34
SULIT 2 PT3/02 PT3/02 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT Arahan : Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan satu soalan Bahagian D. BAHAGIAN A [ 25 markah ] 1) Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan tatabahasa. Gariskan kesalahan tersebut dan tuliskan jawapannya pada ruangan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. (i) Selain masalah sosial, seminar itu turut membincangkan tentang masalah pengangguran. _________________________________ (ii) Antara punca-punca pencemaran udara ialah pelepasan asap kilang dan pembakaran terbuka. _________________________________ (iii) Beliau merupakan orang pertama yang memiliki ijazah sarjana di bidang sains angkasa. _________________________________ (iv) “Patik berharap agar panglima semua sedia untuk berperang,” pesan bendahara kepada para panglimanya. _________________________________ [8 markah]

2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bm percubaan

Citation preview

Page 1: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 2 PT3/02

PT3/02 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

Arahan : Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan satu

soalan Bahagian D.

BAHAGIAN A

[ 25 markah ]

1) Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan tatabahasa. Gariskan

kesalahan tersebut dan tuliskan jawapannya pada ruangan yang disediakan. Anda

tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i) Selain masalah sosial, seminar itu turut membincangkan tentang masalah

pengangguran.

_________________________________

(ii) Antara punca-punca pencemaran udara ialah pelepasan asap kilang dan

pembakaran terbuka.

_________________________________

(iii) Beliau merupakan orang pertama yang memiliki ijazah sarjana di bidang sains

angkasa.

_________________________________

(iv) “Patik berharap agar panglima semua sedia untuk berperang,” pesan bendahara

kepada para panglimanya.

_________________________________

[8 markah]

Page 2: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 3 PT3/02

[Lihat halaman sebelah

PT3/02 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

2) Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan. Betulkan kesalahan

tersebut pada ruangan jawapan yang disediakan dan anda tidak perlu menyalin ayat

itu semula.

(i) Kontraktor yang telah dilantik oleh Majlis Perbandaran Muar sedang

memulakan kerja-kerja mengindahkan lanskap pusat rekreasi itu.

_________________________________

(ii) Azni tidak dapat hadir ke sekolah pada hari ini kerana dia menghidapi demam

selsema.

_________________________________

(iii) Pengguna yang prihatin tidak akan menghadapi masalah untuk menentukan

ketulinan sesuatu produk yang terdapat di pasaran.

_________________________________

[3 markah]

3) Gabungkan ayat-ayat tunggal di bawah supaya menjadi satu ayat majmuk.

(i) Saya menyanyi lagu Melayu asli.

Saya menari.

_______________________________________________________________

(ii) Husairi membeli kereta baharu.

Kereta baharu itu berwarna biru laut.

_______________________________________________________________

(iii) Mak Timah menangis teresak-esak.

Mak Timah merindui anaknya.

_______________________________________________________________

Page 3: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 4 PT3/02

PT3/02 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

(iv) Amirul berbadan kurus.

Abangnya berbadan gemuk.

_______________________________________________________________

(v) Encik Razin memaklumkan majikannya.

Encik Razin pergi ke Pulau Pinang.

Encik Razin menghadiri kursus keusahawanan.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

[10 markah]

Page 4: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 5 PT3/02

[Lihat halaman sebelah

PT3/02 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

TELUK CEMPEDAK

TAMAN NEGARA

4) Lihat gambar di bawah dengan teliti. Kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai

dengan gambar tersebut.

(i) _____________________________________________________________________

(ii) _______________________________________________________________

[4 markah]

Page 5: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 6 PT3/02

PT3/02 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

Maka lalu Sultan Abdullah pun tukar dan ubah pakaian, lalu pergilah

tanyakan Tuk Ca itu. Maka lalu Tuk Ca pun beroyatlah kepada Sultan Abdullah

itu, “Tiada apa-apa yang lain yang raja aku suruh mari ini sekali dengan raja-raja,

menteri, hulubalang, pahlawan, rakyat sekalian, hendak mari ambil Tuan Puteri

Sa’dung, isteri kamu, itulah sahaja, kerana raja aku sangatlah berahi kepadanya.

