POMORSKI PROPISI

  • View
    2.073

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of POMORSKI PROPISI

1.1 DRUTVA ZA KALSIFIKACIJU BRODOVA (REGISTRI) DUNOSTI REGISTRA: zahtjevi koji openito propisuju uvijete - uspostavljanje pravila za kontrolu izrade i odravanje - objavljivanje pregleda i izdavanje svjedodbi KLASE BRODA - ispitivanje ureaja i strojeva CILJEVI REGISTRA uloga je osigurati 1. SIGURNOST NA MORU - trup i vrstoa broda (preinake, stabilitet, pregraivanje) - sigurnost i pouzdanost porivnog postorjenja (s pripadajuim ureajima) te ostalih ureaja (kotlovi, CO2, cijevi za paru, COW, IGS, automatika) 2. ZATITA MORSKOG OKOLIA - isputanje fekalija, kaljue, itd... Pravila se primjenjuju bez obzira na podruje plovidbe na : nove brodove , postojee teretne (ako se na njima obavljene preinake ) , postojee teretne brodove bez obzira kada su graeni , plutajue objekte i tehnike plovee objekte. REGISTRI: HRVATSKI REGISTAR BRODOVA, LLOYD REGISTER, GERMANISCHER LLOYD, DET NORSKE VERITAS, RINA, BUREAU VERITAS Objavljeni tehniki nadzor registra 1.2 DNEVNIK STROJA - moraju ga imati BRODOVI >50 BRT, motor >110kW 1. DIO (Prva stranica) 1. Karakteristike broda (duina, irina, gaz) 2. Popis posade ne mora biti 3. Opis postrojenja ne mora biti Ime broda, luka od-do, putovanje Vodi se neprekidno 24 sata (dan, datum), ali u doku ne (kad se prikopa struja na brod) Obino je na stranici PODNE PODNE Podaci se ne smiju brisati, ve samo prekriiti i potpisati se Upravitelj pregledava dnevno i potpie se Pravo uvida ima i zapovjednik (posebno u sluaju havarije) Tablica G.M., broj okretaja, svi parametri Tablica P.M., svi parametri, radni sati Tablica PODACI O MANEVRIRANJU - zbog raunanja brzine i potroka gorivavrijeme u luci F.W.E (dolaska) ST.BY (polaska) manovri ST.BY (odl/dol) F.W.E (odl/dol) plovidbi F.W.E. (odlaska) FULL AWAY BEGINING OF SEA PASSAGE (BOSP) plovidbi END OF SEA PASSAGE (EOSP) F.W.E (dolaska)

2. DIO

1

4. ZABILJEKE (REMARKS) - smanjenje zbog magle ( zbog poveanja , smanjenja broja okretaja gl. Motora) - radovi promisliti prije upisivanja (havarije), ako rade sa kraja nema problema (sebe zatiti) - snimanje dijagrama - havarija samo injenice - nedisciplina (pijanstva, kazne) - exstra potroak goriva, loa kvaliteta goriva (eventualni problemi sa separatorima, ...) - forsiranje strojeva, premalo vrijeme za manovru NE UPISIVATI transfere balasta, santine, (OIL RECORD BOOK) - sve za to imamo posebnu dokumentaciju 5. TABLICE DNEVNIH I STORAGE SKLADINIH TANKOVA (ulje,gorivo, voda...) 1.3. STRUNA ZVANJA U POMORSTVU Zvanja pomoraca u slubi palube su: - zapovjednik broda, - prvi asnik palube, - asnik plovidbene strae, - lan plovidbene strae, - zapovjednik jahte. Pomorac u slubi palube moe stei sljedee svjedodbe o osposobljenosti : zapovjednik broda od 3000 BT ili veeg (STCW II/2, toke 1-2); prvi asnik palube na brodu od 3000 BT ili veem (STCW II/2, toke 1-1); zapovjednik broda do 3000 BT (STCW II/2, toke 3-2); prvi asnik palube na brodu do 3000 BT (STCW II/2, toke 3-1); asnik plovidbene strae na brodu od 500 BT ili veem (STCW II/1); zapovjednik broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3, toka 2); asnik plovidbene strae na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi (STCW II/3, toka 1); lan posade koji ini dio plovidbene strae (STCW II/4); zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi (HR III/14); zapovjednik broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi (HR III/13); zapovjednika jahte do 100 BT (HR III/11); zapovjednika jahte do 500 BT (HR III/12).

