24
2.1 ISU STRATEGIK 2.1.1 KURIKULUM BIL ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPI SASARAN 2010 2011 2012 2013 2014 1 PENCAPAIAN (5A ) YANG RENDAH MENAMBAH BILANGAN PENCAPAIAN 5A SASARAN 30% PELAJAR MENDAPAT 5A 30.0% 28.6% 6/21 3/21 14.2% 31.3% 5/16 3/17 17.6% 33.3% 4/12 1/12 8.3 31.3% 5/16 2/21 17.6% 33.3% 4/12 2 PENCAPAIAN A RENDAH DALAM MATEMATIK MENAMBAH PERATUS LULUS DALAM MATEMATIK SASARAN 92%PELAJAR LULUS 94.0% A 33.3 L 90.5 100.0% A 35.7 L 92.9 100% A 37.5 L 93.8 84.6 A 35.7 L 92.9 100% A 37.5 L 93.8 3 PERBAIKI PENCAPAIAN DALAM SAINS MENAMBAH PERATUS LULUS SAINS SASARAN LULUS 94% DALAM SAINS 94.0% A 28.6 L 80.9 100.0% A 35.7 L 85.7 94.1% A 37.5 L 93.8 92.3 A 35.7 L 85.7 94.1% A 37.5 L 93.8 4 PENCAPAIAN RENDAH DALAM B.INGGERIS MENAMBAH PERATUS LULUS B.INGGERIS SASARAN 85% PELAJAR LULUS 85.0% A28.6 L68.2 95.2% A35.7 L71.4 94.1% A37.5 L83.3 76.9 A35.7 L71.4 85.0% A37.5 L83.3 5 PERBAIKI PENCAPAIAN DALAM PEMAHAMAN B.MELAYU MENAMBAH PERATUS LULUS PEMAHAMAN B.MELAYU SASARAN 100% PELAJAR LULUS 100.0% A61.9 L100 100.0 % A64.3 L100 100% A66.7 L100 92.3 A64.3 L100 100% A66.7 L100 6 PERBAIKI PENCAPAIAN DALAM PENULISAN B.MELAYU MENAMBAH PERATUS LULUS PEMAHAMAN B.MELAYU SASARAN 100% PELAJAR LULUS 100.0% A85.7 L100 100.0 % A85.7 L100 100% A91.6 L100 84.6 A85.7 L100 100% A91.6 L100

