59
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK 2015-2020 ( Vol. 4) Pelan Startegik Jabatan Kehakiman Syariah Selangor ini berdasarkan pada semakan semula dan kajian semula bertarikh pada 7-8 Januari 2018.

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

  • Upload
    vancong

  • View
    299

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR

PELAN

STRATEGIK

2015-2020 ( Vol. 4)

Pelan Startegik Jabatan Kehakiman Syariah Selangor ini berdasarkan pada semakan semula dan kajian semula bertarikh pada 7-8 Januari 2018.

Page 2: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

2

Kandungan

“Syariah Asas Keadilan”

• Prakata 1

• Sejarah Penubuhan 5

• Punca Kuasa 7

• Stakeholders 8

• Pelanggan 10

• Garis Masa 11

• Misi, Visi dan Motto 12

• Objektif 13

• Nilai-Nilai Sejagat 14

• Apa Kata Pelanggan 15

• Peta Strategik 16

• Teras Strategik 17

• Strategi 18

• Strategi dan Pelan Tindakan 19

• Mekanisme Pelaksanaan 51

• Jawatankuasa Penyelarasan 52

• Pemantauan Pelan Strategik JAKESS 53

• Penutup 53

Page 3: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

3

Prakata KETUA HAKIM SYARIE

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR

Assalamualaikum W.B.T.

“Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala

jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda

yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-

musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja

yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan

dianiaya.”

(Surah al-Anfaal : 60)

Usaha jabatan untuk mengadakan Pelan Strategik ini merupakan suatu usaha untuk melonjakkan

kecemerlangan perkhidmatan jabatan dengan membuat persediaan menghadapi cabaran-cabaran semasa yang

semakin kompleks dan jumlah pemfailan kes yang semakin meningkat pada setiap tahun.

Page 4: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

4

Dalam setiap organisasi, perancangan yang teliti dan strategik merupakan kunci kepada kejayaan terhadap apa

juga program yang dirancang dan dilaksanakan. Tanpa perancangan, kita seolah-olah bergerak tanpa

persediaan dan tiada matlamat. Oleh itu, Pelan Strategik Jabatan Kehakiman Syariah Selangor Tahun 2015

hingga 2020 ini disusun bagi sebagai usaha penambahbaikan dan bagi menggantikan Pelan Strategik Jabatan

Kehakiman Syariah Selangor 2010-2015 yang berfungsi sebagai panduan kepada kita semua dalam

memastikan peranan, fungsi dan tanggungjawab Jabatan Kehakimam Syariah Selangor (JAKESS) berada di

landasan yang betul dan mencapai piawaian penyampaian perkhidmatan yang benar-benar melangkaui

ekspektasi semua stakeholder dan pelanggan. Pelan Strategik Jabatan ini telah disediakan dengan mengambil

kira Visi dan Misi JAKESS yang digubal selaras dengan keperluan dan menyahut kehendak stakeholders dan

pelanggan serta perkembangan semasa. Sehubungan dengan ini, Empat Teras Strategik utama telah ditetapkan

seperti yang berikut:

1. Memantapkan pentadbiran kehakiman dan perundangan Syariah ke arah mendaulatkan syariat Islam;

2. Mempertingkatkan tadbir urus ke arah kecemerlangan organisasi sejajar dengan etika perkhidmatan

awam;

3. Memperkasakan keupayaan dan kapasiti warga jabatan bagi meningkatkan kecekapan dan

keberkesanan organisasi; dan

4. Meningkatkan imej jabatan dan kefahaman masyarakat terhadap perundangan Syariah bagi mencapai

matlamat keunggulan organisasi.

Page 5: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

5

Justeru, penggubalan Pelan Strategik Jabatan Kehakiman Syariah Selangor yang baru bagi tempoh Tahun 2015

hingga 2020 adalah tepat pada waktunya kerana ianya bukan sahaja menjadi panduan semua warga JAKESS,

malah dapat memberi maklumat tepat kepada semua stakeholders JAKESS berhubung dengan peranan, fungsi

dan tanggungjawab Jabatan ini.

Untuk itu, bagi memastikan JAKESS masih terus relevan dalam memberikan perkhidmatan yang benar-benar

berkesan dan efektif kepada rakyat, dua ciri penting iaitu akauntabiliti dan responsibiliti perlu dibudayakan dalam

organisasi. Jika dua ciri ini dapat difahami dan diamalkan oleh setiap daripada kita, saya yakin JAKESS bukan

sahaja akan terus relevan, malah mampu membuat transformasi persepsi dan keyakinan masyarakat terhadap

Institusi Kehakiman Syariah.

Sekian, Wassalam

YAA DATO’ DR. HAJI MOHD NA’IM BIN HAJI MOKHTAR

D.P.M.S., AMN., BSK., PPC.

Page 6: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

6

Sejarah Penubuhan Mahkamah Syariah Negeri Selangor ditubuhkan berdasarkan kepada subseksyen 44(1) dan 44(2) Undang-

Undang Pentadbiran Agama Islam Selangor 1952. Sejak ditubuhkan hingga September 1991, Mahkamah

Syariah Negeri Selangor ditadbirkan bersama Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Mulai 1 September 1991,

pengurusan pentadbiran Mahkamah Syariah telah diasingkan daripada pengurusan pentadbiran JAIS dan

dikenali sebagai Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Pusat pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri Selangor

beroperasi di Tingkat 5 & 6, Bangunan Mahkamah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Persiaran Pegawai,

Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

Mulai 2 Oktober 2003, pengurusan pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri Selangor telah ditukar namanya dan

dikenali sebagai Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS). Bermula 18 Julai 2011, JAKESS telah

berpindah dan memulakan operasinya di bangunan baru di Bangunan Mahkamah Syariah Sultan Idris Shah,

Persiaran Masjid, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

JAKESS bertanggungjawab menguruskan perjalanan kes Mal, kes Jenayah, Kes Rayuan serta pembahagian

Faraid di semua peringkat mahkamah (Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah

Rayuan Syariah).

Page 7: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

7

JAKESS mempunyai 3 peringkat Mahkamah Syariah iaitu Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dan Mahkamah

Tinggi Syariah Selangor yang beroperasi di Bangunan Mahkamah Syariah Sultan Idris Shah Shah Alam,

manakala, Mahkamah Rendah Syariah Selangor teletak di 12 lokasi mahkamah di Negeri Selangor seperti yang

berikut:

1. Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat;

2. Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam;

3. Mahkamah Rendah Syariah Petaling;

4. Mahkamah Rendah Syariah Klang;

5. Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat;

6. Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur;

7. Mahkamah Rendah Syariah Hulu Selangor;

8. Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor;

9. Mahkamah Rendah Syariah Kuala Langat;

10. Mahkamah Rendah Syariah Sepang;

11. Mahkamah Rendah Syariah Sabak Bernam; dan

12. Mahkamah Rendah Syariah Ampang.

Page 8: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

8

Punca Kuasa

PUNCA KUASA

Perlembagaan Malaysia

Undang- Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959

Arahan- Arahan

Perundangan Subsidiari Enakmen-

enakmen

Perjanjian Skim Perkhidmatan

Gunasama Pegawai Syariah

Malaysia

Surat Kelulusan Perjawatan Bil 15

Tahun 2014

Page 9: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

9

Stakeholders Di Peringkat Persekutuan

JAKESS

Jabatan Perdana Menteri

Menteri di Jabatan Perdana

Menteri (Agama)