Maka jikalau kamu beri Tuan Puteri Sa’dung, isteri kamu itu, nescaya senanglah

kamu menjadi raja di negeri ini kerana raja aku tiada berkehendak akan negeri,

hanya berkehendak kepada Tuan Puteri Sa’dung, isteri kamu itu sahaja. Jika kamu

hendak senang, hantarlah isteri kamu itu turun.”

Maka tatkala Sultan Abdullah mendengar perkataan Tuk Ca yang demikian

itu, maka lalu Sultan Abdullah pun balik, mari beroyat kepada isterinya, Tuan

Puteri Sa’dung, sekalian hal itu. Maka Tuan Puteri Sa’dung pun diam tiada

berkata-kata suatu apa-apa pun. Maka lalu Sultan Abdullah pun berkatalah kepada

isterinya itu, “Ya adindaku tuan, buah hati cahaya mata kakanda, baiklah adinda

pergi dahulu menurut kehendak raja Siam itu, kerana jikalau kita bertahan sebagai

mana pun tiadalah tahan. Jikalau ada untung tuah paduka kakanda dan adinda,

boleh kita berjumpa pula. Jikalau paduka adinda tiada pergi, rosaklah negeri kita

ini.”

(Dipetik daripada Hikayat Seri Kelantan, 2004

Antologi Harga Sebuah Lukisan, Tingkatan 3,

Dewan Bahasa dan Pustaka)

BAHAGIAN B

[30 markah]

5) Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-

soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

(i) Nyatakan perkara-perkara yang disampaikan oleh Tuk Ca kepada Raja Abdullah.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

[3 markah]

Page 6: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 7 PT3/02

[Lihat halaman sebelah

PT3/02 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

(ii) Raja Abdullah bersetuju menyerahkan Tuan Puteri Sa’dung kepada Raja Siam.

Nyatakan sebab-sebab yang diberikan oleh Raja Abdullah kepada isterinya.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

[3 markah]

(iii) Sekiranya anda ialah Raja Abdullah, nyatakan tindakan-tindakan yang boleh anda

lakukan bagi mengelakkan negara diancam oleh musuh.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

[4 markah]

Page 7: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 8 PT3/02

PT3/02 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

6) Baca pantun di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya

dengan menggunakan ayat anda sendiri.

PANTUN NASIHAT

(Bersatu Hati)

Gunung Tahan sama didaki,

Sungai Pahang sama direnang;

Jikalau semua bersatu hati,

Kerja yang payah menjadi senang.

Melangir keris pusaka hikmat,

Keris sejarah sejak bahari;

Kalau gadis ingin selamat,

Jangan murah menjual diri.

Menanam bunga di dalam pasu,

Bunga melati, bunga pandan;

Jangan ikut hawa nafsu,

Kelak nanti binasa badan.

Nyiur muda dibuat pengat,

Mari dimakan bulan puasa;

Wahai pemuda hendaklah ingat,

Kerana mulut badan binasa.

Orang berkelah di Tanjung Rhu,

Sambil memanggang si ikan sepat;

Hendaklah banyak menghadap guru,

Supaya terang jalan makrifat.

Rendang sungguh pohon ara,

Tumbuh subur tepi telaga;

Tidak salah berkenal mesra,

Tatasusila perlu dijaga.

(Dipetik daripada antologi Harga Sebuah Lukisan,

Tingkatan 3, Dewan Bahasa dan Pustaka)

Page 8: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 9 PT3/02

[Lihat halaman sebelah

PT3/02 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

(i) Berdasarkan pantun di atas, nyatakan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh

penulis.

[ 3 markah ]

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(ii) Berikan nilai-nilai murni yang terdapat dalam pantun di atas.

[ 3 markah ]

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(iii) Pada pendapat anda, bagaimanakah cara-cara untuk menjaga tingkah laku

supaya tidak terpengaruh dengan gejala negatif ?

