70
PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2009-2013) BIDANG KOKURIKULUM Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Penglibatan dalam Kelab dan Persatuan kurang memberansangkan Penglibatan dan pencapaian pelajar tidak mencapai tahap yang memuaskan Meningkatkan peratusan pelajar yang berminat menyertai aktiviti kelab dan persatuan dengan melibatkan diri dalam semua aktiviti persatuan Perancangan teliti melalui: 1.Pengurusan kokurikulum dengan mengambil kira jumlah perjumpaan dan kursus pengurusan kelab dan persatuan 2.Mengelola pertandingan peringkat sekolah dengan menjadikan aktiviti koakademik sebagai aktiviti utama kelab dan persatuan 3.Menyertai pertandingan peringkat kelompok seperti pertandingan: a. Forum b. Pidato Pencapaian: Sekurang-kurangnya setiap pasukan layak ke separuh akhir

Pelan Strategik Kelabpersatuan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2009-2013)

BIDANG KOKURIKULUM

Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator PencapaianPenglibatan dalam Kelab dan Persatuan kurang memberansangkan

Penglibatan dan pencapaian pelajar tidak mencapai tahap yang memuaskan

Meningkatkan peratusan pelajar yang berminat menyertai aktiviti kelab dan persatuan dengan melibatkan diri dalam semua aktiviti persatuan

Perancangan teliti melalui:

1.Pengurusan kokurikulum dengan mengambil kira jumlah perjumpaan dan kursus pengurusan kelab dan persatuan

2.Mengelola pertandingan peringkat sekolah dengan menjadikan aktiviti koakademik sebagai aktiviti utama kelab dan persatuan

3.Menyertai pertandingan peringkat kelompok seperti pertandingan:

a. Forum b. Pidato c. Choral speaking d. Bahas e. Pantun

Pencapaian:Sekurang-kurangnya setiap pasukan layak ke separuh akhir

Prestasi Pencapaian Kokurikulum masih rendah

Lebih kurang kehadiran60 % sahaja yang dicatatkan

Meningkatkan kesedaran dari segi kehadiran dan penyertaan pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum

Peningkatan peratus pencapaian A dalam kokurikulum, 50 % adalah dari kehadiran pelajar dalam

Pemantauan berterusan yang sistematik dari pengurusan sekolah khususnya :a. Penyelaras Uniformb. Penyelaras sukan dan

Permainanc. Penyelaras Kelab dan

Persatuan

Peratus kehadiran

Page 2: Pelan Strategik Kelabpersatuan

aktiviti kokurikulumTindakan:a. Mengemukakan laporan

pada setiap perjumpaanb. Mengambil tindakan

yang sewajarnya ke atas pelajar-pelajar yang masih ponteng perjumpaan kokurikulum

Buku Pemantauan Kokurikulum perlu dilengkapkan pada setiap masa untuk mengesan aktiviti dan juga kehadiran pelajar

Page 3: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB PSS

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian

1 Kursus penjilidan Meningkatkan minat ahli untuk menyertai aktiviti yang dianjurkan

Guru Penasihat

Ahli Kelab PSS

Mei RM 200/ KOKO

70% 100% % penglibatan ahli Kelab PSS

2 Baik pulih buku Meningkatkan minat ahli untuk menyertai aktiviti yang dianjurkan

Guru Penasihat

Ahli Kelab PSS

Julai RM 200/ KOKO

70% 100% % penglibatan ahli Kelab PSS

Page 4: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB PSS

Nama Projek Kursus penjilidan

Objektif 1) Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang dijalankan.

Tempoh Mei

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Kelab PSS SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja 1) Jawatankuasa program akan mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program 2) Pelaksanaan program:

o Penerangan oleh guru penasihat berkaitan aktiviti yang akan dijalankan

o Ahli jawatankuasa program akan menjalankan tugas masing-masing.

o Ahli dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan menjalankan aktiviti dalam kumpulan

o Dokumentasi program dirakamkan o Penilaian program

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 5: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB PSS

Nama Projek Baik pulih buku

Objektif 1) Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang dijalankan.