Jabatan Kehakiman

Syariah Malaysia (JKSM)

Page 10: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

10

Stakeholders Di Peringkat Negeri

JAKESS Pejabat

Menteri Besar Selangor

Majlis Agama Islam Negeri

Selangor

D.Y.M.M Sultan Selangor Perdana Menteri Exco Agama

Negeri Selangor

Pejabat Setiausaha

Negeri Selangor

Page 11: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

11

Pelanggan

JAKESS

Jabatan-Jabatan

Kerajaan Jabatan Bantuan Guaman

Mahkamah Syariah

Negeri-negeri

Bahagian Undang-

undang Majlis Agama Islam

Selangor

Unit Guaman Syarie Majlis Agama Islam

Selangor

Peguam-Peguam Syarie

Pertubuhan-Pertubuhan

Bukan Kerajaan

Pusat Pengajian

Tinggi Badan-badan Berkanun

Syarikat-Syarikat Swasta

Jabatan Imigresen Malaysia

Polis Diraja Malaysia (PDRM)

Jabatan Pendaftaran

Negara

Warga kerja JAKESS

Pembekal Perolehan

Bekalan dan Perkhidmatan

Lain-lain pelanggan

Page 12: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

12

Garis Masa

Page 13: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

13

Misi, Visi dan Motto

MISI

Melaksanakan pengadilan dan pengurusan

Mahkamah Syariah secara berkesan dan sistematik berasaskan peruntukan

Undang-Undang.

VISI

Menjadi Institusi Kehakiman Syariah

yang TERUNGGUL di Malaysia pada tahun

2020 yang berteraskan kepada

keadilan Islam

MOTO

"SYARIAH ASAS

KEADILAN'

Page 14: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

14

Objektif

OB

JEK

TIF

Mengurus dan mengendali kes-kes mal dan Jenayah secara tepat dan teratur mengikut hukum Syarak dan undang-undang mengikut masa yang ditetapkan

Menguatkuasa dan melaksanakan penghakiman secara teratur dan berkesan.

Memberi perkhidmatan penyelesaian kes secara alternatif yang berkesan.

Merancang dan Membangunkan sumber manusia yang mencukupi, terlatih dan kompeten

Page 15: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

15

Nilai-Nilai Sejagat

Sabar

Mesra

Berintegriti

Responsif

Page 16: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

16

Apa Kata Pelanggan

Perkhidmatan

Kaunter

•Pengurusan Kaunter Lebih

Sistematik

•Meminimumkan Tempoh

Berurusan

Infrastruktur

•Pengurusan Lebih Cekap Dan

Teratur

•Keselesaan Dan Keselamatan

Kompetensi

Pegawai Dan

Kakitangan

•Penyampaian Perkhidmatan

Lebih Berkesan

Pengurusan

Dan

Pengendalian

Kes

•Penyampaian Lebih Efisyen

•Penjimatan Masa

Perintah/

Penghakiman

•Penguatkuasaan Dan

Pelaksanaan

KEPUASAN

PELANGGAN

Page 17: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

17

Peta Strategik

Teras Strategik

PELAN STRATEGIK

JAKESS 2015-2020

Visi

Misi

Objektif

SUMBER RUJUKAN

Maklum Balas Pelanggan

Pelan Strategik

Stakeholder

Statistik Kes

Pelan Strategik Jabatan

2011-2015

PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

Sasaran Kerja Tahunan Bajet Tahunan

Page 18: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

18

• MEMANTAPKAN PENTADBIRAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN SYARIAH KE ARAH MENDAULATKAN SYARIAT ISLAM

TERAS 1

• MEMPERTINGKATKAN TADBIR URUS KE ARAH KECEMERLANGAN ORGANISASI SEJAJAR DENGAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM

TERAS 2

• MEMPERKASAKAN KEUPAYAAN DAN KAPASITI WARGA JABATAN BAGI MENINGKATKAN KECEKAPAN DAN KEBERKESANAN ORGANISASI

TERAS 3

• MENINGKATKAN IMEJ JABATAN DAN KEFAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERUNDANGAN SYARIAH BAGI MENCAPAI MATLAMAT KEUNGGULAN ORGANISASI

TERAS 4

Page 19: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

19

Strategi Pada tahun 2020, Jabatan Kehakiman Syariah Selangor akan menjadi―

“Syariah Asas Keadilan”

VISI Menjadi Institusi Kehakiman Syariah yang TERUNGGUL di

Malaysia pada tahun 2020 yang berteraskan kepada keadilan Islam

MISI

Melaksanakan Pengadilan Dan Pengurusan Mahkamah Syariah Secara Berkesan Dan Sistematik Berasaskan

Peruntukan Undang-Undang

Memantapkan Pentadbiran

Kehakiman dan

Perundangan Syariah Ke

Arah Mendaulatkan

Syariat Islam

Mempertingkatkan Tadbir Urus Ke Arah Kecemerlangan Organisasi Sejajar Dengan Etika Perkhidmatan Awam

Memperkasakan

Keupayaan Dan Kapasiti

Bagi Meningkatkan

Kecekapan Dan

Keberkesanan

Organisasi

Meningkatkan Imej Jabatan Dan Kefahaman Masyarakat Terhadap Perundangan Syariah Bagi Mencapai Matlamat Keunggulan Organisasi

PELANGGAN

PROSES DALAMAN

PEMBANGUNAN DAN PEMBELAJARAN

KEWANGAN

Page 20: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

20

Strategi dan Pelan Tindakan Jabatan TERAS 1 : MEMANTAPKAN PENTADBIRAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN SYARIAH KE ARAH MENDAULATKAN

SYARIAT ISLAM

Objektif strategik pertama mengandungi sembilan (9) strategi iaitu “Penyelesaian Kes-Kes Tertangguh, Mempercepatkan

Penyelesaian Kes Mal, Memperkasakan Perkhidmatan Kaunter, Pemerkasaan Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Selangor

Melalui Kolaborasi Bersama Dengan Jabatan, Agensi Dan NGO Yang Melaksanakan Dan Menguatkuasakan Undang-Undang

Syariah, Pemerkasaan Penyelesaian Kes Secara Alternatif, Pemerkasaan Proses Penguatkuasaan Dan Pelaksanaan Perintah,

Pengemaskinian Undang-Undang, Pelaksanaan Dan Pembudayaan Teknologi ICT Secara Maksimum Dan Meningkatkan Jaringan

Kerjasama Dengan Pihak-Pihak Berkepentingan.”.