[ 4 markah ]

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Page 9: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 10 PT3/02

PT3/02 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

7) Jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di

Tingkatan 3.

i) 6:20 karya Siti Jasmina Ibrahim

ii) Merenang Gelora karya Ruslan Ngah

iii) Cempaka Putih Untukmu karya Rohani Deraman

Sikap positif watak utama dalam sesebuah novel wajar diteladani.

Buktikan pernyataan di atas berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji.

[10 markah]

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________

Page 10: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 11 PT3/02

[Lihat halaman sebelah

PT3/02 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Page 11: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 12 PT3/02

PT3/02 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

BAHAGIAN C

[15 markah]

8) Lihat gambar papan iklan di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang

terdapat dalam gambar tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100

patah perkataan.

Page 12: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 13 PT3/02

[Lihat halaman sebelah

PT3/02 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Page 13: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 14 PT3/02

PT3/02 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

BAHAGIAN D

[30 markah]

9) Pilih satu daripada soalan di bawah. Tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih

daripada 180 patah perkataan.

i. Sekolah anda telah mengadakan Minggu Keusahawanan.

Sebagai setiausaha Persatuan Usahawan Muda (PUM), sediakan laporan

tersebut selengkapnya.

ii. Kewujudan laman sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram telah

mencetuskan gaya hidup baharu pada hari ini.

Jelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan oleh ibu bapa untuk

mengelakkan penyalahgunaan laman sosial dalam kalangan anak-anak.

iii.

Tulis sebuah karangan berdasarkan slogan di atas.

Yang Tua Dihormati, Yang Muda Disayangi

Page 14: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 15 PT3/02

[Lihat halaman sebelah

PT3/02 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Page 15: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 16 PT3/02

PT3/02 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Page 16: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 17 PT3/02

[Lihat halaman sebelah

PT3/02 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Page 17: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 18 PT3/02

PT3/02 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

KERTAS SOALAN TAMAT

Page 18: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 2 PT3/1

PT3/1 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT3 2014

BAHAGIAN A

1) Kesalahan bahasa [8 markah]

BIL KESALAHAN

BAHASA YANG

PERLU

DIGARISKAN

(1M)

JAWAPAN YANG

PERLU

DIBETULKAN

(1M)

ASPEK YANG

DIUJI

MARKAH

(i) tentang gugurkan tentang

-

membincangkan

masalah

Kata Kerja

Transitif diikuti

dengan objek

2m

(ii) punca-punca punca

Antara punca

Kata Jamak 2m

(iii) di dalam Kata Sendi Nama 2m

(iv) patik hamba Bahasa Istana 2m

* Jawapan yang digaris betul = 1m

* Jawapan betul = 1m

* Murid tidak boleh garis lebih daripada satu kesalahan

2) Kesalahan ejaan [3 markah]

BIL SALAH BETUL MARKAH

(i) lanskap landskap 1m

(ii) selsema selesema 1m

(iii) ketulinan ketulenan 1m

Page 19: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 3 PT3/1

PT3/1 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

3) Menukarkan Ayat Tunggal kepada Ayat Majmuk [10 markah]

BIL AYAT MAJMUK MARKAH

(i) Saya menyanyi lagu Melayu asli sambil menari. 2m

(ii) Husairi membeli kereta baharu yang berwarna biru laut. 2m

(iii) Mak Timah menangis teresak-esak kerana merindui anaknya. 2m

(iv) Amirul berbadan kurus tetapi/dan/sementara/manakala

abangnya berbadan gemuk.

2m

(v) Encik Razin memaklumkan majikannya bahawa dia pergi ke

Pulau Pinang untuk menghadiri kursus keusahawanan.

2m

4) Peribahasa [4 markah]

BIL PERIBAHASA MARKAH

(i) Jauh perjalanan luas /Jauh berjalan luas

pemandangan/pandangan/pengetahuan

2m

(ii) Seperti/bagai/bak/umpama tikus membaiki labu 2m

5) Petikan Prosa Tradisional Hikayat Seri Kelantan

MARKAH KRITERIA

3 markah - Isi dinyatakan dengan cukup serta lengkap dan ayat gramatis

2 markah - Isi cukup tetapi ayat kurang gramatis

- Isi tidak cukup tetapi ayat gramatis

1 markah - Isi tidak cukup dan ayat kurang gramatis

0 markah - Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis

- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis

Page 20: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 4 PT3/1

PT3/1 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

(i) Perkara-perkara yang disampaikan oleh Tuk Ca kepada Raja Abdullah...