Zvanja pomoraca u slubi stroja su: - upravitelj stroja, - drugi asnik stroja, - asnik plovidbene strae u strojarnici, - lan plovidbene strae u strojarnici. 2

Pomorac u slubi stroja moe stei sljedee svjedodbe o osposobljenosti: upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jaim (STCW III/2, toka 2); drugi asnik stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jaim (STCW III/2, toka 1); upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3); drugi asnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3, ); asnik stroja odgovoran za strau u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jaim (STCW III/1); lan posade koji ini dio plovidbene strae u strojarnici (STCW III/4); upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/26); asnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/25); upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 350 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/24). Zvanja pomoraca u GMDSS-radioslubi su: - radioelektroniar - radiooperater Pomorac s odgovarajuim zvanjem u GMDSS-radioslubi moe stei sljedee svjedodbe o osposobljenosti - radioelektroniar I. klase (STCW IV/2, toka 1); - radioelektroniar II. klase (STCW IV/2, toka 2); - radiooperater s opom ovlasti (STCW IV/2, toka 3); - radiooperater s ogranienom ovlasti (STCW IV/2, toka 4) Upravljaka razina odgovornosti povezuje se uz zvanje zapovjednika broda, prvoga asnika palube, upravitelja stroja i drugoga asnika stroja, odnosno uz upravljanje svim ili pojedinim tono utvrenim djelatnostima na brodu. Radna razina odgovornosti povezuje se uz zvanje asnika odgovornog za plovidbenu strau ili strau u strojarnici, radioelektroniara i radiooperatera na brodu. Pomona razina odgovornosti povezuje se uz zvanje lana posade broda koji ini dio plovidbene strae ili strae u strojarnici. Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga lanka, zapovjednik broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi osposobljava se na radnoj razini. 2.1. OSNOVNI PREGLED STROJNOG UREAJA ZA KLASU BRODA

- to je obvezni i potpuni pregled broda u svrhu utvrivanja sposobnosti broda za plovidbu ako nadzor ili gradnju nije obavio registar ukoliko : - pregled radi upisa broda u upisnik brodova ili promjene podruja plovidbe , namjene - Osnovni pregled obuhvaa : a) Provjera znaajki objekta koji se odnosi na provjera trupa, strojnih ureaja, opreme, I ureaja ugraenih na brodu , provjeru stupnja istroenosti , SVEGA.. b) Pregled strukture trupa , strojeva I opreme u svrhu utvrivanja propisanog odravanja da su prikladni namjeni , te da nisu provedene neobraene preinake c) Provjera propisanih isprava te brodskih kniga , prirunika I ostale dokumentacije kako je uvedeno u zahtjevima PRAVILA primjenjivanih za izdavanje strukturne isprave 3

-

sva dokumentacija (nacrti) BRODAR duan nabaviti - dokumentacija za trup ( opi plan , plan krcanja , plan kapaciteta , nacrt gl. Rebra, nacrt nepropusnih pregrada , nacrt razvijene vanjske oplate - dokumentacija za strojni ureaj (nacrt rasporeda prostorije strojeva , podaci o pomonim I porivnim strojevima , kotlova , pregrijaa , nacrt shema cjevovoda, balasta , protivpoarni , kaljuni , otpadnih voda ) - dokumentacija za elektrinu opremu (opi plan raspodjele el. Energije , rasvjete , napajanja , nacrt jednopolne sheme , te njihov smjetaj ) gdje e brod ploviti (LOKALNO ili PO SVIJETU), koji teret e prevoziti, veliina broda izrada nacrta, i kad su gotovi bira registar REGISTAR-PROJEKTANT diskutiraju 4 nadzorna organa (PROIZVOA, BRODOGRADITELJ, UPRAVITELJ, REGISTAR) BROD GOTOV doputenje za probnu vonju PROTOKOL-probne vonje

