Propisi TNG

  • View
    152

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Opis vazecih propisa u Srbiji iz oblasti TNG-a. Accurate positive legislative in Serbia, in the field of liquid petroleum gas.How the hack can I get score larger then 3/5 in Discoverability Score.Ovaj pregled je napravio g-din Goran Djordjevic i ja mu se ovim putem izvinjavam zbog ponovnog publikovanja ovog dokumenta, originalno publikovanog od samog autora, ili nekog njemu bliskog.

Text of Propisi TNG

AKTUELNO STANJE PROPISA U REGULATIVI TNGTNG-aGoran Djurdjevi ButanGas International doo, Beograd

DANI ENERGETIKE, 2011, Novi Sad

Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a

Teni naftni gas (TNG) 1/4-Naftni ugljovodonici (propan, propen, butan, buten i njihovi izomeri) i njihove smee u tenom ili gasovitom stanju, iji parni pritisak prelazi 1,25 bar pri 40oC prema l. 1.2. Pravilnika o izgradnji postrojenja za teni naftni gas i o uskladitavanju i pretakanju tenog naftnog gasa -Spada u grupu derivata nafte (proizvodi koji se dobijaju (Sl. (Sl. list SFRJ 24/ 24/71, 71,26/ 26/71) 71)

preradom sirove nafte, degazolinaom ili u procesima separacije lakih utenjenih ugljovodonika)ugljovodonika)-prema l. 2.Zakona o energetici (Sl. glasnik RS 57/11)

DANI ENERGETIKE, 2011, Novi Sad

2

Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a

Teni naftni gas (TNG) 2/4-Koristi se kao gorivo za proizvodnju toplote i osvetljenje, kao sirovina za specijalnu upotrebu u industriji i kao gorivo za motore sa unutranjim sagorevanjem prema l. 1. Pravilnika o tehnikim i drugimzahtevima za teni naftni gas (Sl. glasnik RS 97/10)

-Spada u grupu zapaljivih gasova (materije koje se pod temperaturom od 15 stepeni Celzijusa i pritiskom od 760 mm Hg nalaze u gasovitom stanju, a proizvode se i stavljaju u promet kao komprimirani, pretvoreni u tenosti ili rastvoreni pod pritiskom) pritiskom) prema l. 4. Zakona o eksplozivnimmaterijama, zapaljivim tenostima i gasovima (Sl. gl. SRS 44/77, 45/85, 18/89, Sl. gl. RS 57/93, 67/93, 48/94)DANI ENERGETIKE, 2011, Novi Sad

2

Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a

Teni naftni gas (TNG) 3/4-moe se stavljati na trite Srbije u vidu 4 razliita proizvoda prema l. 2. Pravilnika o tehnikim i drugim zahtevima za teni naftni gas (Sl. glasnik RS 97/10) : 1. Teni naftni gas Propan (za proizvodnju toplote ili kao sirovina za specijalnu upotrebu u industriji, u skladu sa SRPS B.H2.130, min. 95 % masenog udela propana) 2. Teni naftni gas Butan (za proizvodnju toplote ili kao sirovina za specijalnu upotrebu u industriji, u skladu sa SRPS B.H2.132, min. 95% masenog udelabutana) 3. Teni naftni gas PropanPropan-butan smea (za proizvodnju toplote ili kao sirovina za specijalnu upotrebu u industriji, a do 31.12.2012. i za pogon motornih vozila ako je iz domae proizvodnje, u skladu sa SRPS B.H2.134, max. 65 % masenog udela butana) 4. Teni naftni gas Autogas (za pogon motornih vozila, u 2 DANI ENERGETIKE, 2011, Novi Sad skladu sa SRPS EN 589, min. Oktanski broj 89) 89)

Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a

Teni naftni gas (TNG) 4/4(t/god god) Potronja u Republici Srbiji (t/ god )- nezvanini podaci340,000

350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 073,000 100,000 175,000 150,000 200,000 280,000