[3 markah]

… kedatangan Tuk Ca ingin mengambil Tuan Puteri Sa’dung.

... Raja Siam sangat suka akan Tuan Puteri Sa’dung.

... jika Tuan Puteri Sa’dung diserahkan, Sultan Abdullah dapat

memerintah negeri dengan senang.

* Calon mesti mengemukakan dua daripada isi yang disenaraikan.

(ii) Sebab-sebab Raja Abdullah bersetuju... [3 markah]

... tidak dapat menahan / menentang Raja Siam.

... jikalau ada untung tuah / bernasib baik mereka boleh berjumpa kembali.

... bimbang negeri akan diserang Raja Siam / negeri akan musnah

* Calon mesti mengemukakan dua daripada isi yang disenaraikan.

* Jika calon menyalin bulat-bulat daripada petikan markah maksimum 2 markah.

MARKAH KRITERIA

4 markah - Isi cukup dan relevan mengikut tugasan serta ayat gramatis

3 markah - Isi cukup dan relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang gramatis

2 markah - Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat gramatis

1 markah - Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat kurang gramatis

0 markah - Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis

- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis

Page 21: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 5 PT3/1

PT3/1 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

(iii) Tindakan-tindakan yang boleh saya lakukan bagi mengelakkan negara saya

diancam musuh... [4 markah]

... meminta bantuan daripada raja-raja negeri lain.

... memperkukuh angkatan ketenteraan.

... mengadakan hubungan diplomatik dengan kuasa besar.

... membayar ufti kepada negara musuh.

* Terima mana-mana dua jawapan yang relevan.

6) Pantun Bersatu Hati

MARKAH KRITERIA

3 markah - Isi dinyatakan dengan cukup serta lengkap dan ayat gramatis

2 markah - Isi cukup tetapi ayat kurang gramatis

- Isi tidak cukup tetapi ayat gramatis

1 markah - Isi tidak cukup dan ayat kurang gramatis

0 markah - Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis

- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis

(i) Nasihat penulis ... [3 markah]

... gadis tidak mudah menjual maruah diri

... tidak boleh mengikut hawa nafsu

... pemuda perlu menjaga tutur kata

... menjaga tatasusila dalam pergaulan

... berusaha menuntut ilmu / berguru

Page 22: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 6 PT3/1

PT3/1 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

(ii) Nilai-nilai murni... [3 markah]

... kerjasama

... kebijaksanaan

... kesopanan

... kerajinan

... kegigihan

* Calon mesti mengemukakan tiga nilai murni yang relevan

* Calon tidak perlu mengemukakan contoh.

MARKAH KRITERIA

4 markah - Isi cukup dan relevan mengikut tugasan serta ayat gramatis

3 markah - Isi cukup dan relevan mengikut tugasan tetapi ayat kurang gramatis

2 markah - Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat gramatis

1 markah - Isi tidak cukup tetapi relevan mengikut tugasan dan ayat kurang gramatis

0 markah - Isi tidak tepat tetapi ayat gramatis

- Isi tidak tepat dan ayat tidak gramatis

(iii) Pada pendapat saya, cara-cara untuk menjaga tingkah laku supaya tidak terpengaruh

dengan gejala negatif... [4 markah]

