Pelan Strategik Hem

Embed Size (px)

Text of Pelan Strategik Hem

PELAN STRATEGIK (2010-2015) (2010HAL EHWAL MURIDPengenalan Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan Penting serta menjadi pendukung kepada lonjakan pencapaian prestasi akademik serta kokurikulum di peringkat sekolah. Di mata masyarakat tempatan ia merupakan sebagai penetapan identiti sekolah dari segi sahsiah muridnya. Justeru itu, Pengurusan hal Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid dari segi aspek disiplin diri. Dengan demikian, Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa stratego serta program bagi memnuhi tuntutan dan harapan pihak sekolah dalam menangani isu-isu yang berkaitan isudengan hal ehwal murid. Dengan adanya strategik serta program yang dirangka dan dijalankan akan memartabatkan diri murid menjadi modal insan yang berguna kepada Negara, nusa dan bangsa.

Objektif Kecemerlangan Pengurusan Hal Ehwal Murid1. 2. Membangunkan modal insan yang berakhlak mulia dengan sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni. nilaiMemberi perangsang kepada murid supaya meniyintai dan sayangkan sekolahnya dan sekaligus mengurangkan gejala ponteng sekolah dikalangan murid. Memupuk serta menanam nilai kesatuan dikalangan murid supaya mereka sama-sama menjaga harta benda sekolah yang samaakhirnya akan mengurangkan budaya vendalisme. Memupuk nilai sayangilah diri sendiri khusus dari segi kesihatan untuk membanteras kegiatan merokok, inhalan dan penyalahgunaan dadah. Mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial dan budaya serta memupuk kerjasama dikalangan murid supaya perpaduan antara kaum terjalin.

3.

4.

5.

Isu Strategik Unit HEMPengurusan Hal Ehwal Murid belum mencapai tahap cemerlang yang boleh dibanggakan.

MatlamatMeningkatkan tahap cemerlang dalam pengurusan murid.

Kekuatan (Strength)S.1 Pengetua/Pentadbir yang prihatin dan sentiasa memberi galakan ke arah penjanaan/perkembangan organisasi. S.2 Tenaga guru yang muda (bertenaga) dan mempunyai komitmen serta pertautan hati yang erat. S.3 Keadaan sekolah yang kondusif (kantin, bilik SPBT, bilik pengurusan, bilik kesihatan, bilik sukan dan sbg). S.4 Mempunyai seorang kaunselor yang cemelang. S.5 Kemudahan ICT yang lengkap. S.6 Mempunyai prasana yang mencukupi. (papan kenyataan, perabot, taman, padang, peralatan sukan dan sbg). S.7 Mempunyai staf dan pekerja sokongan yang sentiasa memberi kerjasama yang padu dalam setiap program/aktiviti yang dianjurkan. S.8 Mempunyai tenaga guru/staf dan pekerja yang mempunyai kemahiran/ kelebihan tersendiri (ICT/Seni /Elektrik/pertukangan/sukan dan sebagainya ). S.9 Sumber kewangan yang mencukupi dan mendapat bantuan daripada pelbagai pihak untuk laksanakan pelbagai program. S.10 Jumlah pelajar yang kecil 338 orang (L=181,P=157) S.11 Persekitaran dalam sekolah yang selamat & kondusif, cantik & nyaman. S.12 Jadual rawatan ke atas pelajar dikeluarkan sendiri oleh Jabatan Kesihatan & pelaksanaan diikuti.

Ke C/TOWS matriks

Kelemahan (Weakness)W.1 Ketidakseimbangan jantina guru (P > L) 22 : 9 W.2 Disiplin pelajar masih belum mantap. W.3 Keadaan fizikal sekolah yang masih belum sempurna (siling bocor, sistem elektrik di dewan, bilik darjah sering terganggu, fire drill yang tidak berfungsi, parit & longkang tersumbat, tandas tidak berpintu dan sbg. W.4 Pengusaha kantin yang tidak peka dengan mutu perkhidmatan. W.5 Ketiadaan kaunselor perempuan. W.6 Pengawal keselamatan yang tidak tegas & tidak berkualiti dalam perkhidmatan. W.7 Keadaan struktur tanah yang terlalu keras & tidak subur untuk landskap. W.8 Jadual rawatan/pemeriksaan kesihatan yang sering bertindan dengan peperiksaan. W.9 Pelajar tidak berminat menerima rawatan. W.10 Terdapat tenaga guru/pekerja/staf yang tidak [email protected] menonjolkan kelebihan kecuali terpaksa (tidak pro aktif tetapi terpaksa disokong). W.11 Tiada komputer komputer untuk unit disiplin - mengemaskini data/rekod salahlaku.

