of 16 /16
POSTUPAK POPISIVANJA 01.10.2013.

POSTUPAK POPISIVANJA

  • Author
    weston

  • View
    33

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POSTUPAK POPISIVANJA. 01.10.2013. Rad popisivača. pravilno ponašanje i ophođenje prema građanima u toku popisivanja detaljno upoznavanje s načinom popisivanja njegovo stvarno zalaganje u vršenju dužnosti - PowerPoint PPT Presentation

Text of POSTUPAK POPISIVANJA

PowerPoint Presentation

POSTUPAK POPISIVANJA01.10.2013.

1Rad popisivaapravilno ponaanje i ophoenje prema graanima u toku popisivanjadetaljno upoznavanje s nainom popisivanjanjegovo stvarno zalaganje u vrenju dunosti

Svaki popisiva za svoj rad odgovara svom opinskom/gradskom instruktoru i dalje dravnom/entitetskom instruktoru.

Rad popisivaaPopisiva ima veoma vanu i znaajnu ulogu u izvravanju Popisa. Uspjeh Popisa u velikoj mjeri zavisi od njegovog pravilnog ponaanja i ophoenja prema graanima u toku popisivanja, detaljnog upoznavanja s nainom popisivanja, potpunog shvatanja sutine pitanja postavljenih u popisnim obrascima i od njegovog stvarnog zalaganja u vrenju dunosti. Svaki popisiva za svoj rad odgovara svom opinskom/gradskom instruktoru i dalje dravnom/entitetskom instruktoru.

2Obaveze popisivaa prije poetka popisivanja da obie granice popisnog kruga;

da uporedi stanje na terenu sa skicom;

u saradnji sa instruktorom, pravi plan kretanja po popisnom krugu.

Obaveze popisivaa prije poetka popisivanjaPrije poetka popisivanja, zajedno sa opinskim instruktorom treba da obie granice popisnog kruga koji mu je dodijeljen;Provjeri njegove granice prema dobijenoj skici popisnog kruga i dokumentaciji, odnosno da uporedi stanje na terenu sa skicom;U saradnji sa instruktorom, pravi plan kretanja po popisnom krugu, tako da ne ispusti nijedan objekat koji se popisuje u skladu sa metodologijom;

3Obaveze popisivaa tokom popisivanjada se predstavi i identifikuje;

da pokae ovlatenje;

da objasni cilj svoje posjete;

da informie osobe koje e se popisivati o povjerljivosti podataka iz Popisa.

Obaveze popisivaa tokom popisivanjaPotrebno je da se predstavi i identifikuje, da pokae ovlatenje zajedno sa svojom linom kartom Objasni cilj svoje posjete, da informie osobe koje e se popisivati o povjerljivosti podataka iz Popisa, te da su lini podaci prikupljeni Popisom strogo povjerljivi, zatieni Zakonom o zatiti linih podataka, i da se koriste iskljuivo za statistike svrhe.

4Obaveze popisivaa tokom popisivanjapopisiva obilazi svaki objekat koji se popisuje po principu od vrata do vrata;u kuama/zgradama ide od stana do stana kako bi ustanovio nalazi li se u jednoj kui (zgradi) jedan ili vie stanova te ivi li u pojedinoj kui/ stanu jedno ili vie domainstava;Popisiva treba da se potrudi da graanima to bolje i jasnije objasni pitanja iz popisnice tako to e ih tano proitati i, ukoliko se javi potreba, prui dodatna objanjenja u skladu s Uputstvom za popisivae;

Obaveze popisivaa tokom popisivanja (nastavak)Popisiva obilazi svaki objekat koji se popisuje po principu od vrata do vrata;u kuama/zgradama ide od stana do stana kako bi ustanovio nalazi li se u jednoj kui (zgradi) jedan ili vie stanova te ivi li u pojedinoj kui/ stanu jedno ili vie domainstava;Popisiva treba da se potrudi da graanima to bolje i jasnije objasni pitanja iz popisnice tako to e ih tano proitati i, ukoliko se javi potreba, prui dodatna objanjenja u skladu s Uputstvom za popisivae;

5Obaveze popisivaa tokom popisivanjaPopisiva treba biti:strpljiv uspostavi odnos povjerenja i razumijevanja u domainstvu;apsolutno neutralan kada bude postavljao pitanja;te da svojim izrazom lica, glasom ili nekim drugim gestom ne dovede osobu koja se popisuje u poloaj da pomisli da je dala taan ili pogrean odgovor.

