Pelan Strategik. Landscape

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Blue Print

Citation preview

2

2.1 ISU STRATEGIK

2.1.1KURIKULUMBILISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPISASARAN

201320142015

1Masih ada murid Tahap 1 yang tidak mengenal abjad

Meningkatkan peratus murid Tahap 1 yang celik hurufSemua murid dapat mengenal huruf-huruf abjad selepas tamat transisiSemua murid tahap 1 celik huruf8090100

2Masih ada murid yang sukar untuk mengeja dan membaca perkataan yang mempunyai suku kata terbuka dan tertutupMeningkatkan peratus murid Tahap 1 yang celik bacaanSemua murid dapat membunyikan suku kata tertutup dan terbuka ,dapat membaca perkataan yang mempunyai diftong,vokal bergandingdan konsonsn bergabungSemua murid celik bacaan 8190100

3Masih ada murid yang lemah dalam kemahiran membina ayat mudah yang betul strukturnya dan penggunaan tanda baca yang betul untuk Tahap 1 dan ayat gramatis untuk Tahap 2Meningkatkan peratus murid yang mahir membina ayat mudah bagi Tahap 1 dan ayat gramatis untuk Tahap 2Semua murid Tahap 1 dapat membina dan menulis ayat mudah manakala murid Tahap 2 membina ayat gramatis mengikut struktur dan pola ayat yang betulSemua murid dapat membina ayat yang lengkap8595100

4Masih ada murid yang tidak mengenalpasti dan menguasai jenis,format dan teknik menulis karangan yang betulSemua murid dapat menulis karangan berformat dan tidak berformat dengan betulSemua murid dapat menguasai kemahiran menulis karangan berformat dan tidak berformat GPMP8090100

5Lemah dalam bahagian B khususnya penggunaan kata kunci Sains RendahMeningkatkan pemahaman murid dalam kata kunciMencapai 100% kelulusan tahap 2 menjelang 2015GPI

GPMP9095

100

6Murid tidak menguasai dan menghafal sifirMeningkatkan peratus murid Tahap 2 menguasai dan menghafal sifirSemua murid tahap 2 wajib menghafal dan menguasai sifir 2 hingga 12GPMP80 90100

7Murid lemah dalam kemahiran menjawab soalan penyelesaian masalah yang melibatkan kemahiran KBKKMeningkatkan peratus pencapaian murid Tahap 2 dalam ujian dan peperiksaanMengurangkan bilangan murid yang gagal dalam ujian dan peperiksaanGPMP70 8090

8Lemah dalam penguasaan Vocabulary dan ejaan Bahasa InggerisMeningkatkan pemahaman dalam perbendaharaan kata yang tepat dan ejaan yang betulMencapai kelulusan 90 % dalam ujian dan peperiksaanGPI

GPMP788590

9Lemah dalam penguasaan pembacaan jawiMeningkatkan penguasaan Pembacaan jawi dengan mengadakan pelbagai aktiviti80% murid boleh membaca jawi dengan baikGPI

GPMP8090100

1040% murid belum menguasai sepenuhnya bacaan di dalam solat fardhuMengadakan pelbagai aktiviti seperti memperdengarkan bacaan solat 5 minit waktu PDP,amali solat setiap hari waktu zohor dan sebagainya.98% murid mampu melaksanakan solat fardhu dengan sempurnaGPMP6080100

Nota : Selepas proses SWOT222.1 ISU STRATEGIK2.1.2KOKURIKULUMBILISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPISASARAN

201320142015

1Pencapaian kurang menyerlah dalam persatuan dan kelabMeningkatkan pencapaian dalam aktiviti persatuan dan kelabMeningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti persatuan dan kelabPeningkatan bilangan murid ke peringkat daerah50%65%80%

2Pencapaian murid kurang menyerlah dalam olahraga dan balapan di peringkat daerahMelahirkan atlit sehingga berjaya ke peringkat daerah dan seterusnya mewakili daerahMeningkatkan pencapaian murid sekurang-kurangnya naib johan dalam dua acara olahraga atau balapan di peringkat daerah Peningkatan bilangan murid di peringkat daerah30%60%80%

Nota : Selepas proses SWOT 232.1 ISU STRATEGIK

2.1.3HEMBILISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPISASARAN

201320142015

1Kurang menghargai harta benda sekolahMeningkatkan kesedaran murid menyayangi dan menjaga harta benda sekolahKurang kerosakan harta benda sekolahHarta benda sekolah selamat dan tidak rosak70%80%90%

2Kelas kurang bersih dan kurang ceriaMewujudkan kelas yang kondusif untuk p&pKelas bersih dan ceriaSetiap kelas berpeluang mendapat anugerah kelas terbersih setiap minggu60%80%90%

3Murid kurang disiplin ketika waktu rehatMeningkatkan disiplin murid ketika waktu rehatMurid dapat mengisi waktu rehat dengan aktiviti yang berfaedahDisiplin ketika waktu rehat terkawal70 %80 %90%