... mengerjakan suruhan agama / solat 5 waktu / berpuasa

... menjaga batas pergaulan

... mendisiplinkan diri

... mendengar nasihat ibu bapa / guru

... mematuhi peraturan

... sentiasa bermuhasabah diri

... membataskan diri daripada penggunaan media sosial

* Terima mana-mana dua jawapan yang relevan

Page 23: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 7 PT3/1

PT3/1 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

7) Novel

Pembahagian Markah

PERINCIAN MARKAH

Isi 6 markah

Bahasa 4 markah

Kriteria Markah Bahasa

PERINGKAT MARKAH KRITERIA

Cemerlang

4 markah

Bahasa baik dan lancar

Ayat gramatis

Ejaan dan tanda baca yang betul

Baik

2 – 3 markah

Bahasa masih baik dan masih lancar

Penggunaan ayat masih gramatis tetapi terdapat

kesalahan yang minimum

Kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum

Memuaskan

1 markah

Bahasa tidak cekap

Ayat tidak gramatis

Kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara

Markah Isi

1. Maksimum : 3 isi

2. Bukti yang relevan dan contoh peristiwa yang sesuai : 2 markah

3. Bukti yang relevan tanpa contoh peristiwa yang sesuai : 1 markah

* kalau isi kurang, bahasa boleh dapat peringkat baik;

Contoh : Isi = 2

Bahasa = 3

= 5

*

* pemarkahan secara holistik

* Isi – pernyataan + peristiwa (1 markah + 1 markah = 2 markah)

* Jika calon menulis dalam bentuk poin markah bahasa kurang atau 0 markah.

Page 24: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 8 PT3/1

PT3/1 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

Novel 6:20 karya Siti Jasmina Ibrahim

WATAK

UTAMA

PENYATAAN SIKAP

POSITIF

HURAIAN / CONTOH / PERISTIWA

Nur Sukma

1. Gigih untuk

menyelamatkan rakan.

Nur Sukma gigih untuk menyelamatkan

rakannya iaitu Jerry dan Iskandar

daripada terus dipengaruhi oleh

pemikiran negatif dari Barat. Dia

terpaksa menghadapi bahaya.

2. Taat kepada perintah

ibu.

Nur Sukma taat kepada perintah ibunya.

Sukma taat kepada arahan ibunya yang

melarang dia berjumpa dengan tetamu

misteri yang hadir di hadapan rumah

mereka pada setiap jam 6.20 pagi.

3. Bijak dalam pelajaran.

Nur Sukma seorang yang bijak. Hal ini

jelas dilihat apabila Sukma sering dipuji

oleh pensyarahnya Profesor Darul atas

kebijaksanaannya mengemukakan

pendapat di dalam dewan kuliah.

4. Bersimpati terhadap

orang lain.

Nur Sukma bersimpati terhadap wanita

tua yang berada di luar pagar rumahnya.

Sukma memerhati dengan kelakuan

wanita tua tersebut dan tertanya-tanya

sebab kehadirannya di situ.

5. Berani menyelesaikan

masalah.

Nur Sukma berani untuk pergi ke Kelab

WX2 seorang diri untuk melihat keadaan

sebenar di kelab tersebut. Dia ingin

menyiasat kegiatan kelab tersebut.

Page 25: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 9 PT3/1

PT3/1 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

Novel Merenang Gelora karya Roslan Ngah.

WATAK

UTAMA

PENYATAAN SIKAP

POSITIF

HURAIAN / CONTOH / PERISTIWA

Badri

1. Bertanggungjawab

terhadap tugas yang

diberi.

Sebagai seorang pengawas Badri

bertanggungjawab menyelesaikan masalah

disiplin berkaitan penjualan telefon bimbit

di sekolah.

2. Setia dalam

persahabatan.

Badri berkawan baik dengan Jamil

walaupun beliau telah mengetahui Jamil

turut terlibat dalam kes penjualan telefon

bimbitnya. Badri juga berkawan baik

dengan Siew Mei.

3. Berani menghadapi

cabaran.

Badri bersikap berani menghadapi cabaran

dalam menangani masalah murid yang

sengaja yang melanggar disiplin dan

peraturan sekolah. Badri menghadapi

masalah dengan Meng Kong, Shahrul dan

Kumar tetapi berjaya menghadapinya.

4. Seorang yang bijak

membahagikan masa.

Badri berjaya menjadi pelajar cemerlang

dalam peperiksaan SPM walaupun sibuk

sebagai pengawas di sekolah.

5. Seorang yang

berpakaian

kemas.

Sebagai seorang pengawas sekolah, Badri

sentiasa berpakaian kemas.