Pelan strategik

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pelan strategik

2.1 ISU STRATEGIK 2.1.1 KURIKULUM

BIL ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPISASARAN

2010 2011 2012 2013 2014

1 PENCAPAIAN (5A ) YANG RENDAH

MENAMBAH BILANGAN PENCAPAIAN 5A

SASARAN 30% PELAJAR MENDAPAT 5A

30.0%

28.6%6/213/21

14.2%

31.3%5/163/17

17.6%

33.3%4/121/128.3

31.3%5/162/21

17.6%

33.3%4/12

2PENCAPAIAN A RENDAH DALAM MATEMATIK

MENAMBAH PERATUS LULUS DALAM MATEMATIK

SASARAN 92%PELAJAR LULUS

94.0%A 33.3L 90.5100.0%

A 35.7L 92.9100%

A 37.5L 93.884.6

A 35.7L 92.9100%

A 37.5L 93.8

3 PERBAIKI PENCAPAIAN DALAM SAINS

MENAMBAH PERATUS LULUS SAINS

SASARAN LULUS 94% DALAM SAINS

94.0% A 28.6L 80.9100.0%

A 35.7L 85.794.1%

A 37.5L 93.892.3

A 35.7L 85.794.1%

A 37.5L 93.8

4 PENCAPAIAN RENDAH DALAM B.INGGERIS

MENAMBAH PERATUS LULUS B.INGGERIS

SASARAN 85%PELAJAR LULUS

85.0% A28.6L68.295.2%

A35.7L71.494.1%

A37.5L83.376.9

A35.7L71.485.0%

A37.5L83.3

5PERBAIKI PENCAPAIAN DALAM PEMAHAMAN B.MELAYU

MENAMBAH PERATUS LULUS PEMAHAMAN B.MELAYU

SASARAN 100%PELAJAR LULUS 100.0% A61.9

L100100.0%

A64.3L100100%

A66.7L10092.3

A64.3L100100%

A66.7L100

6PERBAIKI PENCAPAIAN DALAM PENULISAN B.MELAYU

MENAMBAH PERATUS LULUS PEMAHAMAN B.MELAYU

SASARAN 100%PELAJAR LULUS

100.0% A85.7L100100.0

%

A85.7L100100%

A91.6L10084.6

A85.7L100100%

A91.6L100

Page 2: Pelan strategik

7 AL QURAN Meningkatkan prestasi kualiti dan kuantiti

Semua murid boleh membaca al Quran dengan tajwid yg betul

A 83.0%L 100%

A91.6%L100%

A 95%L100%

A100%L100%

A 95%L100%

A100%L100%

8 PEMULIHAN Menghapuskan buta huruf

Menguasai 3M Bil. Murid %

7L 7.1

5L 5.1

4L 4.3

3L 3.2

2L 2.1

Nota : Selepas proses SWOT

L= lulus

16

Page 3: Pelan strategik

2.1 ISU STRATEGIK 2.1.2 KOKURIKULUM

BIL ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPISASARAN

2010 2011 2012 2013 2014

1 Pencapaian rendah dalam sukan daerah

Sasaran emas dalam beberapa acara

Emas dalam olahraga Johan

daerah2 3 4

2Pencapaian Bola sepak yang rendah diperingkat daerah

Menaik taraf prestasi permainan bola sepak

Johan diperingkat Daerah Johan

daerahakhir N.Johan Johan

3Pencapaian Bola Baling tidak memuaskan

Seiring dengan pasukan sekolah lain

Wakil ke peringkat Negeri Johan

daerahakhir N.Johan Johan

4Pencapaian Hoki (P) boleh diperbaiki

Berpotensi untuk lebih maju

Johan di peringkat Negeri Johan

daerahN.Johan N.Johan Johan

5 Unit UnifomJohan daerah

negeri negeri Kenagsaan

6 KK AKADEMIK BM Daerah Negeri Kebangsaan

7 KK AKADEMIK BI Daerah Daerah Negeri

Nota : Selepas proses SWOT 17

Page 4: Pelan strategik

2.1 ISU STRATEGIK 2.1.3 HEM

BIL ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPISASARAN

2010 2011 2012 2013 2014

1 Kehadiran kelas tambahan yang kurang baik

Rajin ke kelas tambahan

Sifar ponteng Kelas tambahan

0.0% 5% 0 0

2 Masalah murid ponteng sekolah Rajin ke sekolah

Sifar ponteng sekolah 0.0% 0 0 0

3 Pakaian kurang kemas Pakaian lebih kemas

Kemas berpakaian 0.0% 5% 0 0

4Kebersihan kelas kurang memuaskan

Kelas lebih kemas

Kebersihan kelas yang cemerlang

15% 0 0 0

5 Bising dalam kelas Selesa dalam kelas

Kurang bising 10.0% 5% 0 0

6 Bantuan kebajikan muridKenal pasti murid yang memerlukan bantuan

Menigkatkan pengurusan bantuan

SBTKWAPM 100% 100% 100%

7 Sekolah selamatKawasan sekolah yang kondusif menjurus kepada keselamatan yang padu

Mengerakan program 3K 100%

selamat100% 100% 100%

Nota : Selepas proses SWOT 18

Page 5: Pelan strategik

2.1 ISU STRATEGIK 2.1.4 KEWANGAN

BIL ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPISASARAN

2010 2011 2012 2013 2014

1 Membuat pesanan LO Merancang perbelanjaan bekalan yang hendak dibeli.

Ikut prosedurkewangan LO 100.0 100.0 100.0

2 Agihan perutukanMaklumat dan perancangan guru yang berkenaan

Merancang dengan tepat Agihan 100.0 100.0 100.0

3Kertas kerja lengkap dan disahkan

Memastikan kewangan digunakan dengan betul dan kebaikan murid

Penggunaan kewangan tahap maksima

Kertas kerja 100.0 100.0 100.0

4 Resit pembelianMendapatkan bukti & resit pembelian

Perbelanjaan berkualiti Resit

pembelian100.0 100.0 100.0

5 Menyimpan penyata kewangan Untuk audit

Sebagai bahan bukti Penyata

kewangan100.0 100.0 100.0

6 Buku stokMerekod barang, alat yang diterima

Rekod Buku stok 100.0 100.0 100.0

7 Penyimpan & keselamatan Mengguna, menyimpan dengan selamat

Boleh tahan lama Keselamatan 100.0 100.0 100.0

Nota : Selepas proses SWOT 19

Page 6: Pelan strategik

2.1 ISU STRATEGIK 2.1.5 PEJABAT

BIL ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPISASARAN

2010 2011 2012 2013 2014

1 SISTEM FAIL YANG BELUM SEMPURNA

PENYUSUNAN FAIL MENGIKUT PIAWAYAN YANG SEMPURNA

SISTEM FAIL TERKINI

75% 90% 95% 100%

2SUSUN ATUR YANG BELUM SEMPURNA

PENYUSUNAN PERALATAN YANG LEBIH SEMPURNA

KEMAS DAN MENARIK 80% 90% 95% 100%

3KURANG PENJIMATAN PENGGUNAAN KERTAS

PENGGUNAAN KERTAS YANG LEBIH CERMAT

PENGURANGAN KOS PEMBELIAN KERTAS

80% 100% 100% 100%

4

5

6

7

Nota : Selepas proses SWOT

20

Page 7: Pelan strategik

2.1 ISU STRATEGIK 2.1.6 STAF

BIL ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPISASARAN

2010 2011 2012

1 Kehadiran Staff perlu berada 10 minit sebelum bertugas

Dapat bersedia menjalankan tugas

Ketepatan masa

95.0% 100.0% 100.0%

2 Pakaian rasmiStaff mesti berpakaian rasmi semasa bertugas

Memetuhi etikaPakaian rasmi

100% 100% 100%