Tempoh Mei

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Kelab PSS SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja 1) Jawatankuasa program akan mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program 2) Pelaksanaan program:

o Penerangan oleh guru penasihat berkaitan aktiviti yang akan dijalankan

o Ahli jawatankuasa program akan menjalankan tugas masing-masing.

o Ahli dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan menjalankan aktiviti dalam kumpulan

o Dokumentasi program dirakamkan o Penilaian program

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 6: Pelan Strategik Kelabpersatuan
Page 7: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KURIKULUM

SUB BIDANG: KELAB SEJARAH & GEOGRAFI

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian

1 Aktiviti Tahunan:Pertandingan Kuiz secara lisan dan penulisan.

Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang dijalankan.

Guru penasihat,AJK persatuan

Jan- Julai RM 50.00Buku

kehadiran kokurikulum

80% 100% Peratus markah aspek kehadiran setiap ahli meningkat .

2 GO GREEN ( Penghijauan Laluan Persatuan Sejarah dan Geografi)

Membuat enzyme & baja organic untuk kegunaan tumbuhan dan aktiviti pembersihan kawasan sekolah

Guru penasihat,AJK & ahli persatuan Sejarah & Geografi

April RM 10080% 100%

% kehadiran pelajar

Page 8: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB SEJARAH & GEOGRAFI

Nama Projek Pertandingan Kuiz secara lisan dan penulisan.

Objektif Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang dijalankan.

Tempoh Jan- Julai

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Kelab Sejarah & Geografi SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja Mengadakan mesyuarat agung tahunan untuk pelantikan AJK persatuanSejarah & GeografiSidang perbincangan dengan AJK untuk menentukan aktiviti tahunan yang sesuai dan menarik.

Pengagihan tugas serta perancangan awal aktiviti dibuat.

Perlaksanaan aktiviti-aktiviti persatuan Sejarah & Geografi

Penulisan minit mesyuarat persatuan Sejarah & GeografiKekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program

dilaksanakan

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 9: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB SEJARAH & GEOGRAFI

Nama Projek GO GREEN

( Penghijauan Laluan Persatuan Sejarah dan Geografi)Objektif Membuat enzyme & baja organic untuk kegunaan tumbuhan dan aktiviti

pembersihan kawasan sekolahTempoh April

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Kelab Sejarah & Geografi SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja Mengadakan mesyuarat agung tahunan untuk pelantikan AJK persatuanSejarah & GeografiSidang perbincangan dengan AJK untuk menentukan aktiviti tahunan yang sesuai dan menarik.

Pengagihan tugas serta perancangan awal aktiviti dibuat.

Perlaksanaan aktiviti-aktiviti persatuan Sejarah & Geografi

Penulisan minit mesyuarat persatuan Sejarah & GeografiKekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program

dilaksanakan

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 10: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: KELAB KH & ERT

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian

1 Bengkel Pengurusan Aktiviti

Meningkatkan pencapaian pengurusan bengkel

Guru penasihat,AJK persatuan

Mei RM500 80% 100% Peratus markah aspek pencapaian pengurusan bengkel

2 Aktiviti Bengkel Meningkatkan penglibatan pelajar

Guru penasihat,AJK & ahli persatuan Sejarah & Geografi

Jan - Okt -

80% 100% % kehadiran pelajar

Page 11: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB KH & ERT

Nama Projek Bengkel Pengurusan Aktiviti

Objektif Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang dijalankan.

Tempoh Mei

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Kelab KH & ERT SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses KerjaMesyuarat AJK IndukLantikan AJK kerja dan agihan tugas

Pembentangan kertas kerja dan tentatif program

Pelaksanaan

Laporan dan Refleksi

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 12: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

KELAB KH & ERT

Nama Projek Aktiviti Bengkel

Objektif Meningkatkan penglibatan pelajar

Tempoh Jan - Okt

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Kelab KH SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses KerjaMesyuarat AJK IndukLantikan AJK kerja dan agihan tugas

Pembentangan kertas kerja dan tentatif program

Pelaksanaan

Laporan dan Refleksi

Penulisan minit mesyuarat persatuan Sejarah & GeografiKekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program

dilaksanakan

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 13: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: KELAB KIOR

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian

1 Audition dan pemilhan suara

Ahli Koir dapat menyanyi dengan yakin dan baik

Guru Penasihat4 jam

RM10 80% 100% Peratusan ahli yang dapat menyanyi dengan baik

2 Penerangan jenis-jenis suara S.A.T.B dan latihan praktikal

Ahli Koir boleh menggunakan peralatan dan kemudahan alat muzik untuk melatih suara

Guru Penasihat 20 Jam

RM 60 80% 100% % tahap penguasaan murid dalam menggunakan peralatn dan kemudahan alat muzik.