Obaveze popisivaa tokom popisivanja (nastavak)Popisiva treba biti strpljiv u razgovoru s osobama koje mu daju podatke i nastojati da u domainstvu, u toku rada, uspostavi odnos povjerenja i razumijevanja. Popisiva treba da bude apsolutno neutralan kada bude postavljao pitanja, te da svojim izrazom lica, glasom ili nekim drugim gestom ne dovede osobu koja se popisuje u poloaj da pomisli da je dala taan ili pogrean odgovor. 6Obaveze popisivaa tokom popisivanjapopisiva ne smije da mijenja rijei u pitanjima sa popisnice, niti redoslijed pitanja; ako osoba nije shvatila pitanje, treba ga ponoviti jasno i laganije;Popisiva ne smije da komentarie informacije koje dobije kao odgovore od ispitanikapopisiva treba u obrasce upisivati podatke iskljuivo na osnovu izjava osoba koje daju podatke; popisiva ne smije sam mijenjati i ispravljati odgovore bez saglasnosti ispitanika i van domainstva na koje se podaci odnose.

Obaveze popisivaa tokom popisivanja (nastavak)Popisiva ne smije da mijenja rijei u pitanjima sa popisnice, niti redoslijed pitanja. Ako osoba nije shvatila pitanje, treba ga ponoviti jasno i laganije, a ako osoba, i dalje ne moe razumjeti pitanje, tek onda se isto moe postaviti sa drugim rijeima, vodei rauna da se ne izgubi smisao originalnog pitanja. Popisiva ne smije da komentarie informacije koje dobije kao odgovore od ispitanika.Popisiva treba u obrasce upisivati podatke iskljuivo na osnovu izjava osoba koje daju podatke. Popisiva ne smije sam mijenjati i ispravljati odgovore bez saglasnosti ispitanika i van domainstva na koje se podaci odnose.

7

Osobe od kojih treba traiti podatke

Odgovore na pitanja iz Popisnice (obrazac P-1) popisiva treba traiti od svake osobe (starije od 15 godina) pojedinano;Za djecu mlau od 15 godina podatke daje jedan od roditelja, odnosno usvojitelj ili staratelj;Za odsutne lanove domainstva podatke moe dati samo punoljetna osoba koja je lan tog domainstva. Izuzetno podatke za osobu moe dati pravna osoba ili staratelj.

Osobe od kojih treba traiti podatkeOdgovore na pitanja iz Popisnice (obrazac P-1) popisiva treba traiti od svake osobe (starije od 15 godina) pojedinano, a ukoliko to nije mogue od punoljetnog lana domainstva kojem su podaci najvie poznati.Za djecu mlau od 15 godina podatke daje jedan od roditelja, odnosno usvojitelj ili staratelj, a za dijete u hraniteljskoj porodici podatke daje osoba koja vodi brigu o tom djetetu;Za odsutne lanove domainstva podatke moe dati samo punoljetna osoba koja je lan tog domainstva. Ako se tokom popisivanja ustanovi da osoba koja daje podatke, na pitanja o ostalim lanovima domainstva nije sigurna u odgovore ili ih uope ne zna, popisiva e dogovoriti vrijeme kada e neposredno moi razgovarati s tim osobama, te e morati ponovno doi u domainstvo. Popisiva se mora pridravati dogovorenog vremena ponovnog dolaska. Izuzetno podatke za osobu moe dati pravna osoba ili staratelj.

8

Osobe od kojih treba traiti podatke

podatke za stan daje osoba na kojoj se vodi domainstvo koje koristi stan u momentu popisa;u njegovom odsustvu punoljetan lan domainstva kome su podaci najbolje poznati;

Ako u stambenoj jedinici nije zatekao nikoga popisiva e ostaviti obrazac P-11 (Obavjetenje o ponovnom dolasku popisivaa);

Osobe od kojih treba traiti podatke (nastavak)Podatke za stan daje osoba na kojoj se vodi domainstvo koje koristi stan u momentu popisa, a u njegovom odsustvu punoljetan lan domainstva kome su podaci najbolje poznati. U sluaju da u stambenoj jedinici nije zatekao nikoga popisiva e ostaviti obrazac P-11 (Obavjetenje o ponovnom dolasku popisivaa) sa naznakom vremena ponovnog dolaska.Dunost popisivaa je da obilazi taj stan sve dok ne bude bio u mogunosti da izvri popisivanje.

9

ta popisiva treba da utvrdi prije popunjavanja obrazaca

koliko osoba stanuje u tom stanu;jesu li osobe u stanu lanovi jednog ili vie domainstava;ive li u stanu, osim lanova domainstva, i privremeno prisutne osobe;ima li odsutnih lanova domainstva u BiH ili inozemstvu (npr. zbog rada, kolovanja i sl.);ive li u stanu samo privremeno prisutne osobe;koristi li domainstvo jedan ili vie stanova na istoj adresi.

ta popisiva treba da utvrdi prije popunjavanja obrazacaKad je uspostavio kontakt s osobom koja daje podatke, popisiva mora u razgovoru utvrditi (prema stanju u kritinom momentu Popisa):koliko osoba stanuje u tom stanu, jesu li osobe u stanu lanovi jednog ili vie domainstava,ive li u stanu, osim lanova domainstva, i privremeno prisutne osobe,ima li odsutnih lanova domainstva u BiH ili inozemstvu (npr. zbog rada, kolovanja i sl.),ive li u stanu samo privremeno prisutne osobe;koristi li domainstvo jedan ili vie stanova na istoj adresi.