Nota : Selepas proses SWOT 24

2.1 ISU STRATEGIK

2.1.4KEWANGANBILISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPISASARAN

201320142015

1

2

Nota : Selepas proses SWOT 252.1 ISU STRATEGIK

2.1.5 PEJABAT

BILISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPISASARAN

201320142015

1Sistem fail yang kurang lengkapMelengkapkan sistem fail pejabat supaya mudah di aksesMemudahkan urusan pentadbiran kerana sistem fail mudah diaksesUrusan pejabat berjalan lancar 70 %80%90%

Nota : Selepas proses SWOT 262.1 ISU STRATEGIK

2.1.6STAFBILISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPISASARAN

201320142015

1Kekurangan kemahiran dalam penyampaian ilmu dan pengaplikasian keberkesanan ideaMenambah bilangan guru pakar subjek Menjelang 2015 50 % dari staf ialah guru pakar dan cemerlang dalam subjekPemantauan dan LDP10%30%50%

Nota : Selepas proses SWOT 27

2.1 ISU STRATEGIK

2.1.7KOMUNITIBILISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPISASARAN

201320142015

1Kelemahan PIBG dan sekolah sebagai penyebar maklumat Meningkatkan keberkesanan komunikasi antara sekolah PIBG dan komunitiMenjelang 2015 100 %saluran komunikasi PIBG dan sekolah dapat ditingkatkanSaluran komunikasi melalui talian, dan papan kenyataan80%90%100%

2Kekurangan sumber kewangan PIBGMeningkatkan jumlah dana PIBGMenjelang 2015 dana PIBG akan lebih stabilPerancangan jumlah dana dan projek

Mengumpul dana PIBGRM 3 ribuRM 5 ribuRM 10 ribu

3Pihak sekolah dan PIBG terlalu bergantung kepada sumbangan ahli politikMempelbagaikan aktiviti menambah danaMenjelang 2015 akan mempunyaI senarai penaja program PIBG dari pihak syarikat dan individuHubungan baik dengan pihak luar1 penaja 2 penaja3 penaja

Nota : Selepas proses SWOT 28

2.1 ISU STRATEGIK

2.1.8FIZIKALBILISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPISASARAN

201320142015

1Longkang selalu tersumbatMenyelesaikan masalah longkang tersumbatMenjelang 2015 tiada lagi masalah longkang tersumbatLaporan dan TindakanLaporan

1Laporan

2Selesai

2Tiada gelanggang sepak takrawMembina gelanggang sepak takrawMenjelang 2015 sekolah mempunyai gelanggang sepak takrawPermohonan

Dan kelulusanPermohonan

1Permohonan 2 dan kelulusanLulus

Nota : Selepas proses SWOT 293.1PELAN STRATEGIK (Menjana strategi selepas proses Brainstorming & TOWS Matriks)3.1.1 KURIKULUM

BILMATLAMATOBJEKTIFKPISTRATEGIK

1Memastikan pencapaian yang cemerlang dalam peperiksaan dari segi kuantiti dan kualiti1. Mengurangkan bilangan murid yang gagal dalam matapelajaran2. Meningkatkan pencapaian semua subjek 100%

3. Meningkatkan bil. pelajar yang mendapat A dalam semua mata pelajaranGPSPROGRAM MIFTAHUL IMTIYAZPROGRAM MENTOR MANTEE1. Penubuhan unit khas kecemerlangan akedemik.2. Pemantauan berterusan pencapaian pelajaran dalam setiap ujian/ peperiksaan

3. Program peningkatan P&P yang lebih kemas dan teratur

2.Memastikankan semua pelajar lancar sifirMurid lancar sifir 1 hingga 9 pada Tahun 3 dan 1 hingga 12 di Tahun 6 GPMP

Program Bijak SifirMenubuhkan program Rakan Sifir di Tahap 2 dalam aktiviti Bulan panitia Matematik

3.Memastikan pelajar mempunyai keyakinan diri yang tinggi dalam komunikasi di khalayak ramaiMeningkatkan kemahiran berkomunikasi dan mempunyai keyakinan diriUjian lisan Penglibatan murid dalam aktiviti panitiaMenambah bilangan aktiviti yang berteraskan komunikasi yang berkesandalam bulan-bulan panitia

323.1PELAN STRATEGIK (Menjana strategi selepas proses Brainstorming & TOWS Matriks)

3.1.2 KOKURIKULUM

BILMATLAMATOBJEKTIFKPISTRATEGIK

1.Meningkatkan pencapaian murid dalam olahragaMeningkatkan pencapaian murid di tahap daerah dalam olahraga

Penambahan penyertaan di peringkat daerah

Latihan Intensif

333.1PELAN STRATEGIK (Menjana strategi selepas proses Brainstorming & TOWS Matriks)

3.1.3HEM

BILISUOBJEKTIFKPISTRATEGIK

1Kurang menghargai harta benda sekolahMeningkatkan kesedaran murid menyayangi dan menjaga harta benda sekolahKurang kerosakan harta benda sekolahProgram Sekolahku Rumahku

