Jaunimo rengimas eimai: sukurti pagal Dievo paveiksl…

 • View
  31

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jaunimo rengimas šeimai: sukurti pagal Dievo paveikslą. Kun. prof. dr. (hp) Andrius NARBEKOVAS. Du raktiniai klausimai. Žmogaus samprata Kaip būti žmogumi. I žmogaus samprata. Žmogus – kūno ir dvasinės sielos vienovė. Ne dvi atskiros sudedamosios …. kūnas. +. Dvasinė siela. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Jaunimo rengimas eimai: sukurti pagal Dievo paveiksl…

 • Jaunimo rengimas eimai: sukurti pagal Dievo paveiksl

  Kun. prof. dr. (hp) Andrius NARBEKOVAS

 • Du raktiniai klausimai

  mogaus samprataKaip bti mogumi

 • I mogaus samprata mogus kno ir dvasins sielos vienov

 • Ne dvi atskiros sudedamosiosknasDvasin siela+Dualistin samprata: A turiu kn= a turiu automobil

 • bet vienovdvasintas knasA esu dvasintas knas

 • Padarykime mog pagal ms paveiksl ir panaum Pr 1, 26

 • 2. Kaip bti mogumi?mogus vienintelis i visos regimos krinijos apdovanotas protu ir laisveJis gali painti save jis nra valdomas dauginimosi instinkto- jis gali j kontroliuoti laisva valiamogus tai unikalus Dievo krinys, vienintelis turintis mogik orum, todl jokiomis aplinkybmis ir niekieno negali bti panaudotas kaip daiktasmogus ne daiktas, o tikslas.

 • Ms pareiga - mokyti vaikus bti monmis: tapti protingais ir laisvais, saugoti mogikj orum

 • Dievas sukr mog pagal savo paveiksl, pagal savo paveiksl sukr j; kaip vyr ir moter sukr juos Pr 1, 27

 • Kokia mogaus buvimo dviej skirting lyi prasm ?

  Bendrystei- Homo est animal socialis ;Tam, kad turti galimyb tapti tobulu ; Tik bendryst veda tobulum;Vyras ir moteris visikai skirtingi bet vienodai vertingi ir turi vienod mogik orum; Meil yra tobula vyro ir moters bendrysts forma, bet tik tuo atveju, kai dvi neatskiriamos lytikumo dimensijos meil ir prokreacija ipildomos kartu.

 • dvasintas knasmeilmoguslytikumasprokreacija Meils ireikimas ir gyvybs perdavimas yra neatsiejami

 • i tiesa turi bti diegiama nuo maens

 • Lytinis vietimas ir lytinis ugdymas

  Tai ne tik skirtingi apibdinimai visikai skirting savo kilme proces, bet dar daugiau, tai skirtingos pasauliros ir skirtinga mogaus samprata

 • Socialin rinkodaratai komercins rinkodaros metod taikymas socialini tiksl pasiekimui. Socialin rinkodara su tradicins komercins rinkodaros pagalba padaro btinas prekes prieinamas ir perkamas maas pajamas turintiems monms ir tuo paiu pasitarnauja tam tikr elgesio modeli primimui. Socialin rinkodara dar vadinama 4P: product, price, place, promotion

 • Kontracepcijos socialinio marketingo ir lytinio vietimo ryys 1 Place vietamokykla2 Product produktas 3 Promotion PalaikymasReklamaskatinimasPrezervatyvai, hormonin kontracepcijaLytinis vietimasGyvenimo gdi mokymasSveikos gyvensenos mokymas

  4 Price kaina Deklaruojama nedidel

 • Kai kontraceptik kaina krenta tai paskatina j vartoti ne tik paauglius kurie yra lytikai aktyvs bet ir tuos kurie neturjo lytini santyki iki tol.Paton D. Random Behaviour or Rational Choice? Family Planning, D. Patonas, industrins ekonomikos profNobelio premijos laureatas

 • KSR tiltas jungiantis gamintoj ir vartotojKomercin firmaNVO-KSRaktyvist

 • dar daugiau: ms oponentai leidia vadovlius, kuriuose katalikai mokomi tikjimo ties. 2006 m. ileido vadov Seksas IV, AIDS amiuje. Vadovas katalikams

 • Jame raoma: Be to ne visada santykiai vis gyvenim trunkanioje monogamikoje skirting lyi moni santuokoje yra venti ir ne visi nesantuokiniai lytiniai santykiai yra nuodmingi, Morals normos, pagal kurias vertiname, ar seksas yra priimtinas, turt pakilti vir santuokos fakto (9 psl).

