of 21 /21
PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN OPERASI PENDIDIKAN PRASEKOLAH 2010 - 2012 KHUSUS UNTUK :- SK TOK JEMBAL 21300 KUALA TERENGGANU DISEDIAKAN BERSAMA : PUAN HAJJAH FAUZAH BT HASHIM

Perancangan Strategik Dan Pelan Operasi Prasekolah

Embed Size (px)

DESCRIPTION

educton

Text of Perancangan Strategik Dan Pelan Operasi Prasekolah

PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN OPERASIPENDIDIKAN PRASEKOLAH 2010 - 2012KHUSUS UNTUK :- SK TOK JEMBAL 21300 KUALA TERENGGANUDISEDIAKAN BERSAMA :PUAN HAJJAH FAUZAH BT HASHIMPUAN NORAZIAN BT [email protected]

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBALPERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIKKURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

VISI SEKOLAHSekolah Kebangsaan Tok Jembal Cemerlang 2012VISI PRASEKOLAHMelahirkan murid yang cemerlang berteraskan Matlamat Falsafah Pendidikan NegaraMISI PRASEKOLAHBerusaha bersungguh-sungguh dalam melaksanakan aktiviti pendidikan secara inovatif dan kreatif untuk melahirkan murid-murid yang seimbang dan cemerlang dari sudut akademik dan berakhlak mulia.MATLAMAT PRASEKOLAHPendidikan Prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan , menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

OBJEKTIF PRASEKOLAH1.Membina kecergasan badan2.Mempunyai tubuh badan yang sihat.3.Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik.4.Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri.5.Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar.6.Mempunyai kematangan emosi7.Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri.8.Berani menyuarakan pandangan dan perasaan.9.Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain.10.Boleh bekerja secara bersendirian dan juga berkumpulan.11.Menghormati perasaan serta hak orang lain dan membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya.

TARGET PENCAPAIAN MURID-MURID PRASEKOLAH MENGIKUT TUNJANG DALAM KSPK1. TUNJANG KOMUNIKASI( Bahasa Malaysia Dan Bahasa Inggeris)Melahirkan murid Prasekolah yang dapat berkemahiran menulis dan Membaca sebagai persediaan untuk memasuki Tahun Satu.

2. TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI (Pendidikan Islam)Melahirkan murid Prasekolah yang berpengetahuan tentang perkara asas di dalam kehidupan.Contohnya Rukun Iman , Rukun Islam , Sirah Rasulullah dan Khalimah Syahadah. Selain dari itu murid prasekolah dapat menguasai kemahiran asas seperti bersuci,berwuduk,melakukan pergerakan solat dan melakukan amalan harian.

3. TUNJANG KETRAMPILAN DIRI(Perkembangan Sosioemosi)Melahirkan murid prasekolah yang berketrampilan mengenal dan mengurus emosi yang positif melalui kesemua aktiviti yang dilaksanakan sewaktu pengajaran dan pembelajaran.

4. TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA(Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan)Melahirkan murid prasekolah yang berkebolehan melakukan aktiviti psikomotor halus dan kasar. Seperti memegang pensel untuk melukis,mewarna dan menulis. Mengunting kertas mengikut bentuk. Murid prasekolah berkebolehan melompat, berlari,membaling objek serta postur yang betul semasa duduk.

(Perkembangan Kreativiti)Melahirkan murid yang berkreativiti serta berkeyakinan tinggi. Selain itu dapat melahirkan murid yang berbakat.

5.TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI (Awal Sains )Awal sains menyediakan peluang murid untuk meneroka alam sekitar serta menggunakan organ deria untuk memerhati, mengukur menggunakan unit bukan piawai,membanding dan mengelas.Awal sains juga membimbing murid prasekolah mempelajari konsep penghuung , lingkungan serta awal matematik. (Awal Matematik)Melahirkan murid prasekolah mengenal nombor , nilai wang , konsep waktu, bentuk dan ruang sebagai persediaaan sebelum melangkah ke Tahun Satu. 6.TUNJANG KEMANUSIAANTunjang Kemanusiaan melahirkan murid prasekolah yang dapat memahami diri sendiri serta perhubungan diri dengan keluarga , rakan serta komuniti setempat.

