Click here to load reader

Percubaan PT3

  • View
    121

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kemahiran Hidup Teknikal

Text of Percubaan PT3

1

BAHAGIAN A [ 60 markah ]Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.

1. Tandakan ( ) bagi langkah keselamatan bengkel yang betul dan ( X ) bagi yang salah pada petak yang disediakan.

Langkah keselamatan

Bengkel mestilah sentiasa dalam keadaan bersih dan teratur.

Murid mesti mengenal pasti tempat khas yang digunakan untuk menyimpan alatan dan bahan.

Membiarkan sampah berselerak di atas lantai.

[ 3 markah ]

2. Lengkapkan jadual berikut dengan menulis nama bahan yang betul berdasarkan sifat bahan yang diberi.

Sifat bahan Nama bahan

i. Diperbuat daripada keluli lembut, kuprum atau Loyang.ii. Digunakan untuk mengikat bahan kayu dan logam serta memasang engsel.

i. Bahan ini ialah sejenis kadbod yang dihasilkan daripada kertas.ii. Boleh didapati dalam pelbagai saiz ketebalan dan warna.

i. Digunakan untuk membuat perabot dan pembinaan am.ii. Ketebalan papan lapis boleh diproleh dalam pelbagai ukuran.

[ 3 markah ]

3. Berdasarkan gambar di bawah, nyatakan jenis jenis kertas untuk melukis lukisan teknik.

[ 3 markah ]

4. Rajah 2 menunjukkan tiga pandangan lukisan unjuran bagi sebuah bongkah.

Rajah 2Berdasarkan bongkah di atas, nyatakan jenis pandangan berdasarkan gambar yang diberi.

[ 3 markah ]

5. Rajah 3 menunjukkan mesin jahit.

Rajah 3

Nyatakan fungsi bahagian yang berlabel :

A: .B: .C: .[ 3 markah ]

6. Rajah 4 menunjukkan satu keratan batang tumbuhan yang akan dibiak menggunakan kaedah keratan batang. Nyatakan nama keratan yang berlabel :

Rajah 4 [ 3 markah ]

7. Rajah 5 menunjukkan alatan tangan yang digunakan di bengkel.

Rajah 5

Padankan alatan berikut berdasarkan kegunaan yang betul dengan menulis A, B dan C di petak yang disediakan.

Untuk memotong dan mengerat kayu.

Untuk mengukur jarak yang lebih panjang daripada pembaris keluli.

Untuk menukul dan mencabut paku.

[ 3 markah ]

8. Padankan agensi kerajaan yang membantu usahawan dengan logonya yang betul.

[ 3 markah ]

9. Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah.

Warna gelap akan menjadikan ruang kelihatan lebih luas. Susun atur kelengkapan mestilah mengikut harga barang. Bilik Ibadat adalah ruang persendirian.

(3 markah)

10. Tandakan ( ) bagi pernyataan yang benar dan ( X ) bagi pernyataan yang salah. Tugas seorang formen ialah ....... Memberi arahan kepada kelas Memastikan ahli ahli kumpulan menjalankan tugas masing masing. Menggantikan tugas guru jika guru bertugas tiada

(3 markah)

11. Nyatakan satu contoh tempat kediaman berdasarkan jenis ruang tempat kediaman berikut ;

a. Ruang sosial : b. Ruang kerja : c. Ruang persendirian : ...

[ 3 markah ]

12. Rajah 6 menunjukkan langkah langkah peyenggaraan perangkap P.

Rajah 6

Tandakan ( ) pada alatan yang betul untuk meyenggara perangkap P itu dan ( X ) pada yang salah di petak disediakan

[ 3 markah ]

13. Tandakan ( A ) bagi ciri ciri Syarikat Awam Berhad dan ( B ) bagi ciri ciri Syarikat Sendirian Berhad

[ 3 markah ]

14. Rajah 8 menunjukkan ciri ciri tanaman hiasan yang memerlukan pemasuan semula.

Rajah 8

Nyatakan ciri ciri tersebut berdasarkan rajah yang diberi.

A : ..B : ..C : ..[ 3 markah ]

15. Tandakan ( A ) bagi ciri Perbankan Islam dan ( B ) bagi ciri Perbankan Konvensional.

Menjalankan urus niaga mengikut undang undang dan peraturan Akta Syarikat atau undang undang awam.

Setiap pelaburan yang dilakukan adalah berbentuk perjanjian perkongsian antara pelabur dengan bank.

Pelabur adalah principal dan pihak bank adalah ejen yang melabur baginya.

[ 3 markah ]

16. Nyatakan tiga amalan 4M di bawah. Satu amalan telah diberikan.

[ 3 markah ]

17. Tandakan [ ] pada pernyataan yang benar dan [ X ] pada pernyataan yang salah.

a) Keratan kayu lembut diambil daripada bahagian pucuk pokok.

b) Bagi keratan kayu lembut, semua daun mesti dibuang.

c) Keratan kayu keras diambil daripada bahagian dahan yang baru matang.

[ 3 markah ]

18. Tandakan [ ] pada hasil kegiatan pertanian dan [ X ] pada bukan hasil pertanian.

a) Kelapa Sawit b) Kayu kayanc) Sayur sayuran

[ 3 markah ]19. Tandakan [ ] bagi faktor reka bentuk dan [ X ] bagi yang salah pada petak yang disediakan.

Faktor reka bentuk

i. Kaedah pembinaan ii. Keselamatan iii. Kesesuaian pembinaan [ 3 markah ]20. Nyatakan tiga faktor reka bentuk

a) ____________________________________b) ____________________________________c) ____________________________________ [ 3 markah ]

BAHAGIAN B( 40 markah )

Jawab semua soalan

21. a ) Rajah 10 menunjukkan diod pemancar cahaya ( L. E. D )

Rajah 10

i ) Lukis simbol bagi kompenen di atas.[ 1 markah ]

ii ) Nyatakan fungsi kompenen tersebut.

[ 1 markah ]

b) Bina jadual dan nyatakan kuantiti bagi kompenen elektronik yang terdapat dalam litar skematik di bawah.

[ 8 markah ]

22. Rajah berikut menunjukkan tapak yang dipilih oleh En. Shamsul untu mengusahakan penanaman sayuran.

Berdasarkan rajah di atas :

a) Terangkan tiga faktor pemilihan tapak itu.( 6 markah )

b) Nyatakan dua jenis kos yang dapat di kurangkan atas pemilihan tapak itu.( 2 markah )

c) Nyatakan dua contoh sayuran yang boleh di tanam oleh Encik Shamsul.( 2 markah )

23. Rajah berikut menunjukkan rak yang di gunakan untuk menyimpan bahan kerja berat. Bahagian A telah dicantum dengan menggunakan tanggam temu manakala Bahagian B menggunakan tanggam parit terus.

a) Huraikan proses membuat tanggam temu ( 4 markah )

b) Huraikan proses membuat tanggam parit terus.( 6 markah )

24.

Lampu pendarflour berkelip kelip tetapi tidak menyala

Berdasarkan situasi di atas

a. i) Apakah masalah lampu tersebut ? (1 markah)ii) Terangkan langkah kerja bagi menyelesaikan permasalahan di a. i) (8 markah)

b. Apakah fungsi suis penghidup? (1 markah)