3T.T buku kehadiran semasa tiba dan balik

Staff wajib mencatatkan waktu tiba dan balik hari berkenaan

Rekod kehadiran t.t. JK

100% 100% 100%

4 Tidak mematuhi JW Guru wajib akur dengan JW

P&p berjalan lancar Akur JW 100% 100% 100%

5 DokumentasiStaff perlu merancang, menjalankan, melapor dan menyimpan rekod aktiviti

Dokumentasi dan rekod

Dokumentasi90.0% 100% 100%

6 Kehadiran aktiviti KKSemua guru wajib hadir semasa aktiviti KK hari Rabu dll

Dapat menjalankan KK dengan sempurna

Kehadiran KK

100% 100% 100%

7

Nota : Selepas proses SWOT

21

Page 8: Pelan strategik

2.1 ISU STRATEGIK 2.1.7 SARANA PIBG

BIL ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPISASARAN

2010 2011 2012 2013 2014

1KURANGNYA SAMBUTAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM SEKOLAH

KERJASAMA YANG BAIK DENGAN MASYARAKAT

SEMUA PNJAGA HADIR DALAM SETIAP PROGRAM

100% 90% 100% 100%

2

KURANG MENDAPAT SOKONGAN KEWANGAN MASYARAKAT MENJAYAKAN PROGRAM

SUMBANGAN KEWANGAN MENJAYAKAN PROGRAM SEKOLAH

SEMUA PENJAGA SANGGUP MEMBERI SUMBANGAN

100% 80% 90% 100%

3KEHADIRAN PENJAGA DALAM MESYUARAT PIBG

MENGHARAPKAN KEHADIRAN YANG BAIK SEMASA MESYUARAT PIBG

100% KEHADIRAN SEMASA MESYUARAT PIBG

100% 88% 95% 100%

4 Kerja rumah murid Kerjasama penjaga memastikan murid menyiapkan kerja rumah

Peningkatan akademik 100% 85.0% 90.0% 100%

Nota : Selepas proses SWOT 22

Page 9: Pelan strategik

2.1 ISU STRATEGIK 2.1.8 FIZIKAL

BIL ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF KPISASARAN

2010 2011 2012 2013 2014

1KEADAAN TANDAS YANG KURANG BERSIH

TANDAS YANG SENTIASA BERSIH

SEMUA PELAJAR BERSAMA MENJAGA KEBERSIHAN TANDAS

70% 90% 100% 100%

2 MENCONTENG MEJA DAN KERUSI

TIADA CONTENGAN PADA MEJA DAN KERUSI

SIFAR CONTENG MEJA DAN KERUSI

80% 95% 100% 100%

3 Bilik guru sempit Menambah ruang bilik guru

Keselsaan guru

1 1.5 1.5 1.5

4 Bilik khas KH, PSS, M Sains, j-QAF, BOSS, Pemulihan

Mohon bangunan baru

Keselesaan murid dan staff 8 8 8 8

5 Surau sekolah Merancang pembinaan surau sekolah

Prog keagamaan 1 1 1 1

6 Mengecat bangunan Mengecat semua bangunan

Keceriaan dan identiti 2 1 1 1

Nota : Selepas proses SWOT 23

Page 10: Pelan strategik

3.1 PELAN STRATEGIK (Menjana strategi selepas proses ”Brainstorming” & TOWS Matriks)

3.1.1 KURIKULUM

BIL MATLAMAT OBJEKTIF KPI STRATEGIK

1MENAMBAH BILANGAN

PELAJAR YANG MENDAPAT 5A

MENCAPAI MATLAMAT 30% MURID MENDAPAT 5A

30.0% cemerlang

MEMBERI KESEDARAN KEPADA IBU BAPA DAN

MURID TENTANG KEPENTINGAN

PERSEDIAAN AWAL (MOTIVASI)

2

MENINGKATKAN LAGI JUMLAH PELAJAR YANG

MENDAPAT A DALAM MATEMATIK

MENCAPAI MATLAMAT 30% MURID MENDAPAT A DALAM

MATEMATIK30.0% cemerlang

MEMPERBANYAKKAN LAGI LATIH TUBI.

