PELAN STRATEGIK rimup.docx

Embed Size (px)

Citation preview

Perancangan Strategik

PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH KEBANGSAAN NONG CHIK JB TAHUN 2014

PERANCANGAN STRATEGIKBIDANG HEMRIMUPTAHUN 2014

CARTA ORGANISASI PANITIA BAHASA INGGERIS 2011

GURU BESAR PN NOORAYU BINTI JAYUS

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PN ROSLINA BINTI YUNUS

SETIAUSAHA PN ROZLIDA BINTI ZAKARIAPENYELARASPN NORYUSIDA BINTI MAT NOR

AJK

EN MOHD FAKHARUDDIN BIN HAMZAH

VISI SEKOLAH

PENDIDIDKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK

NEGARA SEJAHTERA

MISI SEKOLAH

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG

BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN

POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI

ASPIRASI NEGARA

MISI PANITIA BAHASA INGGERIS

1. MENYEDIAKAN GURU-GURU BAHASA INGGERIS YANG PROAKTIF DALAM PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN.

2. MELAKSANAKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DENGAN PENUH DEDIKASI DAN PROAKTIF.

3. MELAHIRKAN PELAJAR-PELAJAR YANG TERBILANG DALAM BIDANG KURIKULUM DAN KOKURIKULUM UNTUK MENJULANG IMEJ DAN KUALITI SEKOLAH.

4. MEMBINA GENERASI PELAJAR YANG SEIMBANG DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI SELARAS DENGAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.

5. MEMBERI PERKHIDMATAN TERBAIK KEPADA WARIS DAN MASYARAKAT SETEMPAT.

ANALISIS SWOC PANITIA BAHASA INGGERIS

KEKUATAN ( STRENGTH S )

S1Mempunyai guru-guru yang berkaliberS2Pemantauan kurikulum yang berterusanS3Terdapatnya banyak kursus dan seminar yang dianjurkan JPN dan PPD untuk meningkatkan profesionalismeS4 Kelas tambahan diadakan S5 Ada guru yang merupakan penanda kertas peperiksaan.

KELEMAHAN (WEAKNESS W )

W1Pelajar kurang berminat dan kurang bersungguh-sungguh dalam mata pelajaran Bahasa InggerisW2Kedapatan sebilangan kecil pelajar yang tidak menguasai 3MW3Pelajar kurang berdisiplin, menunjukkan sikap malas dan tidak bermotivasiW4Pelajar kurang persediaan dan tidak menumpukan perhatian yang sepenuhnya sewaktu Pengajaran dan PembelajaranW5Pelajar lemah dalam penguasaan mengarangW6 Peruntukan kewangan yang tidak mencukupi.W7 Tidak cukup guru opsyen untuk mengajar Bahasa Inggeris.

PELUANG (OPPORTUNITIES O)

O1Hubungan baik pihak JPN Negeri dengan sekolah.O2Mendapat sokongan moral dan kewangan daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru.O3Jalinan hubungan yang baik dan perkongsian ilmu dengan sekolah-sekolah berdekatan.O4Peruntukan yang mencukupi untuk Program Peningkatan Prestasi Pelajar.O5 Sokongan kuat daripada PPD.O6Hubungan yang baik dengan masyarakat tempatan.

CABARAN / ANCAMAN (THREATS-C)

C1Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademik.C2Terdapat banyak pusat hiburan dan cybercafe di bandar Kodiang.C3 Pelajar menganggap remeh terhadap mata pelajaran Bahasa Inggeris.C4 Masalah disiplin pelajar yang mengganggu semasa proses pengajaran dan pembelajaran.C5 Latar belakang sosio ekonomi pelajar yang agak rendah.C6 Pergaulan pelajar dengan golongan dewasa yang mendorong kepada masalah sosial seperti ponteng.

TOWS MATRIKS : PANITIA BAHASA INGGERIS

DALAMAN

LUARANKEKUATAN ( S )

S1Guru yang mengajar adalah guru yang terlatih, berpengalaman dan berdedikasi

S2 Peruntukan kewangan yang mencukupiS3Pemantauan kurikulum yang berterusanS4Terdapatnya banyak kursus dan seminar yang dianjurkan JPN dan PPD untuk meningkatkan profesionalismeS5 Kelas tambahan diadakan

KELEMAHAN ( W )

W1Pelajar kurang berminat dan kurang bersungguh-sungguh dalam mata pelajaran Bahasa InggerisW2Kedapatan pelajar yang tidak menguasai 3MW3Pelajar kurang berdisiplin, menunjukkan sikap malas dan tidak bermotivasiW4Pelajar kurang persediaan dan tidak menumpukan perhatian yang sepenuhnya sewaktu Pengajaran dan PembelajaranW5Pelajar lemah dalam penguasaan mengarang.W6 Peruntukan kewangan yang tidak mencukupi.W7 Tidak cukup guru opsyen untuk mengajar Bahasa Inggeris.

PELUANG ( O )

O1Hubungan baik pihak JPN Negeri dengan sekolahO2Mendapat sokongan moral dan kewangan daripada Persatuan Ibu Bapa dan GuruO3Jalinan hubungan yang baik dan perkongsian ilmu dengan sekolah-sekolah berdekatanO4Peruntukan yang mencukupi untuk Program Peningkatan Prestasi PelajarO5 Sokongan kuat daripada PPDO6Hubungan yang baik dengan masyarakat tempatan

W1 + W2 + W3 + W5 Program Latih Tubi

S1 + S2 + S3 + S4 + S5 Ceramah motivasi

S3 + S4 + O2 + O4Hadiah Peningkatan Akademik

S3 + O2 + O3 + W1 + W3 + W4 + W5 Program Teknik Menjawab Soalan

S1 + S2 + S4 + W2 + W3 + W4 + W5 Kelas Tambahan

S1 + S3 + S5 + W1 + W3 Ulangkaji Terancang

CABARAN / ANCAMAN ( C )

C1Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademikC2Terdapat banyak pusat hiburan dan cybercafe di bandar berdekatanC3 Pelajar menganggap remeh terhadap mata pelajaran C4 Masalah disiplin pelajar yang mengganggu semasa proses pengajaran dan pembelajaranC5 Latar belakang sosio ekonomi pelajar yang agak rendahC6 Pergaulan pelajar dengan golongan dewasa yang mendorong kepada masalah sosial seperti ponteng.

MATRIKS RANKING : PANITIA BAHASA INGGERIS

STRATEGIKOSMASAPENERIMAANKEPAKARANKEMUDAHANJUMLAH

- Program Latih Tubi- Ceramah Motivasi- Kelas Tambahan- Ulangkaji Terancang- Program Teknik Menjawab Soalan UPSR-Hadiah Peningkatan Akademik-Morning Drill-Learn A word A Day-Walking Dictionary

RM 50

RM 200

RM 100

RM 100

RM 200

RM 100

RM 100

RM 100

RM 100

JAN - NOV

MAC & JUN

FEB - SEPT

JAN - NOV

JUL & OGS

JUL & NOV

FEB - NOV

FEB - NOV

FEB - NOV

Pelajar Thn 1 - 6

Pelajar Thn 6

Pelajar Thn 6

Pelajar Thn 4 - 6

Pelajar Thn 6

Pelajar Thn 1 - 6

Pelajar Thn 1 - 6

Pelajar Thn 1 - 6

Pelajar Thn 1 - 6

Guru yang berpengalaman

Penceramah yang berpengalaman

Guru yang berpengalaman

Guru yang berpengalaman

Guru yang berpengalaman memeriksa kertas

Guru yang berpengalaman

Guru yang berpengalaman

Guru yang berpengalaman

Guru yang berpengalaman

Bahan cetak yang terkini mengikut sukatan pelajaran terkini

Dewan sekolah dan bahan cetak yang disediakan pihak sekolah dan penceramah

Bahan cetak disediakan pihak sekolah

Bahan cetak disediakan pihak sekolah

Bahan cetak disediakan pihak sekolah

Hadiah disediakan pihak sekolah

Bahan disediakan pihak sekolah

Bahan disediakan pihak sekolah

Bahan disediakan pihak sekolah

Setiap hari

2 kali

Seminggu sekali

Sebulan sekali

2 kali

2 kali

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

ISU STRATEGIK 1 :

ISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPISASARAN

TOV20112012201320142015

Keputusan peperiksaan UPSR masih belum cemerlang

Meningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran dari segi kuantiti dan kualiti

1.Meningkatkan prestasi pencapaian UPSR bagi mata pelajaran dari segi kuantiti dan kualiti

Peratus lulus dalam UPSR meningkat 1%

Upsr 2013teras

2.Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran

Peratus mendapat A dalam UPSR meningkat 1%

3.Menanam rasa kecintaan kepada mata pelajaran

Objektif Jangka Pendek : Mendapat 78% kelulusan UPSR dengan 14.49% dapat A pada tahun 2011

Objektif Jangka Panjang : Mendapat 80% kelulusan UPSR dengan 17% dapat A pada tahun 2013

PELAN TAKTIKAL / TINDAKAN : PANITIA BAHASA INGGERISBILPROGRAM / PROJEKT/JAWABTARIKH/ TEMPOHKOS / SUMBEROUTPUT / OUTCOMESKPIPELAN KONTIGENSICATATAN

1Program Latih Tubi

Ketua Panitia / Guru Jan- Oktober

Panitia /Peruntukan Peningkatan AkademikPelajar mempunyai kemahiran dalam pelbagai teknik belajar

30 set SoalanLatihan Dalaman Sekolah

2.Program Teknik Menjawab Soalan UPSR

Ketua Panitia / Guru UPSR-Julai

Panitia Pelajar dapat pendedahan dan lebih yakin untuk menghadapi peperiksaan

2 KaliCeramah / Pendedahan pemeriksaan UPSR

3.Kelas tambahan

Guru Bahasa Inggeris Jan - Ogos

Panitia Pelajar dapat mencapai sasaran yang ditetapkan

Seminggu 1 kaliKelas tambahan semasa cuti

4Ceramah MotivasiGuru Mac

Panitia Meningkatkan minat & motivasi belajar 1 kaliTayangan gambar bermoral

5.Ulangkaji TerancangGuru Mei -Sept

Panitia Pelajar dapat mengulangkaji bahagian yang lemah5 bulanPerjumpaan / Perbincangan tajuk-tajuk penting

6.Hadiah Peningkatan Akademik

Ketua Panitia & Guru Pep Pertengahan /Percubaan

Panitia Pelajar dapat meningkat persaingan2 kaliHadiah Buku untuk pelajar miskin

7.

Morning Drill.Ketua Panitia & GuruJan-November

PanitiaPelajar dapat mengulangkaji bahagian yang lemahSepanjang tahunPerbincangan tatabahasa dan kata kerja

8.Learn A word A DayKetua Panitia & GuruJan-November

PanitiaMeningkatkan minat & motivasi belajarSepanjang tahunMemberikan perbendaharaan kata baru agar pelajar dapat memahami banyak perkataan.

9.Walking DictionaryKetua Panitia & GuruJan-November

PanitiaMeningkatkan minat & motivasi belajarSepanjang tahunMemberikan maksud untuk perkataan baru.

CARTA PERANCANGAN AKTIVITIPANITIA BAHASA INGGERIS

BILAKTIVITIJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKTNOV

1Program Latih Tubi

XXXXXXXXX

2Program Teknik Menjawab Soalan UPSR

XX

3Kelas tambahan

XXXXXXXX

4Ceramah Motivasi

XX

5Ulangkaji Terancang

XXXXX

6Hadiah Peningkatan Akademik

XX

7Morning Drill

XXXXXXXXXX

8Learn A Word A Day

XXXXXXXXXX

9Walking Dictionary

XXXXXXXXXX

PELAN OPERASI : PANITIA BAHASA INGGERIS

Nama Projek: PROGRAM LATIH TUBIRasional: Mempunyai pelbagai kemahiran dalam teknik belajarObjektif: Meningkatkan prestasi pencapaian UPSR dari segi kuantiti dan kualitiPelaksanaan: Januari - FebruariSasaran: Pelajar Tahun 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3

41. Mesyuarat Pengurusan :1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Tetapkan tarikh dan tempat1.3 Bincang kos1.4 Lantik AJK1.5 Agihan Tugas1.6 Hal-hal lain

2. Mesyuarat AJK :2.1 Ucapan Pengetua2.2 Ucapan Penyelaras2.3 Perincian tugas

Pelaksanaan Program Latih Tubi3.1Ketua Panitia bertanggungjawab menyediakan bahan Latih tubi.3.2 Guru Bahasa Inggeris Bertanggungjawab melaksanakan Program

Pemantauan- Ketua Panitia

Ketua Panitia

Guru

JK Kurikulum1 hari

1 hari

Jan-Ogos

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA BAHASA INGGERIS

Nama Projek: Program Teknik Menjawab Soalan UPSRRasional: Meningkat peratusan lulus mata pelajaran dalam UPSRObjektif: Meningkatkan cara teknik menjawab soalan yang betul dan baikPelaksanaan: Mei - OgosSasaran: Pelajar Tahun 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3.