Page 14: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: KELAB KOIR

Nama Projek Audition dan pemilhan suara

Objektif Ahli Koir dapat menyanyi dengan yakin dan baik

Tempoh 4 jam

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Kelab Koir SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja Mesyuarat AJK

Latihan Persediaan

Penyediaan Modul / Bahan oleh Guru Muzik

Persediaan tempat taklimat / penerangan

Penerangan / Demonstrasi tentang alat muzikLatihan Praktikal

Pemantauan oleh Guru Muzik dan Guru Penasihat

Penilaian

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 15: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: KELAB KOIR

Nama Projek Penerangan jenis-jenis suara S.A.T.B dan latihan praktikal

Objektif Ahli Koir boleh menggunakan peralatan dan kemudahan alat muzik untuk melatih suara

Tempoh 20 jam

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Kelab Koir SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja Mesyuarat AJK sebelum dan selepas lawatan

Menyediakan Kertas kerja dan jadual Lawatan

Mengutip yuran lawatan

Menyediakan surat –surat berkaitan dan hantar kepada yang berkenaan

Menyenaraikan nama pelajar dan menyerahkan boring kebenaran waris

Pelaksanaan aktiviti Lawatan sambil belajar

Penilaian / Mesyuarat Post Mortem

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 16: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: KELAB KOMPUTER

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos TOV ETR Indikator Pencapaian

1. Penghasilan blog ICT

1) Meningkatkan kreativiti murid dalam penghasilan blog

2) Mengenal pasti murid sekolah yang mempunyai kemahiran menggunakan komputer

3) Memupuk minat murid sekolah terhadap aktiviti yang melibatkan penggunaan komputer.

Guru Penasihat Kelab Komputer

Ahli-ahli kelab

Feb- Julai RM 50 2% 3.6% Peratus murid menjadi

keahlian Kelab Komputer.

Pencapaian penglibatan murid dalam penghasilan

blog.

2. Penghasilan video korporat SMK Permai Indah menggunakan Video Movie Maker

1) Meningkatkan kreativiti murid dalam penghasilan video korporat

2) Mengenal pasti murid sekolah yang mempunyai kemahiran menggunakan kamera dan komputer

3) Memupuk minat

Guru Penasihat Kelab Komputer

Ahli-ahli kelab

Feb- Julai RM 100 2 % 3.6% Peratus murid menjadi

keahlian Kelab Komputer.

Pencapaian penglibatan murid dalam penghasilan

video korporat SMK Permai

Indah

Page 17: Pelan Strategik Kelabpersatuan

murid sekolah terhadap aktiviti yang melibatkan penggunaan komputer.

Page 18: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: KELAB KOMPUTER

Nama Projek Penghasilan blog ICT

Objektif 1) Meningkatkan kreativiti murid dalam penghasilan blog2) Mengenal pasti murid sekolah yang mempunyai kemahiran

menggunakan komputer3) Memupuk minat murid sekolah terhadap aktiviti yang melibatkan

penggunaan komputer.

Tempoh Feb-Julai

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Kelab Komputer SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja 1.1 Mengadakan mesyuarat bersama-sama ahli-ahli kelab1.2 Pengagihan tugas mengikut bidang 1.2.1 Rekabentuk 1.2.2 Kandungan 1.2.3 Gambar / FotoKursus pendek tentang penggunaan video movie maker

Pengumpulan Bahan

Proses pembangunan video korporat

5.1 Pemantauan5.2Penilaian5.3 Penambahbaikan

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Kemahiran pelajar

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 19: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: KELAB KOMPUTER

Nama Projek Penghasilan video korporat SMK Permai Indah menggunakan Video Movie Maker

Objektif 1) Ahli Meningkatkan kreativiti murid dalam penghasilan video korporat

2) Mengenal pasti murid sekolah yang mempunyai kemahiran menggunakan kamera dan komputer

3) Memupuk minat murid sekolah terhadap aktiviti yang melibatkan penggunaan komputer.