2Kelas kurang bersih dan kurang ceriaMewujudkan kelas yang kondusif untuk p&pKelas bersih dan ceriaAnugerah Kelas Terbersih Mingguan

3Murid kurang beradapMelahirklan pelajar yang bersopan santun, bertatasusila dan beradapTiada masalah buliProgram Budaya Beradap & Anugerah Lencana Smile

343.1PELAN STRATEGIK (Menjana strategi selepas proses Brainstorming & TOWS Matriks)

3.1.4 KEWANGAN

BILMATLAMATOBJEKTIFKPISTRATEGIK

1Meningkatkan kesedaran ibubapa penerima kwapm supaya lebih bertanggungjawabMeningkatkan keberkesanan hubungan anatara sekolah dan penerima kwapmSenarai semak pembayaranJK KWAPM bekerjasama dengan JKKK untuk mengesan dan mememantau penerima KWAPM

353.1PELAN STRATEGIK (Menjana strategi selepas proses Brainstorming & TOWS Matriks)

3.1.5 PEJABAT

BILMATLAMATOBJEKTIFKPISTRATEGIK

1Sistem fail yang kurang lengkapMelengkapkan sistem fail pejabat supaya mudah di aksesFail mudah diaksesSehari sebuah fail

2Kakatangan dan staf kurang memahami visi dan misi sekolahMeningkatkan kefahaman staf dan kakitangan tentang visi dan misi sekolahSemua staf dan kakitangan faham dan bersedia melaksanakan visi dan misi sekolah dalam tempoh 5 tahunKempen dan penerangan

363.1PELAN STRATEGIK (Menjana strategi selepas proses Brainstorming & TOWS Matriks)

3.1.6 STAFBILMATLAMATOBJEKTIFKPISTRATEGIK

1Menambah bilangan guru pakar subjekMenjelang 2015 50% dari staf ialah guru pakar dan cemerlang dalam subjek50 % guru dilantik menjadi guru pakarMewujudkan unit khas dalam merancang,melatih dan melaksanakan perkongsian kepakaran dari dalam dan luar

373.1PELAN STRATEGIK (Menjana strategi selepas proses Brainstorming & TOWS Matriks)

3.1.7KOMUNITI BILMATLAMATOBJEKTIFKPISTRATEGIK

1Meningkatkan keberkesanan komunikasi antara sekolah PIBG dan komunitiMenjelang 2015 100 %saluran komunikasi PIBG dan sekolah dapat ditingkatkanSemua ahli PIBG mempunyai akses kepada pihak sekolah dan PIBGProgram Sukaneka Sekolah bersama Masyarakat SetempatProgram Motivasi di Masjid

2Kekurangan sumber kewangan PIBGMeningkatkan jumlah dana PIBGMenjelang 2015 dana PIBG akan lebih stabilProjek Mengumpul dana PIBG

3Pihak sekolah dan PIBG terlalu bergantung kepada sumbangan ahli politikMempelbagaikan aktiviti menambah danaMenjelang 2015 akan mempunyaI senarai penaja program PIBG dari pihak syarikat dan individuHubungan baik dengan pihak luar

383.1PELAN STRATEGIK (Menjana strategi selepas proses Brainstorming & TOWS Matriks)

3.1.8 FIZIKAL

BILMATLAMATOBJEKTIFKPISTRATEGIK

1Longkang selalu tersumbatMenyelesaikan masalah longkang tersumbatMenjelang 2015 tiada lagi masalah longkang tersumbatGotong Royong

2Tiada gelanggang sepak takrawMembina gelanggang sepak takrawMenjelang 2015 sekolah mempunyai sepak takrawPermohonan

Dan kelulusan

393.2 PELAN TAKTIKALBIL PELAN TAKTIKAL T/JAWABTEMPOH (MULA

AKHIR)KOS / SUMBERJika adaPELAN KONTIGENSI / CATATAN

1

Program MIFTAHUL IMTIYAZGPK 1 dan Ketua Panitia dan semua guruSepanjang Tahun( Januari )

OgosRM 2520.00

2

Anugerah Kelas Terbersih

GPK HEM dan semua pengerusi unit HEMSepanjang tahun

Sepanjang tahunRM 1,000.00AJK Keceriaan Sekolah

3

Program Latihan Intensif OlahragaGPK KOKO dan Semua guru PJKSepanjang Tahun

Sepanjang Tahun

RM 500.00Khidmat Murid-murid Tua

Guru guru PJK

40Lampiran ANota : Pelan Operasi dibuat 3 minggu sebelum pelaksanaan program. Tidak perlu dimasukkan dalam

Perancangan Strategik. Masukkan dalam fail khas Pelan Operasi Program.3.3 PELAN OPERASI (Contoh Format)Nama Projek

: _________________________________________________________Objektif

: _________________________________________________________

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : _________________________________________________________Sasaran

: _________________________________________________________Bilangan Murid

: _________________________________________________________

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS/

Senarai semak

42

22