Ke C/TOWS matriks

Peluang (Opportunities)O.1 Mempunyai perhubungan yang erat/padu daripada pihak luar (Polis, Bomba, JPNT, PPD, Perkayuan dsbg). O.2 Sokongan yang padu daripada PIBG. O.3 sekolah mendapat perhatian & bantuan daripada segelinti masyarakat setempat yang berjaya. O.4 Jalinan hubungan yang baik dengan pihak politik setempat O.5 Segelintir ibu/bapa @ penjaga yang prihatin dengan kemajuan & disiplin anak mereka. O.6 Sekolah berhampiran dengan Balai Polis, Pusat Kesihatan, Pusat Kegiatan Guru & Pejabat Pos. O.7 Disiplin pelajar boleh dimantap/dipertingkat jika ada kaedah yang bertepatan. O.8 Jumlah pelajar yang sedikit, program berfokus senang/mudah dijalankan. O.9 Tenaga/sumber manusia yang mempunyai keistimewaan tersendiri masih boleh dipertingkatkan, dipandu arah dengan kaedah yang tepat. O.10 Persekitaran sekolah masih boleh di pertingkatkan ke arah keselamatan, keceriaan dan kebersihan yang maksimum. O.11 Keadaan fizikal persekitaran di luar sekolah yang cukup cantik & tenang (bukit/tumbuhan menghijau - tasik)Ke C/TOWS matriks

Cabaran (Treat)T.1 Keadaan latar masyarakat yang masih mempunyai nilai-nilai negatif (kurang nilaikepekaan terhadap agama, sosial, kepercayaan karut/mistik/matealistik). T.2 Berada agak jauh dari bandar. T.3 Berhampiran tasik/reakreasi bertendensi sebagai tempat melakukan maksiat & berhampiran kedai menjual rokok. T.4 Kebanyakan keluarga bertaraf sosial diparas kemiskinan. T.5 Ibu bapa menyerahkan anak/jagaan kepada sekolah untuk membentuk sahsiah anak jagaan. T.6 Campur tangan ibu/[email protected] dalam urusan disiplin pelajar (sikap ibu bapa yang detensif kepada anak-anak) anakT.7 Ibu bapa/penjaga tidak tahu prosedur tindakan disiplin pelajar. T.8 Pelajar terdedah kepada pengaruh gaya pemakanan kurang sihat. T.9 Peluang mendapat pekerjaan sampingan yang mudah (pembantu kedai/pelayan kedai makan/pam minyak dll). T.10 Kawasan sekolah dikelilingi lombong tinggal & sistem perparitan tidak sempurna pembiakan nyamuk. T.11 Pengaruh luar yang negatif (kurang bependidikan, kebendaan, merokok, penggunaan dadah/ pil khayal/ gam)

Ke C/TOWS matriks

Pelan StrategikBidang Isu Strategik Matlamat Objektif KPI 10Hal Ehwal Murid Pengurusan Hal Ehwal Murid belum mencapai tahap cemerlang Meningkatkan tahap kecemerlangan dalam pengurusan murid Memantapkan disiplin pelajar % kes disiplin & salahlaku berat % kes disiplin & salahlaku sederhana % kes disiplin & salah laku ringan Sifar kes buli,ugut,gaduh & salah laku lucah Bil.kes buli/ugut Bil.kes gaduh Bil.kes salah laku lucah Bil. aktiviti & program yang dirancang & dilaksanakan Bil. pelajar yang terlibat dengan kes 331/332/333/334/335 %.sifar kes ponteng sekolah %. kes ponteng kelas 10.9 16.5 72.6 2 7 23 2