Tempoh Feb-Julai

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Kelab Komputer SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja Mesyuarat AJK sebelum dan selepas lawatan

Menyediakan Kertas kerja dan jadual Lawatan

Mengutip yuran lawatan

Menyediakan surat –surat berkaitan dan hantar kepada yang berkenaan

Menyenaraikan nama pelajar dan menyerahkan boring kebenaran waris

Pelaksanaan aktiviti Lawatan sambil belajar

Penilaian / Mesyuarat Post Mortem

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Kemahiran pelajar

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 20: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: KELAB PENCINTA ALAM

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos TOV ETR Indikator Pencapaian

1. Minggu KesedaranAlamSemulajadi

Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya alam semulajadi

Melahirkan Pengguna Yang Bijak

PK Kokurikulum

Gurupenasihat

April RM500(PIBG danPersatuan Pengguna

Negeri)

2% 3.6% Peningkatan % keahlian kelab

Page 21: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: KELAB PENCINTA ALAM

Nama Projek Minggu Kesedaran Alam Semulajadi

Objektif 1) Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya alam semulajadi

2) Melahirkan Pengguna Yang Bijak

Tempoh April

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Kelab Pencinta Alam

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja Mesyuarat J/K Kokurikulum

Perancangan Aktiviti

1.Pameran

2.Ceramah

3.Kuiz

Jemputan dan Publisiti

Mesyuarat Jawatankuasa kerja

Pelaksanaan Projek

Post Mortem

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 22: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: PENGGUNA DAN KOPERASI

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos TOV ETR Indikator Pencapaian

1. Tanaman Rosselle

Pelajar akan dapat membina semangat bekerjasama dan saling bantu membantu dalam menghasilkan tumbuhan yang sihat

PK Kokurikulum

Gurupenasihat

April RM500(PIBG danPersatuan Pengguna

Negeri)

70% 80% Peratus penglibatan pelajar

2 Pertandingan Produk Koperasi

Pelajar akan dapat membina keyakinan diri apabila berhadapan dengan orang ramai

PK Kokurikulum

Gurupenasihat

Julai RM500(PIBG danPersatuan Pengguna

Negeri)

70% 80% Peratus penglibatan pelajar

Page 23: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: PENGGUNA DAN KOPERASI

Nama Projek Tanaman Rosselle

Objektif Pelajar akan dapat membina semangat bekerjasama dan saling bantu membantu dalam menghasilkan tumbuhan yang sihat

Tempoh April

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Kelab Pengguna dan Koperasi

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja Memastikan peralatan lengkap

Memberi penerangan ringkas aktivitiPerlaksanaan aktivitiDokumentasi

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 24: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: PENGGUNA DAN KOPERASI

Nama Projek Pertandingan Produk Koperasi

Objektif Pelajar akan dapat membina keyakinan diri apabila berhadapan dengan orang ramai

Tempoh Julai

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Kelab Pengguna dan Koperasi

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja Menjalankan aktiviti penghasilan produk melalui Kelab Pengguna dan KoperasiMematuhi tarikh yang ditetapkan oleh urusetia

Mengedarkan surat kebenaran warisMenyediakan dokumentasi lengkap

Menghadiri pertandingan

DokumentasiPost-mortem

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 25: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: PERSATUAN AGAMA ISLAM

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos TOV ETR Indikator Pencapaian

1. Karnival Pendidikan Islam

Mengenalpasti pelajar yang akan mewakili sekolah

PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat

2 hari 500.00 70% 80%Peratus penglibatan pelajar

2 Sambutan Hari Kebesaran Islam

Melahirkan insan kamil

Ketua Panitia Guru Penasihat

Feb-Okt 500.00 70% 90%Peratus penglibatan pelajar

3 Ihya' Ramadan

Mengenalpasti pelajar yang dapat Membaca Al- Quran

PK Kokurikulum Ketua Panitia Guru Penasihat

Ogos 200.00 40% 60% Peratus penglibatan pelajar

Page 26: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: PERSATUAN AGAMA ISLAM

Nama Projek Karnival Pendidikan Islam

Objektif Mengenalpasti pelajar yang akan mewakili sekolah

Tempoh 2 hari

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Persatuan Agama Islam

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja 1.0 Mesyuarat AJK Ucapan PKKK Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja) Tetap tarikh Bincang kos/bajet

2.0 Penyediaan peralatan, hadiah & tempat3.0 Pelaksanaan

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 27: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: PERSATUAN AGAMA ISLAM

Nama Projek Sambutan Hari Kebesaran Islam

Objektif Melahirkan insan kamil

Tempoh Feb-Okt

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Persatuan Agama Islam

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja 1.1. Mesyuarat AJK1.2. Ucapan PKKK1.3. Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja)1.4. Tetap tarikh 1.5. Bincang kos/bajet2.0 Penyediaan peralatan, hadiah & tempat3.0 Pelaksanaan