4

1. Mesyuarat1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Taklimat 1.3 Tujuan perlaksanaan untuk meningkatkan cara teknik menjawab soalan dengan betul dan baik

2. Perlaksanaan Program 2.1 Mencadangkan tarikh yang sesuai 2.2 Ketua Panitia bertanggungjawab menyediakan bahan Yang sesuai & penceramah2.3 Guru bertanggungjawab menyediakan semua pelajar terlibat ke dewan untuk program

3. Pelaksanaan Ceramah3.1 Pnceramah jemputan luar menyampaikan ceramah3.2 Guru akan membimbing dan memantau

4. Post Mortem4.1 Perbincangan keberkesanan program ini

- Ketua Panitia- Semua guru 1 hari

1 hari

OgosSept

1 hari

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA BAHASA INGGERIS

Nama Projek: Kelas TambahanRasional: Meningkatkan peratus kelulusan dari segi kualiti dan kuantiti untuk dalam UPSRObjektif: Meningkatkan keyakinan dan kefahaman pelajar dalam mata pelajaran Pelaksanaan: Mac - OgosSasaran: Pelajar Tahun 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3.

4.

1. Mesyuarat1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Taklimat 1.3 Hal-hal lain2. Menyediakan senarai nama pelajar mengikut kelas masing-masing2.1 Menampalkan senarai nama di papan kenyataan kelas2.2 Pelajar dimaklumkan tentang program ini sebelum cuti sekolah3. Perlaksanaan Kelas Tambahan3.1 Kelas tambahan akan diadakan mengikut jadual 3.2 Guru bertanggungjawab menyediakan bahan yang sesuai 3.3 Guru bertanggungjawab menyemak kehadiran pelajar ke kelas tambahan4. Pemantauan Kelas tambahan 4.1 Guru bertanggung jawab mnyenaraikan nama pelajar yang tidak hadir4.2 Pihak pentadbiran bertanggung jawab mengambil tindakan terhadap pelajar tersebut- Ketua Panitia- Semua guru

1 hari

1 hari

Mei-Nov

Mei - Nov

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA BAHASA INGGERIS

Nama Projek: CERAMAH MOTIVASIRasional: Meningkatkan pencapaian pelajar dalam ujian, peperiksaan dan peperiksaan awamObjektif: Memberi motivasi dan bimbingan kepada pelajar tentang kepentingan belajar

Pelaksanaan: MacSasaran: Pelajar Tahun 6 LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2

3 4

1. Mesyuarat Pengurusan1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Tetapkan tarikh dan tempat1.3 Bincang kos1.4 Lantik AJK1.5 Agihan Tugas1.6 Hal-hal lain

2. Mesyuarat AJK :2.1 Ucapan Guru Besar2.2 Ucapan Penyelaras2.3 Perincian tugas2.4 Hal-hal lain

3 Pelaksanaan Program4 Kajian Program dan Pelaporan

- Ketua Panitia- Semua guru 1 hari

1 hari

MacApril

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA BAHASA INGGERIS

Nama Projek: ULANGKAJI TERANCANGRasional: Meningkatkan peratus kelulusan dari segi kualiti dan kuantiti untuk dalam UPSRObjektif: Meningkatkan keyakinan dan kefahaman pelajar dalam mata pelajaran Pelaksanaan: Mei - OgosSasaran: Pelajar Tahun 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2

3

4

5

1. Mesyuarat1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Tetapkan tarikh dan tempat1.3 Bincang kos1.4 Lantik AJK1.5 Agihan tugas1.6 Hal-hal lain2. Mesyuarat AJK :2.1 Ucapan Guru Besar2.2 Ucapan Penyelaras2.3 Perincian tugas2.4 Hal-hal lain3. Perlaksanaan Ulangkaji Terancang3.1 Ulangkaji Terancang akan dijalankan mengikut topik yang dirancang

4. Pemantauan Program Ulangkaji Terancang

5. Kajian Program dan Pelaporan

- Ketua Panitia- Semua guru 1 hari

1 hari

Ogos-Sept

Oktober

Oktober

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA BAHASA INGGERISNama Projek: Hadiah Peningkatan AkademikRasional: Memotivasikan pelajar untuk terus bersaing dalam kelas masingObjektif: Meningkatkan peratusan kelulusan pelajar dalam peperiksaan awamPelaksanaan: Peperiksaan Pertengahan Tahun /Peperiksaan Akhir tahun / Percubaan UPSRSasaran: Pelajar Tahun 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

31. Mesyuarat Pengurusan :1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Taklimat 1.3 Menganalisis keputusan 1.4 Hal-hal lain2. Menyediakan senarai nama pelajar yang tinggi mata pelajaran dalam kelas 2.1 Menampalkan senarai nama cemerlang di papan kenyataan kelas2.2 Pelajar dimaklumkan tentang program ini

3. Perlaksanaan Program3.1 Setiap kali selepas selesai Peperiksaan Pertengahan dan Peperiksaan Percubaan guru menyerahkan nama pelajar cemerlang kepada Ketua Panitia3.2 Ketua Panitia akan menyediakan hadiah.3.3 Semasa Perhimpunan Mingguan, nama-nama pelajar yang mendapat markah tertinggi di setiap kelas masing-masing akan diumumkan

- Ketua Panitia- Semua guru 1 hari

PPT / PATPeperiksaanPercubaan

PPT / PAT Peperiksaan Percubaan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA BAHASA INGGEISNama Projek: Walking DictionaryRasional: Memotivasikan pelajar untuk memperbaiki Bahasa InggerisObjektif: Meningkatkan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris pelajarPelaksanaan: Februari hingga NovemberSasaran: Pelajar Tahun 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3

1. Mesyuarat Pengurusan :1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Taklimat 1.3 Bincang kos 1.4 Hal-hal lain2. Menyediakan senarai perkataan yang akan digunakan 2.1 Pelajar dimaklumkan tentang program ini

3. Perlaksanaan Program3.1 Setiap hari mulai bulan Februari hingga November3.2 Guru guru Bahasa Inggeris akan menyediakan perkataan yang akan digunakan.

- Ketua Panitia- Semua guru 1 hari

1 hari

Feb - NovAkan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA BAHASA INGGERISNama Projek: Learn A Word A DayRasional: Memotivasikan pelajar untuk mengetahui lebih banyak perkataan Bahasa InggerisObjektif: Meningkatkan perbendaharaan kata dan tatabahasa pelajarPelaksanaan: Feb - NovSasaran: Pelajar Tahun 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3

1. Mesyuarat Pengurusan :1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Taklimat 1.3 Hal-hal lain2. Membahagikan tugas menulis perkataan di papan kenyataan dikalangan guru-guru Bahasa Inggeris2.1 Pelajar dimaklumkan tentang program ini

3. Perlaksanaan Program3.1 Setiap pagi mulai bulan Februari hingga November3.2 Ketua Panitia akan menyediakan jadual tugas.

- Ketua Panitia- Semua guru 1 hari

1 hari

Feb Nov Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA BAHASA INGGERISNama Projek: Morning DrillRasional: Memotivasikan pelajar untuk memperbaiki tatabahasa dan nahu Bahasa InggerisObjektif: Meningkatkan peratusan kelulusan pelajar dalam peperiksaanTarikh dan tempoh Pelaksanaan: Feb hingga NovSasaran: Pelajar Tahun 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3

1. Mesyuarat Pengurusan :1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Taklimat 1.3 Hal-hal lain2. Menyediakan senarai topik untuk latih tubi2.1 Pelajar dimaklumkan tentang program ini

3. Perlaksanaan Program3.1 Setiap pagi mulai Feb hingga Nov3.2 Ketua Panitia akan membahagikan tugas latih tubi pagi dikalangan guru Bahasa Inggeris.3.3 Selepas loceng pagi palajar akan di latih tubi tentang tatabahasa dan nahu Bahasa Inggeris selamat 15 minit.

- Ketua Panitia- Semua guru 1 hari

1 hari

Feb Nov Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PERANCANGAN STRATEGIKBIDANG KURIKULUMPANITIA SAINS TAHUN 2011

CARTA ORGANISASI PANITIA SAINS 2011

GURU BESAR

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

SETIAUSAHA KETUA PANITIA

AJK

VISI SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN JITRA

MISI SEKOLAH

MEMBANGUN KEMENJADIAN MURID SELARAS DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

MISI PANITIA SAINS

MENYEDIAKAN GURU-GURU YANG PROAKTIF DALAM PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN.

MELAKSANAKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DENGAN PENUH DEDIKASI DAN PROAKTIF.

MELAHIRKAN PELAJAR-PELAJAR YANG TERBILANG DALAM BIDANG KURIKULUM DAN KOKURIKULUM UNTUK MENJULANG IMEJ DAN KUALITI SEKOLAH.

MEMBINA GENERASI PELAJAR YANG SEIMBANG DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI SELARAS DENGAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.

MEMBERI PERKHIDMATAN TERBAIK KEPADA WARIS DAN MASYARAKAT SETEMPAT.

ANALISIS SWOC PANITIA SAINS

KEKUATAN ( STRENGTH S )

S1Guru yang mengajar adalah guru yang terlatih, berpengalaman dan berdedikasiS2 Peruntukan kewangan yang mencukupIS3Pemantauan kurikulum yang berterusanS4Terdapatnya banyak kursus dan seminar yang dianjurkan JPN dan PPD untuk meningkatkan profesionalismeS5 Kelas tambahan diadakan

KELEMAHAN (WEAKNESS W )

W1Pelajar kurang berminat dan kurang bersungguh-sungguh dalam mata pelajaran SainsW2Kedapatan sebilangan kecil pelajar yang tidak menguasai KPS dan KMSW3Luar jadual waktu merupakan salah satu punca masalah ponteng kelas SainsW4Pelajar kurang berdisiplin, menunjukkan sikap malas dan tidak bermotivasiW5Pelajar kurang persediaan dan tidak menumpukan perhatian yang sepenuhnya sewaktu Pengajaran dan PembelajaranW6Pelajar lemah dalam penguasaan pengetahuan sedia ada

PELUANG (OPPORTUNITIES O)

O1Hubungan baik pihak JPN Negeri dengan sekolahO2Mendapat sokongan moral dan kewangan daripada Persatuan Ibu Bapa dan GuruO3Jalinan hubungan yang baik dan perkongsian ilmu dengan sekolah-sekolah berdekatanO4Peruntukan yang mencukupi untuk Program Peningkatan Prestasi PelajarO5 Sokongan kuat daripada PPDO6Hubungan yang baik dengan masyarakat tempatan

CABARAN / ANCAMAN (THREATS-C)

C1Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademikC2Terdapat banyak hiburan dan cybercafe di rumah sendiri C3 Pelajar menganggap remeh terhadap mata pelajaran SainsC4 Masalah disiplin pelajar yang mengganggu semasa proses pengajaran dan pembelajaranC5 Latar belakang sosio ekonomi pelajar yang agak rendah

TOWS MATRIKS : PANITIA SAINS

DALAMAN

LUARANKEKUATAN ( S )

S1Guru yang mengajar adalah guru yang terlatih, berpengalaman dan berdedikasi

S2 Peruntukan kewangan yang mencukupiS3Pemantauan kurikulum yang berterusanS4Terdapatnya banyak kursus dan seminar yang dianjurkan JPN dan PPD untuk meningkatkan profesionalismeS5 Kelas tambahan diadakan

KELEMAHAN ( W )

W1Pelajar kurang berminat dan kurang bersungguh-sungguh dalam mata pelajaran SainsW2Kedapatan sebilangan kecil pelajar yang tidak menguasai KPS dan KMSW3Luar jadual waktu merupakan salah satu punca masalah ponteng kelas.W4Pelajar kurang berdisiplin, menunjukkan sikap malas dan tidak bermotivasiW5Pelajar kurang persediaan dan tidak menumpukan perhatian yang sepenuhnya sewaktu Pengajaran dan PembelajaranW6Pelajar lemah dalam penguasaan pengetahuan sedia ada