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBAL KUALA TERENGGANU, TERENGGANUANALISIS PERSEKITARANSWOTPENDIDIKAN PRASEKOLAHKEKUATAN ( S )

KELEMAHAN (W)

S1 : Semua guru prasekolah adalah guru yang terlatih dan mengikuti kursus KSPK.S2 : Semasa P & P guru prasekolah dibantu oleh PPM yang terlatih dan diiktiraf oleh JabatanS3 : Guru Prasekolah dan PPM berkelayakkan SPM,STPM dan Diploma Perguruan Malaysia.S4 : Mendapat Sokongan yang jitu daripada pihak pengurusanW1 : Murid Prasekolah memiliki tahap kebolehan yang berbeza.W2 : Pendidikan awal yang diterima oleh murid prasekolah berbeza di antara satu sama lain.W3 : Pertentangan penumpuan iaitu kesibukan urusan menghadiri kursus, mesyuarat dan tugas di sekolah .W3 : Tempoh belajar P & P yang panjang dan padat

PELUANG ( O )

CABARAN ( T )

O1: Di bantu oleh PPM yang berpengalaman.O2: BBM yang mencukupi.O3: Murid Prasekolah yang berpotensi tinggi membantu murid prasekolah yang berpotensi rendah.T1 : Tidak mendapat kerjasama daripada ibubapa yang anak-anaknya berpotensi rendah.T2: Sesetengah Ibubapa tidak tahu peranan sebenar Pendidikan Prasekolah.

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBALKUALA TERENGGANU

ISU-ISU STRATEGIKPENDIDIKAN PRASEKOLAHSENARAI ISU-ISU STRATEGIK:Daripada analisis persekitaranSWOT(khususnya faktor kelemahan dan cabaran ) isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah:1. Pencapaian murid Prasekolah pada Akhir sesi persekolahan 2010 tidak memuaskan terutamanya dari segi kelancaran membaca.2. Ibu bapa tidak memainkan peranan membantu anak-anaknya yang berpotensi rendah.

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBALSTRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

PENDIDIKAN PRASEKOLAH2010 - 2012BILISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPIAKHIR TAHUNSASARAN 2012STRATEGI

1Pencapaian murid Prasekolah pada Akhir sesi persekolahan 2010 tidak memuaskan terutamanya dari segi kelancaran membacaMeningkatkan pencapaian murid prasekolah dari segi kelancaran membaca.Pada Akhir tahun 2012 peningkatan keramaian murid prasekolah lancar membacaPeratusan keberkesanan meningkat95% murid prasekolah lancar membaca100% murid prasekolah lancar membaca1.Latih tubi di dalam kelas. 2.PRS(Pembimbing Rakan sebaya)

2

Ibu bapa tidak memainkan peranan membantu anak-anaknya yang berpotensi rendah.

Ibubapa terlibat secara langsung membantu anak-anak yang berpotensi rendah.Pada Akhir tahun 2012 ibubapa terlibat secara langsung membantu anak-anak yang berpotensi rendah.Peratusan keberkesanan meningkatSemua ibubapa terlibat secara langsung membantu anak-anaknyaTidak wujud jurang antara murid potensi tinggi dengan murid potensi rendah.1.Guru bekalkan buku Beginilah Caranya Sayanguntuk ibubapa membantu anak-anak membaca di rumah.2. Perjumpaan dengan ibubapa yang anak-anaknya dikenalpasti berpotensi rendah.

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBAL

PELAN TAKTIKALPENDIDIKAN PRASEKOLAH2010-2012ISU STRATEGIK 1:Pencapaian murid Prasekolah pada Akhir sesi persekolahan 2010 tidak memuaskan terutamanya dari segi kelancaran membaca.