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 28: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 3

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: PERSATUAN AGAMA ISLAM

Nama Projek Ihya' Ramadan

Objektif Mengenalpasti pelajar yang dapat Membaca Al- Quran

Tempoh Ogos

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Persatuan Agama Islam

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja 1.1. Mesyuarat AJK1.2. Ucapan PKKK1.3. Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja)1.4. Tetap tarikh 1.5. Bincang kos/bajet2.0 Penyediaan peralatan, hadiah & tempat3.0 Pelaksanaan

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 29: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: PERSATUAN SIVIK & RUKUN NEGARA

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos TOV ETR Indikator Pencapaian

1. Program 5 Prinsip Rukun Negara

Memastikan penyertaan menyeluruh di kalangan murid dalam kelab

PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat

Feb-Okt RM 80/ PCG

70% 80% % Penyertaan murid dalam kelab siviks dan rukun negara meningkat.

2 Pertandingan Mempromosikan Budaya Negara

Meningkatkan minat dan motivasi diri murid untuk menyertai aktiviti yang dianjurkan

Ketua PanitiaGuru Penasihat Julai RM 100/

PCG

70% 90% % Penyertaan murid dalam aktiviti yang dianjurkan meningkat

Page 30: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: KELAB SIVIK & RUKUN NEGARA

Nama Projek Program 5 Prinsip Rukun Negara

Objektif Memastikan penyertaan menyeluruh di kalangan murid dalam kelab

Tempoh Feb-Okt

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Kelab Sivik & Rukun Negara

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja 1.1 Mesyuarat Jawatankuasa1.2 Agihan Tugas1.3 Hal-hal lain

Surat Mesyuarat-Pemberitahuan aktiviti kepada ahliPenyediaan tempat dan peralatanPelaksanaan Penilaian dan pelaporan KPI

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 31: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: KELAB SIVIK & RUKUN NEGARA

Nama Projek Pertandingan Mempromosikan Budaya Negara

Objektif Meningkatkan minat dan motivasi diri murid untuk menyertai aktiviti yang dianjurkan

Tempoh Julai

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Kelab Sivik & Rukun Negara

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja 1.1 Mesyuarat Jawatankuasa1.2 Pembentukan AJK1.3 Tetapkan tarikh pertandingan1.4 Agihan Tugas1.5 Hal-hal lain

Surat Menyurat-Jemputan ahli untuk menyertai pertandinganJadual PertandinganPenyediaan tempat dan peralatanPelaksanaan

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 32: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: PERSATUAN SENI LUKIS

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos TOV ETR Indikator Pencapaian

1. Mural Menceriakan kawasan persekitaran sekolah

PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat

Feb-Julai RM 500/ PCG

70% 100% % Penyertaan murid

Page 33: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: PERSATUAN SENI LUKIS

Nama Projek Mural

Objektif Menceriakan kawasan persekitaran sekolah

Tempoh Feb-Julai

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Persatuan Seni Lukis

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja 1.1 Mesyuarat Jawatankuasa1.2 Pembentukan AJK1.3 Tetapkan tarikh pertandingan1.4 Agihan Tugas1.5 Hal-hal lain

Penyediaan tempat dan peralatanPelaksanaanPenilaian

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 34: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: PERSATUAN SAINS & MATEMATIK

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos TOV ETR Indikator Pencapaian

1. Membersihkan Dan Menceriakan Makmal Sains/Bilik PPSMI

Meningkatkan penyertaan dan minat murid dalam persatuan Sains dan Matematik

PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat

Mac - 70% 100% % Penyertaan murid

2 Eksperimen Sains

Meningkatkan minat murid dalam aktiviti persatuan Sains & Matematik

PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat

Feb-Julai RM 100/ PCG

70% 80% % penglibatan pelajar

Page 35: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: PERSATUAN SAINS & MATEMATIK

Nama Projek Membersihkan Dan Menceriakan Makmal Sains/Bilik PPSMI

Objektif Meningkatkan penyertaan dan minat murid dalam persatuan Sains dan Matematik

Tempoh Mac

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Persatuan Sains & Matematik

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja 1.1 Mesyuarat Jawatankuasa1.2 Perbincangan tentang keperluan peralatan 1.3 Tetapkan tarikh 1.4 Agihan tugas1.5 Hal hal lainSurat Menyurat- Pemberitahuan aktiviti kepada ahliPenyediaan peralatan

PelaksanaanKekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa

program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 36: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: PERSATUAN SAINS & MATEMATIK

Nama Projek Eksperimen Sains

Objektif Meningkatkan penyertaan dan minat murid dalam persatuan Sains dan Matematik

Tempoh Feb-Julai

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Persatuan Sains & Matematik

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja 1.1 Mesyuarat Jawatankuasa1.2 Perbincangan tentang jenis eksperimen1.3 Pembentukan jawatankuasa1.4 Agihan tugas1.5 Hal hal lainSurat MenyuratPemberitahuan aktiviti kepada pelajarJadual ProgramPelaksanaan

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 37: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: PERSATUAN SRT

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos TOV ETR Indikator Pencapaian

1. Menyelenggara papan tanda di kawasan sekolah

Memastikan papan-papan tanda yang berada di kawasan sekolah berada di dalam keadaan baik

PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat

Mac - 70% 100% % papan tanda yang dibaiki.

2 Mereka Bentuk Kain Rentang bagi tujuan promosi Program Sekolah

Meningkatkan minat murid dalam aktiviti Persatuan SRT

Meningkatkan tahap kreativiti ahli

PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat

Feb-Julai RM 100/ PCG

70% 80% % penglibatan pelajar

Page 38: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: PERSATUAN SRT

Nama Projek Menyelenggara papan tanda di kawasan sekolah

Objektif Memastikan papan-papan tanda yang berada di kawasan sekolah berada di dalam keadaan baik

Tempoh Mac

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Persatuan SRT

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja Pendaftaran ahli

Membuat pemeriksaan pada papan tanda di kawasan sekolah

Memastikan semua bilik darjah dan bilik khas dilabelkan

Memastikan label @ papan tanda yang rosak dibaikipulih

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 39: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: PERSATUAN SRT

Nama Projek Mereka Bentuk Kain Rentang bagi tujuan promosi Program Sekolah

Objektif Meningkatkan minat murid dalam aktiviti Persatuan SRT Meningkatkan tahap kreativiti ahli

Tempoh Feb-Julai

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Persatuan SRT

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja Menerima tempahan dari penganjur program

Perbincangan tentang reka bentuk, susun atur serta maklumat penting tentang program

Proses penghasilan kain rentang (Melukis dan mewarna)

Pemasangan kain rentang di tempat yang dipersetujui oleh penganjur program

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 40: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: PERSATUAN PMDR

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos TOV ETR Indikator Pencapaian

1. Pertandingan Solekan & Dandanan Rambut

Meningkatkan minat murid dalam aktiviti Persatuan PMDR

Meningkatkan tahap kreativiti ahli

PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat

Mac - 70% 100% % penglibatan pelajar.

Page 41: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: PERSATUAN PMDR

Nama Projek Pertandingan Solekan & Dandanan Rambut

Objektif Meningkatkan minat murid dalam aktiviti Persatuan PMDR

Meningkatkan tahap kreativiti ahli

Tempoh Mac

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Persatuan PMDR

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja Penetapan tajuk untuk dilaksaanakan dalam tahun semasa.

Membuat perbincangantentang tajuk

Perlaksanaan aktiviti mengikut jadual aktiviti yang dipersetujui dan diatur oleh guru penasihat

Apresiasi dan pemarkahan

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 42: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: KELAB BIMBINGAN & KERJAYA

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos TOV ETR Indikator Pencapaian

1. Buku Skrap Kerjaya

Meningkatkan minat murid dalam aktiviti Kelab Bimbingan & Kerjaya

Meningkatkan tahap kreativiti ahli

PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat

Mac - 8% 17% % pencapaian pelajar.

Page 43: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: KELAB BIMBINGAN & KERJAYA

Nama Projek Buku Skrap Kerjaya

Objektif Meningkatkan minat murid dalam aktiviti Kelab Bimbingan & Kerjaya

Meningkatkan tahap kreativiti ahli

Tempoh Mac

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Kelab Bimbingan & Kerjaya

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses KerjaMesyuarat AJK Tertinggi

Menyediakan kertas cadangan kuiz kerjaya/buku skrap kerjaya

Menjalankan kuiz kerjaya

Menjalankan program buku skrap kerjaya

Penyampaian hadiah.

