Click here to load reader

percubaan pt3 2015

  • View
    76

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

percubaan pt3 2015

Text of percubaan pt3 2015

[60 markah]

BAHAGIAN A

[60 markah]

Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.

Tandakan [] bagi pernyataan tentang pengurusan organisasi bengkel yang betul

dan [x] bagi yang salah pada petak yang disediakan.

Menjalankan tugas mengikut jadual yang telah ditetapkan.

Alatan hendaklah sentiasa disimpan di tempatnya semasa melakukan

kerja amali di bengkel

Menghantar projek pada masa yang ditetapkan

[3 markah]

Pernyataan di bawah menerangkan tentang produk yang dihasilkan oleh Amira.

Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan tiga faktor rekabentuk yang perlu diambil kira dalam penghasilan projek itu.

i. .

ii. .

Iii.

[3 markah]

Lengkapkan jadual berikut dengan menulis pelarut yang betul bagi bahan kemasan

yang diberikan.

BahanPelarut

Syelek

Tona Kayu

Lekar

[3 markah]

4. Rajah di bawah menunjukkan sejenis mesin.

(a) Namakah jenis mesin dalam rajah di atas.

______________________________________________

(1 markah)

(b) Nyatakan dua kegunaan mesin di atas.

(i)__________________________________________________

(ii)__________________________________________________

(2 markah)

5.Rajah di bawah menunjukkan sejenis perangkap.

Tandakan [] bagi alatan tangan yang betul untuk mengetatkan dan melonggarkan bahagian yang berlabel Z dan [x] bagi yang salah pada petak yang disediakan.

[3 markah]

6.Rajah di bawah menunjukkan pelan bagi suatu bongkah.

Tandakan [] bagi bongkah yang mempunyai pelan seperti rajah 3 dan [x] bagi bongkah yang salah pada petak yang disediakan.

[3 markah]

7. Pernyataan di bawah menerangkan hidangan sepinggan lengkap cara Timur.

Berdasarkan pernyataan di atas, berikan contoh-contoh hidangan sepinggan lengkap cara Timur.

A : ........................................................................................................................

B : ........................................................................................................................

C : ........................................................................................................................

[ 3 markah]

8.Berikut adalah langkah-langkah memasang benang bawah yang tidak mengikut

turutan yang betul. Susun langkah-langkah memasang benang bawah yang betul

dengan menulis 1, 2 dan 3 pada petak yang disediakan.

Tarik benang melalui alur sekoci dengan arah melawan jam sambil

menekan dengan jari

Masukkan ke dalam kes di bahagian bawah mesin dan lepaskan

pengunci sekoci

Masukkan gelendong ke dalam skoci

[3 markah]

9. Tandakan [] bagi rajah yang menunjukkan ruang sosial yang betul dan [x] bagi yang salah pada petak yang disediakan.

INCLUDEPICTURE "http://www.pamcakedesigns.com/wp-content/uploads/2012/04/bathroom-layout-bathroom-sketch.jpg" \* MERGEFORMATINET

[3 markah]

10.Rajah di bawah menunjukkan medium yang digunakan untuk pemasuan semula.

A

B

C

Nyatakan nama medium pemasuan semula yang berlabel.

A : ................................................................................

B : ................................................................................

C : ...............................................................................

[3 markah]

11. Rajah di bawah menunjukkan kod warna perintang.

Rajah 2

Tuliskan nilai perintang berdasarkan kod warna yang diberi pada ruang yang disediakan.

[3 markah]

12. Tandakan (\) pada adat sopan yang betul semasa makan dan tandakan (x) pada yang

salah di petak yang disediakan

Mengambil sajian secukupnya

Berdiri untuk mencapai makanan yang jauh

Berbual mengenai perkara yang baik semasa makan

[3 markah]

13. Rajah di bawah menunjukkan beberapa contoh haiwan kesayangan.

Padankan haiwan kesayangan dalam rajah dengan tujuan pemilihan haiwan tersebut dengan menulis A, B atau C pada petak yang disediakan.