10

Osnovni popisni obrasciPopisnica (obrazac P-1)

Upitnik za domainstvo i stan (obrazac P-2) Kontrolnik (obrazac P-3)

Osnovni popisni obrasciPopisnica (obrazac P-1) koja slui za upisivanje podataka o osobi.Upitnik za domainstvo i stan (obrazac P-2) koji slui za upisivanje podataka o stanu i zgradi , domainstvu i poljoprivrednim aktivnostima domainstva. Kontrolnik (obrazac P-3) koji slui za evidentiranje svih popisnih jedinica u popisnom krugu i izradu prvih rezultata za popisni krug.11

Redoslijed popunjavanja obrazaca

Unutranja stranica Kontrolnika (obrazac P-3), od kolone 1 do kolone 6;Upitnik za domainstvo i stan (obrazac P-2):- prvo se upisuju identifikacioni podaci na naslovnoj stranici,- onda Spisak osoba (unutranja stranica obrasca),- zatim podaci o stanu i zgradi (prva stranica obrasca),- na kraju podaci o domainstvu i poljoprivredi (etvrta stranica obrasca).

Redoslijed popunjavanja obrazacaUnutranja stranica Kontrolnika (obrazac P-3), od kolone 1 do kolone 6;Upitnik za domainstvo i stan (obrazac P-2):- prvo se upisuju identifikacioni podaci na naslovnoj stranici,- onda Spisak osoba (unutranja stranica obrasca),- zatim podaci o stanu i zgradi (prva stranica obrasca),- na kraju podaci o domainstvu i poljoprivredi (etvrta stranica obrasca).

12

Redoslijed popunjavanja obrazaca

3. Popisnica (obrazac P-1) - za svaku osobu koja je upisana u Spisak osoba (na obrascu P-2);Dio Popunjava popisiva na Upitniku za domainstvo i stan (obrazac P-2);5. Dio Popunjava popisiva na Popisnici (obrazac P-1);Na kraju, unutranja strana Kontrolnika preostale kolone (7 - 10, a po potrebi 11 - 13).

Redoslijed popunjavanja obrazaca (nastavak)3. Popisnica (obrazac P-1) - za svaku osobu koja je upisana u Spisak osoba (na obrascu P-2);Dio Popunjava popisiva na Upitniku za domainstvo i stan (obrazac P-2);5. Dio Popunjava popisiva na Popisnici (obrazac P-1);Na kraju, unutranja strana Kontrolnika preostale kolone (7 - 10, a po potrebi 11 - 13).

13

Redoslijed popunjavanja obrazaca

Dijelove Popunjava popisiva na obrascima P-2 i P-1 i kolone 7 - 9 u Kontrolniku popisiva popunjava kod kue, po okonanju terenskog rada za taj dan.

Prve rezultate za popisni krug tj. naslovnu stranicu Kontrolnika popisiva popunjava tek nakon zavrenog popisivanja u popisnom krugu.

Redoslijed popunjavanja obrazaca (nastavak)Dijelove Popunjava popisiva na obrascima P-2 i P-1 i kolone 7 - 9 u Kontrolniku popisiva popunjava kod kue, po okonanju terenskog rada za taj dan.Prve rezultate za popisni krug tj. naslovnu stranicu Kontrolnika popisiva popunjava tek nakon zavrenog popisivanja u popisnom krugu.

14

Obaveze popisivaa po zavretku popisivanja

pregledati i srediti popisni materijal i izraunati rezultate za popisni krug;popisivau nije dozvoljeno da izvodi rezultate prema bilo kojem obiljeju iz materijala;svom opinskom/gradskom instruktoru predati sreeni popisni materijal;ukoliko opinski/gradski instruktor pri pregledu materijala ustanovi da ima nepotpunih i pogrenih odgovora koje se na drugi nain ne mogu ispraviti, duan je da ih ispravi ponovnim odlaskom u domainstvo (zajedno s opinskim/gradskim instruktorom).

Obaveze popisivaa po zavretku popisivanjaPopisiva pregleda i sreuje popisni materijal i izraunava prve rezultate za popisni krug. Popisivau nije dozvoljeno da izvodi rezultate prema bilo kojem obiljeju iz materijala, osim one koji su predvieni da se upiu na naslovnoj stranici Kontrolnika. Zatim, svom opinskom/gradskom instruktoru predaje sreeni popisni materijal. Ukoliko opinski/gradski instruktor pri pregledu materijala ustanovi da ima nepotpunih i pogrenih odgovora koje se na drugi nain ne mogu ispraviti, duan je da ih ispravi ponovnim odlaskom u domainstvo (zajedno s opinskim/gradskim instruktorom).

15HVALA NA PANJI