STRATEGI : Meningkatkan pencapaian kelancaran membaca murid Prasekolah.BILPROGRAM/PROJEK

TERASPIPPTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUT(HASIL)KPIPELANKONTIGENSI

1Latih tubi di dalam kelasMembangunkan modal insanKelas Wawasan Puan Hajah Fauzah Bt HashimPuan Khairiah Bt Mamat

Kelas Bestari Puan Norazian Bt SaidPuan Kamisah Bt Abd Ghani

Sepanjang TahunPeruntukan PERKAPITA Peningkatan bilangan murid prasekolah yang lancar membaca95% murid Prasekolah lancar membacaMewujudkan jadual giliran Membaca untuk kanak-kanak prasekolah yang kurang lancar Membaca.

BILPROGRAM/PROJEK

TERASPIPPTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUT(HASIL)KPIPELANKONTIGENSI

2PRS (Pembimbing Rakan Sebaya)Membangunkan Modal InsanMurid Prasekolah yang berpotensi tinggi.Sepanjang tahunPeruntukan PERKAPITAPeningkatan bilangan murid prasekolah yang lancar membaca

95% murid Prasekolah lancar membacaSepanjangMasa semasa P & P berjalan.

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBAL

PELAN TAKTIKALPENDIDIKAN PRASEKOLAH2010-2012ISU STRATEGIK : Ibu bapa tidak memainkan peranan membantu anak-anaknya yang berpotensi rendah. STRATEGI : Meningkatkan peranan ibubapa membantu anak-anaknya.BILPROGRAM/PROJEK

TERASPIPPTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUT(HASIL)KPIPELANKONTIGENSI

1Guru bekalkan buku Beginilah Caranya Sayanguntuk ibubapa membantu anak-anak membaca di rumahMembangunkan modal insanKelas Wawasan Puan Hajah Fauzah Bt HashimPuan Khairiah Bt Mamat

Kelas Bestari Puan Norazian Bt SaidPuan Kamisah Bt Abd Ghani

Sepanjang TahunPeruntukan PERKAPITA Peningkatan bilangan murid prasekolah yang lancar membaca95% murid Prasekolah lancar membacaMembekalkan buku Beginilah caranya saying untuk ibubapa membantu anak-anaknya membaca..

BILPROGRAM/PROJEK

TERASPIPPTANGGUNGJAWABTEMPOHKOS/SUMBEROUTPUT(HASIL)KPIPELANKONTIGENSI

2Perjumpaan dengan ibubapa yang anak-anaknya dikenalpasti berpotensi rendahMembangunkan modal insanKelas Wawasan Puan Hajah Fauzah Bt HashimPuan Khairiah Bt Mamat

Kelas Bestari Puan Norazian Bt SaidPuan Kamisah Bt Abd Ghani

4 x setahun (Jan, April, julai, Okt)Peruntukan PERKAPITA Peningkatan bilangan murid prasekolah yang lancar membaca dan mengenal nombor95% murid Prasekolah lancar membacaDan nomborSemasa perjumpaan , ibubapa didedahkan cara penggunaan bukuBeginilah caranya sayang untuk ibubapa membantu anak-anaknya membaca.

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBALPELAN OPERASIPENDIDIKAN PRASEKOLAH2010-2012PELAN OPERASI :1

Nama Projek/Program: Latih Tubi di dalam kelas

Rasional:Kebolehan murid prasekolah yang pelbagai tahap kebolehan.

Objektif:1. Murid prasekolah mudah dan cepat mengingati .

Tempoh/Tarikh: Sepanjang tahun.