PELUANG ( O )

O1Hubungan baik pihak JPN Negeri dengan sekolahO2Mendapat sokongan moral dan kewangan daripada Persatuan Ibu Bapa dan GuruO3Jalinan hubungan yang baik dan perkongsian ilmu dengan sekolah-sekolah berdekatanO4Peruntukan yang mencukupi untuk Program Peningkatan Prestasi PelajarO5 Sokongan kuat daripada PPDO6Hubungan yang baik dengan masyarakat tempatan

W1 + W2 + W3 + W5 + W6Program Latih Tubi

S1 + S2 + S3 + S4 + S5 Ceramah motivasi

S3 + S4 + O2 + O4Hadiah Peningkatan Akademik

S3 + O2 + O3 + W1 + W3 + W4 + W5 + W6Program Teknik Menjawab Soalan

S1 + S2 + S4 + W2 + W3 + W4 + W5 + W6Kelas Tambahan

S1 + S3 + S5 + W1 + W3 + W6 Ulangkaji Terancang

CABARAN / ANCAMAN ( C )

C1Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademikC2Terdapat banyak hiburan di rumahC3 Pelajar menganggap remeh terhadap mata pelajaran C4 Masalah disiplin pelajar yang mengganggu semasa proses pengajaran dan pembelajaranC5 Latar belakang sosio ekonomi pelajar yang agak rendah

ISU STRATEGIK 1 :

ISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPISASARAN

TOV2011

Keputusan peperiksaan UPSR masih belum cemerlang

Meningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran dari segi kuantiti dan kualiti

1.Meningkatkan prestasi pencapaian UPSR bagi mata pelajaran dari segi kuantiti dan kualiti

Peratus lulus dalam UPSR meningkat 2.5%

2.Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran

Peratus mendapat A dalam UPSR meningkat 5%

3.Menanam rasa kecintaan kepada mata pelajaran

Objektif Jangka Pendek : Mendapat 98.2% kelulusan UPSR dengan 19.29% dapat A pada tahun 2011

Objektif Jangka Panjang : Mendapat 100% kelulusan UPSR dengan 25.2% dapat A pada tahun 2013

ISU STRATEGIK 2 :

ISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPISASARAN

TOV2011

Keputusan peperiksaan UPSR masih belum cemerlang

Meningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran dari segi kuantiti da kualiti

1.Meningkatkan prestasi pencapaian UPSR bagi mata pelajaran dari segi kuantiti dan kualiti

Peratus lulus dalam UPSR Meningkat 2.5%

2.Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran

Peratus mendapat A+ dalam UPSR meningkat 5%

3.Menanam rasa kecintaan kepada mata pelajaran

Objektif Jangka Pendek : Mendapat 98.2%kelulusan UPSR dengan 19.29%mendapat A pada tahun 2011

Objektif Jangka Panjang : Mendapat100% kelulusan UPSR dengan 30.00%mendapat A pada thn 2013

PELAN TAKTIKAL / TINDAKAN : PANITIA SAINSBILPROGRAM / PROJEKT/JAWABTARIKH/ TEMPOHKOS / SUMBEROUTPUT / OUTCOMESKPIPELAN KONTIGENSICATATAN

1Program Latih Tubi

Ketua Panitia / Guru Jan- Oktober

Panitia /Peruntukan Peningkatan AkademikPelajar mempunyai kemahiran dalam pelbagai teknik belajar

30 set SoalanLatihan Dalaman Sekolah

2.Program Teknik Menjawab Soalan UPSR

Ketua Panitia / Guru UPSR-Julai

Panitia Pelajar dapat pendedahan dan lebih yakin untuk menghadapi peperiksaan

2 KaliCeramah / Pendedahan pemeriksaan UPSR

3.Kelas tambahan

Guru Sains Feb - Ogos

Panitia Pelajar dapat mencapai sasaran yang ditetapkan

Seminggu 1 kaliKelas tambahan semasa cuti

4Ceramah MotivasiGuru Mac

Panitia Meningkatkan minat & motivasi belajar 1 kaliTayangan gambar bermoral

5.Ulangkaji TerancangGuru Mei -Ogos

Panitia Pelajar dapat mengulangkaji bahagian yang lemah4 bulanPerjumpaan / Perbincangan tajuk-tajuk penting

6.Hadiah Peningkatan Akademik

Ketua Panitia & Guru Pep Pertengahan /Percubaan

Panitia Pelajar dapat meningkat persaingan2 kaliHadiah Buku untuk pelajar miskin

CARTA PERANCANGAN AKTIVITIPANITIA : SAINS

BILAKTIVITIJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKTNOV

1Program Latih Tubi

XXXXXXXX

2Program Teknik Menjawab Soalan UPSR

XX

3Kelas tambahan

XXXXXXX

4Ceramah Motivasi

XX

5Ulangkaji Terancang

XXXX

6Hadiah Peningkatan Akademik

XX

PELAN OPERASI : PANITIA SAINSNama Projek: PROGRAM LATIH TUBIRasional: Mempunyai pelbagai kemahiran dalam teknik belajarObjektif: Meningkatkan prestasi pencapaian UPSR dari segi kuantiti dan kualitiPelaksanaan: Januari - FebruariSasaran: Pelajar Tahun 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3

41. Mesyuarat Pengurusan :1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Tetapkan tarikh dan tempat1.3 Bincang kos1.4 Lantik AJK1.5 Agihan Tugas1.6 Hal-hal lain

2. Mesyuarat AJK :2.1 Ucapan Guru Besar2.2 Ucapan Penyelaras2.3 Perincian tugas

Pelaksanaan Program Latih Tubi3.1Ketua Panitia bertanggungjawab menyediakan bahan Latih tubi.3.2 Guru Sains Bertanggungjawab melaksanakan Program

Pemantauan - Ketua Panitia

Ketua Panitia

Guru

JK Kurikulum1 hari

1 hari

Jan-Ogos

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA SAINS

Nama Projek: Program Teknik Menjawab Soalan UPSRRasional: Meningkat peratusan lulus mata pelajaran dalam UPSRObjektif: Meningkatkan cara teknik menjawab soalan yang betul dan baikPelaksanaan: Mei - OgosSasaran: Pelajar Tahun 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3.

4

1. Mesyuarat1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Taklimat 1.3 Tujuan perlaksanaan untuk meningkatkan cara teknik menjawab soalan dengan betul dan baik

2. Perlaksanaan Program 2.1 Mencadangkan tarikh yang sesuai 2.2 Ketua Panitia bertanggungjawab menyediakan bahan Yang sesuai & penceramah2.3 Guru bertanggungjawab menyediakan semua pelajar terlibat ke dewan untuk program

3. Pelaksanaan Ceramah3.1 Pnceramah jemputan luar menyampaikan ceramah3.2 Guru akan membimbing dan memantau

4. Post Mortem4.1 Perbincangan keberkesanan program ini

- Ketua Panitia- Semua guru 1 hari

1 hari

OgosSept

1 hari

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA SAINS

Nama Projek: Kelas TambahanRasional: Meningkatkan peratus kelulusan dari segi kualiti dan kuantiti untuk dalam UPSRObjektif: Meningkatkan keyakinan dan kefahaman pelajar dalam mata pelajaran Pelaksanaan: Feb - OgosSasaran: Pelajar Tahun 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3.

4.

1. Mesyuarat1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Taklimat 1.3 Hal-hal lain2. Menyediakan senarai nama pelajar mengikut kelas masing-masing2.1 Menampalkan senarai nama di papan kenyataan kelas2.2 Pelajar dimaklumkan tentang program ini sebelum cuti sekolah3. Perlaksanaan Kelas Tambahan3.1 Kelas tambahan akan diadakan mengikut jadual 3.2 Guru bertanggungjawab menyediakan bahan yang sesuai 3.3 Guru bertanggungjawab menyemak kehadiran pelajar ke kelas tambahan4. Pemantauan Kelas tambahan 4.1 Guru bertanggung jawab mnyenaraikan nama pelajar yang tidak hadir4.2 Pihak pentadbiran bertanggung jawab mengambil tindakan terhadap pelajar tersebut- Ketua Panitia- Semua guru 1 hari

1 hari

Feb-Ogos

Feb-Ogos

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA SAINS

Nama Projek: CERAMAH MOTIVASIRasional: Meningkatkan pencapaian pelajar dalam ujian, peperiksaan dan peperiksaan awamObjektif: Memberi motivasi dan bimbingan kepada pelajar tentang kepentingan belajar Tarikh dan tempoh Pelaksanaan: MacSasaran: Pelajar Tahun 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2

34

1. Mesyuarat Pengurusan1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Tetapkan tarikh dan tempat1.3 Bincang kos1.4 Lantik AJK1.5 Agihan Tugas1.6 Hal-hal lain

2. Mesyuarat AJK :2.1 Ucapan Pengetua2.2 Ucapan Penyelaras2.3 Perincian tugas2.4 Hal-hal lain

3 Pelaksanaan Program4 Kajian Program dan Pelaporan

- Ketua Panitia- Semua guru 1 hari

1 hari

MacApril

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA SAINSNama Projek: ULANGKAJI TERANCANGRasional: Meningkatkan peratus kelulusan dari segi kualiti dan kuantiti untuk dalam UPSRObjektif: Meningkatkan keyakinan dan kefahaman pelajar dalam mata pelajaran Pelaksanaan: Mei - OgosSasaran: Pelajar Tahun 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2

3

4

5

1. Mesyuarat1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Tetapkan tarikh dan tempat1.3 Bincang kos1.4 Lantik AJK1.5 Agihan tugas1.6 Hal-hal lain2. Mesyuarat AJK :2.1 Ucapan Guru Besar2.2 Ucapan Penyelaras2.3 Perincian tugas2.4 Hal-hal lain3. Perlaksanaan Ulangkaji Terancang3.1 Ulangkaji Terancang akan dijalankan mengikut topik yang dirancang

4. Pemantauan Program Ulangkaji Terancang

5. Kajian Program dan Pelaporan

- Ketua Panitia- Semua guru 1 hari

1 hari

Feb-Sept

Ogos

Ogos

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA SAINSNama Projek: Hadiah Peningkatan AkademikRasional: Memotivasikan pelajar untuk terus bersaing dalam kelas masingObjektif: Meningkatkan peratusan kelulusan pelajar dalam peperiksaan awamPelaksanaan: Peperiksaan Pertengahan Tahun /Peperiksaan Akhir tahun / Percubaan UPSRSasaran: Pelajar Tahun 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3

1. Mesyuarat Pengurusan :1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Taklimat 1.3 Menganalisis keputusan 1.4 Hal-hal lain2. Menyediakan senarai nama pelajar yang tinggi mata pelajaran dalam kelas 2.1 Menampalkan senarai nama cemerlang di papan kenyataan kelas2.2 Pelajar dimaklumkan tentang program ini

3. Perlaksanaan Program3.1 Setiap kali selepas selesai Peperiksaan Pertengahan dan Peperiksaan Percubaan guru menyerahkan nama pelajar cemerlang kepada Ketua Panitia3.2 Ketua Panitia akan menyediakan hadiah.3.3 Semasa Perhimpunan Mingguan, nama-nama pelajar yang mendapat markah tertinggi di setiap kelas masing-masing akan diumumkan

- Ketua Panitia- Semua guru 1 hari

PPT / PATPeperiksaanPercubaan

PPT / PAT Peperiksaan Percubaan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PERANCANGAN STRATEGIKBIDANG KURIKULUMPANITIA MATEMATIK TAHUN 2014

CARTA ORGANISASI PANITIA MATEMATIK2014

GURU BESARPN NOORAYU BINTI JAYUS

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PN MARSITA BINTI A. HAMID

SETIAUSAHA CIK SITI AZEANA BINTI ZULKIFLIKETUA PANITIA PN. NORYUSIDA BINTI MAT NOR

AJK

EN. MOHD ZUL AZMI BIN ABD RASHID

EN. MOHD FAKHARUDDIN BIN HAMZAH

PN MARIAM BINTI TUGIMAN @ USMAN

CIK ROHAIJU BINTI BAHARUDDIN

VISI SEKOLAH

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI SEKOLAH

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG

BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN

POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI

ASPIRASI NEGARA

MISI PANITIA MATEMATIK

MENYEDIAKAN GURU-GURU YANG PROAKTIF DALAM PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN.

MELAKSANAKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DENGAN PENUH DEDIKASI DAN PROAKTIF.