Sebagai sebuah institusi kehakiman Syariah yang wujud di sebuah Negeri maju yang mempunyai jumlah penduduk Islam yang

ramai, status pelanggan yang memiliki tahap pendidikan dan latar belakang sosio ekonomi yang secara majoritinya bermula dari

kelas pertengahan dan atas dan pelanggan yang datang daripada berbagai-bagai latar belakang budaya, keturunan dan

kewarganegaraan, JAKESS berhadapan dengan cabaran yang sangat besar dan getir untuk memastikan keadilan dapat

ditegakkan selaras dengan undang-undang dan hukum Syarak tanpa timbulnya perasaan rasa tidak berpuas hati di kalangan

pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberikan.

Sehubungan dengan itu, adalah penting bagi JAKESS untuk benar-benar menjadi sebuah jabatan yang memiliki sistem

pentadbiran kehakiman dan perundangan Syariah yang benar-benar mantap, fokus, teratur, berdaya saing, terkini dan berinovasi.

Page 21: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

21

STRATEGIK DAN PELAN TINDAKAN

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

1. Penyelesaian kes-kes tertangguh

1.1. Menyenaraikan dan menyelesaikan kes-kes yang telah difailkan melebihi 2 tahun

Peratus kes Mal dan Jenayah di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rendah Syariah yang telah selesai

90% kes yang belum selesai bagi kes yang difailkan melebihi 2 tahun berjaya diselesaikan

1. Pelanggan berpuashati dengan tempoh penyelesaian kes.

2. Peningkatan peratusan kepuasan pelanggan

3. Tiada lagi teguran daripada stake holder berkaitan isu kelewatan kes

Setiap Tahun

2. Mempercepatkan penyelesaian kes Mal

Peratusan penyelesaian kes

Menghasilkan satu SOP proses perceraian

90% Penyelesaian kes cerai seksyen 47 dalam tempoh 6 jam dari masa difailkan

1.Pelanggan berpuashati dengan tempoh penyelesaian kes. Refer pada ada aduan kelewatan kes-Pn Herlina – aduan 2017

2.Peningkatan

2015-2020

Page 22: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

22

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

peratusan kepuasan pelanggan

3.Tiada lagi teguran daripada stake holder berkaitan isu kelewatan kes

2.1 Menetapkan KPI bagi kes-kes semasa

Peratusan penyelesaian kes

2016-2020

Kes Mal: MRS 80%

Kes Mal: MTS 75%

3. Pemerkasaan perkhidmatan kaunter

3.1. Mewujudkan kaunter dan perkhidmatan runding cara, pentadbiran afidavit dan wakalah secara berasingan dengan kaunter pendaftaran

Bilangan lokasi Mahkamah Rendah Syariah

12 lokasi Mahkamah Rendah Syariah

Urusan kaunter yang cepat dan pantas

2016-2020

3.2. Mewujudkan jawatan yang lebih kanan dan

Bilangan lokasi Mahkamah Syariah

12 lokasi Mahkamah Rendah Syariah

Urusan kaunter yang cepat dan pantas

2016-2020

Page 23: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

23

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

jawatan khusus bagi frontliner yang bertugas di kaunter

dan 1 lokasi Mahkamah Tinggi Syariah

3.3. Mewujudkan carta aliran kerja bagi urusan di kaunter untuk kemudahan pelanggan

Bilangan Carta Aliran Kerja

Menyediakan 2 carta aliran untuk:

i. Mahkamah Tinggi Syariah

ii. Mahkamah Rendah Syariah

2016-2017

3.4. Mewujudkan manual borang bagi kes-kes di Mahkamah Rendah Syariah pada tahun kedua pelaksanaan untuk kemudahan pelanggan mengisi borang Mahkamah

Bilangan manual 10 manual 1. Mengurangkan kadar kesilapan ketika mengisi borang

2. Mengurangkan pelanggan berulang alik ke kaunter bagi melengkapkan borang permohonan

2016-2020

Page 24: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

24

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

3.5. Meluaskan pemakaian “Queue Management System” (QMS) di semua lokasi Mahkamah Rendah Syariah

Bilangan lokasi yang masih belum diberi kemudahan QMS

2 lokasi yang akan diberi kemudahan QMS

1. Melancarkan urusan di kaunter

2. Kepuasan hati pelanggan

2017-2018

4. Pemerkasaan pentadbiran undang-undang Islam di Selangor melalui kolaborasi bersama dengan jabatan, agensi dan NGO yang melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang Syariah

4.1. Menganjurkan mesyuarat penyelarasan antara JAKESS dengan Jabatan dan agensi lain (Bahagian Penguatkuasa Agama dan Bahagian Pendakwa Syarie JAIS, Polis, Penjara, Jabatan Bantuan Guaman, Pejabat Tanah dan Galian, Pejabat Daerah, Jabatan Imigresen dan lain-lain)

Bilangan Mesyuarat

3 Mesyuarat setahun

Mengurangkan isu ketidakselarasan pelaksanaan dan penguatkuasaan undang – undang syariah negeri selangor yang melibatkan agensi yang berkaitan

Bermula 2015

Page 25: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

25

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

5. Pemerkasaan proses penyelesaian kes secara alternatif

5.1. Melantik anggota Panel Hakam bagi memperkasakan proses Hakam

Jumlah pelantikan anggota panel hakam

60 orang anggota Panel Hakam dilantik

Tiada kelewatan penyelesaian kes – kes cerai

Bermula 2015

Jumlah penyelesaian kes dalam tempoh 6 bulan

90% kes-kes cerai yang dirujuk kepada hakam diselesaikan bermula tempoh daripada pelantikan hakam dalam tempoh 6 bulan berdasarkan Kaedah-Kaedah Hakam Negeri Selangor.

Tiada kelewatan penyelesaian kes – kes cerai

Bermula 2015

6. Pemerkasaan proses penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah

6.1. Mewujudkan kuasa pelaksanaan dan penguatkuasaan perintah bagi Bahagian Sokongan Keluarga di dalam undang-undang

Bilangan undang-undang dipinda

1 undang-undang selesai dipinda

Peningkatan penguatkuasaan perintah nafkah dan pembayaran lain

2019

Page 26: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

26

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

7. Pengemaskinian undang-undang

7.1. Mewartakan draf Kaedah-Kaedah Sulh Mahkamah Syariah (Negeri Selangor)

Bilangan draf kaedah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kaedah Mahkamah Syariah Selangor

1 draf kaedah diluluskan

Pencapaian penyelesaian kes melalui sulh meningkat

2015- 2020

Bilangan draf kaedah dibentangkan Mesyuarat Jawatankuasa Undang-undang Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)

1 draf kaedah diluluskan

2018

Bilangan draf kaedah dibentangkan dalam Mesyuarat MAIS

1 draf kaedah diluluskan

2019

Bilangan kaedah yang diwartakan

1 kaedah diwartakan

2020

7.2. Menggubal dan mewartakan Kaedah-Kaedah Tatacara Jenayah (Borang-Borang Jenayah)

Bilangan draf kaedah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kaedah Mahkamah Syariah Selangor

1 draf kaedah diluluskan

Penyeragaman tindakan dan pengurusan kes jenayah

2015- 2020

Bilangan draf kaedah dibentangkan

1 draf kaedah diluluskan

2020

Page 27: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

27

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

Mesyuarat Jawatankuasa Undang-Undang MAIS

Bilangan draf kaedah dibentangkan dalam Mesyuarat MAIS

1 draf kaedah diluluskan

2020

Bilangan kaedah yang diwartakan

1 kaedah diwartakan

2020

7.3. Meneliti dan mencadangkan pindaan Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Bilangan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Penggubalan