Sasaran (TOV) 2010-2015 2010118.0 13.5 50.6 1 5 18 3

126.0 10.5 30.6 1 3 13 4

134.0 7.5 20.6 1 2 8 4

142.0 5.5 10. 0 0 3 4

150 2.5 0.0 0 0 0 4

Penampilan yang kemas mempengaruhi tingkah laku yang sihat dan berwawasan % kehadiran mempertingkatkan kualiti akademik & sahsiah Memantapkan Sistem pengurusan SPBT

10

8

6

4

2

0

3.25 9.46

5.25 8.0

7.0 6.0

8.0 5.0

9.0 3.0

10. 0

% skor berdasarkan maklumat BOSS Jum.pelajar tidak memulangkan buku

9.5 10

9.6 8

9.7 6

9.8 4

9.0 2

100 0

Bidang

Isu Strategik

Matlamat

Objektif

KPI 10

Sasaran (TOV) 2010-2015 20101112

1214

1316

1418

1520

Meningkatkan mutu perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling sekolah

Bil. aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan Jum. pelanggan yang menggunakan perkhidmatan kauseling Skor gred & penarafan kualiti kantin oleh Jabatan Kesihatan Jumlah aduan % pelajar dapat biasiswa Jangkamasa proses bantuan (hari) Bil. Jumlah aduan % kelas yang memperolehi markah kecerian mingguan melebihi 80% Bil.kes kemalangan dalam sekolah Bil. aktiviti yang dilaksanakan

10

60

80

10 0 A

11 0 A

120

130

Memperhebatkan pengurusan & kualiti pekhidmatan kantin sekolah Memperkasakan kecekapan pengurusan biasiswa/kebajikan pelajar Melonjakkan kualiti & pengurusan 3K & keceriaan kelas

B

A

A

A

5 15.59 10 2 60

4 18.0 8 0 65

3 20 6 0 75

2 22 4 0 80

1 25 3 0 90

0 26 3 0 100

0 3

0 4

0 5

0 6

0 7

0 8

Bidang

Isu Strategik

Matlamat

Objektif

KPI

Sasaran (TOV) 2010-2015 201010 110

120

130

140

150

Memantapkan pengurusan kesihatan pelajar

Bil.pelajar yang tidak mempunyai rekod kesihatan Bil. Pelajar tidak menerima rawatan semasa lawatan kesihatan

0

Memperkasakan peranan dan pengurusan PEKDIS (Pertubuhan Kegiatan Dakwah Islamiah) Memperhebatkan pengurusan perkhidmatan Badan Pengawas

Bil. Aktiviti/progran dakwah dilaksanakan % pelajar yang tidak sembahyang

Bil. aktiviti/program dilaksanakan untuk Badan Pengawas Bil. kes salah laku di kalangan pengawas Teguran aduan daripada PPD/JPN Data/maklumat yang tidak lengkap

Mempertingkatkan kecekapan pengawasan pendaftaran & rekod/SMM

Penjanaan Strategik Menggunakan C/TOWS MatriksKEKUATAN S.1 Pengetua/Pentadbir yang prihatin dan sentiasa memberi galakan ke arah penjanaan/perkembangan organisasi. KELEMAHAN W.1 Ketidakseimbangan jantina guru (P > L) 22 : 9

Dalaman

Luaran PELUANG O.1 Mempunyai perhubungan yang erat/padu daripada pihak luar (Polis, Bomba, JPNT, PPD, Perkayuan dsbg). O.11 CABARAN T.1 Keadaan latar masyarakat yang masih mempunyai nilai-nilai nilainegatif (kurang kepekaan terhadap agama, sosial, kepercayaan karut / mistik /matealistik).