MELAHIRKAN PELAJAR-PELAJAR YANG TERBILANG DALAM BIDANG KURIKULUM DAN KOKURIKULUM UNTUK MENJULANG IMEJ DAN KUALITI SEKOLAH.

MEMBINA GENERASI PELAJAR YANG SEIMBANG DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI SELARAS DENGAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.

MEMBERI PERKHIDMATAN TERBAIK KEPADA WARIS DAN MASYARAKAT SETEMPAT.

MENEPATI MASA DAN MENGHARGAI MASA BAGI SETIAP GURU DAN MURID.

ANALISIS SWOC PANITIA MATEMATIK

KEKUATAN ( STRENGTH S )

S1Guru yang mengajar adalah guru yang terlatih, berpengalaman dan berdedikasiS2 Peruntukan kewangan yang mencukupiS3Pemantauan kurikulum yang berterusanS4Terdapatnya banyak kursus dan seminar yang dianjurkan JPN dan PPD untuk meningkatkan profesionalismeS5 Kelas bimbingan berjadual tersusun dan teraturS6 Mempunyai bilik khas menyimpan peralatan bahan bantu mengajar Matematik yang mencukupi

KELEMAHAN (WEAKNESS W )

W1Pelajar kurang berminat dan kurang bersungguh-sungguh dalam mata pelajaran MatematikW2Kedapatan sebilangan besar pelajar yang tidak menguasai sifirW3Murid yang lemah kebanyakannya selalu ponteng sekolah.W4Pelajar kurang persediaan dan tidak menumpukan perhatian yang sepenuhnya sewaktu Pengajaran dan PembelajaranW5Pelajar lemah dalam penguasaan fakta asas terutamanya darab dan bahagi

PELUANG (OPPORTUNITIES O)

O1Hubungan baik pihak JPN Negeri dengan sekolahO2Mendapat sokongan moral dan kewangan daripada Persatuan Ibu Bapa dan GuruO3Jalinan hubungan yang baik dan perkongsian ilmu dengan sekolah-sekolah berdekatanO4Peruntukan yang mencukupi untuk Program Peningkatan Prestasi PelajarO5 Sokongan kuat daripada PPDO6Hubungan yang baik dengan masyarakat tempatan

CABARAN / ANCAMAN (THREATS-C)

C1Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademikC2Pengaruh televisyen dan permainan video game di kalangan murid yang berleluasaC3 Pelajar menganggap remeh terhadap mata pelajaran MatematikC4 Masalah disiplin pelajar yang mengganggu semasa proses pengajaran dan pembelajaranC5 Masalah keluarga menyumbang ke arah ponteng

TOWS MATRIKS : PANITIA MATEMATIK

DALAMAN

LUARANKEKUATAN ( S )

S1Guru yang mengajar adalah guru yang terlatih, berpengalaman dan berdedikasiS2 Peruntukan kewangan yang mencukupiS3Pemantauan kurikulum yang berterusanS4Terdapatnya banyak kursus dan seminar yang dianjurkan JPN dan PPD untuk meningkatkan profesionalismeS5 Kelas bimbingan diadakan mengikut jadual

KELEMAHAN ( W )

W1Pelajar kurang berminat dan kurang bersungguh-sungguh dalam mata pelajaran MatematikW2Kedapatan sebilangan kecil pelajar yang tidak menguasai sifirW3Murid lemah kerap ponteng sekolahW4Pelajar kurang persediaan dan tidak menumpukan perhatian yang sepenuhnya sewaktu Pengajaran dan PembelajaranW5Pelajar lemah dalam penguasaan fakta asas terutama darab dan bahagi.

PELUANG ( O )

O1Hubungan baik pihak JPN Negeri dengan sekolahO2Mendapat sokongan moral dan kewangan daripada Persatuan Ibu Bapa dan GuruO3Jalinan hubungan yang baik dan perkongsian ilmu dengan sekolah-sekolah berdekatanO4Peruntukan yang mencukupi untuk Program Peningkatan Prestasi PelajarO5 Sokongan kuat daripada PPDO6Hubungan yang baik dengan masyarakat tempatan

W1 + W2 + W3 + W5 Program Bijak Sifir

S1 + S2 + S3 + S4 + S5 Minggu Matematik

S3 + S4 + O2 + O4Hadiah Peningkatan Akademik

S3 + O2 + O3 + W1 + W3 + W4 + W5 Program Teknik Menjawab Soalan

S1 + S2 + S4 + W2 + W3 + W4 + W5 Kelas Tambahan Tahun 6

S1 + S3 + S5 + W1 + W3Ulangkaji Terancang

CABARAN / ANCAMAN ( C )

C1Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademikC2Terdapat banyak pusat hiburan dan cybercafe di bandar berdekatanC3 Pelajar menganggap remeh terhadap mata pelajaran C4 Masalah disiplin pelajar yang mengganggu semasa proses pengajaran dan pembelajaranC5 Masalah keluarga menyumbang ke arah ponteng

ISU STRATEGIK 1 :

ISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPISASARAN

TOV2012201320142015

Keputusan peperiksaan UPSR 81.4% telah mencapai tahap cemerlang

Meningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran dari segi kuantiti dan kualiti dan menaikkan lagi peratus lulus dalam UPSR

1.Meningkatkan prestasi pencapaian UPSR bagi mata pelajaran Matematik dari segi kuantiti dan kualiti

Peratus lulus dalam UPSR meningkat 5%

89.86%

92.40%

93.40%

94.54%

95.70%

2.Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran Matematik

Peratus mendapat A dalam UPSR meningkat 20%

3.Menanam rasa kecintaan kepada mata pelajaran

Objektif Jangka Pendek : Mendapat 97.5% kelulusan UPSR dengan 40.0% dapat A pada tahun 2014

Objektif Jangka Panjang : Mendapat 100% kelulusan UPSR dengan 60.2% dapat A pada tahun 2014

ISU STRATEGIK 2 :

ISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPISASARAN

TOV2011

Keputusan peperiksaan UPSR telah mencapai tahap cemerlang

Meningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran dari segi kuantiti dan kualiti

1.Meningkatkan prestasi pencapaian UPSR bagi mata pelajaran dari segi kuantiti dan kualiti

Peratus lulus dalam UPSR Meningkat 5%

80

85

2.Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran

Peratus mendapat A+ dalam UPSR meningkat 3%20.2944..29

3.Menanam rasa kecintaan kepada mata pelajaran

Objektif Jangka Pendek : Mendapat 85%kelulusan UPSR dengan 34.69%mendapat A pada tahun 2011

Objektif Jangka Panjang : Mendapat100% kelulusan SPM dengan 44.29%mendapat A pada thn 2013

PELAN TAKTIKAL / TINDAKAN : PANITIA MATEMATIKBILPROGRAM / PROJEKT/JAWABTARIKH/ TEMPOHKOS / SUMBEROUTPUT / OUTCOMESKPIPELAN KONTIGENSICATATAN

1Program Bijak Sifir

Ketua Panitia / Guru Jan- November

Panitia /Peruntukan Peningkatan AkademikPelajar mempunyai kemahiran dalam penguasaan sifirKad sifir

Button Wisz KidsMembaca sifir di dalam kelas bersama guru dan rakan

2.Program Teknik Menjawab Soalan UPSR

Ketua Panitia / Guru UPSR-Julai

MacJun

Panitia Pelajar dapat pendedahan dan lebih yakin untuk menghadapi peperiksaan

2 KaliCeramah / Pendedahan pemeriksaan UPSR

3.Kelas tambahan

Guru Jan - Ogos

Panitia Pelajar dapat mencapai sasaran yang ditetapkanSeminggu 1 kaliKelas tambahan semasa cuti

4

Minggu MatematikGuruMei

PanitiaMeningkatkan minat & motivasi belajar1 kaliKuizPameran

5Ulangkaji TerancangGuruMei- SeptPanitiaPelajar Mengulangkaji bahagaian yang lemah5 bulanPerjumpaan/ Perbincangan tajuk-tajuk penting

6Hadiah Penngkatan AkademikKetua PanitiaPep Pertengahan / PercubaanPanitiaPelajar dapat meningkatkan persaingan2 kaliHadiah Buku untuk pelajar

7Ceramah MotivasiKetua PanitiaJanJunPanitiaMeningkatkan minat & motivasi belajar2 kaliTayangan gambar bermoral

CARTA PERANCANGAN AKTIVITIPANITIA : MATEMATIK

BILAKTIVITIJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKTNOV

1Program Bijak Sifir

XXXXXXXXXXX

2Program Teknik Menjawab Soalan UPSR

XX

3Kelas tambahan

XXXXXXXX

4Minggu Matematik

XX

5Ulangkaji Terancang

XXXXX

6Hadiah Peningkatan Akademik

XX

7Ceramah Motivasi

XX

PELAN OPERASI : PANITIA MATEMATIK

Nama Projek: PROGRAM BIJAK SIFIR

Rasional: Mempunyai pelbagai kemahiran dalam penguasaan sifir

Objektif: Melahirkan murid-murid yang mahir sifir darab dan bijak mencongak sifir

Tarikh dan tempoh Pelaksanaan: Januari November

Sasaran: Pelajar Tahun 2 hingga Tahun 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3

41. Mesyuarat Pengurusan :1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Tetapkan tarikh dan tempat1.3 Bincang kos1.4 Lantik AJK1.5 Agihan Tugas1.6 Hal-hal lain

2. Mesyuarat AJK :2.1 Ucapan Pengetua2.2 Ucapan Penyelaras2.3 Perincian tugas

Pelaksanaan Program Latih Tubi3.1Ketua Panitia bertanggungjawab menyediakan bahan Kad Bijak Sifir3.2 Guru Bertanggungjawab melaksanakan Program

Pemantauan - Ketua Panitia

Ketua Panitia

Guru

JK Kurikulum

Ketua Panitia dan Pentadbir1 hari

1 hari

Jan-Ogos

Sepanjang tahun

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA MATEMATIK

Nama Projek: Program Teknik Menjawab Soalan UPSR

Rasional: Meningkat peratusan lulus mata pelajaran dalam UPSR

Objektif: Meningkatkan cara teknik menjawab soalan yang betul dan baik

Tarikh dan tempoh Pelaksanaan: Mei Ogos

Sasaran: Pelajar Tahun 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3.

4

1. Mesyuarat1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Taklimat 1.3 Tujuan perlaksanaan untuk meningkatkan cara teknik menjawab soalan dengan betul dan baik

2. Perlaksanaan Program 2.1 Mencadangkan tarikh yang sesuai 2.2 Ketua Panitia bertanggungjawab menyediakan bahan Yang sesuai & penceramah2.3 Guru bertanggungjawab menyediakan semua pelajar terlibat ke dewan untuk program

3. Pelaksanaan Ceramah3.1 Penceramah jemputan luar menyampaikan ceramah3.2 Guru akan membimbing dan memantau

4. Post Mortem4.1 Perbincangan keberkesanan program ini

- Ketua Panitia- Semua guru 1 hari

1 hari

Mei Sept

1 hari

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA MATEMATIK

Nama Projek: Kelas Tambahan

Rasional: Meningkatkan peratus kelulusan dari segi kualiti dan kuantiti untuk dalam UPSR

Objektif: Meningkatkan keyakinan dan kefahaman pelajar dalam mata pelajaran Tarikh dan tempoh Pelaksanaan: Mac Ogos

Sasaran: Pelajar Tahun 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3.

4.