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 44: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: BAHASA MELAYU

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos TOV ETR Indikator Pencapaian

1. Minggu Bahasa Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dari segi kuantiti dan kualiti

PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat

Mac - 15% 33% % penglibatan pelajar

Page 45: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: PERSATUAN BAHASA MELAYU

Nama Projek Minggu Bahasa

Objektif Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dari segi kuantiti dan kualiti

Tempoh Mac

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Persatuan Bahasa Melayu

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja 1.1. Mesyuarat AJK1.2. Ucapan PKKK1.3. Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja)1.4. Tetap tarikh 1.5. Bincang kos/bajet

2.0 Tempahan tempat

3.0 Jemputan Penceramah Luar atau hakim

4.0 Penyediaan peralatan, hadiah & tempat

5.0 Pelaksanaan

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Page 46: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: BAHASA INGGERIS

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos TOV ETR Indikator Pencapaian

1. Minggu Bahasa Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dari segi kuantiti dan kualiti

PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat

Mac - 15% 33% % penglibatan pelajar

Page 47: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: BAHASA INGGERIS

Nama Projek Minggu Bahasa

Objektif Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dari segi kuantiti dan kualiti

Tempoh Mac

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Persatuan Bahasa Inggeris

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja 1.1. Mesyuarat AJK1.2. Ucapan PKKK1.3. Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja)1.4. Tetap tarikh 1.5. Bincang kos/bajet

2.0 Tempahan tempat

3.0 Jemputan Penceramah Luar atau hakim

4.0 Penyediaan peralatan, hadiah & tempat

5.0 Pelaksanaan

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 48: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: BAHASA CINA

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos TOV ETR Indikator Pencapaian

1.Pertandingan menulis Kaligrafi Cina

Meningkatkan kesedaran dan minat seni Kaligrafi

PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat

April RM100/PCG 2% 7% % penglibatan pelajar

2Mengenali dan menghayati bahasa klasik

Menghayati karya klasik.dan memahami istilah bahasa klasik

PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat

Mei RM100/PCG 2% 7% % penglibatan pelajar

Page 49: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: BAHASA CINA

Nama Projek Pertandingan menulis Kaligrafi Cina

Objektif Meningkatkan kesedaran dan minat seni Kaligrafi

Tempoh April

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Persatuan Bahasa Cina

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja 1.1. Mesyuarat AJK1.2. Ucapan PKKK1.3. Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja)1.4. Tetap tarikh 1.5. Bincang kos/bajet

2.0 Tempahan tempat

3.0 Jemputan Penceramah Luar atau hakim

4.0 Penyediaan peralatan, hadiah & tempat

5.0 Pelaksanaan

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 50: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: BAHASA CINA

Nama Projek Mengenali dan menghayati bahasa klasik

Objektif Menghayati karya klasik.dan memahami istilah bahasa klasik

Tempoh Mei

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Persatuan Bahasa Cina

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja 1.1. Mesyuarat AJK1.2. Ucapan PKKK1.3. Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja)1.4. Tetap tarikh 1.5. Bincang kos/bajet

2.0 Tempahan tempat

3.0 Jemputan Penceramah Luar atau hakim

4.0 Penyediaan peralatan, hadiah & tempat

5.0 Pelaksanaan

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 51: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: BAHASA TAMIL

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos TOV ETR Indikator Pencapaian

1. Minggu Bahasa Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dari segi kuantiti dan kualiti

PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat

Mac - 15% 30% % penglibatan pelajar

Page 52: Pelan Strategik Kelabpersatuan

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

SUB BIDANG: BAHASA TAMIL

Nama Projek Minggu Bahasa

Objektif Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dari segi kuantiti dan kualiti

Tempoh Mac

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Persatuan Bahasa Tamil

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja 1.1. Mesyuarat AJK1.2. Ucapan PKKK1.3. Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja)1.4. Tetap tarikh 1.5. Bincang kos/bajet

2.0 Tempahan tempat

3.0 Jemputan Penceramah Luar atau Hakim

4.0 Penyediaan peralatan, hadiah & tempat

5.0 Pelaksanaan

Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 53: Pelan Strategik Kelabpersatuan

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM

Nama Program

Tempoh Perlaksanaan

Tarikh Pemantauan

Penilaian Keberkesanan Program

Cadangan Penambahbaikan

Catatan

Tandatangan Penilai:

Nama Penilai:

Jawatan Penilai:

Page 54: Pelan Strategik Kelabpersatuan
Page 55: Pelan Strategik Kelabpersatuan