Pelan Tindakan, Pelan Strategik, Pelan Operasi

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/13/2019 Pelan Tindakan, Pelan Strategik, Pelan Operasi

  1/12

  Pelan Strategik Sarana Sekolah dan Sarana Ibu Bapa SK Bandar Tenggara 2

  Bidang Isu dan Cabaran Matlamat Objektif KPISasaran Pelan Tindakan /

  Strategik

  Outcomes /

  ImpakTOV 2013 2014 2015

  KomunikasiBerkesan Penyampaianmaklumat yang

  tidak berkesan.

  Memantapkanpenyampaian

  maklumat

  yang berkesan

  kepada murid,

  ibu bapa,

  kakitangan

  sekolah serta

  komuniti.

  Meningkatkankeberkesanan

  penyampaian

  maklumat

  kepada murid,

  ibu bapa dan

  kakitangan

  sekolah serta

  komuniti

  melalui

  pelbagai

  medium.

  1)Bilangankekerapan

  penyampaian

  maklumat

  kepada murid-

  murid

  2)Bilangan

  kehadiran ibu

  bapa ke

  Mesyuarat

  Agung PIBG

  3) Bilanganibu bapa turut

  serta dalam

  acara

  penyediaan

  makanan dan

  perarakan

  maulidur rasul

  8

  50

  15

  14

  75

  20

  15

  85

  25

  17

  90

  30

  Pendaftarantahun 1 / Program

  Transisi tahun 1

  Mesyuarat Agung

  PIBG

  Program MaulidurRasul SK Bandar

  Tenggara 2

  Menghadirkandiri ke sekolah

  tanpa sebarang

  masalah.

  Membiasakan

  diri dengan

  persekitaran

  baru alam

  persekolahan.

  Ibu bapa tahu

  dan faham serta

  bersama-sama

  pihak sekolah

  bekerjasama

  memajukan

  pendidikan

  anak-anak.

  Ibu bapa dapatmenghadirkan

  diri dan

  bergotong-

  royong dalam

  melaksanakan

  program.

 • 8/13/2019 Pelan Tindakan, Pelan Strategik, Pelan Operasi

  2/12

  4)Bilangan

  penyertaan

  bersama-

  sama ahli

  komuniti.

  5)Kehadiranibu bapa /

  penjaga dalam

  menjayakan

  program ini.

  6)Bilangan

  kehadiran ibu

  bapa/ penjaga

  dalam

  menjayakan

  program ini.

  7)Bilangan

  kehadiran ibu

  bapa/ penjaga

  dalam

  menjayakan

  program ini.

  8)Bilangan

  kehadiran ibu

  bapa/ penjaga

  dalam

  menjayakanprogram ini.

  4

  75

  75

  75

  75

  6

  80

  80

  80

  80

  8

  85

  85

  85

  85

  9

  90

  90

  90

  90

  Dasar

  Warga Emas

  Seminar Ibu Bapa/Program Akur janji

  Tahun 6

  Hari Interaksi/

  Taklimat

  Pendedahan

  Sarana Kepada Ibu

  Bapa

  Solat Hajat

  Perdana Dan

  Majlis Serah Ilmu

  Hari Anugerah

  Kecemerlangan

  SKBT2 2013

  Mendapat

  kerjasama

  daripada

  komuniti.

  Ibu bapa dapatberbincang dan

  mengetahui

  prestasi semasa

  anak-anak.

  Ibu bapa dapat

  berbincang dan

  mengetahui

  prestasi

  pelajaran dan

  sahsiah anak-

  anak.

  Melibatkan ibu

  bapa dalam

  membantu

  anak-anak

  mereka dari segi

  spiritual sebagaipersediaan akhir

  sebelum

  menduduki

  peperiksaan.

  Memberi

  penghargaan

  kepada pelajar-

  pelajar yang

  telahmenunjukkan

 • 8/13/2019 Pelan Tindakan, Pelan Strategik, Pelan Operasi

  3/12

  prestasi yang

  baik sepanjang

  sesi

  persekolahan.

 • 8/13/2019 Pelan Tindakan, Pelan Strategik, Pelan Operasi

  4/12

  PELAN TINDAKAN

  SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAH

  SK BANDAR TENGGARA 2

  2013

  PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB TEMPOH

  KOS/

  SUMBER OUTPUT KPI

  PELAN

  KONTIGENSI CATATAN

  Pendaftaran

  tahun 1 /

  Program

  Transisi tahun

  1

  -Membantu ibu

  bapa dalam

  melancarkan

  program

  pendaftaran

  murid-murid

  tahun 1.