Page 26: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 10 PT3/1

PT3/1 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

Novel Cempaka Putih karya Rohani Deraman.

WATAK

UTAMA

PENYATAAN SIKAP

POSITIF

HURAIAN / CONTOH / PERISTIWA

Hartini

1. Berani berhadapan

dengan seorang yang

degil.

Hartini berani memujuk Pak Morit yang degil

supaya bersetuju agar Satiah dirawat di

hospital.

2. Tabah menghadapi

dugaan.

Hartini menerima kehilangan rakan karibnya

iaitu Satiah dengan tabah. Dia berjanji tidak

akan menangis lagi.

3. Penyayang terhadap

kawan baiknya.

Hartini sangat menyayangi rakanya Satiah.

Buktinya sewaktu Satiah meninggal dunia

Hartini pengsan.

4. Rajin menuntut ilmu.

Hartini seorang pelajar yang bijak kerana dia

telah memperoleh keputusan yang cemerlang

dalam peperiksaan PMR iaitu 7A 1B.

5. Keikhlasan dalam

persahabatan.

Hartini telah berkawan baik dengan Satiah

walaupun mereka berbeza kaum. Hal ini

demikian kerana Satiah berketurunan orang

asli.

Page 27: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 11 PT3/1

PT3/1 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

BAHAGIAN C : Ulasan

Soalan 8

Perkara yang perlu diberi perhatian semasa membaca jawapan calon :

a) Pemeriksa perlu memberikan penekanan pada idea yang ditulis oleh calon.

b) Bahasa dinilai secara tanggapan (impression) berdasarkan kriteria.

c) Pemeriksa diminta menandakan kesalahan bahasa seperti penandaan jawapan karangan.

d) Peringkatkan markah calon berdasarkan kriteria di bawah:

PERINGKAT MARKAH KRITERIA

CEMERLANG

13 – 15

Idea

Isi tersurat dan tersirat yang relevan dengan bahan.

Ulasan idea jelas dan matang.

Bahasa

Ayat gramatis.

Kosa kata luas dan tepat.

Ejaan dan tanda baca betul.

Penanda wacana yang betul.

Kesalahan bahasa yang minimum.

Pengolahan bahasa yang menarik dan berkesan

BAIK

09 – 12

Idea

Isi tersurat dan tersirat yang masih relevan dengan bahan.

Ulasan idea yang jelas.

Bahasa

Ayat masih gramatis.

Kosa kata luas.

Ejaan dan tanda baca masih betul.

Penanda wacana yang masih betul.

Kesalahan bahasa yang masih minimum.

MEMUASKAN

05 – 08

Idea

Idea tersurat dan tersirat yang masih relevan dengan bahan.

Ulasan idea yang kurang jelas.

Bahasa

Ayat kurang gramatis.

Kosa kata terhad.

Kesalahan bahasa yang ketara.

PENGUASAAN

MINIMUM

01 – 04 Keseluruhan jawapan calon menunjukkan penggunaan bahasa

yang tidak cekap.

Tidak menjawab tugasan.

Page 28: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 12 PT3/1

PT3/1 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

Cara penandaan dan pemberian markah ulasan :

1. Pemeriksa dikehendaki menandakan ( / ) apabila terjumpa isi.

2. Baca dan periksa setakat 100 patah perkataan sahaja atau sehingga ayat itu berakhir.

3. Buat satu garisan panjang selepas 100 patah perkataan atau sehingga ayat itu berakhir.

4. Jika calon menjawab dalam perenggan, periksa seperti biasa.

CARA-CARA MENCEGAH DEMAM DENGGI

Cadangan jawapan:

Isi Tersurat:

1. Membersihkan kawasan rumah pada setiap hujung minggu.

2. Masukkan ubat pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air.

3. Menghapuskan tempat pembiakan Aedes.

4. Mendapatkan rawatan segera jika ada tanda-tanda dijangkiti denggi.

5. Memperuntukkan masa sepuluh minit setiap minggu untuk membersihkan kawasan rumah.

6. Memeriksa kawasan rumah.

Isi Tersirat:

1. Kehidupan akan lebih bermakna apabila keadaan persekitaran bersih dan ceria.

2. Persekitaran yang bersih akan mengelakkan kita daripada terkena penyakit berjangkit /

selamat didiami.