3

MENINGKATKAN LAGI JUMLAH PELAJAR YANG

MENDAPAT A DALAM SAINS

MENCAPAI MATLAMAT 30% MURID MENDAPAT A DALAM

SAINS30.0% cemerlang

MENGADAKAN BULAN SAINS

4

MENINGKATKAN LAGI JUMLAH PELAJAR YANG

MENDAPAT A DALAM B.INGGERIS

MENCAPAI MATLAMAT 30% MURID MENDAPAT A DALAM

B.INGGERIS30.0% cemerlang

MEMBERI CERAMAH DAN MOTIVASI

24

Page 11: Pelan strategik

3.1 PELAN STRATEGIK (Menjana strategi selepas proses ”Brainstorming” & TOWS Matriks)

3.1.2 KOKURIKULUM

BIL MATLAMAT OBJEKTIF KPI STRATEGIK

1Cemerlang dalam sukan

DaerahPencapaian emas dalam sukan

daerah5 EMAS

Latihan yang lebih kerap dan tersusun

2Cemerlang dalam bola

sepakJohan di peringkat daerah JOHAN

Perlawanan persahabatan dan latihan intensif

3 Cemerlang dalam hoki (P) Johan di peringkat daerah JOHANLatihan intensif dan

persediaan awal

25

Page 12: Pelan strategik

3.1 PELAN STRATEGIK (Menjana strategi selepas proses ”Brainstorming” & TOWS Matriks)

3.1.3 HEM

BIL MATLAMAT OBJEKTIF KPI STRATEGIK

1 Rajin ke kelas tambahan Sifar ponteng kelas tambahan 100%Menghubungi penjaga

pelajar yang ponteng kelas tambahan

2 Rajin hadir ke sekolah Sifar ponteng sekolah 100%

Menghubungi dan mengambil tindakan tegas

kepada pelajar yang ponteng

3 Kebersihan kelas Kelas yang cemerlang 100%Mengadakan pertandingan

kebersihan kelas

4 Pakaian yang kemas Cemerlang dalam berpakaian 100%Nasihat dan penegasan

berpakaian

5Lebih berdisiplin di dalam

kelasCemerlang dalam kelas 100%

Tindakan tegas dan pemantauan yang lebih

kerap

26

Page 13: Pelan strategik

3.1 PELAN STRATEGIK (Menjana strategi selepas proses ”Brainstorming” & TOWS Matriks)

3.1.4 KEWANGAN

BIL MATLAMAT OBJEKTIF KPI STRATEGIK

1Merancang perbelanjaan yang hendak digunakan

Menggunakan pada tahap maksima dan mengelakan

pembaziran

Mendapatkan faedah dan

kebekesanan

Pendedahan belanja mengurus dan kewangan

kepada guru

2

Menyediakan kertas kerja yang lengkap dalam proses permohonan

kewangan

Penggunaan sumber kewangan pada tahap

maksima

Pembelian mengikut

prosedur yang betul

Meyediakan format dan mematuhi prosedur

kewangan

3Menyimpan dan

menyemak rekod pembelian

Pembelian secara telus dan mengikut prosedur

Sebagai bahan bukti pembelian

dan rujukan audit

Memahami dan mematuhi prosedur kewangan

4Merekod peralatan,

barang dan kelengkapan dalam buku stok

Menggunakan dan menyemak buku stok dan KEWPA

Senang dirujukMemahami dan mematuhi

prosedur kewangan

27

Page 14: Pelan strategik

3.1 PELAN STRATEGIK (Menjana strategi selepas proses ”Brainstorming” & TOWS Matriks)

3.1.5 PEJABAT

BIL MATLAMAT OBJEKTIF KPI STRATEGIK

1 Sistem fail yang tersusunSistem Fail mengikut sistem

terkini2.05

Mengadakan kursus dalaman sistem fail

2 Susun atur yang kemasMenyusun mengikut

kesesuaian peralatan2.06

Mengadakan gotong-royong menyusun peralatan

3Penjimatan penggunaan

kertasKos kertas berjaya

dikurangkan2.07

Kempen kesedaran penjimatan kertas

4Memohon untuk pejabat 3

orang GPKMemudahkan pengurusan dan

mesra pelanggan

Semua maklumat dapat diakses dengan mudah dan selamat

Mendapatkan perutukan membesarkan keluasan dan

peralatan pejabat yang sesuai

28

Page 15: Pelan strategik

3.1 PELAN STRATEGIK (Menjana strategi selepas proses ”Brainstorming” & TOWS Matriks)

3.1.6 STAF

BIL MATLAMAT OBJEKTIF KPI STRATEGIK

1

Semua guru dan staff hadir 10 minit awal dan

balik 10 minit lewat sebelum bertugas

Supaya dapat bersedia sebelum memulakan tugas

dengan tenang

Kehadiran awal dan balik lambat

Tulis nama masa datang dan masa balik daripada

bertugas

2Pakaian rasmi waktu

bertugasSupaya kelihatan profesioanal

dan berdisiplinPakaian rasmi

Ikut Perintah Am

Meningkatkan budaya kerja berpasukan

Guru dan staff mengamalkan budaya kerja yang berkualiti

Latihan Dalam

Perkhidmatan

LDPHari keluarga

Kelab kebajikan staff

29

Page 16: Pelan strategik

3.1 PELAN STRATEGIK (Menjana strategi selepas proses ”Brainstorming” & TOWS Matriks)

3.1.7 KOMUNITI

BIL MATLAMAT OBJEKTIF KPI STRATEGIK

1Sokongan penjaga secara menyeluruh dalam setiap

programKerjasama 100% dari penjaga 100%

Mengadakan kursus motivasi penjaga

2Kehadiran dalam

mesyuarat PIBG yang baikKedrjasama 100% dari penjaga 90%

Program bersama PIBG dan JKKK

3Sekongan kewangan

menjayakan program dari penjaga

Sumbangan yang memuaskan dari penjaga

95%

Taklimat kesedaran dan peranan penjaga

menjayakan program sekolah

3.1 PELAN STRATEGIK (Menjana strategi selepas proses ”Brainstorming” & TOWS Matriks)

30

Page 17: Pelan strategik

3.1.8 FIZIKAL

BIL MATLAMAT OBJEKTIF KPI STRATEGIK

1Kebersihan tandas dan

kawasanKebersihan yang cemerlang 100%

Mengadakan kempen kebersihan dan kesedaran

kepada semua pihak

2Kesedaran tidak

menconteng meja dan kerusi

Sifar menconteng meja dan kerusi

100%Penegasan disiplin dan

kempen kesedaran

3Meningkatkan keceriaan dan kemudahan dalaman

persekitaran sekolah

Memenangi pertandingan keceriaan kelas dan bilik khas

Bilik darjahBOSSPSS

Makmal IT

Meningkatkan keceriaan dan fungsi bilik darjah dan

bilik khas.