8 Mesyuarat diadakan

Semua proses kerja baru yang ditambahbaik melalui perekayasaan, KFA, Inovasi dan lain-lain dapat dilaksanakan secara sah menurut undang-undang

2015-2018

7.4. Cadangan pewujudan 2 Kaedah Tatacara Mal iaitu Kaedah Pengurusan Kes dan Kaedah Semakan Kehakiman

Cadangan – cadangan pindaan diterima oleh ahli mesyuarat

2018

Bilangan draf pindaan undang-undang dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kaedah Mahkamah Syariah

1 draf pindaan diluluskan

2018

Page 28: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

28

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

Selangor

Bilangan draf pindaan undang-undang dibentangkan Mesyuarat Jawatankuasa Undang-Undang MAIS

1 draf pindaan diluluskan

2019

Bilangan draf kaedah dibentangkan dalam Mesyuarat MAIS

1 draf pindaan diluluskan

2019

Bilangan kaedah yang diwartakan

1 pindaan undang-undang diwartakan

2020

8. Pelaksanaan dan pembudayaan teknologi ICT secara maksimum

8.1 Melengkapkan Prasarana

Penyediaan kemudahan rangkaian komputer tanpa wayar (wireless)

Bangunan ibu pejabat -12 titik capaian

Mahkamah Rendah Syariah – 2 titik capaian bagi setiap MRS

2019-2020

Melengkapkan setiap dewan bicara dengan kemudahan komputer dan mesin pencetak

2 unit komputer dan sebuah mesin pencetak untuk setiap dewan bicara kegunaan

1. Semua aplikasi esyariah dapat dilaksanakan sepenuhnya.

2020

Page 29: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

29

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

Pembantu Dewan dan Setiausaha Pejabat/ Pembantu Setiausaha Pejabat

2. Mempercepatkan pengesanan kepada status kes

8.2 Menggunapakai aplikasi My SMS

3 jenis notis dikeluarkan

1. Notis Tangguhan Sulh

2. Notis Tangguhan Bicara

3. Notis Makluman Perintah Siap

1. Penjimatan kertas, sampul surat dan setem untuk penghantaran melalui pos

2. Pelanggan menerima notis dengan lebih cepat

2020

8.3 Melaksanakan Sistem e-Faraid

Peratus penggunaan 30 % penggunaan oleh Hakim

1. Tiada kesilapan siasatan waris

2. Mudah dan cepat

2020

8.4 Mengoptimumkan Modul e-Bicara

Peratusan daripada kes yang diselesaikan menggunakan E-Bicara

40% penyelesaian kes menggunakan E-Bicara

2017

8.5 Mengoptimumkan penggunaan Sistem e-nafkah

Penggunaan dan pemantauan lebih cekap sistem e-Nafkah

100% 2016

Page 30: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

30

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

8.6 Mengoptimumkan penggunaan Sistem Pengurusan Peguam Syarie (SPPS)

Peratus pelaksanaan proses permohonan dan Peguam Syarie secara paperless

100% 2020

8.7 Menguatkuasakan penggunaan portal E-Syariah untuk fungsi pra-pendaftaran kes mal dan kes jenayah

Peratus pendaftaran 30% 2020

8.8 Membuat program penggantian perkakasan ICT

Peratus penggantian 25% 2020

9. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan

9.1. Menjalinkan hubungan kerjasama dan perkongsian pintar dengan institusi kehakiman Syariah negeri/negara lain

Bilangan perkongsian pintar yang digunapakai

2 perkongsian pintar

2018-2020

Page 31: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

31

TERAS 2 : MEMPERTINGKATKAN TADBIR URUS KE ARAH KECEMERLANGAN ORGANISASI SEJAJAR DENGAN ETIKA

PERKHIDMATAN AWAM

Objektif strategik kedua mengandungi tiga (3) strategi iaitu “Memperkasa Dan Meningkatkan Keberkesanan Tadbir Urus Di Jabatan

Kehakiman Syariah Selangor, Mempertingkatkan Keberkesanan Pelaksanaan Dasar Di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor dan

Memantapkan Sistem Dan Prosedur Kerja.”. Salah satu daripada cabaran utama JAKESS ialah memastikan keadilan ditegakkan

dengan mematuhi segala proses kerja dan undang-undang yang berkuatkuasa dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh piagam

pelanggan agar pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan. Oleh yang demikian, tadbir urus yang terbaik adalah

sangat penting bagi menghadapi cabaran ini dengan berkesan. Ketiga-tiga strategi ini diatur agar teras kedua ini dapat

direalisasikan dan akan dilaksanakan sejajar dengan pekeliling dan garis panduan yang telah dikeluarkan oleh MAMPU dan

Jabatan Perkhidmatan Awam.

STRATEGI DAN PELAN TINDAKAN

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

1. Memperkasa dan meningkatkan keberkesanan tadbir urus di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor

1.1. Meningkatkan kecekapan proses dan kawalan dalaman melalui pengukuhan pengurusan dan pelaksanaan

Peratus pencapaian analisa Prestasi Perkhidmatan melalui objektif kualiti jabatan/ bahagian dan unit

85% pencapaian prestasi keseluruhan jabatan/ bahagian dan unit

Mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2008

Setiap tahun

Mendapatkan pensijilan MS ISO 9001:2015

Dipersijilkan oleh SIRIM

Semua proses kerja dapat dilaksanakan

2018

Page 32: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

32

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

sistem kualiti.

Kekerapan laporan Laporan mesyuarat MKSP sekali setahun

secara teratur sebagaimana yang didokumenkan

Setiap tahun

Jumlah mesyuarat tindakan pembetulan NCR dan pencegahan (OFI)

Sekali setahun bagi ibu pejabat JAKESS dan lokasi Mahkamah Rendah Syariah

Setiap tahun

Peratus tindakan terhadap ketidakpatuhan dan cadangan penambahbaikan daripada auditan Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008

80% Peratus tindakan diambil

Mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2008

Setiap tahun

Peratus tindakan terhadap ketidakpatuhan dan cadangan penambahbaikan daripada auditan Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015

80% Peratus tindakan diambil

Mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2015

2018

Peratus bilangan NCR dan OFI

Menurun sebanyak 30% setiap tahun

Mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2008

Setiap tahun

Page 33: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

33

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

1.2. Melaksanakan semua tindakan yang perlu bagi memenuhi kriteria auditan Anugerah Pengurusan Pejabat Dan Pentadbiran Cemerlang (APPC)

Status pencapaian auditan Anugerah Pengurusan Pejabat Dan Pentadbiran Cemerlang (APPC) yang dilakukan pada tahun sasaran kepada 2 tahun sekali