  -Membantu guru

  bagi memudahkan

  murid-murid

  tahun 1

  menyesuaikan

  dengan

  persekitaran baru

  sekolah.

  Guru Besar

  Guru

  Kaunseling

  Guru-guru

  kelas.

  RELA

  Ibu bapa

  AJK PIBG

  3 hari

  80 %Jumlah

  Pelajar Tahun 1

  Berjaya:-

  1 Menghadirkan

  diri ke sekolah

  tanpa sebarang

  masalah

  2.Membiasakan

  diri dengan

  persekitaran

  baru alam

  persekolahan.

  3.Menanamkan

  sikap Cinta

  sekolah

  4.Menghormatiguru

  Penurunan 65

  % pelajar yang

  bergaduh

  Penurunan 50

  % aduan

  daripada guru

  dan pekerja

  sekolah

  pelajar

  mengenai

  murid yang

  kurang sopan.

  Murid-

  murid

  Tahap 2

  Mesyuarat

  Agung PIBG

  - Memberi

  peluang guru dan

  ibu bapa saling

  bertukar

  pandangan dan

  pendapat dalam

  usahameningkatkan

  Guru Besar

  AJK

  PIBG/SARAN

  A

  RELA/POLIS

  Ibu bapa

  1 hari PIBG 75% Hadir ke

  Mesyuarat

  Agung dan

  membuat

  keputusan

  bersama

  terhadap usulyang diutarakan

  60% Ibu bapa

  menghadirkan

  diri .

 • 8/13/2019 Pelan Tindakan, Pelan Strategik, Pelan Operasi

  5/12

  kualiti sekolah Semua guru bagi

  meningkatkan

  kualiti sekolah.

  PROGRAM

  MAULIDUR

  RASUL SKBT 2

  - Mengeratkan

  silaturahim antara

  ibu bapa dan

  masyarakat

  setempat.-Mendedahkan

  kepada ibu bapa

  dan komuniti

  setempat kepada

  program-program

  yang dianjurkan di

  sekolah.

  -Guru Besar

  - AJK

  PIBG/SARAN

  A

  - RELA/POLIS- Panitia

  Pendidikan

  Islam

  - Semua

  Guru

  -Ibu Bapa

  1 hari PIBG,

  Panitia

  Pendidikan

  Islam

  70 % daripada

  jumlah ibu bapa

  dapat

  menghadirkan

  diri danbergotong-

  royong dalam

  melaksanakan

  program.

  65 %

  jemputan dan

  ibu bapa turut

  serta dalam

  acarapenyediaan

  makanan dan

  perarakan

  maulidur rasul

  DASAR

  WARGA EMAS -Memberi

  perhatian,

  penghormatan

  dan kasih sayang

  kepada warga

  emas bagi

  meningkatkan

  ukhwah di antara

  pihak sekolah dan

  masyarakatsetempat.

  -Mengamalkan

  nilai-nilai

  kekeluargaan dan

  penjagaan warga

  tua serta rasa

  tanggungjawab

  dan sayang

  terhadap orang

  tua.

  -GPK HEM

  -Unit

  Bimbingan

  Dan

  Kaunseling

  - AJK PIBG/

  SARANA

  -

  3 hari - PIBG- Unit

  Bimbingan

  dan

  Kaunseling

  50 % warga

  emas di

  kawasan sekitar

  dapat dilawat

  dan diberi

  perhatian oleh

  mereka yang

  terlibat.

  80 % ahli dan

  jawatankuasa

  dapat

  melibatkan

  diri dengan

  program bagi

  mencapai

  objektif

  program.

 • 8/13/2019 Pelan Tindakan, Pelan Strategik, Pelan Operasi

  6/12

  SEMINAR IBU

  BAPA/

  PROGRAM

  AKUR JANJI

  TAHUN 6

  - Membantu ibubapa dalam

  menyediakan

  fizikal dan

  mental anak-

  anak mereka

  untuk

  menghadapipeperiksaan.

  - Mendedahkankepada ibu

  bapa cabaran

  dan kaedah

  menangani

  masalah anak-

  anak.

  - GPK 1

  - Unit

  Bimbingan

  Dan

  kaunseling

  - AJK

  Sarana/PIBG

  -Ibu bapa

  -Semua

  guru.

  2 hari PIBG,

  Sekolah,

  Unit

  Bimbingan

  dan

  Kaunseling.

  65% para ibu

  bapa dapat

  didedahkan

  dengan cabaran

  masa kini untuk

  membesarkan

  anak-anak

  mereka.