Membantu pemilik mengawal kediaman

Sebagai hobi atau dijadikan teman

Untuk dipertandingkan atau dipamerkan

(3 markah)

14.Rajah menunjukkan contoh pokok renek yang biasa digunakan untuk tanaman landskap.

A

B

C

Padankan pokok A, B, atau C dengan jenis pokok renek yang dinyatakan.

Jenis Pokok RenekContoh pokok

Berdaun

Berbunga

Pagaran

(3 markah)

15.Namakan tiga bahan utama untuk membina kompos.

(a)_________________________________________________________________

(b)_________________________________________________________________

(c)_________________________________________________________________

(3 markah)

16.Pernyataan di bawah merupakan satu bidang kegiatan usahawan.

Berdasarkan pernyataan di atas,

Pilih dan bulatkan A, B atau C bagi menentukan bidang keusahawanan itu.

APerkhidmatan

BEkstraktif

CPerkhidmatan awam

Nyatakan contoh kegiatan bagi bidang tersebut.

.

.

[3 markah]

17.Jadual di bawah menunjukkan undang-undang yang digubal untuk melindungi hak pengguna.

Akta Perihal Dagangan 1972A

Akta Sewa Beli 1967B

Peraturan-peraturan Makanan 1985C

Tuliskan A , B dan C pada ruangan yang betul bagi pernyataan yang tepat menerangkan undang-undang yang digubal untuk melindungi hak pengguna.

Mewajibkan pengeluar barang makanan menandakan tarikh

luput penggunaan pada label

Melindungi pengguna daripada maklumat yang palsu dan

pengiklanan yang mengelirukan terhadap sesuatu barang

Membuat peruntukan terhadap bentuk perjanjian barangan

yang dibeli oleh pengguna secara ansuran

[3 markah]

18. Berikut adalah jenis penyakit pada haiwan kesayangan.ALeukemia

BSawan

CSampar

Berdasarkan jenis penyakit itu, lengkapkan Jadual 2 dengan menulis A, B atau C pada ruang yang disediakan.Ciri Haiwan BerpenyakitPenyakit

Pucat.

Susut berat badan

Kaki bengkok..

Kepala berpusing

Najis cair.

Suhu badan meningkat

[3 markah]19. Berikut adalah penyataan tentang jenis tanaman landskap. Tandakan ( ) bagi penyataan yang betul dan tandakan ( X ) bagi yang salah bagi setiap petak yang disediakan.

Pokok palma boleh tumbuh secara berumpun

Paku pakis mempunyai sulur

Pokok renek mempunyai kanopi yang padat

[3 markah]20.Berikut adalah kaedah pembayaran masa kini.

AKad kredit

BKad prabayar

CPembayaran elektronik (e-pay)

DCek

Padankan kaedah pembayaran itu dengan pernyataan berikut dengan menulis A, B, C atau D pada petak yang disediakan.

Pengguna membayar terlebih dahulu sebelum mendapat barangan atau perkhidmatan

Pengguna membuat pembayaran dengan menggunakan kemudahan internet

Pengguna membuat pembayaran menggunakan kad secara terus bagi barang atau perkhidmatan yang dibeli[3 markah]Bahagian B

( 40 markah)

Jawab semua soalan dalam ruangan yang telah disediakan.

1. Berikut ialah suatu situasi yang berlaku di dalam sebuah bengkel Kemahiran Hidup.

Nyatakan dua langkah keselamatan yang perlu diambil ketika melakukan kerja-kerja menyembur cat di dalam bengkel.

I. .

II..

(2 markah)

Nyatakan dua alatan keselamatan yang perlu ada di dalam sesebuah bengkel Kemahiran Hidup.

I. .

II..

(2 markah)

Huraikan tindakan yang perlu dilakukan untuk menghadapi situasi yang dinyatakan di atas.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(6 markah)

2. Rajah di bawah menunjukkan satu jenis perumahan haiwan kesayangan.

(a) Namakan jenis perumahan haiwan kesayangan pada rajah di atas.

____________________________________________________________

(1 markah)

(b) Haiwan kesayangan yang bagaimanakah sesuai ditempatkan dalam jenis perumahan pada jawapan (a), dan namakan contoh haiwan kesayangan yang sesuai.

____________