Tersenarai dalam 15 jabatan terbaik

Pengiktirafan APPC 2015

Mengekalkan percapaian APPC

2016

Mengekalkan percapaian APPC

2017

Mengekalkan percapaian APPC

2018

Mengekalkan percapaian APPC

2019

Mengekalkan percapaian APPC

2020

1.3. Memendekkan

proses kerja dan mengurangkan karenah birokrasi melalui proses perekayasaan dalam program Key Focus Activity (KFA)

Bilangan program perekayasaan proses kerja

Mewujudkan 3 program perekayasaan proses kerja setiap tahun

1. Kepuasan pelanggan/ kurangnya pertanyaan daripada pelanggan berhubung isu bidangkuasa melalui telefon

2. Mengurangkan kadar kesilapan ketika mengisi borang

2016-2020

Menganjurkan Hari Inovasi/ Mini Konvensyen

2018-2020

Page 34: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

34

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

3. Mengurangkan pelanggan berulang alik ke kaunter bagi melengkapkan borang permohonan

4. Mempercepatkan penyelesaian kes

5. Mengelakkan tangguhan kes disebabkan pihak/ saksi sakit atau hilang upaya

1 Penyertaan dalam Konvensyen KIK Peringkat Negeri/ Wilayah

Tempat 1-5/ Anugerah Emas Konvensyen KIK peringkat Negeri/ Wilayah

2016-2020

1 Penyertaan dalam Konvensyen KIK Peringkat Kebangsaan

1.Tempat 1-5 Konvensyen KIK Peringkat Kebangsaan

2. Memperoleh penarafan 3 bintang

2020

1.4. Melaksanakan budaya dan persekitaran

Pensijilan

Pensijilian EKSA di lokasi ibu

Pensijilan EKSA tahap cemerlang

2015 - 2020

Page 35: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

35

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

kerja yang kondusif melalui amalan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)

pejabat JAKESS.

Mengekalkan pencapaian.

Pensijilan EKSA di lokasi Mahkamah Rendah Syariah kecuali Mahkamah Rendah Syariah Gombak dan Hulu Langat

Pensijilan EKSA

2015-2020

Pensijilan EKSA di lokasi Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat.

Mengekalkan pencapaian.

Pensijilan EKSA tahap cemerlang

2016-2020

Pensijilan EKSA di lokasi Mahkamah Rendah Syariah Gombak

Pensijilan EKSA tahap cemerlang

2016-2020

Page 36: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

36

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

1.5. Memperkasakan kumpulan rakan pembimbing perkhidmatan awam (AKRAB) melalui sesi perjumpaan seluruh kakitangan jabatan secara berkelompok

Bilangan aktiviti 3 kali setahun

Warga kerja sentiasa sihat dan bermotivasi

2015-2020

Jumlah program promosi

4 kali setahun

1.6. Membuat Kajian semula piagam pelanggan untuk mencapai ciri-ciri SMART (Specific, measurable, achievable, realistic, timebound)

Peratus tahap kepuasan pelanggan

Peratus pencapaian Piagam Pelanggan sekurang-kurangnya 80%

Hebahan di setiap lokasi Mahkamah

2020

Bilangan kajian semula 1 kajian 1. Tidak berlaku kelewatan dalam proses – proses kerja utama

2. Meningkatkan

2018-2020

Tahap kepuasan pelanggan sekurang-kurangnya 85%

2016 - 2020

Page 37: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

37

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

peratus tahap kepuasan pelanggan

2. Mempertingkatkan keberkesanan pelaksanaan dasar di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor

2.1. Melaksanakan aktiviti penerapan dan penghayatan integriti serta nilai-nilai murni

Bilangan aktiviti

melaksanakan 3 aktiviti penerapan dan penghayatan integriti pada setiap tahun

Pengurangan kes tatatertib

2020

Penyediaan laporan – laporan untuk dihantar kepada Unit Integriti SUK

4 kali setahun

2018-2020

2.2. Melaksanakan tindakan penguatkuasaan tatatertib secara bersepadu

Bilangan kes tatatertib Tidak lebih 2% kes tatatertib yang berlaku

2015-2020

2.3. Melaksanakan program penerapan nilai-nilai murni

Bilangan program Tazkirah Jumaat sekurang-kurang 2 kali sebulan

Tazkirah setiap hari Jumaat kecuali bertembung dengan program yang melibatkan warga JAKESS

Setiap tahun

Page 38: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

38

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

keseluruhannya

Mengadakan 2 program pembersihan jiwa

3 program ceramah

Setiap tahun

2.4. Meningkatkan Tahap Prestasi Pengurusan Kewangan Berasaskan Indeks Akauntabiliti yang di keluarkan oleh Jabatan Audit Negara

Jumlah teguran audit Jumlah teguran menurun pada setiap auditan

Pencapaian 5 bintang 2020

2.5. Menganjurkan program-program penerangan dasar-dasar jabatan kepada seluruh warga JAKESS

Jumlah program 2 kali setahun Bermula 2015

Page 39: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

39

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

3. Memantapkan sistem dan prosedur kerja

3.1. Menambahbaik Dokumen Manual Kualiti dan Prosedur Kualiti MS ISO 9001:2008 dengan pelaksanaan Versi Syariah

Jumlah Bengkel Penambahbaikan Dokumen

2 Bengkel Penambahbaikan Dokumen

Semua proses kerja dapat dilaksanakan secara teratur sebagaimana yang didokumenkan

2015

Bilangan dokumen disediakan

1 dokumen disediakan

2015

Pensijilan MS ISO 9001:2008 Versi Syariah

Berjaya di berik pensijilan MS ISO 9001:2008 Versi Syariah

2016

Pensijilan MS 1900:2014 Versi Syariah

Berjaya diberi pensijilan MS 1900:2014 Versi Syariah

2018

Pensijilan MS ISO 9001:2015

Berjaya diberi pensijilan MS ISO 9001:2015

2018

Page 40: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

40

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

4. Memperkasakan

pengurusan Rekod

Jabatan

Melaksanakan program pelupusan secara berjadual

Bilangan rekod yang dilupuskan

Melaksanakan pelupusan rekod 5000 fail setahun

1. Mengoptimumkan ruang simpanan

2. Kemudahkesanan fail

3. Memelihara rekod-rekod penting Jabatan secara simpanan kekal di Jabatan

Setiap tahun

Page 41: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

41

TERAS 3 : MEMPERKASAKAN KEUPAYAAN DAN KAPASITI WARGA JABATAN BAGI MENINGKATKAN KECEKAPAN

DAN KEBERKESANAN ORGANISASI

Objektif strategik ketiga mengandungi enam (6) strategi iaitu “Pengukuhan Organisasi, Pemantapan Pengurusan Sumber Manusia,

Peningkatan Kompetensi Warga Jabatan, Meningkatkan Tahap Motivasi Warga Kerja Agar Sentiasa Cemerlang dan Produktif,

Meningkatkan Aspek Penjagaan Kebajikan Warga Jabatan dan Jalinan Kerjasama Yang Erat Antara Seluruh Warga Jabatan dan

Penyediaan Kemudahan, Prasarana Dan Ruang Kerja Yang Kondusif Dan Selamat”.