3. Tutup rapat semua bekas menyimpan air.

4. Tukar air dan bersihkan bekas bunga setiap minggu.

5. Cuci dan sental hingga bersih piring alas pasu bunga untuk menghapuskan telur nyamuk

Aedes setiap minggu

6. Dapat membersihkan persekitaran rumah.

7. Melahirkan ahli keluarga yang bebas daripada penyakit.

NOTA:

i. Idea mesti merangkumi kedua-dua bahagian isi tersurat dan isi tersirat.

ii. Terima mana-mana idea pelajar yang relevan.

Page 29: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 13 PT3/1

PT3/1 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

BAHAGIAN D : KARANGAN

Soalan 9

PERINGKAT MARKAH

Cemerlang 25 – 30

Kepujian 19 – 24

Baik 13 – 18

Memuaskan 07 – 12

Penguasaan Minimum 01 - 06

Kriteria Menilai Kemahiran Menulis

KRITERIA DESKRIPSI

BAHASA

- Kegramatisan : Kata (Morfologi)

: Ayat (Sintaksis)

- Ejaan dan tanda baca

- Kosa kata

IDEA

- Isi-isi

- Huraian isi

- Contoh

PENGOLAHAN

- Pengolahan

- Pemerengganan

- Format

- Unsur keindahan bahasa/ungkapan menarik

Page 30: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 14 PT3/1

PT3/1 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

Kriteria Penskoran

PERINGKAT MARKAH DESKRIPSI

CEMERLANG 25 - 30

Atas : 28 - 30

Bawah : 25 - 27

Idea

- Idea relevan dengan tugasan

- Huraian idea jelas, menarik dan matang

- Contoh yang sesuai

Bahasa

- Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis

- Penggunaan kosa kata luas dan tepat

- Tanda baca betul

- Kesalahan bahasa minimum

Pengolahan

- Pengolahan menarik, berkesan dan matang dengan

pemerengganan yang sesuai

- Format menepati kehendak tugasan

- Penggunaan penanda wacana yang tepat

- Penggunaan ungkapan menarik, tepat dan berkesan

seperti peribahasa/pantun/cogan kata/ frasa yang

menarik

KEPUJIAN 19 - 24

Atas : 22 – 24

Bawah : 19 – 21

Idea

- Idea relevan dengan tugasan

- Huraian idea jelas dan menarik

- Contoh yang sesuai

Bahasa

- Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis

- Penggunaan kosa kata luas dan tepat

- Tanda baca betul

- Kesalahan bahasa masih minimum

Pengolahan

- Pengolahan menarik, berkesan dengan pemerengganan

yang sesuai

- Format menepati kehendak tugasan

- Penggunaan tanda wacana yang sesuai

- Penggunaan ungkapan menarik sesuai dan berkesan

seperti peribahasa/pantun/cogan kata/ frasa yang

menarik

Page 31: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 15 PT3/1

PT3/1 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

BAIK 13 - 18

Atas : 16 – 18

Bawah : 13 – 15

Idea

- Idea masih relevan dengan tugasan

- Huraian idea masih jelas dan masih menarik

- Contoh yang masih sesuai

Bahasa

- Penggunaan ayat masih bervariasi dan masih gramatis

- Penggunaan kosa kata masih luas

- Tanda baca masih betul

- Kesalahan bahasa masih minimum

Pengolahan

- Pengolahan masih menarik dan masih berkesan

dengan pemerengganan yang masih sesuai

- Format masih menepati kehendak tugasan

- Penggunaan tanda wacana masih sesuai

MEMUASKAN 07 - 12

Atas : 10 – 12

Bawah : 07 – 09

Idea

- Idea kurang relevan dengan tugasan

- Huraian idea masih jelas dan kurang menarik

- Tiada contoh atau contoh kurang sesuai

Bahasa

- Penggunaan ayat kurang bervariasi dan kurang

gramatis

- Penggunaan kosa kata terhad

- Kesalahan bahasa ketara

Pengolahan

- Pengolahan kurang menarik, kurang berkesan dan

pemerengganan yang kurang sesuai

- Format kurang menepati kehendak tugasan

- Penggunaan penanda wacana kurang sesuai

PENGUASAAN

MINIMUM 01 - 06

- Keseluruhan jawapan calon menggambarkan

penguasaan kemahiran menulis yang lemah.