1. Mesyuarat1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Taklimat 1.3 Hal-hal lain2. Menyediakan senarai nama pelajar mengikut kelas masing-masing2.1 Menampalkan senarai nama di papan kenyataan kelas2.2 Pelajar dimaklumkan tentang program ini sebelum cuti sekolah3. Perlaksanaan Kelas Tambahan3.1 Kelas tambahan akan diadakan mengikut jadual 3.2 Guru bertanggungjawab menyediakan bahan yang sesuai 3.3 Guru bertanggungjawab menyemak kehadiran pelajar ke kelas tambahan4. Pemantauan Kelas tambahan 4.1 Guru bertanggung jawab menyenaraikan nama pelajar yang tidak hadir4.2 Pihak pentadbiran bertanggung jawab mengambil tindakan terhadap pelajar tersebut

- Ketua Panitia- Semua guru

1 hari

1 hari

Jan - Nov

Mei - Nov

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA MATEMATIK

Nama Projek: MINGGU MATEMATIKRasional: Melahirkan murid-murid yang cinta dan sukakan Matematik Objektif: Menghayati Matematik sebagai suatu subjek yang penting dalam kehidupan harian Pelaksanaan: MeiSasaran: Pelajar Tahun 1 hingga Tahun 6 LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

34

1. Mesyuarat Pengurusan1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Tetapkan tarikh dan tempat1.3 Bincang kos1.4 Lantik AJK1.5 Agihan Tugas1.6 Hal-hal lain

2. Mesyuarat AJK :2.1 Ucapan Guru Besar2.2 Ucapan Penyelaras2.3 Perincian tugas2.4 Hal-hal lain

3 Pelaksanaan Program4 Kajian Program dan Pelaporan- Ketua Panitia- Semua guru 1 hari

1 hari

MeiJunAkan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA MATEMATIK

Nama Projek: ULANGKAJI TERANCANGRasional: Meningkatkan peratus kelulusan dari segi kualiti dan kuantiti untuk dalam UPSRObjektif: Meningkatkan keyakinan dan kefahaman pelajar dalam mata pelajaran Pelaksanaan: Mei OgosSasaran: Pelajar Tahun 6LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2

3

4

5

1. Mesyuarat1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Tetapkan tarikh dan tempat1.3 Bincang kos1.4 Lantik AJK1.5 Agihan tugas1.6 Hal-hal lain

2. Mesyuarat AJK :2.1 Ucapan Pengetua2.2 Ucapan Penyelaras2.3 Perincian tugas2.4 Hal-hal lain

3. Perlaksanaan Ulangkaji Terancang3.1 Ulangkaji Terancang akan dijalankan mengikut topik yang dirancang

4. Pemantauan Program Ulangkaji Terancang

5. Kajian Program dan Pelaporan- Ketua Panitia- Semua guru 1 hari

1 hari

Ogos-Sept

Oktober

Oktober

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA MATEMATIKNama Projek: Hadiah Peningkatan AkademikRasional: Memotivasikan pelajar untuk terus bersaing dalam kelas masingObjektif: Meningkatkan peratusan kelulusan pelajar dalam peperiksaan awamPelaksanaan: Peperiksaan Pertengahan Tahun /Peperiksaan Akhir tahun / Percubaan UPSRSasaran: Pelajar Tahun 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3

1. Mesyuarat Pengurusan :1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Taklimat 1.3 Menganalisis keputusan 1.4 Hal-hal lain

2. Menyediakan senarai nama pelajar yang tinggi mata pelajaran dalam kelas 2.1 Menampalkan senarai nama cemerlang di papan kenyataan kelas2.2 Pelajar dimaklumkan tentang program ini

3. Perlaksanaan Program3.1 Setiap kali selepas selesai Peperiksaan Pertengahan dan Peperiksaan Percubaan guru menyerahkan nama pelajar cemerlang kepada Ketua Panitia3.2 Ketua Panitia akan menyediakan hadiah.3.3 Semasa Perhimpunan Mingguan, nama-nama pelajar yang mendapat markah tertinggi di setiap kelas masing-masing akan diumumkan- Ketua Panitia- Semua guru 1 hari

PPT / PATPeperiksaanPercubaan

PPT / PAT Peperiksaan Percubaan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA MATEMATIK

Nama Projek: CERAMAH MOTIVASIRasional: Meningkatkan pencapaian pelajar dalam ujian, peperiksaan dan peperiksaan awamObjektif: Memberi motivasi dan bimbingan kepada pelajar tentang kepentingan belajar Tarikh dan tempoh Pelaksanaan: Jan dan JunSasaran: Pelajar Tahun 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2

34

1. Mesyuarat Pengurusan1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Tetapkan tarikh dan tempat1.3 Bincang kos1.4 Lantik AJK1.5 Agihan Tugas1.6 Hal-hal lain

2. Mesyuarat AJK :2.1 Ucapan Pengetua2.2 Ucapan Penyelaras2.3 Perincian tugas2.4 Hal-hal lain

3 Pelaksanaan Program4 Kajian Program dan Pelaporan

- Ketua Panitia- Semua guru 1 hari

1 hari

MacApril

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PERANCANGAN STRATEGIKBIDANG KURIKULUMPANITIA PENDIDIKAN ISLAMTAHUN 2011

CARTA ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2011

GURU BESAR

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

SETIAUSAHA KETUA PANITIA

AJK

VISI SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN JITRA

MISI SEKOLAH

MEMBANGUN KEMENJADIAN MURID SELARAS DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

MISI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

MENYEDIAKAN GURU-GURU YANG PROAKTIF DALAM PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN.

MELAKSANAKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DENGAN PENUH DEDIKASI DAN PROAKTIF.

MELAHIRKAN PELAJAR-PELAJAR YANG TERBILANG DALAM BIDANG KURIKULUM DAN KOKURIKULUM UNTUK MENJULANG IMEJ DAN KUALITI SEKOLAH.

MEMBINA GENERASI PELAJAR YANG SEIMBANG DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI SELARAS DENGAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.

MEMBERI PERKHIDMATAN TERBAIK KEPADA WARIS DAN MASYARAKAT SETEMPAT.

ANALISIS SWOC PANITIA

KEKUATAN ( STRENGTH S )

S1Guru yang mengajar adalah guru yang terlatih, berpengalaman dan berdedikasiS2 Peruntukan kewangan yang mencukupiS3Pemantauan kurikulum yang berterusanS4Terdapatnya banyak kursus dan seminar yang dianjurkan JPN dan PPD untuk meningkatkan profesionalismeS5 Kelas tambahan diadakan

KELEMAHAN (WEAKNESS W )

W1Pelajar kurang berminat dan kurang bersungguh-sungguh dalam mata pelajaran Pendidikan IslamW2Kedapatan sebilangan kecil pelajar yang tidak menguasai 3M (asas jawi)W3Luar jadual waktu merupakan salah satu punca masalah ponteng kelas Pendidikan IslamW4Pelajar kurang berdisiplin, menunjukkan sikap malas dan tidak bermotivasiW5Pelajar kurang persediaan dan tidak menumpukan perhatian yang sepenuhnya sewaktu Pengajaran dan PembelajaranW6Pelajar lemah dalam penguasaan membaca (huruf tunggal dan bersambung)

PELUANG (OPPORTUNITIES O)

O1Hubungan baik pihak JPN Negeri dengan sekolahO2Mendapat sokongan moral dan kewangan daripada Persatuan Ibu Bapa dan GuruO3Jalinan hubungan yang baik dan perkongsian ilmu dengan sekolah-sekolah berdekatanO4Peruntukan yang mencukupi untuk Program Peningkatan Prestasi PelajarO5 Sokongan kuat daripada PPDO6Hubungan yang baik dengan masyarakat tempatan

CABARAN / ANCAMAN (THREATS-C)

C1Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademikC2Terdapat banyak unsur dan pengaruh media serta luarC3 Pelajar menganggap remeh terhadap mata pelajaran Pendidikan IslamC4 Masalah disiplin pelajar yang mengganggu semasa proses pengajaran dan pembelajaranC5 Latar belakang sosio ekonomi pelajar yang agak rendahC6 Pelajar bermain dan tidak mengulangkaji selepas sekolah

TOWS MATRIKS : PANITIA

DALAMAN

LUARANKEKUATAN ( S )

S1Guru yang mengajar adalah guru yang terlatih, berpengalaman dan berdedikasi

S2 Peruntukan kewangan yang mencukupiS3Pemantauan kurikulum yang berterusanS4Terdapatnya banyak kursus dan seminar yang dianjurkan JPN dan PPD untuk meningkatkan profesionalismeS5 Kelas tambahan diadakan

KELEMAHAN ( W )

W1Pelajar kurang berminat dan kurang bersungguh-sungguh dalam mata pelajaran Pendidikan IslamW2Kedapatan sebilangan kecil pelajar yang tidak menguasai 3M (asas jawi)W3Luar jadual waktu merupakan salah satu punca masalah ponteng kelas.W4Pelajar kurang berdisiplin, menunjukkan sikap malas dan tidak bermotivasiW5Pelajar kurang persediaan dan tidak menumpukan perhatian yang sepenuhnya sewaktu Pengajaran dan PembelajaranW6Pelajar lemah dalam membaca (huruf tunggal dan suku kata)

PELUANG ( O )

O1Hubungan baik pihak JPN Negeri dengan sekolahO2Mendapat sokongan moral dan kewangan daripada Persatuan Ibu Bapa dan GuruO3Jalinan hubungan yang baik dan perkongsian ilmu dengan sekolah-sekolah berdekatanO4Peruntukan yang mencukupi untuk Program Peningkatan Prestasi PelajarO5 Sokongan kuat daripada PPDO6Hubungan yang baik dengan masyarakat tempatan

W1 + W2 + W3 + W5 + W6Program Latih Tubi

S1 + S2 + S3 + S4 + S5 Ceramah motivasi

S3 + S4 + O2 + O4Hadiah Peningkatan Akademik

S3 + O2 + O3 + W1 + W3 + W4 + W5 + W6Program Teknik Menjawab Soalan

S1 + S2 + S4 + W2 + W3 + W4 + W5 + W6Kelas Tambahan

S1 + S3 + S5 + W1 + W3 + W6 Ulangkaji Terancang

CABARAN / ANCAMAN ( C )

C1Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademikC2Terdapat banyak unsur dan pengaruh media serta luarC3 Pelajar menganggap remeh terhadap mata pelajaran Pendidikan IslamC4 Masalah disiplin pelajar yang mengganggu semasa proses pengajaran dan pembelajaranC5 Latar belakang sosio ekonomi pelajar yang agak rendahC6 Pelajar bermain dan tidak mengulangkaji selepas sekolah

ISU STRATEGIK 1 :

ISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPISASARAN

TOV2011

Keputusan peperiksaan akhir tahun dan ujian masih belum cemerlang

Meningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran dari segi kuantiti dan kualiti

1.Meningkatkan prestasi pencapaian akhir tahun murid bagi mata pelajaran dari segi kuantiti dan kualiti

Peratus lulus dalam peperiksaan meningkat 10%

88.95

98.95

2.Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran

Peratus mendapat A dalam peperiksaan meningkat 5%14.2919.29

3.Menanam rasa kecintaan kepada mata pelajaran

Objektif Jangka Pendek : Mendapat 90.95% kelulusan peperiksaan akhir tahun dengan 19.29% dapat A pada tahun 2011

Objektif Jangka Panjang : Mendapat 100% kelulusan peperiksaan akhir tahun dengan 25.2% dapat A pada tahun 2013

ISU STRATEGIK 2 :

ISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPISASARAN

TOV2011

Keputusan peperiksaan akhir tahun dan ujian masih belum cemerlang

Meningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran dari segi kuantiti dan kualiti

1.Meningkatkan prestasi pencapaian peperiksaan bagi mata pelajaran dari segi kuantiti dan kualiti

Peratus lulus dalam peperiksaan akhir tahun Meningkat 5%

80

85

2.Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran

Peratus mendapat A+ dalam peperiksaan akhir tahun meningkat 3%7.6910.69

3.Menanam rasa kecintaan kepada mata pelajaran

Objektif Jangka Pendek : Mendapat 85%kelulusan peperiksaan dengan 10.69%mendapat A pada tahun 2011

Objektif Jangka Panjang : Mendapat100% kelulusan akhir tahun dengan 16.69%mendapat A pada thn 2013

PELAN TAKTIKAL / TINDAKAN : PANITIA PENDIDIKAN ISLAMBILPROGRAM / PROJEKT/JAWABTARIKH/ TEMPOHKOS / SUMBEROUTPUT / OUTCOMESKPIPELAN KONTIGENSICATATAN

1Program Latih Tubi

Ketua Panitia / Guru j-QAFJan- Oktober

Panitia /Peruntukan Peningkatan AkademikPelajar mempunyai kemahiran dalam pelbagai teknik belajar30 set SoalanLatihan Dalaman Sekolah

2.Program Teknik Menjawab Soalan Pendidikan Islam (Ulum,Jawi dan Quran)Ketua Panitia / Guru j-QAF Jun-Julai

Panitia Pelajar dapat pendedahan dan lebih yakin untuk menghadapi peperiksaan

2 KaliCeramah / Pendedahan pemeriksaan

3.Kelas tambahan

Guru Pendidikan Islam / j-QAF Jan - Ogos

Panitia Pelajar dapat mencapai sasaran yang ditetapkanSeminggu 1 kaliKelas tambahan semasa cuti (hari minggu)