 • Kontracepcijos socialin rinkodara pastoviai primena, jog gimstamumo kontrol palaikoma tam, kad mons galt mgautis sekso malonumais be ntumo pasekmi, o lytinis malonumas yra lyi lygybs integrali dalis. Todl daugelis kontracepcijos socialins rinkodaros aktyvist teikia pirmenyb iam faktui

  Harvey P.D. (2008) Social Marketing: No Longer a Sideshow//Studies in family Planning. Vol 39, Nr.1, March 2008 , p. 69-72

 • Rizikingo elgesio pasekmi (alos) mainimo strategija SKR produktaiNeigiamas poiris ntum neigiamas poiris vaikus

 • SKR apimtys1996 metais SKR dka buvo iplatinta daugiau kaip 783 milijonai prezervatyv daugiau kaip 50 ali UNAIDS, : /, 2006

 • Per paskutinius du deimtmeius (nuo 1985 iki 2005 m.m.) skaiius por, vartojani iuolaikines kontracepcijos priemones iaugo daugiau kaip 2 kartus (nuo 122 mln iki 282 mln.), tuo tarpu, ten kur vykdoma SKR - iaugo 9 kartus (nuo 4 mln. iki 37 mln.)Harvey P.D (2008) SKR padidina kontracepcijos suvartojim 9 kartus

 • SKR Baltijos alysePer penkis metus SKR reklamins kampanijos metus buvo parduota 18,1 mln. vienet prezervatyv Pus vis pardavim buvo gyvendinta Latvijoje. Per pirmus tris metus (iki 2002 m.) pardavimai augo 50% kasmet, vliau stabilizavosi iki 15%.

 • Augantis kontracepcijos vartojimas nesumaina abort skaiiausNra joki rodym, kad kontraceptik naudojimas maina abort skaii Vakar alysePuccetti R, et al. It J Gyn Obst. 2009; 21(3): 164-78.Paaugli nuo 13 iki 19 met apklausa ES alyse: apklausta 4444 moni, rezultatai pateikti 200 tyrim, i kuri atrinkta 20. Ivada: lytins sveikatos tarnyb veikla ir kontraceptik prieinamumas neturi takos paaugli ntum majimuiInamura M, et al. Factors associated with teenagers pregnancy in the European Union countries: a review.European Journal of Public Health. 2007; 17(6): 630-6..

 • Paaugli lytinis (15-19 m.) aktyvumas

  Puccetti R, et al. It J Gynaecol Obstet. 2009; 21(3): 164-78.

 • Atlikti tyrimai JK parod, kad kontraceptik populiarinimas mokymo programose priveda nuo ntum skaiiaus padidjimo paaugli tarpe dl padidjusio rizikingo elgesio Wiggins M, Bonell C, Sawtell M, Austerberry H, Burchett H, Allen E, Strange V.Health outcomes of youth development programme in England: prospective matched comparison study. BMJ 2009;339;b2534

 • Susilaikymo motyvaiNtumasNenoras nuvilti tv

  Paaugli seksasSmalsumasBti kaip visiApsvaigus

 • Elgesio modelisKas daro tak sprendimams?

  Pradti lytinius santykius?: TAIP ar NEDaro tak poiris lytikum

  Rinktis abort TAIP ar NEDaro tak poiris ntum ir vaik

 • Kontraceptinis mentalitetasPalyginus 5530 ni moter vartojusi kontraceptines piliules ir 11 009 ni moter niekada nevartojusi kontraceptini piliuli atsakymus, paaikjo, jog tarp kontracepcij vartojusi moter ymiai didesnis abort skaiius Royal College of General Practitioners: The outcome of pregnancy in former oral contraceptive users. Br J Obstet Gynaecol. 1976; 83(8): 608-16.