4Memohon bangunan

gantianMenampung keperluan bilik

darjah, pejabata dan bilik khas1 blok 3 tingkat

Memanjang permohonan kepada JPNS dan KPM

31

Page 18: Pelan strategik

3.2 PELAN TAKTIKAL

BIL PELAN TAKTIKAL

T/JAWAB TEMPOH (MULAAKHIR)

KOS / SUMBERJika ada

PELAN KONTIGENSI /

CATATAN

1 MENGADAKAN CERAMAH MOTIVASI KEPENTINGAN UPSR

PENGERUSI PROGRAM

KECEMERLANGAN UPSR

FEB 2014

RM500 SUMBER PIBG MOTIVASI DI LUAR SEKOLAH

2 TEKNIK MENJAWAB MATEMATIK UPSR

PANITIA MATEMATIK

MEI2014

RM200 SUMBER PANITIA MELIBATKAN

GURU PAKAR

3

4

TEKNIK MENJAWAB B.MELAYU UPSR

TEKNIK MENJAWAB SAINS UPSR

PANITIA BAHASA MELAYU

PANITIA SAINS

MAC 2014

APRIL2014

RM200 SUMBER PANITIA

RM200 SUMBER PANITIA

MELIBATKAN GURU PAKAR

MELIBATKAN GURU PAKAR

Page 19: Pelan strategik

5 TEKNIK MENJAWAB B.INGGERIS UPSR

PANITIA BAHASA INGGERIS

FEB 2014

RM500 SUMBER PANITIA DAN PIBG

MELIBATKAN GURU PAKAR

6

Membaiki sebutan huruf hijaiyah berbagai baris

Guru Pendidikan Islam & j-QAF Januari Disember

- Buku Iqra’Program

mentor-mantee

32

Page 20: Pelan strategik

Lampiran A

Nota : Pelan Operasi dibuat 3 minggu sebelum pelaksanaan program. Tidak perlu dimasukkan dalam Perancangan Strategik. Masukkan dalam fail khas Pelan Operasi Program.

3.3 PELAN OPERASI (Contoh Format)

Nama Projek : MOTIVASI UPSRObjektif : PENINGKATAN JUMLAH 5A PELAJAR Tarikh dan tempoh pelaksanaan : FEBRUARI 2014Sasaran : PELAJAR TAHUN 5 DAN 6Bilangan Murid : 35 ORANG

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOHSTATUS/

Senarai semak

1 MENJEMPUT PENCERAMAH MOTIVASI PENGERUSI

KECEMERLANGAN UPSR

1 HARI

2 MENJEMPUT PENJAGA YANG TERLIBAT

SETIAUSAHA KECEMERLANGAN UPSR

1 HARI

Page 21: Pelan strategik

3MENJAYAKAN PROGRAM SEMUA AJK

KECEMERLANGAN2 HARI

Nota : Pelan Operasi dibuat 3 minggu sebelum pelaksanaan program. Tidak perlu dimasukkan dalam Perancangan Strategik. Masukkan dalam fail khas Pelan Operasi Program.

3.4 PELAN OPERASI (Contoh Format)

Nama Projek : _________________________________________________________Objektif : _________________________________________________________ Tarikh dan tempoh pelaksanaan : _________________________________________________________Sasaran : _________________________________________________________Bilangan Murid : _________________________________________________________

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOHSTATUS/

Senarai semak

Page 22: Pelan strategik

Nota : Pelan Operasi dibuat 3 minggu sebelum pelaksanaan program. Tidak perlu dimasukkan dalam Perancangan Strategik. Masukkan dalam fail khas Pelan Operasi Program.

3.5 PELAN OPERASI (Contoh Format)

Nama Projek : _________________________________________________________Objektif : _________________________________________________________ Tarikh dan tempoh pelaksanaan : _________________________________________________________Sasaran : _________________________________________________________Bilangan Murid : _________________________________________________________

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOHSTATUS/

Senarai semak

Page 23: Pelan strategik

Nota : Pelan Operasi dibuat 3 minggu sebelum pelaksanaan program. Tidak perlu dimasukkan dalam Perancangan Strategik. Masukkan dalam fail khas Pelan Operasi Program.

3.6 PELAN OPERASI (Contoh Format)

Nama Projek : _________________________________________________________Objektif : _________________________________________________________ Tarikh dan tempoh pelaksanaan : _________________________________________________________Sasaran : _________________________________________________________Bilangan Murid : _________________________________________________________

LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOHSTATUS/

Senarai semak

Page 24: Pelan strategik