4Ceramah MotivasiGuru Mac

Panitia Meningkatkan minat & motivasi belajar 1 kaliTayangan gambar bermoral

5.Ulangkaji TerancangGuru Mei -Ogos

Panitia Pelajar dapat mengulangkaji bahagian yang lemah4 bulanPerjumpaan / Perbincangan tajuk-tajuk penting

6.Hadiah Peningkatan Akademik

Ketua Panitia & Guru j-QAF Pertengahan /Percubaan

Panitia Pelajar dapat meningkat persaingan2 kaliHadiah Buku untuk pelajar miskin

CARTA PERANCANGAN AKTIVITIPANITIA :

BILAKTIVITIJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKTNOV

1Program Latih Tubi

XXXXXXXX

2Program Teknik Menjawab Soalan UPSR

XX

3Kelas tambahan

XXXXXXX

4Ceramah Motivasi

XX

5Ulangkaji Terancang

XXXX

6Hadiah Peningkatan Akademik

XX

PELAN OPERASI : PANITIA PEDIDIKAN ISLAM

Nama Projek: PROGRAM LATIH TUBIRasional: Mempunyai pelbagai kemahiran dalam teknik belajarObjektif: Meningkatkan prestasi pencapaian peperiksaan dari segi kuantiti dan kualiti Pelaksanaan: Januari - FebruariSasaran: Pelajar Tahun 1- 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3

41. Mesyuarat Pengurusan :1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Tetapkan tarikh dan tempat1.3 Bincang kos1.4 Lantik AJK1.5 Agihan Tugas1.6 Hal-hal lain

2. Mesyuarat AJK :2.1 Ucapan Guru Besar2.2 Ucapan Penyelaras2.3 Perincian tugas

Pelaksanaan Program Latih Tubi3.1Ketua Panitia bertanggungjawab menyediakan bahan Latih tubi.3.2 Guru Pendidikan Islam/j-QAF Bertanggungjawab melaksanakan Program

Pemantauan - Ketua Panitia

Ketua Panitia

Guru Pendidikan Islam/j-QAF

JK Kurikulum1 hari

1 hari

Jan-Ogos

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

Nama Projek: Program Teknik Menjawab Soalan Pendidikan IslamRasional: Meningkat peratusan lulus mata pelajaran dalam setiap peperiksaanObjektif: Meningkatkan cara teknik menjawab soalan yang betul dan baikPelaksanaan: Mei - OgosSasaran: Pelajar Tahun 1-6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3.

4

1. Mesyuarat1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Taklimat 1.3 Tujuan perlaksanaan untuk meningkatkan cara teknik menjawab soalan dengan betul dan baik

2. Perlaksanaan Program 2.1 Mencadangkan tarikh yang sesuai 2.2 Ketua Panitia bertanggungjawab menyediakan bahan Yang sesuai & penceramah2.3 Guru bertanggungjawab menyediakan semua pelajar terlibat ke dewan untuk program

3. Pelaksanaan Ceramah3.1 Pnceramah jemputan luar menyampaikan ceramah3.2 Guru akan membimbing dan memantau

4. Post Mortem4.1 Perbincangan keberkesanan program ini - Ketua Panitia- Semua guru Pendidikan Islam/ j-QAF 1 hari

1 hari

OgosSept

1 hari

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

Nama Projek: Kelas TambahanRasional: Meningkatkan peratus kelulusan dari segi kualiti dan kuantiti untuk dalam peperiksaanObjektif: Meningkatkan keyakinan dan kefahaman pelajar dalam mata pelajaran Pelaksanaan: Mac - OgosSasaran: Pelajar Tahun 1-6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3.

4.

1. Mesyuarat1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Taklimat 1.3 Hal-hal lain2. Menyediakan senarai nama pelajar mengikut kelas masing-masing2.1 Menampalkan senarai nama di papan kenyataan kelas2.2 Pelajar dimaklumkan tentang program ini sebelum cuti sekolah3. Perlaksanaan Kelas Tambahan3.1 Kelas tambahan akan diadakan mengikut jadual 3.2 Guru bertanggungjawab menyediakan bahan yang sesuai 3.3 Guru bertanggungjawab menyemak kehadiran pelajar ke kelas tambahan4. Pemantauan Kelas tambahan 4.1 Guru bertanggung jawab mnyenaraikan nama pelajar yang tidak hadir4.2 Pihak pentadbiran bertanggung jawab mengambil tindakan terhadap pelajar tersebut- Ketua Panitia- Semua guruPendidikan Islam/ j-QAF

1 hari

1 hari

Mei-Nov

Mei - Nov

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

Nama Projek: CERAMAH MOTIVASIRasional: Meningkatkan pencapaian pelajar dalam ujian, peperiksaan dan peperiksaan awamObjektif: Memberi motivasi dan bimbingan kepada pelajar tentang kepentingan belajar Pelaksanaan: MacSasaran: Pelajar Tahun 1- 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2

34

1. Mesyuarat Pengurusan1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Tetapkan tarikh dan tempat1.3 Bincang kos1.4 Lantik AJK1.5 Agihan Tugas1.6 Hal-hal lain

2. Mesyuarat AJK :2.1 Ucapan Guru Besar2.2 Ucapan Penyelaras2.3 Perincian tugas2.4 Hal-hal lain

3 Pelaksanaan Program4 Kajian Program dan Pelaporan

- Ketua Panitia- Semua guru Pendidikan Islam/ j-QAF 1 hari

1 hari

MacApril

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

Nama Projek: ULANGKAJI TERANCANGRasional: Meningkatkan peratus kelulusan dari segi kualiti dan kuantiti untuk dalam PeperiksaanObjektif: Meningkatkan keyakinan dan kefahaman pelajar dalam mata pelajaran Pelaksanaan: Mei - OgosSasaran: Pelajar Tahun 1-6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2

3

4

5

1. Mesyuarat1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Tetapkan tarikh dan tempat1.3 Bincang kos1.4 Lantik AJK1.5 Agihan tugas1.6 Hal-hal lain2. Mesyuarat AJK :2.1 Ucapan Guru Besar2.2 Ucapan Penyelaras2.3 Perincian tugas2.4 Hal-hal lain3. Perlaksanaan Ulangkaji Terancang3.1 Ulangkaji Terancang akan dijalankan mengikut topik yang dirancang

4. Pemantauan Program Ulangkaji Terancang

5. Kajian Program dan Pelaporan- Ketua Panitia- Semua guru Pendidikan Islam/j-QAF 1 hari

1 hari

Ogos-Sept

Oktober

OktoberAkan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA PENDIDIKAN ISLAMNama Projek: Hadiah Peningkatan AkademikRasional: Memotivasikan pelajar untuk terus bersaing dalam kelas masingObjektif: Meningkatkan peratusan kelulusan pelajar dalam peperiksaan awamPelaksanaan: Peperiksaan Pertengahan Tahun /Peperiksaan Akhir TahunSasaran: Pelajar Tahun 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3

1. Mesyuarat Pengurusan :1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Taklimat 1.3 Menganalisis keputusan 1.4 Hal-hal lain2. Menyediakan senarai nama pelajar yang tinggi mata pelajaran dalam kelas 2.1 Menampalkan senarai nama cemerlang di papan kenyataan kelas2.2 Pelajar dimaklumkan tentang program ini

3. Perlaksanaan Program3.1 Setiap kali selepas selesai Peperiksaan Pertengahan dan Peperiksaan Percubaan guru menyerahkan nama pelajar cemerlang kepada Ketua Panitia3.2 Ketua Panitia akan menyediakan hadiah.3.3 Semasa Perhimpunan Mingguan, nama-nama pelajar yang mendapat markah tertinggi di setiap kelas masing-masing akan diumumkan

- Ketua Panitia- Semua guru Pendidikan Islam/j-QAF 1 hari

PPT / PATPeperiksaanPercubaan

PPT / PAT Peperiksaan Percubaan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PERANCANGAN STRATEGIKBIDANG KURIKULUMPANITIA P.ISLAM/B.ARAB

CARTA ORGANISASI PANITIA P.ISLAM /B.ARAB 2011

GURU BESAR

PENOLONG KANAN PNTADBIRAN

KETUA PANITIA

SETIAUSAHA

PENOLONG SETIAUSAHA

SEKOLAH KEBANGSAN JITRA

MISI SEKOLAH

MEMBANGUN KEMENJADIAN MURID SELARAS DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

MISI PANITIA

MENYEDIAKAN GURU-GURU YANG PROAKTIF DALAM PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN.

MELAKSANAKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DENGAN PENUH DEDIKASI DAN PROAKTIF.

MELAHIRKAN PELAJAR-PELAJAR YANG TERBILANG DALAM BIDANG KURIKULUM DAN KOKURIKULUM UNTUK MENJULANG IMEJ DAN KUALITI SEKOLAH.

MEMBINA GENERASI PELAJAR YANG SEIMBANG DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI SELARAS DENGAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.

MEMBERI PERKHIDMATAN TERBAIK KEPADA WARIS DAN MASYARAKAT SETEMPAT.

ANALISIS SWOCPANITIA P.ISLAM/B.ARAB

KEKUATAN ( STRENGTH S )

S1Guru Besar dan GPK yang berpengalamanS2 Komitmen guru yang tinggiS3 Sokongan dari pihak pentadbiranS4Kerjasama antara ahli panitia dalam negeri yang eratS5Pemantauan kurikulum yang berterusanS6 Terdapatnya banyak kursus dan seminar yang dianjurkan JPN dan PPD untuk meningkatkan profesionalismeS7 Mengadakan latih tubi secara berterusan

KELEMAHAN (WEAKNESS W )

W1Terdapat pelajar yang lemah menguasai daftar kata bahasa arab W2Kedapatan sebilangan kecil pelajar yang tidak menguasai bahasa arab dengan baikW3Kekurangan sumber kewanganW4Pelajar kurang berdisiplin, menunjukkan sikap malas dan tidak bermotivasiW5Pelajar kurang persediaan dan tidak menumpukan perhatian yang sepenuhnya sewaktu Pengajaran dan PembelajaranW6Pelajar kurang membaca bahan tambahan selain daripada buku teks

PELUANG (OPPORTUNITIES O)

O1Hubungan baik pihak JPN Negeri dengan sekolahO2 Hubungan baik antara ahli panitial sekolah-sekolah lain O3Jalinan hubungan yang baik dan perkongsian ilmu dengan sekolah-sekolah berdekatanO4 Sokongan kuat daripada PPDO5Kerjasama daripada ibubapa

CABARAN / ANCAMAN (THREATS-C)

C1Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademikC2Terdapat pusat hiburan dan cybercafe di bandar berdekatan. C3 Pelajar menganggap remeh terhadap mata pelajaran bahasa arab C4 Guru yang menghadiri kursus dan mesyuarat menyebabkan P & P terjejas C5 Latar belakang sosio ekonomi pelajar yang agak rendahC6 Pelajar kurang pendedahan tentang kelebihan bahasa arab

TOWS MATRIKS : PANITIA BAHASA ARAB

DALAMAN

LUARANKEKUATAN ( S )

S1Guru Besar dan GPK yang berpengalamanS2 Komitmen guru yang tinggiS3 Sokongan dari pihak pentadbiranS4Kerjasama antara ahli panitia dalam negeri yang eratS5Pemantauan kurikulum yang berterusanS6 Terdapatnya banyak kursus dan seminar yang dianjurkan JPN dan PPD untuk meningkatkan profesionalismeS7 Mengadakan lebih banyak aktiviti dan latih tubi

KELEMAHAN ( W )

W1Terdapat pelajar yang lemah membaca perkataan jawi/ arabW2Kedapatan sebilangan kecil pelajar yang tidak menghafaz perkataan arabW3Kekurangan sumber kewanganW4Pelajar kurang berdisiplin, menunjukkan sikap malas dan tidak bermotivasiW5Pelajar kurang persediaan dan tidak menumpukan perhatian yang sepenuhnya sewaktu Pengajaran dan PembelajaranW6Pelajar kurang membaca bahan tambahan selain daripada buku teks

PELUANG ( O )

O1Hubungan baik pihak JPN Negeri dengan sekolahO2 Hubungan baik antara ahli panitia sekolah-sekolah lain O3Jalinan hubungan yang baik dan perkongsian ilmu dengan sekolah-sekolah berdekataO4 Sokongan kuat daripada PPDO5Kerjasama daripada ibubapa

W1 + W2 + W3 + W5 + W6+C1+C2Penilaian kendalian sekolah rendah (PKSR)