S.11 S1+S2+S4+S7+S9+O1+O6+O7+O9 +W2+W9+ T1+T11 1.Memperbanyakkan program kesedaran kepentingan pengamalan agama/bersahsiah mulia/gaya hidup sihat S4+S8+S9+O1+O4+O5+W2+ T1+T9+T1 2.Mengadakan program motivasi pelajar S3+S4+S5+S8+S10+S11+O1+O2+ O7+T9 3.Mengadakan program meningkatkan peratusan kehadiran ke sekolah

W.11 S4+S9+ O2+O4+O5+ T1+T7 4.Program Family & School Together (F.A.S.T)

S3+S6+W4+ O9+T8 W4+O9+T8 5.Kursus pengurusan kantin sekolah

S1+S2+S4+S10+S8+ O4+O7+O8 6.Mengadakan program Learn With Fun - Lawatan bermaklumat - Perkhemahan - Riadah/Kokurikulum

T.11

TOWS Deduction Rearrange and Develop Into Strategic Area

Bil 1

TOWS deduction rearrange and group Memperbanyakkan program kesedaran kepentingan pengamalan agama/sahsiah mulia/gaya hidup sihat Memperbanyakkan progarm motivasi pelajar Mengadakan program meningkatkan % kehadiran ke sekolah Program Family And School Together (F.A.S.T) Kursus pengurusan kantin sekolah Mengadakan Program Learn With Fun -Lawatan bermaklumat - Perkhemahan - Riadah/kokurikulum

Broad area or Strategy

2 3 4. 5. 6.

1. Meningkatkan kesedaran sahsiah,motivasi & kecemerlangan diri

2. Kerjasama Strategik dengan pihak stake holder 3. Penguatkuasaan/Penyeliaan 4. Pengisian masa secara terancang

Analisis Pemilihan Strategi Berdasar PemberatanMenggunakan skala likert 1 Amat rendah 2 Rendah 3 Sederhana 4 Tinggi 5 Amat tinggi Strategi 1 4 4 3 4 5 5 4 4 4 Jumlah skor Kepuasan Ulasan 38 Strategi 2 3 4 3 4 5 5 4 4 4 36 Strategi 3 3 4 3 3 4 5 3 3 31 31 Strategi 4 3 4 4 4 4 4 4 4 34 34

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kriteria Pemilihan Tahap kesukaran proses kerja Kompentensi staf yang bertanggungjawab Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat Kemudan insfrastuktur & peralatan/kelengkapan Andaian Keupayaan mengatasi halangan Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif,mtlamat/isu,misi &visi Akur kepatuhan dengan mandat/arahan Rekod keberkesanan yang lepas Kesesuaian dengan persekitan terkini

1

2

4

3

Strategi 1 menjadi untuk dilaksanakan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif

Senarai Strategi Mengikut Keutamaan

1 2 3 4

Meningkatkan kesedaran sahsiah, motivasi dan kecemerlangan Kerjasama Strategik dengan pihak Stake Holder Pengisian masa secara terancang Penguatkuasaan dan penyeliaan

Pelan TaktikalStrategi 1 Meningkatkan kesedaran sahsiah, motivasi dan kerjaya dalam kalangan pelajar

ProgramProgram-program Bimbingan dan KaunselingBil Pelan Taktikal 1.Minggu Hala Tuju Pelajar Tingkatan 1 Pelaksana/ Tanggungjawab Tanggungjawab GPK HEM Kaunselor pelajar Tempoh Kos Output/hasil KPI Sasaran Pelan kontigensi

01

3 hari

RM350

Pelajar dapat menyesuaikan diri dengan suasana baru SMK KGV

% Kehadiran pelajar % perubahan sikap % kehadiran pelajar % pilihan tepat % perubahan sikap % kehadiran pelajar % kehadiran sikap

100%

100%

2.Minggu Hala Tuju Pelajar Tingkatan 4

GPK HEM Kaunselor pelajar

4 hari

RM350

Pelajar dapat membuat pilihan aliran dan membuat penyesuaian dengan subjek baru tingkatan 4 Pelajar dapat menyesuaikan diri dengan suasana baru SMK KGV