Jabatan Kehakiman Syariah Selangor akan memperkukuhkan organisasinya dengan menyediakan Kertas Cadangan Pengukuhan

Organisasi kepada Kerajaan Negeri Selangor dan Jabatan Pekhidmatan Awam Malaysia bagi memastikan jumlah tenaga kerja

yang mencukupi dan peluang perkembangan kerjaya yang lebih luas bagi meningkatkan motivasi warga kerja. Strategi

memperkukuhkan pengurusan sumber manusianya dilaksanakan dengan membangunkan Pelan Strategik Pengurusan Sumber

Manusia yang dipantau dan disemak semula pada setiap tahun bagi memastikan ia sentiasa realistik dan boleh dicapai. Strategi ini

juga akan menggariskan usaha bagi meningkatkan kompetensi warga kerja melalui program pembelajaran berterusan yang

terancang melalui penyediaan peruntukan kewangan yang mencukupi, penganjuran program latihan yang teratur dan mengadakan

kolaborasi dengan IPTA yang kompeten untuk melaksanakan program latihan yang telah dikenalpasti.

Aspek motivasi juga diberi penekanan utama bagi memastikan kecemerlangan warga jabatan dapat dikekalkan dan seterusnya

akan meningkatkan produktiviti sepanjang masa. Ia juga akan turut menekankan pembudayaan kerja yang berprestasi tinggi di

samping menekankan pengurusan prestasi, pengiktirafan dan ganjaran. Strategi seterusnya menekankan aspek penjagaan

kebajikan warga jabatan agar penumpuan sepenuhnya terhadap tugas dan tanggungjawab tidak terjejas dengan masalah-masalah

yang tidak sepatutnya atau disebabkan oleh suasana kerja yang serba kekurangan. Selain itu, jalinan kerjasama yang mantap

antara semua warga jabatan akan terus diperkasakan agar setiap tugasan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, mudah dan

Page 42: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

42

sempurna. Seterusnya, penyediaan kemudahan, prasarana dan ruang kerja yang kondusif dan selamat juga akan diberi penekanan

kerana ia bukan saja akan dapat melahirkan suasana kerja yang lebih aman dan selesa, malah ia juga akan memberikan imej dan

gambaran yang positif kepada semua pelanggan yang datang berurusan di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor.

STRATEGI DAN PELAN TINDAKAN

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

1. Pengukuhan organisasi

1.1. Menyediakan kertas cadangan pengukuhan organisasi yang melibatkan pertambahan jawatan baru nak menaik taraf jawatan sedia ada

Bilangan kertas cadangan

1 Kertas Cadangan disediakan

1. Meningkatkan kualiti perkhidmatan

2. Kesan daripada masalah kekurangan pegawai dan kakitangan dapat diminimumkan

2015

Pembentangan cadangan kepada PSM SUK

1 Kertas Cadangan diluluskan

Kelulusan cadangan oleh pihak PSM SUK

2015

Pembentangan cadangan dengan Jawatankuasa Kerja Pengurusan Organisasi JPA bagi gred 54 ke bawah

1 Kertas Cadangan diluluskan

Kelulusan waran perjawatan baru dengan pertambahan jawatan, bahagian dan peluang kenaikan pangkat

2017

Page 43: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

43

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

1.2 Memastikan pengisian gred jawatan lantikan dan gred kenaikan pangkat

Peratus pengisian 1. Peratus pengisian bagi kenaikan pangkat sebanyak 100%

2. Peratus pengisian jawatan lantikan sebanyak 90%

1. Meningkatkan motivasi untuk pekerja

2. Mengurangkan masalah kekosongan jawatan

Setiap tahun

1.3 mengemukakan cadangan untuk perwujudan jawatan secara lantikan kontrak

Bilangan kertas cadangan

1 Kertas Cadangan diluluskan

1. Meningkatkan kualiti perkhidmatan

2. Kesan daripada masalah kekurangan pegawai dan kakitangan dapat diminimumkan

2018

2. Pemantapan pengurusan sumber manusia

Pelaksanaan Pelan Strategik Sumber Manusia agar memberi impak yang sebenar

Peratus pelaksanaan pelan tindakan Pelan Strategik Sumber Manusia

80% pelaksanaan daripada Pelan Strategik Sumber Manusia

1. Pengurusan Sumber Manusia lebih berkesan dan teratur

2. Sebarang masalah dan kelemahan yang melibatkan Sumber Manusia dapat ditangani

Setiap tahun

Page 44: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

44

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

3. Peningkatan kompetensi warga jabatan

3.1 Menganjurkan program latihan secara in house bagi setiap gred dan jawatan di JAKESSyang mempunyai jumlah penjawat yang ramai

peratusan program latihan yang dianjurkan

80% daripada program latihan yang dirancang pada setiap tahun dilaksanakan

1. Meningkatkan kompetensi semua warga kerja

2. Kepuasan pelanggan meningkat terhadap perkhidmatan Jabatan

Setiap tahun

3.2 Mengenal pasti dan mencalonkan kehadiran bagi program latihan luar

Bilangan program latihan yang disertai

20 program latihan

1. Meningkatkan kompetensi semua warga kerja

2. Kepuasan pelanggan meningkat terhadap perkhidmatan Jabatan

Setiap tahun

3.3 Memastikan semua warga jabatan menghadiri program latihan yang relevan dengan bidang tugas dan keperluan

Bilangan program latihan dihadiri setiap warga jabatan

1 hari program latihan Pendidkan Islam

6 hari program latihan yang relevan dengan bidang tugas dan keperluan

1. Meningkatkan kompetensi semua warga kerja

2. Kepuasan pelanggan meningkat terhadap perkhidmatan Jabatan

Setiap tahun

Page 45: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

45

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

3.4 Memastikan semua Pegawai Sulh yang berkhidmat di JAKESS menghadiri dan berjaya dipersijilkan sebagai Mediator Antarabangsa oleh Accord Group atau mana-mana badan persijilan lain yang diiktiraf

Peratus Pegawai Sulh yang dipersijilkan

100% Pegawai Sulh yang dipersijilkan sebagai Mediator Bertauliah

1. Semua Pegawai Sulh menjadi mediator bertauliah yang layak beramal sebagai mediator di peringkat antarabangsa

2. Meningkatkan kompetensi semua Pegawai Sulh

3. Kepuasan pelanggan meningkat terhadap Majlis Sulh

4. Peningkatan penyelesaian kes melalui Majlis Sulh

5. Mengurangkan kes tertunggak

2016-2020

Page 46: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

46

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

4. Meningkatkan tahap motivasi warga kerja agar sentiasa cemerlang dan produktif

4.1. Memberi penghargaan dengan mewujudkan anugerah tambahan bagi warga jabatan cemerlang yang tidak terpilih untuk menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

Bilangan Anugerah tambahan diwujudkan

12 Anugerah tambahan diwujudkan

Meningkatkan motivasi untuk pekerja

2015-2020

Jumlah Penerima Anugerah

20 penerima Anugerah

Meningkatkan motivasi untuk pekerja

2015-2020

4.2. Memberi penghargaan dengan mencalonkan warga jabatan yang layak untuk menerima pingat dan darjah kebesaran

Bilangan warga jabatan yang dicalonkan

5 orang warga jabatan yang dicalonkan diperingkat negeri dari kumpulan Pengurusan Tertinggi, Pengurusan dan Profesional, Kumpulan Sokongan I dan Kumpulan Sokongan II