  80% ibu bapa

  hadir dan

  turut serta

  dalam

  program yang

  dianjurkan

  HARI

  INTERAKSI/

  TAKLIMAT

  PENDEDAHAN

  SARANA

  KEPADA IBUBAPA

  - Memberi

  pandangan

  tentang

  permasalahan dan

  prestasi pelajaran

  murid-murid di SKBandar Tenggara 2

  - Memberi

  pendedahan

  terhadap sarana

  ibu bapa dan

  sarana sekolah.

  - Guru Besar

  - Guru-guru

  kelas

  -S/usaha

  Sarana

  Ibu bapa

  Murid-

  murid

  1 hari PIBG,

  Sekolah

  80% para ibu

  bapa dapat

  didedahkan

  dengan konsep

  sarana ibu bapa.

  80% ibu bapa

  dapat

  mengetahui

  permasalahan

  dan prestasi

  pelajaran anak-

  anak mereka.

  70 % ibu bapa

  dapat

  menghadirkan

  diri ke hari

  taklimat

  tersebut.

  SOLAT HAJAT

  PERDANA DANMAJLIS SERAH

  - Melibatkan ibu

  bapa dalammembantu anak-

  Guru Besar

  AJKPIBG/Sarana

  1 hari KEJORA,

  PIBG,Sekolah

  75% orang ibu

  bapa melibatkandiri dalam

  65 % ibu bapa

  dapat hadiruntuk

 • 8/13/2019 Pelan Tindakan, Pelan Strategik, Pelan Operasi

  7/12

  ILMU anak mereka dari

  segi spiritual

  sebagai

  persediaan akhir

  sebelum

  menduduki

  peperiksaan

  RELA

  KEJORA

  Guru-guru

  Ibu Bapa

  program. menjayakan

  program dan

  mencapai

  objektif

  program.

  HARI

  ANUGERAHKECEMERLANGAN

  SKBT2 2013

  - Memberi

  penghargaan

  kepada pelajar-

  pelajar yang telah

  menunjukkan

  prestasi yang baik

  sepanjang sesi

  persekolahan.

  -Guru besar

  - YDP PIBG

  -KEJORA

  -AJK

  Sarana/PIBG

  Murid-murid

  Ibu bapa

  1 hari Sekolah,

  PIBG

  75% orang ibu

  bapa terlibat

  dalam program

  dan mendorong

  semangat anak-

  anak yang lain

  untuk

  meningkatkan

  prestasi mereka.

  60% ibu bapa

  hadir tanda

  memberi

  sokongan

  kepada anak-

  anak yang

  telah

  memperoleh

  kejayaan.

 • 8/13/2019 Pelan Tindakan, Pelan Strategik, Pelan Operasi

  8/12

  Pelan Operasi

  Nama Projek Pendaftaran tahun 1 / Program Transisi tahun 1

  Objektif -Membantu ibu bapa dalam melancarkan program pendaftaran murid-murid tahun 1.

  - Membantu guru bagi memudahkan murid-murid tahun 1 menyesuaikan dengan persekitaran baru sekolah.

  Tempoh Januari

  Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 1

  Guru / Agensi Terlibat Guru Besar

  Proses Kerja 1.Mengumpulkan murid di dewan sekolah

  2.Murid-murid membuat catatan

  3.Laporan guru bertugas.

  Nama Projek Mesyuarat Agung PIBG

  Objektif Meningkatkan penglibatan ibu bapa dengan aktiviti sekolahTempoh Akhir Mac 2013

  Kumpulan Sasaran Semua ibu bapa dan guru

  Guru / Agensi Terlibat YDP PIBG / Setiausaha PIBG

  Proses kerja 1.menghantar surat undangan mesyuarat kepada ibu bapa.

  2.Mengumpulkan usul-usul daripada ibu bapa

  3.YDP mempengerusikan Mesyuarat Agung PIBG

  4.Pengetua menyampaikan maklumat sekolah

  5.Membahaskan usul-usul dan cadangan ibu bapa.

  6.Setiausaha mencatat minit.

  7.Laporan dan penilaian.

 • 8/13/2019 Pelan Tindakan, Pelan Strategik, Pelan Operasi

  9/12

  Nama Projek PROGRAM MAULIDUR RASUL SKBT 2

  Objektif Mengeratkan silaturahim antara ibu bapa dan masyarakat setempat.

  Mendedahkan kepada ibu bapa dan komuniti setempat kepada program-program yang dianjurkan di sekolah.