- Tidak menjawab tugasan atau karangan tidak menepati

kehendak soalan/terpesong.

Page 32: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 16 PT3/1

PT3/1 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

Langkah-langkah memeriksa

1. Pemeriksa hendaklah membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk

mendapatkan kesan (impression) daripadanya. Perkara yang perlu diperhatikan semasa

membuat pertimbangan ialah menjawab tugasan, bahasa, kerelevanan idea dan

pengolahan. Kemudian, nilaikan dan tetapkan mengikut karangan berkenaan

berdasarkan kriteria penskoran yang disediakan.

2. Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk pertimbangan yang muktamad. Ketika

membaca, tandakan kesalahan-kesalahan bahasa, tanda baca, ejaan dan isi / fakta seperti

berikut:

______ Kesalahan bahasa, perkataan dan frasa

/ Kesalahan ejaan

// Kesalahan ejaan yang berulang

Kesalahan tanda baca

[ ] Kesalahan isi

3. Pemotongan markah untuk ejaan yang salah : a. ½ markah dipotong bagi ejaan yang salah. b. Pemotongan keseluruhan yang tidak lebih daripada 2 markah. c. Kesalahan ejaan yang berulang tidak diambil kira. d. Ejaan hendaklah mengikut sistem ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu.

Page 33: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 17 PT3/1

PT3/1 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

Soalan i

Sekolah anda telah mengadakan Minggu Keusahawanan.

Sebagai setiausaha Persatuan Usahawan Muda (PUM), sediakan laporan tersebut selengkapnya.

1. Format : laporan

i. Tiada tajuk tolak 1 markah

ii. Tiada tandatangan tolak 1 markah

2. Diharapkan calon dapat menulis sebuah karangan laporan tentang Minggu

Keusahawanan.

3. Cadangan isi:

i. Aktiviti jualan

ii. Pameran

iii. Lawatan sambil belajar

4. Kemungkinan :

i. Calon menulis karangan jenis cerita – diterima peringkat gred Baik.

Soalan ii

Kewujudan laman sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram telah mencetuskan gaya hidup

baharu pada hari ini.

Jelaskan tindakan-tindakan yang patut dilakukan oleh ibu bapa untuk mengelakkan

penyalahgunaan laman sosial dalam kalangan anak-anak.

1. Format : tiada

2. Diharapkan calon dapat menulis sebuah karangan tentang tindakan-tindakan yang

patut dilakukan oleh ibu bapa untuk mengelakkan penyalahgunaan laman sosial

dalam kalangan anak-anak.

3. Cadangan isi:

i. Ibu bapa menjadi suri teladan kepada anak-anak

ii. Ibu bapa memantau aktiviti anak-anak

iii. Ibu bapa memberi nasihat tentang keburukan penyalahgunaan laman sosial

iv. Ibu bapa memberi bimbingan / menetapkan masa melayari laman sosial

Page 34: 2014-PERCUBAAN BM-PT3+skema [MRSM]

SULIT 18 PT3/1

PT3/1 © 2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT

4. Kemungkinan :

i. Calon memberikan peranan pelbagai pihak selain ibu bapa – diterima

peringkat gred Baik.

Soalan iii

Tulis sebuah karangan berdasarkan slogan di atas.

1. Format : tiada

2. Diharapkan calon dapat menulis sebuah karangan tentang slogan ‘Yang Tua

Dihormati, Yang Muda Disayangi’

3. Cadangan isi:

- Bebas mengikut jenis karangan yang dihasilkan oleh pelajar

4. Kemungkinan : Tiada

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

Yang Tua Dihormati, Yang Muda Disayangi