-

OZNAKE KLASE dodjeljuje se brodu ako je izgraen pod nadzorom registra * dodjeljuje se brodu ako je izgraen pod nadzorom drugog registra * bez nadzora registra M1 dodjeljuje se klasa na 5 godina M2 dodjeljuje se klasa na krae od 5 godina (stari brodovi) EXP ako registar nije stigao ispitati novi element, moe se ispitati naknadno u exploataciji AUT1 automatizacija koja ne zahtijeva stalna sluba nadzora u ECR ni u stroju AUT2 automatizacija koja ne zahtijeva stalna sluba nadzora u stroju ali u ECR da AUT3 >1500 kW, automatizacija koja ne zahtijeva stalnu sluba nadzora u stroju COW ako ima COW IGS ako ima IGS REDOVNI PREGLED vremenski razmaci propisni pravilima, mogu se obaviti odjednom ili u vie navrata u dozvoljenom intervalu 1. GODINJI stroja, el 2. MEUPREGLED 2,5 god.) 3. OBNOVNI - godinje ( 3 mjeseca) utvruje se zadovoljavajue stanje trupa, - ( 6 mjesci od polovine vremenskog razmaka perioda klase; - moe se obaviti umjesto 2. ili 3. godinjeg pregleda - temeljiti i potpuni pregled t,s i e - moe zapoeti 12 mjeseci prije isteka klase (5 god) ALTERNATIVNI PREGLEDI 1. POSTUPNI PREGLED umjesto OBNOVNOG PREGLEDA (vie od 500 BRT i manje od 25 god star) - dozvola da se vri - svake godine 25% stavki da bi se zavrilo u vrijeme trajanja klase - izuzeti tankeri, bulkovi, OBO ... 4

- takoer se moraju vriti GODINJI i MEUPREGLED 2. POSTUPNI PREGLED UPRAVITELJA STROJA UVJETI : 1. ispit za upravitelja stroja 2. 3 godine u svojstvu upravitelja stroja na slinom brodu 3. ne smije pregledati istu stavku dvaput zaredom

SMIJE: - pregledati pomone i turbine u potpunosti NE SMIJE: - u luci gdje registar ima experte - 2 put zaredom ista stavka - paralelni rad DG, zatite DG, pokus optere, razvodne ploe - ispitivanje automatike - posude pod tlakom - pregled se mora upisati u dnevnik stroja i poslati registru 3. SUSTAV PLANSKOG ODRAVANJA odravanje po broju sati rada preporuuje proizvoa vremenski interval ne dui od postupnag pr. brodar duan osigurati saeti opis svakog odravanja

2.2 KNJIGA O ULJIMA (1. DIO) svi tankeri vei od 150 BRT-a, ostali brodovi vei od 400 BRT-a upisuju se sve operacije i transferi vezani za GORIVO, MAZIVO i KALJUU u svakoj knjizi pie u detalje nain ispunjavanja i ifre BROD TONAA TABLICA SLOVO H H H H DATUM OPIS I KOLIINA bunker Rijeka vrijeme: 09:00 15:00 vrsta, kvaliteta, identifik. tanka: MDO, 150t, 2C

1 str. : 2. str.: DATUM 30.10.2003 30.10.2003 30.10.2003 30.10.2003

IFRA 27 27.1 27.2 27.3

A balastiranje tankova goriva B pranje tankova izbacivanje neistog balasta C sakupljanje i uklanjanje uljnih sastojaka ( sep. I drugi ) D kaljua van broda 15 ppm(neautomatizirano isputanje s broda ) E automatski isputanje s broda ili uklanjanje F - stanje sustava nadzora i upravljanja isp. Ulja kontrolnog i monitornog sistema G sluajna i druga iznenadna isputa