S1 + S2 + S3 + S4 + S6+S7+C5+C6 Buku Skrap

S3 + S4 + O2 + O4+O5+C3+C4Latih Tubi

S3 + O2 + O3 + W1 + W3 + W4 + W5 + W6Bulan Bahasa Arab

S1 + S2 + S4 + W2 + W3 + W4 + W5 + W6Kuiz bahasa arab

MATRIKS RANKING : PANITIA BAHASA ARAB

STRATEGIKOSMASAPENERIMAANKEPAKARANKEMUDAHANJUMLAH

- Buku skrap

- Bulan bahasa Arab

-Penilaian Kendalian Sekolah Rendah(PKSR)

-Latih tubi

-Pertandingan kuiz bahasa Arab

RM150

RM150

RM250

RM200

RM100

Ogos

Mei

Jan- Okt

Jan-Nov

Jun

Pelajar T 3, 4 & 5

Pelajar T1,2,3, 4,5 & 6

Pelajar T1,2,3 4, 5 & 6

Pelajar T1,2,3 4, 5 & 6

Pelajar T 5 & 6

Guru bahasa Arab

Semua guru

Guru bahasa Arab

Guru bahasa Arab

Semua guru bahasa Arab dan P. Islam

Buku teks/kamus bahasa Arab

Surau/bilik j-QAFBahan dicetak oleh pihak sekolah

Kertas ujian KPM

Buku aktiviti

Bahan yang dicetak oleh pihak sekolahDewan sekolah

Setahun1 kali

Setahun 1 kali

Sepanjang tahun

1 kali

ISU STRATEGIK 1 :

ISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPISASARAN

TOV2011TOV2012TOV2013

Keputusan peperiksaan/ujian murid masih kurang memuaskan

Meningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran dari segi kuantiti dan kualiti

1.Meningkatkan prestasi pencapaian murid bagi mata pelajaran bahasa arab dari segi kualiti dan kuantiti

Peratus lulus dalam ujian/peperiksaan meningkat 10%

70.00

80.00

90.00

100.00

2.Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran bahasa arab

Peratus mendapat A dalam ujian/peperiksaan meningkat 5%3.508.5013.5018.50

3.Menanam rasa kecintaan kepada agama, bangsa dan negara

Objektif Jangka Pendek : Mendapat 80% kelulusan Ujian/peperiksaan dengan 8.50% mendapat A pada tahun 2011

Objektif Jangka Panjang : Mendapat 100% kelulusan ujian/peperiksaan dengan 18.5% mendapat A pada tahun 2013

ISU STRATEGIK 2 : ISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPISASARAN

TOV2011TOV2012TOV2013

Keputusan peperiksaan/ujian Bahasa arab , masih belum cemerlang

Meningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran Bahasa Arab dari segi kuantiti dan kualiti

1.Meningkatkan prestasi pencapaian ujian/peperiksaan bagi mata pelajaran Bahasa Arab dari segi kualiti dan kuantiti

100.00

100.00

100.00

100.00

2.Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran Bahasa arab

Peratus mendapat A dalam matapelajaran bahasa arab meningkat 3%3.386.689.68

12.68

3.Melahirkan murid yang mampu berkomunikasi dengan bahasa arab dan dapat memahami.

Objektif Jangka Pendek : Mendapat 100% kelulusan ujian/peperiksaan dengan 6.68% mendapat A pada tahun 2011

Objektif Jangka Panjang : Mendapat 100% kelulusan ujian/peperiksaan dengan 12.68% mendapat A pada tahun 2013

PELAN TAKTIKAL / TINDAKAN : PANITIA BAHASA ARAB

BILPROGRAM / PROJEKT/JAWABTARIKH/ TEMPOHKOS / SUMBEROUTPUT / OUTCOMESKPIPELAN KONTIGENSICATATAN

1.Buku skrap

Ketua Panitia Ogos

Panitia Pelajar dapat memahami fakta-fakta penting dengan lebih mendalam

1 Kali Latihan Dalaman Sekolah

2.Bulan Bahasa Arab

Ketua Panitia & guru bahasa Arab

Mac-Mei

Panitia Pelajar dapat pendedahan dan lebih yakin untuk menghadapi peperiksaan

1 KaliGuru bahasa Arab

3.Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR)

Ketua PanitiaJan - Oktober

Panitia Pelajar dapat mencapai sasaran yang ditetapkan

Sepanjang tahunGuru mata pelajaran Bahasa Arab

4.Latih tubi

Ketua PanitiaJan - Oktober

Panitia Pelajar dapat menjawab soalan dengan lebih baik

1 kali semingguGuru mata pelajaran Bahasa Arab

5.Pertandingan kuiz bahasa ArabKetua Panitia & guru b.ArabJulai

Panitia Pelajar dapat meningkatkan keyakinan diri 1 Kali Aktiviti mengikut kesesuaian dan keperluan

CARTA PERANCANGAN AKTIVITIPANITIA : BAHASA ARAB

BILAKTIVITIJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKTNOV

1Buku skrap

x

2Bulan Bahasa Arab

x

3Penilaian Kendalian sekolah Rendah(PKSR)

XXXXXXXXxx

4Latih tubi

XXXXXXXXxxx

5Pertandingan kuiz bahasa Arab

x

PELAN OPERASI : PANITIA BAHASA ARAB

Nama Projek: Buku skrapRasional: Mempunyai pelbagai kemahiran dalam teknik belajarObjektif: Memupuk minat pelajar terhadap pelajaran dengan teknik yang pelbagai Pelaksanaan: OgosSasaran: Pelajar TAHUN 4 & 5

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3.

4.

1. Mesyuarat1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Taklimat 1.3 Tujuan perlaksanaan untuk menarik minat dan mencetus minda dalam teknik belajar yang pelbagai

2. Perlaksanaan Program 2.1 Mencadangkan tarikh yang sesuai bersama kaunselor2.2 Ketua panitia bertanggungjawab menyediakan bahan yang sesuai

3. Pembentangan 3.1 Guru akan membimbing para pelajar 3.2 Guru akan membuat penyemakan3.3 Guru akan mengadakan pengukuhan bagi mempertingkatkan pencapaian mata pelajaran 4. Post Mortem4.1 Perbincangan diadakan dalam Panitia terhadap keberkesanan program ini - Ketua Panitia

- Guru Bahasa ArabJulai

Ogos

Ogos

September

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA BAHASA ARAB

Nama Projek: Bulan Bahasa ArabRasional: Meningkat kebolehan murid menyebut dan membaca perkataan arabObjektif: Meningkatkan peratus pencapaian murid di dalam peperiksaanPelaksanaan: MeiSasaran: Semua murid tahun 1- 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3.

4.

1. Mesyuarat1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Taklimat 1.3 Tujuan perlaksanaan untuk meningkatkan penguasaan murid terhadap matapelajaran bahasa arab

2. Perlaksanaan Program Dengan Kerjasama Panitia Pendidikan Islam / Bahasa Arab dan unit j-QAF2.1 Mencadangkan tarikh yang sesuai 2.2Guru bahasa arab bertanggungjawab menyediakan bahan program 2.3 Guru bertanggungjawab memastikan semua murid terlibat

3. Latihan Dalam Kumpulan3.1 Pengelola menyampaikan taklimat program3.2 Guru pembimbing akan membimbing dan memantau pelajar3.3 Wakil setiap kumpulan membentang hasilan bagi kumpulan masing-masing3.4 Guru terlibat akan mengadakan pengukuhan bagi mempertingkatkan pencapaian mata pelajaran Bahasa Arab

4. Post Mortem4.1 Perbincangan diadakan dalam Panitia terhadap keberkesanan program ini

- Ketua Panitia- Guru bahasa arab

- Guru bahasa arabFebruari

Mei

Mei

Jun

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA BAHASA ARABNama Projek: Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR )Rasional: Meningkatkan peratus kelulusan dari segi kualiti dan kuantiti dalam ujian / peperiksaanObjektif: Meningkatkan keyakinan dan kefahaman pelajar dalam mata pelajaran Pelaksanaan: Januari - OktoberSasaran: Pelajar Tahun 1- 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3.

4.

5.1. Mesyuarat1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Taklimat 1.3 Hal-hal lain

2. Menyediakan senarai nama pelajar mengikut kelas masing-masing2.1 Pelajar dimaklumkan tentang program ini

3. Perlaksanaan ujian lisan3.1 Ujian lisan diadakan dua kali setahun bagi murid tahun 1,3,4 5 & 6, bagi tahun 2 sepanjang tahun

3.2 Guru bertanggungjawab menyediakan bahan yang sesuai 3.3 Guru bertanggungjawab menyemak kehadiran pelajar yang menduduki ujian

4. Pemantauan kehadiran ujian 4.1 Guru bertanggung jawab mnyenaraikan nama pelajar yang tidak hadir4.2 Guru bahasa arab bertanggungjawab mengulang ujian terhadap pelajar yang tidak hadir

5. Post Mortem5.1 Post Mortem akan diadakan oleh Ketua Panitia untuk melihat keberkesanan program ini

- Ketua PanitiaJanuari

Feb- okt

Feb- Okt

Feb- Okt

Feb- Okt

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA BAHASA ARABNama Projek: Latih TubiRasional: Meningkatkan pencapaian pelajar dalam ujian, peperiksaan Objektif: Mendalami setiap topik dengan membuat latih tubi selepas selesai setiap topikPelaksanaan: Januari - OktoberSasaran: Semua pelajar LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3.

4.

1. Mesyuarat1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Taklimat 1.3 Tujuan perlaksanaan untuk menarik minat dan mencetus minda dalam teknik belajar yang pelbagai

2. Perlaksanaan Program 2.1 Guru memilih satu hari setelah selesai satu topik untuk mengajar dan membantu pelajar membuat latih tubi2.3Guru bertanggungjawab menyediakan bahan yang sesuai kepada pelajar

3. Pemantauan dari semasa ke semasa3.1 Guru akan memantau dan melihat hasil kerja pelajar dalam membuat latih tubi 3.2 Guru akan memberikan pengukuhan dan pujian bagi mempertingkatkan pencapaian mata pelajaran 4. Post Mortem4.1 Perbincangan diadakan dalam Panitia terhadap keberkesanan program ini - Ketua Panitia

Januari

Januari - November

Januari - Oktober

Januari - Oktober

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA BAHASA ARABNama Projek: Kuiz Bahasa ArabRasional: Meningkatkan peratus kelulusan dari segi kualiti dan kuantiti dalam peperiksaanObjektif: Meningkatkan keyakinan pelajar Pelaksanaan: JulaiSasaran: Pelajar Tahun 4,5 & 6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3.

4.

5.1. Mesyuarat1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Taklimat 1.3 Hal-hal lain2. Pemilihan pelajar2.1Semua pelajar dipilih untuk menyertai program ini2.3 Pelajar dimaklumkan tentang program ini sebelum cuti sekolah2.4Pelajar dimaklumkan tentang Kuiz bahasa arab3. Kuiz Bahasa Arab3.1 Program diadakan selepas cuti sekolah penggal pertama3.2 Guru bertanggungjawab menyediakan bahan bacaan yang sesuai 3.3 Guru bertanggungjawab memilih pelajar yang layak 4. Pemantauan Pertandingan kuiz bahasa Arab4.1 Guru bertanggung jawab menyenaraikan nama pelajar yang mengambil bahagian4.2 Guru bahasa Arab perlu menyemak bacaan murid pada masa yang ditetapkan5. Post Mortem5.1 Post Mortem akan diadakan oleh Ketua Panitia dan ahli panitia untuk melihat keberkesanan program ini

- Ketua Panitia

Januari

Jun - Julai

Julai

Jun

Ogos

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PERANCANGAN STRATEGIKBIDANG KURIKULUMPANITIA PEN. SIVIK DAN KEWARGANEGARAANTAHUN 2011

CARTA ORGANISASI PANITIA PEN.SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2011

GURU BESAR

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

SETIAUSAHA KETUA PANITIA

AJK

1.

2.

3.

VISI SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN JITRA

MISI SEKOLAH

MEMBANGUN KEMENJADIAN MURID SELARAS DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

MISI PANITIA

MENYEDIAKAN GURU-GURU YANG PROAKTIF DALAM PROSES PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN.

MELAKSANAKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DENGAN PENUH DEDIKASI DAN PROAKTIF.

MELAHIRKAN PELAJAR-PELAJAR YANG TERBILANG DALAM BIDANG KURIKULUM DAN KOKURIKULUM UNTUK MENJULANG IMEJ DAN KUALITI SEKOLAH.

MEMBINA GENERASI PELAJAR YANG SEIMBANG DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI SELARAS DENGAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.