Kumpulan Sasaran: Murid prasekolah yang berpotensi rendah.LANGKAHPROSES KERJATANGGUNGJAWABTEMPOHSTATUS

1Mengenalpasti murid prasekolah yang berpotensi rendahPn Fauzah Bt HashimPn Norazian Bt SaidBulan Pertama Persekolahan

2Pembahagian muridPn Fauzah Bt HashimPn Norazian Bt Said1 Minggu

3Pelaksanaan ProgramPn Fauzah Bt HashimPn Norazian Bt SaidPn Khairiah Bt MamatPn Kamisah Bt Abd GhaniSepanjang Tahun

4Laporan Pelaksanaan ProgramPn Fauzah Bt HashimPn Norazian Bt SaidAkhir Semester

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBALPELAN OPERASIPENDIDIKAN PRASEKOLAH2010-2012PELAN OPERASI :2

Nama Projek/Program: Pembimbing Rakan Sebaya ( PRS)

Rasional:Kebolehan murid prasekolah yang pelbagai tahap kebolehan.

Objektif :1. Murid prasekolah berpotensi tinggi membantu murid prasekolah yang berpotensi rendah .

Tempoh/Tarikh: Sepanjang tahun.

Kumpulan Sasaran: Murid prasekolah yang berpotensi rendah.LANGKAHPROSES KERJATANGGUNGJAWABTEMPOHSTATUS

1Mengenalpasti murid prasekolah yang berpotensi rendahPn Fauzah Bt HashimPn Norazian Bt SaidBulan Pertama Persekolahan

2Pembahagian muridPn Fauzah Bt HashimPn Norazian Bt Said1 Minggu

3Pelaksanaan ProgramPn Fauzah Bt HashimPn Norazian Bt SaidPn Khairiah Bt MamatPn Kamisah Bt Abd GhaniSepanjang Tahun

4Laporan Pelaksanaan ProgramPn Fauzah Bt HashimPn Norazian Bt SaidAkhir Semester

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBALPELAN OPERASIPENDIDIKAN PRASEKOLAH2010-2012PELAN OPERASI :3

Nama Projek/Program: Penggunaan Buku beginilah Caranya Sayang

Rasional:Pembelajaran yang berterusan.

Objektif :1. Ibubapa mengetahui tahap kebolehan potensi anak-anak.

Tempoh/Tarikh: Sepanjang tahun.

Kumpulan Sasaran: Murid prasekolah yang berpotensi rendah.

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNGJAWABTEMPOHSTATUS

1Mengenalpasti murid prasekolah yang berpotensi rendahPn Fauzah Bt HashimPn Norazian Bt SaidBulan Pertama Persekolahan

2Pelaksanaan ProgramPn Fauzah Bt HashimPn Norazian Bt SaidPn Khairiah Bt MamatPn Kamisah Bt Abd GhaniSepanjang Tahun

4Laporan Pelaksanaan ProgramPn Fauzah Bt HashimPn Norazian Bt SaidAkhir Semester

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBALPELAN OPERASIPENDIDIKAN PRASEKOLAH2010-2012PELAN OPERASI :4

Nama Projek/Program: Perjumpaan dengan ibubapa

Rasional:Pembelajaran yang berterusan.

Objektif :1. Ibubapa mengetahui tahap kebolehan potensi anak-anak.

Tempoh/Tarikh: Sepanjang tahun.

Kumpulan Sasaran: Murid prasekolah yang berpotensi rendah.

LANGKAHPROSES KERJATANGGUNGJAWABTEMPOHSTATUS

1Mengenalpasti murid prasekolah yang berpotensi rendahPn Fauzah Bt HashimPn Norazian Bt SaidBulan Pertama Persekolahan

2Pelaksanaan ProgramPn Fauzah Bt HashimPn Norazian Bt SaidPn Khairiah Bt MamatPn Kamisah Bt Abd GhaniSepanjang Tahun

4Laporan Pelaksanaan ProgramPn Fauzah Bt HashimPn Norazian Bt SaidAkhir Semester

SEKOLAH KEBANGSAAN TOK JEMBAL

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAMPENDIDIKAN PRASEKOLAH2010-2012

BILNAMA PROGRAMJANFEBMACAPRILMEIJUNJULAIOGOSSEPTOKTNOV

1Latih tubi di dalam kelas

2Pembimbing Rakan Sebaya

3Buku Beginilah Caranya Sayang

4Perjumpaan IbuBapa Prasekolah