  Tempoh FebruariKumpulan Sasaran Guru, Murid, AJK PIBG/SARANA, RELA

  Guru / Agensi Terlibat Pentadbir

  Proses Kerja 1.Taklimat daripada Guru Besar

  2.Taklimat daripada GPK Tadbir dan Kurikulum

  3.Taklimat daripada GPK HEM

  4.Taklimat daripada GPK Kokurikulum

  5.Perkongsian daripada guru-guru serta AJK PIBG dan Sarana

  (jika ada )

  6, Surat -Menyurat

  7.Hal-hal lain

  8. Laporan

  Nama Projek DASAR WARGA EMAS

  Objektif Memberi perhatian, penghormatan dan kasih sayang kepada warga emas bagi meningkatkan ukhwah di antara

  pihak sekolah dan masyarakat setempat.

  Mengamalkan nilai-nilai kekeluargaan dan penjagaan warga tua serta rasa tanggungjawab dan sayang terhadap

  orang

  Tempoh Mac

  Kumpulan Sasaran Warga emas di persekitaran setempat.Guru / Agensi Terlibat Guru besar, Unit Bimbingan Dan Kaunseling, AJK PIBG/ Sarana

  Proses Kerja 1.Penyediaan Kertas Kerja Projek

  2.Memohon sumbangan daripada PIBG

  3.Lantikan AJK

  4.Surat makluman kepada ibu bapa dan komuniti

  5.Taklimat pelaksanaan programpembahagian dan penerangan bidang tugas

  6.Pelaksanaan Projek

  7.Laporan dan penilaian.

 • 8/13/2019 Pelan Tindakan, Pelan Strategik, Pelan Operasi

  10/12

  Nama Projek SEMINAR IBU BAPA/

  PROGRAM AKUR JANJI TAHUN 6

  Objektif Meningkatkan kesedaran ibu bapa untuk mengetahui dan berbincang tentang prestasi pelajaran anak-anak.

  Tempoh MAC ( 1 hari )

  Kumpulan Sasaran Ibu bapa murid-murid Tahun 6

  Guru / Agensi Terlibat Pentadbir, guru-guru Tahun 6, AJK PIBG, Unit Bimbingan Dan KaunselingProses Kerja 1.Penyediaan Kertas Kerja Projek

  3.Lantikan AJK

  4.Surat makluman kepada ibu bapa

  5.Taklimat pelaksanaan programpembahagian dan penerangan bidang tugas

  6.Pelaksanaan Projek

  7.Laporan dan penilaian.

  Nama Projek HARI INTERAKSI/

  TAKLIMAT PENDEDAHAN SARANA KEPADA IBU BAPA

  Objektif Dapat mengadakan perbincangan dan berkongsi pendapat untuk meningkatkan kemajuan pelajaran anak-anak.

  Tempoh Jun

  Kumpulan Sasaran Ibu bapa, Murid-murid SK Bandar Tenggara 2

  Guru / Agensi Terlibat Pentadbir, guru-guru kelas, AJK PIBG, S/U SARANA,

  Proses Kerja 1.Penyediaan Kertas Kerja Projek

  3.Lantikan AJK

  4.Surat makluman kepada ibu bapa

  5.Taklimat pelaksanaan program

  6.Pelaksanaan Projek

  7.Laporan dan penilaian.

 • 8/13/2019 Pelan Tindakan, Pelan Strategik, Pelan Operasi

  11/12

  Nama Projek

  SOLAT HAJAT PERDANA DAN MAJLIS SERAH ILMU

  Objektif Melibatkan ibu bapa dalam membantu anak-anak mereka dari segi spiritual sebagai persediaan akhir sebelum

  menduduki

  Tempoh September

  Kumpulan Sasaran Ibu bapa, Murid-murid SK Bandar Tenggara 2

  Guru / Agensi Terlibat Pentadbir, guru-guru kelas, AJK PIBG,

  Proses Kerja 1.Penyediaan Kertas Kerja Projek3.Lantikan AJK

  4.Surat makluman kepada ibu bapa

  5.Taklimat pelaksanaan program

  6.Pelaksanaan Projek

  7.Laporan dan penilaian.

  Nama Projek HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN SKBT2 2013

  Objektif Memberi penghargaan kepada pelajar-pelajar yang telah menunjukkan prestasi yang baik sepanjang sesi

  persekolahan.

  Tempoh September

  Kumpulan Sasaran Ibu bapa, Murid-murid SK Bandar Tenggara 2

  Guru / Agensi Terlibat Pentadbir, guru-guru kelas, AJK PIBG,

  Proses Kerja 1.Penyediaan Kertas Kerja Projek

  3.Lantikan AJK

  4.Surat makluman kepada ibu bapa

  5.Taklimat pelaksanaan program

  6.Pelaksanaan Projek

  7.Laporan dan penilaian.

 • 8/13/2019 Pelan Tindakan, Pelan Strategik, Pelan Operasi

  12/12