MEMBERI PERKHIDMATAN TERBAIK KEPADA WARIS DAN MASYARAKAT SETEMPAT.

ANALISIS SWOC PANITIA K.TEMPATAN

KEKUATAN ( STRENGTH S )

S1Guru yang mengajar adalah guru yang terlatih, berpengalaman dan berdedikasiS2 Peruntukan kewangan yang mencukupIS3Pemantauan kurikulum yang berterusanS4Terdapatnya banyak kursus dan seminar yang dianjurkan JPN dan PPD untuk meningkatkan profesionalismeS5 Kelas tambahan diadakan

KELEMAHAN (WEAKNESS W )

W1Pelajar kurang berminat dan kurang bersungguh-sungguh dalam mata pelajaran Pendidikan SivikW2Kedapatan sebilangan kecil pelajar yang tidak menguasai 3MW3Luar jadual waktu merupakan salah satu punca masalah ponteng kelas Pendidikan SivikW4Pelajar kurang berdisiplin, menunjukkan sikap malas dan tidak bermotivasiW5Pelajar kurang persediaan dan tidak menumpukan perhatian yang sepenuhnya sewaktu Pengajaran dan PembelajaranW6Pelajar lemah dalam penguasaan mengarang dan pengetahuan am

PELUANG (OPPORTUNITIES O)

O1Hubungan baik pihak JPN Negeri dengan sekolahO2Mendapat sokongan moral dan kewangan daripada Persatuan Ibu Bapa dan GuruO3Jalinan hubungan yang baik dan perkongsian ilmu dengan sekolah-sekolah berdekatanO4Peruntukan yang mencukupi untuk Program Peningkatan Prestasi PelajarO5 Sokongan kuat daripada PPDO6Hubungan yang baik dengan masyarakat tempatan

CABARAN / ANCAMAN (THREATS-C)

C1Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademikC2Terdapat banyak pusat hiburan dan cybercafe di bandar Changlun C3 Pelajar menganggap remeh terhadap mata pelajaran Pendidikan SivikC4 Masalah disiplin pelajar yang mengganggu semasa proses pengajaran dan pembelajaranC5 Latar belakang sosio ekonomi pelajar yang agak rendahC6 Pelajar bekerja selepas sekolah

TOWS MATRIKS : PANITIA PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN

DALAMAN

LUARANKEKUATAN ( S )

S1Guru yang mengajar adalah guru yang terlatih, berpengalaman dan berdedikasi

S2 Peruntukan kewangan yang mencukupiS3Pemantauan kurikulum yang berterusanS4Terdapatnya banyak kursus dan seminar yang dianjurkan JPN dan PPD untuk meningkatkan profesionalismeS5 Kelas tambahan diadakan

KELEMAHAN ( W )

W1Pelajar kurang berminat dan kurang bersungguh-sungguh dalam mata pelajaran Pendidikan SivikW2Kedapatan sebilangan kecil pelajar yang tidak menguasai 3MW3Luar jadual waktu merupakan salah satu punca masalah ponteng kelas.W4Pelajar kurang berdisiplin, menunjukkan sikap malas dan tidak bermotivasiW5Pelajar kurang persediaan dan tidak menumpukan perhatian yang sepenuhnya sewaktu Pengajaran dan PembelajaranW6Pelajar lemah dalam penguasaan mengarang

PELUANG ( O )

O1Hubungan baik pihak JPN Negeri dengan sekolahO2Mendapat sokongan moral dan kewangan daripada Persatuan Ibu Bapa dan GuruO3Jalinan hubungan yang baik dan perkongsian ilmu dengan sekolah-sekolah berdekatanO4Peruntukan yang mencukupi untuk Program Peningkatan Prestasi PelajarO5 Sokongan kuat daripada PPDO6Hubungan yang baik dengan masyarakat tempatan

W1 + W2 + W3 + W5 + W6Program Latih Tubi

S1 + S2 + S3 + S4 + S5 Ceramah motivasi

S3 + S4 + O2 + O4Hadiah Peningkatan Akademik

S3 + O2 + O3 + W1 + W3 + W4 + W5 + W6Program Penghasilan kerja Khusus

S1 + S3 + S5 + W1 + W3 + W6 Ulangkaji Terancang

CABARAN / ANCAMAN ( C )

C1Ibu bapa kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademikC2Terdapat banyak pusat hiburan dan cybercafe di bandar berdekatanC3 Pelajar menganggap remeh terhadap mata pelajaran C4 Masalah disiplin pelajar yang mengganggu semasa proses pengajaran dan pembelajaranC5 Latar belakang sosio ekonomi pelajar yang agak rendahC6 Pelajar bekerja selepas sekolah

ISU STRATEGIK 1 :

ISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPISASARAN

TOV2011

Keputusan peperiksaan Akhir Tahun masih belum cemerlang

Meningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran dari segi kuantiti dan kualiti

1.Meningkatkan prestasi pencapaian bagi mata pelajaran dari segi kuantiti dan kualiti

Peratus lulus dalam Pep.Akhir Tahun meningkat 10%

2.Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran

Peratus mendapat A dalam Pep Akhir Tahun meningkat 5%

3.Menanam rasa kecintaan kepada mata pelajaran

Objektif Jangka Pendek : Mendapat 97.95% kelulusan Pep.Akhir Tahun dengan 25.52% dapat A pada tahun 2011

Objektif Jangka Panjang : Mendapat 100% kelulusan Pep.Akhir Tahun dengan 35.52% dapat A pada tahun 2013

ISU STRATEGIK 2 :

ISU STRATEGIKMATLAMAT STRATEGIKOBJEKTIFKPISASARAN

TOV2011

Keputusan peperiksaan Pep Akhir Tahun masih belum cemerlang

Meningkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran dari segi kuantiti da kualiti

1.Meningkatkan prestasi pencapaian UPSR bagi mata pelajaran dari segi kuantiti dan kualiti

Peratus lulus dalam UPSR Meningkat 5%

2.Menambahkan minat pelajar terhadap mata pelajaran

Peratus mendapat A+ dalam Pep Akhir Tahun meningkat 3%

3.Menanam rasa kecintaan kepada mata pelajaran

Objektif Jangka Pendek : Mendapat 92.95%kelulusan Pep Akhir Tahun dengan 23.52%mendapat A pada tahun 2011

Objektif Jangka Panjang : Mendapat100% kelulusan Pep Akhir Tahun dengan 29.52%mendapat A pada thn 2013

PELAN TAKTIKAL / TINDAKAN : PANITIA PENDIDIKAN SIVIK &KEWARGANEGARAANBILPROGRAM / PROJEKT/JAWABTARIKH/ TEMPOHKOS / SUMBEROUTPUT / OUTCOMESKPIPELAN KONTIGENSICATATAN

1Program Latih Tubi

Ketua Panitia / Guru Jan- Oktober

Panitia /Peruntukan Peningkatan AkademikPelajar mempunyai kemahiran dalam pelbagai teknik belajar

30 set SoalanLatihan Dalaman Sekolah

2.Program Penghasilan Kerja Khusus

Ketua Panitia / Guru Mac dan Oktober

Panitia Pelajar dapat pendedahan dan lebih yakin untuk menghadapi peperiksaan

2 KaliPerjumpaan / Perbincangan tajuk-tajuk kerja khusus

3Ceramah MotivasiGuru Mac

Panitia Meningkatkan minat & motivasi belajar 1 kaliTayangan gambar bermoral

4.Ulangkaji TerancangGuru Mei -Ogos

Panitia Pelajar dapat mengulangkaji bahagian yang lemah4 bulanPerjumpaan / Perbincangan tajuk-tajuk penting

5.Hadiah Peningkatan Akademik

Ketua Panitia & Guru Pep Pertengahan /Akhir Tahun

Panitia Pelajar dapat meningkat persaingan2 kaliHadiah Buku untuk pelajar miskin

CARTA PERANCANGAN AKTIVITIPANITIA : PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN

BILAKTIVITIJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGSSEPTOKTNOV

1Program Latih Tubi

XXXXXXXX

2Program Penghasilan kerja khusus

XX

3Ceramah Motivasi

XX

4Ulangkaji Terancang

XXXX

5Hadiah Peningkatan Akademik

XX

PELAN OPERASI : PANITIA PEND. SIVIK & KEWARGANEGARAAN

Nama Projek: PROGRAM LATIH TUBIRasional: Mempunyai pelbagai kemahiran dalam teknik belajarObjektif: Meningkatkan prestasi pencapaian Pep. Akhir Tahun dari segi kuantiti dan kualitiPelaksanaan: Januari - SeptemberSasaran: Pelajar Tahun 4,5,6LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3

41. Mesyuarat Pengurusan :1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Tetapkan tarikh dan tempat1.3 Bincang kos1.4 Lantik AJK1.5 Agihan Tugas1.6 Hal-hal lain

2. Mesyuarat AJK :2.1 Ucapan Pengetua2.2 Ucapan Penyelaras2.3 Perincian tugas

Pelaksanaan Program Latih Tubi3.1Ketua Panitia bertanggungjawab menyediakan bahan Latih tubi.3.2 Guru K.Tempatan Bertanggungjawab melaksanakan Program

Pemantauan - Ketua Panitia

Ketua Panitia

Guru

JK Kurikulum / ketua panitia1 hari

1 hari

Jan-September

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA PEND. SIVIK & KEWARGANEGARAAN

Nama Projek: Program Penghasilan Kerja KhususRasional: Meningkatkan pengetahuan sedia ada dan melatih murid mencari bahan sendiriObjektif: Meningkatkan cara murid berfikir dan lebih bertanggungjawabPelaksanaan: Mac dan OktoberSasaran: Pelajar Tahun 4,5,6LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2.

3.

4

1. Mesyuarat1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Taklimat 1.3 Tujuan perlaksanaan untuk meningkatkan cara murid berfikir dan lebih bertanggungjawab dalam menyiapkan tugasan.

2. Perlaksanaan Program 2.1 Mencadangkan tarikh yang sesuai 2.2 Ketua Panitia bertanggungjawab menyediakan bahan Yang sesuai dan memberi bimbingan.2.3 Guru bertanggungjawab menyediakan semua pelajar terlibat ke bilik akses untuk mencari bahan.

3. Pelaksanaan Program3.1 Guru menerangkan cara untuk menghasilkan folio.3.2 Guru akan membimbing dan memantau

4. Post Mortem4.1 Perbincangan keberkesanan program ini

- Ketua Panitia- Semua guru 1 hari

1 hari

Mac dan Oktober

1 hari

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA PEND. SIVIK & KEWARGANEGARAAN

Nama Projek: CERAMAH MOTIVASIRasional: Meningkatkan pencapaian pelajar dalam ujian, peperiksaan dan peperiksaan awamObjektif: Memberi motivasi dan bimbingan kepada pelajar tentang kepentingan belajar Pelaksanaan: MacSasaran: Pelajar Tahun 4,5,6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2

34

1. Mesyuarat Pengurusan1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Tetapkan tarikh dan tempat1.3 Bincang kos1.4 Lantik AJK1.5 Agihan Tugas1.6 Hal-hal lain

2. Mesyuarat AJK :2.1 Ucapan Pengetua2.2 Ucapan Penyelaras2.3 Perincian tugas2.4 Hal-hal lain

3 Pelaksanaan Program4 Kajian Program dan Pelaporan

- Ketua Panitia- Semua guru 1 hari

1 hari

MacApril

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

Akan dilaksanakan

PELAN OPERASI : PANITIA PEND. SIVIK & KEWARGANEGARAAN

Nama Projek: ULANGKAJI TERANCANGRasional: Meningkatkan peratus kelulusan dari segi kualiti dan kuantiti dalam Pep. Akhir TahunObjektif: Meningkatkan keyakinan dan kefahaman pelajar dalam mata pelajaran Pelaksanaan: Mei - SeptemberSasaran: Pelajar Tahun 4,5,6

LANGKAHPROSES KERJAT/JAWABTEMPOHSTATUS

1.

2

3

4

5

1. Mesyuarat1.1 Ucapan Pengerusi (Ketua Panitia)1.2 Tetapkan tarikh dan tempat1.3 Bincang kos1.4 Lantik AJK1.5 Agihan tugas1.6 Hal-hal lain2. Mesyuarat AJK :2.1 Ucapan Pengetua2.2 Ucapan Penyelaras2.3 Perincian tugas2.4 Hal-hal lain3. Perlaksanaan Ulangkaji Terancang3.1 Ulangkaji Terancang akan dijalankan mengikut topik yang dirancang

4. Pemanta