekt, kuriuos vykdo ar vykd kitos organizacijos?

 • ES program paraik kontrolinis klausim sraas (ts.)Ar djote apraym, kaip gyvendinsite projekt?Ar nurodte, kokiu bdu vertinsite projekt?Ar biudet sudarte eurais?Ar nurodte, kaip bus vykdoma js projekto rezultat sklaida?Ar js ir js partneriai bsite pajgs gyvendinti projekt?

 • Gaukite param ir gyvendinkite projekt

Search related