 • Kontracepcijos vartojimo ir aborto pasirinkimo sprendimas

 • Lytinis vietimas Lietuvoje

 • Pirmas ingsnis 2002 m. inicijuotas Reprodukcins sveikatos statymo projektas, kuris turjo teisinti privalom lytin vietim mokyklose, dirbtin apvaisinim, chirurgin ir chemin abortus, jaunimui draugikas paslaugas, t.y. nemokam kontracepcijos dalijim, bei ntumo nutraukimus. is projektas sukl audringas diskusijas visoje Lietuvoje.

 • Jam vieningai ne per vairias akcijas, tiesiogines TV diskusijas, tar visa KBL. Kreipims LR Prezidentui, mininstrui pirmininkui, Seimo pirmininkui pasira per 30 ikiliausi Lietuvos mokslinink, tame tarpe ir katalikai. LR Seim pasipyl tv ir mokytoj laikai i visos Lietuvos, kaip teig savo spaudos konferencijoje dabartin seimo pirminink Irena Degutien, tuo metu Seim pasiek daugiau nei 5000 laik, pasirayti eim, katalikik organizacij, mokytoj ir pan.

 • Nepavykus iai iniciatyvai, po met Tarptautins planuotos tvysts organizacijai priklausanios trij Baltijos ali ir vedijos organizacijos pradjo gyvendinti projekt skirt lyi ir lytins sveikatos mokymui mokyklose.

 • Dal l iam projektui gyvendinti skyr ir LR vyriausyb. io projekto tikslas parengti mokytojus lytinio vietimo instruktorius ir inicijuoti vietimo statymo pataisas, kurios teisint privalom lytin vietim mokyklose. vietimo ministerija nenorjo atsivelgti tv, mokytoj bei katalikik organizacij nuomon iuo klausimu bei nedviprasmikai pareik jog ji bendradarbiaus su vedijos lytinio vietimo asociacija ir lytinio vietimo instruktori rengimas Lietuvoje vyks.

 • Katalikai tvai ir mokytojai kreipsi pagalbos LVK. JE kardinolas A.J. Bakis kartu su JE metropolitu S. Tamkeviiumi paprae asmenins audiencijos pas LR Prezident ir Ministr pirminink. is projektas buvo sustabdytas, taiau KBL hierarchai netrukus buvo usipulti spaudoje su meiikikom akcijom.

 • Dienraio Lietuvos rytas 2003 08 28 d. numeryje pasirod inut Mokykl medicinos punktuose imtadarbiai, kurioje pateikta i pirmo vilgsnio visai nekalta ir netgi sveikintina SAM (sveikatos apsaugos ministerija) iniciatyva atgaivinti mokyklose merdinius medicinos punktus.

 • Juose bus darbinti visuomens sveikatos specialistai, kurie, anot SA ministro J. Olekos turi suteikti pakankamai informacijos kontroliuojant narkotik plitim mokyklose, patarim dl reprodukcins sveikatos... .

 • Taigi, iek tiek pakoregavus LR vietimo statym, lytinio vietimo apologetai eng mokyklas kart pro mokykl sveikatos punkt duris, kuriose dirbani visuomens sveikatos prieiros specialist mokymo programos parengtos tais paiais metais pradto gyvendinti SAM ir usienio fond projekto: Jaunimui palankios paslaugos Lietuvoje (sutart dl io projekto 2003 m. rugsjo 30 d. LR Sveikatos apsaugos ministras pasira su JT Vystymosi programos galiotj atstove Cihan Sultanoglu).

 • Jaunimui palankios paslaugosiame projekte jaunais monmis vadinami asmenys nuo 10 iki 24 met, kurie turi teis laisvai ir smoningai apsisprsti dl seksualins patirties, malonumo ir seksualins orientacijos. is projektas paodinis JT Vystymosi programos (kurios pagrindinis veiklos tikslas sumainti moni populiacij pasaulyje) projekt gyvendinam treiojo pasaulio alyse vertimas.

 • Jaunimui palankios paslaugosProjekto tikslas perirti visas programas, tame tarpe ir mokytoj, visuomens sveikatos prieiros specialist rengimo, ir adaptuoti jas pagal jaunimui palankias paslaugas. Tiek Sveikatos apsaugos ministerij, tiek Prezidentr pradjo plaukt