100% 100% 100%

3.Minggu Hala Tuju Pelajar Tingkatan 6R

GPK HEM Kaunselor pelajar

5 hari

RM350

100% 100%

Bil

Pelan Taktikal 4. Program Rantaian Cemerlang

Pelaksana/ Tanggungjawab Tanggungjawab GPK HEM Kaunselor Pelajar

Tempoh AprilApril-Nov

Kos RM100

Output/hasil Pelajar mendapat bimbingan dari sudut emosi dan akademik dari guru-guru. guru-

KPI % perubahan sikap % peningkatan pencapaian

Sasaran 100%

Pelan kontigensi

100%

5. Kursus Kepimpinan Pelajar

GPK HEM Kaunselor

Februari

RM2000

Sifat kepimpinan dan keyakinan pemimpin bertambah baik Pelajar dapat bimbingan dan motivasi dari Pengetua Pelajar mempunyai hala tuju yang jelas

% kehadiran % perubahan sikap % kehadiran pelajar % peningkatan motivasi % kehadiran % perubahan sikap

100% 100%

6. Laman Ayahanda Pengetua

Kaunselor

Januari

-

100% 100%

7. Ceramah Motivasi & Bina Matlamat

Kaunselor

Jan-Mac Jan-

RM500

100% 100%

Bil

Pelan Taktikal 8. Minggu Kerjaya

Pelaksana/ Tanggungjawab Tanggungjawab Kaunselor

Tempoh Jun

Kos RM500

Output/hasil Pelajar mendapat pendedahan laluan selepas SPM dan STPM Kesedaran disiplin diri dan sikap pelajar meningkat dengan cemerlang

KPI % kehadiran % perubahan sikap

Sasara n 100% 100%

Pelan kontigensi Ceramah Taklimat Pameran

9. Minggu Jenayah Sifar

GPK HEM Kelab Pencegahan Jenayah

1 minggu

RM 5070

% Kesedaran disiplin dalam diri % Perubahan sikap % Kadar salah laku menurun

90%

100% 50%

Strategi 1

Meningkatkan kesedaran sahsiah, motivasi dan kerjaya dalam kalangan pelajar (sambungan)

ProgramProgram-program sahsiah dan disiplinBil Pelan Taktikal 1. Mesyuarat Unit Sahsiah dan Disiplin Pelaksana/ Tanggungjawab Tanggungjawab Pengetua GPK HEM Tempoh Kos Output/hasil KPI Sasaran Pelan kontigensi

02

Jan, April, Julai, Okt

AJK tahu peranan, tugasan, perkembangan terkini

% kehadiran guru % guru faham peranan

100% 100%

2. Rondaan kawasan sekolah

GPK HEM AJK Unit

JanJan-Nov

Pelajar tidak merayaumerayau-rayau tanpa tujuan di kawasan sekolah atau ponteng kelas

% pelajar merayau rayau di kawasan sekolah % ponteng menurun % ponteng

0%

0% 0%

3. Buku Kawalan Kelas

GPK HEM Guru disiplin

JanJan-Nov

Pelajar tidak ponteng kelas

Bil

Pelan Taktikal 4. Spot Check di Perhimpun an

Pelaksana/ Tanggungjawab Tanggungjawab AJK Unit/Pemimpin pelajar

Tempoh JanJan-Nov

Kos

Output/hasil Pelajar tidak membawa barang larangan ke sekolah dan tiada kes vandalisme.

KPI % kes Vandalisme % kes kecurian menurun.

Sasaran 0% 0%

Pelan kontigensi

5. Kad Disiplin

GPK HEM Guru disiplin

JanJan-Nov

RM100

Mudah mengesan pelajar yang bermasalah untuk tindakan susulan. Kesedaran tentang pentingnya disiplin meningkat

% pemegang kad Bilangan tempoh mengesan % pelajar yang cemerlang sahsiah.

100% 2 jam

6. Ceramah Motivasi

AJK Unit Bimbingan Kaunseling

Mac, Julai

RM200

100%

7. Pas Keluar

GPK HEM Guru disiplin Pemimpin pelajar

JanJanNov

RM200

Pelajar tidak merayaumerayaurayau tanpa tujuan di kawasan sekolah atau ponteng kelas.

% pelajar merayaumerayaurayau di kawasan sekolah % ponteng menurun.

0%0%