Meningkatkan motivasi pekerja

Meningkatkan imej dan kredibiliti jawatan tertinggi

Setiap tahun

Page 47: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

47

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

Seorang warga jabatan yang dicalonkan di peringkat negara atau negeri lain dari kumpulan Pengururusan Tertinggi, Pengurusan dan Profesional, Kumpulan Sokongan I dan Kumpulan Sokongan II

Meningkatkan motivasi pekerja

Meningkatkan imej dan kredibiliti jawatan tertinggi

Setiap tahun

4.3. Menganjurkan program-program yang menyemarakkan motivasi atau semangat kerja berpasukan

Bilangan program 3 program setahun

Warga kerja menjadi lebih efisyen dan produktif dalam melaksanakan tugas

2015-2020

Page 48: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

48

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

5. Meningkatkan aspek penjagaan kebajikan warga jabatan dan jalinan kerjasama yang erat antara seluruh warga jabatan

5.1. Menyelesaikan isu relevan yang dibangkitkan dalam Mesyuarat Bersama Jabatan

Peratusan isu-isu yang diselesaikan

80% 1. Meningkatkan motivasi pekerja

2. Warga kerja menjadi lebih efisyen dan produktif dalam melaksanakan tugas

3. Kebajikan warga kerja terjaga

Setiap tahun

Bilangan program yang dianjurkan

Menganjurkan program Hari Keluarga 2 tahun sekali

Meningkatkan motivasi pekerja

Warga kerja menjadi lebih efisyen dan produktif dalam melaksanakan tugas

2018

Bilangan program yang dianjurkan

Menganjurkan Sukan Jabatan 2 tahun sekali

1. Meningkatkan motivasi pekerja

2. Warga kerja menjadi lebih efisyen dan produktif dalam melaksanakan tugas

2020

Page 49: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

49

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

3. Mengeratkan hubungan di antara warga Jabatan

Menyertai sukan yang dianjurkan diperingkat agensi dan persekutuan

Menyertai sukan dua tahun sekali

Mengeratkan hubungan di antara warga Jabatan dan agensi-agensi luar

2020

Bilangan program yang

dianjurkan

Menganjurkan 4 program perhimpunan Jabatan

Menganjurkan 1 program Ihya’ Ramadhan, Majlis Berbuka Puasa dan Majlis Sambutan Hari Raya

1. Mengeratkan hubungan di antara warga Jabatan

2. Warga kerja memahami semua dasar dan arahan Jabatan

Setiap tahun

5.2 Memantapkan kesihatan pekerja dengan menganjurkan program kesedaran kesihatan di peringkat dalaman

Jumlah program

Menganjurkan Program Kesedaran dan Saringan Kesihatan 1 kali setahun

1. Melahirkan warga kerja yang lebih sihat dan produktif

Setiap tahun

Page 50: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

50

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

Mengeluarkan notis peringatan kepada semua pegawai yang telah mencapai umur 40 tahun untuk menjalani pemeriksaan kesihatan

2. Pengurangan 1% pengambilan cuti sakit

6. Penyediaan kemudahan, prasarana dan ruang kerja yang kondusif dan selamat

6.1. Memperbaiki semua aduan kerosakan yang bukan di bawah tanggungjawab pemaju

6.2. Mencari jalan

penyelesaian bagi memperbaiki keselurusan kerosakan bangunan baru yang berada di bawah tanggungjawab pemaju

Peratus pembaikan kerosakan yang diadu

30% kerosakan yang diadu diperbaiki

Warga Jabatan dan pelanggan berada di dalam keadaan selesa semasa berada di bangunan JAKESS

2015

60% kerosakan yang diadu diperbaiki

Warga Jabatan dan pelanggan berada di dalam keadaan selesa semasa berada di bangunan JAKESS

2016

80% kerosakan yang diadu diperbaiki

Warga Jabatan dan pelanggan berada di dalam keadaan selesa dan selamat semasa berada di bangunan JAKESS

2017

Page 51: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

51

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

95% kerosakan di bawah tanggungjawab pemaju yang diadu diperbaiki

100% kerosakan yang bukan di bawah tanggungjawab pemaju yang diadu diperbaiki

Warga Jabatan dan pelanggan berada di dalam keadaan selesa dan selamat semasa berada di bangunan JAKESS

2018

6.3. Mendapatkan peruntukkan yang mencukupi bagi penyelenggaraan

Peratus peningkatan peruntukan belanja mengurus bagi kos penyelenggaraan

10% peningkatan peruntukan belanja mengurus bagi kos penyelenggaraan

Warga Jabatan dan pelanggan berada di dalam keadaan selesa dan selamat semasa berada di bangunan JAKESS

2016-2018

Page 52: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

52

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

6.4. Membuat penyelenggaraan berkala bagi keseluruhan peralatan dan kemudahan yang terdapat dalam bangunan

% pencapaian penyelenggaraan daripada yang perlu dilaksanakan

Sekurang-kurangnya jabatan telah melaksanakan sebanyak 100% kerja-kerja penyelenggaraan bagi setiap peralatan dan kemudahan yang perlu diselenggara

Warga Jabatan dan pelanggan berada di dalam keadaan selesa dan selamat semasa berada di bangunan JAKESS

Setiap tahun

% bilangan kekerapan penyelenggaraan daripada yang ditetapkan

Sekurang-kurangnya jabatan telah melaksanakan sebanyak 75% kerja-kerja penyelenggaraan bagi setiap peralatan dan kemudahan yang perlu diselenggara

Warga Jabatan dan pelanggan berada di dalam keadaan selesa dan selamat semasa berada di bangunan JAKESS

2018

Page 53: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

53

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

6.5 Menyediakan kertas cadangan untuk mendapatkan peruntukan

Bilangan kertas cadangan

Satu kertas cadangan disediakan

1. Latihan dapat dilaksanakan di Pusat Info

2. Penjimatan peruntukan bagi penganjuran program-program jabatan

3. Tiada program-program yang akan dibatalkan disebabkan oleh

4. kekangan kewangan atau tempat pelaksanaan program.

2020

Page 54: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

54

TERAS KEEMPAT: MENINGKATKAN IMEJ JABATAN DAN KEFAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERUNDANGAN

SYARIAH BAGI MENCAPAI MATLAMAT KEUNGGULAN ORGANISASI

Objektif strategik keempat mengandungi tiga (3) strategi iaitu “Melaksanakan Program/Usaha Promosi Jabatan dan Memperkukuh

Jaringan Penyampaian Maklumat.”.

Imej sesuatu organisasi amat penting dalam meyakinkan pelanggan kepada sistem penyampaian perkhidmatan yang dilaksanakan.