300,000

310,000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

DANI ENERGETIKE, 2011, Novi Sad

6

Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a

Trite TNGTNG-a u Republici Srbiji 1/2Poveanje potronje u poslednjih 10 godina, proizvodnja blagi porast Uvozno orijentisano ( (75% 75% potrebnih koliina iz uvoza, preteno eleznicom i renim tranportom u zaetku) Distribucija u zemlji uglavnom drumskim transportnim sredstvima Potronja kroz 3 potroaka kanala: Stanice za snabdevanje vozila motornim i drugim gorivima (propan (propanpropan-butan smea i auto gas) gas) Boce ( (butan butan i propanpropan-butan smea) smea) Preko rezervoara instaliranih kod potroaa (propan (propan i propanpropan-butan smea) smea)DANI ENERGETIKE, 2011, Novi Sad

5

Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a

Trite TNGTNG-a u Republici Srbiji 2/2Najvei udeo potronje TNGTNG-a kao gorivo za motore sa unutranjim sagorevanjem ( 80%) 80%) preko stanica za snabdevanje vozila motornim i drugim gorivima Kao gorivo za proizvodnju toplote TNG se koristi preko boca i rezervoara instaliranih kod potroaa

DANI ENERGETIKE, 2011, Novi Sad

5

Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a

Glavne grupe delatnosti vezane za trite TNGTNG-aProizvodnja TNGTNG-a Skladitenje TNGTNG-a Transport TNGTNG-a Trgovina TNGTNG-om Potronja TNGTNG-a

DANI ENERGETIKE, 2011, Novi Sad

5

Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a

Proizvodnja TNGTNG-a1/1Spada u grupu energetskih delatnosti (proizvodnja (proizvodnja derivata nafte) nafte) za koju je potrebna licenca izdata od Agencije za energetiku Republike Srbije, uslovi su propisani:

Zakonom o energetici (Sl. glasnik RS 57/11) Zakonom o planiranju i izgradnji (Sl. gl. RS 72/09, 81/09) Zakonom o eksplozivnim materijama, zapaljivim tenostima i gasovima (Sl. gl. SRS 44/77, 45/85, 18/89, Sl. gl. RS 57/93, 67/93, 48/94) Pravilnikom o uslovima u pogledu strunog kadra i nainu izdavanja i oduzimanja licence za obavljanje energetskih delatnosti (Sl. g. RS, 117/05,40/06, 44/10)44/06, 44/10) - od 1.10.2010. uslov za licencu za TNGproizvodnju vrsta TNG -a je posedovanje ili ENERGETIKE, 2011, Novi svih Sad zakup rezervoarskog prostora od min. 3000 m3.

DANI

9

Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a

Proizvodnja TNGTNG-a 2/2Pravilnikom o izgradnji postrojenja za teni naftni gas i o uskladitavanju i pretakanju tenog naftnog gasa (Sl. list 24/71, 26/71) Ostalim zakonskim i podzakonskim aktima vezanim za izgradnju objekata, zatitu od pozara, zatitu ivotne okoline, energetskoj efikasnosti, kao i upotrebu, korienje i odravanje opreme i instalacija u proizvodnim objektima veina direktiva EU vezane za tehnike zahteve za razliitu opremu koja se koristi pri proizvodnji nisu usvojene

DANI ENERGETIKE, 2011, Novi Sad

9

Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a

Skladitenje TNGTNG-a 1/2Spada u grupu energetskih delatnosti (skladitenje (skladitenje nafte, derivata nafte i biogoriva osim za sopstvene potrebe) potrebe) za koju je potrebna licenca izdata od Agencije za energetiku Republike Srbije, uslovi su propisani:

Zakonom o energetici (Sl. glasnik RS 57/11) Zakonom o planiranju i izgradnji (Sl. gl. RS 72/09, 81/09) Zakonom o eksplozivnim materijama, zapaljivim tenostima i gasovima (Sl. gl. SRS 44/77, 45/85, 18/89, Sl. gl. RS 57/93, 67/93, 48/94) Pravilnikom o uslovima u pogledu strunog kadra i nainu izdavanja i oduzimanja licence za obavljanje energetskih delatnosti (Sl. g. RS, 117/05,40/06, 44/10)44/06, 44/10) - ne postoji uslov za kapacitet rezervoarskog prostora. ENERGETIKE, 2011, Novi Sad

DANI

9

Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a

Skladitenje TNGTNG-a 2/2Pravilnikom o izgradnji postrojenja za teni naftni gas i o uskladitavanju i pretakanju tenog naftnog gasa (Sl. list 24/71, 26/71) Ostalim zakonskim i podzakonskim aktima vezanim za izgradnju objekata, zatitu od pozara, zatitu ivotne okoline, energetskoj efikasnosti, kao i upotrebu, korienje i odravanje opreme i instalacija u skladinim objektima veina direktiva EU vezane za tehnike zahteve za razliitu opremu koja se koristi pri skladitenju nisu usvojene

DANI ENERGETIKE, 2011, Novi Sad

9

Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a

Transport TNGTNG-a 1/21. Produktovodima Spada u grupu energetskih delatnosti (transport (transport derivata nafte produktovodima osim za sopstvene potrebe) potrebe) za koju je potrebna licenca izdata od Agencije za energetiku Republike Srbije, uslovi su propisani slinim aktima kao i prethodne delatnosti ukljuujui i neke druge kao:

Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tenih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika (Sl. gl. RS 104/09)

DANI ENERGETIKE, 2011, Novi Sad

9

Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a

Transport TNGTNG-a 2/22. Drugim oblicima transporta Spada u grupu energetskih delatnosti (transport (transport nafte, derivata nafte i biogoriva drugim oblicima transporta) za koju nije potrebna licenca izdata od Agencije za energetiku Republike Srbije Obavlja se drumskim,eleznikim i renim saobraajem, uslovi su propisani:

Zakon o prevozu u drumskom saobraaju (Sl. (Sl. glasnik 91/2005, RS, br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005 , 62/2006 i 31/2011) 31/2011) Zakon o transportu opasnog tereta (Sl. gl. RS, br. 88/2010) Ostalim zakonskim i podzakonskim aktima vezanim za transport zapaljivih gasova drumskim i zeleznickim saobracajem, zatitu od pozara, zatitu ivotne ENERGETIKE, 2011, Novi Sad okoline, kao i upotrebu, korienje i odravanje opreme i instalacija ugradjenih na transportna

DANI

9

Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a

Trgovina TNGTNG-om 1/81. Trgovina na veliko Spada u grupu energetskih delatnosti (trgovina (trgovina naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom i obuhvata kupovinu odnosno uvoz radi dalje prodaje, odnosno izvoza) izvoza) za koju je potrebna licenca izdata od Agencije za energetiku Republike Srbije, uslovi su propisani:

Zakonom o energetici (Sl. glasnik RS 57/11) Zakonom o planiranju i izgradnji (Sl. gl. RS 72/09, 81/09) Zakonom o eksplozivnim materijama, zapaljivim tenostima i gasovima (Sl. gl. SRS 44/77, 45/85, 18/89, Sl. gl. RS 57/93, 67/93, 48/94)

DANI ENERGETIKE, 2011, Novi Sad

9

Aktuelno s st tanje propisa u regulativi TNGTNG-a

Trgovina TNGTNG-om 2/8Pravilnikom o uslovima u pogledu strunog kadra i nainu izdavanja i oduzimanja licence za obavljanje energetskih delatnosti (Sl. g. RS, 117/05,40/06, 44/10)44/06, 44/10) - od 1.10.2010. uslov za licencu za TNGtrgovinu svih vrsta TNG -a je posedovanje ili zakup rezervoarskog prostora od min. 3000 m3. Pravilnikom o izgradnji postrojenja za teni naftni gas i o uskladitavanju i pretakanju tenog naftnog gasa (Sl. list