Justeru, Jabatan Kehakiman Syariah Selangor akan giat melaksanakan usaha bagi mempertingkatkan imej korporatnya melalui

peningkatan kecekapan barisan hadapan. Program turun padang akan diadakan dengan lebih kerap agar masyarakat lebih

memahami fungsi dan peranan yang dimainkan oleh jabatan dalam melaksanakan fungsinya. Maklumat-maklumat di dalam laman

web akan sentiasa dipantau dan dikemas kini agar ia dapat memberi maklumat dan info yang berguna kepada masyarakat. Media-

media akan dimanfaatkan secara strategik supaya ia akan dapat menjadi medium yang berkesan untuk menyalurkan maklumat

kepada masyarakat serta dijadikan sebagai saluran dakwah yang menarik. Jabatan Kehakiman Syariah Selangor juga akan

mempelbagaikan penerbitan dan bahan-bahan ilmiah untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan sumber maklumat. Dengan cara

itu, imej jabatan akan dapat dipertingkatkan ke arah yang lebih positif.

Bagi melahirkan masyarakat yang lebih celik undang-undang dan memahami hak masing-masing, program-program yang bersifat

untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam undang-undang Syariah juga penting kerana masyarakat yang memahami

undang-undang bukan saja akan memelihara hak masing-masing, malah ia lebih memudahkan mereka dalam berurusan dengan

jabatan tanpa perlu bergantung kepada mahkamah atau peguam dalam membantu mereka untuk mendapatkan hak masing-

masing di mahkamah.

Page 55: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

55

STRATEGI DAN PELAN TINDAKAN

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

1. Melaksanakan program/usaha promosi Jabatan

1.1 Mengadakan program turun padang

Bilangan program

5 kali setahun

Pelanggan memperolehi maklumat yang tepat berkaitan dengan peranan Jabatan dalam perkhidmatan yang diberikan

Bermula 2015

1.2 Menyediakan barangan cenderahati korporat jabatan yang mempunyai logo jabatan

Bilangan jenis cenderahati korporat disediakan

1 jenis cenderahati korporat disediakan

Bermula 2015

1.3 Menjalinkan hubungan dan kerjasama yang erat dengan pihak media

Jumlah penglibatan media bersama jabatan

4 kali setahun

1. Membantu menyebarkan fungsi dan perkhidmatan mahkamah

2. Menaikkan imej Jabatan

Bermula 2015

Page 56: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

56

KOD STRATEGI PELAN TINDAKAN INDIKATOR OUTPUT OUTCOME TAHUN

SASARAN

2. Memperkukuh jaringan penyampaian maklumat

2.1 Memaksimumkan penggunaan laman web bagi kemudahan dan rujukan pelanggan

Bilangan pengunjung

(histats)

Peningkatan jumlah pengunjung sebanyak 10% setiap tahun

Membantu menyebarkan fungsi dan perkhidmatan mahkamah

2015-2020

2.2 Menerbitkan bahan-bahan rujukan

Bilangan penerbitan yang dicetak dan dipaparkan dalam laman web

2 penerbitan 1. Membantu menyebarkan fungsi dan perkhidmatan mahkamah

2. Menaikkan imej Jabatan

2015-2020

3. Mendidik dan menyebarkan pengetahuan tentang perundangan Syariah kepada masyarakat

3.1 Menganjurkan, bekerjasama menganjurkan atau terlibat dengan program atau slot literasi undang-undang dengan jabatan kerajaan/NGO.

Bilangan penganjuran, kerjasama /penglibatan program literasi undang-undang.

12 kali setahun

Pelanggan memperolehi maklumat yang tepat berkaitan dengan peranan Jabatan dalam perkhidmatan yang diberikan

Bermula

2015

Page 57: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

57

Mekanisme Pelaksanaan

Bagi memastikan setiap seksyen/ bahagian/ unit di JAKESS memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam

tempoh lima (5) tahun ini, penilaian pencapaian Pelan Startegik ini akan dijalankan dua (2) kali pada setiap tahun untuk

menentukan keberkesanan pelan tindakan yang ditetapkan berdasarkan objektif, program dan sasaran prestasi yang ditetapkan.

Manakala kajian semula Pelan Strategik dan kajian keberkesanan akan dibuat satu (1) kali pada setiap tahun. Kajian tersebut

diringkaskan dalam jadual berikut:

BIL PERKARA TARIKH CADANGAN

1. Penilaian Pencapaian Dua (2) kali dalam setahun

2. Penilaian Keberkesanan dan Kajian Semula Pelan Strategik Satu (1) kali dalam setahun

Page 58: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

58

Jawatankuasa Penyelarasan PemantauanPelan Strategik Jabatan

JAWATAN KEAHLIAN

Penasihat YAA Dato’ Dr. Haji Mohd Na’im bin Haji Mokhtar

Pengerusi Puan Noor Huda binti Roslan

1. YA Tuan Mohamad Zakian bin Dio Timbalan Pengerusi 1 2. Puan Siti Noraini binti Mohd Ali Timbalan Pengerusi 2 3. Tuan Mohd Nurulazhar bin Mohd Tohar Setiausaha 4. Puan Wan Khairin Nissa binti Wan Azizan Timbalan Setiausaha 1 5. Puan Shanizah binti Ngatiman Timbalan Setiausaha 2

Ahli Jawatan Kuasa 6. Tuan Saharuddin bin Selamat 7. Tuan Mohd Yusof bin Sulaiman 8. Puan Siti Rahmah binti Hussin 9. Tuan Abdul Majid bin Abdul Rahman 10. Puan Herlina Ainizawati binti Zakaria 11. Tuan Ahmad Zuhair bin Mubin 12. Puan Salasiah binti Saroji 13. Tuan Shahrudin bin Hanin Hamjah 14. Puan Noor Lidyawati binti Salleh 15. Puan Dayang Nurafni binti Mohd Dzolkifley 16. Tuan Mahadhir bin Karim 17. Puan Shahida Suhana binti Abdul Hamid

Page 59: JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR - jakess.gov.myjakess.gov.my/pdffile/pelan strategik/PELAN STRATEGIK JABATAN... · JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR PELAN STRATEGIK -2020 ( Vol

59

Penutup Penguasaan ilmu dan keselarasan tindakan mengikut Standard Operating System (SOP) perlu bagi semua

pegawai dan kakitangan agar kecemerlangan yang telah dicapai dapat diteruskan. Azam ini boleh dijayakan

dengan wujudnya komitmen serta permuafakatan dalam tindakan supaya kepuasan pelanggan dan hasrat satu

Malaysia boleh dinikmati bersama.

Pelan strategik ini digubal untuk meneroka potensi-potensi baru rangka kerja yang digembeling bersama

peranan agensi-agensi pusat persekutuan terutamanya Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia supaya semua

pihak terlibat merealisasikan pelan strategik JAKESS. Oleh itu, iltizam, sumbangan tenaga dan idea secara

kolektif ditagih agar matlamat yang telah direncanakan dapat dicapai sepenuhnya.

Sekian,

YAA DATO’ DR HAJI MOHD NA’IM BIN HAJI MOKHTAR

Ketua Hakim Syarie

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor

Pelan Strategik Jabatan Kehakiman Syariah Selangor V.4 ini berdasarkan pada semakan semula dan kajian semula bertarikh 7-8 Januari 2018.